0
ویژه نامه ها

واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا

نوع دلتا، امرِ زدنِ واکسن COVID-19 را بیش از پیش مهم می کند، حتی اگر قبلاً دچار ویروس کرونا شده باشید. آیا افراد واکسینه شده در برابرCOVID-19 ، هنوز امکان سرایت دادن ویروس کرونا را دارند؟
واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا
تصویر: عفونت ناشی از ویروس کرونا می تواند ایمنی ضعیف تری نسبت به واکسیناسیون ایجاد کند. Wenmei Zhou / DigitalVision Vectors از طریق گتی ایماژ
 
من به عنوان کسی که پاسخ های ایمنی بدن نسبت به عفونت های تنفسی را مطالعه می کند، اخبار مربوط به انواع ویروس کرونا را با نگرانی مشاهده کرده ام. من نمی دانستم که آیا واکسیناسیون یا عفونت قبلی می تواند در برابر سویه های SARS-CoV-2، به ویژه نوع دلتا جدید، که بسیار قابل انتقال است و به سرعت در حداقل 70 کشور گسترش یافته است، محافظت ایجاد کند.
 واکسیناسیون همراه با ماسک زدن مداوم و فاصله گیری اجتماعی همچنان یک روش مؤثر برای ایمن ماندن است.فرد می تواند از دو طریق به ایمنی - توانایی مقاومت در برابر عفونت – دست یابد: یا بعد از آلوده شدن به ویروس یا با واکسیناسیون. با این حال، محافظت ایمن همیشه یکسان نیست. ایمنی واکسن و مصونیت طبیعی برای SARS-CoV-2 می توانند از نظر قدرت پاسخ ایمنی یا مدت زمانی که محافظت طول می کشد متفاوت باشند. به علاوه، همه از ایمنی سطح یکسانی برخوردار نیستند، در حالی که پاسخ های ایمنی به واکسن ها بسیار سازگار است.
 
به نظر می رسد تفاوت در پاسخ ایمنی بین واکسیناسیون و عفونت در هنگام برخورد با انواع جدید حتی بیشتر باشد. در اوایل ماه جولای، دو مطالعه جدید منتشر شد که نشان می دهد واکسن COVID-19، اگرچه تنها کمی نسبت به سویه های قدیمی ویروس مؤثرتر است، اما به نظر می رسد پاسخ ایمنی بسیار خوبی در برابر انواع جدید ارائه می دهد. محققان نحوه اتصال آنتی بادی ها به انواع جدید ویروس کرونا را بررسی کردند و دریافتند افرادی که قبلاً به ویروس کرونا آلوده شده بودند ممکن است به سویه های جدید حساس باشند، در حالی که افرادی که واکسینه شده اند بیشتر محافظت می شوند.
 
واکسن های COVID-19 راهی ایمن و قابل اطمینان برای ایمنی در برابر سویه های قدیمی ویروس کرونا و نیز در برابر سویه های در حال ظهور، به ویژه نوع جدید دلتا، ارائه می دهند.
 
 واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا
 
تصویر: یک ذره ویروس کرونا با آنتی بادی هایی که به پروتئین های سنبله متصل می شوند. سیستم ایمنی به دنبال عفونت معمولاً، اما نه همیشه، پاسخ ایمنی مناسبی ایجاد می کند - از جمله آنتی بادی ها و سلول هایT. کیت چمبرز / کتابخانه عکس علوم از طریق گتی ایماژ
افراد مستعد و هنوز واکسینه نشده توسط "گله" افرادی که به لطف واکسیناسیون یا عفونت قبلی ایمن شده اند، محاصره می شوند.

مصونیت پس از عفونت، قابل پیش بینی نیست

مصونیت از توانایی سیستم ایمنی بدن برای به یاد آوردن یک عفونت ناشی می شود. با استفاده از این حافظه ایمنی، بدن در صورت مواجهه مجدد با پاتوژن می داند چگونه با عفونت مبارزه کند. آنتی بادی ها پروتئین هایی هستند که می توانند به یک ویروس متصل شده و از عفونت جلوگیری کنند. سلول های T حذف سلول های آلوده و ویروس هایی را که قبلاً توسط آنتی بادی ها متصل شده اند هدایت می کنند. این دو از بازیگران اصلی هستند که به مصونیت کمک می کنند.
 
پس از عفونت SARS-CoV-2، پاسخ آنتی بادی و سلول های T می تواند از فرد در برابر عفونت مجدد محافظت کند. تقریباً 84 تا 91 درصد افرادی که آنتی بادی علیه سویه های اصلی ویروس کرونا تشکیل داده اند، بعید است که حتی برای مدت شش ماه، حتی پس از یک عفونت خفیف، دو باره آلوده شوند. افرادی که در طول عفونت هیچ علامتی نداشته اند نیز احتمالاً به ایمنی دست یافته اند اگر چه نسبت به افرادی که احساس بیماری می کنند آنتی بادی کمتری تولید می کنند. بنابراین برای برخی از افراد، ایمنی طبیعی ممکن است قوی و طولانی مدت باشد.
 
یک مشکل بزرگ این است که همه بعد از عفونت SARS-CoV-2 ایمنی پیدا نمی کنند. تا حدود 9٪ افراد آلوده فاقد آنتی بادی قابل تشخیص هستند و تا 7٪ سلول های T که ویروس را 30 روز پس از آلودگی تشخیص می دهد ندارند.
 افرادی که قبلاً به ویروس کرونا آلوده شده بودند ممکن است به سویه های جدید حساس باشند، در حالی که افرادی که واکسینه شده اند بیشتر محافظت می شوند.برای افرادی که ایمنی ایجاد می کنند، قدرت و مدت زمان محافظت می تواند بسیار متفاوت باشد. حداکثر 5٪ از افراد ممکن است در طی چند ماه محافظت ایمنی خود را از دست بدهند. بدون دفاع ایمنی قوی، این افراد مستعد ابتلا به عفونت مجدد توسط ویروس کرونا هستند. برخی از آنها دوره دوم COVID-19 را بلافاصله یک ماه پس از اولین عفونت خود تجربه کرده اند. و اگر چه به ندرت اتفاق می افتد، بعضی از افراد در بیمارستان بستری شده اند یا حتی پس از عفونت مجدد فوت کرده اند.
 
یک مشکل فزاینده این است که افرادی که قبلاً توسط سویه های موجود در اوایل بیماری همه گیر آلوده شده اند، ممکن است در معرض عفونت مجدد از نوع دلتا باشند. یک مطالعه اخیر نشان داد که 12 ماه پس از عفونت، 88٪ از افراد هنوز آنتی بادی هایی دارند که می توانند جلوی عفونت سلول های کشت شده به وسیله سویه کرونا ویروس اصلی را بگیرند - اما کمتر از 50٪ آنتی بادی هایی دارند که می توانند نوع دلتا را مسدود کنند.
 
علاوه بر این، ممکن است فردی که آلوده است ویروس کرونا را انتقال دهد، حتی بدون این که احساس بیماری کند. انواع جدید به ویژه در این مورد مشکل ساز هستند، زیرا به راحتی از سویه های اصلی منتقل می شوند.
برخی دانشمندان تخمین می زنند که تعداد عفونت های بدون علامت COVID-19 در کل جمعیت 3 تا 20 برابر بیشتر از موارد تایید شده باشد.  واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا  
تصویر: یک کارگر پزشکی که یک دوز واکسن را به داخل سرنگ می کشد. واکسن ها یک پاسخ ایمنی قوی و مداوم ایجاد می کنند که حتی در برابر نوع جدید دلتا کار می کند. عکس AP / لین اسلادکی
. واکسن های خوب، آموزش مؤثر و با دوام را برای سیستم ایمنی بدن فراهم می کنند، بنابراین هنگامی که بدن در واقع با پاتوژن ایجاد کننده بیماری رو به رو می شود، آماده پاسخ بهینه است.

واکسیناسیون منجر به محافظت قابل اطمینان می شود

واکسن های COVID-19 هم پاسخ آنتی بادی و هم سلول T ایجاد می کنند - و این پاسخ ها نسبت به ایمنی پس از عفونت طبیعی بسیار قوی تر و سازگارتر هستند. یک مطالعه نشان داد که شش ماه پس از دریافت اولین دوز واکسن Moderna ، 100٪ افراد مورد آزمایش دارای آنتی بادی علیه SARS-CoV-2 بودند. این طولانی ترین دوره ای است که تاکنون در مطالعات منتشر شده گزارش شده است. در مطالعه ای که روی واکسن های Pfizer و Moderna  انجام شد ، میزان آنتی بادی در افراد واکسینه شده بسیار بیشتر از افرادی بود که از عفونت بهبود یافته بودند.
 
حتی بهتر، یک مطالعه در فلسطین نشان داد که واکسن Pfizer نود درصد از عفونت ها را پس از هر دو دوز مسدود می کند - حتی با انواع جدید موجود در جمعیت. و کاهش عفونت ها به این معنی است که افراد احتمال انتقال ویروس به افراد اطرافشان کمتر است.
 
برای کسانی که قبلاً به ویروس کرونا آلوده شده اند، هنوز واکسینه شدن فواید بزرگی دارد. مطالعه ای بر روی ویروس اصلی COVID-19  نشان داد که واکسیناسیون پس از عفونت در مقایسه با عفونت تقریباً 100 برابر بیشتر آنتی بادی تولید می کند و 100٪ افرادی که پس از عفونت واکسینه شدند، دارای آنتی بادی محافظ در برابر نوع دلتا بودند.
 
واکسن های COVID-19 کامل نیستند، اما پاسخ های قوی آنتی بادی و سلول های T ایجاد می کنند که از ایمنی طبیعی، امن تر و قابل اعتمادتر هستند - به ویژه با انواع جدید آزاد.
مصونیت ضد عفونی کننده به این معنی است که شخصی که واکسینه شده است، ویروس را نمی گیرد و دیگر آن را منتقل نمی کند.

امکان سرایت بعد از واکسیناسیون

 واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا
 
تصویر: افراد واکسینه شده به خوبی در برابر بیماری محافظت می شوند، اما آیا آنها می توانند ناخواسته ویروس کرونا را منتقل کنند؟ سرگرمی Noam Galai / گتی ایماژ از طریق گتی ایماژ
طی دو ماه، در میان 4.7 میلیون واکسینه شده کامل، عفونت های قابل تشخیص تا 30 برابر کاهش داشت.

نکته ها

* واکسن ها می توانند در جلوگیری از بیماری شما عالی باشند، در عین حال لزوما مانع از آلودگی یا انتشار میکروب نمی شوند.
* به نظر می رسد شواهد اولیه حاکی از آن است که واکسن های COVID-19 احتمال انتقال ویروس کرونا توسط افرادی که واکسن زده اند را کمتر می کند، اما هنوز اثبات این موضوع به صورت تخطی ناپذیر ارائه نشده است.
* افراد واکسینه نشده هنوز باید در استفاده از ماسک، فاصله فیزیکی و سایر اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا کوشا باشند.
 
هنگامی که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده دستور العمل های خود را در مورد استفاده از ماسک در 13 مه 2021 تغییر داد، بسیاری از آمریکایی ها کمی گیج شدند. اکنون هر کسی که کاملاً واکسینه شده باشد می تواند بدون استفاده از ماسک یا رعایت فاصله فیزیکی در فعالیت های داخل و خارج از خانه، بزرگ یا کوچک شرکت کند.
 
آنتونی فاوسی، مشاور ارشد پزشکی رئیس جمهور بایدن، گفت که این دستور العمل جدید "مبتنی بر تکامل علم" است و به عنوان یک انگیزه برای تقریباً دو سوم آمریکایی هاست که هنوز به طور کامل واکسینه نشده اند که بدون واهمه پیش روند اقدام به واکیناسیون کامل خود نمایند.
 خوشبختانه واکسن ها بیش از حد انتظارات عمل کرده اند.اما برخی از افراد به دلیل شرایط زمینه ای نمی توانند واکسینه شوند. و برخی دیگر با وجود سیستم ایمنی ضعیف، ناشی از سرطان یا درمان های پزشکی، ممکن است به طور کامل توسط واکسن های خود محافظت نشوند. کودکان 12 تا 15 ساله فقط در 10 مه 2021 واجد صلاحیت برای دریافت واکسن Pfizer-BioNTech شدند، و هیچ واکسن  COVID-19ی هنوز برای تقریبا 50 میلیون کودک زیر 12 سال در ایالات متحده مجاز نیست.
 
همان طور که محدودیت ها برداشته می شود و افراد ماسک های خود را در خانه رها می کنند، برخی از مردم نگران هستند: آیا ممکن است COVID-19 را از فردی که واکسینه شده است بگیرند؟
 

واکسن ها همیشه از عفونت جلوگیری نمی کنند

محققان امیدوار بودند واکسن های بی خطر COVID-19ی را طراحی کنند که بر اثر آنها حداقل نیمی از افراد واکسینه شده از ابتلا به علائم COVID-19 مصون گردند.
 
خوشبختانه واکسن ها بیش از حد انتظارات عمل کرده اند. به عنوان مثال، فهمیده شد که در 6.5 میلیون نفر از ساکنان فلسطین، از سن 16 سال به بالا، واکسن کوید 19 Pfizer – BioNTech mRNA پس از هر دو بار تزریق 95.3٪ مؤثر واقع شده است. طی دو ماه، در میان 4.7 میلیون واکسینه شده کامل، عفونت های قابل تشخیص تا 30 برابر کاهش داشت. به طور مشابه در کالیفرنیا و تگزاس، فقط 0.05٪ از کارکنان مراقبت های بهداشتی کاملا واکسینه شده از نظر COVID-19 دارای تست مثبت بودند.
 
تولید کنندگان واکسن اغلب امیدوارند که علاوه بر جلوگیری از بیماری، واکسن های آنها به "ایمنی ضد عفونی کننده" منجر شود، جایی که واکسیناسیون حتی از ورود میکروب به بدن جلوگیری می کند. این مصونیت ضد عفونی کننده به این معنی است که شخصی که واکسینه شده است، ویروس را نمی گیرد و دیگر آن را منتقل نمی کند. به هر حال، برای مؤثر بودن یک واکسن، نیازی به جلوگیری کردن از میکروب در آلوده کردن یک فرد ایمن شده نیست.
 یک مشکل بزرگ این است که همه بعد از عفونت SARS-CoV-2 ایمنی پیدا نمی کنند.به عنوان مثال واکسن فلج اطفال غیر فعال شده Salk رشد ویروس فلج اطفال را به طور کامل در روده انسان متوقف نمی کند. اما در جلوگیری از بیماری فلج کننده بسیار مؤثر است زیرا آنتی بادی هایی را فعال می کند که راه ویروس را برای مبتلا کردن مغز و نخاع سد می کنند. واکسن های خوب، آموزش مؤثر و با دوام را برای سیستم ایمنی بدن فراهم می کنند، بنابراین هنگامی که بدن در واقع با پاتوژن ایجاد کننده بیماری رو به رو می شود، آماده پاسخ بهینه است.
 
وقتی نوبت به COVID-19 می رسد، ایمونولوژیست ها همچنان آنچه را که "ارتباط های دوجانبه محافظت" می خوانند کشف می کنند، یعنی فاکتورهایی را که میزان محافظت فرد در برابر ویروس کرونا را پیش بینی می کنند. محققان بر این باورند که مقدار مناسب "آنتی بادی های خنثی کننده"، نوعی که نه تنها ویروس را محصور می کند بلکه از فعالیت آلوده کننده آن نیز جلوگیری می کند، برای دفع عفونت های مکرر کافی است. دانشمندان همچنین در حال ارزیابی دوام ایمنی واکسن های COVID-19 و محل کار آنها در بدن هستند.
برخی از افراد به دلیل شرایط زمینه ای نمی توانند واکسینه شوند. و برخی دیگر با وجود سیستم ایمنی ضعیف، ناشی از سرطان یا درمان های پزشکی، ممکن است به طور کامل توسط واکسن های خود محافظت نشوند. واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا  
تصویر: برچسب هایی که به افرادی که واکسینه می شوند، داده می شود. واکسیناسیون می تواند به معنای عفونت هایی بسیار کمتر باشد، اما مشخص نیست که انتقال آن توسط افراد واکسینه شده متوقف می شود. اتان میلر / اخبار گتی ایماژ
 

آیا فرد واکسینه شده می تواند ویروس کرونا را گسترش دهد؟

ایمونولوژیست ها انتظار دارند واکسن هایی که در برابر مبتلا شدن به بیماری های ویروسی محافظت می کنند، همچنین انتقال ویروس پس از واکسیناسیون را کاهش دهند. اما در واقع مشکل است که مطمئن شوید افراد واکسینه شده میکروب را پخش می کنند یا خیر.
  اکنون هر کسی که کاملاً واکسینه شده باشد می تواند بدون استفاده از ماسک یا رعایت فاصله فیزیکی در فعالیت های داخل و خارج از خانه، بزرگ یا کوچک شرکت کند.COVID-19 چالش خاصی ایجاد می کند زیرا افراد مبتلا به عفونتِ بدون علامت و پیش علامت دار می توانند بیماری را گسترش دهند - و ردیابی ناکافی تماس و تست ناکافی به این معنی است که افراد بدون علائم به ندرت شناسایی می شوند. برخی دانشمندان تخمین می زنند که تعداد عفونت های بدون علامت COVID-19 در کل جمعیت 3 تا 20 برابر بیشتر از موارد تایید شده باشد. تحقیقات نشان می دهد موارد غیرمستقیم COVID-19 در افرادی که بدون علامت بوده و یا بیماری بسیار خفیفی را تجربه کرده اند می تواند تا 86٪ از کل عفونت ها را به عهده داشته باشد، اگر چه سایر مطالعات با تخمین های زیاد مغایرت دارند.
 
در یک مطالعه، CDC ، پرسنل مراقبت های بهداشتی داوطلب و سایر کارگران خط مقدم را در هشت مکان ایالات متحده برای عفونت های SARS-CoV-2 به صورت هفتگی به مدت سه ماه، بدون در نظر گرفتن علائم یا وضعیت واکسیناسیون، آزمایش کرد. محققان دریافتند که شرکت کنندگانِ کاملاً واکسینه شده 25 برابر کمتر از کسانی که واکسینه نشده اند آزمایش تست مثبت COVID-19 دارند. یافته هایی از این دست نشان می دهد که اگر افراد واکسینه شده به این خوبی در برابر آلودگی محافظت شوند، احتمال انتشار ویروس نیز وجود ندارد. اما بدون ردیابی تماس برای ردیابی انتقال در یک جمعیت بیشتر، نمی توان فهمید که این فرض درست است.
 
آنچه ما به طور قطع می دانیم این است که اگر کسی پس از واکسیناسیون با COVID-19 بیمار شود ، در آنچه "عفونت دستیابی به موفقیت" نامیده می شود، علائم خفیف تر خواهد بود. مطالعات نشان داده است که افرادی که آزمایش COVID-19  را پس از دریافت اولین دوز واکسن خود مثبت کردند، در مقایسه با افراد واکسینه نشده که آزمایش مثبت داشتند، در بدن خود ویروس کمتری داشتند. محققان بر این باورند که کاهش بار ویروسی در افراد واکسینه شده مبتلا به ویروس از عفونت کمتری برخوردار خواهد بود زیرا ویروس بسیار کمتری دارند تا احتمالاً به دیگران منتقل کنند.
 
یک مطالعه پیش چاپ که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، نشان می دهد که واکسن Moderna mRNA COVID-19  می تواند آنتی بادی های ضد ویروس کرونا را در مایع دهان و بینی تولید کند. از آنجا که این ها محل ورود SARS-CoV-2  است، آنتی بادی ها در دهان و بینی باید جلوی ورود ویروس به بدن را بگیرند و به طور مؤثر "ایمنی ضدعفونی کننده" را فراهم کنند. این بدان معنی است که افراد واکسینه شده احتمالاً ویروس را از طریق قطرات تنفسی منتشر نمی کنند.
 
این شواهد امیدوار کننده است. اما بدون بررسی های بیشتر، دانشمندان هنوز نمی توانند نتیجه بگیرند که واکسن های COVID-19  واقعاً از همه انتقال ها محافظت می کنند. تلاش های مطالعاتی برای پاسخ مستقیم به این سؤال از طریق ردیابی تماس، تازه آغاز شده است: محققان عفونت COVID-19 را در بین داوطلبان واکسینه شده و واکسینه نشده و افراد در تماس نزدیک آنها ردیابی می کنند.
واکسن های COVID-19 کامل نیستند، اما پاسخ های قوی آنتی بادی و سلول های T ایجاد می کنند که از ایمنی طبیعی، امن تر و قابل اعتمادتر هستند - به ویژه با انواع جدید آزاد. واکسینانسیون در برابر ویروس کرونا  
تصویر: علائم احتیاط ویروس کرونا به چندین زبان روی حصار آویزان است. راهنمای CDC هنوز هم کسانی را که هنوز واکسینه نشده اند دعوت می کند تا ماسک بزنند و فاصله فیزیکی خود را حفظ کنند. تصاویر آموزشی / گروه تصاویر جهانی از طریق گتی ایماژ
 

محافظت و پیشگیری همزمان با هم انجام می شود

واکسن ها با شکستن زنجیره عفونت به کاهش سرعت شیوع یک بیماری عفونی کمک می کنند. کسانی که آلوده شده اند در نهایت افراد محافظت نشده کمتری را در دسترس دارند که ویروس را به آنها منتقل کنند. اینگونه، واکسن باعث افزایش ایمنی گله ای می شود - افراد مستعد و هنوز واکسینه نشده توسط "گله" افرادی که به لطف واکسیناسیون یا عفونت قبلی ایمن شده اند، محاصره می شوند. اما مطالعات نشان می دهد که به دلیل ترکیبی از دلایل زیست شناختی و اجتماعی، بعید است که واکسیناسیون به تنهایی به ایمنی گله ای در برابر COVID-19 و در برداری کامل کرونا ویروس برسد.
 در مطالعه ای که روی واکسن های Pfizer و Moderna  انجام شد ، میزان آنتی بادی در افراد واکسینه شده بسیار بیشتر از افرادی بود که از عفونت بهبود یافته بودند.در حقیقت، ریشه کن کردن هر بیماری، تنها با واکسیناسیون می تواند خیلی طول بکشد. حتی بیماری هایی که تقریباً از بین رفته اند - مانند آبله مرغان، سرخک و سیاه سرفه - با کاهش ایمنی و کاهش میزان واکسیناسیون می توانند دوباره ظاهر شوند.
 
شیوع عفونت اخیر در میان یونکی های نیویورک واکسینه شده نشان می دهد که افراد واکسینه شده نه تنها می توانند آلوده شوند، بلکه ممکن است ویروس کرونا را نیز با تماس نزدیک منتقل کنند. گروه های بسیار آزمایش شده، مانند تیم های ورزشی حرفه ای، این واقعیت را مورد توجه قرار می دهند که عفونت های خفیف و بدون علامت در بین واکسینه شده ها در جمعیت عمومی ممکن است در واقع بیشتر از موارد گزارش شده باشند. شیوع مشابهی در کارگران فرودگاهی در سنگاپور نشان می دهد که، حتی در میان افراد کاملاً واکسینه شده، انواع جدید و عفونی می توانند به سرعت گسترش یابند.
 
راهبرد های تخفیف داده شده CDC در زمینه ماسک زدن به منظور اطمینان خاطر دادن به افراد واکسینه شده است که از بیماری جدی در امان هستند. و واقعاً هم همین طور است. اما تصویر برای افراد واکسن نزده ای که با آنها تعامل دارند کمتر روشن است. تا زمانی که ایمنی نزدیک به ایمنی گله ای در برابر COVID-19 به دست نیاید و شواهد واضحی جمع نشود که افراد واکسینه شده ویروس را منتشر نمی کنند، من و بسیاری از متخصصان اپیدمیولوژی معتقدیم که بهتر است از شرایطی که احتمال آلودگی وجود دارد اجتناب کنیم. واکسیناسیون همراه با ماسک زدن مداوم و فاصله گیری اجتماعی همچنان یک روش مؤثر برای ایمن ماندن است.
 واکسن ها یک پاسخ ایمنی قوی و مداوم ایجاد می کنند که حتی در برابر نوع جدید دلتا کار می کند.
منبع: جنیفر تی گریر، University of South Carolina، سانجای میشرا، Vanderbilt University
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
واقعیت مجازی و افزوده و بیماری سایبری
واقعیت مجازی و افزوده و بیماری سایبری

واقعیت مجازی و افزوده و بیماری سایبری

پاسخ کوبنده والیبال ایران به کری‌خوانی لهستانی‌ها و کوبیاک/ برد تاریخی تیم ملی والیبال در المپیک 2020
پاسخ کوبنده والیبال ایران به کری‌خوانی لهستانی‌ها و کوبیاک/ برد تاریخی تیم ملی والیبال در المپیک 2020

پاسخ کوبنده والیبال ایران به کری‌خوانی لهستانی‌ها و کوبیاک/ برد تاریخی تیم ملی والیبال در المپیک 2020

هتل‌ های 4 ستاره مشهد چه تفاوتی با هتل های 5 ستاره این شهر دارند؟
هتل‌ های 4 ستاره مشهد چه تفاوتی با هتل های 5 ستاره این شهر دارند؟

هتل‌ های 4 ستاره مشهد چه تفاوتی با هتل های 5 ستاره این شهر دارند؟

نقد و بررسی هیوندای i20 مونتاژ و مزایا و معایب آن
نقد و بررسی هیوندای i20 مونتاژ و مزایا و معایب آن

نقد و بررسی هیوندای i20 مونتاژ و مزایا و معایب آن

حکمت | اساس و مبنای تشیع / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)
حکمت | اساس و مبنای تشیع / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)

حکمت | اساس و مبنای تشیع / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده
منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده

منجی عرفی شده در چشم انداز مسیحیان صهیونیست شده

بهترین قابلیت های سری 12 آیفون
بهترین قابلیت های سری 12 آیفون

بهترین قابلیت های سری 12 آیفون

باید پایه‌های فرهنگی ارتباط دولت و مردم تقویت شود
باید پایه‌های فرهنگی ارتباط دولت و مردم تقویت شود

باید پایه‌های فرهنگی ارتباط دولت و مردم تقویت شود

حکمت | بندگی کن تا خدایی کنی! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | بندگی کن تا خدایی کنی! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | بندگی کن تا خدایی کنی! / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

پرستاری بر بام جهان از طبقه منفی ۲ بیمارستان!/ دشت اولین مدال طلای المپیک توکیو برای ایران
پرستاری بر بام جهان از طبقه منفی ۲ بیمارستان!/ دشت اولین مدال طلای المپیک توکیو برای ایران

پرستاری بر بام جهان از طبقه منفی ۲ بیمارستان!/ دشت اولین مدال طلای المپیک توکیو برای ایران

مبلمان خیابانی هوشمند
مبلمان خیابانی هوشمند

مبلمان خیابانی هوشمند

چرا قنات تنهاترین راهکار است | مستند دیدنی قنات قصبه گناباد بزرگترین قنات جهان
چرا قنات تنهاترین راهکار است | مستند دیدنی قنات قصبه گناباد بزرگترین قنات جهان

چرا قنات تنهاترین راهکار است | مستند دیدنی قنات قصبه گناباد بزرگترین قنات جهان

آنچه زیرپا گذاشتند حق خدا بود...
آنچه زیرپا گذاشتند حق خدا بود...

آنچه زیرپا گذاشتند حق خدا بود...

خودت با خدای خودت درست کن/ استاد حسینی قمی
خودت با خدای خودت درست کن/ استاد حسینی قمی

خودت با خدای خودت درست کن/ استاد حسینی قمی

تلاوت زیبای آیه 45-48 سوره شعراء/ استاد عبدالباسط
تلاوت زیبای آیه 45-48 سوره شعراء/ استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای آیه 45-48 سوره شعراء/ استاد عبدالباسط

پرویز پرستویی و رسول خادم با کپرنشینان سیستان و بلوچستان
پرویز پرستویی و رسول خادم با کپرنشینان سیستان و بلوچستان

پرویز پرستویی و رسول خادم با کپرنشینان سیستان و بلوچستان

تلاوت آیه 24 سوره مبارکه حج/ حامد شاکرنژاد
تلاوت آیه 24 سوره مبارکه حج/ حامد شاکرنژاد

تلاوت آیه 24 سوره مبارکه حج/ حامد شاکرنژاد

جواد فروغی و پرستاری از بیمار داعشی!
جواد فروغی و پرستاری از بیمار داعشی!

جواد فروغی و پرستاری از بیمار داعشی!

اگر عزم بالاتر داری برتری/ آیت الله جاودان
اگر عزم بالاتر داری برتری/ آیت الله جاودان

اگر عزم بالاتر داری برتری/ آیت الله جاودان

درمان دل زنگ زده/ آیت الله آقا مجتبی تهرانی
درمان دل زنگ زده/ آیت الله آقا مجتبی تهرانی

درمان دل زنگ زده/ آیت الله آقا مجتبی تهرانی

ویدیوی باخبر شدن پدر شهید ضرغام ‎پرست از شهادت فرزندش
ویدیوی باخبر شدن پدر شهید ضرغام ‎پرست از شهادت فرزندش

ویدیوی باخبر شدن پدر شهید ضرغام ‎پرست از شهادت فرزندش