0
ویژه نامه ها

قوانین و اهداف استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه

قوانین و برنامه توسعه ای کشور استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه با کشورهای دیگر متفاوت است. مهم ترین نهاد متولی امور خیریه این کشور کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی است. با راسخون همراه باشید تا بیشتر با این موضوع آشنا شوید.
قوانین و اهداف استرالیا در زمینه وقف و امور خیریه
 در این مقاله در نظر داریم درباره قوانین حاکم بر وقف و امور خیریه در کشور استرالیا و برنامه استراتژیک توسعه این بخش به طور مختصر توضیح دهیم. با راسخون همراه باشید.

از آن رو که مهم ترین نهاد متولی امور خیریه در کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریه ها و سازمانهای غیرانتفاعی استرالیا است، اولویتهای استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه توسعه امورخیریه در کشور استرالیا در این فصل شرح داده شده است.


قوانین امور خیریه در استرالیا

قوانین حاکم بر بخش غیرانتفاعی در اســـترالیا در ســـه ســـطح فدرال، ایالتی و محلی وجود دارند. به علاوه، اغلب قوانین ایالتی یا محلی حاکم بر جذب ســـرمایه هستند و هر یک از دادستانی های کل ایالتی مسئول نظارت بر تراست های خیریه است.

قانون کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی سال ۲۰۱۲ ،شـــرایطی را که یک نهاد غیرانتفاعی میتواند به عنوان خیریه ثبت شود معرفی میکند و استانداردهای حاکم و الزامات گزارش دهی که ســـازمان های ثبت شـــده باید رعایت نمایند، را تعریف میکند.
 

قانون خیریه های سال ۲۰۱۳ استانداردهای جدیدی برای ثبت خیریه ها تعریف نمود. قانون سیستم جدید مالیات سال ۱۹۹۹ و قوانین ارز یابی درآمدهای مالیاتی سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۹۷ نیز حاوی استانداردهای مالیاتی در خصوص دریافت هدایا و کمک های مالی توسط خیریه ها است.


برنامه توسعه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا

از آن رو که مهم ترین نهاد متولی امور خیریه در کشـــور اســـترالیا کمیســـیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا است، اولویتهای استراتژیک این نهاد به عنوان برنامه توسعه وقف و امورخیریه در استرالیا معرفی شده است.

اولویتهای اســـتراتژیک کمیســـیون خیریه ها و ســـازمان های غیرانتفاعی اســـترالیا از سال 2015 تا 2018به قرار ذیل است:

- ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریه ها

- حمایت از خیریه ها به منظور پایدار و سالم ماندن

- تسهیل گری برای خیریه ها

- توسعه یک سازمان مستقل و شفاف

- این کمیســـیون برای نیل به اولویت های اســـتراتژیک خود، اهداف ز یر را تعیین نموده است:
 
اهداف و نتایج اولویت اول (ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به خیریه ها)
اهداف استراتژیک نتایج
ایجاد یک سامانه ثبت نام با اطلاعات دقیق، قابل دسترس و مفید

- خیریه ها ضوابط مربوط به ارائه گزارش تحت قوانین کمیسیون را رعایت می نمایند.

- ســـامانه ثبت خیریه ها تنها شـــامل خیریه هایی که حق ثبت نام را دارند، میشود.
- این سامانه اطلاعات کامل و صحیحی از خیریه ها در یافت مینماید.
- این سامانه به عنوان یک مرجع به عموم مردم کمک مینماید تا به اطلاعات خیریه ها دسترســـی داشته باشند.
- داده های جمع آوری شده، برای دولت، محققین و خیریه ها قابل استفاده است.

ارتقاء پورتال عمومی خیریه به منظور تسهیل به رو زرسانی اطلاعات توسط خیریه ها خیریه ها میتوانند با کمترین زحمت و بیشترین دقت، تمام الزامات مربوط به ارائه گزارش را اجرا نمایند.
نظارت فعال و شفاف به منظور مدیریت ریسک و حفظ اعتماد خیریه ها به راحتی از روند ثبت نام آگاه می شـــوند و تنها خیریه هایی که واجد شرایط هستند، ثبت نام میکنند.
تضمین شناخته شدن این کمیسیون به عنوان ناظر ملی خیریه ها و یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد کمیسیون خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی استرالیا به عنوان یک ناظر ملی بر خیریه ها شناخته میشود.

اهداف و نتایج اولویت دوم (حمایت از خیریهها بهمنظور پایدار و سالم ماندن)
اهداف استراتژیک نتایج
فراهم آوردن خدمات آموزشی و مشاوره به منظور اطمینان از آنکه خیریه ها به درستی وظایف خود و مقررات لازم را در یافته اند. خدمات مشاوره، آموزش و راهنمایی کمیسیون نیازهای خیریه ها را در زمان مناسب برآورده می سازد.
تحلیل و گزارش دادههای خیریه بهمنظور تعیین روند و سهم این بخش در جامعه استرالیا. داده های مربوط به سهم خیریه ها در جامعه در دسترس دولت، خیریه ها، مردم و صندوق های مالی اعتباری قرار میگیرد.
توسعه خدمات تکنولوژی یک به منظور تسهیل تراکنش ها تسهیل استفاده از خدمات آنالین کمیسیون

اهداف و نتایج اولویت سوم (تسهیل گری برای خیریه)
اهداف استراتژیک نتایج
سرعت بخشیدن به روند ایجاد پاسپورت خیریه در ادارات دولتی به منظور کاهش تشریفات اداری استفاده اداره های دولتی از اطلاعات موجود در پاسپورت به منظور جلوگیری از تکرار روندهای اداری
عقد قرارداد با هر ایالت و منطقه برای هماهنگی قوانین  و مقررات هماهنگ شدن قوانین و الزامات در تمام  ایالتها
وضع استانداردهای حسابداری مخصوص به منظور سادهسازی نظارت مشورت کمیسیون با سهام داران کلیدی درباره استاندارهای حسابداری
ایفای نقش رهبری در وضع مقررات خیریه در سطح ملی و بین المللی حضورACNC در مجامع تنظیمگر، چاپ مقاله و سخنرانی های عمومی

اهداف و نتایج اولویت چهارم (توسعه یک سازمان مستقل و شفاف)
اهداف استراتژیک نتایج
یجاد و حفظ نیرو کار با ظرفیت بالا کمیسیون برنامه ای برای استخدام و جذب نیروهای کار با ظرفیت بالا دارد
ارتقای سیستم فناوری اطلاعات به منظور برآورده کردن نیاز مشتریان داخلی


منبع: کتاب آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور استرالیا


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | دیشب خواب امام حسین رو دیدم / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)
حکمت | دیشب خواب امام حسین رو دیدم / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)

حکمت | دیشب خواب امام حسین رو دیدم / استاد بندانی نیشابوری (نسخه اینستاگرام)

ای اشک اول و نفس آخرم حسین/ مهدی رسولی
ای اشک اول و نفس آخرم حسین/ مهدی رسولی

ای اشک اول و نفس آخرم حسین/ مهدی رسولی

روز اول که به استاد سپردند مرا/ حسین طاهری
روز اول که به استاد سپردند مرا/ حسین طاهری

روز اول که به استاد سپردند مرا/ حسین طاهری

بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا/ محمدحسین حدادیان
بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا/ محمدحسین حدادیان

بارونه کربلا مادرت میشه مهمون کربلا/ محمدحسین حدادیان

حکمت | از سه چیز تعجب نکنید / استاد رفیعی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | از سه چیز تعجب نکنید / استاد رفیعی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | از سه چیز تعجب نکنید / استاد رفیعی (نسخه اینستاگرام)

تفسیر سوره طور(آیه 45-49)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 45-49)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 45-49)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 42-44)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 42-44)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 42-44)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 35-41)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 35-41)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 35-41)/ استاد قرائتی

قرائت دعای روز دوشنبه/ حاج میثم مطیعی
قرائت دعای روز دوشنبه/ حاج میثم مطیعی

قرائت دعای روز دوشنبه/ حاج میثم مطیعی

تفسیر سوره طور(آیه 32-34)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 32-34)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 32-34)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 29-31)/ استاد قرائتی
تفسیر سوره طور(آیه 29-31)/ استاد قرائتی

تفسیر سوره طور(آیه 29-31)/ استاد قرائتی

چرا مردم شایعات علیه امام حسن(ع) را باور میکردند؟/ استاد حامد کاشانی
چرا مردم شایعات علیه امام حسن(ع) را باور میکردند؟/ استاد حامد کاشانی

چرا مردم شایعات علیه امام حسن(ع) را باور میکردند؟/ استاد حامد کاشانی

حکمت | بیشتر برید زیارت / استاد رفیعی
حکمت | بیشتر برید زیارت / استاد رفیعی

حکمت | بیشتر برید زیارت / استاد رفیعی

طرح واردات خودرو چه شد؟!
طرح واردات خودرو چه شد؟!

طرح واردات خودرو چه شد؟!

فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی با حمایت مجلس
فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی با حمایت مجلس

فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی با حمایت مجلس

تزریق دوز سوم واکسن کرونا کی و برای چه کسانی؟!
تزریق دوز سوم واکسن کرونا کی و برای چه کسانی؟!

تزریق دوز سوم واکسن کرونا کی و برای چه کسانی؟!

دحشیگری کفتارهای صهیونیست!
دحشیگری کفتارهای صهیونیست!

دحشیگری کفتارهای صهیونیست!

بذل و بخشش منابع آبی کشور!
بذل و بخشش منابع آبی کشور!

بذل و بخشش منابع آبی کشور!

"اُمیکرون" در کمین
"اُمیکرون" در کمین

"اُمیکرون" در کمین

کوتاه کردن موی فضانوردان در ایستگاه فضایی
کوتاه کردن موی فضانوردان در ایستگاه فضایی

کوتاه کردن موی فضانوردان در ایستگاه فضایی

له کردن خودروهای لوکس و میلیاردی با بیل مکانیکی
له کردن خودروهای لوکس و میلیاردی با بیل مکانیکی

له کردن خودروهای لوکس و میلیاردی با بیل مکانیکی