احکام روزه مستحبی همه مراجع

فردی می تواند روزه مستحبی بگیرد که روزه قضایی بر ذمه نداشته باشد. فردی که بخواهرد نیت روزه مسنحبی کند از ابتدای شب تا مقدار زمانی که برای نیت کردن لازم است به مغرب وقت باشد می تواند نیت روزه مستحبی کند...
شنبه، 17 مهر 1400
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: زینب علی پور
موارد بیشتر برای شما
احکام روزه مستحبی همه مراجع
اعمالی را که ما انجام می دهیم چند نمونه هستند: واجب، حرام، مستحب و مکروه . روزه جزء اعمال واجبی است  است که ما مسلمانان هر سال در ماه مبارک رمضان انجام می دهیم. روزه هم قسمت های متفاوت دارد، واجب و حرام و مستحب و مکروه؛ که هر کدام احکام به خصوص خود را دارد، در این مقاله سعی شد تا احکام مربوط به روزه ها مستحبی همه مراجع را برای شما کاربرای عزیز جمع آوری کنیم تا به راحتی در دسترس شما باشد.
 

آیت الله مکارم:


احکام روزه مستحبی همه مراجع


۱. انجام دادن روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

 فردی روزه قضا بر ذمه داشته باشد، آیا این امکان هست که روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: خیر نباید روزه مستحبی انجام دهد.

 
۲. باطل کردن روزه مستحبی با انجام کار حرام:

شخصی که نیت روزه مستحبی کرده و با کار حرامی روزه را باطل کند، آیا باید کفاره ای بپردازد؟
پاسخ: در سوال مذکور، کفاره ای ندارد.

۳. واجب نبودن تمام کردن روزه مستحبی:

 کسی که روزه مستحبی خود را باطل کند، چه تکلیفی دارد؟
پاسخ، شخصی که روزه مستحبی بگیرد، بر او واجب نیست روزه اش را به پایان برساند و هر زمانی که بخواهد، می تواند روزه اش را  افطار کند.
 

۴.چگونگی نیت کردن  قضای روزه های مستحبی:

کسی که بخواهد قضای روزه های مستحبی را به جا بیاورد باید به قصد قربت باشد یا قصد  رجاء؟ 
پاسخ: به قصد قربت مطلقه انجام دهد.
 

۵.پذیرفتن دعوت هنگام انجام روزه مستحبی:

شخصی که در حال انجام روزه مستحبی است و از طرف مومنی دعوت شود به خوردن طعام، آیا می تواند روزه اش را افطار کند؟
پاسخ: وقتی مومنی او را به طعام دعوت کرده، مستحب است اجابت کند و در میانه روز روزه اش را افطار نماید‌.
 

۶. منظور، تعارف کردن در قبول کردن دعوت مومن برای صرف غذا:

وقتی مومنی،فرد روزه دار - روزه مستحبی- را دعوت به غذا خوردن، می کند، منظور از تعارف او چیست؟ آیا منظور این است که غذای او را بخورد و بقیه روز را امساک کند؟
پاسخ: منظور در مکانی است که مومنی به طور جداگانه از او خواهش کند که روزه اش را افطار کند نه این که تعارف کرده باشد، و بعد از افطار روزه، ادامه دادن آن بی معنی است.
 

۷.انجام روزه مستحبی با وجود داشتن روزه کفاره:

فردی که روزه کفاره - روزه قضا نه- بر ذمه او باشد، آیا می تواند روزه مستحبی به جا بیاورد؟
پاسخ: چنانچه در کفاره مد طعام را انتخاب کرده مشکلی ندارد و می تواند روزه مستحبی به جا بیاورد و در غیر این صورت  احتیاط واجب نمی تواند؛  همچنین فقط نیت کرده باشد که مد طعام را می پردازد، کفایت می کند.

۸. انجام دادن روزه مستحبی با وجود بر ذمه داشتن روزه میت:

فردی که روزه میتی را بر ذمه دارد، آیا می‌تواند  روزه مستحبی به جا آورد؟
پاسخ: می تواند روزه مستحبی انجام دهد، فقط اگر در روزه استیجاری شرط به خصوصی کرده باشند، در این حالت نباید خلاف شرط را انجام بدهد.

9. تغییر دادن روزه مستحبی به روزه واجب:

آیا شخصی که نیت روزه مستحبی کرده و بعد از اذان ظهر متوجه می شود، روزه قضا بر ذمه داشته، آیا امکان آن هست که نیت روزه اش را به نیت روزه قضا برگرداند؟
پاسخ: اگر پیش از اذان ظهر متوجه می شد، می توانست، اما بعد از اذان ظهر در چنین حالتی درست نیست.
 

10. انجام روزه مستحبی با وجود داشتن روزه نذر:

فردی که روزه نذر غیر معین بر ذمه دارد، آیا می تواند نیت روزه مستحبی به جا بیاورد؟
پاسخ: اگر روزه نذر بر او واجب شده نمی تواند روزه مستحبی به جا بیاورد، اول باید آن را انجام بدهد.
 

11. مستحب بودن روزه ماه شعبان و رجب:

حکم روزه ماه شعبان و رجب چیست؟
پاسخ؛ کل ماه شعبان و رجب مستحب است، چنانچه نتواند کل آن را روزه بگیرد یا قسمتی از آن یا حداقل یک روز آن را بگیرد.
 

12. روزه های مستحبی ایام سال:

چه روزهایی از سال روزه گرفتن آن مستحب است؟
پاسخ: روزه همه روزهای سال مستحب است الا روزهای مکروه و حرام، اما برخی از روزها تاکید بیشتری بر روزه گرفتن آن روز است،
اول؛ اولین و آخرین پنج شنبه هر ماه،  اولین چهارشنبه که بعد از روز دهم ماه باشد، چنانچه نتواند در این ایام روزه را به جا بیاورد مستحب است، قضا ی آن را انجام دهد.
دوم، روزه، روز سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم هر ماه مورد تایید است.
سوم، روزهای اول و سوم و روز هفتم ماه محرم.
چهارم، روز هفدهم ربیع الاول، تولد پیامبر گرامی اسلام.
پنجم، روزه گرفتن در عید نوروز.
 

13. انجام دادن مبطل روزه در زمانی که چند روز قبل نیت روزه آن را انجام داده:

اگر فردی چند روز قبل نیت روزه مستحبی را برای روز خاصی کرده و از یاد ببرد و غذایی بخورد و بعد آن متوجه شود، که نیت روزه داشته؛ آیا می تواند روزه مستحبی را ادامه دهد؟
پاسخ:  روزه او باطل است اما اگر خدا بخواهدثواب آن روز خواهد برد.
 

14. تعارف برای غذا خوردن، با قصد قبلی، برای روزه مستحبی:

آیا امکان دارد دو نفر با هم توافق کنند که در روز خاصی یکی از آنها روزه مستحبی بگیرد و دوستش او را تعارف به غذا خوردن، بکند، و او به این علت که روزه اش مستحبی است و با تعارف مومن غذا را قبول کند، حکم این مساله چیست؟
پاسخ؛ بر اساس آنچه در سوال آمده درست نیست.
 

15. روزه، روز مباهله:

روز مباهله که در بیست و چهارم ماه ذی الحجه قرار وارد، چگونه است؟
پاسخ: مستحب می باشد.
 

16. روزه در روز دحوالارض:

اگر کسی بخواهد، در روز دحوالارض روزه بگیرد که روز بیست و پنجم ماه ذی القعده است، چه حکمی دارد؟
پاسخ: این روز از روزه هایی است که روزه در آن مستحب است.
 

18. روزه مبعث:

روزه گرفتن روز مبعث چگونه است؟
پاسخ: انجام روزه در روز مبعث مستحب است.
 

19. روزه ده روز ابتدایی ماه ذی الحجه:

شخصی که بخواهد ده روز ابتدایی ماه ذی الحجه را روزه بگیرد چه حکمی دارد؟
پاسخ: روزه گرفتن از روز اول ماه ذی الحجه تا روز نهم از روزهای مستحبی است اما اگر به واسطه روزه گرفتن ضعف بر او چیره شود، آنچنان که نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه این روز کراهت دارد.

20. انجام روزه مستحبی در مدینه با وجود روزه قضا:

کسی که روزه قضا بر ذمه دارد، آیا می تواند در شهر مدینه سه روز روزه مستحبی انجام دهد؟
پاسخ: بنا بر احتیاط واجب، روزه مستحبی او درست نیست.
 

21. نهی کردن خانم، از انجام روزه مستحبی شوهرش:

آیا خانم می تواند همسرش را از انجام روزه مستحبی نهی کند؟
پاسخ: خیر نهی کردن خانم تاثیری در انجام دادن روزه مستحبی مرد ندارد.


آیت الله سیستانی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. روزه مستحبی در روز یوم الشک:

آیا می توان در روز یوم الشک نیت روزه مستحبی کرد؟
پاسخ: بله می تواند، نیت روزه مستحبی ماه شعبان کند، اما اگر بعدا مشخص شود، آن روز ماه رمضان بوده روزه او از روزه های ماه رمضان به حساب می آید.
 
در جایی دیگر در مورد نیت روزه یوم الشک پرسیده اند که آیا می توان فرد در این روز این گونه نیت کند که اگر این روز ماه رمضان است روزه او به نیت ماه رمضان و اگر نیست نیت روزه مستحبی باشد؟
پاسخ: بله می تواند این گونه نیت کند.

2. نیت روزه مستحبی در روزی که مبطلی را انجام نداده:

اگر شخصی در طول روز هیچ کدام از کارهایی را که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد، آیا می تواند نیت روزه مستحبی کند؟
پاسخ: بله در هر ساعتی از روز حتی اگر زمان کمی تا مغرب مانده باشد و البته به شرط آن که هیچ کدام از مبطلات روزه را
 انجام نداده باشد.

3. نیت روزه مستحبی در وقتی که اطمینان دارد آفتاب غروب کرده:

شخصی که تا غروب هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده، در زمانی که اطمینان دارد، آفتاب غروب کرده، آیا می توان در حد فاصل بین غروب آفتاب تا مغرب نیت روزه مستحبی کرد؟
پاسخ: احتیاط واجب روزه او از روزه های صحیح محسوب نمی شود.
 

4. افطار کردن روزه مستحبی با دعوت به غذا برادر مومن:

کسی که نیت روزه مستحبی کرده، آیا می تواند با دعوت به غذا برادر مومن روزه اش را افطار کند؟
پاسخ: چنانچه کسی که نیت روزه مستحبی کرده بر او واجب نیست که روزه اش را تا اذان مغرب نگه دارد و در جایی دیگر اگر برادر مومنش او را دعوت به خوردن طعام کند، چه در میانه روز باشد، چه صبح و چه بعد از ظهر مستحب است دعوت او را قبول کند، البته نا گفته نماند این حکم مخصوص روزه های مستحبی است و برای روزه قضا این گونه نیست.

5. انجام روزه مستحبی در مدینه منوره:

آیا انسان می تواند در حال سفر روزه مستحبی بگیرد؟ در مدینه چه طور؟

پاسخ: روزه مستحبی را نمی توان در مسافرت انجام داد اما اگر فردی بخواهد برای برآورده شدن حاجتش در مدینه روزه مستحبی انجام دهد، می تواند این کار را کند البته بنابر احتیاط در روز های سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه روزه بگیرد.

 

6. انجام روزه نذر مستحبی در مسافرت:

چنانچه شخصی نذر کرده باشد، در مسافرت یک روز را حال چه آن روزه او  معین باشد چه غیر معین باشد، روزه مستحبی انجام دهد، آیا می تواند در مسافرت چنین نیتی کند؟
پاسخ: در مسافرتی که کمتر از ده روز است نمی تواند روزه مستحبی بگیرد الا این که نذر روزه معین کرده که روزه اش را در حین مسافرت انجام بدهد، یا آنکه در نیتش بگوید چه مسافرت باشد و چه نباشد، روزه را باید بگیرد.

7. نیت روزه نذر مستحبی که در سفر انجام نشود:

شخصی که نذر کرده روزه معینی ( روزه مستحبی نذر کرده) انجام دهد و در صورتی آن را انجام دهد که در حال سفر نباشد، - یا در وطن خود باشد یا مسافرتی که بیش از ده روز باشد- اگر بخواهد این روزه را انجام ندهد چه کار باید کند؟
پاسخ: می تواند در همان روزی که نذر  کرده که روزه مستحبی بگیرد، به اندازه مسافت شرعی مسافرت کند، که آن روزه مستحبی را که با نذر خود بر خودش واجب کرده را انجام ندهد و اگر در مسافرت باشد، لزومی ندارد قصد ده روز کند، البته بنابر احتیاط مستحب تا جایی که ضرورت ندارد به مسافرت نرود، و در مسافرت هم قصد ده روز کند.


8. انجام ندادن عمدی روزه مستحبی را که نذر کرده بوده:

فردی که نذر صحیحی کرده روز خاصی  را روزه مستحبی بگیرد، اگر از روی عمد، روزه نگیرد چه حکمی دارد؟
پاسخ: وظیفه اش است که طبق نذرش عمل کند و روزه بگیرد، اگر از روی عمد این کار را نکرد، گناه کار محسوب می‌شود و باید قضای آن را انجام دهد و همچنین کفاره شکستن نذر هم بر او واجب می شود، البته اگر به دلیل عذری شرعی، مانند مسافرت تا حد مسافت شرعی یا بیماری و حیض یا نفاس نتواند نذر را انجام دهد، فقط قضای آن لازم است و کفاره ای بر ذمه او نیست.

 
9. انجام ندادن عمدی روزه مستحبی را که عهد کرده بود:

شخصی که با رعایت کردن شرایطی که برای عهد و قسم است، با خدای خود  عهد کند یا قسم به خداوند بزرگ بخورد که در روز معینی روزه مستحبی به جا بیاورد، اگر از روی عمد روزه مستحبی را انجام نداد، چه حکمی دارد؟
پاسخ: با این عهد و قسم روزه مستحبی را برای خود واجب نموده، پس باید روزه را در همان روزی که معین کرده انجام دهد، اگر عمدا روزه مستحبی را نگرفت، گناهکار به حساب می آید و کفاره شکستن عهد و قسم را باید انجام دهد، اما قضای روزه بر او واجب نیست.

 
10. انجام روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

شخصی که روزه قضا بر ذمه دارد، آیا می تواند نیت روزه مستحبی کند؟
پاسخ: خیر تا زمانی که روزه قضا دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد.

11. فراموش کردن اینکه روزه قضا بر ذمه داشته و نیت روزه مستحبی کرده:

اگر کسی که روزه قضا بر ذمه دارد و از یاد ببرد و نیت روزه قضا کند، چه حکمی دارد؟
پاسخ: در جایی که قبل از اذان ظهر به خاطرش آمد، می تواند نیت روزه قضا نماید، ولی بعد از اذان ظهر به یادش امد، احتیاط واجب روزه او صحیح نیست و در حالی که بعد از مغرب به یادش امد، روزه  مستحبی او درست است.
 

12. بر ذمه داشتن روزه نذر و انجام روزه مستحبی:

شخصی که روزه قضایی غیر از قضای روزه ماه رمضان بر ذمه داشته مانند قضای روزه نذر معین آیا می تواند، روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: بله می تواند روزه مستحبی به جا بیاورد.
 

13. به جا آوردن روزه مستحبی با وجود داشتن روزه کفاره یا روزه استیجاری:

کسی روزه کفاره یا برای روزه قضا میتی اجیر شده باشد، آیا می تواند، روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: بله باوجود  بر ذمه داشتن روزه کفاره می توان روزه مستحبی انجام داد، و اینکه اگر فرد روزه قضا میتی را بر ذمه گرفته هم می تواند نیت روزه مستحبی کند.
 


آیت الله خامنه ای:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

شخصی که روزه قضایی بر عهده اش است، آیا می تواند، روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: خیر نمی تواند.
 

2. زمان نیت روزه مستحبی:

شخصی که بخواهد روزه مستحبی بگیرد، زمان نیت آن چه وقت است؟
پاسخ: از ابتدای شب تا وقتی که به اندازه انجام نیت تا مغرب فرصت باقی باشد، می تواند نیت روزه مستحبی کند.برای نیت روزه مستحبی هر ساعتی از روز را می توان نیت روزه کرد فقط به شرطی که تا لخطه نیت هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد.
 

3. فراموش کردن بر ذمه داشتن روزه قضا و نیت روزه مستحبی:

شخصی که روزه قضا دارد اما فراموش کرده و روزه مستحبی نیت کرده و بعد اذان ظهر به یادش آمد، آیا روزه مستحبی او صحیح است؟
پاسخ: در هر صورتی نمی تواند وقتی روزه قضا بر ذمه دارد، روزه مستحبی انجام دهد، حتی در زمانی که وقت نیت برای روزه واجب به اتمام رسیده باشد- منظور بعد از اذان ظهر است-  حال اگر از یاد برد که روزه قضا بر ذمه دارد و نیت روزه مستحبی کند، چه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر یادش آمد روزه مستحبی او باطل می شود، فقط اگر قبل از اذان ظهر متوجه شد، می تواند نیت روزه قضا ماه رمضان را که بر عهده اش است، کند و در این حالت روزه او صحیح می باشد.
 

4. اطلاع نداشتن از بر ذمه داشتن روزه قضا و نیت روزه مستحبی انجام دادن:

شخصی که نیت روزه مستحبی کرده و به یاد ندارد که روزه قضایی بر ذمه دارد، آیا روزه مستحبی او مستحبی محسوب می شود یا روزه قضای فراموش شده؟
پاسخ: باید در نیت روزه، این را ذکر کند که آنچه را از نظر شرعی بر عهده او است چه روزه قضا و چه مستحبی انجام دهد، که این گونه اگر روزه قضایی بر ذمه داشته روزه قضا محسوب می شود و الا روزه مستحبی.
 

5. نیت روزه مستحبی در روز یوم الشک:

 آیا می توان در روز یوم الشک نیت روزه مستحبی کرد؟
پاسخ: می تواند نیت روزه مستحبی کند اما اگر بعدا مشخص شد آن روز ماه رمضان بوده، روزه او از روزه های ماه رمضان به حساب می آید.


6. باقی ماندن در حالت جنابت، برای روزه مستحبی:

کسی که قصد روزه مستحبی را دارد و بر حالت جنابت خود باقی بماند، آیا روز مستحبی او باطل می شود؟
پاسخ: این حکم برای روزه های ماه رمضان و قضای روزه ها است و برای روزه های مستحبی مشکلی ایجاد نمی کند.

 
7. باطل کردن روزه مستحبی در میانه روز:

آیا واجب است روزه مستحبی را تا آخر ادامه دهد؟
پاسخ: خیر واجبی نیست، می تواند هر لحظه‌ای که خواست روزه اش را افطار کند، همچنین مستحب است درجایی که برادر مومن او را دعوت کند به خوردن، مستحب است که اجابت کند، درست است که روزه او باطل می شود اما ثوابش برای او باقی می ماند.
 


آیت الله وحید خراسانی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. چگونگی نیت کردن روزه مستحبی بعد از اذان ظهر:

در چه صورتی می توان بعد از اذان ظهر نیت روزه مستحبی کرد؟
پاسخ: زمان نیت کردن روزه مستحبی حتی در بعد از ظهر یا در زمانی که فقط به اندازه نیت کردن از روز باقی مانده باشد، البته به شرطی که هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد می تواند نیت روزه مستحبی کند و روزه او درست درست است.
 

2. انجام روزه مستحبی در مدینه طیبه:

اگر مسافری بخواهد در مدینه النبی روزه حاجت انجام دهد، آیا می تواند؟
پاسخ: بله می تواند روزه مستحبی بگیرد، و بنا بر احتیاط واجب، روزه ها را در روزه های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه انجام دهید.
 

3. انجام روزه مستحبی و ضایع شدن حق مرد:

اگر خانمی قصد روزه مستحبی را دارد و با انجام روزه حق شوهرش ضایع می شود، در این حالت تکلیف چیست؟
پاسخ: نباید روزه مستحبی بگیرد و احتیاط مستحب آن است که حتی اگر حق مرد ضایع  نشود، باید از همسرش اجازه بگیرد.
 

4. روزه مستحبی فرزند بدون اجازه پدر:

اگر فرزندی بدون اجازه پدرش نیت روزه مستحبی کند، در میانه روز پدر او را نهی کند، تکلیف او برای روزه اش چیست؟
پاسخ: اگر پدر او را از انجام روزه مستحبی نهی کرده و مخالفت او باعث آزارش شود باید روزه اش را بخورد و همچنین در مورد مادر اگر نهی کرده که روزه نگیرد و مخالفت با او باعث آزارش شود.
 

5. حکم روزه مستحبی که باعث آزار پدر و مادر شود:

حکم روزه مستحبی که باعث آزار پدر و مادر شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: حرام است.
 

6. روز های تاکیدی برای انجام روزه مستحبی:

چه روزهایی از سال روزه گرفتن در آن مستحب است و کدامین روز ها تاکید بیشتری دارد؟
پاسخ: همه روزهای سال به جزء روزهایی که روزه گرفتن آن روز حرام است یا اینکه کراهت دارد، بقیه روز ها مستحب است که البته برخی از روز ها تاکید بیشتری دارد مانند: اولین پنج شنبه و آخرین پنج شنبه هر ماه، اولین چهارشنبه ای که بعد از دهمین روز ماه و چنانچه فردی نتواند این روزها را روزه بگیرد، مستحب است قضای آن را به جا بیاورد.
 

7. زمان نیت روزه مستحبی:

زمان انجام نیت روزه مستحبی چه وقت است؟
پاسخ: از ابتدای شب تا زمانی که به مقدار نیت کردن، به پنهان شدن قرص زمان مانده باشد، البته نباید تا زمان نیت روزه هیچ کدام از کارهایی را که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، در این حالت روزه او درست است و چنانچه از زمان استتار قرص بگذرد، درست بودن روزه مستحبی بدون اشکال نیست.


8. روزه مستحبی در روز یوم الشک:

 آیا می توان در روز یوم الشک نیت روزه مستحبی کنیم؟
پاسخ: بله می توان نیت روزه مستحبی کند اما اگر بعدا مشخص شود که آن روز ماه رمضان بوده روزه او از روزه های ماه رمضان محسوب می شود.
 

9.باقی ماندن در حالت جنابت تا اذان صبح:

در روزه مستحبی اگر فرد تا اذان صبح با حالت جنابت بماند، حکم روزه او چیست؟
پاسخ: روزه او درست است.
 

آیت الله بهجت قدس سره:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. زمان نیت روزه مستحبی:

شخصی که بخواهد روزه مستحبی بگیرد، زمان نیت آن چه موقع است؟
پاسخ: از ابتدای شب تا زمانی که به قدر نیت کردن تا مغرب زمان باقی مانده باشد، البته نباید تا زمان نیت هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام داده باشد در این صورت روزه او درست می باشد.

 
2. حکم روزه مستحبی با وجود اجیر شدن برای روزه میت:

اگر شخصی روزه استیجاری بر ذمه دارد ، آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: بله مشکلی ندارد.

 
3. حکم روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

اگر شخصی روزه قضا بر ذمه دارد، آیا می تواند روزه قضا بگیرد؟
پاسخ: خیر نمی تواند.
 

4. حکم نیت روزه مستحبی در روز یوم الشک: 

آیا می توان در روز سیم شعبان که معمولا شک بین سیم شعبان و اول ماه رمضان، که معروف به یوم الشک است روزه مستحبی گرفت؟
پاسخ: بله می توان نیت روزه مستحبی کرده، اما اگر در میانه روز معلوم شد که ماه رمضان بوده باید نیت روزه ماه رمضان کند.
 

5. اجازه همسر برای روزه مستحبی:

آیا اگر خانم بخواهد روزه مستحبی بگیرد، نیاز به اجازه همسرش دارد؟
پاسخ: بله، احتیاطا باید بدون اجازه همسرش روزه مستحبی نگیرد، هم در صورتی که حق او ضایع شود و هم در جایی که حق همسر ضایع نشود، بدون اذن او نباید روزه مستحبی گرفت.

 
6. اذن پدر و مادر برای روزه مستحبی فرزند:

اگر فرزندی بخواهد روزه مستحبی بگیرد، آیا باید با اجازه پدر و مادرش باشد؟
پاسخ: احتیاط مستحب آن است که شرط درست بودن روزه مستحبی، اجازه پدر و مادر است و همچنان بنا بر اقوی همین اندازه که باعث ناراحت نشدن پدر و مادر یا اینکه او را از این کار نهی نکرده باشند، روزه او درست است.
 

7. روزه مستحبی در مدینه طیبه:

آیا فرد می تواند در حال سفر روزه بگیرد؟
پاسخ: انسان نمی تواند در حال سفر روزه بگیرد، الا اینکه شخص نذر کرده که روزه را در حال سفر انجام داده باشد و در مورد روزه مستحبی باید آن ها را با نیت رجاء انجام دهد الا در مورد سه روزه حاجت در مدینه طیبه که در روایت آمده که برای بر آورده شدن حاجت انجام می‌شود.

