آمریکا از دیدگاه امام خمینى (7) عوامل آمریکا
 


 


 

الف - ضرورت شناخت عوامل آمریکا
 

ما باید هوشیار باشیم ملّت ما باید هوشیار باشند، توجه داشته باشند که امروز کار مشکلتر است از آن روزى که ما مواجه بودیم با محمدرضا آن روز که ما مواجه بودیم با محمدرضا، همه ملّت دشمن خودشان را فریاد مى زدند که نه ، آنهائى هم که دوست بودند با او آن وقت نمى توانستند اظهار کنند اما امروز ما مواجهیم با یک اشخاصى که این ها داخل هستند، از خود ملّت مى گویند هستیم و برخلاف مسیر ملّت دارند حرکت مى کنند و تحریکات مى کنند، ما از تحریکاتشان مطلعیم ما امروز کارمان مشکل است از این باب که ما از یک طرف مواجهیم با آمریکا و مى خواهیم حساب او را بکشیم که ملّت ما را چه کرده است تا حالایک طرف آمریکا ایجاد کرده است یک دستجاتى را براى این که نگذارد این کار بشود، همه مقصد این است که نگذارند این دادگاهى که ما از تمام ملّت ها مى خواهیم در این جا تشکیل بدهیم و آمریکا را ببینیم ، بررسى کنیم که در این چندین سال چه کرده است .(141)

ب - فعالیتهاى سیاسى نظامى عوامل
 

1 - استمرار فعالیتهاى آمریکا
 

آمریکا از آن قدم اول با وضع ما مخالف بود، تا توانست براى حفظ شاه فعالیت کرد، دست و پا کرد، براى من پیام فرستاد و بعد از این که شاه بیرون رفت و بختیار آمد، باز کوشش مى کرد و تعقیب کردند که بختیار باقى باشد بعد از این که بختیار رفت ، این ها مشغول فعالیت شدند براى این که نهضت ما به ثمر نرسد و قدم به قدم دنبال کردند آنهائى که دنبال او بودند، از عمال آمریکا بودند، از ریشه هاى فاسد رژیم سابق بودند، غائل ه ها بپا کردند که از اول رفراندم براى جمهورى اسلام نشود و بعد که در این قدم شکست خوردند، قدم دوم پیش آمد و براى انتخابات مجلس خبرگان باز کارشکنى کردند عمال خبیث آمریکا و بعد که در آن قصیه هم شکست خوردند، راجع به رفراندم قانون اساسى مشغول شدند به کارشکنى ، صندوق ها را شکستند، مردم را بازداشتند از راى دادن ، ولى مردم ایران بحمدالله در این قدم فاتح شدند و راى قریب صددرصد به این قانون اساسى دادند در عین حال که بعد از این که مردم هم نماین دگانشان رفت و نماین دگانشان را تعیین کردند براى بررسى قانون اساسى و همان نماین دگان مردم بودند که قانون اساسى را بررسى کردند و تصدیق کردند و بعد هم به رفراندم گذاشته شد، مردم قریب به اتفاق راى دادند بر قانون اساسى معذلک آمریکا از پا ننشسته است و غائل ه ها بپا مى کند و عجیب این است که اشخاصى که مدعى این هستند که روى اساس آزادى ، رو ى اساس دموکراسى عمل مى کنند و هیچ دموکراسى بالاتر از این عملى که ما انجام دادیم که دو مرتبه به آراء عمومى قرار داده شده است ، نیست معذلک حالامتوسل به چماق شده اند و با چماق مى خواهند قانون اساسى را نقض کنند و قانون اساسى را تغییر بدهند غافل از این که ملّت همان ملتند و مردم همان مردمند و ایمان مردم همان ایمان مردم است .(142)

2 - توطئه هاى مخفى
 

امروز روزى است که ما مواجه با قدرت هاى شیطانى بزرگ هستیم و آنها هم از توطئه ها ننشسته اند، مشغول توطئه هستند، توطئه هاى زیادى در داخل دارند، مهم آن توطئه هاى داخلى است ، آن حرف هاى خارجى که مثلاانحصار اقتصادى ، مداخله نظامى ، این ها مهم نیست خیلى ، چیزى نیست که قابل اعتنا باشد و آمریکا هم در این اعلام کردند که شکست خورد. لکن توطئه هاى داخلى که عمال اجانب و بیشتر از همه عمال آمریکا در داخل مشغول توطئه هستند، آنها هستند تا حالاآن شکست نهائى را نخوردند، آن مقدارى را که ملّت ما شکست داد آنها را، این است آن عمال ظاهریشان را که در راسشان محمد رضا بود، آنها را دستشان را کوتاه کردند و از ایران راندند و دست هاى خیانتکار اجانب هم آنها که ظاهر بود قطع شد، لکن ریشه هاى زیرزمینى ، توطئه هاى دامنه دار همه جانبه در همه قشرها مشغولند. ملّت ما گمان نکند که پیروزى نهائى را پیدا کرده است . بین راه هستیم ، در حال انقلابیم ، تا تمام این قشرها، تمام این ریشه هاى فاسد از این مملکت قطع نشود ملّت ما نباید آرام بگیرد. همان نهضت را که بحمدالله با قدرت تا این جا رسانده است ، باید با قدرت هم پیش ببرد.(143)

3 - رخنه در سازمانهاى دولتى
 

هشیار باشید که بسیارى از این اشخاصى که بین مردم افتادند و تبلیغات سوء مى کنند، میخواهند این نهضت ما را به شکست برسانند. شما دوستان ، شما برادران من آگاه و بیدار باشید و نگذارید اخلالگران بین شما رخنه کنند. این هابنا دارند که باز مسائل را به سال هاى قبل برگردانند، این ها عمال اجانب هستند این ها به نظر من مى آید که عمال آمریکا هستند و مى خواهند که همان مسائل را، همان چپاولگرى را، همان سلب آزادى و سلب استقلال را دوباره به ایران برگردانند.. اگر شما دوستان وهمه اقشار ملّت بیدار نباشند، من خوف آن دارم که خداى نخواسته به شکست برگردیم .(144)

4 - مخالفت با انقلاب فرهنگى
 

بعد از انقلاب هم آنهایى که به کشور خودشان علاقه داشتند و به اسلام علاقه داشتند آنها هم انگشت را روى همان نقطه حساس گذاشتند و انقلاب فرهنگى را و انقلاب دانشگاهى را خواستند و شما دیدید که از همان روز اول آنهایى که قبله شان یا مسکو بود و یا آمریکا، آنها شروع به مخالفت کردند این را یک عمل ارتجاعى حساب کردند آنوقت تهمت ها هم زدند که “ این ها مى خواهند اصلاعلمى توى کار نباشد و تخصص توى کار نباشد و لابد این ها مى خواهند تیمم و وضو را در دانشگاه یاد این ها بدهن” غافل از این که این تبلیغات اگر سابق عمل خودش را زیاد انجام داد بعد از انقلاب و بیدار شدن قشرهاى میلیونى ایران این حرف ها دیگر در آنها اثر ندارد. آنها مى دانند که شما وقتى مى گویید” مرتج” مقصودتان این است که بگذارید ما دستمان باز باشد تا این که مترقى باشیم و مملکت خودمان را در آغوش غرب بکشیم که مترقى است و یا در آغوش شرق و بلوک کمونیستى که آنها هم مترقى هستند. مقصود از مرتجعین مسلمان ها و علاقه مندهاى به اسلام و علاقه مندهاى به کشور بود و مقصود از مترقى آنها بودند که مى خواستند و مى خواهند کشور را به طرف شرق و غرب بکشند و راهى جز کشاندن دانشگاه به طرف شرق یا طرف غرب نداشتند از آن روز اولى که صحبت انقلاب دانشگاه پیش آمد مخالفت ها شروع شد.(145)

5 - سوءاستفاده از آزادى
 

این ها مقصودشان این نیست که آزاد باشیم ، این ها مقصودشان آن نقشه اى است که طرح شده است برایشان و مرتب مى خواهند پیاده کنند آن را. آزاد باشیم که به هر چیزى از اشعار اسلامى که هست بتازیم ، آزاد باشیم که در دانشگاهها آن شعارهایى که همه اش به ضد قرآن است بنویسیم ، آزاد باشیم که با همه شعائر اسلامى مخالفت کنیم ، آزاد باشیم که هر چه دلمان مى خواهد به ضد ارتش ، به ضد روحانى ، به ضد مومنین ، متدینین بگوئیم ، بعد اجتماعى درست بکنند و جدا کنند یکى یکى طواء ف را از هم ، امروز طرزشان این است که روحانیین باید بروند و دعا بکنند و عرض مى کنم که این ها، این همان طرزى است که آمریکا نقشه اش را دارد و انگلستان هم از سابق داشته است و الآن هم همه دولت هایى که ، ابرقدرت هایى که مى خواهند ایران را بچاپند و شرق را بچاپند و ا زاسلام مى ترسند و از مظاهر اسلامى مى ترسند. این همان طرح است .(146)

6 - جنجال آفرینى
 

این ها با تبلیغات سوء خودشان ، با طرفدارى از بعض اشخاصى که خود آن آقا هم با آن مسائل موافق نیست ، با این مردم ساده را اغفال مى کنند و غائل ه درست مى کنند هر روز در یک جائى غائل ه اى درست مى کنند و تمام مقصد این است که ملّت ایران را از این راهى که دارد مى رود، از این مواجهه اى که الآن پیدا شده است ما بین ملّت ایران و آمریکا، از این بازدارند تمام کوشش هاى این جمعیت ها این است که ما از این توجهى که الآن پیدا کردیم و داریم ، سایر مملکت ها را، حتى بعضى ممالک غربى را، متوجه به این مقصد بکنیم و آمریکا از این باب وحشت زده شده است مى خواهند ما را به خودمان مشغول کنند و غائل ه درست کنند، در همین جاها جاروجنجال پیدا بشود، حتى در قم جاروجنجال پیدا بشود، در آذربایجان جاروجنجال پیدا بشود، در کردستان بشود، در هر جا، و ما مشغول بشویم به خودمان و از دشمن غافل بشویم باید همه قشرهاى ملّت بیدار بشوند، متوجه باشند.(147)

7 - اجراى نقشه هاى آمریکا
 

ملّت باید توجه داشته باشد، البته این ها حرف هاى لاطائل ى است که گفته مى شود، لکن معذلک ملّت باید بیدار باشد. از کید آمریکا غافل نباشد. این ها خودشان قابل آدم نیستند. اگر این ها قابل آدم بودند وضعشان این طور نمى شد. این ها از ملّت بریده بودند و نمى دانستند چه بکنند وفرار کردند، رفتند. اما آمریکائى که سیلى خورده است از شما، آمریکائى که دل بسته بود به ایران و نفت ایران و ذخائر ایران ، این آمریکا را شما بیرونش کردید. غافل نباشیدکه یک قدرتى است و دارد، یک بست و بندهائى هست و یک همچو کارهائى یک وقتى مى خواهد بکند، لکن تا شما بیدارید و زنده اید و ایستاده اید کارى نمى توانندبکنند. این طور نیست که آمریکا یک لشگرى از آمریکا راه بیندازد بیاید ایران بخواهد خرابکارى بکند. آمریکا با دست همین ها مى خواهد کار بکند. نقشه اش هم این است که با همین هائى که در پاریس و در جاهاى دیگر جمع شدند، یک همچو کارهائى راه بیندازد. باید ملّت ما توجه داشته باشد باهمان قدرت ایمانى که داشت ، با همان قدرت اسلامى که داشت که خودش را براى خدا مى داند وخودش را فداى اسلام مى کند بایستد.(148)

8 - آشوب و جنگ افروزى
 

مع الاسف در بین قشرهایى از مردم اشخاص مفسدى اشخاصى که الهام مى گیرند از آمریکا، از اجانب هستند و مشغول مفسده هستند لابد آقایان غائل ه اى که بوجود آوردند در تبریز شنیده اید، این ها تبریزى نیستند، اهل تبریز فکرشان این فکر نیست که با اسلام مبارزه کنند، تبریزى همیشه مثل سایر مسلمینى که در ایران هستند، مى باشند این ها که این غائل ه را به راه انداخته اند از خدمتگزارهاى اجانب هستند و پرونده بعضى از آنها هم در همین لانه جاسوسى پیدا شد از سران همین ها که رفتند و رادیو و تلویزیون تبریز را گرفتند و بعد هم بیرونشان کردند، پرونده بعضى از این ها پیدا شد که مستقیما با آمریکا در رابطه بودند و از جاسوسان آنها بودند.(149)
هر روزى که بخواهد این نهضت ، یک قدم بردارد، مجلس شورا مى خواهد مفتوح بشود، مى بینیم که یک بساطى در امجدیه پیش مى آید، یک غائل ه درست مى شود و مع الاسف جوان هاى ما معطل نیستند که این ها چه دارند مى کنند، این اشخاص چه دارند مى کنند و بعضى از اشخاصى که با من هم مربوط هستند این ها هم ملتفت نیستند که مسائل عمقش چى هست خیال مى کنند که مساله چماقدار است و تظاهر کننده ، مساله این است . نه ، مساله این نیست ، این یک ظاهرى است براى آشوب درست کردن ، مساله عمق دارد، مساءله آمریکاست ، مساله این است که باید آمریکا بیاید این جا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد، نه مساله ، مساله این است که یکى مى خواهد تظاهر کند، یکى مى خواهد ضد تظاهر، این ها مساله نیست ، این هاغائل ه ایجاد کردن است براى این که نگذارند این مملکت به حال خودش باشد و روى میزانى که دارد حرکت مى کند، حرکت بکند.(150)
ما الآن مى خواهیم یک همچو معنائى را متحقق بکنیم که تمام طواء ف على السواء باشند ما با کرد هیچ اختلافى نداریم ، کردها هم با ما اختلافى ندارند این ها که قضیه کردستان را ایجاد کردند دسته اى هستند که از خارج ارتزاق مى شوند و الهام مى گیرند که از این طرف یا از آن طرف ، اکثرا از آمریکا، چنانکه بعضى نوشتجات هم که اخیرا به دست آورده اند موید آن است و معلوم شده که در قضایاى خرمشهر و خوزستان و قضایاى کردستان آمریکا دست داشته است ، این مطلبى است که آنها پیش آوردند.(151)
این سوداگران در اعمال فتنه انگیز بچگانه خود، چهره قبیح خود را به ملّت و خصوص طبقه مستضعف که مى رفت پشتیبانى آنان را باور کند، آنچنان ناشیانه نشان دادند که براى کسى نباید جاى شک و تردید باقى باشد که این ان جیره خواران کاخ سفید و کرملین مى باشند و دشمن درجه یک کارگران و کشاورزانند. برادران عزیز کارگر که براى خودکفائى کشور با جان و دل و کار طاقت فرسا به خدمت به کشور اشتغال دارید! این ان به خیال خام خود مى خواهند شما عزیزان را آلت مقاصد شوم خود قرار داده و در نفع ابر قدرت ها از شما استفاده نماین د. بهوش باشید که این ان کسانى هستند که دانشگاه را سنگر جنگ علیه اسلام و ایران کردند و اصرار آنان و هوادارانشان براى باز شدن دانشگاه به منظور مقاصد شوم آمریکاست . این انند که در کردستان و دیگر جاها بر ضد جمهورى اسلامى با دشمنان اسلام پیوند بسته و به جنگ افروزى برخاسته اند و این ان هستند که در هر فرصت جوانان متعهد ما را با اسلحه گرم و سرد مورد حمله قرار داده و مى دهند و این ان هستند که پس از هر پیروزى چشمگیر از طرف قواى مسلح در جبهه ، در پشت جبهه و در شهرهاى مختلف به جنگ افروزى و افساد مى پردازند تا اذهان را از جبهه ها معطوف کنند و این انند که در توطئه ها علیه جمهورى اسلامى دست دارند. برادران و خواهران بهوء ش ‍ باشید که خدمت هاى ارزنده شما در راه کشور عزیز اسلامى با دست جنایتکار این گروهک ها به خدمت آمریکا کشیده نشود.(152)

9 - ترور شخصیتها
 

حس کردند توجه ملّت را به اسلام ، لمس کردند شکست خودشان را، به کارهاى مذبوحانه ، به جنبش هاى مذبوحانه دست زدند، بزرگان ما را ترور مى کنند و گمان مى کنند با ترور کارآنها درست مى شود. این ترور ثابت کرد که ملّت ایران هر چه خون ببیند و هر چه رنج ببیند قویتر مى شود. اراده آهنین ملّت ماآنطور نیست که بتوان بااین حرکات مذبوحانه به او شکست داد. ملّت ما راه خودش را یافته است واز پا نمى نشیند تا این که اسلام عزیز را پیاده کند، تا آنکه دست همه خائنان را قطع کند، تا آنکه مفتخواران را از مفتخوارى منع کند. شما اى برادران ! اى برادران عشایرى من ! آگاه باشید، نگذارید تبلیغات سوء این هادر جوانان شما تاثیر کند، این ها را راه ندهید در بین خودتان که با تبلیغات خودشان بخواهند باز مسائل سابق را برگردانند و آمریکا را بر خزاء ن ما مسلط کنند. این ها پیوستگان به آمریکا هستند با هر صورتى که هستند.(153)

10 - ایجاد تفرقه در نیروهاى مسلح
 

در سال 60 با فعالیت زیاد خائنان و وابستگان به آمریکا مى رفت تا میان سپاه پاسداران ، این جوانان متعهد فداکار با ارتشیان رزمنده عزیز که فداکارى همگان را در جبهه ها مشاهدیم با دست پلید جنایتکارانى سیاست باز و تروریست هائى جنایت پیشه با حیله هائى شیطانى شکاف پیدا شود و خداوند میداند که کشور مظلوم ما با این نقشه شوم به کجا کشیده مى شد.(154)

ج - کمونیستهاى آمریکایى
 

این گروه ها که دردانشگاه و در رسانه ها و در سطح کشاورزى و در سایر جاها مشغول سمپاشى هستند و با اسم ملّت دوستى و ملّت خواهى و به اصطلاح خودشان کمونیست مشغول فعالیت هستند، من گمانم این است که آمریکائى هستند. آمریکائى ها در هر جا یک چیزى درست مى کنند و دراین ممالک اسلامى ، صورت کمونیست و شبیه مارکسیست درست مى کنند. دست آنها پشت سر این هاست . (155)

د - فعالیتهاى کمونیستهاى آمریکایى
 

1 - ایجاد تفرقه
 

همین هائى که به اسم فدائى خلق و نمى دانم چه توى مردم افتاده اند، همین ها مانع مى شوند از این که براى این خلق یک زندگى درست بشود، براى این که این ها شلوغ مى خواهند بکنند ودستور دارند از بالاترها که من بیشترش اعتقادم هست که از آمریکاست . این هادستور دارند که با این صورت بین مردم تفرقه بیندازند.(156)
دوستان من ! این اجتماع را، این وحدت را حفظ کنید. شیاطین در صدد اختلاف انداختن هستند، این وحدت کلمه را حفظ کنید. این قیام لله را حفظ کنید. تا قیام شما براى خداست پیروز هستید. آنان که به عناوین مختلف در صدد تفرقه هستند خیانت به ملّت مى کنند، خیانت به کشور مى کنند، خیانت به اسلام مى کنند، با هوشیارى فعالیت و توطئه هاى آنها را خنثى کنید. این ها که بین اقشار ملّت در اطراف مملکت آشوب مى کنند و در صدد اختلاف انداختن هستند، عمال خارجى هستند، عمال آمریکا هستند، جیره خوار آنها هستند، از آن طرف مرزها پول مى آید پیش این ها و این ها بین کارگرها تقسیم مى کنند که کار نکنید که کارخانه ها راه نیفتد، کشاورزها را مانع مى شوند از این که به شغل خودشان ادامه دهند. اى کارگران محترم ! اى کشاورزان عزیز! به کار خود ادامه دهید، از اختلاف کلمه دست بردارید. امروز روزى است که همه باید براى اسلام و براى کشور خودتان کار کنید، همه مکلف هستید. این ها که جلوگیرى از کار شما مى کنند، مى خواهند براى ارباب هاى خودشان راه باز کنند مى خواهند ما را باز به آن ذلت زحمت بکشند.(157)

2 - انهدام محصولات کشاورزى
 

به نظر آدم مى آید که بعضى از این احزابى که چپگرائى مى کنند، خودشان را مى چسبانند به چین و یا مى چسبانند به شوروى ، به نظرآدم این طور مى آید که نه ، این ها یک اشخاصى هستند که آمریکا درست کرده براى ما که شلوغ بکنند این جا وصدا ایجاد کنند ودوباره آنها برگردند، دلیل من بر این مطلب این است که این ها یکى از کارهاشان ، قضیه رفتن در پیش کشاورزها، اول مى رفتند و مى گفتند که کشاورزى را جلو مى گرفتند که کشاورزى نکنند، این جا زورشان نرسید، بعد مى رفتند که نگذارند این هاجمع بکنند، آنجاهم که مایوس شدند و مردم جمع کردند، بعد شروع کردند خرمن ها را آتش ‍ زدند این طایفه اى که ادعا مى کنند ما طرفدار خلق هستیم ، طرفدار مردم هستیم ، توده را چه داریم ، خلق را چه ، ما از ایشان مى پرسیم که آتش زدن خرمن ها اولاچه منفعتى براى توده ها دارد، این ضعفاین د که خرمن درست کردند، یک سال این بیچاره زحمت کشیده یک عده اى یک خرمن درست کرده ، این خرمن آتش زدن طرفدارى از این ضعفاست ؟ بعد هم مى گوئیم که کى منفعت از این مى برد! یکى از طرقى که براى کشف بعضى از جراء م است این است که یک جرمى که واقع مى شود ببینیم کى از این جرم منفعت مى برد که بگوئیم زیر سر اوست . اگر ما گندم نداشته باشیم ، از کجا گندم وارد مى کنید؟ از آمریکا، اگر ما فرض کنیم جو نداشته باشیم ، باز هم آمریکا ، زراعت هر چه نداشته باشیم آن کس که صادر کننده است براى ما، آمریکاست ، نه چین ما زراعت مى تواند بدهد نه شوروى ، خود شوروى هم از آمریکا مى گیرد، او هم ندارد، منفعت به جیب آمریکا مى رود! پس شما عمال آمریکا هستید.(158)

3 - اخلال در توسعه و تولید
 

اگر راه بیفتد این برخلاف مصلحت مملکت ماست ؟! برخلاف مصلحت ملّت ماست این ؟ چرا مى آیند مى افتند در بین کارخانه دارها تبلیغات سوء کنند و نمى گذارند که راه بیفتد. همه این مسائل به ما این مطلب را نشان مى دهد که یک عده اى ماءمورند از طرف خارجى ها (و من بیشتر احتمال مى دهم آمریکا باشد) ماءمورند از طرف این ها که نگذارند ایران سالم باشد، نگذارند آرام باشد. این ماءموریت را اگر بتوانند درکارخانه ها انجام مى دهند، اگر بتوانند در کشاورزى انجام مى دهند، بتوانند در دانشگاه ها و در این ها که یک مردم ساده اى هستند ولو تحصیل کرده اند و مشغول تحصیلند، لکن جوانند و زود تحت تاثیر واقع مى شوند چهار تا کلمه عرض مى کنم چیزى که به آنها مى گویند، زرق و برق دارى که مى گویند، بازى مى خورند.(159)
مى خواهند نگذارند مملکت آرامش پیدا بکند، تا این که دولت بتواند کارهاى خودش را، کارهاى اصلاحى خودش را انجام دهد، مى خواهند نگذارند کشاورزى ما رشد پیدا بکند مى خواهند ما را همیشه جیره خوار آمریکا قرار بدهند که همه چیز ما از آمریکا بیاید، مى خواهند نگذارند فرهنگ ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا این که کید آنها را خنثى کند، مى خواهند نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، مى خواهند نگذارند ارتش ‍ ما مستقل بشود، این ها کیدهائى است که به الهام از آمریکا و امثال آمریکا در ایران مشغول توطئه است . شما باید بیدار باشید، فقط راى به جمهورى اسلامى کفایت نمى کند، این ها خودشان را در رفراندم همچو ضعیف دیدند، همچو وحشتناک شده اند که به خیال توطئه هاى دقیق تر افتاده اند، شما باید توطئه هاى آنها را با کمال دقت ملاحظه کنید. جوانان دانشگاهى ما گول این قشر مفسد و فاسد رانخورند، از حرف هاى زرق و برق دار آنها گول نخورند، تحت تاثیر حرف هاى به ظاهر صحیح و در واقع توطئه گر واقع نشوند، تمام جوانان ما موظفند که این نهضت را حفظ کنند و کید خائنین را خنثى کنند.(160)
ما هر یک ازکارهاى این هارا وقتى بنشینیم حساب بکنیم ، آنها به نفع آمریکا بیشترش مى شود. پس بنابراین شما به اسم کمونیست ، به اسم مارکسیست به اسم توده ، براى آمریکا کار مى کنید. آدمهاى غیر عاقلى نیستید که بیخودى براى آمریکا کار کنید، نخیر آدم هاى عاقلى هستید جیبتان را آنها پر مى کنند. کى به شما پول مى دهد که بروید جلوى کارخانه ها بایستید و بگوئید تعطیل کنید ما بیشتر از آنها به شما پول مى دهیم ؟ این پولها از کجا مى آید که مى روید دم کارخانه ها مى ایستید و به کارگرها مى گوئید که ما بیشتر پول به شما مى دهیم ، شماکار نکن ما مزدتان را مى دهیم . این پول از کجا براى شما میآید؟ شما که از خودتان که چیزى ندارید بدهید، بى چیزید، شما اگر چیزدار بودید که این کارها را نمى کردید. این پول ها را کى به شما مى دهد که نگذارید کارخانه ها به راه بیفتد؟ اگر روس ها مى دهند، پس شما تابع او هستید، پس شماعمال اجنبى هستید، اگر انگلیس ها مى دهند همین طور، و به گمان من آمریکائى ها مى دهند.(161)

4 - ترویج مفاهیم غلط
 

ملّت از روحانى تا دانشگاهى تا بازارى تا کارگر تازارع ، همه این ها اگر چنانچه منسجم بشوند به هم ،- با عین - در عین حالى که مراتب محفوظ است بین خودشان ، لکن منسجم باشند با هم ، مجتمع باشند با هم ، یک بدن ، حال یک بدن پیدا کنند، همانطورى که بدن انسان جامعه توحیدى است ، جامعه هم یک بدن بشود، اگر این طور بشود، آسیب دیگر بر نمى دارد این ، این معناى جامعه توحیدى ، به این معنا صحیح است ، این معناى صحیح جامعه توحیدى است . اگر در یک کلامى ، براى آدمى که ملتفت بوده است مسائل را، یک کلمه جامعه توحیدى واقع شده است مقصود این است ، و اما مطلب غلطش راانداخته اند توى اذهان جوان هاى ما، در عین حالى که حسن نیت دارند، در عین حالى که صفاى باطن دارند، ولى بازى مى خورند. مى خواهند زمینه را این شیاطینى که افتاده اند، توى هم ارتش هست ، هم ژاندارمرى هست ، هم شهربانى هست ، هم بازار و هم کوچه هست ، این ها شیاطینى هستند که مى خواهند زمینه را فراهم کنند براى حکومت طاغوتى من حالا به شما مى گویم ( سنم هم این قدرها نیست ، ممکن است که قبل از این حرف ها بروم از این جا) لکن شما یادتان باشد این مطلب که این برنامه اى که الآن دارند بعضى از مغرضین مى ریزند و جوان هاى ما را گول مى زنند این برنامه این است که آمریکا را به ما مسلط کنند.- آمریکا بفهمان- همه مطبوعات آمریکا شروع کنند و غرب ، همه این هایى که با شما دشمنند، شروع کنند به این که یک مملکت هرج و مرجى است ، نظام ندارد این مملکت ، بالاو پائى ن ندارد، مثل حیوانات همه به جان هم ریخته اند، همه مخالف هم هستند، همه از هم تخلف مى کنند، هیچ یک از هیچ کس حرف نمى شنود یک همچو جامعه اى محتاج به قیم است . دنیا حکم مى کند که ایران محتاج به قیم است ، قیم برایش پیدا بکنید، راه را باز مى کنند براى این که یک قیمى مثل محمدرضا بالاى سرما بیاورند، یک قیمى مثل رضاخان - بالاس- بالاى سر ما بیاورند. حریف ما یک حریف عادى نیست ، حریف ما یک حریفى است که کارشناس هاى آنها تمام اوضاع همه ممالک تحت بررسى قرار داده اند و همه آنجاها مضبوط است پیش شان که باید چه کرد یک همچو انقلابى که ضربه به آنها زد، این انقلاب را چه جورى باید از بین برد، با دست خود ارتش ، ارتش را از بین برد، با دست خود ملا، ملارا از بین برد، با دست خود متدین ، دیانت را از بین برد. این ها نقشه است آقا، این ها همین طور نیست قضیه ، نقشه اند این ها. اگر یک جامعه اى - سلسله - ارتشش سلسله مراتب نداشته باشد آن ارتش که منحرفین این طور القا مى کنند، مى روند درجه شان را مى کنند که نه ، نباید باشد این ، نمى فهمد.(162)

5 - تزریق روحیه بى نظمى در نیروهاى مسلح
 

این جوان هائى که در بین چیز هستند، در بین ارتش هستند، توجه داشته باشند، این ، یک خطرى دارد براى کشور شما پیش مى آورد، این کار به دست دیگران دارد واقع مى شود، و شماها گول مى خورید. قبل از این که شروع بشود به یک تصفیه اى و من آنطور قاطع که مى توانم عمل کنم ، عمل کنم ، خودتان را، اصلاح کنید خودتان را والا ما این ها را تصفیه خواهیم کرد. آنهائى که رفتند و کندند چیز خودشان را، آنطورى که براى ما نقل کردند و به آنها هم گفتند شما هم بکنید، دیگر سربازى و نمى دانم چى چیز نیست ، این بزرگترین خیانتى است که به مملکت ما دارید مى کنید، قبل از این که ما دخالت در امر کنیم خودتان اصلاح بکنید. این هم یکى از گرفتارى هائى است که ما داریم مواجه با او هستیم ، از آن طرف با آمریکا ما مواجهیم ، از این طرف با این جوان هائى که دارند کمک به آمریکا مى کنند، نمى فهمند این ها که ما اگر آمریکا یک روزى بنایش بر این شد که بیاید این جا شلوغى بکند، ما ارتش لازم داریم ، ژاندارمرى لازم داریم ، جوان هاى پاسدار لازم داریم ، خودمان هم باید برویم ، نمى فهمند این معنا را، گول خوردند از اشخاص ، این اشخاصى که این توطئه را براى شما مى کنند و مى آیند به شما مى گویند و شما را به خیال خودشان مى خواهند که جامعه توحیدى برایتان درست کنند، این ها را معرفى کنند تا طرد بشوند. خودتان طردشان کنید، خود این جوان هائى که در آنجا هستند طردشان کنند. این مسیر برخلاف اسلام است ، بر خلاف ملّت ایران است ، برخلاف کشور است ، برخلاف مصالح مسلمین است . یک همچو کار غلط را نکنند. همه قواى لشکرى و هم ارتش و هم ژاندارمرى و هم پاسداران نباید هرج و مرج باشد.(163)

