آمریکا از دیدگاه امام خمینى (8) طرفداران آمریکا
 


 


 

الف - تفکر طرفداران آمریکا
 

1 - وابستگى به ابرقدرتها
 

تمام نگرانى هاى احتمالى ، البته احتمال ، احتمال ضعیف اما خوب است گفته بشود، این است که دوباره یک دستهایى در کار باشد که بخواهند همان مسائل سابق پیش بیاید، البته مساءله شاهنشاهى دیگر مدفون شده ، آن مساءله دیگر مطرح نیست ، لکن به طور دیگر یک مسائلى فراهم بیاورند. کسانى که از آنها هستند یا افکارشان آن نحو افکار است یا به اصطلاح خودشان صلاح ملّت را مى بینند که وابسته باشند، خوب هستند اشخاصى که متدین هم هستند ، نمازخوان هم هستند، شاید نماز شب هم مى خوانند اما افکارشان آنطورى پرورش یافته ، یعنى از بچگى به گوش اینها خوانده اند به اینکه خوب این کشورهاى ضعیف ، بدون وابستگى یا به این طرف یا به آن طرف ، بدون این ، برایشان امکان استمرار حیات نیست . وقتى از بچگى ، وقتى هم وارد شدند در مدرسه ، توى مدرسه این را به گوش شان خوانده اند، وقتى هم وارد شدند در جامعه هى این در گوش شان خوانده شده است ، در روزنامه ها تبلیغ شده است ، در مجلات تبلیغ شده است ، همه جا این مطلب پیش آمده است که شما خودتان نمى توانید خودتان را اداره کنید. اگر از دامن شرق فرار مى کنید به دامن غرب باید پناهنده بشوید. این اشخاص متدینى هم که نمازخوان هم هستند، متدین هم هستند، لکن این معنا در ذهنشان هست که ما چون شوروى الحاد ذاتى دارد و اصلا مبدائى قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم که یک جائى باید پیوند حاصل کنیم ، باید به طرف غرب برویم و حالا آمریکا ست . اینها نه اینکه غرضشان این است که مثلا صدمه اى به اسلام وارد بشود، نه ، اصلا اینطورى پرورش پیدا کرده اند،(177)
... هر جا مى روند صحبت مى کنند، هم و غمشان این است که این جمهورى اسلامى به درد نمى خورد، ما حتما باید یا در آغوش آمریکا باشیم تا بتوانیم زندگى کنیم ، یا در آغوش شوروى و چون شوروى الحاد دارد و آمریکا موحد است و خیلى صحیح است و خوب است یا کمتر از او بد است . ما خوب است که همراه اینها باشیم .(178)
نهضت به اصطلاح آزادى طرفدار جدى وابستگى کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششى فروگذار نکرده است و حمل - به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکاى جهانخوار را که هر چه بدبختى - ملّت مظلوم ایران و سایر ملّت هاى تحت سلطه او دارند از ستمکارى اوست بهتر از شوروى ملحد مى دانند و این از اشتباهات آنها است .(179)

2 - ملاک ایران متحول !
 

برادران عزیزم ! از یاوه گویى ها و تهمت ها و برچسب هاى دشمنان خدا و اسلام و میهن اسلامى نهراسید که هرچه حجم دروغ پردازى ها که از عقده هاى دل و رنج هاى شکست سیاسى و نظامى بر مى خیزد افزون باشد، دلیل عجز و یاس آنهاست که باید بر حجم سکونت خاطر و طماءنینه قلب و فعالیت هاى شما افزوده شود. آنان که به خیال خود براى ایران دل مى سوزانند و به ادعاى واهى براى ملّت ایران غمناکند، ایرانى را مى خواهند که مستشاران آمریکا گردانندگان آن باشند، ایران وابسته و دلبسته به اجنبى را مى خواهند، ایران زمان پهلوى را که غرق فساد اخلاقى و بر باد ده شرف انسانى بود را انسانى بود را مى خواهند، ایرانى را که سرپرستش مظلومان را غارت کند و جیب آنان را پر کند و سرمایه هایش در خدمت طبقات مرفه و بالانشین باشد و مستمندان و کوخ نشینان در فقر و محرومیت بسوزند و هیچ کس به فکر آنان نباشد و بالاخره ایرانى را مى خواهند که به اصطلاح شخص اولش در مقابل رئیس جمهور آمریکا چون دریوزگان گردن کج کند تا مظلومان را پایمال کند. آن روز ایران را مستقل و زنده مى دانند و امروز که به برکت اسلام جوانان و کودکان و پیران و خردسالان از هر طبقه بیدار و متحول شدند و همه قید و بندهاى استعمارى و استثمارى را بریدند و با مشت گره کرده آمریکا و اذناب او را از کشور راندند، ایران را مرده و وابسته مى دانند. و شما ملّت عظیم الشان هستید که باید چون کوه سر به فلک کشیده در مقابل همه مشکلات بایستید و خداوند تعالى با شماست .(180)

3 - انزواى ایران !
 

این که گاهى وقت ها مى گویند که اى ! ایران منزوى شده است ، مقصودشان چى است ؟ مقصود این است که آمریکا به ما چیز ندارد، آمریکا هر آنى که ما دست به طرفش دراز کنیم ، صد مقابل او به ما بیشتر جواب مى دهد ولى ما اعتنا به او نداریم ،(181)

4 - مخالفت با سیره ائمه معصومین (ع )
 

در نظر دنیاگرایان و ملّت پرستان ، آنچه از این اولیاى معظم الهى صادر شده بر خلاف عقل و شرع است . قیام بدون تجهیزات کافى را عقل آنان نمى پسندد و شرع آنان اجازه نمى دهد. و نیز به عقیده آنان حرکت از کشورى به کشورى دیگر که داراى حکومت و تشکیلاتى مى باشد، مخالف با عقل و ملیت بوده و بالاخره مخالف با موازین شرعى و الهى است و همچنین صلح با نمرودیان و فرعونیان و ملحدان و ستمگران و سازش با ظالمان به صورت مسلمان و با زهد فروشان داغ بر پیشانى ، طریق صواب و عقل و شرع بوده و هست . و با این انگیزه تسلیم و سازش با آمریکاى جهانخوار و وابستگان به او او لزوم عقلى و شرعى دارد و تخلف از آن مخالف شرع و عقل است .(182)

ب - فعالیت هاى طرفداران آمریکا
 

1 - ترویج خودباختگى
 

اینها ماها را همیشه با این مسائل مى ترسانند. دست به آن نزنید که نخواهد شد، غیر از آمریکا کارى نمى تواند بکند، غیر از فرانسه و نمى دانم چى نمى توانند بکنند. در صورتى که ثابت کردند جوان هاى ما و کارمندهاى ما و همه اشخاصى که در این امور مربوط هستند،. به اینکه : نه ، آن کارهایى که آنها ممتنع مى دانند، اینجا ممکن است و ما باید این را راهى باز کنیم براى کارهاى بزرگتر. نترسیم از مطلب که ما نمى توانیم بکنیم . نخیر میتوانیم بکنیم .(183)
... اینها بسیاریشان از همین دانشگاه ها بیرون آمده اند یعنى با این تربیت بیرون آمده اند که خودتان چیزى نیستید. عمال آنها، چه آنهائى که قلمفرسایى مى کردند و غربزده بودند و چه آنهائى که در مدارس ما مشغول تربیت بودند، اینها همه این معنى را متفق الکلمه بودند که از خود ما چیزى نمى آید ما باید دنباله غرب باشیم یا دنباله شرق باشیم . مصیبت بزرگ براى مسلمین همین فرهنگى است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان هاى ما را مى کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا هستند(184)

