ضرب المثل ها - حرف خ

خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه ! خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!
دوشنبه، 31 خرداد 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
ضرب المثل ها - حرف خ
حرف خ
ضرب المثل ها - حرف خ


 


 
خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را در چشم خودش نمي بينه !
*****
خاك خور و نان بخيلان مخور ! ( ... خار نه اي زخم ذليلان مخور )
*****
خاك كوچه براي باد سودا خوبه !
*****
خال مهرويان سياه و دانه فلفل سياه --- هر دو جانسوز است اما اين كجا و آن كجا ؟!
*****
خاله سوسكه به بچه اش ميگه : قربون دست و پاي بلوريت !
*****
خانه اي را كه دو كدبانوست، خاك تا زانوست !
*****
خانه اگر پر از دشمن باشه بهتره تا خالي باشه !
*****
خانه خرس و باديه مس ؟
*****
خانه داماد عروسيست، خانه عروس هيچ خبري نيست !
*****
خانه دوستان بروب و در دشمنان را مكوب !
*****
خانه قاضي گردو بسياره شماره هم داره !
*****
خانه نشيني بي بي از بي چادريست !
*****
خانه همسايه آش ميپزند بمن چه ؟!
*****
خدا به آدم گدا، نه عزا بده نه عروسي !
*****
خدا برف را به اندازه بام ميده !
*****
خدا جامه ميدهد كو اندام ؟ نان ميدهد كو دندان ؟
*****
خدا خر را شناخت، شاخش نداد !
*****
خدا دير گيره، اما سخت گيره !
*****
خدا را بنده نيست !
*****
خدا سرما را بقدر بالا پوش ميده !
*****
خدا شاه ديواري خراب كنه كه اين چاله ها پر بشه !
*****
خدا گر ببندد ز حكمت دري --- ز رحمت گشايد در ديگري !
*****
خدا ميان دانه گندم خط گذاشته !
*****
خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه !
*****
خدا وقتي بخواد بده، نميپرسه تو كي هستي ؟
*****
خدا همه چيز را به يك بنده نمي ده !
*****
خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره !
*****
خدايا آنكه را عقل دادي چه ندادي و آنكه را عقل ندادي چه دادي ؟ (خواجه عبدالله انصاري )
*****
خدا يه عقل زياد بتو بده يه پول زياد بمن !
*****
خر، آخور خود را گم نميكنه !
*****
خراب بشه باغي كه كليدش چوب مو باشه !
*****
خر است و يك كيله جو !
*****
خر از لگد خر ناراحت نميشه !
*****
خر باربر، به كه شير مردم در !
*****
خر به بوسه و پيغام آب نمي خوره !
*****
خربزه شيرين مال شغاله !
*****
خربزه كه خوردي بايد پاي لرزش هم بشيني !
*****
خربزه ميخواهي يا هندوانه : هر دو دانه !
*****
خر بيارو باقلا بار كن !
*****
خر، پايش يك بار به چاله ميره !
*****
خرج كه از كيسه مهمان بود --- حاتم طايي شدن آسان بود !
*****
خر چه داند قيمت نقل و نبات ؟
*****
خر خالي يرقه ميره !
*****
خر، خسته - صاحب خر، ناراضي !
*****
خر خفته جو نمي خوره !
*****
خر ديزه است، به مرگ خودش راضي است تا ضرر بصاحبش بزنه !
*****
خر را با آخورميخوره، مرده را با گور !
*****
خر را جايي مي بندند كه صاحب خر راضي باشه !
*****
خر را كه به عروسي ميبرند، براي خوشي نيست براي آبكشي است !
*****
خر را گم كرده پي نعلش ميگرده !
*****
خر، رو به طويله تند ميره !
*****
خرس، تخم ميكنه يا بچه ؟ !
*****
خرس در كوه، بو علي سيناست !
*****
خرس شكار نكرده رو پوستشو نفروش !
*****
خر سواري را حساب نميكنه !
*****
خر، سي شاهي ، پالون دو زار !
*****
خر كريم را نعل كردن !
*****
خر كه جو ديد، كاه نميخوره !
*****
خر، كه علف ديد گردن دراز ميكنه !
*****
خر گچ كش روز جمعه از كوه سنگ مياره !
*****
خر لخت راپالانشو بر نميدارند!
*****
خر ما از كرگي دم نداشت !
*****
خر ناخنكي صاحب سليقه ميشود !
*****
خروار نمكه، مثقال هم نمكه !
*****
خر وامانده معطل چشه !
*****
خروسي را كه شغال صبح ميبره بگذار سر شب ببره !
*****
خر، همان خره پالانش عوض شده !
*****
خري كه از خري وابمونه بايد يال و دمشو بريد !
*****
خوشبخت آنكه خورد و كِشت، بدبخت آنكه مرد و هِشت !
*****
خواب پاسبان، چراغ دزده !
*****
خنده كردن دل خوش ميخواد و گريه كردن سر وچشم !
*****
خواهر شوهر، عقرب زير فرشه !
*****
خواست زير ابروشو برداره، چشماشو كور كرد !
*****
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو !
*****
خودتو خسته ببين، رفيقتو مرده !
*****
خودشو نميتونه نگهداره چطور منو نگه ميداره ؟
*****
خود گوئي و خود خندي، عجب مرد هنر مندي !
*****
خودم كردم كه لعنت بر خودم باد !
*****
خوردن خوبي داره ، پس دادن بدي !
*****
خوشا بحال كساني كه مردند و آواز ترا نشنيدند !
*****
خوشا چاهي كه آب از خود بر آرد !
*****
خوش بود گر محك تجربه آيد بميان --- تا سيه روي شود هر كه دراو غش باشد .
*****
خوش زبان باش در امان باش !
*****
يك ده آباد به از صد شهر خراب !
*****
خير در خانه صاحبش را ميشناسد !
*****
منبع:www.seemorgh.com ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط