0
ویژه نامه ها

ماشين زمان در سرزمين عجايب

اين بار سراغ مرد جواني رفته ايم كه با كار عجيبش يك شگفتي بزر گ خلق كرده؛او يك كارگر ساده بود كه با خلاقيته خودش ،توانسته طي 19 سال ،18 هزار خارجي را به خانه اش بكشاند واز محله زندگي خودش ،يك جاذبه تمام عيار گردشگري بسازد .اين مرد جوان ،گران ترين اتاق هاي ايران را با شبي 500يوروبه خارجي ها كرايه مي دهد.كوچك ترين ليدر هاي
ماشين زمان در سرزمين عجايب

ماشين زمان در سرزمين عجايب
ماشين زمان در سرزمين عجايب


 

نويسنده:عيسي محمدي
 
داستان عجيب ام باور كردني رندگي مردي روستايي كه با ايده جالب روستايش را،به يك مكان گردشگري تبديل كرد
اين بار سراغ مرد جواني رفته ايم كه با كار عجيبش يك شگفتي بزر گ خلق كرده؛او يك كارگر ساده بود كه با خلاقيته خودش ،توانسته طي 19 سال ،18 هزار خارجي را به خانه اش بكشاند واز محله زندگي خودش ،يك جاذبه تمام عيار گردشگري بسازد .اين مرد جوان ،گران ترين اتاق هاي ايران را با شبي 500يوروبه خارجي ها كرايه مي دهد.كوچك ترين ليدر هاي تور كشور با هفت و يازده سال سن هم در مركزي گردشگري او حضور دارند.عباس برزگر،35ساله است و در مدتي است كه تصميم گرفته اولين هتل عشايري ايران را هم در ارتفاعات روستاي شان ،تأسيس كند.
سالها پيش بود كه به تهران سفر كرد و كارگر مردم شد.يعني به خانه ي مردم رفت وبه قول خودش ،شد خدمتكار انها .يك سالي را ين جوري كار كردو كلي با زندگي كلنجار رفت .دو سالي را هم درگير كار در تعويض روغني بود .اما انگار هيچ كدام از اين كارها ،قرار نبود اينده ي او را تغيير بدهند.
شايد به همين خاطر بود كه بالاخره شال و كلاه كرد وبه شيراز زندگي مي كرندو روستاي بزم بوانات استان فارس ،زادگاه اصلي انها بود .در شيراز هم ،براي مدتي دست فروشي مي كرد و مدام با مغازه دارها ،سر وكله مي زد .

تصميم گيري:
 

همان روزها بود كه تصميم گرفت زندگي مجردي را كنار بگذارد و متاهل شود.با قرض وقوله ،بالاخره توانست ازدواج كند .مدتي بعد تصميم گرفت روزي با همسرش ،به روستايشان برگردد تا چند روزي را در انجا بماند .روستاي انها،مغازه خوار و بار فروشي نداشت و عباس ناگهان تصميم گرفت كه دارو ندارش را بفروشد وبه روستاي اجدادش برگردد و يك مغازه خوارو بار فروشي راه بيندازد .و همين تصميم او،زندگيش را عوض كرد .مي گويند شانس ،نصيب كساني مي شود كه مو قع امدنش حضور داشته باشند و عباس برزگر،در زمان مناسب و در روستاي خودشان ،حضور داشت تا دو توريست موتور سوار الماني كه گرفتار شب و تاريكي و باران شده بودند،به روستاي انها بيايند و مهمان او ،روستاي او و مهرباني مردمانش مثل پختن غذاي محلي واماده كردن چاي روي اتش و...شوند.انها،نمي خواستند شرمنده ي مهمانان الماني شان شوند،به خاطر همين سنگ تمام گذاشتند . الماني رفتند.
سه ماه بعد ،يك گروه هفت نفره از الماني ها كه امده بودند ايرانگردي كنند ،درست به روستاي انها امدند .دو توريست در راه مانده موتور سوار الماني ،كار خودشان را كرده بودند و حسابي از عباس و خانواده وسادگي شان ،تعريف كرده بودند.
اين گروه هفت نفره ،اصلا نمي خواستند با امكانات مدرن مورد پذيراي قرار بگيرند ؛انها براي درك همين سادگي امده بودند ،براي استفاده ااز همان چاي اتشيو دم پختك وهوا و طبيعت بكر روستاي بزم .انها امدند و در خانه عباس ماندند و صبح روز بعد ،همراه با ميزبان شان ،به گوشه و دركنار روستا رفتندتا با راهنمايي او،همه جا را بازديد كنند.موقعي كه كار اين گروه تمام شد و مي خواستند برگردند،به حساب 8،9سال پيش ،دويست هزار تومان پول به ميزبان شان هديه دادند.

ماشين زمان در سرزمين عجايب

كارگر ميليونر:
 

هديه الماني ها،بد جور به عباس چسبيد و فكرش را به كار انداخت .و همين اتفاق ،شغل اينده او را رقم زد ،پذيرايي از توريست هاي خارجي .شايد باور نكنيد اما از ان زمان تا همين امروز ،او توانسته بيش از 18 هزار گردشگر خارجي را به روستاي بزم و منطقه بوانات فارس بكشاند وكلي درامد زايي كند.
عباس ،كه يك روز كارگر ساده بود ودرامد انچناني اي هم نداشت ،حال كارافرين برتر صنعت گردشگري شده است .به گفته خودش تا حالا 126 لوح و تقدير نامه گرفته ودر امدش از روزي 3،4هزار تومان ،بهترين روز هاي سال ،درامدش مي شود شش ميليون در روز ودر روز هاي ديگر سال،اين مبلغ كمتر است .البته همه ي اين پول متعلق به او نيست و بايد ان را بين بقيه هم تقسيم كند.
عباس حالا ديگر به جز اطراف شهر هاي اطراف شيراز به كلي به كشور هاي دنيا هم سفر كرده .خانه ي 80 متري روستايياش را هم ،به يك منطقه ي 120 هزار متري گسترش داده .براي خودش ،دهكده و منطقه اي ايجاد كرده است .مدتي هم هست كه با عشاير منطقه شان صحبت مي كندتا هتل عشايري هم تاسيس كند .همين الان هم كه توريست ها به روستاي انها مي ايند ،براي بازديد از عشاير ،انها را به سي كيلومتر ي روستايشان مي برد.توريست ها ،خيلي دوست دارند زندگي عشايري را ببينند وز محصولات عشاير ،استفاده كنند .
عباس،جزو اولين نفراتي است كه گردشگري عشايري را در اين راه انداخته ؛«خيلي ها هنوز ،فرق بين عشاير و كولي ها را نمي داند و فكر مي كند انها يكي هستند .
در حاليكه عشاير ،جزو نژادهاي قديمي و اصيل ايراني هستند .جالب است بدانيد زيباترين چشم ها را ،كودكان عشايري دارند .خارجي ها بعضي وقت ها كه عكس هاي كودكان عشايري را مي بينند ،فكر مي كنند حتما يك نقاشي زيباست.انها از دوغ و كره محصولات محلي عشاير استفاده مي كنند ».

هتل روستا:
 

عباس ،پدر يك خانواده ي پنج نفره است ؛و با همسر و فزندانش.زهرا ،نيلوفر و علي زندگي مي كند.سازان گردشگري ،زهرا و نيلوفر را به عنوان كوچك ترين ليدر هاي تور ايران معرفي كرده و به انها ،كارت ليدري هم داده است .انها قرار است كه تابستان همين امسال ،كلاس زبان بروند و زبان ياد بگيرند
البته علي مي گويد كه الان ،مي توانند با خارجي ها ارتباط بر قرارمي كنند و كارشان راه مي افتد . عباس هم مي گويد كه خارجي ها ،بيشتر از اينكه دنبال زبان و كلاس و امكانات پيشرفته باشند ،دنبال صميميت و اصالت و توجه هستند .فيلم ها ي تهيه شده از زهرا و نيلوفر در حاليكه به عنوان ليدر روستايشان را به توريست ها نشان مي دهند ،تا حالا از شبكه هاي مختلف تلويزيوني دنيا پخش شده است.
شايد باور نكنيد اما عباس هنوز هم هر روز صبح زود از خواب بيدار مي شود تا درست مثل بقيه 300عضو روستاي بزم بوانات ،زندگي روستايي خودش را شروع كند .گوسفند ها را از اخور بيرون مي اورد و پرندگان زينتي اش را ،كه خارجي ها خيلي دوستشان دارند ،مي برد زير درختان بيرون از خانه تا در هواي اراد قرار گيرند .پرندگان زيادي به واسطه ي اين پرندگان زينتي ،به اطراف درختهايي كه انها حضور دارند مي ايند و فضاي ديدني را ايجاد ميكنند عباس و خانواده اش اگر مهمان خارجي داشته باشند ،با صبحانه ي محلي از او پذيرايي مي كنند .
اگر هم نداشته باشند كه مي روند و علف چيني مي كنند ؛«اگر خارجي ها باشند ،مرويم و روستا واطراف را نشان مي دهيم .در غير اين صورت ،دقيقا يك زندگي روستايي داريم كه كشاورزي و دامداري ،مهمترين كارهاي ان حساب مي شوند».گاهي وقت ها كه گردشگران خارجي اينجا هستند ،همراه با عباس به ديدن كوه ها ي اطراف مي روند و وقتي كه خسته و كوفته بر مي گردند ،استراحت مي كنند؛اما عباس بايد كنار خانواده اش كار كند و برايشان سفره بيندازد ،يك سفره ي محلي وبه قول خودش ،خودماني.حالا در كنار باقي چيزها ،خانه ي خود عباس هم جاذبه گردشگري شده ؛او در انجا از حيوانات زيادي نگهداريم مي كند و موزه و نمايشگاه عكس هم دارد . اتاق ها هم به خاطر قديمي بودن شان ،حسابي به مذاق خارجي ها خوش امده اند.

ماشين زمان در سرزمين عجايب

گرانترين اتاق كشور :
 

گردشگران خارجي كه به منزل و دهكده رويايي عباس مي ايند ،با محصولات توليد زمين هاي او پذيرايي مي شوند ؛با عسل هاي طبيعي ،شير تازه گاو و... . گفتيم كه او ،به كشور هاي خارجي زيادي سفر كرده است ،فكر مي كنيددليل اين كارش چه بوده؟خودش كه مي گويد :«رفتم ببينم انها براي توريست ها چه كار مي كنند و اين گردشگران چه نياز هايي دارند .اين كار كمك زيادي به من كرد. فهميدم كه توريست صداقت مي خواهند .نبايد مصنوعي با انها كنيد،جوري كه انگار مي خواهيد جيب شان را خالي كنيد .درست است كه زبان شما را نمي فهمد،اما متوجه مي شوند كه داريد براي چه هدفي از او پذيرايي مي كند».
حالا انها در يكي از سرسبز ترين و بكرترين نقاط گردشگران ايران ،كاري عجيب وبرزگ را انجام مي دهند.روستاي انها ،در 17 كيلو متري بوانات قرار دارد؛جايي كه شايد بتوان مرز كرمان و يزد به حساب اورد. يكي از گران ترين اتاق ها ي ايران هم كه پذيراي گرد شگردهاي زيادي است ،در همين روستا واقع شده و متعلق به خود اوست ؛با هزينه ي اجاره 500يورو براي هر شب ،كه مي شود ششصر هزار تومان .يعني خيلي از هتل هاي گران كشور را هم پشت سر گذاشته .
تنها ويژگي بارزاين اتاق ها ،قريمي بودن انها است و اينكه كساني كه در انها زندگي مي كنند ،دقيقا حس مي كنند كه در يك خانه ي قديمي هستند .خود عباس مي گويد ؛«دوست داشتم شرايطي را فراهم كنم كه مسافراني كه اينجا مي مانند ،به سالها قبل بر گردند . انگار مي خواستم ماشين زمان مخصوص خودم را درست كنم كه مثل همان فيل يا كارتوني كه ادم ها را مي فرستاد به گذشته ،اين هم مسافر ها را بفرستيد به سال هاي قبل »اين اتاق ها قدمت زيادي دارند .بيشتر گردشگران خارجي ،از اروتا مي ايند كه اين اواخر ،استراليايي ها هم به انها اضافه شده اند ،به اضافه كانادايي ها و امريكايي ها.

ماشين زمان در سرزمين عجايب

شگفتي سازان گردشگري:
 

بوان يعني بهشت .اين را عباس به ما مي گويد .روستا و منطقه انها هم ،بهشت كوير است . نگين كوير .اينجا،جايي است كه رشته كوه هاي زاگرس ،به كوير مي رسند؛جايي كه كوير و كوه و جنگل و باغ و ابشار و...به ملاقات همديگر مي ايند .حتي خود عباس ،باغ ها يي ايجاد كرده است و كلي سوئيت و ويلاميان اين باغ ها درست كرده تا به خارجي ها حسابي خوش بگذره .اين ساختمان ها در حال حاضر 13حمام و15اتاق دارند.
عباس بيشتر درا مدش را خرج گسترش مركز گردشگري روستايشان كرده؛حالا ديگر خيلي از اهالي روستا ،همكار او هستند ودر پذيرايي و گسترش اين مركز گردشگري ،به او كمك مي كنند. عشاير هم كه با ان هماهنگ شده اند.سازمان گردشگري كه هم روزي ،روزگاري راضي نبود به خاطر سواد كم و بي سابقه بودنش ،به او مجوز گردشگري بدهد،حالا به او و فرزندانش مدرك افتخاري داده .مثل اينكه عبا س و خانواده اش ،كم كم دارند خودشان به جاي طبيعت بوانات و روستاي بزم ،تبديل به جاذبه گردشگري مي شوند ؛جوري كه حالا مي شود انها را،شگفتي سازان گردشگري ايران حساب كرد.
منبع:همشهري سر نخ شماره ي48
 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو
ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو

ماجرای بازداشت و ضرب و شتم کارشناس شبکه من و تو در استودیو

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت می‌شود؟

اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد
اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد

اسهال و استفراغ در کودکان چه دلایلی دارد و چه روش های مراقبتی را باید انجام داد

علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن
علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن

علائم سرخک در کودکان، راههای تشخیص و درمان آن

راهزن‌های گردنه اینستاگرام
راهزن‌های گردنه اینستاگرام

راهزن‌های گردنه اینستاگرام

هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم
هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم

هر آنچه که باید در مورد آنفولانزا در کودکان بدانیم

نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون
نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون

نشانه ها و راههای درمان بیماری اوریون

نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه
نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | مادر نداره، حسین / حاج حیدر خمسه

علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان
علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان

علائم و نشانه‌های بیماری سرخجه و چگونگی تشخیص آن در کودکان

نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد
نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد

نماهنگ | نوکر جز در خونه تو / حاج سید مهدی میرداماد

کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان
کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان

کارتون باب اسفنجی | فرمانروایی یک نادان

نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی
نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی

نماهنگ | نه مهلت که پیراهن تو ببویم/ حاج نریمان پناهی

تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!
تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!

تمام کتاب های تعبیر خواب دروغ است!

نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | خلوص در حسین گفتن / حاج عبدالرضا هلالی

بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی
بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی

بابایی کجایی که دیگه نمیبینه چشمام/ نریمان پناهی

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی
روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی

روضه حضرت رقیه سلام الله علیها/ استاد عالی

نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی
نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی

نماهنگ | خیلی زود خیلی دیر / حاج محمود کریمی

بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری
بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری

بخشش قاتل در مراسم اربعین/ استاد بندانی نیشابوری

کمبود کره، دستاویزی دو سویه
کمبود کره، دستاویزی دو سویه

کمبود کره، دستاویزی دو سویه

ترانه «روشنایی» با صدای علی تفرشی
ترانه «روشنایی» با صدای علی تفرشی

ترانه «روشنایی» با صدای علی تفرشی

بلا و اندازه انسان/ علی صفایی حائری
بلا و اندازه انسان/ علی صفایی حائری

بلا و اندازه انسان/ علی صفایی حائری