2 - تخطئه تصرف لانه جاسوسى
 

آن روزى که این جوانهاى بیدار عزیز ما این لانه جاسوسى را گرفتند، این شیاطین به دست و پا افتادند. یکى گفت که اینها خط شیطان هستند و دنبال این کردند که ما الآن اسیر آمریکا هستیم . نه اینکه نمى فهمیدند که نه ، اسیر آمریکا نیستیم ، مى خواستند که ما را از استقلال بیرون بیاورند و به دامن آمریکا بیندازند و قضیه گرفتن این محل جاسوسخانه ناگوار بود براى آنها، براى اینکه پرونده هاى اینها هم ظاهر مى شد، پیدا مى شد این پرونده ها. اینهمه کوشش براى اینکه اینها - را رها کنید بروند، ما در گرو آمریکا هستیم ، اینها را بگذارید بروند اینها این جوانهاى عزیز ما که مى گفتند ما در خط اسلام هستیم ، مى گفتند به آنها که شما در خط شیطان هستید، خوف این بود که این پرونده ها ظاهر بشود و این چهره هائى که قالب زدند خودشان را، این چهره ها معلوم بشود که چطور اشخاصى بودند.(185)

3 - طرح شعارهاى انحرافى
 

اینها مى خواستند که این منافقین هم آزاد بیایند توى مردم و بعد از یک سال دیگر بسیارى از جوانهاى ما را منحرف کنند آزادانه و بسیارى از کارهائى که مى خواهند زیر جلى انجام بدهند، آزادانه انجام بدهند. براى اینکه آزادى است ، بى جهت نیست که در آن نطق هاى با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت مى زنند و کف مى زنند، امام مظلوم ما به شهادت رسیده ، روز شهادت امام مظلوم ما، پاى نطق و سخنرانى یک نفر آدمى که با آنها دوست است کف مى زنند وسوت مى کشند و آمریکا را از یاد مى برند خط این بود که اصلا آمریکا منسى بشود.(186)

4 - تلاش براى گرایش جامعه اسلامى به آمریکا
 

الآن یک جریانى در کار است که من الآن نمى خواهم اشخاص هیچ صحبتش ‍ بشود، اما جریان هست در کار که اگر کسى توجه بکند به مسائلى که در این اواخر هى پیش آوردند، در روزنامه هاى مختلف پیش آوردند، یک جریانى در کار است که آن جریان انسان را از این معنا مى ترساند که بخواهد به طور خزنده این کشور را باز هل بدهد به طرف آمریکا، بخواهند از این راه پیش ‍ برون( چون که ...... این است ). و این یک مساءله اى است که به قدرى اهمیت دارد در نظر اسلام و باید آنقدر اهمیت داشته باشد در نظر شما فرماندهان و دیگران که اگر احتمال این را بدهید، باید مقابلش بایستید(187)

ج - آرزوى طرفداران آمریکا
 

واقعا انسان تاءسف میخورد به بعضى اشخاص که مى توانستند آدم باشند، مى توانستند مفید باشند، مى توانستند براى خودشان مفید باشند، مى توانستند براى کشور مفید باشند، همچو جهالت کردند، نفهمى کردند با همه ، اصلا نشناخته بودند اسلام چه هست ، قدرت اسلام را نمى دانستند چیست ، هى دم از ملیت زدند و هى دم از چى زدند اسلام اینها را اینطور از خود بیخود کرده و عاشق کرده است ، اینها نشناختند، ملّت را نشناختند، ایمان ملّت را نشناختند، به خیال خودشان مى خواستند خدمت براى دیگران بکنند که خودشان به نوایى برسند، خودشان هم به همین نرسیدند آنها گمان میکردند که بالاخره آمریکا مى آید، پس ما یک جاى پایى براى خودمان بگذاریم بعضى شان هم شاید مبعوث بودند از طرف آنها، لکن آمریکایى در کار نیست تا اینها زنده اند، آمریکا تو کار نیست حالا اگر یک وقت در تاریخ خداى نخواسته یک چیزى بشود، ایران باز فراموش کند این صحنه هاى انسانى را، آن مساءله دیگرى است ، اما انشاء الله این مسائل هست و به قوت خودش هست و اینها باختند، بدبخت کردند خودشان را.(188)
همه عالم الآن مطلعند که شوروى و آمریکا و سایر قدرت ها از ایران سیلى خوردند به برکت اسلام و نخواهد دیگر این ملّت اسلامى گذاشت که راه آنها به این مملکت باز بشود. آنهایى که به آرزوى این نشسته اند که آمریکا دوباره بیاید یا شوروى بیاید، آنها خیال باطل به خودشان راه داده اند، به این آرزو نباشند و لااقل تا وقتى که اینها زنده هستند، تا آنوقت آمریکا و شوروى نمى تواند به این مملکت وارد بشود.(189)

د - اقدامات طرفداران آمریکا
 

از اول معلوم بود مسائل آنها این نیست که دلشان براى اسلام بسوزد. باید چشم ها را باز کنیم و اشخاص را مطالعه کنیم . اینها مى خواستند این قشر را کنار بگذارند و یک قشرى بیاورند که مسلمان باشد ولى در نظرش آمریکا باشد، ولى چون از شوروى مردم وحشت دارند، آنها را کنار بگذارند و به طرف آمریکا جذب بکنند. ما خیلى محتاج به زحمت هستیم و من این نگرانى را داشتم و مصمم هستم که یک وصیتى بنویسم و در آن شرح بدهم که اینها از کجا مى خواهند شروع کنند و آنها فرصت شان نبود و خواستند از حالا شروع کنند،(190)

ه‍ - رسوایى در برابر ملّت
 

این نقشه اى که مدت هاست در کار است و نقاشان بیخبر از خدا دنبال شکل دادن آن بودند و من مطالعه مى کردم در حال آنها و در وضع آنها و بالاخره با ناشیگرى خودشان را لو دادند و باطنشان را ظاهر کردند و ملّت فهمید که اینها چکاره اند و با یک صورت اسلامى و حق به جانب در این مملکت آمدند و نقشه شوم قدرت هاى بزرگ را یعنى آمریکا را مى خواستند در این کشور پیاده کنند. اینها ملّت را نشناخته بودند، اینها ملّت اسلامى را نمى شناختند، اینها با همه هوش شان و با همه علمشان ، این علم را نداشتند که ملّت اسلام یعنى چه و قدرت اسلام یعنى چه . اینها خواستند راه را براى آمریکا باز کنند و آمریکائیان ، همه در دور پرچم شان جمع شدند ونصیحت من را گوش نکردند و مصلحتى که من براى آنها مى اندیشیدم و براى کشور خودمان ، اینها از آن غفلت کردند و آنچه که من مى خواستم نشود شد.(191)

و - وحشت از صدور انقلاب
 

... مساءله این بود که وحشتزده بودند که جاى دیگر اینطور شود. این وحشت هست که اگر این سرایت کند به سایر کشورهاى اسلام و حتى این انقلاب به آمریکا و سیاهان آمریکایى منتهى شد، اینها، این وحشت را دارند و اینکه مى گفتند نمى شود بدون آمریکا نفس کشید، ولى ما چند سال است که بدون آمریکا نفس مى کشیم . اینها مى ترسند مبادا این مطلب ایران در جاى دیگر برود،(192)

ز - روشنفکران منافق
 

امروز مردم متوجه به اسلامند، آنها هم به اسلام روى آورده اند، مردم انقلابى شده اند، یک دسته دیگر از جوان هاى شان را دادند، یک دسته دیگر اموالشان از بین رفته ، یک قشر دیگر فریاد زدند و اینها توى خانه ها نشسته بودند، اگر کمک نمى کردند، لااقل کارى نداشتند، تماشا مى کردند ببینند کى جلو مى افتد، در خارج نشسته بودند، در خارج ایران ، در داخل ایران نشسته بودند و نظر دوخته بودند که ببینند کدام طایفه اى که با هم دارند جنگ مى کنند اینها غلبه مى کنند، هر کدام غلبه کردند بروند زیر علم آنها حالامسلمان ها غلبه کردند، آمده اند زیر بیرق مسلمان ها، لکن شیطنت شان را دست برنمى دارند زیر، زیر، در ظاهر فریاد مى کنند و اسلام را ترویج مى کنند و رژیم سابق را طاغوت مى گویند و رژیم فعلى را جمهورى اسلامى مى گویند لکن در زیر پرده مخالفت مى کنند با اسلام ، مخالفت مى کنند با جمهورى اسلامى اگر امروز کارتر پیش بیاید، اینها سینه زن براى کارترند حالا هم در زیر دارند سینه مى زنند برایش ، الآن هم روابط با آمریکا، هم مستقیم هست هم مع الواسطه هر کس بیاید آنطورى است ، منافقین اینطورند، پس این صفت منافقین است .(193)
اگر همین امروز هم مساله خداى نخواسته برگردد، خواهید دید که همین قلم به دست هاى ى که ، بعضى شان البته ، بعضى شان هم متعهدند، همین بعضى از روشنفکرها، همین بعضى از قلم به دست ها، همین بعضى چیزنویس ها خواهید دید که همان مسائل سابق و باز دعاگو و ثناگوى براى همان رژیم هستند امروز چون اینجا بیشتر به آن توجه دارند، آنها براى یک کسب اعتبار به اینجا متوجه شده اند ولى قلوبشان اینجا نیست ، فردا اگر چنانچه یک ورقى دیگر پیش بیاید، آنها پاى آن بیرق سینه مى زنند اینها سینه زنند، بیرق اسلام بلند بشود پایش سینه مى زنند لکن به اسلام کارى ندارند، بیرق کفر هم بلند بشود پایش سینه مى زنند براى استفاده امروز اگر چنانچه آمریکا غلبه پیدا کند، آنها سینه براى آمریکا مى زنند الآن ، الآن که من اینجا ایستاده ام اشخاصى هستند که روابط با آمریکا دارند، روابط با کسانى که با آمریکا روابط دارند، دارند اینها سینه زنند، پاى هر علمى سینه مى زنند، به نظرشان فرقى نیست ما بین علم اسلام و یا علم کفر، آن کسبش ‍ را مى خواهد بکند او مى خواهد رایج او مى خواهد اسم بلند کند، او مى خواهد مردم او را به روشنفکرى بشناسند، او مى خواهد مردم او را به - عرض مى کنم که - آن چیزهایى که پیش ملّت رایج است بشناسد.(194)

ح - نصیحت به طرفداران آمریکا
 

ایران که دولتش و ملتش و همه با هم هستند، فقط یک چند نفر انگشت شمارند که تبع آمریکا هستند، نمیفهمند که خودشان چه میگویند، یک چند نفر معدودى هستند که اینها برخلاف هستند و من عقیده ام هست که اینها هم بیایند و با مردم بشوند و خیال نکنند که حالاسابق است و آمریکا هر کارى دلش بخواهد بکند که شما بترسید از آمریکا.(195)
من صلاح شمارا مى دانم ، نگذارید خداى نخواسته آن چیزى که به سر دیگران آمد به سر شما بیاید. من علاقه دارم به اینکه همه شما دور پرچم اسلام با هم بایستید در مقابل آمریکا، در مقابل شوورى ، نه در مقابل خودتان . جبهه گیرى نکنید در مقابل هم ، با هم دست به هم بدهید تا این کشور را نجات بدهید. این اختلافاتى که شما مى خواهید درست کنید و در سخنرانى هاى تان درست مى شود و در نوشته هاى تان ایجاد مى شود، اینها به صلاح اسلام ، به صلاح کشور، به صلاح ملّت نیست . شما مى خواهید به کجا بکشانید این کشور را ؟ کوشش شما متدینین در این است که این کشور کجا برود؟ درآغوش آمریکا برود؟! در آغوش شوروى برود؟! شما نمى دانید که اگر ایجاد اختلاف فرض محال بتوانید بین گروه هاى اسلامى بکنید این به جز اینکه آمریکا بیاید و این کشور را به دست بگیرد یا شوروى این کار را بکند نتیجه دیگرى ندارد؟ شما غفلت ازاین دارید؟ شما دانشمندان هستید، از این معنا غافلید؟ شما همه این ملّت را به آمریکا مى خواهید بفروشید؟ من باز با کمال علاقه اى که به این دارم که همه با هم متحد باشید نصیحت مى کنم به شما که شما از این تجربه ، نصیحت و عبرت بگیرید.(196)

ط - هشدار به طرفداران آمریکا
 

این شیاطین چه مى گویند به این ملّت ما؟ اینها سلطنت طلبند و مى خواهند سلطنت را در این جا دوباره برگردانند یا بازى خورده اند از آنهایى که مى خواهند این کشور را دوباره به باد بدهند و تحت سلطه آمریکا قرار بدهند؟ مى فهمند اینها چه مى کنند؟(197)
روز قدس ، روزى است که باید به این روشنفکرانى که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند، هشدار داد، هشدار به اینکه ، اگر از فضولى دست برندارید، سرکوب خواهید شد. ما به آنها مهلت دادیم و با آنها با ملایمت رفتار کردیم که شاید دست از شیطنت بردارند و اگر دست برندارند کلمه آخر را خواهیم گفت وخواهیم به آنها فهماند که دیگر رژیم سابق قابل برگشتن نیست و دیگر آمریکا نمى تواند به اینجا حکومت کند ودیگر سایر ابرقدرت ها نمى توانند در این مملکت حکومت کنند.(198)

پی نوشت ها :
 

177- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 2، در جمع فرماندهان ارتش و نماینده امام در شوراى عالى دفاع ، تاریخ سخنرانى : 24/3/60
178- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 17، در جمع فرماندهان ارتش و نماینده امام در شوراى عالى دفاع ، تاریخ سخنرانى : 25/3/60.
179- صحیفه نور، جلد: 22، ص : 384، نامه به وزیر کشور در مورد نهضت آزادى تاریخ سخنرانى : -/11/1366.
180- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 103 و 104، پیام به مناسبت سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/63
181- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 195، در جمع اعضاى شوراى عالى قضائى و کارکنان قوه قضائیه و وزیر امور خارجه و نمایندگان ایران در اروپا و آمریکا، تاریخ سخنرانى : 8/5/64
182- صحیفه نور، ج 20، ص : 16 و 17، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 16/5/65.
183- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 116، در جمع رئیس جمهور، وزیر نفت و کارکنان وزارت نفت ، تاریخ سخنرانى : 30/6/62
184- صحیفه نور، ج 6، ص 219، در جمع نمایندگان شیعیان جنوب لبنان ، تاریخ سخنرانى : 31/2/58
185- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 68، در جمع خانوده هاى شهدا در 7 تیر و اعضاى دفتر مرکزى حزب جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 13/4/60
186- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 68، در جمع خانواده هاى شهدا در 7 تیر و اعضاى مرکزى دفتر مرکزى حزب جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 13/4/60
187- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 3، در جمع فرماندهان نیرواى سه گانه ارتش و نماینده امام در شوراى عالى دفاع ، تاریخ سخنرانى : 24/3/60
188- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 113، در جمع فرماندهان سپاه سرپرست و مربیان اعضاى بسیج سپاه سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 28/9/61
189- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 69، در جمع وزیر و مسؤ ولان وزارت ارشاد (نماینده امام و روجانیون کاروانهاى حج )، تاریخ سخنرانى : 26/5/62
190- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 36 و 37، در جمع سرپرست بنیاد شهید و خانودده هاى شهدا و هیئت تحریریه و کارکنان ماهنامه شاهد، تاریخ سخنرانى : 4/4/60
191- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 29، در جمع بسیج خمین شهر، دفتر تبلیغات قم ، پرسنل پایگاه چهارم نیروى هوایى ، تاریخ سخنرانى : 1/4/60
192- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 37، در جمع نمایندگان شیعیان جنوب لبنان ، تاریخ سخنرانى : 4/4/60
193- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 285، در جمع سرپرست و اعضاى کمیته هاى چهارده گانه امداد امام ، تاریخ سخنرانى : 24/9/58.
194- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 285، در جمع سرپرست و اعضاى کمیته هاى چهارده گانه امداد امام ، تاریخ سخنرانى : 24/9/58
195- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 81، در جمع وزیر بهداشت و درمان و مسؤ ولان پزشکى کشور، تاریخ سخنرانى : 8/1/66
196- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 31، در جمع اعضاى بسیج خمین شهر، دفتر تبلیغات قم ، پرسنل پایگاه چهارم نیروى هوائى ، تاریخ سخنرانى : 1/4/60
197- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 63، در جمع مسؤ ول آستان قدص ، مسؤ ولان نهادهاى استان خراسان و طلاب حوزه مشهد و قم ، تاریخ سخنرانى : 23/6/63
198- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 232، پیام به مناسبت روز جهانى قدس ، تاریخ سخنرانى : 25/5/58
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372