0
ویژه نامه ها

فرمول تضميني موفقيت کشف شد!

خيلي ها معتقدند بدون فرمول هيچ کاري نمي توان کرد. بخصوص آشپزي! با فرمول است که از قبل معلوم مي شود چه موادي مورد نياز است و از هر ماده به چه ميزاني و با چه ترتيبي بايد استفاده کرد تا محصول نهايي به دست آيد. داروسازان و سازندگان مواد بهداشتي براي يافتن فرمول هاي طلايي مواد دارويي و بهداشتي بعضي مواقع از جان خود مايه
فرمول تضميني موفقيت کشف شد!

فرمول تضميني موفقيت کشف شد!
فرمول تضميني موفقيت کشف شد!


 

نويسنده:احمد حلت
 
خيلي ها معتقدند بدون فرمول هيچ کاري نمي توان کرد. بخصوص آشپزي! با فرمول است که از قبل معلوم مي شود چه موادي مورد نياز است و از هر ماده به چه ميزاني و با چه ترتيبي بايد استفاده کرد تا محصول نهايي به دست آيد. داروسازان و سازندگان مواد بهداشتي براي يافتن فرمول هاي طلايي مواد دارويي و بهداشتي بعضي مواقع از جان خود مايه مي گذارند و کارخانجات بزرگ مثل کوکاکولا به اين ويژگي انحصاري خود افتخار مي کند که بعد از چندين دهه هنوز کسي فرمول اسرارآميز کوکاکولاي واقعي را پيدا نکرده است. مي گويند اينشتين سال هاي آخر عمر خود را صرف اين کرد که بفهمد فرمول اعظم جهان چيست. يعني همان فرمولي که با آن بتوان تأثير و تأثر همه اجسام عالم روي يکديگر را از ريزترين ذره تا بزرگترين کهکشان ها پيش بيني کرد. نتيجه اينکه داشتن فرمول هاي طلايي مي تواند انسان را در مسيري که حرکت مي کند سال ها جلو بيندازد. خيلي از معلم هاي خصوصي راز موفقيت خودشان را دسته بندي هوشمندانه مطالب و استخراج فرمول هاي جامعي مي دانند که مثل کليدي که به هر قفلي بخورد مي تواند هر مسأله اي را حل کند. معلم هاي موفقيت هم بعد از سال ها تلاش و کوشش بالاخره موفق شدند فرمول تضميني موفقيت هر انساني را کشف کنند. فرمولي که هر انساني مي تواند با استفاده از آن در شغل و حرفه خود جهش هاي فوق العاده اي را تجربه کند و به ثروت بي نهايتي دست يابد که خاص خود اوست. فرمول تضميني موفقيت انسان ها يک فرمول جامد و بي روح نيست که هر کسي از راه برسد آن را يادداشت کند و به بازار رود و اجزاي آن را سفارش دهد و با هم ترکيب کند و به موفقيت برسد. فرمول تضميني موفقيت يک فرمول شخصي است و فرد به فرد فرق مي کند. ما در اين جا مي خواهيم به عنوان هديه نوروزي سال 1389 اين فرمول اعجاب آور را به شما تقديم کنيم.در اين فرمول و معادله ساده اما فوق العاده مؤثر نکته هايي نهفته است که فقط با تأمل و دقت مي توان آنها را کشف کرد. بياييد فرمول را مرور کنيم و برخي از اين نکته ها را کشف کنيم. فرمول تضميني موفقيت همه انسان ها بخصوص در زمينه هاي شغلي و ثروت اندوزي و عموماً در کليه جنبه هاي زندگي هر انساني به شرح زير است:
P+T+A*A=Success
اين فرمول را به زبان انگليسي نوشتيم اما اصلاً نگران نباشيد. مي توانيم به جاي حروف بالا از معادل هاي فارسي نيز استفاده کنيم اما ابتدا اجازه دهيد فرمول را به همين صورت انگليسي بررسي کنيم و بعد براي راحتي معادل فارسي آن را هم بنويسيم.
هر کدام از اين حروف انگليسي مخفف و کوته نوشته يک کلمه کامل انگليسي هستند که در زير تک تک آنها را با هم مرور مي کنيم. باز هم تکرار مي کنم که از انگليسي بودن کلمات اصلاً آزرده نشويد چرا که مفهوم بسيار ساده تر از آن است که تصور مي کنيد.
Pاول کلمه انگليسي passion به معناي شور و شوق دروني و علاقه باطني است.
Tابتداي واژه انگليسي talent به معناي استعداد است.
اولين A نخستين حرف لغت انگليسي Action به معناي عمل و اقدام است.
دومين A حرف آغازين کلمه انگليسي Associateاست که در اين جا به معناي همراهان است.
Success هم که معادل انگليسي کلمه موفقيت است. بنابراين فرمول طلايي موفقيت به زبان فارسي به صورت زير درمي آيد: موفقيت مساوي است با اشتياق+استعداد +عمل ضربدر مساعدت همراهان. به همين سادگي!
يعني اگر شما خواهان موفقيت در شغل و کار خود هستيد و مي خواهيد حرفه سودآور و شخصي خود را پيدا کنيد اول بايد در درون وجود خود به دنبال يک شوق و اشتياق باطني و دروني بگرديد. ببينيد علاقه درونيتان به سمت کدام حرفه و کار گرايش دارد.اهل کشاورزي هستيد و يا به امور ساخت و مهندسي علاقه داريد. دوست داريد در فعاليت هاي خدماتي بدرخشيد و يا مي خواهيد در حوزه نويسندگي فعاليت کنيد. ته دلتان آرزومند کار در کارگاه و شرکت خصوصي خود هستيد و يا مي خواهيد وسيله جديدي را اختراع کنيد و از طريق فروش آن کسب درآمد نماييد. نوع شغل و حرفه و کار و فعاليت درستي که انتخاب مي کنيد مهم نيست، مهم اين است که چيزي در اعماق وجودتان آن را بطلبد و به آن علاقه داشته باشد.
بعد از يافتن شوق و شور و اشتياق نوبت به استعداد مي رسد. ببينيد به طور مادرزادي در چه زمينه خاصي استعداد داريد و اگر نتوانستيد استعداد مشخصي را حدس بزنيد که البته بعيد است، ببينيد بعد از اين همه سال درس خواندن و کار کردن در حوزه هاي مختلف به چه مهارت هايي مسلط هستيد. اصلاً مهم نيست که اين مهارتي که به آن مسلط هستيد براي بقيه عادي باشد و يا در آن صاحب مدرکي باشيد يا نه! همين که احساس مي کنيد بين چند کار و فعاليت يکي را بهتر از بقيه انجام مي دهيد و يا در آن زمينه ذوق و استعدادي خاص خود را داريد، کفايت مي کند. اگر باز هم استعدادي در خودتان نيافتيد برويد آموزش ببينيد. يعني مهارتي انتخاب کنيد که يادگيري اش براي شما راحت است. شايد تعجب کنيد ولي خوب صحبت کردن و يا خوب تميز کردن و خوب رانندگي کردن هم جزو استعدادهاي فردي محسوب مي شود. نکته اينجاست که استعداد فردي و انحصاري هر فردي تعيين کننده مسير موفقيت اوست و اگر اين استعداد و مهارت ذاتي و شخصي کنار گذاشته شود و شخص سعي کند از طريق کاري که در آن هيچ مهارتي ندارد به ثروت برسد دير يا زود تازه کارهاي مستعد او را کنار زده و کنترل اوضاع را در دست مي گيرند. اگر همين الان به کاري مشغول هستيد که هيچ استعداد و مهارتي در آن نداريد و بعد گله منديد که اوضاع بر وفق مرداتان نيست بدانيد که مقصر شماره يک خودتان هستيد. فرمول طلايي موفقيت مي گويد شما يکي از مواد مورد نياز موفقيت را نداريد و بنابراين نبايد منتظر پيشرفت و رشد باشيد. همين الان استعدادهاي دروني خود را پيدا کنيد و اگر آنها را سرکوب کرده ايد دوباره آشکار کنيد و با تقويت توانمندي هاي درونيتان که نعمت خدادادي و منحصر به فرد شماست فرمول موفقيت خود را تکميل کنيد.
بعد از اينکه شوق و علاقه را در خود زنده ساختيد و استعداد خود را کشف کرديد و آن را به اندازه کافي شناسايي و تقويت کرديد نوبت عمل فرا مي رسد. اينکه دست روي دست بگذاريد و انتظار داشته باشيد کاينات به شما همين طوري مفت و مجاني کمک برساند خواب و خيالي بيش نيست. همه آنها که الان در فقر و نداري دست و پا مي زنند بيشترشان کساني هستند که هيچ کاري براي خروج از تنگدستي انجام نداده اند. پس دست به عمل بزنيد. لازم هم نيست که کارهاي بزرگ را همان ابتدا در دست بگيريد. قدم به قدم و سانتي متر به سانتي متر پيش برويد. مهم اين است که کاري را انجام دهيد و اين کار و تلاش و فعاليتتان پايان ناپذير و مستمر و پيوسته و دايمي باشد.
اما عمل خشک و خالي باز هم شما را به موفقيت نمي رساند. عملي که انجام مي دهيد اگر با پشتيباني و حمايت ديگران همراه نشود هرگز به ثمر نمي رسد. بايد به هر ترتيبي که شده تيم همراه و هميار مناسبي براي خود دست و پا کنيد. اين تيم همراه الزاماً کارمندان شما نيستند. کساني هستند که شما را دوست دارند و از کمک به شما دريغ نمي کنند. دوستان و آشنايان شما، افراد فاميل دور و نزديک و حتي همسايه مغازه دار و مردم کوچه و بازار مي توانند جزو کساني باشند که هنگام عمل و اقدام به شما ياري رسانند. يکي با دادن يادداشتي و ديگري با هم فکري و آن يکي ديگر با قرض دادن وسيله و يا اجازه دادن مکان و ديگري با دعا کردن و دلگرم ساختن. هر چه تيم اطراف و همراهتان قوي تر، ماهرتر، درستکارتر، آگاه تر و دلسوزتر باشند عمل شما زودتر به انجام مي رسد و شما سريع تر جواب مي گيريد. بديهي است که تيم همراه رايگان به شما کمک نمي کند و شما هم بايد به عنوان يکي از اعضاي تيم همراه به آنها نيز موقع نياز کمک کرده و سعي کنيد در موفقيت آنها هم سهمي داشته باشيد.
بسيار خوب اکنون ديگر چيزي براي مخفي کردن وجود ندارد. فرمول تضميني موفقيت را به صورت خيلي ساده و خلاصه تشريح کرديم. بديهي است که هر کدام از اين عوامل بايد موشکافانه و بيشتر توسط خود شما با دقت و تأمل بررسي شوند و حالت هاي مختلف آن مورد مطالعه قرار گيرد اما اگر کمي ذوق و حوصله داشته باشيد و در ايام تعطيل نوروز روي افراد موفق مختلفي که مي بينيد اين فرمول را امتحان کنيد خواهيد ديد که براي هر فردي به طرز حيرت آوري جواب مي دهد. البته با توجه به تفاوت استعداد و همراهان و شوق و ذوق شخصي افراد و تنوع عمل و فعاليت اشخاص تفسيرهاي مختلفي خواهيد يافت. اما نکته طلايي اين جاست که صرف نظر از تفاوت هاي انسان ها اين فرمول براي همه اشخاص کار مي کند و به طور تضميني جواب مي دهد. هديه نوروزي گرانقدري را موفقيت به شما تقديم کرده است، قدر آن را بدانيد.
منبع:نشريه موفقيت، شماره 185 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
پنج سرمشق طلایی در دفتر زندگی شهدا
پنج سرمشق طلایی در دفتر زندگی شهدا

پنج سرمشق طلایی در دفتر زندگی شهدا

بیماری فاویسم
بیماری فاویسم

بیماری فاویسم

نماهنگ | رو تنش پا نذارید / کربلایی حسین طاهری
نماهنگ | رو تنش پا نذارید / کربلایی حسین طاهری

نماهنگ | رو تنش پا نذارید / کربلایی حسین طاهری

نماهنگ | کوفه میا حسین جان / حاج سعید حدادیان
نماهنگ | کوفه میا حسین جان / حاج سعید حدادیان

نماهنگ | کوفه میا حسین جان / حاج سعید حدادیان

نماهنگ | باشه منو نبر حسین به کربلات حق داری آقا / محمد حسین پویانفر
نماهنگ | باشه منو نبر حسین به کربلات حق داری آقا / محمد حسین پویانفر

نماهنگ | باشه منو نبر حسین به کربلات حق داری آقا / محمد حسین پویانفر

اکولایزر تصویری | شفا در تربت / حجت الاسلام هاشمی نژاد
اکولایزر تصویری | شفا در تربت / حجت الاسلام هاشمی نژاد

اکولایزر تصویری | شفا در تربت / حجت الاسلام هاشمی نژاد

اکولایزر تصویری | به دنبال حسین / حجت الاسلام محرابیان
اکولایزر تصویری | به دنبال حسین / حجت الاسلام محرابیان

اکولایزر تصویری | به دنبال حسین / حجت الاسلام محرابیان

چگونگی کاهش قندخون به طور طبیعی
چگونگی کاهش قندخون به طور طبیعی

چگونگی کاهش قندخون به طور طبیعی

همه چیز درباره سرطان خون
همه چیز درباره سرطان خون

همه چیز درباره سرطان خون

کاربرد و عوارض رانیتیدین
کاربرد و عوارض رانیتیدین

کاربرد و عوارض رانیتیدین

سرطان های شایع در مردان
سرطان های شایع در مردان

سرطان های شایع در مردان

با موارد مصرف و عوارض آمپول نوروبیون آشنا شوید
با موارد مصرف و عوارض آمپول نوروبیون آشنا شوید

با موارد مصرف و عوارض آمپول نوروبیون آشنا شوید

آیا دستگاه‌های شما از شما جاسوسی می‌کنند؟
آیا دستگاه‌های شما از شما جاسوسی می‌کنند؟

آیا دستگاه‌های شما از شما جاسوسی می‌کنند؟

شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX) چیست و چه کاربردهایی دارد؟
شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

شاخص سهام آزاد شناور (TEFIX) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

خرید و فروش در بورس ایران چگونه انجام می شود؟
خرید و فروش در بورس ایران چگونه انجام می شود؟

خرید و فروش در بورس ایران چگونه انجام می شود؟

سامانه سجام چیست؟ آموزش ثبت نام در سجام بورس
سامانه سجام چیست؟ آموزش ثبت نام در سجام بورس

سامانه سجام چیست؟ آموزش ثبت نام در سجام بورس

کارگزار بورس کیست؟ چگونه یک کارگزار بورس خوب در ایران انتخاب کنیم؟
کارگزار بورس کیست؟ چگونه یک کارگزار بورس خوب در ایران انتخاب کنیم؟

کارگزار بورس کیست؟ چگونه یک کارگزار بورس خوب در ایران انتخاب کنیم؟

کد معاملاتی چیست و چگونه باید کد بورسی دریافت کرد؟
کد معاملاتی چیست و چگونه باید کد بورسی دریافت کرد؟

کد معاملاتی چیست و چگونه باید کد بورسی دریافت کرد؟

ماجرای تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس چیست؟
ماجرای تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس چیست؟

ماجرای تحویل ۱۵۰۰ دوز واکسن آنفلوآنزا به نمایندگان مجلس چیست؟

با قرص فلوکونازول و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید
با قرص فلوکونازول و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید

با قرص فلوکونازول و کاربرد آن بیشتر آشنا شوید

همه چیز درباره آپاندیس
همه چیز درباره آپاندیس

همه چیز درباره آپاندیس