آمریکا از دیدگاه امام خمینى (16) استراتژى مبارزه با آمریکا
 


 


 

ح - ارائه دستور العمل به ملتهاى منطقه
 

1 - هوشیارى
 

خواهران وبرادران عزیز! در هر کشورى که هستید از حیثیت اسلامى وملى خود دفاع کنید و بى پروا در مقابل دشمنان خود یعنى امریکا وصهیونیزم بین المللى وابر قدرت هاى شرق و غرب ، بدون هیچ ملاحظه اى از ملت ها وکشورهاى اسلامى دفاع کنید و مظالم دشمنان اسلام را بر ملاکنید . برادران وخواهران مسلمان من ! آگاهید که تمام منافع مادى ومعنوى همگى ما را ابر قدرت هاى شرق وغرب مى برند ومارا در فقرو وابستگى سیاسى ، اقتصادى ، فرهنگى ونظامى قرار داده اند. به خود آء ید وشخصیت اسلامى خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید وهشیارانه نقشه هاى شوم جهانخواران بین المللى راکه در راس آن امریکاست افشا کنید. امروز قبله اول مسلمین ، به دست اسراء یل این غده سرطانى خاورمیانه افتاده است ، امروز برادران فلسطینى ولبنانى عزیز ما را با تمام قدرت مى کوبد وبه خاک وخون مى کشد ، امروز اسراء یل با تمام وسایل شیطانى تفرقه افکنى مى کند، بر هر مسلمانى لازم است که خود راعلیه اسراء یل مجهز کند. امروز کشورهاى آفریقائى مسلمان مازیر یوغ امریکا وسایر اجانب و سرسپردگان آنان دست و پا مى زنند.(450)
ملت ها باید خودشان راجع به این مساء ل قیام کنند براى اینکه دولت ها هم غالبا- الاکمى اگر باشد- آنها هم دستشان با همان ابرقدرت ها توى هم هست و لهذا مى بینید که اینطور جنایاتى که از آمریکا واقع مى شود، مسلمان ها یعنى دولت هاى اسلامى هیچ از خودشان گرایشى نشان نمى دهند، گاهى هم اگر یکى شان یک چیزى بگوید، یک حرفى است ، بیش از یک حرف نیست . الان شما دیدید که امریکا با این جوان هاى عزیز ما، با این دخترها، با این پسرها، با این دانشجوهاى عزیز چه رفتار وحشیانه کرد و آنها چه شجاعتى در مقابل پلیس آمریکا از خود نشان دادند و در مقابل همه قدرتهائى که آنجا بود و همه پلیس ها و همه دستگاه هاى انتظامى ، اینها با مشت گره کرده ایستادند، تحمل کتک ها را کردند، تحمل جنایت هاى امریکا را کردند لکن از آن مساله اى که پیش آنها مساله بود، اصلانگذشتند. مسلمین باید از این جوان ها، از این جوان هائى که از ایران در خارج هست ، چه در انگلستان و چه در اروپا و چه در امریکا هست ، تنبه پیدا کنند که باید چه کرد. ما دولت ها را ازشان مایوس هستیم لکن ملت ها میزانند.(451)
تا ملت ها یک همچو انسجامى پیدا نکنند، باید بدانند که محکوم به حکومت هاى فاسد و محکوم به امریکاى جنایتکار و سایر ابرقدرت ها هستند.(452)

2 - وحدت کلمه
 

امروز جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است . شما براى مسلمانان قاره هاى مختلف جهان پیامى از خداوند ببرید، پیامى که به غیر از خدا بردگى وبندگى هیچ کس را نداشته باشید. اى مسلمانان جهان ! واى پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهاى کشورهاى اسلامى اختلاف کلمه وعدم هماهنگى است ورمزپیروزى وحدت کلمه وایجاد هماهنگى است . خداوند تعالى در یک جمله بیان فرموده :” واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا “ اعتصام به حبل الله ، بیان هماهنگى جمیع مسلمین است . همه براى اسلام وبه سوى اسلام وبراى مصالح مسلمین وگریز از تفرقه وجدائى و گروه گرائى که اساس همه بدبختى ها وعقب افتادگى هاست . ازخداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین ووحدت کلمه مسلمانان جهان راخواستارم .(453)

3 - غلبه بر ترس
 

ملت ها خوف نداشته باشند که آمریکا چه مى کند، اینها طبل توخالى هستند، فریاد مى زنند و عمل نمى کنند شما ببینید آمریکا راجع به تروریست ها که همه و ما با آن مخالفیم ، چه گفت و چه کرد مرتب دنبال این بودند آنها را به یکى از کشورهاى مخالف خود بچسبانند که نتوانستند. و تشرهاى اینها توخالى است و هیچ خبرى نمى شود و ملت ها نباید بترسند و باید راه خودشان را طى کنند و اسلام و خدا پشتیبان آنان است .(454)
امیدوارم که همه مسلمین بیدار بشوند و توجه بکنند به اینکه اگر چنانچه جلوى آمریکا و این مهره هاى آمریکا که براى خاطر آمریکا و منافع او به اسلام صدمه وارد مى آورند مثل اسراء یل و مثل صدام ، انشاء الله مردم بیدار بشوند و بفهمند اگر به اینها مهلت داده بشود، همه مسلمین به تباهى کشیده خواهند شد و آمریکا محدود نیست آمالش به یک کشور و دو کشور، و اینها، هرجائى را مى خواهد او تحت سیطره او باشد و امروز روزى است که ما اعتقادمان این است که باید مسلمین با هم متحد بشوند و تو دهنى بزنند به آمریکا و بدانند که مى توانند، توانائى این امر را دارند، هم قدرت پرسنلى و افراد دارند، و هم ملت باهاشان موافق است ، اگر امرى بکنند، کارى بکنند، و هم امکانات زیاد دارند، شریان حیات آمریکا و غرب بسته به نفت این منطقه است .(455)

4 - بسیج جهانى مسلمین
 

امید این را داریم که همه ملت هاى اسلامى به ما بپیوندند این نزاعى که ، مبارزه اى که الان بین کفر و اسلام است ، این منازعه بین ما و آمریکا نیست ، بین اسلام است و کفر، اگر چنانچه غلبه کنند خداى نخواسته اینها بر نهضت ما که نخواهند کرد این غلبه ، غلبه بر اسلام است ، غلبه بر مسلمین است باید همه مسلمین بدانند که مقدرات ما الان تنها نیست که بین وجود و عدم است ، مقدرات اسلام ، مقدرات همه مسلمین است ، همه مسلمین در این مساله با هم باید شرکت کنند که اگر این نهضت خداى نخواسته به سستى گراید یا از بین برود حساب شرق و حساب تمام شرق و خصوصا مسلمین خواهند به تباهى کشید من از همه ملتهاى اسلامى ، از همه مسلمین ، از همه ارتش هاى اسلامى ، از همه قواى انتظامى اسلامى ، از همه روساى جمهور ممالک اسلامى مى خواهم که با این نهضت ما همراه باشند با این مقابله اى که ما بین کفر و اسلام است ، نه مابین ایران و آمریکا، مابین تمام کفر و تمام اسلام است مسلمین بپاخیزند، برخیزند و در این معارضه پیروز شوند و پیروز خواهند شد و از این طبل هاى میان تهى نترسند، نترسند که آمریکا یک قدرت بزرگ است ، یک قدرت شیطانى است و مى تواند که با یک روز همه را به هم بزند، اینها تبلیغات است آمریکا نمى تواند این کار را بکند، در مقابل مسلمین نمى تواند آمریکا خودنمائى کند دنیا توجهش الان به این مبارزه است ، دنیا الان توجه به این دارد که در این مبارزه چه خواهد شد و خود مملکت آمریکا در آن اختلاف واقع شده است ، سیاه هاى آمریکا که در تحت ظلم آمریکا بودند الان آنها هم موافقت با ما دارند و ممکن است آنها هم قیام بکنند باید مسلمین در یک چنین موقع حساسى که ما مقابل ایستادیم در مقابل آمریکا و در مقابل دسایس شیطانى او، با ما موافقت کنند، با ما همراهى کنند، ما و خود را از هم بدانند، مملکت ایران را با سایر ممالک ، با پاکستان ، با عراق ، با اندونزى ، با تمام این ممالک اسلامى یک بدانند و همه قیام کنند و همه تظاهر کنند در مقابل این ظلمى که این شخص ‍ به ما دارد مى کند.(456)
استکبار از همه کمینگاه هاى سیاسى و نظامى و فرهنگى و اقتصادى خود به ما حمله کرده است انقلاب اسلامى ما تاکنون کمینگاه شیطان و دام صیادان را به ملت ها نشان داده است جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکسته شدن نونهالان و به چاه افتادن مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم ، و حال آن که این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامى ماست که در سراسر جهان صلازنیم که اى خواب رفتگان اى غفلت زدگان بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه هاى گرگ ، منزل گرفته اید برخیزید که این جا جاى خواب نیست و نیز فریاد کشیم سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست آمریکا و شوروى در کمین نشسته اند و تا نابودى کاملتان از شما دست برنخواهند داشت راستى اگر بسیج جهانى مسلمین تشکیل شده بود، کسى جرات این همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوى رسولالله صلى الله علیه و آله و سلم داشت ؟(457)
اى ملت هاى مسلم اى ملت هاى مظلوم همه کشورهاى اسلامى اى ملتهاى عزیزى که در تحت سلطه اشخاصى واقع شدید که ذخایر شما را تقدیم امریکا مى کنند و شما خودتان با زحمت و ذلت زندگى مى کنید بیدار بشوید، برخیزید از جا اى مستضعفین جهان برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید... آمریکا، از آن طرف عالم مى آید و مى خواهد به ما حکومت کند و ما و شما و همه را تحت قدرت خودش قرار بدهد و ذخایر ما را هم از بین ببرد و مع الاسف دولت ها هم با او موافقت مى کنند.(458)

5 - به کارگیرى جوانان شهادت طلب
 

مسلمانان تمامى کشورهاى جهان ! از آن جا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجى شده اید باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبى که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده نمایید، به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایى از بردگى و یورش به دشمنان اسلام باشید که عزت و حیات در سایه مبارزه است و اولین گام در مبارزه ، اراده است و پس از آن تصمیم بر این که سیادت کفر و شرک جهانى خصوصا آمریکا را بر خود حرام کنید.(459)

6 - احیاى مجد و عظمت اسلام
 

در یک همچو زمانى که سیاست هاى ابر قدرت ها بلعیدن همه جاست مسلمین باید بیدار بشوند، ملت ها، دولت ها رامن از اکثرشان مایوس هستم لکن ملت ها باید بیدار بشوند وهمه تحت لواى اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمد لله مسلمین ، هم عده شان قریب به یک میلیارد هست و هم ممالکشان یک ممالکى است غنى و ثروتمند و هم افرادشان افراد لایق ، لکن آنهائى که مى خواهند در این ممالک حکومت کنند به واسطه تبلیغات سوئى که در طول چند صد سال تقریبا کرده اند و نفوذى که در دانشگاه ها، در جاهائى که مراکز تربیت ابناء مسلمین است کرده اند، مسلمین را طورى کردند که از خودشان مایوس شدند، یعنى خودشان را گم کردند باید مسلمین جدیت کنند مجد خودشان را پیدا کنند.(460)

7 - تلاش براى تعادل قواى سیاسى در جهان
 

مسلمانان باید بدانند تا زمانى که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم مى شود. و هر روز شیطان بزرگ یا شوروى به بهانه حفظ منافع خود حادثه اى را به وجود مى آورند. راستى اگر مسلمانان مسایل خود را به صورت جدى با جهانخواران حل نکنند و لااقل خود را به مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود؟ هم اکنون اگر آمریکا یک کشور اسلامى را به بهانه حفظ منافع خویش با خاک یکسان کند، چه کسى جلوى او را خواهد گرفت ؟ پس راهى جز مبارزه نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصا آمریکا را شکست ، و الزاما یکى از دو راه را انتخاب نمود: یا شهادت یا پیروزى ، که در مکتب ما هر دوى آنها پیروزى است که انشاء الله خداوند قدرت شکستن چهارچوب سیاست هاى حاکم و ظالم جهانخواران و نیز جسارت ایجاد داربست هایى بر محور کرامت انسانى را به همه مسلمین عطا فرماید و همه را از افول ذلت به صعود عزت و شوکت همراهى نماید.(461)

8 - پیروى از شیوه انقلاب اسلامى
 

امروز ایران اسلامى به برکت ایمان قوى و تعهد به اسلام و تحول عظیمى که در اقشار مختلفه حاصل شده است ، دست شرق و غرب و انگل هاى منحرف را از کشور خود کوتاه و به هیچ قدرتى اجازه نمى دهد کوچکترین دخالتى در کشور اسلامى ایران نماید و این خود حجت قاطعى است براى مسلمانان و مظلومان جهان که با خواست ملت ها کسى نمى تواند دست تجاوز دراز کند و با آن مخالفت نماید. و ملتى که بین ذلت و شهادت ، دومى را انتخاب نموده است ، شکست پذیر نیست و ملت هاى مظلوم جهان چاره اى جز این ندارند و دولت هاى ملت هاى اسلامى نیز اگر با توده هاى محروم همگام و همراه شوند، از این پیوستگى و وابستگى ذلت بار که هزار بار مرگ بهتر از آن است نجات پیدا مى کنند و با عزت و ارزش هاى انسانى هماغوش مى شوند از خداوند تعالى مسالت مى نمایم که همه ما را به تکالیف الهیه و وظایف انسانیه آشنا فرماید.(462)

9 - بهره بردارى از ایام الله
 

مسلمانها ننشینند که حکومتهاشان برایشان عمل بکنند، واسلام را از دست صهیونیسم نجات بدهند، ننشینند که سازمانهاى بین المللى براى آنها کار بکند، ملت ها خودشان باید قیام کنند در مقابل اسراء یل ، ملت ها باید خودشان قیام کنند و حکومت هاى خودشان را وادار کنند که در مقابل اسراء یل بایستند و اکتفا نکنند به محکوم کردن . همان هائى که با اسراء یل عقد اخوت هم دارند، آنها هم محکوم مى کنند اسراء یل را لکن یک محکومیتى که با صورت جدى و به حسب واقع شوخى است . اگر مسلمین نشستند که امریکا براى آنها کار بکند یا دست نشانده هاى امریکا براى آنها کار بکند، این قافله تا ابد لنگ خواهد بود. یکى از روزهائى که براى وحدت مسلمین ، مسلمین آگاه ، از سالهاى طولانى انتخاب کردند، مساله این است که به اعیاد از قبیل مولود رسول اکرم یا سایر موالید و سایر ایام الله مردم احترام قاء ل بشوند و اجتماع کنند در محافل و موجب تحکیم وحدت آنهابشود.(463)

10 - رسالت مهم علماى جهان اسلام
 

علما و خطبا و ائمه جمعه بلاد و روشنفکران اسلامى با وحدت و انسجام و احساس مسء ولیت و عمل به وظیفه سنگین هدایت و رهبرى مردم ، مى توانند دنیا را در قبضه نفوذ و حاکمیت قرآن درآورند و جلوى این همه فساد و استثمار و حقارت مسلمین را بگیرند و از لانه کردن شیاطین کوچک و بزرگ و خصوصا آمریکا در ممالک اسلامى جلوگیرى کنند و به جاى نوشتن و گفتن لاطاء لات و کلمات تفرقه انگیز و مدح و ثناى سلاطین جور و بدبین کردن مستضعفان به مسایل اسلام و ایجاد نفاق در صفوف مسلمین به تحقیق و نشر احکام نورانى اسلام همت بگمارند و با استفاده از این دریاى بیکران ملت هاى اسلامى ، هم عزت خود را و هم اعتبار امت محمدى - صلى الله علیه و آله و سلم - را پایدار نمایند. آیا براى علماى کشورهاى اسلامى ننگآور نیست که با داشتن قرآن کریم و احکام نورانى اسلام و سنت پیامبر- صلى الله علیه و آله و سلم و ائمه - معصومین علیهم السلام احکام و مقررات کفر در ممالک اسلامى تحت نفوذ آنان پیاده شود و تصمیمات دیکته شده صاحبان زر و زور و تزویر و مخالفان واقعى اسلام اجرا گردد و سیاست گذاران کرملین با واشنگتن دستورالعمل براى ممالک اسلامى صادر کنند؟ علماى بلاد و کشورهاى اسلامى باید راجع به حل مشکلات و معضلات مسملین و خروج آنان از سیطره قدرت حکومت هاى جور با یکدیگر به بحث و مشورت و تبادل نظر بپردازند و براى حفظ منافع مسلمین سینه ها را سپر کنند و جلوى تهاجم فرهنگ هاى مبتذل شرق و غرب را که به نابودى نسل و حرث ملت ها منتهى شده است را بگیرند، و به مردم کشورهاى خود آثار سوء و نتایج خودباختگى در مقابل زرق و برق غرب و شرق را بازگو نمایند و به مردم و به دولت ها خطر استعمار نو و شیطنت ابرقدرت ها که جنگ و مسلمان کشى در جهان به راه انداخته اند، گوشزد کنند.(464)
اگر چنانچه قدرت آمریکا نبود، صدام هم نمیتوانست که این کار احمقانه را بکند و اگر قدرت آمریکا نبود، اسراء یل هم نمیتوانست که این کار سفاکانه را بکند و اگر قدرت آمریکا نبود، این دولت هاى اطراف خلیج و امثال اینها هم این کارهایى را که حالاانجام مى دهند، نمى دادند و دنیا از این دو قدرت اگر بخواهد خارج بشود، باید همانطورى که در ایران عمل شد که تمام قشرها قیام کردند و تمام قشرها نهضت کردند و انقلاب کردند و به هیچ یک از دو قدرت پناه نبردند، مستقلاخودشان وارد عمل شدند و با اینکه همه کوشش ها را کرد آمریکا براى اینک از زمان سابق تا حالابراى اینکه اینها را سرکوب کند، نتوانست . تا همه کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى ، تمام کشورهایى که در دنیا هستند و همه آنها هم توده هایشان بیچاره و ضعیف است در تحت سلطه حکومت هاى خودشان ، تا اینها قیام نکنند و تا اینها توجه به این خطر بزرگى که دنیا را دارد تهدید مى کند و اگر خداى نخواسته یک وقت واقع بشود، دیگر کشورى باقى نمى ماند و انسانى شاید باقى نماند، الاکم ، باید فکر بکند دنیا. باید دانشمندها فکر بکنند، مردم را بیدار بکنند. قلم تنها فایده ندارد، گفتن تنها فایده ندارد، اعتماد به دولت ها فایده ندارد، خود مردم و خود نویسندگان وگویندگان باید مردم را بیدار کنند و قلمى فایده دارد، که بیدارگر توده هاى مردم باشد.(465)

ط - ارائه راهبرد به روحانیت مسیحیت
 

1 - نجات مسیحیت ناب از مسیحیت آمریکائى
 

من به شما که روحانیین مسیح هستید، به وسیله شما به ملت آمریکا، به روحانیین آمریکا، به روحانیت مسیح در تمام دنیا پیام مى فرستم که هم مظلومین را دریابید و هم حضرت عیسى را هم مذهب مسیح را. مذهب مسیح و حضرت عیسى در معرض اتهام واقع شده است این مذهب را دریابید. آقاى پاپ در معرض اتهام است دریابید عیسى مسیح را، دریابید ملت مسیح را، دریابید مسیحیت را، نگذارند مسیحیت در نظر مردم مشوه بشود، نگذارید روحانیت مسیح در نظر مردم یک روحانیتى باشد طرفدار ظالم ها. خداوند انشاء الله بشر را از شر این بشرهائى که برضد تعلیمات آسمان ، برضد تعلیمات ملکوت رفتار مى کنند هدایت کند و خداوند مظلومان را از چنگ ظالمان نجات دهد.(466)
خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنه عدالتند، از آن رو که سیر نخواهند ش( انجیل مت) خوشا به حال آنان که از بهر عدالت زحمت مى کشند، به سبب آنکه مملکت آسمانى از آنهاست ( انجیل مت). عید سعید میلاد مسیح پیامبر عظیم الشان که براى طرفدارى مظلومان و برقرارى عدل و رحمت مبعوث و با گفتار آسمانى و کردار ملکوتى خود ظالمان و ستمکاران را محکوم و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانى فرمود بر ملت هاى مستضعف جهان و ملت مسیح و مسیحیان هم میهنان مبارک باد. هان اى پدران کلیسا و روحانیون تابع حضرت عیسى بپاخیزید و از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانى کنید و براى رضاى خدا و پیروى دستور حضرت مسیح یک بار ناقوس ها را در معابدتان به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید. کارتر سردمدار ستمکاران عالم تقاضا کرد تا ناقوس را در سرتاسر آمریکا به نفع جاسوسان در مقابل ملت مظلوم ایران به صدا درآورید. چه خوب و بجاست که ناقوس ها را به فرمان خداى عالم و دستور عیسى مسیح به نفع ملت هاى مستضعف که در زیر چکمه دژخیمان کارترها از هستى ساقط مى شوند به صدا درآورید. خوشا به حال آنان که گرسنه و تشنه عدالتند و از بهر عدالت زحمت مى کشند و واى به حال آنان که برخلاف دستور عیسى مسیح و برخلاف دستور همه پیامبران به نفع ظالمان و جاسوسان و پایمال کنندگان حقوق ملت ها زحمت مى کشند. واى ملت مسیح و پیروان عیسى روحالله بپا خیزید و از شرافت عیسى مسیح و ملت عیسوى دفاع کنید و اجازه ندهید دشمنان تعلیمات آسمانى و مخالفان دستورات الهى ، ملت مسیح و روحانیت عیسى را به خلق هاى مستضعفه جهان بد معرفى کنند. حضور ابرقدرت ها در معابد و دست آسمان کردن آنان براى دعا به جاسوسان و خاء نان علیه مظلومان و مستضعفان شما را اغفال نکنند که اینان جز براى رسیدن به قدرت بیشتر و نیل به ریاست دنیا که خلاف دستور آسمانى است به چیز دیگرى فکر نمى کنند.(467)
آقاى پاپ باید به فکر ملت مسیح باشد، به فکر همه ملت هاى مستضعف باشد، به فکر آبروى مسیحیین باشد. اینطور اشخاصى که به اسم مسیح دارند یک همچو کارهاى خلاف مسیر مسیح را انجام مى دهند - آقاى کارتر - باید اعلام کنند، به ملت آمریکا اعلام کنند، به همه ملت مسیحیین اعلام کنند و جنایات این را بشمارند و اینها را معرفى کنند به ملت ها، همانطورى که ما نسبت به محمدرضا عمل کردیم که این را به مردم شناساندیم (مردم مى شناختند لکن تبلیغات کردیم باز هم ) شما هم این کار را انجام بدهید و ما در این صورت از شما متشکر خواهیم بود و ما یک مظلمه است که براى شما مى گوییم . ما به حکم اینکه مظلوم هستیم ، پیش شما دادخواهى مى کنیم که این ملت مسیح را نجات بدهید شما، ملت مسلم جاى خودش ، شما ملت مسیح را نجات بدهید. نجات به این است که این اشخاصى که در ممالک بزرگ به اسم مسیح و به اسم مسیحیت این جنایات را مى کنند، این براى مسیح علیه السلام خوب نیست و مسیحیین مشوه مى شود وجهه شان و من به شما آقاى پاپ عرض مى کنم که اگر عیسى مسیح امروز بود کارتر را استیضاح مى کرد. اگر عیسى مسیح بود ما را از چنگال این دشمن خلق و دشمن بشر نجات مى داد و شما نماینده ایشان هستید و شما باید همان کارى که مسیح مى کند بکنید. (468)

2 - پیشگیرى از ظلم و ستم
 

آقاى پاپ هم سفارش کند به این امریکا که نکنند اینطور با بشر، اینطور دژخیمى نکنند با بشر، اینطور ظلم نکنند به بشر. بشر اشخاصى هستند که عبادالله هستند، بندگان خدا هستند، با بندگان خدا اینطور نکنند، اینقدر ظلم نکنند، اینقدر ستم نکنند. من امیدوارم که آقاى پاپ به وظیفه دینى خودشان ، به وظیفه مسیحیت خودشان عمل کنند و این کارهایى که دژخیمان امریکا مى کنند و پلیس امریکا مى کنند جلوگیرى کنند.(469)
من از جنابعالى با نفوذ معنوى که بین ملت مسیح دارید مى خواهم که دولت امریکا را از عواقب ستمگرى ها و زورگوئى ها و چپاولگریها بترسانید و آقاى کارتر را که با شکست نهائى مواجه است نصیحت کنید که با موازین انسانى با ملت هائى که مى خواهند استقلال مطلق داشته باشند و وابسته به هیچ قدرتى در جهان نباشند، رفتار کند و از تعلیمات حضرت مسیح سلام الله علیه پیروى نمایند و خود و دولت امریکا را بیش از این در معرض ‍ رسوائى قرار ندهد. از خداوند متعال سعادت مستضعفین جهان را خواستار و قطع ایادى ستمگران را امیدوارم .(470)
کارهایى کرده اند که روحانیت مسیح را در نظر مردم شاید به آن قداستى که هستند برخلاف او جلوه دهند. شما روحانیت مسیح باید مسیح را از این تنگنایى که ایجاد کرده اند روساى جمهور شما، نجات بدهید. مسیح چشمش به علماى مسیحیون و سایر قشرها، روشن است . مسیح چشمش ‍ این است ، مطالعه مى کند، تحت نظر قرار داده است شما را که شما با این ظالم هائى که با بشر اینطور کردند چه رفتار مى کنید. آیا در کلیساهاى شما هیچ وقت راجع به این جراء م صحبتى شده است ؟ آیا از پاپ انکارى راجع به این مصاء ب شده است ؟.(471)

3 - حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان
 

هان اى پدران کلیسا و روحانیون تابع حضرت عیسى بپاخیزید و از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانى کنید و براى رضاى خدا و پیروى دستور حضرت مسیح یک بار ناقوس ها را در معابدتان به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید.(472)
کارتر سردمدار ستمکاران عالم تقاضا کرد تا ناقوس را در سرتاسر آمریکا به نفع جاسوسان در مقابل ملت مظلوم ایران به صدا درآورید. چه خوب و بجاست که ناقوس ها را به فرمان خداى عالم و دستور عیسى مسیح به نفع ملت هاى مستضعف که در زیر چکمه دژخیمان کارترها از هستى ساقط مى شوند به صدا درآورید.(473)
حضرت مسیح علیه السلام با بشر چه جور بود و شما که مدعى نیابت از او هستید توجه به این مساء ل هیچ نمى کنید؟ کاش یک پیکى هم براى کارتر ایشان مى فرستادند. کاش شما را مى فرستادند با یک نامه اى پیش کارتر که با این جوان هایى که مى خواهند احقاق حق بکنند، مى خواهند مظلومیت ملت ما را اظهار کنند، آنها را گرفته اند و از حبسى به حبس دیگر مى برند و دست و پاى آنها را غل زده اند، زنجیر زده اند و دنده هاى آنها را با چکمه شکسته اند و الان هم آنها در زیر زنجیر آنها و در زیر چکمه دژخیمان کارتر و امریکا از بین دارند مى روند. من چطور جواب ملت را بدهم که ملت ما اگر بگویند که این روحانیت مسیح در خدمت ابرقدرت هاست ، ما چطور جواب آنها را بدهیم ؟ من متاسفم که نمى توانم جواب اینها را بدهم براى اینکه اگر من بخواهم دفاع کنم از روحانیت مسیح ، علاء مى که در کار است ، شواهدى که در کار است ملت ما براى ما آن شواهد را به رخ ما مى کشند. چرا باید ایشان در این مدت طولانى که ما در زیر رنج بودیم و جوان هاى ما را در خیابان هاى ایران مى کشتند و خون آنها را روى اسفالت ها جارى مى کردند ایشان یک کلمه سفارش اینها را نکنند؟ این تبعیض را چرا ایشان قاء ل هستند؟ مگر حضرت مسیح تعلیماتش تعلیمات تبعیضى است ؟ مگر حضرت مسیح با یک طایفه خوبند و آن ثروتمندان ؟ و با طایفه دیگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصى که بیچاره و فقیر هستند؟ که شما دارید این کار را مى کنید. من مى دانم که مذهب مسیح این نیست و هر کس که دنبال مسیح باشد باید حامى مظلومان باشد و باید با ابرقدرت ها مقابله کند، همانطورى که کسى که تابع مذهب اسلام است باید با ابرقدرت ها مخالفت کند و مظلومان را از زیر چنگال اینها بیرون بیاورد چرا باید آقاى پاپ احوالى از این دخترها و پسرهایى که امروز، الان که من دارم با شما صحبت مى کنم در حبس ها و زنجیرها و گرفتارى ها و شکنجه ها بسر مى برند، ایشان یک کلمه راجع به این مساء ل صحبت نکنند؟ چرا نباید به این اشخاصى که خودشان را مسیحى مى دانند و خودشان را اهل کلیسا مى دانند یک کلمه نگویند که که شما مسیحى هستید چرا این کارها را مى کنید؟(474)

ى - ارائه سیاستهاى راهبردى به جهان سوم
 

1 - هوشیارى ملتها
 

از جمله چیزهایى که براى قیام مسلمانان و مستضعفان جهان علیه چپاولگران جهانى و مستکبران جهانخوار لازم به تذکر است آن است که نوعا قدرت هاى ستمگر از راه ارعاب و تهدید یا به وسیله بوق هاى تبلیغاتى خودشان و یا به وسیله عمال مزدور بومى خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا مى کنند، در صورتى که اگر ملت ها با هشیارى و وحدت در مقابلشان بایستند موفق به اجراى آن نخواهند شد. شواهد بر این مدعا زیاد است و زنده ترین شاهد در کشورهاى منطقه ایران و افغانستان است .(475)

2 - اراده قوى
 

مردم آزاده جهان همیشه از ابرقدرت ها خصوصا آمریکاى جنایتکار صدمه دیده اند و تا عزم خود را براى رویارویى با کفر و شرک جهانى و آمریکاى سلطه گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتى تازه خواهند بود. مردم شریف ایران باید توجه کنند که امروز، روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیاطینى است که حقوق حقه تمامى پابرهنگان جهان راصرف عیش و نوش و تهیه سلاح هایى مى نمایند که براى همیشه حاکم دنیاى گرسنگان باشند.(476)

3 - قیام به حق
 

همه مى دانیم که جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست ، ما از تمام کشورهاى زیر سلطه براى به دست آوردن آزادى و استقلال کاملاپشتیبانى مى نماء یم و به آنان صریحا مى گوییم که حق گرفتنى است ، قیام کنید و ابرقدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار مى دهم که اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکى نباشند، تا ابد گرفتارند. بیاء ید روى پاى خودتان بایستید و بر غرب بتازید و آنان را از میدان بدر کنید. من از گوشه بیمارستان به آفریقا و شرق و زیر سلطه و تمام کشورهاى تحت ستم اخطار مى کنم که متحد شوید و دست آمریکاى جنایتکار را از سرزمین هاى خود قطع کنید.(477)

4 - مبارزه با فرهنگ صادراتى غرب
 

مسلمین که در آستان این قرن ، دردهاى جانفرساى خود را یافته و از قدرت هاى شیطانى بزرگ جز گرفتاریهاى گوناگون و چپاولگرى ها و جنایات چیزى ندیده اند باید با به هم پیوستگى صمیمانه و توجه به خداوند بزرگ و اسلام عزیز به فکر چاره برآیند چاره و یا مقدمه اساسى ، آن است که ملت هاى مسلمان و دولت ها اگر ملى هستند کوشش کنند تا وابستگى فکرى خود را از غرب بزدایند و فرهنگ و اصالت خود را بیابند و فرهنگ مترقى اسلام را که الهام از روحى الهى مى باشد بشناسند و بشناسانند شرق و آفریقاى عزیز، این قاره اى که با نهضت اسلامى ملى و قیام خونین مردم دلاور الجزایر از خواب گران بیرون آمد و کشورى بعد از کشور دیگر، خود را از چنگال آمریکا و کشورهاى استعمارگر دیگر نجات داد باید روى پاى خودشان بایستند و شدیدا با فرهنگ صادارتى مبارزه کنند کشورهاى آفریقا و آسیا و سایر کشورهاى در بند در قاره هاى دیگر باید بدانند که آنچه از غرب و شرق توطء ه گر و استعمارى و از آمریکاى متجاوز بر کشورهاى ستم کشیده صادر مى شود، تباهى و فساد آن قابل مقایسه با صلاح آن نیست تمام کشورهاى اسلامى چون ایران بنا به وظیفه اسلامى خویش باید از کشورهاى در حال رشد و مبارزه با استعمار مادى و معنوى پشتیبانى کنند.(478)

5 - استقلال فکرى و فرهنگى
 

شرق باید بیدار بشود از این خوابى که او را کردند، از این غفلتى که آنها ایجاد کردند در ما باید بیدار بشویم اگر بیدار نشویم ما طعمه آنها خواهیم بود باید دانشگاه ها بیدار بشوند، باید از همین دبستان تا آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهى بشوند و شرق روى پاى خودش بایستد اگر شرق روى پاى خودش نایستد، باز وابسته باشد، وابسته فکرى عمده است ، خیال کند که همه چیزى از اوست ، تا یکى مریض مى شود به اطباء اینجا رجوع نمى کنند فورا باید برود امریکا یا باید برود انگلستان ، نمى شود اینجا، با اینکه یک دسته از اطباء که آمدند اینجا من گفتم که شماها، دانشگاه هاى ما چه کردند تا حالاکه حالاوقتى که یک مریضى مى شود باید بروند آنجا مى گفتند ما مى توانیم معالجه کنیم لکن مردم اینجور شدند این افکار، افکارى است که مملکت ما را به تباهى دارد مى کشد که همه چیز ما از آنجا بیاید و همه چیز ما باید وابسته به آنجا باشد حالاچون اتومبیل ما از آنجاست و برق ما هم نمى دانم چه و زهر مار ما از آنجاست پس باید فرهنگ ما از آنجا باشد، پس باید همه چیز ما از آنجا باشد آقا بدانید که اینها براى ما هیچ صلاحى نمیخواهند، اینها کوشش مى کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم ، اینها کوشش مى کنند که ما یا اشخاصى بار بیاء یم غربزده ، براى آنها کار بکنیم و اگر نه بمانیم در این حال عقبافتادگى و ببرند آنها همه چیز مارا شرق باید بیدار بشود، باید حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آنقدر که مى تواند اگر مى توانست باید تا آخر جدا کند، حالاکه نمى شود، تا آنقدر که مى تواند باید جدا کند لااقل فرهنگش را نجات بدهد.(479)

6 - رسالت اندیشمندان و آزادیخواهان
 

باید مظلومان جهان بیدار و هشیار باشند و از این توطء ه ها و حیله ها گول نخورند و به فعالیت خود در راه رسیدن به آزادى و خروج از قید و بندهاى استعمارى و استثمارى ادامه دهند و بدانند که اینان با شعار طرفدارى از حقوق بشر بزرگترین پایمال کنندگان حقوق انسان ها هستند و در رسیدن به اهداف ظالمانه خود هیچ گاه غفلت نمى کنند و از هیچ جنایتى دریغ ندارند. امروز که نسیم بیدارى در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطء ه هاى فریباگر ستمکاران تا حدودى فاش شده است ، وقت آن است که دلسوختگان واقعى مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول ،، تاریخ سیاه آنان پرده بردارند و پرونده هاى تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره اراء ه دهند. و علما و دانشمندان سراسر جهان بویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یکدل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه این اقلیت حیله باز و توطء ه گر که با دسیسه ها و جنجال ها سلطه ظالمانه خود را بر جهانیان گسترده اند بپا خیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبى را که بر مظلومان سایه افکنده است بزدایند.(480)
باید براى آتیه دنیا، امروز توده هاى مردم ، نویسندگان ، گویندگان ، فکر بکنند و مردم را آگاه بکنند به این خطرى که تمام بشریت را تهدید مى کند، آگاه کنند همه توده هاى دنیا را که این خطر بزرگ پیش است و اگر این ابرقدرتها در این حالى که هستند و مشغول تهیه سلاح هاى بزرگ اتمى و غیر آن هستند، به همین حال باقى باشند، دنیا ممکن است که به خرابى بکشد و عمده ضررش به ملت ها برسد باید هرکس درهر جا هست ، نویسنده هائى که هستند، روشنفکرانى که هستند و علمایى که در همه قشرهاى دنیا هستند و دانشمندان ، مردم را به این خطر آگاه کنند تا بلکه خود مردم و توده هاى مردم و مقابل این دو قدرت بایستند و این سلاح ها را جلوگیرى کنند. و اینکه زمزمه این هر وقت شده است و مى شود، مدت ها دراین حرف هست که مى خواهیم تحدید این سلاح هاى اتمى را بکنیم و مى خواهیم . تفاهم کنیم به اینکه این سلاح هاى اتمى با موشک هاى عظیمى را که تازه درست شده است ، جلوى این را بگیریم هردوى اینها شعر است و آمریکا هم همین نظر را دارد که شوروى را اغفال کند و آن سلاح ها را در غرب و در هرجائى که دست دارد، این سلاح ها را مهیا کند براى یک روزى که با فشار یک دگمه ، دنیا به آتش کشیده بشود. امروز باید مردم دنیا توجه به این مشکل بزرگ دنیا بکنند و هر قشرى ، نویسنده اى ، مطبوعات ، در سرتاسر دنیا دنبال این مطلب باشند و مردم را بیدار کنند که در مقابل این کارهائى که اینها مى کنند، درست قیام کنند البته کم و زیاد الان هستند قشرهایى که تظاهر مى کنند برضد این سلاح ها، لکن باید همه مردم قیام کنند تا بتوانند کارى انجام بدهند.(481)
تمام آزادیخواهان باید با روشن بینى و روشن گرى ، راه سیلى زدن بر گونه ابرقدرت ها و قدرت ها، خصوصا آمریکا را بر مردم سیلى خورده کشورهاى اسلامى و جهان سوم ترسیم کنند.(482)

7 - تشکیل جبهه متحد اسلامى
 

امروز همه مصیبت و عزاى آمریکا و شوروى و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگى آنان خارج شده است که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت مى کند. کنترل و حذف سلاح هاى مخرب از جهان اگر با حقیقت و صداقت همراه بود خواسته همه ملت هاست ، ولى این نیز یک فریب قدیمى است و این همان چیزى است که اخیرا از گفته هاى سران آمریکا و شوروى و نوشته هاى سیاسیون آنها آشکار گردیده است که مراودات اخیر سران شرق و غرب به خاطر مهار بیشتر جهان سوم و در حقیقت جلوگیرى از نفوذ پابرهنه ها و محرومین در جهان مالکیت هاى بى حد و مرز سرمایه داران است . ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحد شرق و غرب ، جبهه قدرتمند اسلامى انسانى با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل شود و آقایى و سرورى محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود مطمء ن باشید قدرت هاى شرق و غرب همان مظاهر بى محتواى دنیاى مادى اند که در برابر خلود و جاودانگى دنیاى ارزش هاى معنوى قابل ذکر نمى باشند.(483)

ک - پاسخ امام به مخالفین مبارزه با آمریکا
 

نکته مهمى که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم ، این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کى و تا کجا ما را تحمل مى کنند و تا چه مرزى استقلال و آزادى ما را قبول دارند به یقین آنان مرزى جز عدول از همه هویت ها و ارزش هاى معنوى و الهى مان نمى شناسند، به گفته قرآن کریم هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمى دارند مگر این که شما را از دین تان برگردانند ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریکا و شوروى در تعقیب مان خواهند بود تا هویت دینى و شرافت مکتبیمان را لکه دار نمایند بعضى مغرضین ما را به اعمال سیاسى نفرت و کینه توزى در مجامع جهانى توصیف و مورد شماتت قرار مى دهند و با دلسوزى هاى بى مورد و اعتراض هاى کودکانه مى گویند: جمهورى اسلامى سبب دشمنى ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده است ، که چه خوب است این سء وال پاسخ داده شود که ملت هاى جهان سوم و مسلمانان و خصوصا ملت ایران در چه زمانى نزد غربى ها و شرقى ها احترام و اعتبار داشته اند که امروز بى اعتبار شده اند. آرى اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامى و انقلابى خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام را با دست هاى خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بى فرهنگ به رسمیت بشناسند ولى در همان حدى که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف ، آنها ولى و قیم باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانى اسلامى بلکه ایرانى که شناسنامه اش را آمریکا و شوروى صادر کند، ایرانى که ارابه سیاست آمریکا یا شوروى را بکشد.(484)
آنهائى که بدبین هستند و در گوشه اى نشسته اند و روى نقطه ضعف ها انگشت مى گذارند که چرا ما کشته دادیم ، چرا وضع فلان است و از این چراها و چراها، هیچ گاه آن طرفش را در نظر نمى گیرند که ما چه دریافت کرده ایم و البته این را ما و همه میدانیم که چقدر از ما کشته و معلول و مصدوم شدند ولى ما ابتدا به جنگ نکردیم اگر آقایان مى گویند که چرا شما با آمریکا درافتادید که این جنگ واقع شود، که ما هم از اول مى دانستیم که درافتادن با آمریکا و همه قدرت ها این توابع را دارد، ولى این اشکالى است که این آقایان باید به خود پیغمبر بکنند که چرا با ابوسفیان ها درافتادید تا عمویت و افراد بزرگى از اسلام کشته شوند و میبایست تسلیم میشدى و در گوشه خانه ات مینشستى و در این صورت به امیرالمومنین هم این اشکال وارد است که همه گفتند بگذار معاویه و اشعث در حکومت شام باقى باشد و همین مطلب اسباب این شد که اشخاصى مثل عمار و چندین هزار جمعیت کشته شوند و با این تفکر، اشکال به حضرت سیدالشهدا هم وارد است که چرا از مدینه آرام برخاست و با یک جمعیت کم به راه افتاد و در مقابل یک حکومت جبار ایستاد. پس اگر بنا باشد همه اینها و همه انبیا در، تاریخ اشتباه کرده باشند و مى بایست با منطق این آقایان با قلدرها بسازند، ما هم اشتباه کرده ایم و به آن اعتراف مى کنیم و اگر مساله این نیست ، بلکه مساله ، مساله انسانیت به ارزشهاى انسانى است ، مساله جلوگیرى از این جنایاتى است که قلدرها به بشریت و انسانیت مى کنند، مساله تباهى افراد ارزشمند است ، پس ما نمى توانستیم داخل خانه نشسته باشیم و آمریکا هم بیاید در داخل این کشور حکمفرمائى کند و همه دست به سینه در برابر آمریکا بایستند و چاپلوسى کنند تا اینکه نان و اسلحه به آنها بدهد و یا اینکه مهماتى را در اینجا انبار کند که هروقت جنگى واقع شد براى خودش ‍ استفاده کند و براى خودش پایگاه بسازد که خداوند مرحمت فرمود و آن پایگاه هائى که آمریکا براى خودش درست کرده بود، به دست ما افتاد که همه اش غنیمت است ، غنیمت جنگى . در هر صورت ما باید فکر کنیم و این دو مطلب را در ترازو بگذاریم که چه از دست داده ایم و چه به دست آورده ایم آنچه ما به دست آورده ایم این است که اسلام را زنده کردیم .(485)