 

ابتدای فاضل لنکرانی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1.روزه مستحبی در سفر:

در چه صورتی می توان روزه مستحبی را در حال مسافرت انجام داد؟
پاسخ: به طور یقین اگر فردی که در وطن خود است یا در واقع در حال سفر نیست نذر کند که هنگام سفر روزه مستحبی بگیرد و یا اینکه نذر کرده باشد هنگام مسافرت روزه بگیرد، در این حالت که نذر منعقد شده باشد، روزه در حال سفر او صحیح می باشد.

 
2. روز های تاکیدی برای انجام روزه مستحبی:

چه روزهایی از سال را می توان  روزه مستحبی انجام داد و چه روزی تاکید بیشتری بر آن است؟
پاسخ: همه روز های سال به جزء روزهایی که روزه در آن حرام و مکروه است می توان روزه مستحبی انجام داد: اما در برخی از روزه های تاکید بیشتری برای انجام روزه مستحبی دارد؛
اول؛ اولین پنج شنبه و آخرین پنج شنبه هر ماه و اولین چهارشنبه بعد از دهمین روز ماه می باشد، حتی اگر کسی موفق نشد که این روز ها را روزه بگیرد، مستحب است قضای این روزه ها را انجام دهد.
دوم؛  روز های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
سوم؛ همه روز های ماه رجب و شعبان روزه در آن مستحب است، حتی می توان چند روز را روزه گرفت یا اینکه یک روز را روزه بگیرد.
چهارم؛ روزه در روز عید نوروز.
پنجم؛ روزه مستحبی در روز بیست و پنجم و روز بیست و نهم ماه ذی القعده.
ششم؛ نه روز ابتدایی ماه ذی الحجه، البته در روز عرفه فرد به دلیل ضعف هنگام روزه نتواند دعاهای این روز را بخواند روزه این روز برایش کراهت دارد.
هفتم؛ روز هجدهم ماه ذی الحجه که همان روز عید غدیر است و روز هفدهم ربیع الاول که روز تولد پیامبر گرامی اسلام است و روز بیست و هفت رجب مصادف  با عید مبعث و روز های اول و سوم ماه محرم از روزهایی هستند که روزه گرفتن در این روز ها تاکید بیشتر دارند.
 

3. زمان نیت روزه مستحبی:

کسی که قصد انجام روزه مستحبی را دارد، چه زمانی باید نیت کند؟
 پاسخ: کل روز زمان دارد تا نیت روزه مستحبی کند حتی تا زمانی که زمان کمی تا مغرب وقت باشد می تواند نیت روزه مستحبی کند فقط به شرطی که تا زمان نیت هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد، در این حالت روزه او درست است.
 

4. حکم روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

آیا شخصی که روزه قضا بر ذمه دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: جایز نیست.


5.فراموش کردن بر ذمه داشتن روزه قضا در روزی که نیت روزه مستحبی کرده:

اگر شخصی که روزه مستحبی نیت کرده و از یاد برده که روزه قضا بر ذمه داشته، آیا روزه او باطل می شود؟
پاسخ: اگر قبل از اذان ظهر به خاطرش آمد می تواند نیت روزه قضا کند و چنانچه بعد هر ظهر متوجه شد روزه او باطل است.
 

6. حکم روزه مستحبی با وجود بر ذمه داشتن روزه میتی؟

کسی که برای روزه میتی اجیر شده، آیا می تواند، روزه مستحبی برای خودش انجام دهد؟
پاسخ: بله می تواند.
 

7. روزه مستحبی در حال مسافرت؛

در چه صورتی مسافر می تواند نیت روزه مستحبی کند؟
پاسخ: مسافر نمی تواند در مسافرت روزه بگیرد الا برای برآورده شدن حاجت با این که مسافر است می تواند سه روز، روزه در مدینه انجام دهد،  اما احتیاطا در روز های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه انجام دهد‌.
 

8. اذن شوهر برای انجام روزه مستحبی:

آیا برای انجام روزه مستحبی خانم، نیاز به اجازه همسرش است؟
پاسخ: اگر حق همسر به دلیل روزه گرفتن، خانم ضایع شود، جایز نیست بدون اجازه او خانم روزه مستحبی بگیرد،  در جایی که حق او ضایع نشود هم احتیاط واجب آن است که بدون اجازه همسرش روزه مستحبی نگیرد.
 

9. اجازه پدرو مادر برای انجام روزه مستحبی فرزند:

آیا فرزند برای انجام روزه مستحبی نیاز به اجازه پدر و مادرش دارد؟
پاسخ: اگر روزه گرفتن فرزند ایجاد ناراحتی در پدر و مادر کند، جایز نیست روزه بگیرد اما اجازه از آنها لزومی ندارد.

10. افطار روزه مستحبی با دعوت به خوردن غذا از جانب برادر مومن:

آیا می توان در میانه روز، روزه مستحبی را افطار کرد؟
پاسخ: واجب نیست، روزه مستحبی را تا آخر ادامه دهد و هر زمان که خواست می تواند آن را افطار کند، و اگر برادر مومن او را به خوردن طعام دعوت کند می تواند اجابت کند.
 

آیت الله نوری همدانی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. روزهایی که روزه مستحبی در آن روز تاکید شده:

چه روز هایی در طول سال روزه گرفتن در آن مستحب است؟
پاسخ: روزه همه روزها به جز روز هایی که روزه در آن حرام یا مکروه است، بقیه روزها مستحب است، اما برخی از روز ها از تاکید بیشتری برخوردار است؛ از جمله:
اول؛ اولین و آخرین پنج شنبه هر ماه و چهار شنبه ای که بعد از همین روز هر ماه است، البته اگر کسی نتوانست این روزه ها را روزه مستحبی بگیرد می تواند قضای آن را به جا بیاورد.
دوم؛ روز های سیزدهم، چهاردهم و پانزدهمین روز هر ماه.
سوم: کل ماه رجب و شعبان و حتی برخی از این روز ها و اگر نشد حداقل یک روز را روزه مستحبی بگیرد.
پنجم؛ روزه مستحبی در روز عید نوروز.
ششم؛ روز های بیست و پنجم و روز بیست و نهم ماه ذی القعده، نه روز ابتدایی ماه ذی الحجه تا روز نهم البته در روز عرفه اگر به دلیل ضعف و بی حالی در روز نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند روزه این روز کراهت دارد.روز هجدهم ماه ذی الحجه- روز عید غدیر- ؛ روزهای اول و سومین روز ماه محرم؛ روز تولد پیامبر- هفدهم ربیع-  روز عید مبعث -بیست و هفت ماه رجب-.

2. واجب نبودن کامل کردن روزه مستحبی:

آیا واجب است روزه مستحبی را آخر رساند؟
پاسخ: خیر واجب نیست روزه را تا آخر نگه دارد، بلکه هر وقت خواست می تواند روزه را افطار کند، اگر در جایی برادر مومن او را به طعام دعوت کند مستحب بر آن است که دعوتش را بپذیرد و در میانه روز روزه اش را بخورد.
 

3. روزه مستحبی در مدینه النبی:

آیا مسافر می تواند در مدینه منوره برای برآورده شدن حاجت سه روز، روزه بگیرد؟
پاسخ: بله می تواند.
 

4. زمان نیت روزه مستحبی:

کسی که قصد دارد روزه مستحبی بگیرد، وقت نیت آن چه موقع است؟
پاسخ: از ابتدای شب تا زمانی که به مقدار نیت کردن تا مغرب وقت باشد، در صورتی که هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد، می تواند نیت کند و روز او درست است.
 

5. انجام دادن روزه مستحبی با وجود بر ذمه داشتن روزه استیجاری:

کسی که روزه مستحبی بر ذمه دارد، آیا می تواند روزه میتی را انجام دهد؟
پاسخ: مشکلی ندارد می تواند روزه مستحبی بگیرد.
 

6. انجام دادن روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

کسی که می خواهد روزه مستحبی بگیرد اما روزه قضا بر ذمه دارد، آیا می توان این کار را انجام دهد؟
پاسخ: نمی تواند روزه مستحبی بگیرد، و اگر از یادش رفت و نیت روزه مستحبی کرد و قبل از روز متوجه شد، روزه مستحبی او خراب می شود و می تواند نیت روزه مستحبی کند و چنانچه بعد از اذان ظهر به یادش آمد، روزه او باطل می شود و اگر بعد از اذان مغرب متوجه شد، روزه او درست است اما بدون اشکال نیست.

7. مشخص کردن نیت روزه مستحبی در روز های خاص:

آیا وقتی شخصی قرار است در روز خاصی مثلا در روز مبعث یا عید غدیر روزه مستحبی بگیرد، در نیت ذکر کند؟
پاسخ: خیر لزومی به تعیین آن در نیت نیست.
 

8. روزه مستحبی  گرفتن در یوالشک:

آیا می توان در روز یوم الشک نیت روزه مستحبی کرد؟
 پاسخ: می تواند نیت روزه مستحبی کند، اما اگر در میانه روز متوجه شد که ماه رمضان است، باید نیت روزه ماه مبارک رمضان را بنمایند.

 

آیت الله علوی گرگانی:


احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. زمان نیت روزه مستحبی:

شخصی که می خواهد روزه مستحبی بگیرد، چه زمانی باید، نیت کند؟
پاسخ: از ابتدای شب تا زمانی که به مقدار نیت کردن تا مغرب وقت داشته باشد، می تواند نیت روزه مستحبی کند و نباید تا لحظه نیت هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام داده باشد، در این حالت نیت و روزه مستحبی او درست است.
 

2. گرفتن روزه مستحبی با وجود بر ذمه داشتن روزه قضا میتی:

آیا شخصی که عهده دار روزه میتی شده، می تواند نیت روزه مستحبی کند؟
پاسخ: مشکلی ندارد.
 

3. گرفتن روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

آیا شخصی که روزه قضا و روزه های واجب دیگری  بر ذمه دارد، می تواند نیت روزه مستحبی کند؟
پاسخ: نمی تواند روزه مستحبی به جا بیاورد.
 

4. فراموش کردن بر ذمه داشتن روزه واجب در زمانی که نیت روزه مستحبی کرده:

شخصی فراموش کرده روزه واجب بر ذمه دارد، یا روزه قضا انجام نشده دارد و نیت روزه مستحبی کند، البته قبل از اذان ظهر به یادش آمد، تکلیفش چیست؟
پاسخ: روزه مستحبی او خراب می شود، البته می تواند نیت روزه واجبی را که بر ذمه دارد بنماید.
 

5. انجام روزه مستحبی در روز یوم الشک:

آیا می توان در روز یوم الشک که معمولا شک بین سیم شعبان و اول ماه رمضان است روزه مستحبی گرفت؟
پاسخ: می تواند نیت روزه مستحبی کند اما اگر در میانه روز متوجه شد که ماه رمضان است باید نیت روزه ماه مبارک رمضان را بنمایند.
 

6. مردد شدن در انجام روزه مستحبی قبل از اذان ظهر:

اگر شخصی در روزی که نیت روزه مستحبی کرده و بعد مردد شود که آیا روزه اش را افطار کند یا نه ادامه دهد، در چه صورتی روزه او درست است؟
پاسخ: اگر مردد شد در به جا آوردن یا به جا نیاوردن، اگر قبل از اذان ظهر دوباره نیت کند، روزه او درست است.
 

7. اذن از شوهر به برای انجام روزه مستحبی:

اگر خانمی بخواهد روزه مستحبی بگیرد، باید از شوهرش اجازه بگیرد؟
پاسخ: در صورتی که حق همسرش ضایع شود، روزه او حرام محسوب می شود و اگر حق همسرش ضایع نشود، هم باید از او اجازه بگیرد.
 

8. روزه مستحبی فرزند که باعث آزار پدر و مادرش است:

حکم روزه مستحبی که باعث آزار و اذیت والدین یا جدش می شود، چیست؟
پاسخ: این روزه حرام است.

9. حکم نهی پدر برای روزه مستحبی پسر:

اگر پسری بدون اذن از پدرش روزه مستحبی بگیرد، در میانه روز پدرش او را از این کار نهی کند، تکلیفش چیست؟
پاسخ: این روزه حرام است.
 

10. روزهایی از سال که روزه مستحبی گرفتن در آن تاکید بیشتر شده:

چه روزه هایی از سال روزه گرفتن در آن مستحب است؟
پاسخ: همه روز های سال روزه گرفتن در آن مستحب است الا روزهای حرام و مکروه و برخی از روزها سفارش بیشتری شده از جمله:
اول؛ اولین پنج شنبه و آخرین پنج شنبه هر ماه و اولین چهارشنبه که بعد از دهمین روز ماه است، تاکید بسیار شده، البته اگر کسی نتوانست این روزها را روزه بگیرد، می تواند قضای آن را انجام دهد.
دوم؛ روز سیزده و چهارده و پانزدهم هر ماه.
سوم؛ کل ماه رجب و شعبان، اگر نتوانست برخی از روزهایش و اگر باز هم نتوانست یک روز آن را روزه بگیرد.
چهارم؛ روزه مستحبی در روز عید نوروز.
ششم؛ از روز چهارم تا روز نهم ماه شوال،  روزهای نهم و بیست و پنجم ماه ذی القعده، از روز اول تا روز نهم ماه ذی الحجه البته در روز عرفه اگر به دلیل ضعف در روزه نتواند دعاهای این روز را بخواند روزه این روز کراهت دارد.
هفتم؛ روزه عید غدیر که در هجدهم ماه ذی الحجه قرار دارد، روز مباهله که در روز ۲۴ ذی الحجه قرار دارد، روز میلاد پیامبر روز هفدهم ربیع الاول و مبعث رسول اکرم در بیست و هفتم ماه رجب است و روز اول و سوم ماه محرم از روزهایی هستند که روزه گرفتن در آن مستحب است.
 

11. اجابت دعوت به غذا برادر مومن در حالی که روزه مستحبی دارد:

شخصی که روزه مستحبی دارد، اگر برادر مومنش او را دعوت کند به خوردن طعام کند، تکلیفش چیست؟
پاسخ: مستحب است، دعوت او را به خوردن غذا را قبول کند و روزه اش را افطار بنماید.
 

12. حکم روزه مستحبی در مسافرت:

آیا انسان می تواند در حین مسافرت روزه مستحبی انجام دهد؟
 پاسخ: خیر نمی تواند، روزه در حال مسافرت باطل می باشد؛ چنانچه در میانه روز متوجه شد، روزه او درست نیست اما اگر بعد از اذان مغرب متوجه شد روزه او درست است.
 

13. روزه حاجت در مدینه منوره:

آیا انسان می تواند در مدینه برای بر آورده شدن حاجت با این‌که مسافر است روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: بله می تواند، فقط احتیاطا روز های چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه روزه مستحبی بگیرد.
 

آیت الله جعفر سبحانی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. وقت نیت روزه مستحبی:

کسی که بخواهد روزه مستحبی بگیرد، زمان نیت آن چه وقت است؟
پاسخ: از ابتدای شب تا زمانی که فقط به اندازه نیت کردن به اذان مغرب زمان باقی باشد، البته نباید تا زمان نیت هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام داده باشد. در این حالت هم نیت و هم روزه مستحبی او درست می باشد.
 

2. روزه مستحبی گرفتن در صورتی که برای روزه میتی اجیر شده:

آیا شخصی که روزه میتی را بر عهده گرفته می تواند، روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: مشکلی ندارد.
 

3. انجام دادن روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

آیا کسی که روزه قضا بر ذمه دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: نمی تواند روزه مستحبی بگیرد اما اگر از یاد برو و روزه مستحبی نیت کرد، اگر قبل از ظهر ملتفت شد، نیت روزه را به روزه قضا بر گرداند و اگر بعد از ظهر به یادش آمد، روزه اش درست نیست و برای بعد مغرب اگر به یادش آمد، روزه او بدون اشکال نیست.
 

4. روزه مستحبی در یوم الشک:

 روز سیم ماه شعبان یا اول ماه رمضان که معمولا به یوم الشک معروف است، آیا می توان نیت روزه مستحبی کرد؟
 پاسخ: بله می تواند فقط اگر در میانه روز معلوم شد، که ماه رمضان بوده، باید نیت روزه ماه رمضان را بنماید.
 

5. روزه مستحبی در مدینه النبی:

آیا مسافر می تواند در مدینه برای برآورده شدن حاجتش روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: بله می تواند، سه روز، روزه حاجت انجام دهد، البته می تواند روز های چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه مستحبی بگیرد.
 

6. اجازه از همسر برای روزه مستحبی:

خانمی که قصد دارد روزه مستحبی بگیرد آیا اجازه همسرش لازم است؟
پاسخ: اگر با روزه گرفتن خانم حق همسرش ضایع شود، جایز نبوده روزه مستحبی بگیرد، در جایی که همسر او را از گرفتن روزه مستحبی منع می کند، زن نباید احتیاط واجب روزه بگیرد.

 
7. حکم روزه مستحبی فرزند که باعث آزار والدین است:

روزه مستحبی که باعث آزار و ناراحتی پدر و مادر یا جدش شود، چه حکمی دارد؟
پاسخ: در این صورت جایز نیست که روزه بگیرد؛ اگر هم موجب آزار آنها نشود، اما مانع از روزه گرفتن بشوند، بنابر احتیاط مستحب روزه مستحبی انجام ندهند.
 

8. حکم اذن پدر در روزه مستحبی:

چنانچه پسری بدون اذن از پدرش روزه مستحبی بگیرد، در میانه روز پدرش او از انجام روزه نهی کند، تکلیف پسر چیست؟
پاسخ: چنانچه او را از روزه گرفتن نهی کرد و در حالی که باعث آزار پدر بشود، باید روزه را بخورد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. وقت نیت روزه مستحبی:

وقت نیت روزه مستحبی چه زمانی است؟
پاسخ: از ابتدا ی شب تا وقتی که به اندازه نیت کردن به مغرب زمان باقی مانده باشد، چنانچه تا این زمان هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد، برای روزه مستحبی نیت کند روزه او درست است.
 

2. انجام دادن روزه مستحبی با وجود بر ذمه داشتن روزه قضا:

اگر شخصی روزه قضا داشته باشد، آیا می تواند روزه مستخبی انجام دهد؟
پاسخ: در این صورت نمی تواند روزه مستحبی به جا بیاورد.
 

3. انجام دادن روزه مستحبی با وجود بر عهده داشتن روزه استیجاری:

آیا فردی که روزه استیجاری دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: مشکلی ندارد.
 

4. انجام روزه مستحبی در صورت فراموشی که روزه قضایی بر ذمه داشته:

اگر فردی از یاد برد که روزه قضایی بر ذمه داشته، و نیت روزه مستحبی می کند، در این صورت تکلیف چیست؟
پاسخ: اگر قبل از ظهر به خاطرش آمد روزه مستحبی او خراب می شود و باید نیت روزه قضا کند و اگر بعد از ظهر یادش آمد روزه او درست نیست و اگر بعد از مغرب ملتفت شد، مشخص نیست روزه اش درست باشد.
 

5. روزه مستحبی در روز یوم الشک:

آیا می توان روزه مستحبی را در روز یوم الشک انجام داد؟
پاسخ: بله می شود اما چنانچه در میانه روز متوجه شود که ماه رمضان بوده باید نیت روزه ماه رمضان کند.

 

امام خمینی ره:احکام روزه مستحبی همه مراجع

1. زمان نیت روزه مستحبی:

زمان نیت روزه مستحبی تا چه وقتی است؟
پاسخ: از ابتدای شب تا هر زمانی که به اندازه نیت کردن وقت داشته باشد و در صورتی که هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد، نیت و روزه او درست است.
 

2. نیت روزه مستحبی با وجود بر ذمه داشتن روزه استیجاری:

شخصی که برای روزه میتی اجیر شده باشد، آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟

پاسخ: مشکلی ندارد.

 

3. نیت روزه مستحبی باوجود بر ذمه داشتن روزه قضا:

آیا کسی که روزه قضا دارد آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: نمی تواند روزه مستحبی به جا بیاورد.

 
4. فراموش کردن بر عهده داشتم روزه قضا:

کسی که فراموش کرده که روزه قضا بر ذمه دارد و نیت روزه مستحبی کند، چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر فراموش کرد، و قبل از ظهر ملتفت شد، روزه مستحبی او خراب می شود و می تواند نیت روزه واجب کند و چنانچه بعد از اذان ظهر به یادش آمد روزه او باطل می شود و اگر بعد از مغرب متوجه شد، مشخص نیست که روزه اش بدون اشکال باشد.
 

5. روزه مستحبی در روز یوم الشک:

 آیا می توان روزه مستحبی را در روز آخر شعبان یا اول ماه رمضان که معمولا به یوم الشک معروف است، به جا بیاورد؟ 
پاسخ: بله می تواند اما اگر متوجه شود که ماه رمضان است باید نیت روزه ماه  رمضان کند.
 

6. روزه مستحبی در مدینه:

آیا مسافر می تواند در شهر مدینه روزه مستحبی برای در خواست حاجت بگیرد؟
پاسخ: بله می تواند سه روز، روزه در شهر مدینه روزه مستحبی برای حاجت خواستن بگیرد.
 

7. روزه مستحبی و حق شوهر:

اگر خانمی بخواهد روزه مستحبی بگیرد، و اگر همسر مانع از گرفتن روزه مستحبی شود، تکلیف چیست؟
پاسخ: چنانچه به دلیل انجام روزه مستحبی خانم، حق همسر از بین برو با این که آقا مانع از گرفتن روزه مستحبی شود، احتیاط واجب بر آن است که خانم از روزه گرفتن خودداری کند.
 

8. حکم روزه مستحبی فرزند که سبب آزار والدین می شود:

اگر فرزندی بخواهد روزه مستحبی بگیرد و این کارش باعث اذیت والدینش بشود چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر روزه مستحبی فرزند باعث آزار پدر و مادر یا جدش شود، جایز نبوده که روزه بگیرد، همچنین اگر موجب آزار آن ها هم نشود، اما مانع از روزه گرفتن او می شوند، بنا بر احتیاط واجب نباید روزه بگیرد.
 

9. نهی کردن پدر برای روزه مستحبی پسر:

اگر پسری بدون اینکه از پدرش اجازه بگیرد روزه مستحبی گرفته و در میانه روز پدرش او را از ادامه روزه نهی کرده، تکلیف او چیست؟
 پاسخ: باید روزه اش را افطار کند.
 

10. روزه های مستحبی سال:

چه روزهایی از سال روزه مستحبی در آن سفارش بیشتری شده؟
پاسخ: اول؛ اولین پنج شنبه و آخرین پنج شنبه هر ماه، اولین چهار شنبه بعد از دهمین روز هر ماه، چنانچه فردی نتوانست این روز ها را روزه بگیرد مستحب است  قضای آن را انجام دهد.
دوم؛ روز سیزده، چهارده و روز پانزدهم هر ماه.
سوم؛ کل ماه رجب و شعبان یا برخی از روزهای این دو ماه یا اگر نتوانست حداقل یک روز را روزه بگیرد.
چهارم: روزه در عید نوروز.
پنجم؛ روز های بیست و پنجم و بیست و نهم ماه ذی القعده، نه روز ابتدایی ماه ذی الحجه البته در روز عرفه اگر روزه گرفتنشون باعث ضعف شود که نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه این روز برایش کراهت دارد.
ششم: عید غدیر روز هجدهم ماه ذی الحجه؛ عید مبعث روز بیست و هفت ماه رجب؛ میلاد پیامبر روز هفدهم ربیع الاول، روز اول و روز سوم ماه محرم، کسی روزه مستحبی می گیرد لزومی ندارد آن را تمام کند چنانچه برادر مومنش او را دعوت به غذا خوردن، بکند مستحب است که بپذیرد و روزه اش را افطار کند.

 
آیت الله جوادی آملی:

احکام روزه مستحبی همه مراجع
 

1. وقت نیت روزه مستحبی:

زمان نیت روزه مستحبی چه وقت است؟
پاسخ: از اول شب تا زمانی که به مقدار نیت کردن تا مغرب وقت باقی مانده باشد، پس اگر تا زمان نیت هیچ کدام از مبطلات روزه را انجام نداده باشد، می تواند نیت کند و روزه مستحبی او درست است‌.

2. انجام روزه مستحبی با وجود داشتن روزه قضا:

اگر کسی روزه قضایی بر ذمه او باشد، می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: نمی تواند روزه مستحبی انجام دهد فقط در صورتی می تواند این کارا کند که در شرایطی قرار داشته باشد که نتواند روزه قضا یا روزه واجب بگیرد؛
مثلا؛ اگر در مسافرت باشد، یا اینکه در مسافرت برای حاجت خواستن سه روز روزه مستحبی در مدینه طیبه انجام دهد. البته بهتر است روزهایی که روزه می گیرد، روز های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه باشد.
 

3. الویت داشتن روزه میتی که فرد اجیر شده بر روزه مستحبی:

اگر کسی روزه واجب میتی را بر عهده گرفته آیا می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
پاسخ: احتیاطا اول روزه واجب میت را انجام دهد بعدا روزه مستحبی.
 
منابع:


1. پرتابل الهار
2. دفتر اطلاع رسانی آیت الله سیستانی
3. سایت آیت الله خامنه ای

4. سایت شهید آوینی
5.مرکز نشر آثار  آیت الله بهجت قدس سره
6. سایت هدانا
7.پرتابل امام خمینی ره
8. دفتر اطلاع رسانی آیت الله جوادی آملی.
9. سایت هدانا
10.مرکز نشر آیت الله بهجت قدس سرهنظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما