fyeآمریکا از دیدگاه امام خمینى (15) استراتژى مبارزه با آمریکا
 


 


 

ج - راهبردهاى علمى و فرهنگى
 

1 - تقویت بنیه علمى و فقهى حوزه ها
 

من خوف این را دارم که به واسطه بعضى تبلیغات ، حوزه هاى علمى از آن کار اساسى که حفظ فقاهت است سستى بکنند و کم کم فقه منسى بشود و در دراز مدت اینها نتیجه بگیرند. شما این را خیال نکنید که آنها خیلى دستپاچه اند که همین دو، سه روز این کارها را انجام بدهند، اگر توانستند، حالا، اگر نتوانستند نقشه مى کشند که در پنجاه سال دیگرى کار خودشان را انجام بدهند، دست برنمى دارند.(409)
طبقه جوان باید مشغول باشند به تحصیل و این حوزه هاى فقاهتى هرچه باید وهرچه بیشتر باید بشود و مراجع به اینها عنایت زیادتر بکنند و مدرسین عنایات زیادتر راجع به اینها داشته باشند و حوزه فقهى به همان معنائى که تاکنون بوده است حفظ کنید، گر یک وقت خداى نخواسته حوزه هاى علمیه ما سست شدند در تحصیل ، سست شدند در اینکه فقاهت را تقویت بکنند، بدانند که این یک خیانت بزرگى به اسلام است . و اگر چنانچه این فکر تقویت بشود که ما دیگر لازم نیست خیلى چه بکنیم و فقاهت تحصیل بکنیم ، این یک فکر شیطانى است ، موافق آمال امثال آمریکا در دراز مدت .(410)

2 - اسلامى شدن دانشگاهها
 

دانشگاه ها در سرتاسر دنیا در خدمت ابر قدرت ها هستند و بوده اند و ما مى خواهیم نباشد این . در دانشگاه هاى ما هم اصلا علمش هم اینقدرها نبود، یک عده اى ، البته هم متعهد بودند و هم چه ، اما د راقلیت واقع شده بودند که مشت محکم کمونیست ها نمیگذاشت اینها کارى انجام بدهند. حالاهم اگر دانشگاه بازبشود، اساتید متعهد داشته باشیم ، نمى گذارند اینها که دانشگاه ، دانشگاه باشد،حتى دانشگاه ، دانشش هم در آن نبود، اگر دانش ‍ در آن بود، چرا الآن بعد از اینهمه سال و میلیاردها خرج و بودجه این ملّت صرف شد و حالاوقتى که مى خواهند یک مریضى را که یک قدرى مرض ‍ آن مشکل است معالجه کنیم ، مى گوء ید باید برود به خارج ؟ این وابستگى نیست ؟ شما یک همچو دانشگاهى مى خواهید که بعد از پنجاه سال مریضش باید برود در انگلستان خودش را معالجه کند ؟ اگر دانشگاه به همان حال باشد، هر روزى که بر دانشگاه بگذرد بر فساد این مملکت اضافه مى شود، ما را خواهى نخواهى دانشگاه مى کشد به دامن آمریکا یا شوروى . این نمى شود غیر از این ، براى اینکه اساس از دانشگاه شروع مى شود، مردم بازار نمى توانند ما را بکشند به دامن شوروى یا آمریکا، مردمى که دهقان هستند نمى توانند مارا بکشند به دامن این و آن ، مردمى که در کارخانه ها هستند نمى توانند این کار را بکنند معممین هم نمى توانند این کا ررا بکنند ولو اینکه در آنها آدم فاسد باشد. آن که مى تواند ما را وابسته کند و در دامن آمریکا یا شوروى بکشد، دانشگاه است براى اینکه همه چیز ما در دانشگاه است . همت کنید با هم دانشگاه را اصلاح کنید.(411)

3 - استقلال علمى
 

ما با تخصص هیچ مخالفتى نداریم و آن چیزى را که ما با آن مخالفیم وابستگى مغزهاى جوان هاى ما به خارج ، شرق و غرب است که دانشگاه هاى ما الا عده معدودى یا در صدد نبودند که این وابستگى را بردارند یا در صدد بودند که وابسته کنند این مغزها را به خارج ما مى خواهیم که اگر چنانچه مرضى پیدا کردیم اینطور نباشد که بگویند باید حتما بروید به انگلستان ، حتما بروید به آمریکا، ما مى خواهیم که همانطورى که یک آمریکائى اگر مریض شد به ایران نمى آید و یک انگلیسى اگر مریض شد به ایران نمى آید، یک ایرانى هم اگر مریض شد، جاى دیگر نرود. ما یک همچو تخصصى مى خواهیم که جورى بار بیاورد کشور را و جوان هائى که در راءس ‍ امور کشور هستند جورى بار بیاورد که اینها مغزهایشان وابسته نباشد ما مى خواهیم طورى باشد و افرادى تربیت بشود که کتاب قانون او در اروپا الآن هم مورداستفاده است ، نه اینکه کسى باشد که ،اشخاصى باشند که الفباى مساء ل اسلامى را نمى دانند و تا صحبت مى شود مى گویند اسلام نمى تواند. ما یک همچو دانشگاهى مى خواهیم که - با - همطراز با حوزه هاى علمیه اى که وابستگى هیچ روز نداشته اند با خارج و اگر یک کس ، یک نفر، دو نفر وابستگى داشتند، رسوا هستند ما مى خواهیم دانشگاهى باشد که همفکر باشد با دانشگاه هاى علمیه قدیمى که آنها هیچ روز وابسته به خارج نبودند و اگر فردى یا افرادى از آنها منحرف بودند، در بین آنها رسوا بودند ما مى خواهیم یک همچو مطلبى تحقق پیدا بکند.(412)

4 - تحول بنیادین در فرهنگ
 

اجانب خصوصاآمریکا در نیم قرن اخیر کوشش داشتند و دارند فرهنگ و برنامه هاى فرهنگى وعلمى وادبى ما رااز محتواى اسلامى انسانى ملى خود خالى وبه جاى آن فرهنگ استعمارى واستبدادى بنشانند. فرهنگ زمان طاغوت ، کشور ما را تا لب پرتگاه سقوط کشاند وخداوند تعالى به داد این کشور اسلامى رسید ولى بدون تغییرات صحیح بنیادى وتحول فرهنگى وعلمیامکان تحول فکرى وروحى نیست وباید با کوشش همه جانبه از طرف دولت وروساى دانشگاه ها وفرهنگیان و جوانان دانشجو به مقصود نزدیک شویم وانشاء الله تعالى از پیوستگى ووابستگى نجات پیدا کنیم و کشور عزیزمان را نجات دهیم .(413)

5 - ترویج فرهنگ مبارزه
 

باید در سراسر ایران با پاکسازى آموزش و پرورش از آثار فرهنگ استعمارى ، محیطى بوجود آورید که اطفال مارا شیر بچگانى که همیشه پشت چبهه مقاومت علیه آمریکا و صهیونیست و سایر چپاولگرى هاى شرق و غرب نشسته اند، تربیت کنید و مطمئن باشید که خمینى تا قطع ریشه هاى استعمارى چپ وراست همسنگر شماست و رسالت اسلامى هر فرد مسلمان تا مرگ ادامه دارد. من چشم امیدم به شماست .(414)

6 - پیشرفت علوم
 

امروز همه مردم ما مى خواهند به اسلام و کشورشان خدمت کنند و ما مى بینیم در عین حال که این کشورى که به دست ما افتاده هیچ پیشرفتى نداشته است ، اما انسان هاى آن تبدیل به انسان هاى پرشور و فعال گردیده اند که همین دلیل است که ما میتوانیم همه کارها را خودمان انجام دهیم . اگر چه آمریکا نمى خواهد و نمى گذارد که کار بکنیم ، ولى ما و ملّت ما به یارى خداوند، بنا داریم کارى بکنیم که آنها نتوانند مانع باشند و در این جهت لازم است افراد با علوم آشنا شوند، البته علمى که در خدمت مردم باشد در هر صورت مسؤ ولیّت ما امروز زیاد است و باید خودمان مملکت مان را آباد کنیم و اگر این کار را نکنیم شکر خدا را بجاى نیاورده ایم .(415)

7 - رسالت علما در تبیین اسلام
 

راه مبارزه با اسلام آمریکایى از پیچیدگى خاصى برخوردار است که تمامى زوایاى آن باید براى مسلمانان پابرهنه روشن گردد که متاءسفانه هنوز براى بسیارى از ملّت هاى اسلامى مرز بین اسلام آمریکایى و اسلام ناب محمدى و اسلام پابرهنگان و محرومان و اسلام مقدس نماهاى متحجر و سرمایه داران خدانشناس و مرفهین بى درد کاملامشخص نشده است . و روشن ساختن این حقیقت که ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین ، دو تفکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد، از واجبات سیاسى بسیار مهمى است وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر، اسلام عزیز را از ایادى شرق و غرب نجات دهند.(416)

8 - بهره ورى از هنر اسلامى و قرآنى
 

تنها هنرى مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدى - صلى الله علیه و آله و سلم - اسلام ائمه هدى - علیهمالسلام - اسلام فقراء دردمند، اسلام پابرهنگان ، اسلام تازیانه خوردگان ، تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد. هنرى زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه دارى مدرن و کمونیسم خون آشام و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل ، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگى ، اسلام مرفهین بى درد و در یک کلمه اسلام آمریکایى باشد. هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعى ، اقتصادى ، سیاسى ، نظامى است . هنر در عرفان اسلامى ترسیم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسیم تلخکامى گرسنگان مغضوب قدرت و پول است . هنر در جایگاه واقعى خود تصویر زالو صفتانى است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسلامى ، فرهنگ عدالت و صفا لذت مى برند. تنها به هنرى باید پرداخت که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب و در راءس آنان آمریکا و شوروى را بیاموزد.(417)

د - راهبردهاى اقتصادى
 

1 - برنامه ریزى اقتصادى
 

ما نباید فقط به فکر خودمان وزمان حال باشیم ، باید به فکر آینده کشور باشیم تا آینده اسلام و کشور محفوظ بماند. امروز حتى افراد دور افتاده کشور که در بیابانها زندگى مى کنند هم ، این مطلب را احساس کرده اند که آمریکا دشمن آنهاست و باید این دشمن نباشد. همین دیروز به من گفتند رعیتى که در دورترین مناطق کشور است که شاید در آنجا هیچ فرهنگى هم نباشد مى گوید ما زراعت مى کنیم براى اینکه از قید و بند اسارت آمریکا و شوروى خارج شویم . این یک احساسى است که خداوند در قلب این ملّت انداخته است که همه ملّت احساس کردند که ما باید از زیر بار ابرقدرتها بیرون رویم .(418)
الآن کشور شما در یک حالى است که وظیفه شرعى و الهى است که کارى بکنید تا وابسته به غیر نباشید. الآن اینها ما را تهدید به حصر اقتصادى کرده اند و بسیارى از دولت ها هم موافقت نمودند ولى ملّت ها موافق نیستند، در عین حالى که به نظر من این هیاهوها هیچ واقعیتى ندارد لکن ما اگر یک احتمال ضعیفى هم بدهیم باید مجهز شویم . شما در حال جنگید، در حال جنگ اقتصادى و این خود یک محاربه اى بین اسلام و کفر است . براى کشاورزان و براى کسانى که مى توانند کمک به کشاورزها بکنند، تکلیف است که کشاورزى امسال جورى شود که انشاء الله خودکفا بشویم و در سال هاى بعد صادرات داشته باشیم .(419)

2 - خودکفایى اقتصادى
 

هر کس هر جورى که مى تواند، تولید بکند. مثلاباغداران ، دامداران و کشاورزان مى توانند تولید کنند و باید این کار را به خوبى انجام دهند. اشخاصى هم که مى توانند به کشاورزان و کارخانه ها کمک کنند باید این کار را بکنند. کارخانه هاى خصوصى در ایران زیاد بود و معالاسف از بین رفته و دارد مى رود. باید جلوى نابودى آن گرفته شود. همه قیام کنند براى اینکه مملکت را از این وضع اقتصادى نجات بدهند. اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند و وابستگى اقتصادى داشته باشد، همه جور وابستگى دنبالش مى آید و وابستگى سیاسى هم پیدا مى کنیم ، وابستگى نظامى هم پیدا مى کنیم براى اینکه وقتى ما چیزى نداشتیم ، دستمان به طرف آمریکا دراز مى شود و آمریکا همه چیز را به ما تحمیل مى کند. ما وقتى مى توانیم زیر بار او نرویم که قدرتمند باشیم خدا به ما زمین داده ، آب هم داده ، ولى زمین هاى موات زیاد و آب ها هم هرز مى رود، رود کارون همین طورى هرز مى رود و زمین هاى اطرافش هم همین طور موات مانده است . باید همه دست به دست هم بدهند و کار کنند.(420)
احتیاج به دشمن دردناک است ، ما محتاج باشیم که در گندم مان ، در برنج مان در سایر غذاهامان به دشمن هاى خودمان مثل آمریکا، این امر دردناکى است که باید ملّت ما این امر را طورى کنند که انشاء الله خودکفا شویم .(421)
عیب است از یک مملکت اسلامى که محتاج باشد در ارزاقش ، آن هم به دشمن هاى خودش آمریکا که دشمن ماست ما اگر محتاج به او باشیم براى ما سرشکستگى است کارى بکنید که خودکفا بشوید و خودتان را از این زمین خدا و از این آب خدا ارزاق خودتان را بیرون بیاورید و امید است انشاء الله که صادرات داشته باشید.(422)
براى ما ننگ است که در ارزاقمان دستمان را پیش آمریکا دراز بکنیم . ما باید جدیت کنیم . خداوند به ما هم زمین داده ، هم آب داده است و هم برکات آسمانى هست باید کار کنیم تا خودکفا باشیم ، بلکه انشاء الله صادرات هم داشته باشیم .(423)
چقدر براى یک مملکتى عیب است و سرشکستگى که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده ، کشکول گدائیش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد، چقدر براى ما سرشکستگى دارد تا بناى بر این این ملّت بناى بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست مى آورد، ما نمى توانیم استقلال پیدا کنیم .(424)

ه‍ - راهبردهاى دفاعى
 

1 - آمادگى دفاعى
 

من مجددا به همه ملت بزرگوار ایران و مسوولین عرض مى کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده اندیشى این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصا آمریکا و شوروى از ما و اسلام عزیز دست برداشته اند لحظه اى نباید از کید دشمنان غافل بمانیم ، در نهاد و سرشت آمریکا و شوروى کینه و دشمنى با اسلام ناب محمدى - صلى الله علیه و آله و سلم - موج مى زند باید براى شکستن ، امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگیرى از سیل آفت ها به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم . ملتى که در خط اسلام ناب محمدى - صلى الله علیه و آله و سلم - و مخالف با استکبار و پول پرستى و تحجرگرایى و مقدس نمایى است ، باید همه افرادش بسیجى باشند و فنون نظامى و دفاعى لازم را بدانند، چرا که در هنگامه خطر ملتى سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگى لازم رزمى را داشته باشد.(425)

2 - بسیج عمومى
 

اینجانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومى استقبال نمودند تشکر مى کنم . دفاع از اسلام و کشور اسلامى امرى است که در موقع خطر تکلیف شرعى ، الهى و ملى است و بر تمام قشرها و گروه ها واجب است . در این موقع حساس که ملت با دشمنان سرسخت و ابرقدرت ها خصوصا امریکا که با مداخله جنابتکارانه خودش در طول سلطنت غاصبانه محمدرضا پهلوى ، ملت ما را از رشد سیاسى و فرهنگى و اقتصادى بازداشت و ذخاء ر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است ، اگر غفلت شود و با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا نکند و با بسیج عمومى که به خواست خداوند متعال هیچ قدرتى نمى تواند با آن مقابله کند مهیاى دفاع از کشور اسلام نشود، خود را و کشور خود را با دست خود به تباهى کشانده است . من از آنچه تاکنون به همت مردان و زنان باشرف و رزمنده شده است ، امید آن دارم که در بسیج همه جانبه آموزش نظامى و عقیدتى و اخلاقى و فرهنگى با تایید خداوند متعال موفق شوند و دوره تعلیمات و تمرین هاى عملى نظامى و پارتیزانى و چریکى را شایسته و به طورى که سزاوار یک ملت اسلامى بپا خاسته است ، به پایان رسانند.(426)

3 - تشکیل بسیج طلبه و دانشجو
 

خلاصه کلام ، اگر بر کشورى نداى دلنشین تفکر بسیجى طنین اندازد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و الاهر لحظه باید منتظر حادثه باشیم . بسیج باید مثل گذشته و با قدرت و اطمینان خاطر به کار خود ادامه دهد. امروز یکى از ضرورى ترین تشکل ها، بسیج دانشجو و طلبه است . طلاب علوم دینى و دانشجویان دانشگاه ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند، فرزندان بسیجیام در این مراکز، پاسدار اصول تغییرناپذیر” نه شرقى و نه غرب” باشند امروز دانشگاه و حوزه از هر محلى بیشتر به اتحاد و یگانگى احتیاج دارند فرزندان انقلاب به هیچ وجه نگذارند ایادى آمریکا و شوروى در آن دو محل حساس نفوذ کنند تنها با بسیج است که این مهم انجام مى پذیرد و مساء ل اعتقادى بسیجیان به عهده این دو پاسگاه علمى است حوزه علمیه و دانشگاه باید چهارچوب هاى اصیل اسلام ناب محمدى را در اختیار تمامى اعضا بسیج قرار دهند باید بسیجیان جهان اسلام در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامى باشند و این شدنى است ، چرا که بسیج تنها منحصر به ایران اسلامى نیست ، باید هسته هاى مقاومت را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ایستاد.(427)

و - سیاست خارجى نظام اسلامى
 

1 - تغییر معادلات سیاسى جهان
 

ما معادله جهانى و معیارهاى اجتماعى و سیاسى اى که تا به حال به واسطه آن تمام مسایل جهان سنجیده مى شده است را شکسته ایم . ما خود چهارچوب جدیدى ساخته ایم که درآ ن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم ، از هر عادلى دفاع میکنیم و بر هر ظالمى مى تازیم ، حال شما اسمش را هر چه مى خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت ، امید است کسانى پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شوراى امنیت و سایر سازمان ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایه نفوذ سرمایه داران و قدرتمندان که هر موقعى که خواستند هر کسى را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند.(428)

2 - صدور انقلاب
 

خطر امریکا به حدى است که اگر کوچکترین غفلتى کنید نابود مى شوید. هر دو ابر قدرت کمر به نابودى ملل مستضعف بسته اند و ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانى کنیم . ما باید در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنیم و تفکر اینکه ما انقلابمان را صادر نمى کنیم کنار بگذاریم ، زیرا اسلام بین کشورهاى مسلمان فرقى قاء ل نمى باشد و پشتیبان تمام مستضعفین جهان است . از طرف- دیگر تمام قدرتها و ابرقدرتها کمر به نابودى مان بسته اند و اگر ما در محیطى در بسته بمانیم قطعا با شکست مواجه خواهیم شد. ما باید حسابمان را صریحا با قدرت ها و ابرقدرت ها یکسره کنیم و به آنها نشان دهیم که با تمام گرفتارى هاى مشقت بارى که داریم ، با جهان برخوردى مکتبى مى نماء یم .(429)
البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجى و بین الملل اسلامى مان بارها اعلام نموده ایم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم ، حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه طلبى و تفکر تشکیل امپراطورى بزرگ مى گذارند، از آن باکى نداریم و استقبال مى کنیم . ما در صدد خشکانیدن ریشه هاى فاسد صهیونیزم ، سرمایه دارى و کمونیزم در جهان هستیم ، ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام هایى را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله - صلى الله علیه و آله و سلم - را در جهان استکبار ترویج نماییم ، و دیر یا زود ملت هاى در بند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج خواهى و مصونیت کارگزاران آمریکایى - حتى اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد - جلوگیرى مى کنیم . انشاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج ، این منبر بزرگى که بر بلنداى بام انسانیت باید صداى مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آواى توحید را طنین اندازد، صداى سازش با آمریکا و شوروى و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا مى خواهیم که این قدرت را به ما ارزانى دارد که نه تنها از کعبه مسلمین که از کلیساهاى جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و شوروى را به صدا درآوریم . مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتى از این برزخ بى انتهایى که انقلاب اسلامى ما براى همه جهانخواران آفریده است ، احساس ‍ غرور و آزادى کنند و آواى آزادى و آزادگى را در حیات و سرنوشت خویش ‍ سر دهند و بر زخم هاى خود مرهم گذارند، که دوران بن بست و ناامیدى و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستان ملت ها رخ نموده است . و امیدوارم همه مسلمانان شکوفه هاى آزادى و نسیم عطر بهارى و طراوت گل هاى محبت و عشق و چشمه سار زلال جوشش اراده خویش را نظاره کنند، همه باید از مرداب و باتلاق و سکوت و سکونى که کارگزاران سیاست آمریکا و شوروى بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیده اند، به درآییم و به سوى دریایى که زمزم از آن جوشیده است روانه شویم و پرده کعبه و حرم خدا را که به دست نامحرمان نجس آمریکا و آمریکازاده ها آلوده شده است با اشک چشم خویش شستشو دهیم .(430)

3 - پشتیبانى از نهضتهاى اسلامى
 

ملت آزاده ایران هم اکنون از ملت هاى مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملاپشتیبانى مى نماید. ما از تمام نهضت هاى آزادیبخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادى مبارزه مى کنند، پشتیبانى مى کنیم . ملت هاى برادر عرب و برادران لبنان و فلسطین بدانند که هر چه بدبختى دارند از اسراء یل و آمریکاست ، هر چه گرفتارى دارند از اختلاف بین سران کشورهاى اسلامى است . باید متحد شوند و با نیروى ایمان ، اسراء یل ریشه فساد منطقه را از بن برکنند.(431)
ایران به عنوان یک دژ نظامى و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانى عقیدتى و تربیتى اسلام و همچنین به اصول و روش هاى مبارزه علیه نظام هاى کفر و شرک آشنا مى سازد.(432)

4 - تشکیل مجمع جهانى حزب الله (حزب مستضعفین )
 

من یک پیشنهادى در چند روز پیش از این کردم که اگراین پیشنهاد را عمل بکنند، این اسباب این مى شود که روابط انشاء الله کم کم پیدا بشود و ایجاد یک حزب مستضعفین ، تمام مستضعفین دنیا اعم از مسلم و غیر مسلم ، این دولت هاى غیر اسلامى که به مردم ظلم مى کنند، ملت ها اینطور نیستند، ملت مثلاآمریکا، ملت فرانسه آنهائى که ظلمى نمى خواهند بکنند، آن که ظلم مى کند، آن که خلاف مى کند، دولت ها هستند، آنها هم مستضعفین شان گرفتار مستکبرین است و اگر یک حزبى در عالم پیدا بشود، یک حزب عالمى ، حزب مستضعفین که همان حزب الله است ، اینهمه مشکل رفع بشود، با رفع این دو اشکال ، تمام مشکلات مسملین رفع مى شود، هیچ قدرتى با این قدرت ها نمى تواند مقابله بکند.(433)
اکنون که نمونه اى از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا کرد، این نمونه باید به یک سطح وسیع ترى در تمام قشرهاى انسانهاى تاریخ تحقق پیدا کند به اسم حزب مستضعفین که همان حزب الله است و موافق اراده خداى تبارک و تعالى است که مستضعفین وارث ارض باید بشوند. ما از جمیع مستضعفین عالم دعوت مى کنیم که با هم در حزب مستضعفین وارد بشوند و مشکلات خودشان را با دستجمع و اراده مصمم عمومى رفع کنند وهر مساله اى که در هر جا ودر هر ملتى پیش مى آید، بوسیله حزب مستضعفین رفع بشود.(434)

5 - بهره گیرى از فریضه حج
 

در هرجا هستید مردم را بخواهید آنجا و مساء ل حج را برایشان با قاعده گوشزد کنید، بگوء ید همین طور واجباتش را، محرماتش را، اینطور چیزها و علاوه بر این ، آن مساء لى که باید، با مسلمین در میان بگذارید، معاشرت کنید با آنها البته با یک نظامى و به آنها حالى کنید که آقا چرا نشسته اید که آمریکا از آن ور دنیا دستش را دراز کند و شما را بخواهد اداره کند بخواهد خلیج فارس را، خلیج فارس به توچه کار دارد؟ تو چکاره هستى که از آن ور مى خواهى خلیج فارس را تامین کنى ؟ ما خودمان باید بکنیم ، به شما چه ربطى دارد؟ مسلمان ها خودشان باید بکنند، خلیجى ها باید بکنند این را. ما میل داریم که با همه کشورهاى اسلامى برادر باشیم ، با همه حکومت ها در عین حالى که اعوجاج دارند برگردند و با ما دست اخوت بدهند. ما صلاح همه را مى خواهیم ما مى خواهیم که آنها عزیز باشند . ما مى خواهیم آنها نوکر امریکا نباشند. آمریکا از آن ور دنیا آقایى نکند به شما.(435)

6 - احیاى مراسم برائت
 

راستى کدام انسان عاقلى است که بت پرستى جدید و مدرن را در شکل ها و افسون ها و ترفندهاى ویژه خود نشناخته باشد و از سلطه اى که بتخانه هایى چون کاخ سیاه بر ممالک اسلامى و خون و ناموس مسلمین و جهان سوم پیدا کرده اند، خبر نداشته باشد. امروز فریاد براء ت ما از مشرکان و کافران ، فریاد از ستم ستمگران و فریاد امتى است که جانشان از تجاوزات شرق و غرب و در راس آنان آمریکا و اذناب آن به لب رسیده است و خانه و وطن و سرمایه اش به غارت رفته است .(436)
فریاد براء ت ما، فریاد براء ت همه مردمانى است که دیگر تحمل تفرعن آمریکا و حضور سلطه طلبانه آن را از دست داده اند و نمى خواهند صداى خشم و نفرتشان براى ابد در گلوهاى شان خاموش و افسرده بماند و اراده کرده اند که آزاد زندگى کنند و آزاد بمیرند و فریادگر نسل ها باشند.(437)
بعضى افراد تا قبل از حادثه تلخ و شیرین حج در سال گذشته ، فلسفه اصرار جمهورى اسلامى ایران را بر راهپیمایى براء ت از مشرکین به خوبى درک نکرده بودند و از خود و دیگران سوال مى کردند که در سفر حج و در آن هواى گرم چه ضرورتى به راهپیمایى و فریاد مبارزه است و اگر هم فریاد براء ت از مشرکین هم سر داده شود، چه ضررى متوجه استکبار مى شود؟ و چه بسا افراد ساده دلى تصور مى کردند که دنیاى به اصطلاح متمدن جهانخواران نه تنها تاب تحمل این گونه مسایل سیاسى را خواهد داشت ، که به مخالفان خود حتى بیش از این هم اجازه حیات و تظاهرات و راهپیمایى خواهند داد. و دلیل این مدعا اجازه راهپیمایى هایى است که در کشورهاى به اصطلاح آزاد غرب داده مى شود. ولى این مساله باید روشن باشد که آن گونه راهپیمایى ها هیچ گونه ضررى براى ابرقدرت و قدرت ها ندارد راهپیمایى مکه و مدینه است که بسته شدن شیرهاى نفت عربستان را به دنبال دارد، راهپیمایى هاى براء ت در مکه و مدینه است که به نابودى سرسپردگان شوروى و آمریکاختم مى شود، و درست به همین جهت است که با کشتار دستجمعى زنان و مردان آزاده از آن جلوگیرى مى شود، و در پناه همین براء ت از مشرکین است که حتى ساده دلان مى فهمند که نباید سر بر آستان شوروى و آمریکا نهاد.(438)

7 - تذکر به دولتهاى اروپایى
 

همچو نیست که همه نوکر آقاى کارتر باشند و یا وابسته به آمریکا باشند، همه اینها خودشان استقلال دارند، خودشان عقل دارند، عیب است براى یک اروپائى که دنبال آقاى کارتر باشد، آن هم دنبال چه ؟ دنبال اینکه راى براى او درست کند. همه ممالک غربى ، همه عقل شان را روى هم بگذارند و قوت ها، قوه هایشان را روى هم بگذارند و همه دنبال این باشند که آقاى کارتر راى پیدا بکند و غلبه بکند بر رقیب هاى خودش در قضیه جمهورى ، این یک ننگى است براى بشر، براى انسان . مگر اروپائى ها یا سران کشورهاى اروپائى انسان نیستند، خوب آنها باید توجه به این معنا بکنند که این آقا آخر چه مى خواهد درست کند، اینکه توبره اش را برداشته و دور دارد مى گردد و گدائى مى کند که این اقتصاد، تو هم موافقت کن ، تو هم با ما موافقت کن ، تو هم با ما، این دنبال این مى گردد راى پیدا بکند، همه عالم خودشان را ذلیل این بکنند و زحمت براى خودشان ایجاد بکنند و ننگ براى خودشان ایجاد بکنند، اینهائى که همه مى گویند ما براى حقوق بشر مثلااقدام مى کنیم ، یک سى و چند میلیون جمعیت را در محاصره اقتصادى ( به خیال خودشان ) در آورند و یک وقت هم فرض کنید به محاصره نظامى در آورند، همه اش چه ؟ خوب براى چه شما این کارها را مى کنید؟ براى اینکه آقاى کارتر راى بیاورد و چهار سال دیگر جنایتى بکند؟ من گمان نکنم که یک کسى که استقلال داشته باشد و قوه فکرى و استقلال فکرى داشته باشد این زیر این بار برود که همه قوه هایش را صرف بکند که که یک آقائى مى خواهد در آمریکا مثلاچه بکند، خودش را رسوا بکند.(439)

ز - ارائه سیاستهاى راهبردى به دولتهاى منطقه
 

1 - اتحاد اسلامى
 

بالاخره مسلمین باید فکر بکنند، این مسلمان ها و این اعراب که تقریبا اکثر بسیارى از مسلمین را تشکیل مى دهند و گرفتار دست اینها هستند، اینها فکر بکنند که نباید اینطور خودشان را دست آنها بدهند که هر جا الان لبنان را آنطور کرده اند، لبنانى دیگر براى کسى نمانده است . خوب ، چرا این اختلافات را شما دست بر نمى دارید تا اینکه اینها نتوانند بیایند سراغ شما و چرا باید آنها بیایند و مردم را آنطور اذیت بدهند به اسم اینکه ما مى خواهیم اصلاح بکنیم ؟(440)
باید دولت هاى منطقه این مطلب را بفهمند که اگر چنانچه با اسلام آشنا بشوند و با ایران دست برادرى بدهند، ایران مى تواند آنها را از شر همه قدرت ها نجات بدهد و آنها دیگر انشاء الله و آنها دیگر خوف اینکه اگر ما چه بکنیم آمریکا چه مى کند، نداشته باشند. خوب ، ما همان هائى که شما مى ترسید عمل کردیم . ما یک نوکر نشاندار بزرگى از آمریکا بیرون کردیم و ما سفارت امریکا که اسمش سفارت بود و جاسوسخانه بود، بستیم و تصرف کردیم و ما جاسوس هاى امریکائى را بیرون کردیم و ما مستشارهاى امریکائى را بیرون کردیم و امریکا هم نتوانست کارى بکند، مى خواست بکند و- ما در صورتى ک- ایران در صورتى که یک جمعیت محدود فوقش ‍ چهل میلیونى دارد و یک مهمات و اسلحه محدود دارد، در عین حال ایستاده در مقابل همه قدرت ها و از هیچ قدرتى هم باک ندارد، براى اینکه به یک قدرت اتکال دارد و او خداست . وقتى به او اتکال داشت و اتصال داشت ، احتیاج به اینکه به دیگران اتصال پیدا کند ندارد وقتى بناشد یک جمعیت چهل میلیونى بتواند در مقابل آمریکا و در مقابل شوروى ، در مقابل فرانسه و در مقابل همه اینها بایستد، یک ملت اگر یک میلیاردى شد، آنوقت کسى مى تواند با او مخالفت کند؟ این مسلمان ها که قریب یک میلیارد جمعیت دارند، لکن متفرق از هم هستند، هر کدام یک سازى مى زنند، دولت هایشان با ملت هایشان مخالفند، ملت ها هم با دولت ها همین طور، هر دولتى هم با دولت دیگر اگر هم بگوید دوستم ، دروغ مى گوید.(441)
اگر دولت هاى اسلامى با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، چه احتیاج به به این است که ما دستمان را پیش آمریکا دراز کنیم یا پیش شوروى ؟ ما چه احتیاجى به آنها داریم ؟ احتیاج وقتى پیدا مى شود که مثل حالامتفرق باشند، کشورها از هم جدا باشند. چرا باید کشورها که یک همچو پشتوانه عظیم دارند و آن قرآن کریم و اسلام عزیز و خداى بزرگ است ، چرا باید با یک همچو پشتوانه اى که آنها را داء م دعوت مى کند به وحدت و از تفرقه اندازى و تفرقه چیزشان مى کند آنها را منع مى کند، چرا باید ما در مقابل کتاب خدا و در مقابل اسلام عزیز تفرقه بیندازیم ؟ ایران یک کشورى است که از اولى که نهضت کرده و ماقبل او، کشور متعهد اسلامى بوده است و الان هم در مقابل همه قدرتهائى که بر خلاف اسلام هستند قیام کرده است و دارد به پیش مى رود. چه شده است که باید دعوت کنید دولتهاى اسلامى را به ضد اسلام ، به ضد کشور اسلامى ؟ این کشور اسلامى که براى اسلام دارد زحمت مى کشد و براى اسلام دارد شهید مى دهد و براى اسلام دارد آواره مى شود، چرا باید آنهائى که دولت هاى اسلامى هستند وادعاى اسلام مى کنند جبهه بندى بکنند در مقابل یک همچو کشورى ؟ اینها دیده اند که ملت ایران در عین حالى که یک ملت کوچکى است لکن یک پشتوانه بزرگ دارد و آن خدا و اسلام است ، در مقابل همه قدرتها.(442)

2 - اخوت ایمانى
 

متصدیان محترم جمهورى اسلامى کرارا تذکر دادند که دولت و ملت جمهورى اسلامى ، طالب اخوت ایمانى با مسلمانان جهان و منطقه و طالب زیست مسالمت آمیز با همه کشورهاى عالم است و امروز نیز که تنها قدرت منطقه است ، همان مطلب را تکرار مى کنند و صلاح مسلمانان را در وحدت مقابل جهانخواران و سلطه جویان مى دانند و نفاق و تفرقه را همان نحو که قرآن کریم فرموده است موجب شکست و هلاکت مى دانند. باید دولت هاى منطقه بدانند که در وقت گرفتارى آنان ، آمریکا و هیچ قدرت دیگر پشتیبانى از آنان نخواهند کرد.(443)

3 - ارتباط با قدرت اسلامى منطقه
 

کلام آخر با دولت هاى منطقه است که همچون صدام بدبخت آلت دست آمریکا شده اند و براى رضاى آمریکا و اسرا ء یل و براى حفظ منافع آنها بویژه آمریکا مى خواهند خود را به خذلان اخروى و هلاکت و ننگ دنیوى دچار کنند، نصیحت مى کنم که شما در این چهار سال که از عمر جمهورى اسلامى مى گذرد مشاهده کردید که قدرت هاى بزرگ و اکثر دولت هاى منطقه در محو آثار نبوت و قرآن کریم کوشش کردند و با تمام قواى مادى و معنوى از دشمن اسلام حمایت کردند و کردید، ولى جمهورى اسلامى به عنایت خداوند متعال و پشتیبانى ملت عظیم القدر ایران با قدرت و بدون اتکال به غیر خداوند متعال به پیش مى رود و همه کوشش هاى شما و ذخیره هاى ملت هاى مظلومتان به باد فنا رفت . از این کار بیهوده و زیانبار دست برداشته و با جمهورى اسلامى که تنها قدرت بزرگ و برومند منطقه است دوستى کنید و مطمء ن باشید که آمریکا در شدت ها و گرفتارى ها به شما کمک موثر نخواهد کرد و شما را چنانچه از تحلیل دولت آمریکا معلوم است ، براى منافع خود میخواهد و از اسراء یل این دشمن اسلام و عرب جانبدارى نکنید که این افعى افسرده اگر دستش برسد به صغیر و کبیر شما رحم نمیکند.(444)

4 - عبرت گیرى از حوادث منطقه
 

من باز هم از باب اینکه مى خواهیم با همه مسلمین ، با همه دولت ها به طور مدارا رفتار کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم ، از آنها مى خواهیم که تجدیدنظر بکنند در افکار خودشان . آن روزى که شما گرفتار بشوید آمریکا به دردتان نمى خورد. همانطورى که امروز صدام آمریکا به دردش نمى خورد. هى مى گوید ما بى طرفیم نمى تواند بگوید من هم طرفم اصلااینها مى خواهند یک دسته اى را به جان هم بریزند و استفاده اش را آنها بکنند. آنها حاضر نیستند که سربازهاى خودشان را به کشتن بدهند براى خاطر صدام و براى خاطر دیگران . سایر حکومت هاى منطقه بیدار بشوند و گرفتارى صدام براى آنها عبرت باشد و خداى تبارک و تعالى اگر چنانچه آنها برگردند و به طریق اسلامى برگردند، خداى تبارک و تعالى بخشنده است و ما هم تابع احکام خدا هستیم .(445)

5 - حسن همجوارى
 

مکررا دولتمردان ایران در هر فرصتى اعلام نموده اند که جمهورى اسلامى مایل است با همه همجواران و دیگران با صلح و صفا زندگى کند و از دولت هاى اسلامى اگر مورد تهاجم واقع شوند پشتیبانى مى کند، لکن در مقابل کج رفتارى ها و ستمگرى ها و اسلام شکنى ها با قامت بلند ایستاده است و از هیچ قدرتى باک ندارد و چون براى نصرت خداوند بپا خواسته به وعده او دل بسته است و امید نصرت او را دارد و او فرموده است:” ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم “.(446)

6 - الگوگیرى از دولت و ملت ایران
 

و از اینجا باید به همه کشورهاى اسلامى تذکر بدهم و اخطار کنم که شماهادر اشتباه هستید شماها که اتکالتان را از خدا برداشته و به قدرت هاى دنیوى مثل شوروى ، مثل آمریکا اتکال پیدا کرده اید و ملت هاى شما از شما متنفرند ولهذا اگر یک روز سرنیزه را بردارید نابود خواهید شد. شما به خود آء ید و این رویه را ترک کنید، شما از ملت ایران و دولت ایران الگو بگیرید، ملت ایران الان آرامش را در کشور ایجاد کرده است و خود آرامش ‍ را ایجاد مى کند بدون اتکال به یک قدرت دیگرى . دولت هم اتکال از سرنیزه را برداشته و اتکال به خداو به ملت کرده است ، از این جهت هیچ اتفاقى نمى افتد از کشته شدن و شهید شدن رء یس جمهور یا شهید شدن نخست وزیر. اینها براى این است که ما در زیر پرچم مبارک اسلام و اتکال به خداى تبارک و تعالى و ملت ما وفادار به اسلام است . ملتهاى اسلامى دیگر هم اتکالشان به خدا و اسلام است . دولت ها کارى بکنند که جلب نظر ملت را بکنند، دولت ها بناشان بر این نباشد که در سایه سرنیزه حکومت کنند. شما دولت هاى اسلامى به اندازه محمدرضا نه قدرت داشتید و نه پشتیبان ، پشتیبان او همه قدرت هاى عالم بود.(447)

7 - دفع دشمن مشترک
 

اسلحه دست شماست ، لکن باید آن کسى که اسلحه دستش است بداند چه مى کند، بداند در کجا باید به کار ببرد، شما اسلحه دست گرفتید و به اسلام صدمه مى زنید. شما مى دانید که جمهورى اسلامى مى خواهد اسلام باشد در این کشور و در همه کشورها، لکن اسلحه هاتان را دست گرفتید و بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى عمل مى کنید . اسلحه دارید، لکن نمى دانید کجا عمل کنید. شما اگر با هم متحد بشوید، همین حکومت هاى عرب با هم متحد بشوند، سایر مسلمین هم همراه آنها هستند، ما هم همراه آنها هستیم ، متحد باید بشوند بشوند و آمریکا را بگویند تو چکاره هستى که آمدى خلیج فارس را مى خواهى اداره بکنى ؟ به تو چه ربط دارد؟(448)
ایران مطرح است همه جا، در همه دنیا مطرح است ایران و همه از این جنبش ایرانى و اسلامى وحشت دارند با اینکه ملت هاى اسلامى و دولت هاى اسلامى ، ملت ها که وحشت ندارند دولت هاى اسلامى هم نباید وحشت داشته باشند، براى اینکه ایران بنا ندارد به اینکه دولت هاى اسلامى را کنار بگذارد، چى بشود، امید دارد اسلام موفق بشود، آنها هم خودشان را با اسلام تطبیق کنند همه ما با آنها موافق هستیم و دشمن مشترک ما که امروز اسراء یل و آمریکا و امثال اینهاست که میخواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت ستم دوباره قرار بدهند، این دشمن مشترک را دفع بکنید، بعد که دفع کردید دشمن مشترک را، آنوقت دیگر هر کسى در محل خودش براى خودش حکومت هست .(449)

پی نوشت ها :
 

409- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 232، در جمع روحانیون و ائمه جماعات تهران و شهرستانها، تاریخ سخنرانى : 20/4/59.
410- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 150، در جمع ائمه جماعات استان خراسان و روحانیون کاروانهاى حج ، تاریخ سخنرانى : 18/6/60.
411- صحیفه نور، جلد: 13، ص : 208 و 209، در جمع اعضاى دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه ، تاریخ سخنرانى : 27/9/59.
412- صحیفه نور، جلد: 14، ص : 234 و 235، در جمع اعضاى انجمن اسلامى و جهاد دانشگاهى دانشگاه علم و صنعت ، تاریخ سخنرانى : 4/3/60.
413- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 187، پیام به مناسبت بازگشایى مدارس و دانشگاهها، تاریخ سخنرانى : 31/6/58.
414- صحیفه نور، جلد: 5، ص : 99، پیام به مناسبت بازگشایى مدارس ، تاریخ سخنرانى : 30/11/57.
415- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 110، در جمع نماینده امام و اعضاى شوراى مرکزى جهاد سازندگى ، تاریخ سخنرانى : 13/9/61.
416- صحیفه نور، جلد: 21، ص : 8، پیام به علما و مردم پاکستان به مناسبت اربعین شهادت عارف حسینى ، تاریخ سخنرانى : 14/6/67.
417- صحیفه نور، جلد: 21، ص : 30، پیام در تجلیل از هنرمندان متعهد، تاریخ سخنرانى : 30/6/67.
418- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 259، در جمع هیاءت امنا و رؤ ساى دانشکده هاى دانشگاه ملى شهید بهشتى ، تاریخ سخنرانى : 22/9/60.
419- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 117، در جمع اعضاى مؤ سسه اسلامى مبارزه با اعتیاد، تاریخ سخنرانى : 6/10/58.
420- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 117 و 118، در جمع اعضاى موسسه اسلامى مبارزه با اعتیاد، تاریخ سخنرانى : 6/10/58.
421- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 224، در جمع راهپیمایان کفن پوش لاهیجان و همدان ، تاریخ سخنرانى : 18/10/58.
422- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 222، در جمع راهپیمایان کفن پوش الیگودرز، تاریخ سخنرانى : 17/10/58.
423- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 179 و 180، در جمع کارگران کارخانه ذوب آهن ، تاریخ سخنرانى : 12/10/58.
424- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 278، در جمع پیشه وران اصفهان ، تاریخ سخنرانى : 21/9/58.
425- صحیفه نور، جلد: 21، ص : 52، پیام در آستانه سالگرد بسیج مستضعفین ، تاریخ سخنرانى : 2/9/67.
426- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 275، پیام به مناسبت هفته بسیج ، تاریخ سخنرانى : 1/12/58.
427- صحیفه نور، جلد: 21، ص : 52 و 53، پیام در آستانه سالگرد بسیج مستضعفین ، تاریخ سخنرانى :2/9/67.
428- صحیفه نور، جلد: 22، ص : 265، مصاحبه با هفته نامه آمریکایى تایم ، تاریخ سخنرانى : 9/9/58.
429- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 19، پیام به مناسبت حلول سال جدید، تاریخ سخنرانى : 1/1/59.
430- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 232، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
431- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 259، پیام به مناسبت ولادت و هجرت پیامبر اکرم (ص )، تاریخ سخنرانى : 15/11/58.
432- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 238، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
433- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 278، در جمع گروهى از برادران کویتى ، تاریخ سخنرانى : 3/6/58.
434- صحیفه نور، جلد: 8، ص : 250، در جمع اقشار مختلف به مناسبت روز قدس ، تاریخ سخنرانى : 27/5/58.
435- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 71 و 72، در جمع وزیر و مسوولان وزارت ارشاد و روحانیون کاروانهاى حج ، تاریخ سخنرانى : 26/5/62.
436- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 112، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى :6/5/66.
437- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 113، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى :6/5/66.
438- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 233، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى :29/4/67.
439- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 47، در جمع اعضاى بسیج شهرستانها، تاریخ سخنرانى : 26/1/59.
440- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 168 در جمع اعضاى شوراى عالى قضایى ، قضات بازرسى کل کشور و حقوق دانان شوراى نگهبان ، تاریخ سخنرانى :29/8/62.
441- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 185، در جمع فرمانده و پرسنل نیروهى هوایى و کارکنان هواپیمایى جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى :19/11/61.
442- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 271 در جمع خانواده هاى شهداى 7 تیر و مسوولان نهضت سوادآموزى ، تاریخ سخنرانى : 7/10/60.
443- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 13، پیام به مناسبت سالگرد 15 خرداد، تاریخ سخنرانى : 15/3/62.
444- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 228، پیام به مناسبت سالگرد جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 12/1/62.
445- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 56 در جمع اقشار مختلف و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 11/5/62.
446- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 228، پیام به مناسبت سالگرد جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 12/1/62.
447- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 182، بیانات به مناسبت حکم تنفید حضرت آیت الله العظمى خامنه اى ، تاریخ سخنرانى : 17/7/60.
448- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 139، در جمع اعضاى شوراى مرکزى حزب جمهورى اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 13/7/62.
449- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 175، در جمع خانواده هاى شهدا و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 13/3/61.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372