پی نوشت ها :
 

450- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 226، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 7/7/58.
451- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 271، پیام به مناسبت روز قدس ، تاریخ سخنرانى : 15/5/59.
452- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 198، در جمع نمایندگان نهضت آزادیبخش جهان و وزیر و مدیران وزارت ارشاد، تاریخ سخنرانى : 23/3/61.
453- صحیفه نور، جلد: 9، ص : 226، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 7/7/58.
454- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 190، در جمع اعضاى مجلس خبرگان ، تاریخ سخنرانى : 25/4/64.
455- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 7، در جمع اقشار مختلف و خانواده شهداى کمیته انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 14/6/61.
456- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 224، در جمع افسران نیروهاى سه گانه ارتش پاکستان ، تاریخ سخنرانى : 3/9/58.
457- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 237، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
458- صحیفه نور، جلد: 16، ص : 39، در جمع پرسنل نیروى هوایى ارتش ، تاریخ سخنرانى : 21/11/60.
459- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 232، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
460- صحیفه نور، جلد: 6، ص : 218، در جمع نمایندگان شیعیان جنوب لبنان ، تاریخ سخنرانى : 31/2/58.
461- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 233، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
462- صحیفه نور، جلد: 19، ص : 203، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 25/5/64.
463- صحیفه نور، جلد: 15، ص : 263، در جمع اعضاى شواى وحدت فیضیه و دانشگاه ، تاریخ سخنرانى : 25/9/60.
464- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 126، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66.
465- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 71، در جمع اعضاى شوراهاى اسلامى روستاهاى سراسر کشور، تاریخ سخنرانى : 13/8/61.
466- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 95، در جمع کشیشان آمریکایى و الجزایرى ،، تاریخ سخنرانى : 4/10/58.
467- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 78، پیام به مناسبت تولد حضرت عیسى (علیه السلام )،، تاریخ سخنرانى : 2/10/58.
468- صحیفه نور، ج 10، ، ص : 183، دیدار با نماینده پاپ پل ششم ،، تاریخ سخنرانى : 19/8/58.
469- صحیفه نور، ج 12، ، ص : 270، در دیدار با اسقف هیلارین کاپوچى ،، تاریخ سخنرانى : 12/5/59.
470- صحیفه نور جلد:12، ص : 43، پاسخ پاپ ژان پل دوم ، تاریخ سخنرانى : 25/1/59.
471- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 93، در جمع چند تن از کشیشان آمریکایى و الجزایرى ، تاریخ سخنرانى : 4/10/58.
472- صحیفه نور، جلد: 11، ص : 78، پیام به مناسبت میلاد حضرت مسیح ، تاریخ سخنرانى : 2/10/58.
473- صحیفه نور، جلد: 11 ص : 78، پیام به مناسبت میلاد حضرت مسیح (علیه السلام )، تاریخ سخنرانى : 2/10/58.
474- صحیفه نور، جلد: 12، ص : 269، در دیدار با اسقف هیلارین کاپوچى ، تاریخ سخنرانى : 12/5/59.
475- صحیفه نور، جلد: 18، ص : 91، پیام به حجاج بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى :12/6/62.
476- صحیفه نور، جلد: 20 ص : 222، پیام به مناسبت سقوط هواپیماى مسافربرى توسط آمریکا، تاریخ سخنرانى : 13/4/67.
477- صحیفه نور، جلد: 11 ص : 266، پیام به مناسبت سالروز پیروزى انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/58.
478- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 79، پیام به مناسبت سالگرد استقلال الجزایر، تاریخ سخنرانى : 8/8/58.
479- صحیفه نور، جلد: 10، ص : 58، در جمع دبیران عضو انجمن اسلامى آذربایجان شرقى ، تاریخ سخنرانى : 4/8/58.
480- صحیفه نور، جلد: 19 ص : 210، پیام به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامى ، تاریخ سخنرانى : 22/11/63.
481- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 70، در جمع اعضاى شوراى اسلامى روستاها و گروهى از مهاجرین جنگ تحمیلى ، تاریخ سخنرانى : 13/8/61.
482- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 118، پیام به زائران بیت الله الحرام ، تاریخ سخنرانى : 6/5/66.
483- صحیفه نور، جلد: 20 ص : 238،، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
484- صحیفه نور، جلد: 20، ص : 237 و 238، پیام به حجاج بیت الله الحرام و قبول قطعنامه 598، تاریخ سخنرانى : 29/4/67.
485- صحیفه نور، جلد: 17، ص : 120 و 121، در دیدار با وزیر و مسوولان وزارت دفاع ، تاریخ سخنرانى : 4/10/61.
تهیه شده در : مرکز تحقیقات سپاه
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : SM1372