0
ویژه نامه ها

ويژگي هاي شخصيتي شهيد هاشمي

حماسه 8 سال دفاع مقدس بيش از هر كس مديون كساني است، كه در روزهاي بحراني نخست جنگ كه هنوز سپاه شكل نگرفته بود و كشور از يك ارتش منسجم برخوردار نبود، مردانه قدم به ميدان گذاشتند و با كمك مردم از كيان اين سرزمين دفاع كردند. شهيد هاشمي يكي از اين مردان بزرگ است،كه سردار حسين الله كرم در اين گفتگوي صميمي به قطره اي از فضايل آن درياي عظيم اشاره مي كند.
ويژگي هاي شخصيتي شهيد هاشمي

ويژگي هاي شخصيتي شهيد هاشمي
ويژگي هاي شخصيتي شهيد هاشمي


 


 

گفتگو با سردار حاج حسين الله كرم
درآمد
 

حماسه 8 سال دفاع مقدس بيش از هر كس مديون كساني است، كه در روزهاي بحراني نخست جنگ كه هنوز سپاه شكل نگرفته بود و كشور از يك ارتش منسجم برخوردار نبود، مردانه قدم به ميدان گذاشتند و با كمك مردم از كيان اين سرزمين دفاع كردند. شهيد هاشمي يكي از اين مردان بزرگ است،كه سردار حسين الله كرم در اين گفتگوي صميمي به قطره اي از فضايل آن درياي عظيم اشاره مي كند.

از نخستين آشنايي خود با شهيد هاشمي خاطراتي را بيان كنيد.
 

درابتدا بهتر است از عظمت و شجاعت افرادي همچون فرمانده بزرگ حاج سيد مجتبي كه در طول هشت سال دفاع مقدس درصحنه مقاومت كردند سخن بگويم. به خاطر دارم زماني كه مي خواستيم به آبادان (كه كاملا تحت محاصره دشمن قرارگرفته بود) برويم نه از ماهشهر و نه از اهواز (به دليل بسته شدن جاده) امكان عبور نداشتيم از اينرو ناچار بوديم ابتدا به بندر امام (بندر ماهشهر) برويم و از آنجا با لنج به سمت آبادان حركت كنيم. در طول حركت لنج در درياي خليج فارس به دليل جزر و مد بسيار چندين بار به گل نشست و مشكلات فراواني بوجود آمد. از سوي ديگر به راه انداختن لنج خود مهارت خاصي مي خواست. با وجود سختي هاي فراوان سوار بر لنج به بهمنشير رسيديم. رزمنده ها در ايستگاه ذوالفقاري پياده شدند. درآن مرحله كار بچه ها تازه شروع شد. آنها بايد در آبادان وارد عمليات مي شدند. ارتش هنوز وارد عمل نشده بود و نيروهاي مردمي براي مبارزه به ميدان مي رفتند.
فداييان اسلام اولين نيروي سازماندهي شده اي بودند كه به رهبري آقا سيد مجتبي به آبادان رفتند.آقاي هاشمي نيروهاي سازمان يافته اي را به منطقه اي تحت محاصره كامل دشمن در‌آمده بود، برد. انجام چنين كارهاي بزرگي روح بزرگي هم مي خواهد. در واقع فداييان اسلام به فرماندهي آقا سيد مجتبي توانسته بودند خط پدافندي بوجود بياورند.
همانطور كه گفتم عراقي ها از رودخانه بهمنشير وارد شهر بودند. نيروهاي خودي قصد داشتند در چندين عمليات شهر را از محاصره دشمن خارج كنند. براي رسيدن به اين هدف سه عمليات انجام شد. اولين بار در 16 آذر ماه عملياتي پياده شد و يكي از بزرگواران سپاه اسلام، شاهرخ ضرغام طي اين عمليات به شهادت رسيد. شاهرخ ضرغام از جمله كساني بود كه مقابل رژيم شاهنشاهي ايستادگي مي كرد و ظاهري شبيه به جاهلها داشت.

شيوه كار اين گروه ها چگونه بود؟
 

در روزهاي آغازين جنگ نيروهاي بسيج آموزش چنداني نديده بودند و با چگونگي كار با اسلحه و مهمات آشنايي نداشتند با وجود اين مشكلات عمليات كربلاي 5 اوج شكوفايي نهضت مبارزاتي و نظامي ما بود. امام راحل بذرهايي در سراسر كشور عزيزمان كاشته بود و خون شهدايي همچون شاهرخ ضرغام اين بذرها را آبياري مي كرد. سرداران واقعي ما كساني بودند كه با پاي برهنه و حداقل نيرو و تجهيزات از جبهه هاي اسلام دفاع مي کردند. آنها گروههايي چريكي و پارتيزاني تشكيل مي دادند و رزمندگان همچون پروانه اي دور شمع وجود آنها جمع مي شدند. به عنوان مثال مي توان از گروههاي آدمخواران، چريكي اندرزي، محسن چريك، شهيد اصغر وصالي، فداييان اسلام، سياه جامگان و علي قرباني نام برد. شمع وجود آقا سيد مجتبي مهمترين نقطه دفاعي درنوك پيكان اسلام (آبادان) را روشن كرد و به رزمندگان گفت: «عاشقان! من سيد و فرزند زهرا هستم و در اين نهضت براي دفاع از امام پيشقدم مي شوم». رزمندگان هم كه هر كدام متعلق به شهرهاي مختلف بودند ،اطراف ايشان جمع مي شدند و همچون پروانه اي مي سوختند تا ما از گرما و روشنايي وجودشان بهره مند شويم. آنها جانشان را فداي اسلام كردند، جاني كه عاريت است و ازآن ما نيست. «اين جان عاريت كه به حافظ سپرد دوست/ روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم» هر چيز كه در وجود ماست يك روز از ما گرفته مي شود و شهدا به اين اصل معتقد بودند. گاهي اوقات يك در چوبي به تنهايي زيباست و با يك شفاف كننده زيبايي اش جلوه ميكند. هر چيز در اين دنيا رنگي دارد. رنگ الهي هم همين گونه عمل ميكند .رنگ الهي شفافيتي به وجود انسان مي دهد تا آدميت بيشتر متجلي شود.

ويژگي هاي شخصيتي شهيد هاشمي

از عملياتهايي كه توسط شهيد هاشمي فرماندهي شد چه خاطراتي داريد؟
 

بعد از عمليات 16 آذر عمليات ديگري به فرماندهي آقا سيد مجتبي و تپه هاي مدن انجام شد و رزمندگان توانستند دشمن را از منطقه بهمنشير يك گام به عقب برانند. از آنجايي كه خرمشهر محاصره شده بود، نمي توانستيم جهت اجراي عمليات توپ و تانك به همراه بياوريم.
جنگ تكه تكه و قدم به قدم انجام مي شد و تعداد زيادي از رزمندگان به شهادت رسيدند. مبارزه خون و شمشير بود و به فرمايش امام تمام اسلام درمقابل حمله كفر صف كشيده بود. با تفكر آقا سيد مجتبي و همراهي برادر مرتضي قرباني (فرمانده لشكر مقدس امام حسين و لشكر بچه هاي اصفهان)، شهيد حسين خرازي و علي فضلي (فرمانده لشكر 10 سيد الشهدا) عمليات با موفقيت انجام شد. اين عزيزان كه امروز در مقام فرماندهي مشغول به خدمت هستند، روزگاري درجبهه هاي جنگ به فرماندهي آقا سيد مجتبي مي جنگيدند.
عمليات بعدي عمليات ثامن الائمه بود. آنروزها بني صدر تسليحات و امكاناتي دراختيار رزمندگان قرار نمي داد. ارتش معتقد بود كه آبادان از دست رفته است. و ديگر نمي توان در اين شهر عمليات دفاعي انجام داد و بايد آبادان را ترك كرد گويي به اعتقاد بني صدر رزمندگان تلاش بيهوده اي مي کردند. اما بچه ها مي گفتند: «نه اينجاست. كه بايد ايستاد و ازاسلام و ايران دفاع كرد» نيروهاي مخلص ما ناچار بودند براي تهيه سلاح و مهمات ازژاندرمري خمپاره 60 بدزند. آنچه در چشم شهداي ما موج مي زد خون دادن بود و خون دل خوردن به واسطه فرمان امام خميني بر شكستن محاصره آبادان، رزمندگان با وجود مشكلات دست از تلاش و مقاومت برنداشتند. آن روزها وقتي كه نيروهاي عراقي كاري از پيش مي بردند صدام تشويقشان مي كرد و به آنها درجه و مدال مي داد ،اما به اعتقاد انسان موحد و مومن هر آنچه آدمي انجام مي دهد از آن خداست. و تنها فيضي است كه نصيب مومن مي شود ما وجود نيستيم و تنها نماد و سايه اي از خداييم ما فقيريم و او غني. ما جاهليم و او عالم. در واقع امام راحل پس از آزادي خرمشهر با فرمان معروف- خدا خرمشهر را آزاد كرد- به اين اعتقاد اشاره كردند و به ما رنگ الهي زدند امام با اين پيام قصد داشتند به رزمندگان بگويند كه «شما در ميدان نبرد بازوي خدا هستيد و من بر دست شما كه از خودخالي شده‌ايد و منيت خود را كنار گذاشته‌ايد بوسه مي زنم بوسه بر دستان شما بوسه بر دست خداست. و دست خدا بالاي اين وقايع است. بيت شهدا بيت خداست. و خانه شهدا زيارتگاه است.».
ما بايد اين محله ها را سرمه چشمانمان كنيم عكس شهدا را ببوسيم شهيدان به معراج رفتند و سوختند تا محفل ما را نوراني كنند. پيغمبران و اماممان همگي ما را نزد سيد الشهدا حضرت امام حسين‌(ع) مي فرستند و همه ما به آقا و مولايمان حضرت امام حسين(ع) اقتدا مي كنيم. «كيست مولا آنكه آزادت كند/ بند رقيت ز پايت بگسلد» روايت است. كه يك روز امام حسين (ع) بر دوش پيامبر اكرم(ص) سوار شدند پيامبر به ايشان مي فرمايند:‌ «حسين من پسرم، اي نور چشم اميرالمومنين(ع) من شتر تو هستم» شهداي ما همچون شترهايي بودن كه امام بر دوش آنها سوار بودند سيد مجتبي كسي بود كه اسلام را بر دوش خود گرفت و سرانجام انقلاب و نام سيدالشهدا را زنده كرد همه ما مي دانيم كه قسمت اعظم اسلام بر دوش شهيدانمان قرار دارد. بزرگ مرداني كه از خود خالي شدند و سراسر وجودشان سرشار از عشق به خدا شد.
اگر خدا قبول كند ما نوكري آقا سيد مجتبي را مي كنيم. در اينجا بهتر است. ماجرايي را برايتان تعريف كنم چند نفر از الوات در دكاني دور هم نشسته و مشغول ميگساري بودند. همگي گفتند: «بهتر است. برويم و شخصي را بياوريم تا برايمان روضه بخواند» يكي از آنها بلند شد و گفت: «من مي روم تا روضه خواني را به دكان بياورم» خلاصه آن لات درمسير كوچه جلوي آخوندي را مي گيرد و به او مي گويد: «زود باش راه بيفت و با من بيا» خلاصه به زور آن روحاني راهمراه خود به دكان مي برد. روحاني وقتي بساط عيش و نوش را مي بيند، مي پرسد : «چرا مرا اينجا آورده اي؟» آنها مي گويند: «براي ما روضه حضرت عباس بخوان» روحاني به آنها گفت: «اين بساط را جمع كنيد تا برايتان روضه بخوانم» آنها هم فوراً بساط عيش را جمع كردند آن آخوند دوباره گفت:‌ «من براي روضه خواندن احتياج به منبر دارم. برايم منبري آماده كنيد» يكي از لاتها دولا شد و گفت: «من منبر مي شوم» خلاصه آن فرد روحاني آن شب روضه حضرت عباس را براي آنها خواند مدتها بعد يك شب آن روحاني خواب عجيبي مي بيند. او در خواب ديد كه آن چند نفر لاتي كه آن شب در مغازه برايشان روضه خواند جايگاه خوبي در آن دنيا دارند روحاني در خواب مي پرسد: «به چه دليل جاي اينها درآن دنيا خوب است. ولي تكليف ما هنوز معلوم نيست؟» به او پاسخ مي دهند: «حضرت زهرا(س) كساني را كه منبر حضرت عباس مي شوند مي بخشد و شفاعتشان را مي كند» ما هم بايد بگوييم يا مولاي ما منبر، شتر و خاك پاي توييم در پايان بايد بگويم آقا سيد مجتبي فرمانده مظلومي بود و با روح بزرگي كه داشت به مقام رفيع شهادت نائل شد.
منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 43 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش
تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش

تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش

۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد
۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد

۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد

آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان
آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان

آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان

حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)
حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)

حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)

وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی
وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی

وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی

آزادسازی روباه بیچاره
آزادسازی روباه بیچاره

آزادسازی روباه بیچاره

روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری
روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری

روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری

خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!
خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!

خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!

تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط
تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط

فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم
فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم

فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم

شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!
شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!

شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!

سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند
سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند

سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند

ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان
ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان

ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان

با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید
با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید

با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید

روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان
روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان

روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان

علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن
علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن

علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن

ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی
ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی

ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی

تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان
تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان

تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان

هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟
هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟

هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟

آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر
آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر

آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر

حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی
حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی

حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی