0
ویژه نامه ها

شهيد هاشمي در قامت يك همسر

كمتركسي چون يك همسر فداكار و هوشمند مي تواند زير و بم احساسات و عواطفي را كه شهيد را به ايثار جان خويش مشتاق مي سازد، بشناسد و چون او، مشوق شهيد براي اين فداكاري باشد. پيوسته گفته اند كه پشت سر هر مرد بزرگي، زن قدرتمند و وفاداري ايستاده است. اين گفتگوي كوتاه و صميمي نشانه اي از قدرت زنان بزرگ سرزمين ماست.
شهيد هاشمي در قامت يك همسر

شهيد هاشمي در قامت يك همسر
شهيد هاشمي در قامت يك همسر


 


 

گفتگو با خانم فريده قاضي (هاشمي)، همسر شهید سید مجتبی هاشمی
درآمد
 

كمتركسي چون يك همسر فداكار و هوشمند مي تواند زير و بم احساسات و عواطفي را كه شهيد را به ايثار جان خويش مشتاق مي سازد، بشناسد و چون او، مشوق شهيد براي اين فداكاري باشد. پيوسته گفته اند كه پشت سر هر مرد بزرگي، زن قدرتمند و وفاداري ايستاده است. اين گفتگوي كوتاه و صميمي نشانه اي از قدرت زنان بزرگ سرزمين ماست.

معمولاً خاطره انگيزترين روزهاي زندگي مشترك به روزهاي اول باز مي گردد. در صورت امكان خاطره اي از آن روزها بگوييد.
 

به ياد دارم روزي در اوايل ازدواج من با شهيد هاشمي، به بازارچه شاپور رفتيم تا خريد كنيم. در حال خريد بوديم كه برخورديم به پدر و مادر آقا سيد. لحظه اي نگذشت كه با صحنه اي تماشايي مواجه شدم. آقا سيد خم شد و زانو زد روي زمين و شروع كرد به بوسيدن پاهاي پدر و مادرش. اين صحنه براي من كه اولين بار بود چنين رفتاري را مي ديدم، تعجب آور بود. ولي براي‌آنان كه بارها اين صحنه را ديده بودند، عادي به شمارمي آمد. آقا سيد با آن قامت رشيد و تنومندش و با آن شهرتش خيلي مردمي و خاضع و دل رحم و فروتن بود.

مردمي بودن شهيد را توصيف كنيد.
 

درد و رنج مردم اذيتش مي كرد. هرگز بي تفاوت نبود. هميشه در حال جهيزيه دادن به يك خانواده بود. مخصوصاً دختران شهدا. به فقرا و مستمندان مي رسيد. كمك به ساختن مسجد مي كرد. براي بچه هاي بي سرپرست مكاني درست كرده بود كه تا چندين سال بعد از شهادتش من نمي دانستم. اگر مي خواست پولش را جمع كند، يكي از ثروتمندترين افراد مي شد. ولي همين كه انقلاب شد، مغازه اش را كرد تعاوني وحدت اسلامي. از جيبش مي گذاشت تا اجناس را ارزانتر به مردم دهد.

از علاقه شهيد به امام بگوييد. آيا شما را به ملاقات امام برده بود؟
 

نه، مي گفت تا خاكمان در دست دشمن است، روي ديدن امام را ندارم. او به امام خيلي معتقد بود. مي گويند ميدان تير آبادان كه با زحمت فراوان او و همرزمانش گرفته شد، در شرايطي كه هنوز بني صدر مصدر امر بود، آقا سيد گفته بود به كوري آنهايي كه ولايت فقيه را زير سوال مي برند، نام اينجا را به ميدان تير تغيير مي دهيم. او آنقدر به امام ارادت داشت كه وقتي نام امام به ميان مي آمد، اشك توي چشمانش حلقه مي زد.

رفتار شهيد هاشمي در منزل چگونه بود؟
 

از وقتي انقلاب اوج گرفت تا وقتي از جبهه بازگشت، ما اغلب او را نمي ديديم. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن به سرعت نيروهاي انقلابي پرشور منطقه 9 را سازماندهي كرد و كميته انقلاب اسلامي منطقه9 را تشكيل داد و فرمانده آن كميته شد.
غائله كردستان كه شد، شهيد هاشمي تعدادي از بچه هاي كميته را گلچين كرد و به فرمان امام به كردستان رفت. با اينكه فرمانده كميته مركزي تهران بود، در شروع جنگ هم همين كار را كرد. فرودگاه مهرآباد كه بمباران شد، سيد يك ساك برداشت و رفت جنوب و 9 ماه از او بي خبر بوديم. بعد از 9 ماه در حالي كه دستش مجروح بود، با ريشهاي بلند و انبوه و ژوليده به خانه برگشت.

بعد از آنكه ستاد جنگهاي نامنظم تعطيل شد باز هم با جبهه ها همكاري مي كرد؟
 

در خيابان مهدي خاني خانه اي داشتيم از قبل انقلاب قريب به هزار متر كه آقا سيد آن را فروخت و خرج جنگ كرد. او روحش در جبهه بود. آقا سيد به من گفته بود تا زنده است و حتي بعد از شهادتش از كمكهايش به جبهه و يا ديگر كمك ها حرفي به ميان نياورم. حتي صميمي ترين دوستانش هنوز نمي دانند كه آقا سيد به جز آپارتماني كه داشتيم، 3 خانه ديگر هم داشت كه فروخت براي جنگ و همچنين به جز مغازه هايي كه دوستانش مي دانستند، مغازه ديگري هم داشت كه فروخت و خرج مايحتاج جبهه كرد. روزي آمدم شكر و قند از حاج اسماعيل بقال محل بخرم كه با نگاه و لبخندي متعجب، مرا نگاه كرد و گفت شما واقعاً قند و شكر نداريد؟ آقا سيد با من تماس گرفته كه قند و شكر تهيه كنم و به جبهه بفرستم.خودم هم وقتي شهيد هاشمي شهيد شد، فهميدم چندين ميليون بدهي هم بابت جنگ بالا آورده است.

كمي از خصوصيات ديگر شهيد برايمان بگوييد.
 

او يلي بود، در زورخانه بزرگترين و سنگين ترين و بلندترين ميل براي او بود. ميلهاي به آن بزرگي را جوري به بالا پرتاب مي كرد انگار اسباب بازي بودند. از قدرت بدني بالايي برخوردار بود. بسيار با معنويات عجين بود. هيچگاه نماز شب آقا سيد ترك نمي شد. در نماز شبش هميشه دعا براي تعجيل در ظهور آقا مي كرد. خيلي رئوف بود. هر روز غسل شهادت مي كرد، بعد مي رفت بيرون. به حضرت زهرا علاقه بسيار داشت و هميشه به ايشان متوسل مي شد. مي گفت او مادر تمام شيعيان است.
حتي قبل از انقلاب وقت اذان كه مي شد، مهم نبود كجا باشد، در بازار، در كوچه و محل، در سر چهار راه شروع مي كرد به اذان گفتن. نماز اول وقت و نماز جماعتش هرگز ترك نمي شد. اوايل جنگ در يكي از مصاحبه هايش نكاتي گفته بود كه بد نيست به آنها اشاره كنم تا روحيات او مشخص شود. او گفته بود: "آنهايي كه مي گويند روحانيون چرا در جنگ شركت ندارند، بايستي بگويم كه در حال حاضر دو گروهان از فداييان اسلام را طلاب علوم ديني قم تشكيل داده اند كه در جبهه ذوالفقاريه مردانه در برابر مزدوران بعث مي جنگند و كارشان بسيار عالي است. از اول جنگ تا به حال 6 ماه مي گذرد و ما حتي يک بار نماز جماعت را ترك نكرده ايم، چون عقيده داريم كه نماز ما را حفظ مي كند".
خيلي در كارهايش ابتكار داشت. يكي از همرزمانش تعريف مي كرد قرار بود براي آزادي ميدان تير آبادان عملياتي انجام دهند. اين ميدان، مساحت زيادي داشت و عراق از آنجا جاده هاي ارتباطي شهر آبادان را با خمپاره مورد هدف قرار مي داد. چندين ماه بود كه سيد مجتبي براي آزادي اين منطقه نقشه مي كشيد و هر شب به عراقي ها شبيخون مي زدند. يكي از شبها 300 نفر عراقي را كشتند و 400 نفر را اسير كردند و بيش از 10 تانك را منهدم ساختند، اما سيد مجتبي آرام نمي شد و هر روز يك نقشه جديد مي كشيد تا زمينه را براي حمله نهايي آماده كند. به همين علت 10 الي 12 عدد بشكه 220 ليتري نفت تهيه كرد و آنها را به فاصله چند متر از يكديگر چيد و به همرزمانش گفت :«با ميله هاي آهني يا چوب، محكم روي آنها بكوبيد». در تاريكي شب صداي وحشتناكي ايجاد شد و عراقي ها شروع كردند به شليك توپ و خمپاره و به اندازه يك انبار مهمات منطقه را بي هدف آتشباران كردند. سيد خيلي شجاع بود. يادم هست قبل از انقلاب آقا سيد يك گروه از بچه هاي گردن كلفت و به اصطلاح مشتي را جمع كرده بود و شبها علناً در مقابل چشم عوامل رژيم شروع مي کردند به نوشتن شعار روي ديوارها، شعري هم درست كرده بود كه همه با هم مي خواندند به اين مضمون كه "وقت، وقت خواب نيست، وقت انقلاب است ،مردم بيدار شيد، بيدارشيد و امام رو ياري كنيد "و...

وصيتنامه معمولاً انعكاس دهنده بسياري از ويژگيهاي فردي است. به بخشهايي از وصيتنامه شهيد اشاره كنيد.
 

شهيد سيد مجتبي هاشمي در وصيتنامه اش نوشته است: "اميدوارم كه خدا گناهم را مورد بخشش قرار دهد. از ليه كساني كه به طريقي ديني به آنها دارم طلب مغفرت مي كنم. خواهش مي كنم مرا ببخشيد تا خداي مهربان شما را ببخشد. كساني كه ديني دارند، همه آنها را مي بخشم، اميد كه خداي قادر متعال همه آنها را بيامرزد. از پدر و مادر عزيزم حلاليت مي طلبم و همسر و فرزندانم را به شما مي سپارم، اميد كه آنان را در جهت دين مبين اسلام به رهبري امام تشويق كنيد. از همسر و فرزندانم كه نتوانستم بيش از اين وسيله آسايششان را فراهم نمايم اميد دارم كه مرا ببخشيد. از خواهران و برادرانم حلاليت مي طلبم، از دوستان و آشنايان پوزش مي طلبم. توصيه من به شما عزيزان اين است كه خدا را فراموش نكنيد".
آقا سيد در يكي ديگر از دست نوشته هايش هم نوشته بود: "آيا مي توان در حالي كه دشمن خاك ميهن اسلاميمان را متجاوزانه مورد هجوم قرار داده و جولانگاه تانكها و نفربرهاي خود كرده و سربازهاي بعثي كافر به پير و جوان ما رحم نكرده و امت به پا خاسته را زير باران آتش گلوله هايش به شهادت رسانيده، دست از ستيز كشيد و به نبرد حق جويانه تا محو كامل آثار جنايات و تجاوز ادامه نداد؟ مگر مي شود به عنوان يك مسلمان متعهد به خود اجازه داد تا اسراييل غاصب همچنان به سرزمينهاي اشغالي فلسطين عزيز بتازد و مردم محروم و آواره فلسطين را هر روز قتل عام كند؟ در حالي كه آنها در خانه هاي خود اجازه نفس كشيدن ندارند و محكوم به مرگند، زيرا مدافع ارزشهاي اسلامي هستند، ما هرگز نمي توانيم ساكت بنشينيم. اي جوانان! مي دانم كه مي دانيد غنچه هاي نشكفته اي را به زير تانكهاي بعثيون فرستاديم تا شما درآرامش به سر بريد. يك لحظه اندوه شما تمام وجودم را مي شكند و اثري از من نمي گذارد. من و تمام پرستوهاي دلم به عشق شما به پرواز در مي آييم و در آسمان با تمام وجود شما را صدا مي زنيم. اي جوانان وارسته وطنم! من فقط به عشق شما و حفظ اسلام، دردها و زخمهايم را تحمل مي كنم و طاقت مي آورم. وقت رها شدن روح از زندان تن به زودي فرا مي رسد. شما را به خدا مي سپارم و به سوي تمام هستي ام پرواز مي كنم....".
منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 43 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
چهل سال از روزهای شور و شعور گذشت؛
چهل سال از روزهای شور و شعور گذشت؛

چهل سال از روزهای شور و شعور گذشت؛

نگاهی به حواشی برنامه زاویه در مرود حجاب
نگاهی به حواشی برنامه زاویه در مرود حجاب

نگاهی به حواشی برنامه زاویه در مرود حجاب

ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو
ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو

ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟

اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد
اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد

اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد

علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن
علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن

علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن

راهزن‌های گردنه اینستاگرام
راهزن‌های گردنه اینستاگرام

راهزن‌های گردنه اینستاگرام

هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم
هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم

هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم

نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون
نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون

نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون

نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه
نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه

علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان
علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان

علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان

نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد
نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد

نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد

کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان
کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان

کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان

نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی
نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی

نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی

تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!
تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!

تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!

نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی

بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی
بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی

بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی
روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی

نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی
نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی

نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی

بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری
بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری

بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری

کمبود کره، دستاویزی دو سویه
کمبود کره، دستاویزی دو سویه

کمبود کره، دستاویزی دو سویه