ه - جنگ روانى عوامل آمریکا
 

1 - تهمت به رهبران مبارزه
 

ایادى پنهان و آشکار آمریکا و شاه به شایعات و تهمت ها متوسل شدند حتى نسبت تارکالصلوه و کمونیست و عامل انگلیس به افرادى که هدایت مبارزه را به عهده داشتند مى دادند. واقعا روحانیت اصیل در تنهایى و اسارت خون مى گریست که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوى مى خواهند ریشه دیانت و اسلام را برکنند و عده اى روحانى مقدس نماى ناآگاه یا بازى خورده و عده اى وابسته که چهره شان بعد از پیروزى روشن گشت ، مسیر این خیانت بزرگ را هموار مى نمودند. آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانى نما ضربه خورده است ، از هیچ قشر دیگر نخورده است .(164)

2 - افتراء به مسؤ ولان نظام اسلامى
 

مسوولین نظام ایران انقلابى باید بدانند که عده اى از خدابى خبر براى از بین بردن انقلاب ، هر کس را که بخواهد براى فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فورا او را کمونیست و التقاطى مى خوانند. از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را در نظر داشت و تمام هم و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتى نترسید. آمریکا و استکبار در تمامى زمینه ها افرادى را براى شکست انقلاب اسلامى در آستین دارند در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوشز کرده ام ، این ان با تزویرشان از درون محتواى انقلاب و اسلام را نابود مى کنند، این ها با قیافه هاى حق به جانب و طرفدار دین و ولایت ، همه را بى دین معرفى مى کنند، باید از شر این ها به خدا پناه بریم و همچنین کسانى دیگر که بدون استثنا به هر چه روحانى و عالم است حمله مى کنند و اسلام آنها را اسلام آمریکایى معرفى مى نمایند، راهى بس ‍ خطرناک را مى پویند که خداى ناکرده به شکست اسلام ناب محمدى منتهى مى شود. ما براى احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد.(165)

3 - تضعیف روحیه ملّت
 

بیخود این را مى گویند که انقلاب شد و چیزى نشد، مى دانند هم ، بعضى از این ها شیاطینند مى دانند، لکن مى خواهند این طورى بگویند براى این که شماها را، مردم را سست کنند جوان هاى ما باید متوجه این معنا باشند که این شیاطین را بشناسند و این وسوسه ها، وسوسه هاى خناس است ، این ها را بشناسند و به خدا پناه ببرند از وسواس خناس که در راسشان آمریکاست و اذناب او تا برسد به آنهائى که در بین قشرهاى ما هم از اذنابشان موجود است .(166)
این بى انصاف ها مى نویسند که در حبس بدتر مى گذرد از آنوقتى که در آنجا در آن حبس ها، آن حبس ها پاى یکى از علماى ما را اره کردند این طورى که نقل کرده اند این حبس هاى حالا بدتر از آن حبس ها هست ؟ این ها همه همان شیاطینى هستند که به فریاد کارتر دور خودش جمع شده است براى این که از این ، همانطور که آن شیطان بزرگ از قرآن و اسلام مى ترسید، حالا این ها هم از این نهضت که یک نهضت اسلامى است مى ترسند و دنبال همان شیطان بزرگ مشغول شیطنت هستند و تضعیف مى کنند روحیه ملّت ما را باید ملّت ما، جوان هاى برومند ما باید با کمال قدرت پیش بروند و از این توطئه ها اصلا نترسند، این ها قابل آدم نیستند که انسان ازشان بترسد و این شلوغیها هم که گاهى وقت ها همین شیاطین ایجاد مى کنند و همین طرفدارهاى این فاسدها ایجاد مى کنند، این ها هم حلش اشکالى ندارد.(167)
هشیارى مردم در وضع فعلى یکى از عوامل پیروزى آنان بر باطل است و مردم تصور نکنند ایادى نفوذى استکبار و آمریکا دست از شیطنت برداشته اند، در هر جا و در هر مقوله اى احتمال حضور و کارشکنى آنان هست . باید با دقت مراقب بود که نکند دستى در کار باشد که تبلیغ کند جنگ تمام شد و وضع کشور فرق نکرد. مگر آثار جنگ ظرف یکى دو سال تمام مى شود؟ من دست و بازوى همه کسانى که بى ادعا و مخلصانه در صدد استقلال و خودکفایى کشورند، مى بوسم . باز سفارش مى کنم که به خدا متکى باشید و براى همیشه زیر بار شرق و غرب نروید.(168)

4 - شایعه پراکنى
 

این ها چه کردند و چه جنایاتى در این مملکت کردند با چه اسماء فریبنده مع الاءسف از این تبلیغات همه جانبه اى که این ها کردند بعضى از افراد باورشان آمده است و بعضى ها هم که شریک جرمند با آنها و حالا هم مشغول فعالیت هستند این ها همان شیاطینى هستند که حالا به فریاد آمریکا مشغول انجام عمل هستند، مشغول شیطنت هستند و باید ملّت ما با هوشیارى ، با بیدارى این توطئه ها را خنثى کند و مهم توطئه ها این دروغ پراکنى هائى که ، شایعه سازى هائى است که الآن متعارف است ، شایعه هاى زیاد براى تضعیف روحیه ملّت ، فرض کنید که چند تا دزد در یک جایى چند نفر را مى کشند، یک وقت مى بینیم که خبر مى رسد که صد نفر را کجا کشتند، 25 نفر را سر بریدند، در خبر دومش چهارصد نفر آنها را کشتند و حال آنکه این ها نبوده است این ها مى خواهند شایعه درست کنند براى تضعیف تمام پاسگاه ها از بین رفت ، تمام چه شد همه اش براى این است که یک شیطنتى بکنند و تضعیف کنند روحیه شما را، روحیه ما را از جمله حرف هایى که هى زده مى شود و هى پراکنده مى شود از اطراف که یک انقلابى شده است اما چیزى نشده است فقط یک انقلابى شده است و از فرم شاهنشاهى به فرم آخوندى برگشته است اصلا چیزى نشد.(169)

