0
ویژه نامه ها

دورنماي جنگ احتمالي حزب الله لبنان با رژيم صهيونيستي

کارنامه مقاومت اسلامي، شاخه نظامي حزب الله لبنان در جريان جنگ 33 روزه ژوئيه سال 2006، ديدگاهها و ارزيابي هاي محافل نظامي دنيا را نسبت به سياست هاي راهبردي حزب الله دگرگون ساخت. راهکارها و سياست هاي راهبردي حزب الله پيش از جنگ مزبور آميخته از شيوه هاي جنگ پارتيزاني و نامنظم و تا حدودي جنگ هاي نامتعارف
دورنماي جنگ احتمالي حزب الله لبنان با رژيم صهيونيستي

دورنماي جنگ احتمالي حزب الله لبنان با رژيم صهيونيستي
دورنماي جنگ احتمالي حزب الله لبنان با رژيم صهيونيستي


 

 
گفت و گوي يکي از فرماندهان مقاومت با السفير چاپ بيروت
درآمد
کارنامه مقاومت اسلامي، شاخه نظامي حزب الله لبنان در جريان جنگ 33 روزه ژوئيه سال 2006، ديدگاهها و ارزيابي هاي محافل نظامي دنيا را نسبت به سياست هاي راهبردي حزب الله دگرگون ساخت. راهکارها و سياست هاي راهبردي حزب الله پيش از جنگ مزبور آميخته از شيوه هاي جنگ پارتيزاني و نامنظم و تا حدودي جنگ هاي نامتعارف بود. ولي روند و شيوه جنگ سال 2006 باعث شد مقاومت اسلامي عقيده نظامي خود را تغيير دهد، و راهکارهاي راهبردي خود را به نوعي با شيوه هاي جنگ هاي کلاسيک و نامتعارف آميخته کند، يا شيوه هاي تهاجمي بخود بگيرد. چنانچه در آينده جنگي ميان حزب الله و رژيم صهيونيستي روي دهد، بي ترديد شيوه هاي تهاجمي رزمندگان مقاومت اسلامي لبنان همه کارشناسان و تحليل گران نظامي دنيا را غافلگير خواهد کرد. يکي از فرماندهان مقاومت اسلامي که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با شماره مؤرخ 23 سپتامبر 2009 روزنامه لبناني السفير چاپ بيروت، دورنماي جنگ احتمالي آينده با رژيم صهيونيستي را ترسيم کرده که با هم مي خوانيم:
فرمانده مقاومت در پاسخ به اين پرسش که چرا تاکنون حزب الله قاتلان حاج عماد مغنيه را مجازات نکرده است مي گويد: «مقاومت هرگز در تصميم خود براي قصاص قاتلان حاج رضوان تجديد نظر نکرده است. انتقام خون فرمانده شهيد مقاومت به اقدامات لجستيکي و شناسايي بهتر هدف مورد نظر نياز دارد. شايد اين واکنش به وقت بيشتري نياز داشته باشد. ولي بي ترديد اين امر روزي اتفاق خواهد افتاد. از نيمه هشتم قرن بيستم هرگاه رژيم صهيونيستي رهبران حزب الله را ترور مي کرد، رزمندگان مقاومت بيدرنگ انتقام خون شهيدان خود را مي گرفتند. انتخاب هدف و زمان اجراي قصاص فقط به حزب الله مربوط مي شود. افکار عمومي گمان نکنند که منتظر نگه داشتن آنان براي شنيدن خبر پاسخ مقاومت اسلامي به ترور حاج عماد در شرايط کنوني، يک نوع امتيازي براي اسرائيلي هاست. بلکه دشمن صهيونيستي از لحظه اين اقدام جنايتکارانه همچنان در شرايط رعب و وحشت و ناپايداري بسر مي برد، و اين وضعيت تا زمان اجراي قصاص همچنان ادامه خواهد داشت.»
اين فرمانده مقاومت ضمن تأکيد بر اينکه رزمندگان مقاومت اسلامي از لحظه ترور شهيد حاج رضوان، همچنان در حال آماده باش کامل بسر مي برند افزود: «حزب الله در شرايط کنوني هرگونه تجاوز گسترده نظامي اسرائيل بر عليه جمهوري اسلامي ايران، يا سوريه و يا حزب الله را بعيد مي داند، ولي مقاومت لازم مي داند آمادگي خود را همچنان حفظ کند تا غافلگير نشود، و در برابر هرگونه اقدام ناگهاني واکنش نشان دهد.»
فرمانده مقاومت در پاسخ به اين پرسش که به چه دليل وقوع جنگ در آينده نزديک در منطقه را بعيد مي داند؟ و منطقه تا چه زمان دستخوش آرامش خواهد بود؟ گفت: «چنانچه تاريخچه رويدادهاي گذشته و چگونگي جنگ هاي پيشين رژيم صهيونيستي با اعراب را بازنگري کنيم، به اين نتيجه مي رسيم که دشمن، از يکطرف براي شکست اعراب از عامل غافلگيري استفاده مي کرد، و از طرف ديگر ارتش هاي عرب آمادگي ضروري را براي دفع تجاوز نداشتند. به همين علت ظرف چند روز به راحتي شکست مي خوردند. بنابراين عامل غافلگيري صهيونيست ها، و عامل عدم آمادگي و ناکارآمدي اعراب نقش تعيين کننده در سرنوشت جنگ هاي گذشته اعراب با رژيم صهيونيستي داشته است. سومين عامل هم که نقش بسزايي در پيروزي ارتش رژيم صهيونيستي داشت، اين است که صهيونيست ها هميشه عمليات جنگي را به درون جبهه اعراب و به عمق سرزمين هاي اعراب منتقل مي کردند، و با اين شيوه شهروندان اسرائيلي را از آسيب پذيري در جنگ دور نگه مي داشتند، در حالي که ارتش هاي عرب اراده آسيب رساني به جامعه اسرائيل را نداشتند.»
فرمانده مقاومت اسلامي اضافه کرد: «شکست هاي پي در پي ارتش هاي عرب در جنگ هاي سال هاي 1948 و 1967 در برابر رژيم صهيونيستي در نتيجه استفاده صهيونيست ها از عامل غافلگيري بوده، و اگرچه اعراب در جنگ سال 1973 آغازگر جنگ بوده اند ولي نتوانستند از عامل غافلگيري به نحو مطلوب استفاده کنند، و بازنده جنگ شدند. به هر حال در پي شکست هاي اعراب، عربده کشي اسرائيل در خاورميانه به اوج رسيد به گونه اي که در سايه سکوت و بي تفاوتي دولت هاي عرب، در سال 1982 به لبنان يورش آورد، و نيمي از سرزمين کشورمان را اشغال کرد.»
خبرنگار روزنامه السفير از فرمانده مقاومت مي پرسد که سرگذشت اسرائيل در لبنان چگونه بود، و ارتش رژيم صهيونيستي با چه سرنوشت شومي در لبنان مواجه شد؟ که مي شنود: «مهمترين تحولي که در تاريخ رويارويي اعراب و رژيم صهيونيستي روي داد اين است که ارتش اين رژيم با شيوه هاي جنگي جديدي در لبنان مواجه شد که از قبل به چنين شيوه هايي عادت نداشته بود. جنگ پارتيزاني و عمليات شهادت طلبانه مجاهدان با ايمان و جان بر کف، و با انگيزه ميهن دوستي اقشار گوناگون جامعه لبنان سبب شد تا رژيم صهيونيستي بار شکست را ببندد و به تدريج از اين کشور عقب نشيني کند».

دورنماي جنگ احتمالي حزب الله لبنان با رژيم صهيونيستي

اين فرمانده مقاومت اضافه مي کند: «گروه هاي مقاومت در آغاز شکل گيري مبارزه رهايي بخش در نيمه هشتم قرن بيستم، شيوه عمليات شهادت طلبانه و فرود آوردن ضربات سريع و کوبنده بر ضد اشغالگران اسرائيلي و نيروهاي پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) را راهکار خود قرار داده بود. نيروهاي ناتو به منظور پشتيباني از اشغالگران و تحکيم پايه هاي حکومت دست نشانده لبنان در آن مرحله در بيروت مستقر شده بودند. رزمندگان مقاومت در آن مرحله حساس و پيچيده شرايط سختي را پشت سر گذاشتند، ولي با ياري و عنايت هاي الهي در سال 1985 به اولين پيروزي دست يافتند که در عقب نشيني اشغالگران اسرائيلي از بخش وسيعي از سرزمين لبنان و خروج نيروهاي چند مليتي منجر شد. فرماندهي مقاومت اسلامي اين سياست راهبردي را بر ضد اشغالگران صهيونيست و شبه نظاميان ارتش انتوان لحد در نوار مرزي جنوب لبنان ادامه داد، به گونه اي که عرصه را بر آنان تنگ کرده که ناچار شدند روز 25 ماه مه سال 2000 از سرتاسر نوار مرزي جنوب به داخل فلسطين اشغالي فرار کنند».
فرمانده مقاومت اسلامي با اشاره به اينکه کيان صهيونيستي بر مبناي جنگ و تجاوز و غصب سرزمين ديگران برپا شده است تأکيد کرد: «با خروج اشغالگران از جنوب لبنان به استثناي منطقه اشغالي کشتزارهاي شبعا و کفر شوبا، فرماندهي مقاومت سياست هاي نظامي راهبردي به شکل تصاعدي در پيش گرفت تا بتواند خود را با شرايط جديد هماهنگ کند. اين سياست کيفي به روشني در جريان جنگ 33 روزه سال 2006 به مرحله اجرا گذاشته شد و خسارت جبران ناپذير و شکست بي سابقه اي بر رژيم متجاوز وارد آورد. اين سياست راهبردي بر مبناي تاکتيک هاي جديد، و شيوه هاي جنگ نامتعارف و ضربات کوبنده و حرکت بازدارندگي استوار گشته تا از هرگونه ماجراجويي احمقانه اسرائيل در لبنان در سال هاي آينده جلوگيري کند».
اين فرمانده مقاومت، رژيم صهيونيستي را از هرگونه ماجراجويي مجدد نظامي در لبنان برحذر مي دارد و تأکيد مي کند: «مقاومت اسلامي تاکتيک هاي جديدي را در نظر گرفته که در جنگ هاي پيشين معمول نبوده است. امروزه مقاومت ابتکار عمل را در دست دارد، و چنانچه جنگ ديگري در آينده روي دهد، رزمندگان مقاومت ميدان جنگ را به زمين دشمن منتقل خواهند کرد و اسرائيل با آزموني مواجه مي شود که از سال 1948 تاکنون بي سابقه بوده است».
فرمانده مقاومت اسلامي لبنان با اشاره به نبود اراده تصميم گيري در محافل سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي براي جنگ مجدد با حزب الله لبنان خاطر نشان مي سازد: «اسرائيل تاکنون نتوانسته از جنگ سال 2006 درس بگيرد، و نتايج آن جنگ را تجزيه و تحليل کند. دشمن براي بازسازي لشکرهاي شکست خورده خود در لبنان به چند سال وقت نياز دارد، علاوه بر اينکه از افزايش بي سابقه قدرت نظامي و رزمي مقاومت وحشت دارد. قدرت بازدارندگي مقاومت، باعث شده اسرائيل به جنگ تروريستي و ترور رهبران حزب الله و فرماندهان مقاومت اسلامي روي بياورد، که ترور شهيد حاج عماد مغنيه نخستين حلقه ي اين زنجيره است که بدون شک بي پاسخ نخواهد ماند».
اين فرمانده مقاومت با اشاره به کشف چند شبکه جاسوسي رژيم صهيونيستي در لبنان و دستگيري اعضاي اين شبکه ها اظهار عقيده مي کند: «پاسداري از کادر رهبري مقاومت مهمترين چالشي است که حزب الله امروزه با آن مواجه است. زيرا حفظ جان کادر رهبري مقاومت و حزب الله مهمترين عامل پيروزي در جنگ امنيتي و جاسوسي با رژيم صهيونيستي است. تلاش مقاومت براي خنثي سازي طرح هاي امنيتي و جاسوسي اسرائيلي ها شبانه روزي است. به ويژه اينکه اسرائيلي ها در طول چند دهه گذشته توانسته بودند در درون جنبش هاي مقاومت فلسطين در لبنان رخنه کنند. بنابراين مصون داشتن ساختار مقاومت از عوامل نفوذي دشمن در اولويت برنامه ها و تلاش هاي مقاومت قرار دارد. با وجودي که دشمن تاکنون درس ها و آموزه هاي جنگ ژوئيه را فراموش نکرده، و از سوي ديگر با کشف شبکه هاي جاسوسي او در لبنان از دسترسي به اطلاعات کافي درباره قدرت نظامي حزب الله ناکام مانده است. احتمال هرگونه حمله نظامي اسرائيل به لبنان در شرايط کنوني بعيد به نظر مي رسد، و اسرائيل با نيزه شکسته نمي تواند با حزب الله بجنگد.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 49
 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
وارونه نمایی در مستند «کودتای خزنده» بی بی سی!
وارونه نمایی در مستند «کودتای خزنده» بی بی سی!

وارونه نمایی در مستند «کودتای خزنده» بی بی سی!

درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ممدوحی + زندگی نامه
درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ممدوحی + زندگی نامه

درگذشت حجت الاسلام و المسلمین ممدوحی + زندگی نامه

کارتون باب اسفنجی | خانه آناناسی محبوب من
کارتون باب اسفنجی | خانه آناناسی محبوب من

کارتون باب اسفنجی | خانه آناناسی محبوب من

شیرینی | طرز تهیه کوکی مغز شکلاتی
شیرینی | طرز تهیه کوکی مغز شکلاتی

شیرینی | طرز تهیه کوکی مغز شکلاتی

اشکهای دختر شهید ترور در دیدار با قاتل پدرش
اشکهای دختر شهید ترور در دیدار با قاتل پدرش

اشکهای دختر شهید ترور در دیدار با قاتل پدرش

دیکتاتوری رسانه ای من و تو
دیکتاتوری رسانه ای من و تو

دیکتاتوری رسانه ای من و تو

طوطی در زمین فوتبال زنان!
طوطی در زمین فوتبال زنان!

طوطی در زمین فوتبال زنان!

نماهنگ نسیم در وصف شهید نسیم افغانی
نماهنگ نسیم در وصف شهید نسیم افغانی

نماهنگ نسیم در وصف شهید نسیم افغانی

اعدام در آمریکا «خوب» در دیگر کشورها «بد»!
اعدام در آمریکا «خوب» در دیگر کشورها «بد»!

اعدام در آمریکا «خوب» در دیگر کشورها «بد»!

توزیع ناعادلانه خودرو در ایران به روایت اعداد
توزیع ناعادلانه خودرو در ایران به روایت اعداد

توزیع ناعادلانه خودرو در ایران به روایت اعداد

آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس ایران
آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس ایران

آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس ایران

حکمت؛ چرا دیه زن نصف دیه مرد است / حجت الاسلام مسعود عالی
حکمت؛ چرا دیه زن نصف دیه مرد است / حجت الاسلام مسعود عالی

حکمت؛ چرا دیه زن نصف دیه مرد است / حجت الاسلام مسعود عالی

تیزر مستند غیر رسمی
تیزر مستند غیر رسمی

تیزر مستند غیر رسمی

اسماعیلِ مادر
اسماعیلِ مادر

اسماعیلِ مادر

آشنایی با سایت کوین دسک (CoinDesk) برای آگاهی از آخرین اخبار ارزهای دیجیتال
آشنایی با سایت کوین دسک (CoinDesk) برای آگاهی از آخرین اخبار ارزهای دیجیتال

آشنایی با سایت کوین دسک (CoinDesk) برای آگاهی از آخرین اخبار ارزهای دیجیتال

باحالترین دزد جهان
باحالترین دزد جهان

باحالترین دزد جهان

دفاع مقدّس عرصه تربیت انسان
دفاع مقدّس عرصه تربیت انسان

دفاع مقدّس عرصه تربیت انسان

پاسخ های عجیب به یک سوال ساده!
پاسخ های عجیب به یک سوال ساده!

پاسخ های عجیب به یک سوال ساده!

آشنایی با سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) برای رصد ارزهای دیجیتال
آشنایی با سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) برای رصد ارزهای دیجیتال

آشنایی با سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) برای رصد ارزهای دیجیتال

لیگ قهرمانان| صعود استقلال به مرحله حذفی / خداحافظی شهرخودرو با صفر امتیاز از رقابت ها
لیگ قهرمانان| صعود استقلال به مرحله حذفی / خداحافظی شهرخودرو با صفر امتیاز از رقابت ها

لیگ قهرمانان| صعود استقلال به مرحله حذفی / خداحافظی شهرخودرو با صفر امتیاز از رقابت ها

گل اول برایتون به پرستون روی شوت زیبا جهانبخش
گل اول برایتون به پرستون روی شوت زیبا جهانبخش

گل اول برایتون به پرستون روی شوت زیبا جهانبخش