0
ویژه نامه ها

به زندگي در عصر باستان وارد شويد (Ekariam)

بازي هاي بازي هاي آنلاين تحت وب مدتي است که رشد قابل توجهي داشته اند و توانسته اند مخاطبان بسياري را از ميان سليقه هاي مختلف و حتي غيربازيبازها به سمت خود جلب کنند. خصوصيت ويژه اين دسته از بازي ها قابل دسترس بودن آن براي تمام افرادي است که حتي از پايين ترين سرعت اينترنت برخوردار هستند که باعث مي شود افراد زيادي در کنار هم به تجربه بازي مشغول شوند. در مدت کوتاهي که از عمر اين نوع از بازي ها مي گذرد عنوان هاي مختلفي بر روي وب سايت ها منتشر شده اند
به زندگي در عصر باستان وارد شويد (Ekariam)

به زندگي در عصر باستان وارد شويد (Ekariam)
به زندگي در عصر باستان وارد شويد (Ekariam)


 


 
بازي هاي بازي هاي آنلاين تحت وب مدتي است که رشد قابل توجهي داشته اند و توانسته اند مخاطبان بسياري را از ميان سليقه هاي مختلف و حتي غيربازيبازها به سمت خود جلب کنند. خصوصيت ويژه اين دسته از بازي ها قابل دسترس بودن آن براي تمام افرادي است که حتي از پايين ترين سرعت اينترنت برخوردار هستند که باعث مي شود افراد زيادي در کنار هم به تجربه بازي مشغول شوند. در مدت کوتاهي که از عمر اين نوع از بازي ها مي گذرد عنوان هاي مختلفي بر روي وب سايت ها منتشر شده اند که بازي ايکاريم يکي از آنها است. اما بازي ايکاريم چيست؟

به زندگي در عصر باستان وارد شويد (Ekariam)

ايکاريم يکي از همين بازي هاي آن لاين تحت وب رايگان است که در آن بازيبازهاي زيادي مي توانند از طريق اينترنت آن را تجربه کنند. شما بازي را در عصر باستان شروع مي کنيد که در آن جزيره هايي بسياري در اقيانوس قرار دارند و هر شهري که مي بينيد توسط بازيباز ديگري سرپرستي مي شود. و هيچ دشمني که توسط هوش مصنوعي هدايت شود در آن وجود ندارد. دنياي ايکاريم همواره ادامه دارد يعني حتي وقتي که شما صفحه تحت وب خود را مي بنديد، زندگي در ايکاريم جريان دارد. حتي هنگامي در آن جا حضور نداريد، محققان شما مشغول اکتشافات جديد هستند و کارگردان شما منابع را استخراج مي کنند، بدون اين که لازم باشد تا شما به آن فرماني بدهيد يا مراقب آن ها باشيد.ه راحتي انجاماما چگونه بايد دنياي ايکاريم را کنترل کرد؟ کنترل دنياي ايکاريم بسيار ساده و فقط با چند منوبه راحتي انجام مي گيرد.

به زندگي در عصر باستان وارد شويد (Ekariam)

هدايتت نمايش به حالت نمايش ديگر برويد.
 

بر روي نقشه جهان، يک بررسي از دنياي ايکاريم داريد. در قسمت منوي سمت راست با کمک فلش هاي هدايت مي توانيد در ميان نقشه جهان جابجا شويد و با کليک بر روي يک جزيره مي توانيد تمامي اطلاعات لازم را درباره ي آن جزيره بدست بياوريد. با کليک روي جزيره حالت نمايش به نقشه جزيره تغيير مي کند.
نقشه جزيره به شما تمام شهرهاي موجود در جزيره، و همچنين معجزه و ذخاير منابع آن جزيره را نشان مي دهد. با کليک بر روي يک شهر، ليستي از اقدامات موجود مانند حمل و نقل اجناس و يا غارت کردن را خواهيد ديد.
نقشه شهر، شهر شما را نشان مي دهد. اين قسمت جايي است که شما مي توانيد با کليک بر روي فضاي خالي ساختمان هاي جديدي را بسازيد. براي ورود به يک ساختمان، کافي است بر روي آن کليک کنيد.

نگهداري منابع
 

براي شکوفاي شهرتان بايد مطمئن باشيد که به اندازه کافي لوازم ساختماني داريد. براي اين کار مي توانيد بر روي "نمايش جزيزه" کليک کنيد و کارگاه چوب بري را انتخاب کنيد. با کمک نشانه گر، مي توانيد کارگراني که لوازم ساختماني توليد مي کنند را استخدام کنيد. فراموش نکنيد که تغييرات داده شده را تأييد کنيد!

ساختمان ها
 

اگر مي خواهيد يک ساختمان جديد بسازيد، بر روي "نمايش شهر" کليک کنيد و يک فضاي ساختماني خالي را انتخاي کنيد. دو فضاي از قبل تعيين شده وجود دارند که يکي براي بندر (که با پرچم آبي مشخص شده است) و ديگري محل مخصوصي براي ديوار شهر (که با پرچم زرد مشخص شده است) هستند. بعد از ساختن ديوار شهر، توصيه مي کنيم که در ابتدا يک دانشگاه، سربازخانه و محل تجارت بسازيد. براي استفاده از يک ساختمان، کافي است در نقشه شهر بر روي آن کليک نقشه. همچنين مي توانيد يک ساختماهن را توسعه دهيد. طبق يک قاده کلي هر چه مرحله توسعه يک ساختمان بيشتر باشد، آن ساختمان موثرتر خواهد بود.
نکته: روند تحقيقات شما مشخص مي کند که کدام نوع از ساختمان ها را مي توانيد بسازيد.

تحقيق
 

به محض اين که يک دانشگاه بسازيد، مي توانيد افرادي از شهر را به عنوان محقق استخدام و مشخص کنيد که در چه زمينه اي بايد تحقيق کنند. گزينه هاي موجود عبارتند از:
دريانوردي: ساختن کشتي هاي جنگي، آموزش چگونگي املاک، و تحقيق درباره ي فرهنگ هاي خارجي.
اقتصاد: ساختن محل تجارت، به همراه توانايي گفتگو درباره ي قراردادهاي تجاري.
علم و دانش: تأسيس کارگاه هايي که مي توانند واحدهاي نظامي و موزه ها را توسعه دهند تا مبادلات فرهنگي با ديگر شهرهاي ايکاريم افزايش يابد.
نظامي: آموزش شمشيربازها و سربازان زره پوش. در هر زماني که بخواهيد مي توانيد نگاهي به کتابخانه دانشگاه و تمامي اکتشافات صورت بياندازيد.
نکته: محققان هزينه هايي دربردارند. اگر ميزان طلا کم شود، مي توايند براي ذخيره ي طلا محققان را به تعطيلات بفرستيد!

تجارت
 

هنگامي که يک بندر داشته باشيد، مي توانيد براي تجارت منابع با ديگر بازيبازها کشتي هاي تجاري بسازيد يا در بندر مستقيماً کشتي بخريد. براي حمل و نقل اجناس به يک شهر ديگر، در نقشه جزيره، منوي سمت راست، بر روي اقدام "حمل و نقل اجناس" کليک کنيد. در صفحه ي بعدي مي توانيد انتخاب کنيد که چه منابعي و به چه ميزاني را مي خواهيد بفرستيد.
نکته: کشتي هاي تجاري هزينه اي ندارند. اگر مقداري پول اضافي داشتيد، بهتر است که کشتي هاي تجاري خودتان را توسعه دهيد.

قدم هاي اوليه - فنون جنگي
 

براي آموزش سربازان به سربازخانه نياز داريد و براي ساختن کشتي هاي جنگي به کارگاه کشتي سازي. سربازاني که در يک شهر مستقر مي شوند، به محض اين که مورد حمله قرار مي گيرند به طور خودکار از شهر دفاع مي کنند. اگر بخواهيد به بازيباز ديگري حمله کنيد، شهر آن را از نقشه جزيره انتخاب کنيد. سپس گزينه هاي زير را در منوي سمت راست خواهيد داشت:
غارت (به سربازان نياز دارد)- واحدهاي نظامي شما سعي مي کنند از اين شهر منابع را بدزدند.
اشغال شهر (به سربازان نياز دارد)- مي توانيد از يک شهر تصرف شده به عنوان نقطه شروع براي حملات بعدي استفاده کنيد. بخشي از هزينه هاي نگهداري سربازان شما به شهر اشغال شده داده مي شود.
محاصره بندرگاه (به کشتي هاي جنگي نياز دارد)- مي توانيد جلوي هر نوع حمل و نقل کشتي ها در شهر محاصره شده را بگيريد.
براي غارت، اشغال و يا محاصره بندرگاه، بايد در ابتدا واحدهاي نظامي مستقر در شهر را شکست بدهيد. اگر به شخصي که در جزيره شما قرار دارد حمله کنيد، لازم نيست نگران کشتي هاي جنگي باشيد. اگر به شهري که در يک جزيزه ديگر قرار دارد حمله کنيد، در ابتدا بايد با کشتي هاي جنگي مبارزه کنيد.
نکته: در نظر داشته باشيد هنگامي که براي غارت مي رويد، به کشتي تجاري نياز خواهيد داشت.سربازان شما در آنجا براي جنگيدن رفته اند نه براي اين که اجناس را حمل کنند.

جمعيت و رضايتمندي
 

محدوديت تعداد ساکنين بر اساس مرحله شهرداري شما مشخص مي شود. رشد جمعيت به ميزان رضايتمندي ساکنين بستگي دارد. تو براي خوشحال کردن ساکنين راه هاي زير را مي توانيد انجام بدهيد:
آبميوه فروشي اجازه مي دهد تا به ساکنين نوشيدني بدهيد. هر مرحله توسعه، ميزان آبميوه ارائه شده را افزايش مي دهد.
نکته: اگر تصميم داشتيد براي مدتي ساکنين را تنها بگذاريد، مطمئن باشيد که ميزان ذخاير آبميوه به اندازه کافي زياد باشد. اگر آبميوه اي براي ارائه به ساکنين وجود نداشته باشد، پاداش رضايتمندي از بين خواهد رفت.
مي توانيد در موزه ها اجناس فرهنگي شهرهاي ديگر را نمايش دهيد. براي انجام اين کار بايد ابتدا با بازيباز ديگري وارد قرارداد اجناس فرهنگي شويد. به محض اين که قرارداد بسته شود، مي توانيد مشخص کنيد که چه تعداد اجناس فرهنگي بايد نمايش داده شوند. هر مرحله توسعه موزه به شما اجازه مي دهد تا يک نمايش ديگر هم داشته باشيد، که اين مسئله باعث افزايش رضايتمندي در شهر خواهد شد.
نکته: اگر مرحله رضايتمندي شما به ميزان منفي کاهش يابد، ساکنين عصباني شروع به ترک کردن شهر مي کنند تا شانس خود را در جاي ديگري امتحان کنند!

طلا و هزينه هاي مالي
 

توليد طلاي شما به واگذاري شغل به ساکنين بستگي دارد. درآمدها به اين صورت محاسبه مي شود:
هر يک از ساکنين در هر ساعت 4 طلا توليد مي کند
هر يک از کارگران در هر ساعت 0 طلا توليد مي کند
هر يک از محققان در هر ساعت 8 طلا هزينه در بردارد
واحدهاي نظامي و کشتيهاي جنگي در شهر شما هزينه مشخصي در بردارند.
واحدهاي نظامي و کشتي هاي جنگي که در سفر هستند دو برابر هزينه در بردارند.
دارائي طلاي شما به يک شهر محدود نمي شود، بلکه مجموع دارائي امپراطوري شما است. در قسمت بالا و سمت راست صفحه، با کليک بر روي علامت طلا، ليستي از درآمدها و هزينه هاي مداوم تمام شهرهاي شما نمايش داده مي شود.

اطلاعات بيشتر درباره منابع - لوازم ساختماني
 

در بازي ايکاريم دو نوع منابع وجود دارند، لوازم ساختماني و اجناس تجملي و لوکس.
لوازم ساختماني براي تمام اين موارد مورد استفاده قرار مي گيرند:
ساختمان ها و توسعه آن ها
واحدهاي نظامي و کشتيهاي جنگي
توسعه ذخاير منابع تجملي و لوکس
تشکيل املاک
مي توانيد از طريق تقشه جزيره و يا لينکي که در شهرداري شما قرار دارد، درباره کارگاه چوب بري تحقيق کنيد. با کمک نشانه گر مي توانيد مشخص کرد که چه تعداد از ساکنين بايد به عنوان کارگرد، لوازم ساختماني توليد کنند.
مرحله توسعه کارگاه چوب بري مشخص مي کند که چند کارگر مي توانند هم زمان براي توليد لوازم ساختماني استخدام شوند. مرحله توسعه جديد زماني اتفاق مي افتد که تمام بازيکنان جزيره به اندازه کافي لوازم ساختماني اهداء کرده باشند. منوي هدايا در قسمت سمت راست در صفحه کارگاه چوب بري قرار دارد.

اطلاعات بيشتر درباره منابع - اجناس تجملي و لوکس
 

در بازي ايکاريم منابع تجملي و لوکس مختلفي وجود دارند: آب انگور، سنگ، شيشه هاي کريستالي، گوگرد. منابع تجملي و لوکس زماني قابل دسترس هستند که شما درباره ثروت (قسمت اقتصاد) تحقيق کرده باشيد. هر جزيره فقط داراي يکي از ذخاير منابع تجملي و لوکس است. هر يک از منابع تجملي و لوکس کاربردهاي مخصوص خودشان را دارد:
آب انگور- براي آبميوه فروشي و آشپزخانه مورد نياز است.
سنگ- براي توسعه بيشتر اکثر ساختمان ها مورد نياز است.
شيشه هاي کريستالي- براي دانشگاه، دکترها و پيشرفت هاي کارگاه مورد نياز است. به محض اين که علم ساختن شيشه کشف شود، شيشه هاي کريستالي براي سرعت بخشيدن به تحقيقات نيز لازم است.
گوگرد- تقريباً براي تمام واحدهاي نظامي و کشتي هاي جنگي لازم است.
براي دستيابي به ذخاير منابع تجملي و لوکس مي توان با انتخاب نماد مناسب در نقشه جزيره و يا از طريق لينک موجود در شهرداري اقدام کرد. هنگامي که آن را انتخاب کرديد، مي توان با تنظيم نشانه گر مشخص کنيد که چه تعداد از ساکنين بايد منابع تجملي و لوکس را استخراج نمايند.
مانند کارگاه چوب بري، مرحله توسعه مشخص مي کند که چه تعداد کارگر مي توانند هم زمان منابع را استخراج کنند. منابع تجملي و لوکس توسط بازيبازهاي جزيره مورد استفاده قرار مي گيرند و از طريق هدايا توسعه مي يابند. منوي هدايا در قسمت سمت راست صفحه قرار دارد.
براي ثبت نام در بازي ايکاريم تنها به يک آدرس ايميل احتياج داريد.www.ir.ikariam.com
منبع:نشريه بازي رايانه، شماره 33 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش
تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش

تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش

۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد
۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد

۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد

آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان
آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان

آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان

حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)
حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)

حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)

وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی
وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی

وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی

آزادسازی روباه بیچاره
آزادسازی روباه بیچاره

آزادسازی روباه بیچاره

روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری
روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری

روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری

خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!
خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!

خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!

تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط
تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط

فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم
فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم

فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم

شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!
شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!

شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!

سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند
سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند

سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند

ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان
ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان

ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان

با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید
با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید

با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید

روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان
روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان

روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان

علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن
علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن

علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن

ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی
ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی

ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی

تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان
تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان

تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان

هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟
هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟

هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟

آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر
آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر

آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر

حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی
حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی

حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی