0
ویژه نامه ها

پيامدهاي ترور شهيد حاج عماد مغنيه

به نام خداوند بخشنده و مهربان: خداي بزرگ فرموده است: از ميان مؤمنان، مردان راستگو به عهد و پيمان خود با خدا وفادار ماندند. برخي از آنان جان باختند و برخي ديگر اين مسير را ادامه مي دهند، و برخي نيز بر عهد خود پايدارند. شهيد عماد مغنيه يكي از مؤمناني بود كه صادقانه با خداي خويش عهد بست و با عشق و شوق براي شهادت لحظه
پيامدهاي ترور شهيد حاج عماد مغنيه

پيامدهاي ترور شهيد حاج عماد مغنيه
پيامدهاي ترور شهيد حاج عماد مغنيه


 

 
تحليل سيد حسن نصراللّه دبيركل حزب اللّه لبنان از پيامدهاي ترور شهيد حاج عماد مغنيه بر سرنوشت رژيم صهيونيستي
به نام خداوند بخشنده و مهربان: خداي بزرگ فرموده است: از ميان مؤمنان، مردان راستگو به عهد و پيمان خود با خدا وفادار ماندند. برخي از آنان جان باختند و برخي ديگر اين مسير را ادامه مي دهند، و برخي نيز بر عهد خود پايدارند. شهيد عماد مغنيه يكي از مؤمناني بود كه صادقانه با خداي خويش عهد بست و با عشق و شوق براي شهادت لحظه شماري مي كرد. سرانجام در ايام شهادت سرور شهيدان حسين بن علي بن ابيطالب(ع) به شهادت رسيد. او از دوران جواني كفن پوشيد و جانش را بر كف دست قرار داد. و ضمن آرزوي شهادت، همواره پيروزي هاي پي در پي مي آفريد و سرانجام به آرزوي خود رسيد. اين نشان افتخار الهي گواراي او باد. حاج عماد پرورش يافته خانواده جهاد و شهادت بود و به اين مناسبت اين شهادت را به دو دوست عزيزم، پدر و مادر نجيب و شريف عماد مغنيه تبريك و تسليت مي گويم. اين حضور شكوهمند مردمي و خداپسندانه را كه براي گرامي داشت فرزندشان برگزار شده تبريك مي گويم. مردم جهان بدانند كه اين خانواده جهادگر سه فرزند خود به نام هاي فؤاد و جهاد و عماد را در راه خدا تقديم كرده است.
همچنين اين شهادت و اين نشان افتخار را به همسر مجاهد و فداكار و بردبار او... به دختران و پسران مجاهد و مقاوم او در لبنان و فلسطين و در هر سرزميني كه مردان مجاهد در آن حضور دارند و براي خدا جهاد مي كنند، تبريك مي گويم. چرا كه برادر عزيزم حاج عماد مغنيه مدال افتخار بزرگ الهي دريافت كرده است. همچنين از دست دادن اين برادر عزيز و مجاهد و فرمانده را به همه بازماندگان او تسليت مي گويم.
حاج عماد يكي از فرماندهاني بود كه با خداوندمتعال عهد و پيمان بستند. و جهاد و بيداري و شب زنده داري و خستگي و تلاش، و اصولا همه زندگي شان در راه خدا بود... جان و زندگيشان را صادقانه وقف خداي بزرگ كردند... آنان در زمين، سربازاني گمنام و در آسمان سربازاني شناخته شده هستند. آنان در راه امت و آرمان عدالت خواهي و حق دفاع مي كنند، و از كسي انتظار پاداش و ستايش ندارند.
اين فرماندهان، سربازان گمنامي هستند، و نسبت به تهمت ها و دروغ پراكني هاي ظالمانه واكنش نشان نمي دهند، در برابر ياوه گويي ها و تهمت ها از خود دفاع نمي كنند. زيرا خود را از چهارچوب ميدان جهاد و فداكاري فراتر نمي بينند. بنابراين، همه افراد امت وظيفه دارند از حقيقت و هويت آنان دفاع نمايند. چهره درخشان، حقيقت پاك و فداكاري بي نظير و بخشندگي آنان را به مردم جهان بشناسانند. اين واقعيت انكارناپذيري است كه عماد مغنيه به گردن همه افراد اين امت حق دارد. امت به خاطر آرمان و اهداف خود و نه فقط به خاطر اين شهيد بزرگ، وظيفه دارد او را بشناسد و منصفانه درباره اش قضاوت كند. شايسته است امت به خاطر آرمان و اهداف خود از روح و مكتب و جهاد حاج عماد مغنيه الهام بگيرد. اكنون حاج رضوان در سايه عنايت و رحمت خدا قرار گرفته است. هر چند كه ستايش و تجليل و قدرداني از حاج رضوان بخشي از ارزش هاي دنياي فاني است كه در محاسبات رهپويان راه خدا ارزشي ندارد.
شهادت حاج عماد مغنيه براي ما غيرمنتظره نبوده است. چه در طول 25 سال گذشته منتظر شهادت او بوده ايم. زيرا ما به مكتبي وابسته هستيم كه پيامبران و امامان و رهبران آن مكتب همگي شهيد شده اند. با شهادت حاج عماد مسير طبيعي خود را ادامه مي دهيم. همانگونه كه در پي شهادت رهبرمان و سرورمان و دبيركل مان سيد عباس موسوي و شيخ راغب اين راه را ادامه داديم. در اين نبرد واقعي و خونين از آرمان مقدس و عزت و سرافرازي امت مان در برابر همه فزون خواهي ها و تجاوزگري هاي آمريكا و اسرائيل و همه متحدان آنها دفاع مي كنيم.
در اين فضاي باراني و حضور انبوه مردم وقت كافي براي قضاوت منصفانه درباره حاج عماد مغنيه وجود ندارد. در روزهاي آينده به بخشي از وظيفه ام براي معرفي ويژگي هاي اين فرمانده بزرگ عمل خواهم كرد. ولي اكنون در پيشگاه پيكر پاك ايشان و در برابر سمع و نظر مردم جهان كه در اين لحظه منتظر شنيدن موضع حزب اللّه مي باشند چند نكته را ياد آوري مي كنم:
نكته اول: صهيونيست ها شهادت حاج عماد مغنيه را دستاوردي بزرگ تعبير كرده اند. در حالي كه من آن را به ياري خداوند متعال سرآغاز پيروزي سرنوشت ساز مي بينم. اجازه دهيد كمي رويدادهاي گذشته را يادآوري كنم. شيخ راغب حرب را كشتند، ولي در پي شهادت او مقاومت گسترش يافت و اشغالگران صهيونيست ناچار شدند از بيروت و مناطق كوهستاني و بيشتر مناطق لبنان به استثناي جنوب عقب نشيني كنند. فرار اسرائيلي ها به بركت خون شهيد راغب حرب بود، و نه بر مبناي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، و نه بر اثر دخالت محافل بين المللي! چرا كه محافل و مجامع بين المللي هميشه از جنايت كاران صهيونيست پشتيباني كرده اند.

پيامدهاي ترور شهيد حاج عماد مغنيه

در پي شهادت سيد عباس موسوي نيز عمليات مقاومت فزوني يافت و در نتيجه آن اسرائيل در سال 2000 با شكست مفتضحانه از جنوب لبنان فرار كرد. اين شكست ذلت بار نيز به بركت خون پاك سيد عباس موسوي و نه بر اثر قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مجامع بين المللي...
امروز نيز برادرم حاج عماد مغنيه فرمانده مقاومت را ترور كردند، و گمان كردند با ترور او جنبش مقاومت فرو مي پاشد. او را در پرتو جنگ ژوئيه سال 2006 كه هنوز ادامه دارد، به قتل رساندند. تا اين لحظه آتش بس اعلام نشده بود و جنگ در سطوح سياسي و نظامي همچنان ادامه دارد. دولت هاي غربي كه اسرائيل را در جنگ33 روزه پشتيباني كردند، همچنان به اين پشتيباني ادامه مي دهند. اين دولت ها كاملا اشتباه مي كنند، آنگونه كه در ترور شيخ راغب حرب و ترور سيد موسوي دچار اشتباه شدند.
همه نويسندگان و تاريخ نگاران جهان بنويسند كه از مرحله جنگ ژوئيه سال2006 تا مرحله انتقام خون شهيد مغنيه سرآغاز مرحله فروپاشي و سقوط كيان اسرائيل غاصب خواهد بود. چنانچه خون شهيد شيخ راغب حرب و خون شهيد سيد عباس موسوي اسرائيلي ها را از جنوب لبنان به استثناي منطقه كشتزارهاي شعبا اخراج كرد، خون شهيد حاج عماد مغنيه به ياري خداوند متعال آنان را از صحنه هستي اخراج و نابود خواهد كرد. اين يك سخن انفعالي و عاطفي نيست، بلكه بر مبناي تأمل و دورانديشي مي باشد.
همه شما مي دانيد كه (ديويد) بن گوريون بنيانگذار كيان غاصب صهيونيستي بوده و از نقاط قوت و ضعف و معادلات نگهدارنده و نابود كننده اين كيان آگاهي داشته است. بشنويد بن گوريون چه گفته است. (اگر رهبران و سران جهان عرب اهل مطالعه بودند و رويدادهاي تاريخ را بررسي مي كردند و به اظهارات بن گوريون توجه داشتند، كشمكش اعراب و اسرائيل از سال ها پيش پايان يافته بود) بن گوريون گفته است: «اسرائيل پس از اولين شكست در جنگ با اعراب فرو مي پاشد». برخي از اسرائيلي ها جنگ ژوئيه سال 2006 را ششمين جنگ با اعراب ناميدند. در حالي كه بزرگترين رهبران صهيونيسم و پژوهندگان سياست هاي راهبردي در اسرائيل آن را اولين جنگ ناميدند. همه جناح هاي سياسي چپ و راست و افراطي اسرائيل اتفاق نظر دارند كه اسرائيل در جنگ 33روزه سال 2006 شكست خورده است. كميته حقيقت ياب وينوگراد هم در گزارش خود با اين شكست به گونه اي ملايم و آرام برخورد كرد، تا به يكپارچگي جامعه اسرائيل آسيب جدي وارد نكند. اما اين كميته هرگز نتوانست ناكامي ها، ناتواني ها، سستي ها و سهل انگاري هاي رهبران سياسي و فرماندهان نظامي اسرائيل را پنهان كند. طوري كه صدها بار به اين نقاط ضعف اشاره شده است. وينوگراد،(رئيس كميته) حقوق داني است كه ايهود اولمرت (نخست وزير پيشين) او را به اين سمت منصوب كرده تا بخشي از حقايق را بازگو كند، و به اسرائيلي ها نسبت به سرنوشت شان هشدار دهد. به آنان بگويد با وجودي كه از قوي ترين ارتش در خاورميانه برخوردارند، و به پيشرفته ترين تكنولوژي مجهز هستند، چرا در جنگ ژوئيه سال2006 ناكام شدند و شكست خوردند؟ پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است! به اين دليل شكست خوردند كه در طول33 روز جنگ با رزمندگان شجاع و صادق و سلحشور مواجه بودند! در جنگ ژوئيه عماد مغنيه و همرزمان و شاگردان او با اسرائيلي ها مي جنگيدند. بر سر راه متجاوزان كمين كرده و مردانه با آنان جنگيدند. بنابراين اسرائيل براي اولين بار در اين جنگ متحمل شكست مفتضحانه شد.
با اين وصف، اسرائيل برحسب قوانين تاريخي و پيشگويي بنيانگذاران اين رژيم به ياري خداوند محكوم به شكست نهايي است. دستاوردهاي خون راغب حرب و خون سيد عباس موسوي و خون فتحي الشقاقي و خون احمد ياسين و خون همه مجاهدان و فرماندهان، با خون پاك و پربركت حاج عماد مغنيه تكامل خواهد يافت، و سقوط كيان غاصب صهيونيستي را تسريع خواهد بخشيد. خون پاك و زلال اين مردان بزرگ اين كيان غاصب سرطاني را كه در قلب امت عرب و اسلامي كاشته شده پارو خواهد كرد.
نكته دوم: همه دوستان و كساني كه احساس نگراني مي كنند، مطمئن باشند. دشمن نيز بداند كه با ترور حاج عماد مغنيه مرتكب كار بسيار احمقانه اي شده است. من در پيشگاه پيكر حاج عماد مغنيه و ساير همرزمان او كه همه حقايق را خوب مي دانند و نيز به دوست و دشمن مي گويم كه با شهادت حاج رضوان هيچ خلل و سستي و آسيبي به ساختار مقاومت وارد نيامده است. برادران حاج عماد راهكارها و انديشه هاي او را ادامه مي دهند. خون حاج عماد مغنيه همچون خون سيد عباس موسوي اثر خود را بر جاي خواهد گذاشت. اسرائيلي ها از دستاوردهاي روحي و معنوي و عاطفي خون سيد عباس موسوي در تحكيم ساختار حزب اللّه و جنبش مقاومت آگاهي ندارند. آنان از اين مسائل شناخت ندارند. زيرا به فرهنگ مادي وابسته هستند، كه با فرهنگ ملت مان متفاوت است. خون شهيد حاج رضوان به قدرت و صلابت و همبستگي مان مي افزايد، و اين راه را با دورنماي روشن تر و افقي بازتر ادامه خواهيم داد.
علاقمندم به دوست قبل از دشمن يادآوري كنم كه حاج عماد مغنيه با همكاري برادران همرزم خود، همه وظايف و مأموريت ها را به نحو مطلوب تكميل كرده است. امروز كه با شهادت از ميان ما خداحافظي مي كند، كارهاي اندكي بر عهده مان گذاشته است كه وظيفه داريم آن ها را تكميل كنيم. از لحظه اي كه جنگ ژوئيه پايان يافت، كار آماده سازي و بازسازي مجدد نيروهاي خود را آغاز كرديم. زيرا اطمينان كامل داريم كه اسرائيل بار ديگر به لبنان تجاوز خواهد كرد. از روز14 اوت سال 2006 كه آوارگان و جنگ زدگان به شهرها و روستاهاي خود در جنوب بازگشتند، بخش اعظم نيروهاي سازمان حزب اللّه به جبران خسارت هاي ناشي از جنگ و اسكان جنگ زدگان رسيدگي مي كردند. در همان شرايط ساير جنگجويان و رزمندگان براي جنگ آينده آماده مي شدند.
امروزه حزب اللّه و رزمندگان مقاومت اسلامي براي رويارويي با هرگونه تجاوز احتمالي دشمن به لبنان و يا تحميل جنگ بر كشورمان در آمادگي كامل بسر مي برند. در سخنان ماه گذشته درباره قدرت موشكي مقاومت بحث كردم. اما امروز در پيشگاه پيكر بزرگترين فرمانده مقاومت درباره ميزان آمادگي رزمندگان سخن بگويم. وينودگراد در گزارش خود به شكست اسرائيل در جنگ ژوئيه اعتراف كرده و گفته است كه چند هزار جنگجو به مدت چهار هفته در برابر قوي ترين ارتش خاورميانه مقاومت كردند. به قاتلان حاج عماد مغنيه هشدار مي دهم كه در جنگ آينده تنها يك عماد مغنيه و يا چند هزار جنگجو در انتظارتان نيستند. عماد مغنيه دهها هزار جوان آموزش ديده و آماده شهادت جايگزين كرده است.
نكته سوم: به دشمن مي گويم كه ما خيانتكار و پيمان شكن نيستيم! از دوستان نيز عذرخواهي مي كنم و به آنان مي گويم كه صهيونيست ها حاج عماد را در شهر دمشق به قتل رساندند، بررسي ها و تحقيقات به عمل آمده و همه اسناد نشان مي دهد كه صهيونيست ها در اين ترور دست داشته اند. اظهار نظرهاي تلويحي و برخورد اسرائيلي ها با اين مسئله نشان مي دهد كه آنان مسئول مستقيم اين اقدام تروريستي هستند.
به اسرائيلي ها مي گويم كه حاج عماد مغنيه را در ماوراي مرزهاي جغرافيايي و ميدان طبيعي نبرد به قتل رسانديد. پيش از اين اقدام تروريستي، جنگ ما با شما در حوزه مرز جغرافيايي لبنان با فلسطين اشغالي بود. پيش از اين، ما را در چارچوب مرزهاي جغرافيايي لبنان به قتل مي رسانديد، و ما در رويارويي با سربازان تان مي جنگيديم. اما اين بار مرز را در نورديديد و حاج عماد را در آنسوي مرز لبنان ترور كرديد. در آستانه جنگ ژوئيه سال2006 به شما صهيونيست ها هشدار دادم كه اگر مي خواهيد جنگ باز و همه جانبه اي را بر ما تحميل كنيد، ما براي رويارويي با شما آماده ايم. آنگاه به مردم مقاوم و با ايمان وعده پيروزي دادم. زيرا من به امدادهاي غيبي و كمك الهي و پايداري مؤمنان و به پشتيباني مردم لبنان اطمينان كامل دارم. امروز نيز به صهيونيست ها كه با اين شيوه تروريستي، جنگ باز و بي انتها آغاز كرده اند، هشدار مي دهم كه اگر دوباره جنگ باز و همه جانبه مي خواهيد، ما براي رويارويي با شما در چنين جنگي آماده ايم. ملت ما همچون ساير ملت هاي جهان براي دفع تجاوز متجاوزان از حق مشروع و مقدس برخوردار است. رزمندگان و فرماندهان مقاومت به ياري خداوند از اين حق مقدس به نحو مطلوب استفاده خواهند كرد.
نكته چهارم: امروز14 فوريه و در سالروز يادبود شهيد رفيق الحريري(نخست وزير پيشين لبنان) آرزو دارم احزاب و جريانات سياسي داخلي پيرامون محور شهيدان ميهن گرد هم آيند، ولي برخي افراد علاقمندند اين مناسبت را به محفل فحاشي و ناسزاگويي و اتهامات ناروا و بيهوده تبديل نمايند. سخنوران اين محفل پس از فحاشي و ناسزاگويي دست دوستي به سوي ما دراز مي كنند! اين چه برخوردي است؟ ما هرگاه احساس كرديم كه صادقانه دست دوستي به سوي ما دراز كرده ايد، آنگاه دست دوستي به سوي شما دراز مي كنيم. در يادبود شهيد رفيق الحريري و در مراسم تشييع باشكوه يكي از فرماندهان بزرگ مقاومت از پاسخگويي به اين محفل ناسزاگويي خودداري مي كنم. به طور خلاصه و در يك جمله كوتاه به آن مي گويم كه گران ترين فرماندهان و رهبران و پاك ترين علما و برترين برادران و فرزندان و زنان و كودكان لبنان جان خويش را در راه استقلال و عزت و عظمت كشورشان تقديم كرده اند. اين سرزمين هرگز و هيچ روزي پايگاه صهيونيست ها و آمريكايي ها نخواهد بود. اين سرزمين نه تجزيه مي شود و نه به صورت فدراليته اداره خواهد شد. كساني كه متقاضي طلاق هستند از اين خانه بيرون بروند و به اربابان خود در واشنگتن و تل آويو پناه ببرند. لبنان به عنوان سرزمين وحدت ملي و همزيستي مشترك و صلح داخلي ماندگار خواهد بود. لبنان به كوري چشم كوته فكران، سرزمين مقاومت و سرزمين پيروزي و غرور ملي ماندگار خواهد بود.
در پيشگاه پيكر برادر عزيز و گرانقدر...در آخرين لحظه خداحافظي... با او عهد مي بنديم تا راه مقاومت و شهادت را ادامه دهيم. به رغم خواست همه قاتلان و تروريست ها، مقاومت را تا پيروزي نهايي ادامه خواهيم داد.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 49
 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
نواهنگ هشت بعدی «آتش عشق مولا»
نواهنگ هشت بعدی «آتش عشق مولا»

نواهنگ هشت بعدی «آتش عشق مولا»

تا خودم در معرکه نباشم کسی رو به خطر نمی اندازم!
تا خودم در معرکه نباشم کسی رو به خطر نمی اندازم!

تا خودم در معرکه نباشم کسی رو به خطر نمی اندازم!

ترخیص شدن استاد انصاریان از بیمارستان
ترخیص شدن استاد انصاریان از بیمارستان

ترخیص شدن استاد انصاریان از بیمارستان

نماهنگ «بغض اربعین» با تصویرگری فاطمه عبادی
نماهنگ «بغض اربعین» با تصویرگری فاطمه عبادی

نماهنگ «بغض اربعین» با تصویرگری فاطمه عبادی

قاسم سینه سپر کرده بود برای دفاع از ایران!
قاسم سینه سپر کرده بود برای دفاع از ایران!

قاسم سینه سپر کرده بود برای دفاع از ایران!

افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها! / صادرات نفت ایران در سال های اخیر چقدر بوده است؟
افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها! / صادرات نفت ایران در سال های اخیر چقدر بوده است؟

افزایش صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها! / صادرات نفت ایران در سال های اخیر چقدر بوده است؟

ماجرای استخدام طلاب برای دبیری ادبیات و تاریخ چه بود؟
ماجرای استخدام طلاب برای دبیری ادبیات و تاریخ چه بود؟

ماجرای استخدام طلاب برای دبیری ادبیات و تاریخ چه بود؟

عدالتخواهی در مقابل انقلاب اسلامی!
عدالتخواهی در مقابل انقلاب اسلامی!

عدالتخواهی در مقابل انقلاب اسلامی!

آیا در بهشت شب و روز هست؟/ استاد محمدی
آیا در بهشت شب و روز هست؟/ استاد محمدی

آیا در بهشت شب و روز هست؟/ استاد محمدی

با یک کلمه میشه وارد جهنم شد/ استاد فاطمی نیا
با یک کلمه میشه وارد جهنم شد/ استاد فاطمی نیا

با یک کلمه میشه وارد جهنم شد/ استاد فاطمی نیا

مهمتر اینه که آدم بشیم/ شهید ابراهیم هادی
مهمتر اینه که آدم بشیم/ شهید ابراهیم هادی

مهمتر اینه که آدم بشیم/ شهید ابراهیم هادی

تلاوت زیبای سوره شمس/ استاد نعینع
تلاوت زیبای سوره شمس/ استاد نعینع

تلاوت زیبای سوره شمس/ استاد نعینع

ظرف دانش و چراغ هدایت باشید/ آیت الله جوادی آملی
ظرف دانش و چراغ هدایت باشید/ آیت الله جوادی آملی

ظرف دانش و چراغ هدایت باشید/ آیت الله جوادی آملی

منافع چه کسانی در واردات کره بود؟
منافع چه کسانی در واردات کره بود؟

منافع چه کسانی در واردات کره بود؟

لیگ قهرمانان آسیا| خداحافظی آبرومندانه سپاهان با جام/جشنواره گل پرسپولیس مقابل شارجه +برنامه دیدارهای مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آسیا| خداحافظی آبرومندانه سپاهان با جام/جشنواره گل پرسپولیس مقابل شارجه +برنامه دیدارهای مرحله حذفی

لیگ قهرمانان آسیا| خداحافظی آبرومندانه سپاهان با جام/جشنواره گل پرسپولیس مقابل شارجه +برنامه دیدارهای مرحله حذفی

عبدالله بن عفیف پیرمرد پاکباخته/ استاد حامد کاشانی
عبدالله بن عفیف پیرمرد پاکباخته/ استاد حامد کاشانی

عبدالله بن عفیف پیرمرد پاکباخته/ استاد حامد کاشانی

از عالم دلسوز جدا نشوید/ استاد انصاریان
از عالم دلسوز جدا نشوید/ استاد انصاریان

از عالم دلسوز جدا نشوید/ استاد انصاریان

مستند غیر رسمی/ دیدار راویان دفاع مقدس
مستند غیر رسمی/ دیدار راویان دفاع مقدس

مستند غیر رسمی/ دیدار راویان دفاع مقدس

نماهنگ زندگی پیروزمندانه
نماهنگ زندگی پیروزمندانه

نماهنگ زندگی پیروزمندانه

اهداف واقعی صدام از حمله به ایران
اهداف واقعی صدام از حمله به ایران

اهداف واقعی صدام از حمله به ایران

تصاویری کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در جبهه کردستان
تصاویری کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در جبهه کردستان

تصاویری کمتر دیده شده از رهبر انقلاب در جبهه کردستان