0
ویژه نامه ها

تبلیغات بیرون از شهرتان

تبلیغات بیرون از شهرتان همه می دانیم اینترنت امروزه مرزهای جغرافیایی در جهان كسب و كار را در نوردیده و قابلیت دسترسی و همه گیر آن، امكان جست و جوی معتبرترین خدمات فراتر از موقعیت های مكانی را برای كارآفرینان و صاحبان كسب و كار در هر گوشه از جهان فراهم آورده است. طبعا این مطلب زمانی كه بحث یافتن خدمات تبلیغات/ روابط عمومی برای كسب و كار شما مطرح می شود نیز مصداق دارد. صراحتا می توان گفت برای برنامه تبلیغات منحصر به شهر یا ناحیه خود، كافی است با یك...
تبلیغات بیرون از شهرتان


تبلیغات بیرون از شهرتان


 


 
همه می دانیم اینترنت امروزه مرزهای جغرافیایی در جهان كسب و كار را در نوردیده و قابلیت دسترسی و همه گیر آن، امكان جست و جوی معتبرترین خدمات فراتر از موقعیت های مكانی را برای كارآفرینان و صاحبان كسب و كار در هر گوشه از جهان فراهم آورده است. طبعا این مطلب زمانی كه بحث یافتن خدمات تبلیغات/ روابط عمومی برای كسب و كار شما مطرح می شود نیز مصداق دارد. صراحتا می توان گفت برای برنامه تبلیغات منحصر به شهر یا ناحیه خود، كافی است با یك كارشناس یا موسسه محلی روابط عمومی ارتباط برقرار كنید چرا كه آنها مشخصا بازار رسانه ای محلی را شناخته و تماس های مطمئنی در آنجا دارند. اما جهت برنامه های خاص تبلیغات در سطح ملی باید امكان به كارگیری یك كارشناس و یا تیم روابط عمومی خارج از محدوده جغرافیایی شهرتان را بررسی نمایید.
ماهیت روابط عمومی ایجاب می كند اغلب آژانس ها و موسسات اساساً یك رویه را داشته باشند. تفاوت عمده آنها را می توان در سه فاكتور خلاقیت نسبی، مهارت و حرفه ای بودن جست و جو نمود.
این نكته را به خاطر داشته باشید هزینه ای كه به این امر اختصاص می دهید كاملا حساب شده باشد و :«به ارزش آنچه می پردازید دریافت كنید». موسسه ای را بیابید كه بتواند برنامه ای جامع شامل: انتشار خبر، بررسی بازار رسانه ای، تماس های رسانه ای، توزیع رسانه ای در طیف وسیع، پیگیری رسانه ای ( نه فقط پخش خبر) را به شما ارایه دهد.
اكنون به اینترنت رفته و همه چیز را بررسی كنید. برای این كار مرجع ها، نمونه های كتبی، تاریخچه فعالیت های تبلیغات هر موسسه و برنامه هایی كه برای مراجعین قبلی عرضه كرده اند را ببینید. آنگاه زمانی انتخاب قطعی را صورت دهید كه یقین حاصل كنید خدمات رسان مورد نظر می تواند تبلیغات شما را به شكل مناسب و در زمان مقتضی در اختیار خروجی های معتبر رسانه ای قرار داده و در عین حال واجد ارتباطات وسیع و توانمندی پیگیری تا رسیدن به نتیجه نهایی باشد.
سخن آخر اینكه اینترنت فرصت مناسبی برای كارآفرینان از هر سنخی جهت انجام تبلیغات در هر سطحی را میسر می سازد اگر و تنها اگر اندكی هوشمندانه از آن بهره ببرند.

● استطاعت پرداخت هزینه های تبلیغات
 

این عبارت رابه كرات از بسیاری كارآفرینان یا صاحبان كسب و كار كوچك شنیده شده كه: «كاش می توانستم كسی را برای اجرای حرفه ای برنامه تبلیغات استخدام كنم، اما چون مقدورات مالی ندارم به ناچار خودم آن را انجام می دهم.»
با مطالعه اجمالی میان كارآفرینان و صاحبان مشاغل كوچك آشكار شده كه به دلیل فقدان اطلاعات یا دانش كافی در این باب، بسیاری از آنان مشخصا هزینه احتمالی تبلیغات را بیش از میزان واقعی برآورد نموده اند.
پاسخ ۱۰۲ نفر از این افراد به سوال زیر: «تصور می كنی هزینه اجرایی یك برنامه تبلیغات موثر چقدر باشد؟ »
چنین نتایجی را نشان می دهد:
▪ ۱۱ درصد: هزینه ای معادل ۰۰۰/ ۱۰ دلار در ماه
▪ ۳۲ درصد: هزینه ای معادل ۵۰۰۰ الی ۰۰۰/۱۰ دلار در ماه
▪ ۳۹ درصد: هزینه ای معادل ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ دلار در ماه
▪ ۱۲ درصد: هزینه ای معادل ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ دلار در ماه
▪ ۶ درصد: هزینه ای كمتر از ۱۰۰۰دلار در ماه
حقیقت این است كه امكان فراهم نمودن تبلیغات با تمامی بودجه ها میسر است اما نكته اصلی حاصل كار و میزان تاثیرگذاری برنامه شما خواهد بود. بی تردید هر چه بیشتر بپردازید ثمره بهتری كسب می نمایید.
برای اجرای موفق یك برنامه تبلیغات شرط لازم برگزیدن گرانترین آژانس روابط عمومی یا متخصص مستقل نیست، بلكه باید به سراغ كسی بروید كه هم ردیف خود شما و متناسب با ابعاد كسب و كارتان باشد به این ترتیب با تعرفه های قابل قبولی مواجه می شوید كه در حد بودجه احتمالی شما خواهد بود. اگر تنها یك كسب و كار كوچك با دو كارمند دارید، نیازی به همكاری با یك آژانس گران با یك دوجین كارمند وجود ندارد.
البته این امكان نیز وجود دارد كه بسیاری از صاحبان كسب و كار پس از سال ها كسب تجربه عاقبت روزی بتوانند به تبلیغات برای خودشان اقدام نمایند تا فردی با حقوق كمتر استخدام كنند كه تحت نظارت مستقیم شان عمل نماید.
چنانچه از لحاظ هزینه در مضیقه قرار گرفتید و موسسه ای كوچك یا كارشناس مستقلی را پیدا كنید كه از همان ابزار مشابه و نیز مهارت و جسارت آژانس های بزرگتر خود برخوردار باشد.
فواید به كارگیری یك موسسه حرفه ای یا شخص مستقل برای اجرای برنامه تبلیغات را در چند مورد زیر خلاصه می كنیم:

اجرای شایسته برنامه:
 

جهت جلوگیری از برنامه ریزی ناصحیح كه دلیل عمده شكست بسیاری برنامه ها است و پرهیز از نگارش ناقص، تجاری بودن بیش از حد مطالب رسانه ای، اطلاع رسانی حساب نشده یا گمراه كننده، عدم پیگیری ارتباطات رسانه ای و غیره، استفاده از تخصص افراد حرفه ای در این زمینه ضروری است.

تماس های رسانه ای:
 

اغلب آژانس های روابط عمومی و تبلیغاتی به دلیل سال های متمادی فعالیت در این امر ارتباطات موثری برقرار نموده اند.

كفایت و كارایی:
 

یك متخصص یا آژانس روزانه بطور متوسط ۸ تا ۱۲ ساعت را صرف كار تبلیغات می كند، زیر و بم میانبرها و رموز كارها را جهت بهتر و سریع تر انجام شدن آنها بخوبی می شناسد.
حتما فكر می كنید خودتان هم می توانید تبلیغات كنید ولی آیا ابزار، وقت و تخصص كافی در این مورد را دارید؟ به خاطر داشته باشید شما باید كار خودتان و یك خدمات رسان تبلیغات كار خودش را به درستی انجام دهد تا نهایتا یك كسب و كار از نردبان ترقی بالا رود.

● از اخبار استفاده كنید
 

فرض كنید محصول یا كسب وكار نوآورانه ای منحصرا در اختیار شماست، تبلیغات رسانه ای مطلوبی هم برایش آماده كرده اید، در عوض استفاده از توده ای كاغذ یا انبوهی از ویدئوهای تبلیغاتی از اخبار مربوط به همان محصول یا كسب و كار بهره ببرید.
برنامه تبلیغاتی شما باید به سان آتشی مهار شده باشد نه یك شعله آنی و زودگذر. پس بهتر اینكه به عنوان بخشی از روند معرفی كسب و كارتان به بازار از خبرهای راجع به آن استفاده كنید.
حال چنانچه در جست و جوی جلب سرمایه یی ریسك پذیر جهت محصول یا اختراعی تازه باشید قطعا با تیزبینی بیشتری به سرمایه گذاری احتمالی توجه می كنید.
قدر مسلم مطابق برنامه روابط عمومی مثلا یك آگهی سوم صفحه از شما در مجله كارآفرینان چاپ شده اما آیا سرمایه گذار یا مشتری احتمالی لزوما یكی از ۰۰۰/ ۵۲۵ مشترك این مجله هست یا خیر؟ آیا به هر طریق مطلب شما را دیده یا در مورد آن شنیده یا خیر؟
بیایید در برنامه تبلیغات اخبار رادیو تلویزیون را نیز بگنجانید تا برنامه ای جامع به وجود آورده باشید، به نتایج متعاقب بچنین برنامه ای و تاثیر آن بر روی مشتری فكر كیند.
فراموش نكنید تبلیغات و روابط عمومی نمی توانند برای شما بازار پیدا كنند بلكه می توانند و باید با همكاری شما این بازار را بیابند.
منابع:
کارآفرینان امیرکبیر
مرکز توسعه کارآفرینی
ارسال توسط كاربر محترم : omidayandh
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
انواع سالاد
انواع سالاد

انواع سالاد

وعده های غذایی و اهمیت آن ها
وعده های غذایی و اهمیت آن ها

وعده های غذایی و اهمیت آن ها

خفه کردن یک دختر به دلیل ماسک نداشتن!
خفه کردن یک دختر به دلیل ماسک نداشتن!

خفه کردن یک دختر به دلیل ماسک نداشتن!

فراز زیبای سوره مبارکه قصص/ محمود شحات انور
فراز زیبای سوره مبارکه قصص/ محمود شحات انور

فراز زیبای سوره مبارکه قصص/ محمود شحات انور

فواید طالبی
فواید طالبی

فواید طالبی

ادای سوگند امیر جدید کویت
ادای سوگند امیر جدید کویت

ادای سوگند امیر جدید کویت

همه چیز در باره ذرت مکزیکی
همه چیز در باره ذرت مکزیکی

همه چیز در باره ذرت مکزیکی

مناجات در خانه استاد انصاریان
مناجات در خانه استاد انصاریان

مناجات در خانه استاد انصاریان

انتقال تجهیزات نظامی به مرز آذربایجان شرقی!
انتقال تجهیزات نظامی به مرز آذربایجان شرقی!

انتقال تجهیزات نظامی به مرز آذربایجان شرقی!

آب راحت هم نمیشه خورد
آب راحت هم نمیشه خورد

آب راحت هم نمیشه خورد

نوای زیبای «حب‌الحسین» رونمایی شد
نوای زیبای «حب‌الحسین» رونمایی شد

نوای زیبای «حب‌الحسین» رونمایی شد

قرارداد اختیار معامله (Option) چیست؟
قرارداد اختیار معامله (Option) چیست؟

قرارداد اختیار معامله (Option) چیست؟

پذیره نویسی چیست؟ آشنایی با انواع تعهد پذیره نویسی
پذیره نویسی چیست؟ آشنایی با انواع تعهد پذیره نویسی

پذیره نویسی چیست؟ آشنایی با انواع تعهد پذیره نویسی

آمریکا می‌خواهد ایران را وادار به تسلیم کند/ دکتر احمد رسام النفیس
آمریکا می‌خواهد ایران را وادار به تسلیم کند/ دکتر احمد رسام النفیس

آمریکا می‌خواهد ایران را وادار به تسلیم کند/ دکتر احمد رسام النفیس

قرارداد مشتقه چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟
قرارداد مشتقه چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

قرارداد مشتقه چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

غذا های مفید برای درمان کبد چرب
غذا های مفید برای درمان کبد چرب

غذا های مفید برای درمان کبد چرب

قرارداد معامله چیست؟ آشنایی با انواع قراردادها در بورس
قرارداد معامله چیست؟ آشنایی با انواع قراردادها در بورس

قرارداد معامله چیست؟ آشنایی با انواع قراردادها در بورس

کسانی که سکه و طلا انبار کردند/ استاد حامد کاشانی
کسانی که سکه و طلا انبار کردند/ استاد حامد کاشانی

کسانی که سکه و طلا انبار کردند/ استاد حامد کاشانی

دلیل سفر حضرت معصومه(س) به ایران/ استاد جباری
دلیل سفر حضرت معصومه(س) به ایران/ استاد جباری

دلیل سفر حضرت معصومه(س) به ایران/ استاد جباری

سیادت و نسل سادات/ استاد پیشوایی
سیادت و نسل سادات/ استاد پیشوایی

سیادت و نسل سادات/ استاد پیشوایی

قلیان کشیدن بازیکنان باعث حذف استقلالی ها
قلیان کشیدن بازیکنان باعث حذف استقلالی ها

قلیان کشیدن بازیکنان باعث حذف استقلالی ها