اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر2

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر2
پنجشنبه، 4 شهريور 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر2

 

 

 

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر2
اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان بوشهر2


 

منبع : راسخون 

ردیف نوع مکان متبرکه  نام مکان متبرکه  جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
175 امامزاده  شاهزاده محمد  (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان شیخیان شهاب
176 امامزاده  زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان زیارت
177 امامزاده  علی موسی الرضا (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان زیارت
178 امامزاده  محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان زیارت
179 امامزاده  سیدنجم الدین  (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان برمصار
180 امامزاده  شاهزاده علی (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان برمصار
181 امامزاده  سپاه انگیز  آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کبگان
182 امامزاده  شاهزاده اسماعیل (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کبگان
183 امامزاده  صفا لشکر (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کبگان
184 امامزاده  شاهزاده اسماعیل (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کبگان
185 امامزاده  شاه نورالدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان سفلی
186 امامزاده  شاهزاده عبداله  (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان سفلی
187 امامزاده  شاهزاده عبداله  (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان سفلی
188 امامزاده  حسین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان علیا
189 امامزاده  شاه حسین  (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان اسماعیل محمودی
190 امامزاده  شاهزاده اسماعیل (ع) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی   کبگان کردوان رئیسی
191 امامزاده  بی بی بزرگ (س) خانم 1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج کلل
192 امامزاده  سیدمحمدحسین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج چارک
193 امامزاده  شاه چراغ (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج فقیه حسنان
194 امامزاده  سیدعلی تقی شریعت  آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج میان خره بالا
195 امامزاده  هاشم سلطان پیرهاشم (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج جبری
196 امامزاده  خواجه خضر (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج احشام قائدها
197 امامزاده  شاه چراغ (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج احشام قائدها
198 امامزاده  زین العابدین (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   مرکزئ عربی
199 امامزاده  سیدحسن میرمحمدطاهر (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ   مرکزئ منقل
200 امامزاده  دانیال (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ خورموج    
201 امامزاده  شاه ابوالقاسم (ع) آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ خورموج    
202 امامزاده  میرآدم بن سام بن نوح آقا  1 بوشهر دشتی مرکزئ خورموج    
203 امامزاده  شاهزاده ابراهیم (ع) آقا  1 بوشهر دشتی شنبه وطسوج   شنبه اسلام اباد
204 امامزاده  شاه زکریا (ع) آقا  1 بوشهر دشتی شنبه وطسوج   شنبه باغان
205 امامزاده  شاهزاده سلیمان (ع) آقا  1 بوشهر دشتی شنبه وطسوج   شنبه درویشی
206 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دشتی شنبه وطسوج   طسوج سهو
207 امامزاده شاه فرج اله (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   آبدان جاشک
208 امامزاده  سیدقاسم علی بردخون حسینی (ع) آقا  1 بوشهر دیر بردخون   بردخون  
209 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دیر بردخون   بردخون بردخون کهنه
210 امامزاده  پیرسبز (ع) آقا  1 بوشهر دیر بردخون   آبکش  
211 امامزاده  حمزه   آقا  1 بوشهر دیر بردخون   آبکش  
212 امامزاده  سیدشهریار (ع) آقا  1 بوشهر دیر بردخون   آبکش ابکش
213 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دیر بردخون   آبکش کناری
214 امامزاده  بی بی دولت (س) خانم 1 بوشهر دیر مرکزئ   آبدان  
215 امامزاده  شاه لطف اله (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   آبدان  
216 امامزاده  امیردیوانشاه فرجاله (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   آبدان جاشک
217 امامزاده  سیدسلیمان (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه دوراهک
218 امامزاده  سیدمحمود (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه دوراهک
219 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه دوراهک
220 امامزاده  پیردختر (س) خانم 1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه بردستان
221 امامزاده  سیدجمال الدین (ع)  آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه بردستان
222 امامزاده  بی بی خاتون (س) خانم 1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه جبرانی
223 امامزاده  بی بی حکیمه (س) خانم 1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه جبرانی
224 امامزاده  شاهزاده ابوالقاسم (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه جبرانی
225 امامزاده  بی بی (س) خانم 1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه اولی شمالی
226 امامزاده  سیدعبدالرضا (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ   حومه اولی جنوبی
227 امامزاده  سیدرضا (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ بندردیر    
228 امامزاده  سیدمرتضی حقیقت پیر (ع) آقا  1 بوشهر دیر مرکزئ بندردیر    
229 امامزاده  سبزپوشان (ع) آقا  1 بوشهر دیلم        
230 امامزاده  محمدجبل عاملی (ع) آقا  1 بوشهر دیلم        
231 امامزاده  عبداله (ع)  آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن      
232 امامزاده  بی بی مریم (س) خانم 1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی حصار
233 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی حصار
234 امامزاده  محمود(محمد(ع)) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی حصار
235 امامزاده  شاهزاده محمد (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی بنه احمدان
236 امامزاده  عباس (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی چاه تلخ
237 امامزاده  علی (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی شیرینک
238 امامزاده  بی بی حلیمه (س) خانم 1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی لیلتین
239 امامزاده  خواجه خضر (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی لیلتین
240 امامزاده  عباسعلی (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی مال سنان
241 امامزاده  نجمه سلطان (ع) آقا  1 بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ میانی والفجر /گربه ای /
242 امامزاده  سیدمحمود (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ      
243 امامزاده  حضرت علی (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی سیاه مکان بزرگ
244 امامزاده  بی بی حلیمه (س) خانم 1 بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی سیاه مکان کوچک
245 امامزاده  شاهزاده قاسم  (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی گاوزرد
246 امامزاده  شاهزاده قاسم  (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی گزلوری
247 امامزاده  خواجه خضر (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   حومه  
248 امامزاده  شاه چراغ (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   حومه عامری
249 امامزاده  شهسوار (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   حومه کنارکوه
250 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   حومه بیدو
251 امامزاده  شاه ابوالقاسم (ع) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ بندردیلم    
252 امامزاده شاه جلال الدین (ع) آقا  1 بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه بیدخون
253 امامزاده  بی بی خوش (س) خانم 1 بوشهر کنگان        
254 امامزاده  شهیدغریب  (ع) آقا  1 بوشهر کنگان مرکزئ      
255 امامزاده  شیخ حسین (ع) آقا  1 بوشهر کنگان مرکزئ      
256 امامزاده  سیدابراهیم (ع) آقا  1 بوشهر کنگان مرکزئ   طاهرئ چاه مجنون
257 امامزاده  سیدکمال الدین (ع) آقا  1 بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه اخند
258 امامزاده  سیدشمس الدین محمد (ع) آقا  1 بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه بیدخون
259 امامزاده  قاسم (ع) آقا  1 بوشهر کنگان عسلویه   عسلویه کلات
260 امامزاده  سلیمان ابن علی (ع) آقا  1 بوشهر گناوه        
261 امامزاده  عباسعلی (ع) آقا  1 بوشهر گناوه        
262 امامزاده  شاه احمد (ع) آقا  1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهاربرج
263 امامزاده  شاه صیف اله آقا  1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارمحل
264 امامزاده  شاه غیبی (ع) آقا  1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله گاوسفیدکوچک
265 امامزاده  حضرت موسی  (ع) آقا  1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله پوزگاه
266 امامزاده  میرحاج (ع) آقا  1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله احشام احمد
267 امامزاده  امام رضا (ع) آقا  1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی
268 امامزاده  بی بی حوا (س) خانم 1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی
269 امامزاده  بی بی نور (س) خانم 1 بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی
270 امامزاده  شاه فرج اله (ع) آقا  1 بوشهر گناوه ریگ بندرریگ    
271 امامزاده  شاه نبی (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود تاج ملکی
272 امامزاده  شاه حیدر (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود شول
273 امامزاده  میرعلی (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود شول
274 امامزاده  شاه رودبند (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود کلر
275 امامزاده  امیرالمومنین (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود کمالی
276 امامزاده  خواجه (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود چاه بردی
277 امامزاده  سیدشاه صدرالدین (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود گمارون
278 امامزاده  میراحمد (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود کنارسیاه
279 امامزاده  رضا (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود عباسی
280 امامزاده  سبزپوش (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود بینک
281 امامزاده  شاه حمزه (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود قلعه حیدر
282 امامزاده  شاه فرز (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود قلعه حیدر
283 امامزاده  شاه صفی اله (ع) آقا  1 بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود مال خلیفه
284 امامزاده  بی بی مریم (س) خانم 1 بوشهر گناوه مرکزئ بندرگناوه    
285 آرامگاه شیخ حسن آل عصفور(ره) آقا  1 بوشهر بوشهر        
286 آرامگاه نورعرش الله (ع)  آقا  1 بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
287 آرامگاه آقا علی(ره)  آقا  1 بوشهر دشتی کاکی      
288 آرامگاه حاج سیدحسین(ره) آقا  1 بوشهر دشتی کاکی      
289 آرامگاه حاج محمدامین(ره)  آقا  1 بوشهر دشتی کاکی      
290 آرامگاه رییس علی کرم(ره) آقا  1 بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی سیاه مکان بزرگ
291 قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع)     بوشهر بوشهر        
292 قدمگاه ابوالفضل العباس (ع)     بوشهر بوشهر        
293 قدمگاه عباسعلی (ع)     بوشهر بوشهر        
294 قدمگاه پیرشاه رضا      بوشهر بوشهر        
295 قدمگاه حضرت فاطمه (س)     بوشهر بوشهر        
296 قدمگاه قدمگاه عباس بن علی (ع)     بوشهر بوشهر        
297 قدمگاه قدگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر بوشهر        
298 قدمگاه قدمگاه ابوالفضل (ع)      بوشهر بوشهر        
299 قدمگاه علمدار     بوشهر بوشهر خارک خارک    
300 قدمگاه مرشد      بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر گاهی
301 قدمگاه امیرالدین       بوشهر تنگستان دلوار   بوالخیر بوالخیر
302 قدمگاه شاه غیب      بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک دژگاه
303 قدمگاه شاه عبداله      بوشهر تنگستان دلوار   دلوار گورک سلیمانی
304 قدمگاه حضرت محمد (ع)     بوشهر تنگستان دلوار   دلوار پهلوان کشی
305 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر تنگستان دلوار   دلوار لیلک
306 قدمگاه شاه چراغ      بوشهر تنگستان دلوار   دلوار چاه تلخ شمالی
307 قدمگاه حیات الغیب      بوشهر تنگستان دلوار   دلوار مل گپ
308 قدمگاه خواجه خضر      بوشهر تنگستان دلوار   دلوار رستمی
309 قدمگاه زین العابدین      بوشهر تنگستان دلوار   دلوار رستمی
310 قدمگاه امام حسن  (ع)     بوشهر تنگستان دلوار دلوار    
311 قدمگاه ابراهیم      بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم  
312 قدمگاه قمربنی هاشم (ع)     بوشهر تنگستان مرکزئ   اهرم گشی
313 قدمگاه شاه عزیزاله      بوشهر تنگستان مرکزئ   باغک شورکی
314 قدمگاه حضرت عباس  (ع)     بوشهر تنگستان مرکزئ   باغک محمدطاهری
315 قدمگاه امام رضایی (ع)     بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
316 قدمگاه امیرالمومنین  (ع)     بوشهر دشتستان مرکزئ برازجان    
317 قدمگاه امیرالمومنین  (ع)     بوشهر دشتستان بوشکان   پشتکوه فاریاب
318 قدمگاه علی بن موسی الرضا (ع)     بوشهر دشتی کاکی   کبگان زیارت
319 قدمگاه حضرت عباس      بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج درازی
320 قدمگاه پیرآقاسیدعلی      بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج چارک
321 قدمگاه حضرت علی (ع)     بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج چارک
322 قدمگاه عباسیه      بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج چاوشی
323 قدمگاه حضرت صاحب      بوشهر دشتی مرکزئ   خورموج میان خره بالا
324 قدمگاه حضرت عباس (ع)     بوشهر دشتی مرکزئ   مرکزئ بوحیری
325 قدمگاه شاهزاده عبداله      بوشهر دیلم امام حسن      
326 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر دیلم امام حسن   لیراوئ جنوبی شیرینک
327 قدمگاه امام رضا (ع)     بوشهر دیلم امام حسن امام حسن    
328 قدمگاه شیخ زنگی      بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی شیخ زنگی
329 قدمگاه حضرت علی (ع)     بوشهر دیلم مرکزئ   لیراوئ شمالی بنه احمد
330 قدمگاه خواجه خضر      بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهاربرج
331 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر گناوه ریگ   رودحله گاوسفیدبزرگ
332 قدمگاه ابوالحسن      بوشهر گناوه ریگ   رودحله عرش
333 قدمگاه ابوالفضل العباس (ع)     بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی
334 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی
335 قدمگاه حضرت عباس (ع)     بوشهر گناوه ریگ   رودحله چهارروستایی
336 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر گناوه ریگ بندرریگ    
337 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر گناوه ریگ بندرریگ    
338 قدمگاه خضرنبی  (ع)     بوشهر گناوه ریگ بندرریگ    
339 قدمگاه مرتضی علی      بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود شول
340 قدمگاه حضرت عباس (ع)     بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود بقعه
341 قدمگاه امیرالمومنین (ع)     بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود گنجشکی
342 قدمگاه دوازده امام      بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود محمدصالحی
343 حسینیه زینبیه (امیرالمومنین (ع))     بوشهر بوشهر        
344 حسینیه زیارتگاه کلاه سیاه      بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود تاج ملکی
345 حسینیه زیارتگاه مرتضی علی (ع)     بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود شول
346 حسینیه زیارتگاه امام علی  (ع)     بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود کلر
347 حسینیه زیارتگاه قنبرعلی      بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود عباسی
348 حسینیه زیارتگاه بابالکو     بوشهر گناوه مرکزئ   حیات داود مال قاید
349 حسینیه زیارتگاه محمود      بوشهر گناوه مرکزئ بندرگناوه     نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط