0
ویژه نامه ها

دستاوردهاي شگفت انگيز شهید حاج عماد مغنيه

هر چند كه تعداد تاريخ سازان و نام آوران بزرگي همچون حاج عماد مغنيه در تاريخ معاصر اندك است. ولي آنان چه هنگام حيات شان و چه پس از شهادت شان در دل هاي همه افراد امت، به ويژه آزادي خواهان و عدالت جويان جهان جاي دارند. دوست و دشمن به دستاوردهاي شكوهمند، و پيروزي هاي درخشان آنان اعتراف مي كنند. آقاي يحيي ابوزكريا
دستاوردهاي شگفت انگيز شهید حاج عماد مغنيه

دستاوردهاي شگفت انگيز شهید حاج عماد مغنيه
دستاوردهاي شگفت انگيز شهید حاج عماد مغنيه


 

 
گفت و گو با يحيي ابوزكريا نويسنده سرشناس الجزايري

درآمد
 

هر چند كه تعداد تاريخ سازان و نام آوران بزرگي همچون حاج عماد مغنيه در تاريخ معاصر اندك است. ولي آنان چه هنگام حيات شان و چه پس از شهادت شان در دل هاي همه افراد امت، به ويژه آزادي خواهان و عدالت جويان جهان جاي دارند. دوست و دشمن به دستاوردهاي شكوهمند، و پيروزي هاي درخشان آنان اعتراف مي كنند. آقاي يحيي ابوزكريا نويسنده سرشناس الجزايري در این گفت وگو در بيروت به نقش حاج رضوان در دگرگوني معادلات خاورميانه و جهان در يكي از مراحل حساس و سرنوشت ساز لبنان اشاره كرده است كه با هم مي خوانيم:

از نظر شما عماد مغنيه كيست و چه نقشي در شكوفايي جنبش اسلامي در خاورميانه داشته است؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم. سخن گفتن از حاج رضوان، يا شهيد قهرمان حاج عماد مغنيه، سخن گفتن از پديده اي بزرگ است. سخن گفتن از معادله اي است كه نه فقط لبنان بلكه سرتاسر جهان اسلام را به حركت درآورد. من هر وقت بر سر آرامگاه او در مقبره «روضه الشهيدين» در جنوب بيروت مي روم بي اختيار اشك از چشمانم جاري مي شود. البته شهيدان به گريه نياز ندارند... چرا كه آنها پيروز و رستگارند... شهيدان نجات يافتگان دوزخ هستند... بدون بازجويي به بهشت مي روند... ولي هرگاه در برابر آرامگاه حاج رضوان قرار مي گيرم به شدت گريه مي كنم. گمان مي كنم خود را در برابر مردي مي بينم كه پيامبر اكرم (ص) درباره چنين مرداني گفته است: «مردان خدا گمنامند... افراد جامعه حضور آنان را درك نمي كنند. چنانچه از دنيا بروند نام و يادشان جاودان مي ماند».
درست است كه سيما و نقش حاج رضوان كاملاً ناشناخته بود، و دامنه حركت و جغرافياي فعاليت هاي او از دورترين نقطه غرب آفريقا تا دورترين نقطه شرق آسيا پنهان مانده بود، و پس از شهادت او همه چيز آشكار گرديد. ولي بي ترديد او يكي از ابرمرداني بود كه خدمات شاياني به اسلام و مسلمانان تقديم كرد كه پيامدها و دستاوردهاي اين خدمات همچنان زنده خواهد ماند، و تا روز قيامت روند حركت نهضت پوياي مسلمانان را به سوي تحول و تكامل رهنمون خواهد ساخت. اين ابرمرد از دوران نوجواني با جهاد و مقاومت خو گرفته و تفنگ را نشانه راه زندگي خود قرار داد. از دوران نوجواني به منظور دفاع از حقوق مردم ستمديده فلسطين با يك سازمان فلسطيني كه در آن مرحله از پيشگامان مبارزه با دشمن صهيونيستي بود، همكاري كرد.

اكنون كه به شاخص هاي جهادي حاج رضوان اشاره كرديد، بفرماييد ويژگي ها و ابعاد شخصيتي او كدامند؟
 

بي ترديد او از دوران جواني مردي تيزهوش و بااستعداد بود. گفته شده هرگاه در محفلي و يا در مراسمي شركت مي كرد قبل از هر چيز فضاي داخل و اطراف مجلس را شناسايي مي كرد. برنامه ريزي هاي او دقيق و سنجيده بود. انساني بسيار منظم بود و تشكيلات مقاومت و واحدهاي
جهادي را با دقت سازماندهي كرد. براي اجراي هر عمليات مسلحانه اي زمان مناسب را انتخاب مي كرد.
با ظهور مقاومت اسلامي در لبنان به عنوان يك جنبش پيشتاز انقلابي، حاج رضوان زود هنگام به اين جنبش اسلامي پيوست. جنبشي كه در ابتداي هزاره سوم ميلادي اولين پيروزي بزرگ و بي نظير مسلمانان را بر صهيونيست ها به ارمغان آورد. پيش از جنگ ژوئيه سال 2006 شكست هاي پي در پي دامنگير مسلمانان شده بود. اعراب و مسلمانان در طول صد سال گذشته و يا از زمان پيدايش كيان صهيونيستي در خاورميانه از به دست آوردن يك پيروزي ناتوان بودند. ولي به بركت وجود اين ابرمرد كه همه ابتكارات و مهارت ها وخلاقيت هاي جهادي و هوشمندي نظامي را به كار گرفت و توانست ستون فقرات اركان رژيم صهيونيستي و محافل نظامي و جاسوسي آمريكا را به لرزه دربياورد. اعراب و مسلمانان احساس شكوه و عظمت كردند. او توانست به همه قدرت هاي استكباري كه بر ضد امت اسلامي توطئه مي كردند، و مي كوشيدند موقعيت تاريخي و فرهنگي امت اسلامي را ناديده بگيرند، آسيب جدي وارد كند. قدرت هاي استكباري مي كوشيدند ملت هاي مسلمان را دنباله رو خودشان قرار دهند. دامنه انديشه و طرز تفكر اين مرد به وسعت جغرافياي جهان اسلام بود. همه سازمان ها و جنبش هاي انقلابي را با يكديگر هماهنگ مي كرد. او تنها يك مرد نظامي با انديشه هاي راهبردي نبود. چه او انسان پرهيزكاري بود كه فقط خداي يگانه را پرستش مي كرد. تنها در برابر قدرت و عظمت خداي يگانه به سجده مي رفت. ميان اخلاص به درگاه خدا و زهد و فروتني در زندگي آميختگي ايجاد كرد. ميان عشق به خدا و عشق به مردم همانند عارفان بزرگ، آميختگي ايجاد كرد. و خلاصه كلام او يك امت بود. آنگونه كه خداوند فرموده: «همانا ابراهيم الخليل يك امت بود. آنگونه امام خميني(ره) درباره شهيد بهشتي گفته است «بهشتي يك ملت بود».
حاج رضوان تنها يك فرد نبود. چه او به تنهايي يك سپاه بود همه جبهه هاي جنگ بر ضد دشمن صهيونيستي را در صحنه لبنان اداره مي كرد. بر همه محورهاي جنگ نظارت داشت. شايد زمان آن نرسيده تا درباره دستاوردهاي اين بزرگ مرد سخن بگويم. ولي به اين نكته اشاره مي كنم كه همه نشانه گيري هاي او به هدف اصابت مي كرد. در حقيقت نبوغ و مهارت هاي او اكنون در بسياري از مكاتب نظامي كشورهاي دنيا تدريس مي شود. اگر گزارش ها و اسناد دانشكده نظامي دانشگاه عبري رژيم صهيونيستي را بازنگري كنيم. ملاحظه خواهيم كرد كه حاج عماد مغنيه يكي از مراجع و منابع پژوهشي اين دانشگاه است. اكنون روش ها و مفاهيم نظامي او در زمينه برنامه ريزي عمليات و جنگ پارتيزاني و ساير فنون نظامي در اغلب دانشگاه هاي دنيا تدريس مي شود.

ويژگي هايي كه به آن اشاره كرديد، اين پرسش را تداعي مي كند كه حاج عماد مغنيه در كدام دانشگاه و كدام مكتب فنون نظامي را آموخته است؟ معمولاً سياستگذاران و كارشناسان مسائل نظامي فارغ التحصيل يك دانشگاه معتبر هستند. عماد مغنيه فارغ التحصيل كدام دانشگاه نظامي بوده است؟
 

ضرورتي ندارد كه يك انسان نابغه و تيزهوش مانند حاج عماد مغنيه فارغ التحصيل يك دانشگاه معتبر نظامي بوده باشد. بزرگمهر حكيم ايرانيان، در اين زمينه گفتاري به اين مضمون دارد: بيدارترين و هوشيارترين كسان، داناي سالخورده اي باشد كه دانش به تجربه آموخته است. زندگي مدرسه و دانشگاه است. ميدان هاي نبرد و مبارزه دانش هاي فراواني به حاج عماد مغنيه آموختند.
حاج رضوان علوم تطبيقي را از واقعيت هاي زندگي آموخت. از موهبت هاي الهي برخوردار بود. در اداره جنگ هاي كلاسيك و سازماندهي نبردهاي نظامي با كمك اين موهبت ها توانست با كمترين امكانات، پيروزي هاي بي نظيري بر دشمن بيافريند. او با جنگنده هاي اف 16 و بمب هسته اي و سلاح هاي مدرن ليزري ساخت آمريكا جنوب لبنان را آزاد نكرد. بلكه با ساده ترين تجهيزات نظامي جنوب لبنان را از اشغال صهيونيست ها آزاد كرد. او مركز و قلب دشمن را نشانه گرفت و اهداف خود را مورد اصابت قرار داد. از سلاح هاي ساده و سبك استفاده مي كرد كه رادارهاي دشمن امكان شناسايي آن ها را نداشتند. گاهي از چهارپايان نيز استفاده مي كرد. اين نشانگر هوشمندي اوست. مگر يك گروه كوچك مقاومت چگونه مي تواند يك ارتش تا دندان مسلح و مجهز به سلاح هاي پيشرفته آمريكايي را شكست دهد؟ با اين سلاح هاي ساده و با روش جنگ پارتيزاني بر ارتش اسرائيل پيروز شد.
روش هاي تاكتيكي حاج عماد مغنيه مرا به ياد جنگ هاي مجاهدان الجزاير با استعمارگران فرانسوي مي اندازد. هنگامي كه انقلابيون الجزاير تصميم گرفتند با فرانسه وارد جنگ آزادي بخش شوند، اسلحه و مهمات قابل ملاحظه اي در اختيار نداشتند. الجزايري ها با چوب تفنگ ساختند و با رنگ سياه رنگ آميزي كردند. آنگاه به سربازان فرانسوي نزديك مي شدند و با نشان دادن تفنگ هاي چوبي آنان را خلع سلاح مي كردند، و به تفنگ هاي واقعي دست مي يافتند. انقلاب الجزاير اينگونه آغاز شد.
ايجاد رعب و وحشت در دل دشمن يك توفيق الهي است. بي ترديد كساني كه صادقانه از حريم ميهن اسلامي دفاع مي كنند، با امدادهاي غيبي مواجه مي شوند. در جنوب لبنان ترس و وحشت سراسر وجود سربازان اسرائيلي را فرا گرفته بود. رزمندگان مقاومت در محورهاي گوناگون جنگ جنوب صداي آخ و ناله و گريه سربازان اسرائيلي را مي شنيدند. از صحنه هاي گريه و ناله سربازان اسرائيلي عكس هاي فراواني منتشر شده است. ترس و دلهره باعث شده بود كه سربازان دشمن به صورت گروهي در محورهاي جنگ مستقر شوند. به صورت انفرادي وارد ميدان نمي شدند. اين در حالي است كه از نظر تاكتيك نظامي جايز نيست دسته ها و گروهان هاي سربازان را در يكجا مستقر كرد. واحدهاي نظامي بايد در ميدان جنگ پراكنده باشند. اين شيوه بيانگر ترس و زبوني سربازان اسرائيلي از رويارويي با رزمندگان مقاومت اسلامي بود. به هر حال حاج عماد مغنيه، عقيده نظامي ارتش رژيم صهيونيستي را خوب شناخته بود. از روحيه ضعيف و فرسوده نظاميان اسرائيل خبر داشت. همه نقاط ضعف دشمن را تشخيص داده و بر اساس آن برنامه ريزي كرده بود.

آن مكتب نظامي كه حاج عماد مغنيه به وجود آورد تا فروپاشي رژيم صهيونيستي ادامه خواهد يافت؟
 

يكي از الطاف و عنايت هاي الهي اين است كه حاج عماد مغنيه جنبشي را به وجود آورد، و دورنماي آن را ترسيم كرد، كه رزمندگان آن مخلصانه در راه دفاع از آرمان هاي الهي و اهداف امت گام برمي دارند. بي ترديد چنين جنبشي مورد عنايت و حمايت پروردگار قرار دارد. اين جنبش از هر گزندي مصونيت دارد. عماد مغنيه نسلي از جهادگراني را به وجود آورد كه در همه گونه عمليات نظامي شايستگي و مهارت دارند. تاريخ در سال هاي آينده ثابت خواهد كرد كه حاج رضوان هزاران جنگجوي فداكار پرورش داده كه به ياري خداوند متعال فلسطين را آزاد خواهند كرد.
رزمندگان مقاومت با الهام از نظريات و شيوه هاي رزمي و راهكارهاي حاج عماد مغنيه خود را براي رويارويي با هر اقدام تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي آماده كرده اند. او ايمان كامل داشت كه روزي به لقاءاللّه خواهد پيوست. براي شهادت لحظه شماري مي كرد. در جبهه هاي جنگ هرگاه شهيدي بر زمين مي افتاد، او افسوس مي خورد كه چرا خودش شهيد نشده است. شهيد آيت اللّه مطهري در كتاب شهيد از شهيد سخن مي گويد نوشته است: سخنان هيجان برانگيز، مردم را تحريك نمي كند. سخنراني و كلاس درس به جوانان انگيزه نمي دهد، آنچه كه به جوانان انگيزه مي دهد و آنان را به فداكاري و ايثار تشويق مي كند خون شهيد است.
آقاي سيدحسن نصراللّه دبيركل حزب اللّه نيز در اين باره گفته است: «خون شهيد چراغ راه آيندگان است. خون شهيد زمينه آزادي بيت المقدس را هموار خواهد كرد». من مطمئن هستم كه بيت المقدس آزاد نمي شود مگر با بازوان توانمند مردان شريف و اصيل. مرداني كه پيرو سرور شهيدان(ع) هستند. اكنون كه نام امام حسين(ع) را يادآور شدم، علاقمندم به اين نكته اشاره كنم كه جنبش هاي اسلامي هنوز مكتب عاشوراء را نشناخته اند. اگر از اين مكتب شناخت داشتند مي توانستند دستاوردهاي فراواني داشته باشند. انقلاب اسلامي ايران به بركت نهضت امام حسين(ع) به پيروزي رسيد. حزب اللّه و مقاومت اسلامي لبنان با الهام از مكتب امام حسين در عرض شش سال توانستند دو پيروزي بي نظير براي اعراب و مسلمانان به ارمغان بياورند. در حالي كه اعراب حدود صد سال است كه با صهيونيست ها مي جنگند، ولي تاكنون جز شكست هاي ذلت بار هيچ دستاوردي نداشته اند. اكنون جمهوري اسلامي با پايداري و مقاومت لرزه بر اندام رژيم صهيونيستي انداخته است.
احمد الشقيري بنيانگذار سازمان آزادي بخش فلسطين در جلد اول كتاب خاطرات خود نقل كرده است كه در سال 1965 و پس از تشكيل جنبش مقاومت فلسطين همراه هيئتي به چين سفر كرد و با مائو تسه تونگ رهبر چين ديدار و گفت و گو كرد. الشقيري گفته است كه در ملاقات به مائو از او تقاضا كردم شيوه هاي مبارزه را به ما بياموزد. مائو از طرح اين پرسش خشمگين شد و به من گفت اين چه تقاضايي است كه شما مطرح مي كنيد؟ شما مسلمانان قيام عاشوراء و مكتب انقلابي امام حسين(ع) را داريد، و آماده ايد شيوه مبارزه را از من ياد بگيريد؟
لذا حاج عماد مغنيه از مكتب انقلابي امام حسين(ع) الهام گرفت... راه سرور شهيدان كربلا را پيمود... به گونه ي ياران امام حسين(ع) به شهادت رسيد... قيام عاشورا ملت هاي بسياري را بيدار كرد. اگر واقعاً از امام حسين(ع) و قيام عاشورا پيروي كنيم. هرگز زير بار رژيم هاي ستمگر قرار نخواهيم گرفت. اگر مبارزان فلسطيني همچون مقاومت اسلامي لبنان مسير امام حسين(ع) را بپيمايند و مكتب عاشورا را الگو و سرمشق خود قرار دهند، بي ترديد بر اسرائيل، اين غده سرطاني پيروز مي شوند. من معتقدم كه حاج عماد مغنيه مسير و دورنماي مبارزه را براي ملت هاي منطقه ترسيم كرده. نقشه راه فروپاشي كيان غاصب قدس را كشف كرده. اين مسير را آغاز كرده و ما را تا نيمه راه رسانده است. من بر اين باورم كه دلير مردان نستوه و سلحشوري كه از مكتب عاشوراء پيروي مي كنند، اين راه را ادامه خواهند داد.

با اين وصف جايگاه حاج عماد مغنيه را ميان مبارزان لبناني تشريح كرديد. آيا رزمندگان فلسطيني هم او را الگو و سرمشق خود مي دانند؟
 

عمليات مسلحانه اي كه هر چند مدت يكبار در سرزمين هاي اشغالي فلسطين روي مي دهد، و گردان هايي به نام حاج عماد مغنيه مسئوليت آن را به عهده مي گيرند. نشان مي دهد كه او نقش ارزنده اي در سازماندهي اين گردان ها و برانگيختن انتفاضه مردم فلسطين داشته است. آري... آري... نقش بسزايي در احياي جهاد فلسطيني ها داشته است. نقش چشمگيري در سياستگذاري هاي راهبردي در پرتو مقابله با تجاوز نظامي اسرائيل به غزه داشته است. هنگامي كه اسرائيلي ها آگاهي يافتند كه حاج عماد مغنيه در سازماندهي جنبش هاي مبارز فلسطيني در غزه نقش داشته است، با همكاري برخي مزدوران فلسطيني او را به شهادت رساندند.
شما هم بر اين باوريد كه عوامل موساد به تنهايي در اين جنايت دست نداشته و برخي محافل جاسوسي دولت هاي عرب نيز به آن ها كمك كرده اند؟
همين طور است... متاسفانه سازمان تروريستي موساد، برخي افراد بي وجدان و وطن فروش را خريداري كرد و پول هاي هنگفتي در اختيارشان قرار داد. اين افراد نيز آپارتمان محل اقامت موقت حاج عماد مغنيه را در دمشق شناسايي كرده و آن را به عوامل موساد نشان دادند.

چرا حزب اللّه و دولت سوريه تاكنون هويت عواملي را كه به موساد كمك كرده اند افشا نمي كنند. آيا وقت آن نرسيده كه پرده از جزئيات اين جنايت تروريستي برداشته شود؟
 

در قوانين كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي يك اصل وجود دارد. به موجب اين اصل هيچ كشوري اجازه ندارد پيش از 30 سال اسناد و پرونده هاي محرمانه اش را فاش كند. پس از گذشت 30 سال نسل جديدي متولد مي شود و آنگاه افشاي اسناد محرمانه مشكل حقوقي و قانوني ايجاد نمي كند. حال كه اتحاديه اروپايي اسناد محرمانه اش را به مدت 30 سال محرمانه نگه مي دارند، چرا ما نيز اسناد محرمانه خويش را محرمانه نگه نداريم. اكنون درباره ابعاد شخصيت عماد مغنيه با شما بحث مي كنم. جزئيات عقيده و انديشه نظامي و راهبردي او بايد همچنان محرمانه بماند.
جزئيات دستاوردها و ابتكارات او در زمينه توليد انواع سلاح هاي سبك محلي بايد محرمانه بماند. لازم است شبكه هاي روابط عمومي و مكانيزم تحركات بين المللي او سرّي بماند. در شرايط كنوني امكان ندارد چگونگي حركت و برنامه ريزي او را كه حدود 50 سرويس اطلاعاتي و امنيتي بين المللي را گيج و سردرگم كرده بود فاش كنم. اين سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي در طول 25 سال گذشته بودجه هاي كلاني براي شناسايي عماد مغنيه اختصاص داده بودند. سرويس هاي جاسوسي وابسته به 50 كشور براي شناسايي و بازداشت و يا ترور حاج عماد مغنيه كميته اي به نام «كميته روباه» تشكيل داده بودند. ولي حاج رضوان با مهارت و تيزهوشي بي نظير خود توانست همه اين سرويس هاي جاسوسي را به مدت 25 سال فريب دهد.
بنابراين مي توان گفت كه مقاومت اسلامي لبنان با پنهان كاري، و جلوگيري از رخنه عناصر جاسوس و نفوذي در ساختار اين جنبش انقلابي، توانست دشمن را گمراه و فريب دهد. اين پيروزي بزرگ براي حزب اللّه محسوب مي شود. ما نبايد اطلاعات رايگان در اختيار دشمن قرار دهيم. در عين حالي كه بايد نسل حاضر را نسبت به دستاوردهاي حاج رضوان آگاه كنيم، راهكارهاي او را ملاك عمل و حركت نسل حاضر قرار دهيم. لازم است نقش و دستاوردهاي شهيدان بزرگ را براي عموم مردم آشكار كنيم. به مردم بگوييم كه آسايش و امنيت شما مديون خون اين شهيدان است. ولي جزئيات حيات مردان مجاهد همچون عماد مغنيه بايد براي مدتي در بايگاني تاريخ محفوظ بماند.

ما در صدد افشاي اسرار محرمانه مقاومت اسلامي لبنان نيستيم. مي خواهيم راهي كه حاج عماد مغنيه پيمود به نسل حاضر و نسل هاي آينده معرفي كنيم. با چه شيوه اي مي توان راهكار مغنيه را فراگير كرد؟
 

من با صراحت مي گويم اگر حاج عماد مغنيه يك شهروند انگليسي و يا آمريكايي و يا اسرئيلي بود، (هر چند كه او راضي نيست او را اينگونه توصيف كنم زيرا او يك شخصيت مسلمان و حسيني و الهي و متعهد بود) به خدا قسم براي او در ميادين شهرهاي بزرگ تنديس مي ساختند و و را تعظيم مي كردند، و از دستاوردهاي او قدرداني به عمل مي آوردند. درباره او شعر مي سرودند و ميان شعر سرايان و مديحه گويان جوايز ارزنده توزيع مي كردند. تعجب آور است كه تعدادي از علاقمندان و عاشقان مغنيه در يك كشور عربي براي او مجلس ترحيم برگزار مي كنند، و دولت آن كشور اين علاقمندان را بازداشت مي كند. اين چه ننگ بزرگي است؟ آيا شايسته است كه عاشقان مردي را كه باعث عزت و سربلندي مسلمانان شده بازداشت كنيم؟ آيا اين درست است كه هواداران كسي را كه موجب پيروزي مسلمانان شده و خيرخواه اعراب بوده بازداشت كنيم؟ اين چه منطق غلطي است كه در جهان عرب بدبخت و بيچاره وجود دارد؟
استراتژي حاج عماد مغنيه بر سه محور استوار بود:
محور اول: سازماندهي همه جانبه و استوار.
محور دوم: پنهان كاري محكم و قاطع.
محور سوم: به كارگيري همه امكانات براي تحقق اهداف مورد نظر.
اين سه محور در انديشه و راهكار حاج رضوان فرمانده مقاومت اسلامي لبنان به روشني تجسم يافته بود، و به همين دليل موفق شد. او مردي به تمام معني منظم و پنهان كار و مرموز بود، و هيچ سرنخي به دشمن نمي داد. براي تحقق اهداف مورد نظر از همه امكانات و استعدادهاي بالقوه مقاومت بهره مي گرفت تا به پيروزي قطعي دست يابد. همه جنگ افزارهاي نظامي و ابزارهاي اطلاع رساني را بسيج مي كرد. شكي نيست كه حاج عماد مغنيه يك مغز متفكر بود و همه رويدادهاي منطقه را پيگيري مي كرد. به همين دليل به رغم توطئه ها و تلاش هاي مستمر سرويس هاي جاسوسي و امنيتي بين المللي توانست در طول 25 سال گذشته زنده بماند، و پيروزي پي در پي و بي سابقه براي مردم لبنان به ارمغان بياورد.
چنانچه گزارش هاي آژانس تحقيقات فدرال آمريكا و محافل پژوهشي غرب را درباره عماد مغنيه مطالعه كنيد، ملاحظه خواهيد كرد كه اين محافل و مراكز تا چه اندازه براي او احترام قائل هستند. هرچند كه اين محافل كه دشمن ما هستند، ولي هرگاه با يك مغز متفكر، قوي و حرفه اي مواجه شوند، بي ترديد براي او احترام قائل مي شوند. به طور مثال به تاريخچه مبارزات عمرالمختار بر ضد استعمارگران ايتاليايي در ليبي نگاه كنيد. هنگامي كه فرمانده ارتش ايتاليا در ليبي براي مذاكره به ديدار عمرالمختار رهبر مجاهدان اين كشور رفت، با سلام نظامي وارد مجلس او شد. عمرالمختار با شگفتي از اين فرمانده پرسيد چرا اينگونه سلام كرديد؟ فرمانده ارتش ايتاليا به او گفت: «من شما را فرمانده يك سپاه مي دانم. به همين دليل به شيوه فرماندهان نظامي به شما سلام كردم». گفت و گوهاي فرماندهان نظامي ارتش ايتاليا با عمرالمختار به بن بست رسيد و سرانجام پس از مدتي او را بازداشت و محاكمه و به اعدام محكوم كردند. هنگامي كه طناب دار را در گردن عمر المختار قرار دادند، افسر ايتاليايي به او نزديك شد و گفت: چنانچه در راهكار انقلابي خود تجديد نظر كنيد و تسليم ايتاليا شويد، و ليبي را به عنوان مستعمره ايتاليا به رسميت بشناسيد، طناب دار از گردن شما برداشته خواهد شد. عمرالمختار لبخندي زد و به افسر ايتاليايي پاسخ داد: من فرزند امتي زنده و پويا هستم. اين امت هرگز تسليم نمي شود. اگر مرا شهيد كنيد، مردم ليبي پرچم مبارزه با استعمارگران ايتاليايي را بر زمين نخواهند گذاشت. ديري نپاييد كه مسلمانان ليبايي با مبارزه خستگي ناپذير خود ايتاليايي ها را به زانو درآوردند.

آيا صهيونيست ها تاريخ منطقه و پيشينه مبارزات ملت هاي منطقه را مطالعه نكرده بودند كه به ترور حاج عماد مغنيه دست زدند؟
 

اين پرسش بسيار مهمي است. براي پاسخ به اين پرسش تاكيد مي كنم كه صهيونيست ها اولين كساني بودند كه تاريخ ملت هاي جهان عرب و جهان اسلام را با دقت مورد مطالعه و بررسي قرار دادند. صهيونيست ها از زمان تئودور هرتسل بنيانگذار جنبش صهيونيستي، اوضاع جهان عرب را مطالعه كردند. اگر كتاب هرتسل «دولت اسرائيل» را كه در سال 1826 منتشر شده مطالعه كنيد ملاحظه خواهيد كرد كه صهيونيست ها براي برپايي كيان صهيونيستي در فلسطين تاريخ اعراب را مطالعه كردند. اكنون هم به مطالعه تاريخ اعراب و مسلمانان ادامه مي دهند.
چندي پيش كنفرانسي درباره اين خلدون در تل آويو برگزار شد. روزنامه عبري معاريو درباره دلايل برگزاري اين كنفرانس نوشت كه ابن خلدون يكي از برجسته ترين انديشمندان جامعه شناس بود كه هويت اعراب را بررسي كرده است. كارشناسان جامعه شناسي سازمان موساد نيز تا اين لحظه همچنان درباره تاريخ اعراب تحقيقات دامنه داري را به عمل مي آوردند. كارشناسان موساد در نتيجه اين تحقيقات توانستند راه هاي دامن زدن به تفرقه و پراكندگي ميان اعراب و مسلمانان را شناسايي كنند. آن ها خوب فهميده اند كه تنها با دامن زدن به تفرقه و جدايي ميان فرق و مذاهب اسلامي مي توانند به اهدافشان برسند. نگاه كنيد تفرقه و پراكندگي تا چه اندازه در جهان اسلام بيداد مي كند.
صهيونيست ها افزون بر اختصاص بودجه هاي كلان و تقديم كمك هاي فراوان مالي، از زنان نيز به عنوان ابزار تفرقه و فروپاشي جوامع اسلامي استفاده مي كنند. در چند قرن گذشته دولت ها و دربارهاي فراواني به وسيله زنان سقوط كردند و متلاشي شدند. اكنون صهيونيست ها شيوه خطرناكتري را به منظور فروپاشي جهان اسلام به كار مي برند. مي كوشند در عقايد مسلمانان شك و ترديد ايجاد كنند. آيا مي دانيد كه سازمان موساد در حال حاضر 50 سايت و پايگاه اينترنتي به عناوين اسلامي راه انداخته است؟ آيا مي دانيد كه موساد اسرائيل دهها پايگاه اينترنتي به منظور برقراري ارتباط ميان پسران و دختران راه اندازي كرده است؟
بنابراين براي رويارويي با توطئه هاي فزاينده صهيونيست ها به مغزهاي متفكر نياز داريم. ولي متاسفانه جوامع عربي و اسلامي نمي خواهند از خواب غفلت بيدار شوند. اكنون دهها مركز آينده نگري در اسرائيل فعال مي باشند. ولي در جهان عرب يك مركز آينده نگري وجود ندارد!!

پاسخ تان كمي نااميد كننده بود. ولي در جهان عرب و جهان اسلام عوامل قوت و قدرت فراواني نيز وجود دارد؟
 

با اين پاسخ مي خواستم نسبت به پيامدهاي توطئه صهيونيست ها هشدار داده باشم. زيرا اين كيان مي خواهد جوامع عربي و اسلامي را متلاشي كند، تا موجوديت خود را در منطقه تداوم بخشد. رژيم صهيونيستي عوامل قدرت و قوت در جهان عرب را نيز مورد مطالعه قرار مي دهد، تا آنگونه كه مناسب مي داند از آن ها به نفع خود بهره برداري كند. گمان كنم پس از آزاد سازي فلسطين و دسترسي به مراكز پژوهشي و تحقيقاتي اسرائيل ملاحظه خواهيم كرد كه صهيونيست ها تا چه اندازه درباره حاج عماد مغنيه تحقيق كرده اند. تا چه اندازه درباره هويت و شخصيت او گزارش ها و اسناد محرمانه تهيه كرده اند. صهيونيست ها به منظور شناسائي تحركات حاج عماد مغنيه بودجه هاي كلاني اختصاص داده بودند، که دولت و پارلمان اسرائيل هم از آن اطللاع نداشتند. زيرا از سايه او به شدت مي ترسيدند. آنگونه كه امروز از وجود سيدحسن نصراللّه دبيركل حزب اللّه هراس دارند. اسرائيلي ها رسماً اعتراف كرده اند كه عماد مغنيه از دنيا رفت ولي چهار تا عماد ديگر جايگزين او شده اند.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 49
 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بهترین توشه دنیا/ آیت الله مجتهدی تهرانی
بهترین توشه دنیا/ آیت الله مجتهدی تهرانی

بهترین توشه دنیا/ آیت الله مجتهدی تهرانی

نماهنگ معرفی مستند «در لباس سربازی»
نماهنگ معرفی مستند «در لباس سربازی»

نماهنگ معرفی مستند «در لباس سربازی»

مسواک نزدن چه عوارضی به دنبال دارد؟
مسواک نزدن چه عوارضی به دنبال دارد؟

مسواک نزدن چه عوارضی به دنبال دارد؟

آشپزی | طرز تهیه کیک ران مرغ
آشپزی | طرز تهیه کیک ران مرغ

آشپزی | طرز تهیه کیک ران مرغ

اخراج ماشاریپوف به خاطر خطا به روی کامیابی نیا(با کمک VAR)
اخراج ماشاریپوف به خاطر خطا به روی کامیابی نیا(با کمک VAR)

اخراج ماشاریپوف به خاطر خطا به روی کامیابی نیا(با کمک VAR)

فواید و مضرات خوردن شیر موز
فواید و مضرات خوردن شیر موز

فواید و مضرات خوردن شیر موز

راز سنگرهای عشق/ محمد اصفهانی
راز سنگرهای عشق/ محمد اصفهانی

راز سنگرهای عشق/ محمد اصفهانی

گل اول آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس
گل اول آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

گل اول آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

گل دوم آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس
گل دوم آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

گل دوم آل‌کثیر به پاختاکور برای پرسپولیس

عیسی آل کثیر و دو گل زیبا برای پرسپولیس
عیسی آل کثیر و دو گل زیبا برای پرسپولیس

عیسی آل کثیر و دو گل زیبا برای پرسپولیس

مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی دارد؟
مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی دارد؟

مصرف بیش از اندازه چای سیاه چه عوارضی دارد؟

خلاصه بازی پرسپولیس 2-0 پاختاکور
خلاصه بازی پرسپولیس 2-0 پاختاکور

خلاصه بازی پرسپولیس 2-0 پاختاکور

راهکارهای طبیعی برای درمان درد مفاصل
راهکارهای طبیعی برای درمان درد مفاصل

راهکارهای طبیعی برای درمان درد مفاصل

مواد غذایی تقویت کننده سیستم گوارشی
مواد غذایی تقویت کننده سیستم گوارشی

مواد غذایی تقویت کننده سیستم گوارشی

درباره فواید لبو چه می دانید؟
درباره فواید لبو چه می دانید؟

درباره فواید لبو چه می دانید؟

همه چیز درباره کاشت ابرو و مزایای آن
همه چیز درباره کاشت ابرو و مزایای آن

همه چیز درباره کاشت ابرو و مزایای آن

اختلاف ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان از کجا آغاز شد؟ / جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ
اختلاف ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان از کجا آغاز شد؟ / جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ

اختلاف ارضی جمهوری آذربایجان و ارمنستان از کجا آغاز شد؟ / جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناقشه قره‌باغ

الگوی طاسی مردانه چیست و چه عواملی باعث طاسی می‌شود
الگوی طاسی مردانه چیست و چه عواملی باعث طاسی می‌شود

الگوی طاسی مردانه چیست و چه عواملی باعث طاسی می‌شود

حکمت | مسلمان بی دین! (استاد توکلی)
حکمت | مسلمان بی دین! (استاد توکلی)

حکمت | مسلمان بی دین! (استاد توکلی)

مدیرعامل استقلال برکنار شد / بیانیه هیئت مدیره استقلال درباره دلایل برکناری سعادتمند
مدیرعامل استقلال برکنار شد / بیانیه هیئت مدیره استقلال درباره دلایل برکناری سعادتمند

مدیرعامل استقلال برکنار شد / بیانیه هیئت مدیره استقلال درباره دلایل برکناری سعادتمند

نماهنگ | دور از تو با این که ضرر کردم / محمد حسین پویانفر
نماهنگ | دور از تو با این که ضرر کردم / محمد حسین پویانفر

نماهنگ | دور از تو با این که ضرر کردم / محمد حسین پویانفر