اعتماد به نفس يعني چه؟
اعتماد به نفس يعني چه؟


 

 
آيا تا کنون انديشيده‌ايد که اعتماد به نفس بالا تا چه اندازه مي‌تواند موجب موفقيت و پيشبرد امور در زندگي شود؟
بدون شک در اطراف شما نيز اشخاصي هستند که پيشرفت بسياري در زمينه‌هاي گوناگون زندگي خود داشته و به موفقيت‌هاي بسياري دست يافته‌اند. اين مقاله به بررسي نقش اعتماد به نفس در زندگي اشخاص مي‌پردازد.

فوايد اعتماد به نفس بالا
 

اشخاصي که اعتماد به نفس بالايي دارند، ارزش خود را براي دوست داشتن ديگران و مورد علاقه واقع شدن از سوي آنان حفظ مي‌کنند. خود را شايسته توجه دانسته و ديگران را نيز مورد توجه قرار مي‌دهند. حرف‌هاي ديگران را مي‌شنوند. ارزش خود را براي شناخت خود و اطرافيان حفظ مي‌کنند. خود و ديگران را تشويق به انجام کارهاي خوب کرده و براي خوب بودن و شناخت ديگران به عنوان انسان‌هاي خوب تلاش مي‌کنند.
شخصيتي خلاق دارند، آنها توانايي خود را براي موفقيت در مدرسه، محل کار و جامعه به بهترين نحو به دست مي‌آورند. اين اشخاص توانايي حل مشکلات و خطر کردن را دارند، ديد مثبتي نسبت به زندگي و دست‌يابي به اهداف شخصي دارند. آنها در راهنمايي مردم و تبادل با آنها مهارت دارند. به ديگران وابسته نيستند و اين توانايي را دارند که رابطه‌اي را ارزيابي کنند. تفکر سالمي‌دارند و درک آنها از خودشان در تطابق با تصويري که از خود به ديگران ارايه مي‌دهند، هماهنگ است. آنها اين توانايي را دارند که به وضوح بگويند چه کسي هستند، توانايي آينده آنها چيست و در زندگي چه کاري انجام داده‌اند. آنها مي‌توانند به وضوح اظهار کنند که در زندگي مستحق دريافت چه چيز هستند. نتايج و مسووليت اعمال‌شان را مي‌پذيرند و به سرزنش متوسل نمي‌شوند و از ديگران به عنوان قرباني براي اعمالي که نتايج منفي پيدا مي‌کنند، استفاده نمي‌کنند.
افراد با اعتماد به نفس بالا نوع‌دوست بوده و علاقمند به شاد کردن ديگران هستند. آنها در ديدگاه خود نسبت به زندگي خود پرست نيستند و مسووليت ديگران را به شيوه‌اي بيش مسوولانه قبول مي‌کنند. آنها کمک مي‌کنند ديگران هم مسووليت اعمال خود را بر عهده بگيرند. گرچه آماده‌اند تا هر کس را که نيازمند کمک يا راهنمايي است، کمک کنند. مهارت‌هاي مديريتي سالمي‌دارند و قادرند استرس را به روشي خلاق در زندگي خود هدايت کنند. آنها مي‌توانند مسايل، نگراني‌ها و درگيري‌هاي خود را حل کنند. آنها شوخ طبع هستند و قادرند در زندگي ميان کار و تفريح تعادل برقرار کنند. آنها روياها، آرزوها و اميدهايي براي آينده دارند.
به آينده با هيجان نگاه مي‌کنند و حسي ماجراجويانه و اميدوارانه دارند. آنها پتانسيل خود را براي موفقيت مي‌دانند و موفقيت‌شان را در آينده ترسيم مي‌کنند. اين اشخاص هدف‌گرا هستند و براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي‌کنند. آنها مي‌دانند از کجا آمده‌اند، الان کجا هستند و به کجا مي‌روند.

مضرات اعتماد به نفس پايين
 

ويژگي‌هايي که نام برديم درخصوص افراد داراي اعتماد به نفس پايين صدق نمي‌کند. برخلاف افرادي که اعتماد به نفس بالايي دارند، افرادي که اعتماد به نفس پايين دارند، خود را گمشده مي‌پندارند و براي مورد توجه واقع شدن، خود را بي‌ارزش مي‌کنند. اين اشخاص کمتر خطر مي‌کنند و به علت ترس از رد شدن کاري را انجام مي‌دهند. آنها اغلب در رفتار خود با ديگران کم‌رو هستند و از درگيري با ديگران مي‌ترسند.آنها گرسنه تاييد ديگران و حل‌کننده ضعيف مشکلات هستند. به افکار و عقايد غيرمنطقي تمايل دارند. نمي‌توانند خود را به‌طور مثبت تشويق کنند.

روش‌هاي تقويت اعتمادبه‌نفس
 

4 توصيه به نوجوانان
 

• توسعه حس نداشتن وابستگي فردي و خود را مستقل از خانواده ساختن
• توجه خود را از خانواده به سمت جامعه جديدي مانند دانشگاه و محيط کارسوق دادن
• فراگيري مهارت‌هاي شخصي به‌عنوان مدير خانه
• ارتباط با والدين به عنوان بزرگسال
• توسعه يک هويت کاري و فراگيري تطبيق با دنياي بزرگسالان.

8 توصيه به جوانان
 

• تعهد عميق به کار و ازدواج و افزايش خلاقيت در محيط کار و خانواده و گسترش ارتباط طبيعي‌تر
• ساخت الگوهاي با معني از تصميم‌گيري، حل مشکل و توزيع قدرت
• توسعه شبکه اجتماعي
• فراگيري رويارويي با استرس در زندگي زناشويي
• افزايش ارتباطات صميمانه
• ايجاد آمادگي براي بازنشستگي و فقدان همسر
• فراگيري ايجاد ارتباط با ديگران به منظور اجتناب از تنهايي
• ارزيابي موفقيت، شکست و جستجو براي اهداف آينده

3 توصيه به ميانسالان
 

• ارزيابي ساختار زندگي خود
• بررسي و ارزيابي پيشرفت در زندگي
• اصلاح شبکه اجتماعي
منبع:http://www.salamat.com