0
ویژه نامه ها

تکنولوژی مدیریت در دنیای امروز

تکنولوژی مدیریت در دنیای امروز نويسنده:منیر حاجی محمدرضا مهمترین تفاوت دنیای امروز با دیروز سرعت تحولات تکنولوژیک عنوان شده است. دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر می شود. تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند. تکنولوژی مدیریت یکی از انواع جدید آن است که فناوری بسیار قوی دارد و جزو لاینفک آن است. امروزه اگر بخواهیم سازمانهای کاری مؤثر ایجاد و فناوری اطلاعات آن را حذف کنیم مانند آن است که به آینده پشت کرده باشیم. در واقع مدیریت دانش یک مدیریت...
تکنولوژی مدیریت در دنیای امروز

تکنولوژی مدیریت در دنیای امروز


 

نويسنده:منیر حاجی محمدرضا
 

مهمترین تفاوت دنیای امروز با دیروز سرعت تحولات تکنولوژیک عنوان شده است. دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر می شود. تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند. تکنولوژی مدیریت یکی از انواع جدید آن است که فناوری بسیار قوی دارد و جزو لاینفک آن است. امروزه اگر بخواهیم سازمانهای کاری مؤثر ایجاد و فناوری اطلاعات آن را حذف کنیم مانند آن است که به آینده پشت کرده باشیم. در واقع مدیریت دانش یک مدیریت استراتژیک است و لازمه اش نیز آن است که مدیریت عالی منحصراً از فرصت های ارائه شده توسط فناوری اطلاعات برای اهداف کاری بهره برداری کامل بنماید. اگر بخواهیم بدانیم که چگونه نیازهای آموزشی قشر عظیم نیروی کار شاغل در سازمانها مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، به این نتیجه می رسیم که برای تدوین و طراحی برنامه هایی کارساز و اثربخش و مؤثر نیازمند اطلاعاتی وسیع و همه جانبه و بهنگام در ارتباط با نیازها هستیم. اهداف نیازسنجی باید مشخص و مراحل آن انجام شود. شناسایی حیطه وسیعی از هدفها، آنها را برحسب اهمیت رتبه بندی نماید و شناسایی شکاف های بین وضع موجود و وضع مطلوب، تعیین اولویت ها برای عمل از جمله اهداف است.
در عصر تغییرات مستمر تنها یادگیرندگان، آینده را به ارث خواهند برد، مابقی خود را برای زندگی در دنیایی مجهز کرده اند که دیگر وجود ندارد. پیشرفت تکنولوژی بالاخص در حوزه اطلاعات و ارتباطات محیطی سازمان های عصر حاضر را به شدت دستخوش تغییرات نموده است. در بطلان بسیاری از باورهای گذشته اکنون تردیدی نیست به طوری که باورهای جدیدی جایگزین باورهای ناکارآمد گذشته شده اند. اکنون بقای سازمان ها در گرو «به روز»سازی پیش فرض های ذهنی مدیران آنها است.
تکنولوژی اطلاعات اساساً یک تغییر کلی و جامع است. جوانان و نوجوانان باید مهارتهای لازم را کسب کنند و برای وصول به این هدف از تکنولوژی کمک بگیرند. در آموزش تکنولوژی دو عامل مهم وجود دارد؛ یکی نیازهای جامعه و تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در آن رخ می دهد. عامل دیگر مسائل داخلی مثل کمبود فیزیکی، کارگاه، آزمایشگاه و غیره است که برنامه ریز باید به آنها توجه کند. در بررسی فضای آموزشی تجهیزات و امکانات آموزشی این فضا به دو دسته فضای آموزشی بسته (سنتی) و فضای آموزشی باز (نوین) تقسیم بندی شده است. مشاهده می شود که در محیط های بسته برای تجهیزات و امکانات آموزشی جایگاه مشخص و اساسی در نظر گرفته نشده است. اما در محیط های آموزشی باز برای فناوری آموزشی جایگاهی خاص و اصلی در نظر گرفته اند و تجربیات و یادگیری، فعالیت های یادگیری، تأکید بر تفکر و نیز آزمایش کردن را برای رسیدن به شایستگی یادگیری منوط به بکارگیری فناوری آموزشی در حین آموزش و تدریس می دانند. تکنولوژی اصلی ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می تواند عواملی همچون ارتقای دانش، سرمایه فکری، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل مؤثر در ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود. می توان گفت مدیریت سیستمی است که بکارگیری تکنولوژی را ممکن می سازد و شامل مسؤولیتی است که این فعالیت ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می دهد. مزایای تکنولوژی هنگامی تحقق می یابند که نتیجه آن به دست مشتری برسد. مشتری می تواند فرد، شرکت، یا یک نهاد دولتی باشد. اختراعی که در قفسه نهاده شود تولید ثروت نمی کند. تکنولوژی هنگامی به تولید ثروت منجر می شود که یا تجاری شود و یا در مسیر تحقق استراتژیک یا عملیاتی یک سازمان به کار بسته شود و در نتیجه با تکنولوژی به عنوان بذر اولیه تولید ثروت برخورد می شود که با پرورشی صحیح و محیطی مناسب، این بذر اولیه به درخت تنومندی تبدیل می شود. سایر عوامل مؤثر دیگر سبب حاصلخیزتر شدن و برآوردن نیازهای آن محسوب می شوند.
مدیریت تکنولوژی مدیران را در تلاش هایشان برای بهبود بهره وری، افزایش اثربخشی و تقویت جایگاه رقابتی هدایت می کند. این مدیریت در سطح ملی بیشتر بر نقش سیاست های عمومی در پیشبرد علم و تکنولوژی متمرکز است و تأثیرات کلی تکنولوژی بر جامعه و به ویژه نقش آن در توسعه اقتصادی پایدار را مورد بحث قرار می دهد. مدیریت تکنولوژی در سطح ملی مقولاتی همچون تأثیر تکنولوژی بر سلامتی و ایمنی و پیامدهای زیست محیطی آن را دربرمی گیرد. سیاست های تکنولوژی در سطح دولت و سازمان در واقع چارچوبی برای استفاده از تغییرات تکنولوژیک در جهت منافع جامعه و کارکنان سازمان هستند. در مباحث مدیریت تکنولوژی تلاش می شود به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
تکنولوژی چگونه خلق می شود؟ چگونه می توان آن را برای ایجاد فرصت های کسب و کار به کار بست؟ چگونه می توان استراتژی تکنولوژی را با استراتژی کسب و کار یکپارچه نمود؟ چگونه می توان از تکنولوژی برای کسب مزیت رقابتی استفاده کرد؟ تکنولوژی چگونه می تواند انعطاف پذیری سیستم های تولیدی و خدماتی را بهبود بخشد؟ چگونه می توان سازمانهایی طراحی نمود که با تحولات تکنولوژیک سازگار باشند؟ چه وقت باید به سراغ تکنولوژی رفت و چه وقت باید آن را کنار نهاد؟ تمامی این سرفصل ها در یکدیگر تنیده و بافت مدیریت تکنولوژی را تشکیل می دهند. این مقولات دارای پیامدهای مهمی برای مدیران و مهندسان هستند. مهندسان با مؤلف های فیزیکی تکنولوژی سر و کار دارند ولی باید بتوانند تکنولوژی را با سیستم های اقتصادی و بازار مرتبط سازند. مدیران نیز باید بتوانند پیامدهای تکنولوژی را برای کسب و کار خود پیش بینی کنند. مهمترین دلایل توجه به مدیریت تکنولوژی در دنیای کنونی عبارتند از سرعت گرفتن تحولات تکنولوژیک، تغییر در قلمرو، تغییر در رقابت و شکل گیری بلوک های تجاری. در نتیجه استفاده از تکنولوژی آموزشی مناسب، مورد کاوی (case study)، کارگاه آموزشی، Business Game و ابزارها و روش های مورد استفاده در برنامه های آموزشی سازمان مدیریت برای ایجاد جذابیت بیشتر و افزایش ضریب توسعه است ضمن اینکه موارد فوق، ابزار بسیار مؤثری در تثبیت مفاهیم و تمرینی برای بکارگیری آنها در حین عمل محسوب می شود. فرآیند و یادگیری باید در برنامه اتفاق بیفتد. به همین منظور ارائه مطالب و منابع متنوع و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی با به چالش کشیدن مخاطبین، تلاش در تثبیت و بکارگیری مفاهیم جدید دارد. انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات آموزشی کشور براساس فرآیند نیازسنج، هدف گذاری برنامه آموزشی، کتاب، منابع آموزشی و تصویب آنها در مراجع ذیربط با استفاده از تکنولوژی آموزشی مناسب بررسی نیازهای آموزشی کارکنان استان و اعلام به مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی و برگزاری دوره های موردنیاز جهت دستیابی به تکنولوژی اطلاعات مؤثر است.
منبع:شبکه فنآوری اطلاعات ایران
ارسال توسط كاربر محترم :mohammad_43

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار ادونس گت (Advanced Get) برای تحلیل تکنیکال بورس

جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی
جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی

جایگاه دفاع مقدس در تمدن نوین اسلامی

آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال
آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال

آشنایی با نرم افزار متا استاک (MetaStock) برای تحلیل تکنیکال

همه چیز درباره قرص آسپرین
همه چیز درباره قرص آسپرین

همه چیز درباره قرص آسپرین

نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران
نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران

نماهنگ «از سر گذشتند»/ حاج صادق آهنگران

انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان  + گمانه زنی ها
انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان + گمانه زنی ها

انفجار مهیب در شهرک «عین قانا» در لبنان + گمانه زنی ها

تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی
تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی

تذکر شدید رهبر انقلاب درباره عدم استفاده از خودروی دولتی

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار آمی بروکر (AmiBroker) برای تحلیل تکنیکال بورس

۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند
۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند

۳۰۰ ثروتمند اول دنیا به اندازه ۳ میلیارد نفر ثروت دارند

آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار داینامیک تریدر (Trader Dynamic) برای تحلیل تکنیکال بورس

حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟
حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟

حقوق کارکنان کمیته امداد از پول صندوق‌های صدقات داده می شود؟

نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی
نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی

نماهنگ «خواب راحت ندارم بابایی»/ میثم مطیعی

آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار نینجا تریدر (Ninja Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی
ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی

ایام اسارت خاندان اهل بیت(ع) شب اول/ استاد حامد کاشانی

لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب
لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب

لحظه روشن شدن کرم شب‌تاب

علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟
علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟

علت آتش سوزی کارخانه لبنیات میهن چه بود؟

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس
آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

آشنایی با نرم افزار متاتریدر (Meta Trader) برای تحلیل تکنیکال بورس

فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی
فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی

فقه و مسئله ای با عنوان ساب النبی

صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان
صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان

صدای باصفای شهید علی چیت‌سازیان

اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی
اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی

اهمیت ثبات قدم در دین/ استاد رفیعی

دست تحریف، در کمین دفاع مقدس
دست تحریف، در کمین دفاع مقدس

دست تحریف، در کمین دفاع مقدس