0
ویژه نامه ها

جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)

مي خواهم بگويم كه امروز در هر گوشه اي از دنيا كه خون بي گناهان ريخته شود ، حقوق بشر رعايت نمي شود. هر جا كه جمهوريت را از بين مي برند ، اين كار ، با واسطه يا بدون واسطه ، كار آمريكا و شوروي است. درباره شوروي كه نمي توانم چيزي بيشتر از اين بگويم ، چون حقيقت امر وقتي روشن خواهد شد كه نظام كنوني كمونيسي از بين برود. در اين
جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)

جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)
جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)


 


 

خلاصه ای از پيام ها ، سخنراني ها و مصاحبه هاي شهيد علامه سيد عارف حسين الحسيني
 

آمريكا بزرگ ترين دشمن حقوق بشراست
سخنراني شهيد به مناسبت سرنگوني هواپيماي مسافري جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس
 

بسم الله الرحمن الرحيم
«ان تنصروالله ينصركم و يثبت اقدامكم»
برادران اسلامي!
مي خواهم بگويم كه امروز در هر گوشه اي از دنيا كه خون بي گناهان ريخته شود ، حقوق بشر رعايت نمي شود. هر جا كه جمهوريت را از بين مي برند ، اين كار ، با واسطه يا بدون واسطه ، كار آمريكا و شوروي است. درباره شوروي كه نمي توانم چيزي بيشتر از اين بگويم ، چون حقيقت امر وقتي روشن خواهد شد كه نظام كنوني كمونيسي از بين برود. در اين 70 سال ، نظام كمونيستي خيانت هائي نسبت به مردم و كارگران انجام داد كه در دنيا نظير ندارد. درباره اوضاع داخلي شوروي چيزي نمي گويم ، اما بايد بگويم كه اينها چه جناياتي را در افغانستان انجام دادند و چگونه مردم بي گناه اعم از زن ، مرد و كودكان را قتل عام كردند. شاهد اين امر وجود برادران مهاجر و مجاهدين افغاني ما در پاكستان است. اكنون اگر شوروي هزار بار بگويد كه نظام ما حامي مردم و كارگران است ، كسي اين حرف را باور نخواهد كرد.
همين طور امريكا را ببينيد. من نمي خواهم راجع به جنايات گذشته امريكا نسبت به مظلومان ، فقرا و جمهوريت صحبت كنم. فقط راجع به حكومت ريگان مي گويم. او از وقتي دولت تشكيل داده ، سخن از حقوق بشر مي گويد و حقوق بشر را علم كرده است. سردمداران جمهوريت ريگان ارتش خود را با زور در جزيره «گمربندا» مستقر ودولت آنجا را سرنگون كردند. او عليه مسلمين لبنان جنايات بسياري را انجام داد و براي شكست انقلاب اسلامي ايران تلاش فراواني كرد و هر حيله و حربه اي را به كار برد. حادثه خليج فارس كه در اثر آن 240 نفر به شهادت رسيدند، يكي از نمونه هاي روشن و زنده تروريسم ، دشمني با بشريت ، زير پا گذاشتن حقوق انساني و مخالفت با اصول و قوانين بين المللي است.
امروز همه بايد بدانند كه امريكا بزرگ ترين تروريست جهاني است. امريكا بزرگ ترين دشمن دموكراسي است. امريكا بزرگ ترين دشمن حقوق بشر است. امريكا دشمن بزرگ صلح و امنيت است. اگر آمريكا مي خواست در خليج فارس امنيت را به وجود آورد ، به صدام فشار مي آورد، چون او جنگ را در خليج فارس آغاز كرده بود ، نه اينكه همراه با نيروهاي ناتو وارد خليج فارس شود و امنيت آنجا را از بين ببرد. ما مي گويم بعد از آمدن امريکا به خليج فارس نه تنها امنيتي به وجود نيامد ، بلكه اوضاع خراب تر شد. كساني هم كه امريكا و ناتو را به خليج فارس دعوت كردند ، شريك جرم آمريكا هستند. اين كشور كويت بود كه آمريكا را به منطقه دعوت كرد و مشاور كويت نيز در اين امر عربستان سعودي بود. ممانعت از سفر حجاج ايراني ، لبناني و فلسطيني نيز توطئه و حيله است ، توطئه كساني كه آمريكا را مأمن و پناهگاه خود تلقي مي كنند. ان شاءالله آمريكا و شوروي به زودي ذليل و خوار خواهند شد. شوروي نيز با همين وضعيت روبرو خواهد شد و مسلمين به عظمت از دست رفته خود دست خواهند يافت.
ما اين جنايت ظالمانه و ضد انساني را محكوم مي كنيم. و از سازمان هاي بين المللي ، سازمان ملل ، شوراي امنيت ، كنفرانس اسلامي و سازمان هاي ديگر غير وابسته مطالبه مي كنيم كه به آمريكا فشار بياورند تا ارتش خود را از خليج فارس بيرون ببرد و حل مسائل خليج فارس را به كشورهاي منطقه واگذارنمايند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)

اسرائيل چالشي براي شرف مسلمين است
 

پيام شهيد به علماي پاكستان به مناسبت روز قدس و هفته قرآن

 

اميدوارم كه در ظل توجهات ولي الله الاعظم با حفظ و سلامتي پيگير مقاصد عظيم الحق باشيد.
توجه شما را به مسائلي چند و قابل توجه جلب مي كنم:
1. يوم القدس: اقدامات دشمنان اسلام و مسلمين در ضديت با اسلام و مسلمين روز به روز دارد بيشتر مي شود. اقدامات دشمنان ، چالشي براي عزت ، آزادي و شرف مسلمين است. سرزمين فلسطين شاهد ريختن خون مردم مظلوم است ، اسرائيل غاصب به سرپرستي آمريكا ، عزت مسلمين را به خاك مي مالد و اهل دنيا محض نظاره گري اند. از طرف ديگر آمريكا در خليج فارس با اقدامات خصمانه و تروريستي ضد ايران ، جهان اسلام را به چالش كشيده است. در اين اوضاع و احوال وظايف ما بيشتر شده است. با توجه به اين اوضاع و احوال ، مراسم يوم القدس را هر چه باشكوه تر منعقد نمائيد.
در برابر كفر جهاني، به ويژه آمريكا و شوري و نيز در ضديت با جنايات اسرائيل و رهايي قدس شريف ، با راه اندازي نهضتي بزرگ ، مسلمان ها را از خواب غفلت بيدار كنيد. در اين راه با برنامه هاي مناسب ، چون تظاهرات ، تبليغات ، كنفرانس خبري و از هر راه ممكن به وظيفه خود عمل كنيد.
2. هفته قرآن: مثل سال گذشته ، امسال نيز از 22 رمضان المبارك لغايت 28 ماه رمضان هفته قرآن را هر چه باشكوه تر برگزار نمائيد. در اين زمان ملت اسلامي را هر چه بيشتر با معارف قرآني ، آشنا كنيد. براي مستحكم تر كردن رشته ما با قرآن ، بايد برنامه هاي مناسبي برگزار شود تا از اين راه وابستگي شيعيان اميرمؤمنان (ع) به قرآن ، قوي و راه ترويج معارف قرآني با خدمات و فداكاري هاي آنها روشن شود. ما شاهديم كه دست اندركاران استكبار جهاني عليه شيعيان علنا تبليغات وسيعي مي كنند. اميدوارم حساسيت زمان را در نظر بگيريد ، براي هفته قرآن فعاليت هاي وسيعي را انجام و براي آشنايي ملت اسلامي با معارف قرآني ، برنامه هاي مفيدي را ترتيب دهيد.
خداوند متعال به همه ما توفيق عمل به وظايفمان را عطا فرمايد.
والسلام عليكم.

جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)

عزت مسلمين با وحدت آنها گره خورده است
 

پيام شهيد به مناسبت هفته وحدت
اين يك موقعيت حساس است و از هر گوشه و كنار كشور عزيز ما خبرهاي ناگواري شنيده مي شود.جايي به نام مذهب ، دارد توهين به مقدسات اسلامي انجام مي شود. گروهي عليه گروه ديگري با صدور فتاواي تكفير ، با خون مسلمانان بيگناه بازي مي كنند. به نام دين كارهاي قبيح و زشتي صورت مي گيرد كه موجب آبروريزي همه مسلمان ها شده است. در مكان ديگر به نام عصبيت ، بين برادران تفرقه انداخته مي شود كه باعث يتيمي فرزندان و بي سرپرست ماندن خانواده ها شده است. به آتش كشيدن املاك بي شمار ، كشور را در فقر اعتقادي فرو مي برد. در جائي به نام سياست ، بين برادران دشمني ايجاد مي كنند.
در كشور عزيز ما كساني به نفع آمريكا و شوروي كه هر دو كشور دشمنان اسلامند ، تبليغات مي كنند و جنايت بزرگ اينكه كساني در پي تجزيه كشورند. اينها كساني اند كه با موجوديت كشور مبارزه مي كنند ، كشوري كه براي استقلال آن ، مردم شبه قاره هند تلاش فراواني كردند. اين نوع كارها در كشور ما موجب بحران خطرناكي شده است كه در نتيجه آن هيچ گروه يا فرقه اي سالم نخواهد ماند و هر فردي را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. از همه بالاتر اينكه استعمار با يك برنامه منظم و منسجم و تبليغات خطرناك سعي دارد تا جوانان تحصيلكرده ما را از معارف و اخلاق اسلامي دور سازد و به سوي يك فرهنگ فاسد سوق دهد تا در اثر آن ، اين جوانان از قدرت ايماني تهيدست شوند. اوضاع فعلي اقتضا مي كند كه يك فرد روشنفكر و داراي وجدان وظايفي را براي خود در نظر داشته باشد. علماي اعلام ، صاحبان قلم افراد متفكر و دانشمندان مسئولند.
كساني كه قلوب آنان با نور ايمان منور و عقول و افكارشان با معارف قرآن مزين است ، مي دانند كه براي ناكام كردن اين نوع توطئه ها ، وحدت مخلصانه ، همكاري و يكدلي و همسوئي بين صفوف مسلمان ها لازم است. اين طوفان مهلك مي تواند براي آينده ما خطرساز باشد ، لذا اين زمان از هر زمان ديگري بيشتر نيازمند وحدت هستيم ، وحدتي كه هر نوع نفاقي را دور ، اختلافات را برطرف و تلاش ها را براي سربلندي كلمه حق در يك مسير جمع كند و به سوي اهداف معيني سوق دهد تا مسلمين جهان به خود اعتمادي دست يابند. بايد به جاي آمريكا و شوروي ، در محضر خدا سربه سجده بريم و به جاي تكيه به شرق و غرب ، خودباوري داشته باشيم تا فضاي مفاهمه و يگانگي ايجاد شود.
مسئله وحدت مسئله اي نيست كه صرفا قرآن و روايات بر آن تاكيد فراوان داشته باشند ، بلكه عقل و شرائط زندگي مان نيز ضرورت وحدت را ايجاب مي كند. حيات با عزت مسلمين با وحدت مسلمين گره خورده است. آيا غيرت يك فرد مسلمان اجازه مي دهد كه خود او يا مال ، ناموس ، زمين و مقدسات برادرش تحت سلطه دشمنان اسلام باشند؟ هرگز! پس چرا الان سرزمين افغانستان در دست ناپاك دشمنان اسلام است؟ سرزمين مقدس فلسطين ، خصوصا قبله اول از ديرباز در دست ناپاك يهوديان است. چرا فلسطين را فراموش كره ايم؟ براي غيرت مسلمين ، چه چالشي بزرگ تر از اينكه اغيار براي مقدرات دول اسلامي با هم قرعه بيندازند و مسلمان ها با ناتواني نظاره كنند. گوئي دول اسلامي نابالغند و نياز به سرپرست دارند! براي مسلمين چه ذلتي بزرگ تر از اينكه مقدراتشان در واشنگتن يا مسكو به تصويب برسد. رفت و آمد روزانه افسران نظامي و غيرنظامي آمريكا و اظهارات مخالف عزت و شرف ملي ما، شاهد اين مدعاست. امروز اوضاع مسلمين به تعبير نبوي مثل خاشاكي شده است كه امواج بي رحم دنيا ، آنرا به اين و آن سو مي برد. امروز در قبال مسلمين همين روش دنبال مي شود. مسلمان ها بايد فكر كنند تا كي با اين ذلت روبرو خواهند بود؟
به مناسبت هفته وحدت از همه مسلمانان عالم مي خواهم كه در پرتو تعليمات قرآن ، اختلاف را كنار بگذارند و زير سايه پرچم توحيد ، براي مقابله با دشمنان اسلام متحد شوند. از هر نوع ، اختلاف ، رنگ ، نسل ، فرقه و جغرافيا بايد پرهيز و بين صفوف ايشان بايد وحدت ايجاد كرد. امروز اسلام در مقابل كفر است نه كفر در مقابل شيعه يا سني. هر صدا و يا نوشته اي كه بين مسلمان ها اختلاف و سوءظني را ايجاد كند ، آن صدا يا نوشته بايد شيطاني تلقي گردد. اختلاف كار لشكر شيطان و وحدت امر رحماني است. لذا سخنران يا عملي كه به نفع مقاصد شوم استعمار باشد ، هرگز طرفدار حق نيست ، بلكه نماينده استعمار و دشمن مسلمين است.
ماه ربيع الاول ، ماه ميلاد مسعود پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي و امام صادق است ، لذا با توجه به حساس بودن مسئله ميلاد حضرت، از 12 تا 14 ربيع الاول هفته وحدت نامگذاري شده است. با توجه به اين هفته پربركت همه مسلمين با هم به مناسبت وحدت مسلمين اجتماعات و سمينارهائي را برگزار نمايند.
اهل تشيع و سنت با برگزاري اجتماعات مشترك ، پيام رسالت را به مردم ابلاغ نمايند تا رشته هاي اخوت و محبت هر چه بيشتر محكم شود.
بار ديگر از همه مسلمين در خواست مي كنم كه آنان همه قدرت جسمي ، فكري و ماديشان را براي تقويت اسلام و مسلمين و مقابله با استكبار به كار گيرند.
از خداوند منان پيروزي اسلام و مسلمين را مسئلت مي دارم.
والسلام علي من اتبع الهدي
2 ربيع الاول 1407 ه.ق

جلوه هاي ماندگار عقيده و جهاد(4)

منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 50 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
فواید و مضرات میگو
فواید و مضرات میگو

فواید و مضرات میگو

مواد غذایی سرشار از آهن
مواد غذایی سرشار از آهن

مواد غذایی سرشار از آهن

تأثیر مثبت ارزهای دیجیتال بر آینده اقتصاد جهان
تأثیر مثبت ارزهای دیجیتال بر آینده اقتصاد جهان

تأثیر مثبت ارزهای دیجیتال بر آینده اقتصاد جهان

سونامی سالمندی در انتظار ایران/ هشدار؛ یک‌سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ سالمند می‌شوند
سونامی سالمندی در انتظار ایران/ هشدار؛ یک‌سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ سالمند می‌شوند

سونامی سالمندی در انتظار ایران/ هشدار؛ یک‌سوم جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۵ سالمند می‌شوند

برای درمان سر درد چی بخوریم؟
برای درمان سر درد چی بخوریم؟

برای درمان سر درد چی بخوریم؟

فواید ومضرات دسر
فواید ومضرات دسر

فواید ومضرات دسر

امیر کویت درگذشت/ جانشین امیر کویت کیست؟
امیر کویت درگذشت/ جانشین امیر کویت کیست؟

امیر کویت درگذشت/ جانشین امیر کویت کیست؟

تمایلی به بازگشت به کار ندارم اما همسرم اصرار به انجام آن دارد، چه باید بکنم؟
تمایلی به بازگشت به کار ندارم اما همسرم اصرار به انجام آن دارد، چه باید بکنم؟

تمایلی به بازگشت به کار ندارم اما همسرم اصرار به انجام آن دارد، چه باید بکنم؟

چگونه باید گوشهای کودک خود را تمیز کنم؟
چگونه باید گوشهای کودک خود را تمیز کنم؟

چگونه باید گوشهای کودک خود را تمیز کنم؟

چگونه  مانع از جیغ و داد کودک پنج ماهه ام شوم؟
چگونه مانع از جیغ و داد کودک پنج ماهه ام شوم؟

چگونه مانع از جیغ و داد کودک پنج ماهه ام شوم؟

بهترین روش های بازی با کودک پنج ماهه چه می باشد؟
بهترین روش های بازی با کودک پنج ماهه چه می باشد؟

بهترین روش های بازی با کودک پنج ماهه چه می باشد؟

همه آنچه باید درباره علت، انواع و درمان پسوریازیس بدانید
همه آنچه باید درباره علت، انواع و درمان پسوریازیس بدانید

همه آنچه باید درباره علت، انواع و درمان پسوریازیس بدانید

نقش میوه ها در درمان بیماری ها
نقش میوه ها در درمان بیماری ها

نقش میوه ها در درمان بیماری ها

نماهنگ | شریک روضه / صابر خراسانی
نماهنگ | شریک روضه / صابر خراسانی

نماهنگ | شریک روضه / صابر خراسانی

نماهنگ | اگه بیان رحم نمیکنن به طفل رباب / حاج حمید علیمی
نماهنگ | اگه بیان رحم نمیکنن به طفل رباب / حاج حمید علیمی

نماهنگ | اگه بیان رحم نمیکنن به طفل رباب / حاج حمید علیمی

نماهنگ | هلال سپرشو اب کرده بود / حاج حسین سیب سرخی
نماهنگ | هلال سپرشو اب کرده بود / حاج حسین سیب سرخی

نماهنگ | هلال سپرشو اب کرده بود / حاج حسین سیب سرخی

اکولایزر تصویری | ریحانه کربلا / حجت الاسلام بندانی نیشابوری
اکولایزر تصویری | ریحانه کربلا / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | ریحانه کربلا / حجت الاسلام بندانی نیشابوری

اکولایزر تصویری | فاجعه است / حجت الاسلام عالی
اکولایزر تصویری | فاجعه است / حجت الاسلام عالی

اکولایزر تصویری | فاجعه است / حجت الاسلام عالی

خواص و مضرات کله پاچه
خواص و مضرات کله پاچه

خواص و مضرات کله پاچه

روشهایی برای برداشتن ضایعات پوستی
روشهایی برای برداشتن ضایعات پوستی

روشهایی برای برداشتن ضایعات پوستی

حکمت | امتحان الهی (استاد حسینی قمی)
حکمت | امتحان الهی (استاد حسینی قمی)

حکمت | امتحان الهی (استاد حسینی قمی)