آمریکا از دیدگاه امام خمینى (9) آمریکا و جنگ تحمیلى
 


 


 

الف - علت حمله به ایران
 

1 - قطع رابطه با آمریکا
 

ایران که خواسته است از هر جهت با این شیطان بزرگ قطع رابطه کند، امروز گرفتار این جنگ هائى تحمیلى است . آمریکا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بریزد. او سایر کشورهاى تحت نفوذش را وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادى ازپاى _ در آورد ، مع الاسف اکثر کشورهاى آسیائى هم با ما سر ستیز برداشته . ملّت ها ى مسلمان باید بدانند که ایران کشورى است که رسما با آمریکا مى جنگد و شهداى ما، این جوانان و دلاوران ارتش و سپاه از ایران و اسلام عزیز در مقابل آمریکا دفاع مى کنند. پس ذکر این مساله ضرورى است که درگیرهاى غرب کشور عزیز ما درگیریهائى است از جانب آمریکا که گروه هاى از خدا بى خبر وابسته ، هر روز ما را با آن مواجه کرده اند و این به محتواى انقلاب اسلامى ما مربوط مى شود که بر پایه استقلال واقعى بنا گشته است . چه اگر ما با آمریکا و یا سایر ابر قدرت ها و قدرت ها کنار آمده بودیم ، گرفتار این مصاء ب نبودیم ، ولى مردم ما دیگر به هیچ وجه حاضر نیستند تن به خوارى و ذلت دهند و مرگ سرخ را به زندگى ننگین ترجیح مى دهند. ما براى کشته شدن حاضریم و با خداى خویش عهد نموده ایم که دنباله روى امام خود سیدالشهدا (علیه السلام ) باشیم . اى مسلمانانى که در کنار خانه خدا به دعا نشسته اید! به ایستادگان در مقابل آمریکا و سایر ابر قدرت ها دعا کنید و بدانید که ما با عراق جنگى نداریم و مردم عراق پشتیبان انقلاب اسلامى ما هستند، ما با آمریکا در ستیزیم و امروز دست آمریکا از آستین دولت عراق بیرون آمده است و به امید خدا این ستیز تا استقلال واقعى ادامه دارد که بارها گفته ام ما مرد جنگیم و تسلیم براى مسلمان معنا ندارد.(199)
اى کشورهاى بى طرف ! شما را به شهادت مى طلبیم که آمریکا قصد نابودى ما را دارد، کمى به خود آئید و ما در هدفمان کمک کنید، ما به شرق و غرب و به شوروى و آمریکا پشت کرده ایم تاخود، کشور خود را اداره کنیم ، آیا حق است تا اینچنین مورد هجوم شرق و غرب واقع شویم ؟ با اوضاع فعلى جهان این یک استثناى تاریخى است که با مرگ و شهادت و شکست ما، مطمئنا هدف ما شکست نمى خورد.(200)

2 - تلاش براى سلطه مجدد
 

شما اى ارتش عراق ! از ما بهترمیدانید که چه جوانانى را که پشتوانه ملّت شما بوده اند از دست داده اید و در پیشگاه خداوند قادر عظیم و ملّت هاى مسلمان جهان و ملّت شریف خودتان هیچ عذرى ندارید. آیا تاکنون از خود پرسیده اید که با چه انگیزه ، دوستان وعزیزانتان رااز دست مى دهید؟ آیا مى دانید با خودتان وکشور اسلامى خودتان چه مى کنید؟ و شما از ما بهتر مى دانید که دراین جنگ خانمانسوز چه خسارت هاى عظیم مالى به کشورتان وارد شده است . آیا مى دانید که میلیاردها دینار خسارت به مخازن و ساز و برگ جنگى شما وارد شده است و اینهمه به نفع ابرقدرت ها و ضرر ملّت شماست ؟ آیا میدانید براى جبران ساز و برگ جنگى میلیاردها دینار ملّت ستمدیده شما و کشورتان باید به ابر قدرت ها بپردازند؟ و آیا مى دانید که آبرو و حیثیت شما در جهان و حتى نزد ملّت خودتان ریخته وبه باد فنا داده شده است ؟ و مى دانید که انگیزه این خسارات چه بوده ؟ اگر نمى دانید ما مى دانیم ، قدرت هاى بزرگ که دستشان از مخازن بزرگ ایران کوتاه شده و سلطه و قدرتشان با همت ملّت ایران و قواى مسلح آن قطع گردیده اکنون به دست و پا افتاده اند تابا جنگ افروزى بین برادران ، سلطه خود را اع اده دهند و چپاولگرى خود را از سر گیرند. و شما اى ارتش عراق ! آلت دست نوکران سرسپرده ابرقدرتها و دشمنان ملّت هاى ضعیف شده اید.(201)

3 - وسوسه عراق
 

از اول هم که وارد این هجوم شد، بازیش دادند و بزرگ منشى خودش به اصطلاح و بلند بینى خودش به اصطلاح و آن حب شیطانى نفسانى خودش ‍ هم بود. آمریکا هم بازیش داد که ایران دیگر چیزى ندارد، خوب ارتشش که از بین رفت و پاسدارها هم که چیزى نیستند و دیگر مردم هم که اصلاکارى به این حرف ها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر نفت ایران مال تو وقتى شد، چه خواهى کرد، چه خواهى شد، منطقه را تو بگیر، همه منطقه مال تو.(202)
...براى ملّت عراق معلوم باشد که ما با آنها هیچ کارى نداریم بلکه این صدام حسین است که به واسطه تحریک آمریکا به ما تجاوز کرده است و ما اگر جوابى بدهیم هرگز به ملّت عراق که برادر ما هستند مربوط نیست .(203)

4 - دخالت در ایران
 

آمریکا تشر مى زند که ما منافع داریم بلى ، شما منافع دارید ولى ما از دستتان گرفته ایم شما از آن طرف دنیا مى خواهید دخالت کنید مگر دخالت چگونه است ؟ دخالت شما این است که صدام و منافقین را فرستاده اید معناى دخالت این نیست که ریگان خودش بیاید.(204)

ب - نیرنگ براى انحراف در عملیات دفاع قدس
 

1 - طرح حمله اسرائیل به لبنان
 

توطئه ها رو به رشد است . مساءله اى که باید در این جنبه اى که مربوط به روز است عرض کنم ، این است که بعد از آنکه این قدرت هاى بزرگ و خصوصا آمریکا در همه توطئه ها فلج شد و شکست خورد و مى بیند که این جنگى هم که او براى ما بپا کرده است ، این هم دارد به آخر مى رسد انشاء الله ، یک توطئه دیگرى عمیق تر اجرا کرده است که در این توطئه ، ما هم یک قدرى بازى خوردیم و آن این است که یک نکته اى که پیش ما خیلى بزرگ است و ما نسبت به آن حساسیت زیاد داریم ، آن غائله را پیش آورد تا اینکه ملّت ما را از آن مطلبى که در کشور خودش مى گذرد و از آن جنگى که در خودش مى گذرد، غافل کند، قضیه هجوم اسرائیل به لبنان آمریکا مى دانست که ما و ملّت ما نسبت به لبنان حساسیت داریم و نسبت به اسراءیل هم از آن طرف حساسیت داریم ، این دام را آمریکا درست کرد، یعنى آن نوکر خودش را فرستاد به اینکه حمله کند به لبنان و آنهمه خسارات وارد کند و آنهمه جنایات و ما مى دانیم که اگر میلیون ها جمعیت را از بین ببرند و یک مطلبى براى آمریکا حاصل بشود و یک نفعى برسد، مى گوید همه بروند از بین این را ما از ابرقدرت ها شناخته ایم آنها در فکر این نیستند که در لبنان به زن و بچه مردم و به بلاد این مستمندان و بیچارگان چه مى گذرد، آنها دنبال این هستند که صدام را در این طرف سر جاى خودش نگه دارند و ایران که در نظر آنها خیلى اهمیتش بیشتر از لبنان و جاهاى دیگرى است ، براى آنها محفوظ بماند آمریکا مى بیند که ما هم مرز با شوروى هستیم ، آن هم در طول صدها کیلومتر و آن چیزى که آمریکا را به وحشت مى اندازد، آن شوروى است و آن مى ترسد از اینکه اگر چنانچه صدام از بین برود، شوروى بتواند در اینجاها یک غلطى بکند، لکن ما مى دانیم که نمى تواند، بعد از اینکه ملّت اینطور که هست و در صحنه هست ، باشد، هیچ کس ‍ نمى تواند.(205)
نقشه این است که بگین را وادار کند به اینکه تو حمله کن به لبنان ، لبنان که تو حمله کردى ، ایران حساسیت نسبت به او دارد و همه قوایش را متمرکز مى کند در اینکه تو را از بین ببرد و اگر ایران از جنگ عراق غافل بماند، عراق کار خودش را انجام میدهد و ایران در اینجا هم نمى تواند کارى بکند نقشه این است باید همه ملّت ما و همه دولتمردان ما توجه به این معنا داشته باشند که در عین حال که ما لبنان را با ایران از حیث مصالح و مفاسد جدا نمى دانیم ، لکن باید کارى بکنیم که نتوانیم هم لبنان را و هم ایران را نجات بدهیم ، از این کار اجتناب کنیم اگر امروز تمام نظرها متوجه به لبنان بشود و تمام قدرت ها و گویندگان از لبنان بگویند و تمام نویسندگان از لبنان بگویند، این ، توفیقى است براى آمریکا که ایران جنگ خودش را فراموش ‍ کرد، و هم عراق را از دست مى دهد و هم لبنان را، نه مى تواند در عراق کارى بکند و نه مى تواند در لبنان ما راه مان این است که باید از راه شکست عراق دنبال لبنان برویم ، نه مستقلاشما ملاحظه کنید اخیرا تمام رسانه هاى گروهى ، تمامش ، آنچه که من دیده ام ، رسانه هاى گروهى راجع به جنگ عراق و ایران دیگر صحبتى نمیکنند، شاید یک کلمه بگویند، همه رفتند سراغ لبنان ، همه رادیوهائى که قبل از این حمله این مرد، این نامرد به لبنان آغاز شد، تمام حرف هاى شان ایران بود و جنگ عراق ، وقتى نقشه آمریکا اینطور شد که ایران را از جنگ عراق منصرف کنید و برش گردانید به آن جائى که حساسیت دارد و آن ، راجع به لبنان است ، از آن روز، این رادیوها و گویندگان خارجى راجع به ایران و این حرف ها چیزى نمى گویند شما بدانید که این چیزى که از عراق در چند روز پیش ، از آن مجلس عراق صادر شد که ما بلاد ایران را خالى مى کنیم ، این یک مساله توطئه است نه اینکه مى خواهند خالى کنند، اینها مى خواهند تخدیر کنند ما را، و جوان هاى ما را از جبهه منصرف کنند و داوطلبانى که باید وقتى اعلام مى کنند که ما، ده هزار جمعیت ، بیست هزار جمعیت مى خواهیم ، صد هزار مى روند اسم نویسى کنند، سردشان کنند که نروند وقتى نرفتند، عراق در این مساله ممکن است خداى نخواسته پیروز از کار در بیاید اگر عراق پیروز شد، مطمئن باشید که شما در لبنان هم هیچ کارى نمى توانید بکنید باید ما این نقشه اى که آمریکا کشیده است براى ما، خنثى کنیم .(206)

پی نوشت ها :
 

199- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 83 و 84، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 21/6/59
200- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 84، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 21/6/59.
201- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 119، پیام به ملّت شریف و قواى مسلح عراق ، تاریخ سخنرانى : 24/7/59.
202- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 186، در جمع فرمانده و پرسنل نیروى هوایى و کارکنان هواپیمایى ، تاریخ سخنرانى : 19/11/61.
203- صحیفه نور، جلد 13، ص 90،، پیام به مناسبت آغاز سال تحصیلى ، تاریخ سخنرانى : 31/6/59.
204- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 162، در جمع اعضاى ستاد بسیج اقتصادى ، تاریخ سخنرانى : 8/3/61.
205- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 212، در جمع گروهى از علماء ائمه جماعات و روحانیون و وعاظ قم و تهران ، تاریخ سخنرانى : 30/3/61.
206- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 213، در جمع گروهى از علماء، ائمه جماعات ، روحانیون و وعاظ قم و تهران ، تاریخ سخنرانى :30/3/61
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372