0
ویژه نامه ها

به من بگو چرا؟

قانون ارشميدس مي تواند به اين سوال پاسخ دهد. طبق اين قانون اگر قسمت يا تمام يک جسم در آب فرو رود،آن مقدار از وزن خود را که برابر وزن سيال جابه جا شدن است،از دست مي دهد و شناور ماندن يک شي روي يک سيا،بستگي به چگالي يعني نسبت به وزن حجم آن شي و سيال دارد. به اين ترتيب اگر چگالي شيئي کمتر از چگالي آب باشد،آن
به من بگو چرا؟

به من بگو چرا؟
به من بگو چرا؟


 


 

1-امضاي الکترونيکي چيست؟
 

امضاي الکترونيکي يا ديجيتال مانند امضاي سنتي نيست،بلکه عدد بزرگي است که به صورت رمز و کد در آمده است. اين عدد در حقيقت يک عدد انحصاري است و به فرد متقاضي،کد خاصي به عنوان امضاي الکترونيکي داده مي شود. به اعتقاد بسياري از کارشناسان،به خصوص کارشناسان حقوق،امضاي الکترونيکي يکي از مباحث حقوق کامپيوتر است.

به من بگو چرا؟

2-تمدن عظيم مايا چيست؟
قرن ها پيش از پيدايش مسيحيت در اروپا،قبايل متمدني در دره هاي حاصلخيز و جنگل هاي سرسبز آمريکاي مرکزي و جنوبي زندگي مي کردند که در کشاورزي،معماري، علوم،رياضي و ستاره شناسي به پيشرفت هاي زيادي رسيده بودند.از جمله اين قبايل مي توان مايل،اينکا،آرتک و تولتکس را نام برد.
به نظر بعضي از باستان شناسان،مايا تمدني بوده پيشرفته و داراي تقويمي دقيق. مردم مايا داراي خطي بوند که به هيروگليف مايا معروف است . اين خط از تعدادي اشکال تشکيل شده است که از آن در نوشتن حرف هاي خود استفاده مي کردند. قبيله مايا،خورشيد را به خدايي برگزيده بودند و آن را پرستش مي کردند،به همين دليل خود را فرزندان خورشيد مي ناميدند. آنان خدايان ديگري هم داشتند،از جمله خداي باران و خداي جنگل. در تمدن مايا اعتقادات عامل متحد کننده جامعه بود. تمام طبقات اجتماع از شاه و طبقات نخبه گرفته تا روستاييان همه اعتقادات مشترکي داشتند. در آينده گزارش هاي مفصلي درباره قبايل قديمي در دانستنيها خواهيد خواند.
 

به من بگو چرا؟

3-کشتي با آن وزن زيادش چطور روي آب مي ماند؟
 

قانون ارشميدس مي تواند به اين سوال پاسخ دهد. طبق اين قانون اگر قسمت يا تمام يک جسم در آب فرو رود،آن مقدار از وزن خود را که برابر وزن سيال جابه جا شدن است،از دست مي دهد و شناور ماندن يک شي روي يک سيا،بستگي به چگالي يعني نسبت به وزن حجم آن شي و سيال دارد. به اين ترتيب اگر چگالي شيئي کمتر از چگالي آب باشد،آن شي فقط تا نقطه اي در آب فرو مي رود که آب جابه جا شده هم وزن شي مورد نظر باشد. وزن مخصوص فولاد در حدود هشت برابر وزن مخصوص آب است. با اين وجود يک کشتي فولادي مي تواند روي آب بماند. حجم کشتي به وسيله هواکه وزن مخصوص آن 816 برابر کمتراز آب است،پر مي شود. پس با اين حساب و با در نظر گرفتن اندازه و وزن کلي کشتي،وزن مخصوص واقعي کمتر از وزن مخصوص آب بوده و اين امر باعث شناور ماندن کشتي مي شود.

به من بگو چرا؟

4-عقرب ها چگونه تنفس مي کنند؟
 

دانشمندان به کمک فناوري مدرن ميکروسکوپي توانسته نگاه نزديکي به پيکره زوائد مويي شکل روي کفه هاي ورقه ورقه اين جاندار داشته باشند و تصوير جديدي از ساختار سامانه تنفسي عقرب ارائه کنند.محققان با نفوذ به سامانه تنفسي عقرب که به دليل شباهت آن با ورقه هاي تاخورده کتاب به شش کتابي معروف است،موفق شدند به اطلاعات توارثي با ارزشي دست پيدا کنند که بينش جديدي به روابط تکاملي،ميان عقرب ها مي بخشد. به اعتقاد دانشمندان ساختار شش کتابي ها براي بعضي از عنکبوتيان از جمله تمامي عقرب ها،بيشتر عنکبوت ها و عقرب هاي شلاقي امکان تنفس هوا را فراهم مي کند.

به من بگو چرا؟

5-هواپيما چگونه در هوا معلق مي ماند؟
 

هواپيما از انرژي توليد شده به وسيله جريان هوا در اطراف بدنه خود،براي بلند شدن و کنترل پرواز استفاده مي کند. سطوح متحرک و کنترل کننده روي بال و دم که به بالچه(FLAP)شناخته مي شوند،مسير هوا را منحرف کرده و باعث بلند شدن،شيرجه زدن،دورزدن يا غلتيدن هواپيما مي شوند. خلبان،اين بالچه ها را از درون کابين هواپيما،با کمک پدال ها و اهرم فرمان کنترل مي کند. يکي از اجزاي به کار رفته در هواپيما ملخ است. هنگامي که ملخ هواپيما مي چرخد،نيروي رانش ايجاد کرده و هواپيما را در جهت مخالف نيروي پسا که به وسيله اصطکاک هوا به وجود مي آيد،به جلو مي راند.

به من بگو چرا؟

6-چگونه منظومه شمسي نظم و حالت خود راحفظ کرده است؟
 

نخستين بار کپلر با جست وجو در حرکت سيارات،سعي کرد که جواب اين سوال را پيدا کند. قانون هايي که کپلر براي حرکت سيارات کشف کرده با عنوان قوانين سه گانه کپلر بيان مي شود؛1-همه سياره ها در يک مدار بيضي شکل به دور خورشيد مي چرخند.2-هر سياره اي که در گردش خود نزديک خورشيد مي رسد،سرعتش زياد مي شود.3-بين مسافت و دوري سياره از خورشيد با زماني که مدار خود را مي پيمايد،نسبت خاصي برقرار است. بعد از کپلر نيوتن آمد و قانون جاذبه را بيان کرد. قانون جاذبه نيوتن پايه قوانين سه گانه کپلرشد.قانون جاذبه بيانگر اين موضوع است که چگونه دو چيز همديگر را به سوي خود جذب مي کنند. بنابراين،اگر منظومه خورشيدي برجاي خود باقي مانده.اين بر اثر وجود قوانيني در طبيعت است که همبستگي خورشيد را با سياره ها تضمين مي کنند.
7-

آيا تا کنون الکترون ها به طور عيني مشاهده شده اند؟
 

کوچک ترين ذره اي که تاکنون وجود آن اثبات شده،کوارک است.در اصطلاح فيزيک،هر ذره اي که از تجمع کوارک ها به وسيله نيروي قوي هسته اي به وجود آيد،هادرون ناميده مي شود. الکترون ها و پروتن ها نمونه هايي از ذرات ها دروني هستند. مي دانيم که براي مشاهده يک ميکروب يا سلول هاي يک برگ به راحتي مي توان از يک ميکروسکوپ معمولي استفاده کرد که بر اساس عملکرد نور کار مي کند. طول موج نور معمولي در حدود10متر است. بنابراين ذراتي با ابعاد کوچک تر از اين را نمي توان با ميکرسکپ معمولي مشاهده کرد. در تکنولوژي جديد،ميکروسکوپ هاي الکتروني براي مشاهده مولکول ها و اتم ها به کار روند که با امواجي با طول موج10 متر فعاليت مي کنند. از يک سو ايجاد امواجي با طول موج هاي کوچکتر نياز به انرژي بيشتري دارد. مشاهد الکترون ها و کوارک ها که در ابعاد به اندازه ده به توان18-و 19-متر هستند،نيازمند ميکروسکوپي با توان ايجاد چنين طول موج هايي است که انرژي بسيار زيادي را مي طلبد.مشاهده الکترون ها به صورت عيني چندان امکان پذير نيست اما با تکنولوژي هاي نوين،مي شود به نوعي اين کار را انجام داد. شتاب دهندهLHC،با بهره گيري از آهنرباهاي ابرساناي فوق العاده عظيم،تشکيل شده از 270هزار کيلومتر سيم هادي جريان که در دماي272/9-درجه سانتي گراد کار کرده و ميدان مغناطيسي در حدود100هزار برابر ميدان مغناطيسي زمين را ايجاد مي کنند،قادر به ميدان مغناطيسي زمين را ايجاد مي کنند،قادر به انجام چنين کاري است.

به من بگو چرا؟

8-شکسته شدن ديوار صوتي يعني چه؟
 

همه با اثرات ناشي از محدود و نسبتا کم بودن سرعت صوت آشنايي داريم ؛بازتاب صدا در کوه،تاخير زماني در شنيدن صداي بلندگوها و شنيدن صداي رعد پس از ديدن برق،کم بودن سرعت صوت در مقايسه با بعضي امواج ديگر را نشان مي دهد. در سطح دريا و دماي 22درجه،امواج صوتي با سرعت345متر بر ثانيه يا 1240 کيلومتر در ساعت منتشر مي شوند. هر چه دما وفشار کاهش يابد،سرعت صوت کم مي شود،به طوري که براي هواپيما در ارتفاع 35هزار پايي سرعت صوت به 295متر در ثانيه يا 1060کيلومتر در ساعت مي رسد. حالا يک منبع صوتي را تصور کنيد که يک پالس در ثانيه در فضا پخش مي کند.اين پالس ها را مي توان به صورت پوسته هاي کروي از هواي پرفشار که با سرعت صوت بزرگ مي شوند و صوت را منتشر مي کنند تصور کرد؛چيزي شبيه به دايره هاي ايجاد شده در سطح آب پس پرتاب يک سنگ.به اين کره ها جبهه هاي موج مي گوييم.اگر چشمه ساکن باشد،اين کره ها،مانند دايره هاي آب هم مرکز خواهند بود اما اگر منبع شروع به حرکت کند،اين کره ها را در جهت حرکتش جابه جا خواهد کرد. به طوري که فاصله کره ها از هم در يک طرف يعني در جهت حرکت،کمتر و در طرف مقابل بيشتر خواهد شد. مقدار اين جابه جايي بستگي به سرعت منبع نسبت به سرعت انتشار صوت دارد. هر جه سرعت منبع بيشتر باشد،به جبهه هاي موجي که در هر لحظه توليد مي کند،نزديک تر شده و بنابراين فاصله جبهه ها در مقابل منبع کمتروکمتر مي شود،تا اينکه در سرعت صوت،منبع به موج صوتي خود مي رسد و با آن حرکت مي کند. به طوري که جبهه هاي کروي امواج توليد شده همگي مقابل منبع انباشته مي شوند؛مثل حلقه هاي تودرتو با شعاع هاي مختلف که در يک نقطه بر هم مماسند. از نظر فيزيکي جبهه هاي موج نشان دهنده تغييرات فشار هوا هستند و همين تغييرات فشار است که گوش ما آن را به صورت صدا مي شنود. تصور کنيد همه اين جبهه هاي پرفشار جلوي يک هواپيما که با سرعتي در آستانه سرعت صوت حرکت مي کند جمع شود. در اين صورت جبهه ها همديگر را تقويت مي کنند و يک موج فشار با دامنه بسيار زياد تشکيل مي دهند. اين موج،نيروي مقاومت هوا را زياد مي کند و باعث کاهش نيروي بالابر و دشواري کنترل هواپيما مي شود. وقتي سرعت هواپيما با افزايش توان از سرعت صوت پيشي مي گيرد،از اين سد و ديوار صوتي عبور مي کند و به اصطلاح ديوار صوتي را مي شکند.

به من بگو چرا؟

9-آيا دليل انقراض ماموت ها ورود انسان به طبيعت است؟
 

بعضي معتقدند حدود 10هزار سال پيش کشته شدن تعداد زيادي از ماموت هاي بزرگ توسط انسان هاي نخستين سبب انقراض اين حيوانات شده است. اما پژوهشگران تحقيقات همه جانبه اي انجام داده اند که نشان مي دهد جثه ماموت هاي عظيم آمريکاي شمالي از حدود12500سال پيش به تدريج کوچک شده است و دليل آن تغييرات اقليمي است نه حضور انسان.استخوان هاي به دست آمده از ماموت هاي قديمي نشان مي دهد انسان ها سال ها پس از کوچک شدن جثه ماموت ها يا به عبارتي منقرض شدن نسل ماموت هاي عظيم الجثه وارد دنيايي طبيعت شده اند. اين تغييرات جوي است که عامل اصلي انقراض آنها به حساب مي آيد.

به من بگو چرا؟

10-RSSچيست؟
 

RSSچيزي نيست به جز يک نشانه گذاري استاندارد شدهXML،که محتوايي که قصد به اشتراک گذاشتن آن را داريد را توصيف مي کند. به اين ترتيب با قرار دادن قسمتRSSيک سايت در متن سايت ديگر،با عوض شدن اخبار و عناوين سايت اول،اين محتويات هم در سايت دوم به صورت خودکار عوض مي شوند. اين عبارت مخففRICHSITE SUMMARY به معني «چکيده سايت» يا «مختصر و مفيد سايت» است که به شما امکان مي دهد تا از آخرين خبرها و عناوين سايت يا وبلاگ هاي مورد علاقه خود با خبر باشيد،بدون آنکه نيازي داشته باشيد به آنها سر بزنيد. ساختار يک فيدRSSاز زبان اکس ام ال تشکيل شده است. شما هم مي توانيد با استفاده از زبانXMLيکRSS براي سايت خودتان درست کنيد. بسته به نوع نسخه RSSکه استفاده مي کنيد،ساختار فيدهاي شما متفاوت مي شوند.

11-راديو دارو يا داروهاي هسته اي چيست؟
 

داروهاي نشان دار راديواکتيو که به مريض تزريق يا خورانده مي شوند،به نام راديو داروها معروف هستند. علم دارويي هسته اي يا راديو فارماکولوژي روش دارويي خاصي است که با ترکيبات،آزمايش يا تزريق مناسب راديو دارو به مريض ارتباط دارد. کاربردهاي بسياري براي راديو داروها وجود دارد که به دو دسته کلي روش هاي تشخيص زنده و روش هاي و روش هاي تشخيص غير زنده تقسيم مي شوند . روش هاي تشخيص زنده آن روش هاي هستند که در آنها يک راديو دارو در سيستم يک مريض زنده،به طريق خوراندن،تزريق يا با استنشاق وارد مي شود. اشعه گاماي نشر شده به وسيله راديو داروها براي تامين اطلاعات مورد نياز روي صفحه کامپيوتر قابل مشاهده هستند. روش هاي غير زنده آنهايي هستند که روي نمونه هاي برداشته شده از يک مريض انجام مي شود.

به من بگو چرا؟

12-آهار زني پارچه يعني چه؟
 

در صنعت نساجي براي افزايش استحکام در برابر پارگي،کاهش نيروي سايشي و خواباندن پرزهاي سطحي الياف،نخ هاي تار را آهار مي دهند. مواد آهاري، ماکرومولکول هايي هستند که ممکن است بر اثر پيوند بين خود يا با الياف،پوششي تشکيل دهند. نشاسته ها و مشتقات آن ها ،مشتقات سلولزي و پروتئيو ها آهار طبيعي به شمارمي آيند. آهار هاي مصنوعي عبارتند از انواع پلي وينيل الکل ها،انواع پلي اکريلات و انواع کوپليمراستايرين.
منبع:دانستنيها شماره 16 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
چهل سال از روزهای شور و شعور گذشت؛
چهل سال از روزهای شور و شعور گذشت؛

چهل سال از روزهای شور و شعور گذشت؛

نگاهی به حواشی برنامه زاویه در مرود حجاب
نگاهی به حواشی برنامه زاویه در مرود حجاب

نگاهی به حواشی برنامه زاویه در مرود حجاب

ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو
ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو

ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟

اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد
اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد

اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد

علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن
علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن

علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن

راهزن‌های گردنه اینستاگرام
راهزن‌های گردنه اینستاگرام

راهزن‌های گردنه اینستاگرام

هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم
هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم

هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم

نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون
نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون

نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون

نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه
نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه

علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان
علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان

علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان

نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد
نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد

نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد

کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان
کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان

کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان

نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی
نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی

نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی

تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!
تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!

تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!

نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی

بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی
بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی

بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی
روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی

نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی
نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی

نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی

بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری
بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری

بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری

کمبود کره، دستاویزی دو سویه
کمبود کره، دستاویزی دو سویه

کمبود کره، دستاویزی دو سویه