5 - سانسور نهادهاى مقدس نظام اسلامى
 

اگر کسى بخواهد یک عملى بکند که براى کشورش مفید است ، براى آتیه کشورش مفید است ، بیمه مى کند استقلال کشور را، صدایشان درمى آید که چرا باید این طور بشود مى خواهند سانسور کنند اشخاصى هستند که سانسورچى هستند با قلم هاى خودشان ، منتها زورشان نمى رسد که با عمل بروند جلو بگیرند، با قلم هاى خودشان مى خواهند سانسور کنند حتى مجلس خبرگان را مى خواهند سانسور کنند، انتقاد مى کنند، وقتى ریشه انتقاد را بررسى بکنید مى بینید که ریشه انتقاد برمى گردد به اینکه اگر این درست بشود، بر خلاف امپریالیسم است ، برخلاف مقاصد آنهاست ریشه این است لکن در لفظ جور دیگر جلوه مى دهند الآن ما گرفتار یک همچو مسائل هستیم و جوان هاى ما هم گرفتار، این وابستگى به غرب را دارند ما باید همه دست به دست هم بدهیم و این گرفتارى را بیرون کنیم غرب را فراموش کنید.(170)

و - فعالیتهاى عوامل آمریکا در منطقه
 

1- اختلاف افکنی
 

اگر چنانچه اختلافى بین اگر چنانچه اختلافى بین ملّت ایران با ملّت هاى دیگر بیفتد، اختلافى ما بین برادرهاى اهل سنت ما با برادرهاى اهل تشیع ما واقع بشود، این به ضرر همه مان هست ، به ضرر همه مسلمین هست و آنهائى که مى خواهند ایجاد تفرقه بکنند. این ها نه اهل سنت هستند و نه اهل تشیع هستند، آنها کسانى هستند که کارگردانان دولت هاى ابر قدرت هستند. و در خدمت آنها هستند آنهائى که کوشش دارند بین برادرهاى اهل سنت ما با برادرهاى اهل تشیع تفرقه بیندازند، این ها اشخاصى هستند که براى دشمن اسلام ، براى دشمن هاى اسلام مشغول توطئه هستند. و مى خواهند دشمن هاى اسلام را بر مسلمین غالب کنند، آنها طرفدار آمریکا هستند.(171)
بر ما همه و بر شما همه است که هوشیار باشیم و این توطئه ها را یا از بین ببریم و یا با بى اعتنائى از کنار آنها عبور کنیم . الآن اجتماعاتى هست که به اسم شیعه و سنى بناى بر ایجاد اختلاف دارند، همانطورى که وابستگان به قدرت بزرگ آمریکا در طائف این مساءله را طرح کردند و براى خدمتگزارى به آمریکا که دنبالش خدمتگزارى به شوروى هم است ، نقشه اختلاف بین برادران را ریختند و دنبال او در کشور خودمان هم اشخاصى دارند همان نقشه را پیاده مى کنند، غافل از آنکه اگر خداى نخواسته این قدرت هاى بزرگ در ایران برگردد، نه اسلامى و نه اهل سنتى و نه اهل تشیعى باقى مى گذارد. اگر این ها این دفعه خداى نخواسته برگردند براى این که از این برادران سنى و شیعه صدمه دیدند و از اجتماعات آنها نفع هاى خودشان را، چپاولگرى هاى خودشان را از دست داده اند این دفعه بدانید که خداى نخواسته اگر آنها برگردند، اساس اسلام را که منشاء اجتماع شما برادران بود، از بین خواهند برد.(172)

2 - ترویج اسلام آمریکایى
 

حکومت هایى که در عصر حاضر با دل و جان و اسم اسلام در خدمت ابرقدرت ها بویژه آمریکا هستند و عامل تاءمین منافع آنان در جهان مى باشند و آخوندهاى دربارى از خدا بى خبر که موید آنان و مخالف با رژیم اسلامى هستند و کوشش در هدم اسلام پرخاشگر بر ستمگران به سیره رسول الله صلى الله علیه وآله و سلم و علم کردن اسلام شاهنشاهى و ملوکى هستند که مسلمانان متعهد را به جرم شکایت از ظلم آمریکا و اسرائیل مى خواهند از فریضه حج محروم کنند، باید مورد تایید شوروى و آمریکا و اسرائیل باشند.(173)

3 - انتقام از حامیان اسلام ناب
 

عاشوراى جمعه خونین مکه با تو و رسول تو و زائران ما، این رسولان مکتب رسول تو که به خاطر دین تو هیچ گونه وسیله اى حتى براى دفاع از خود نداشتند چنان کردند که تنها از دست آمریکا، شیطان بزرگ و اذنابش ‍ میسر بود. آمریکا و دست نشاندگانش در این کشتار سبعانه انتقام از اسلام عزیز و مهبط وحى و محل امن خدا باز گرفتند. اسلامى که در آینده اى نه چندان دور مکتب تمامى کشورهاى زیر یوغ شرق و غرب مى گردد. خداوندا! امروز تمامى قدرت ها و ابرقدرت ها مصمم شده اند تا ریشه اسلام ناب رسول گرامى مان صلى الله علیه و آله و سلم را قطع کنند بار الها! امروز صدامیان با کینه اى که از دین تو دارند، دست در دست تمامى شیاطین جهان داده اند تا صداى اسلام محمدى را خاموش سازند از تو مى خواهم تا ما را در راهت صبورتر و شکیبایى خانواده هاى عزیز و بزرگوار شهدا، جانبازان ، مفقودین و اسرامان را بیشتر گردانى پروردگارا شهداى ما را با سیدالشهدا علیه السلام محشور فرما و جانبازان عزیز و مقتدر انقلاب اسلامى خودت را شفا عنایت فرما اسرا و مفقودین ما را هر چه زودتر به اوطانشان بازگردان خداوندا به تمام ملّت هاى اسلامى خصوصا ملّت شجاع و حماسه ساز ایران تحمل بیشتر فشارهاى نظامى استکبار از زمین و دریا و هوا و فشارهاى اقتصادى و سیاسى روزافزون کانون هاى فساد را عنایت فرما. خداوندا باطن دل هاى معتقدان به دین رسول اکرم ( ص ) را تنها از رضایت خود لبریز گردان .” انک مجیب الدعوات “.(174)

ز - هشدار به مسؤولان نظام اسلامى
 

اگر بنا باشد که شما به جاى این که اقتصاد مردم را درست کنید، به جاى این که این کشور را بررسى کنید ببینید کجاهاست که مخروبه است و مردم از همه چیز ساقط هستند، به جاى این اگر چنانچه بنشینید سر مسند و با حرف و با فحاشى به هم مسائل را غفلت از آن بکنید، این همان است که قدرت هاى بزرگ مى خواهند تا این مملکت خرابه بماند و صداى مردم در آید، این همان است . شما هم عمال آمریکائى هستید منتها ملتفت نیستید. یک عاملى داریم که مستقیما از سفارت آمریکا دستور مى گیرد، یک عاملى داریم که براى او کار مى کند و خودش نمى فهمد، خود آدم نمى فهمد که براى کى دارد کار مى کند. اگر شما به مردم کار نداشته باشید، به مصالح مردم ، به مصالح کشور کار نداشته باشید، فقط مشغول این باشید که من چطور، شما چطور، من چطورم ، شما چطورید، مردم با من هستند، مردم با شما هستند، اگر فکر این باشید، این همان است که آمریکا مى خواهد و شما از عمال آمریکا هستید و در عذاب با آنهائى که از عمال آمریکا بودند با توجه ، مشترک هستید با کم و زیادش . (175)
من مى خواهم به شما آقایان بگویم بیدار باشید و هشیار، دشمن هاى شما پشت همین دروازه هاى تهران و دروازه هاى ایران هستند و در داخل این کشور هم دشمن هاى ایران هستند، یک دسته دشمن نیستند، از روى نادانى کار دشمن را مى کنند.(176)

پی نوشت ها :
 

141- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 272، در جمع خواهران و برادران کفن پوش رامسر، تاریخ سخنرانى :21/9/58
142- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 262، در جمع کارمندان و کارکنان شهردارى اهواز، تاریخ سخنرانى : 16/9/58
143- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 165، در جمع خانواده هاى شهداى شیراز و تهران ، تاریخ سخنرانى : 11/10/58
144- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 14، در جمع پرسنل لشگر 92 زرهى و کارکنان راه آهن ، تاریخ سخنرانى : 25/1/58.
145- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 279، در جمع اعضاى ستاد انقلاب فرهنگى ، تاریخ سخنرانى : 23/3/60
146- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 170، در جمع فارغ التحصیلان دومین دوره دانشکده افسرى ، تاریخ سخنرانى :25/8/59
147- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 271، در جمع خواهران و برادران کفن پوش بابلسر، تاریخ سخنرانى :21/9/58
148- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 010، در جمع فرماندهان و اعضاى شوراى عالى سپاه و گروههاى مختلف ، تاریخ سخنرانى : 27/5/60
149- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 265، در جمع دانشجویان کرمانشاه ، تاریخ سخنرانى : 19/9/58
150- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 193 و 194، در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى کارگران ، تاریخ سخنرانى : 4/4/59
151- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 169، مصاحبه با خبرنگاران شبکه رادیو تلویزیونى آلمان غربى ، تاریخ سخنرانى :17/8/58
152- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 92، پیام به مناسبت روز جهانى کارگر، تاریخ سخنرانى : 10/2/60
153- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 190، در جمع اقشار مختلف و عشایر خرم آباد لرستان ، تاریخ سخنرانى : 26/2/58
154- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 179، پیام به مناسبت فتح خرمشهر، تاریخ سخنرانى : 15/3/61
155- صحیفه نور، جلد: 7، ص : 110، در جمع گروهى از دانشجویان دانشگاه تهران ، تاریخ سخنرانى : 23/3/58
156- صحیفه نور جلد:5 صفح:258 و 259، در جمع پرسنل صنایع نظامى و اهالى قم ، تاریخ سخنرانى : 17/1/58
157- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 195، در جمع گروهى از بانوان ، تاریخ سخنرانى : 27/2/58
158- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 187، در جمع انجمن هاى اسلامى دانشجویان ایرانى مقیم اروپا و دانشجویان اصفهان ، تاریخ سخنرانى : 30/4/58
159- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 29، دیدار با سرپرست و مسؤ ولان کمیته هاى تهران ، تاریخ سخنرانى : 29/1/58
160- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 48، در جمع عشایر ایلام ، تاریخ سخنرانى : 1/2/58.
161- صحیفه نور، جلد: 7، ص : 210 و 211، در جمع گروهى از دانشجویان دانشگاه تهران ، تاریخ سخنرانى : 23/3/58
162- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 138، در جمع پرسنل شهربانى شهرستان یزد، تاریخ سخنرانى :10/8/58
163- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 104، در جمع گروهى از مسجد قبا و دانشجویان مریوان ، تاریخ سخنرانى : 10/4/58
164- صحیفه نور جلد:21 صفح:92، پیام به روحانیت سراسر کشور (منشور روحانیت )، تاریخ سخنرانى : 3/12/67
165- صحیفه نور، جلد: 20، ص :د 235، پیام حج و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67
166- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 134، در جمع مسؤ ولان امور تربیتى مدارس تهران ، تاریخ سخنرانى : 13/8/58
167- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 143، در جمع کارکنان بیمه مرکزى ایران ، تاریخ سخنرانى : 14/8/58
168- صحیفه نور جلد:21 صفح:71، پیام به کارکنان صنعت نفت و سایر مراکز تولیدى و صنعتى در مورد بازسازى کشور، تاریخ سخنرانى : 20/10/67
169- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 139، در جمع کارکنان بیمه مرکزى ایران ، تاریخ ‌سخنرانى : 14/8/58
170- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 57، در جمع ایران عضو انجمن اسلامى آذبایجان شرقى ، تاریخ سخنرانى : 4/8/58
171- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 25، در جمع اعضاى جهاد سازندگى استان سیستان و بلوچستان و اقشار مختلف ، تاریخ سخنرانى : 27/5/59
172- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 181، در جمع گروهى از کشاورزان و اهالى شهرستان گرگان ، على آباد و ترکمن صحرا، تاریخ سخنرانى : 24/1/60
173- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 42، پیام به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبرى ، تاریخ سخنرانى : 23/4/62
174- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 152، پیام به مناسبت هفته دفاع مقدس ، تاریخ سخنرانى : 31/6/66
175- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 76، در جمع اعضاى هیاءت دولت شهید محمدعلى رجایى ، تاریخ سخنرانى :20/6/59
176- صحیفه نور، ج 14، ص 287، در جمع فرماندهان ارتش و نماینده امام در شوراى عالى دفاع ، تاریخ سخنرانى : 24/3/60
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372