0
ویژه نامه ها

يک اسرائيلي در کاخ سفيد (2)

«رام امانوئل»به عنوان داوطلب غيرنظامي در پايگاه ارتش اسرائيل، در هنگام جنگ اول خليح فارس در سال 1997 م امانوئل يک دوره کوتاه خدمت نظامي را در اسرائيل انجام داد. وي تنها عضو دموکرات از ايالت الينوي در کنگره است که به طرح حمله به عراق در سال 2003رأي داد.(1)
يک اسرائيلي در کاخ سفيد (2)

يک اسرائيلي در کاخ سفيد (2)
يک اسرائيلي در کاخ سفيد (2)


 

نويسنده :هشام بشير
مترجم:مهدي عزيزي
 

-وفاداري امانوئل به اسرائيل
 

«رام امانوئل»به عنوان داوطلب غيرنظامي در پايگاه ارتش اسرائيل، در هنگام جنگ اول خليح فارس در سال 1997 م امانوئل يک دوره کوتاه خدمت نظامي را در اسرائيل انجام داد. وي تنها عضو دموکرات از ايالت الينوي در کنگره است که به طرح حمله به عراق در سال 2003رأي داد.(1)
رام به عنوان يک يهودي پايبند به شعائر مذهبي شناخته شده است و در گفتگوهايي که براي تصويب قانون کمک هاي مالي به وال استريت، با هدف غلبه بر بحران مالي- که بالغ بر 700
ميليارد دلار بود-انجام شد، از يک خاخام درخواست مجوز خاصي کرد تا بتواند تحت حمايت يهوديت عمل کند. شخصيت «جاش ليمان»مشاور يهودي سريال«بخش غربي»که زندگي روزمره را در کاخ سفيد به تصوير مي کشد، از شخصيت رام الهام گرفته است.
روزنامه هاآرتص درباره آشنايي اوليه رام با اوباما نوشت:
آنها در شيکاگو با يکديگر آشنا شدند، زماني که رام رياست گروه ويژه انتخابات فصلي در سال 2006 را بر عهده داشت در آن دموکرات ها اکثريت [آراء]در کنگره را بازپس گرفتند. از سال 2006 امانوئل به عنوان چهارمين عضو برجسته کادر رهبري دموکرات ها، رياست کنگره حزب را بر عهده داشت. وي همچنين عضو کميسيون بودجه در مجلس نمايندگان بود که اين کميسيون وظيفه تعيين سياست هاي مالياتي را بر عهده داشت.
رام، يکي از برجسته ترين مذاکره کنندگان براي تهيه پيش نويس قانوني با هدف نجات مالي وال استريت بود که ارزش آن به 700 ميليارد دلار مي رسيد.(2)
عده اي عقيده دارند که انتخاب «رام امانوئل»از سوي باراک اوباما به عنوان رئيس کارکنان کاخ سفيد دلايلي دارد که مهم ترين آنها عبارت اند از:(3)
-نقش رام در چهارچوب برنامه انتخاباتي اوباما و موفقيت او در بازگرداندن تسلط دموکرات ها بر کنگره در سال 2006.
-از سال 2002 وي چهار بار از سوي حوزه انتخابيه الينوي در مجلس نمايندگان انتخاب شد واين همان حوزه اي است که سناتور اوباما در مجلس سنا نمايندگان آن را بر عهده دارد.
-امانوئل پس از نانسي پلوسي، رئيس مجلس نمايندگان «وستيني هويار»رهبر فراکسيون اکثريت و «جيم کلبورن»نماينده ايالت ساوت کارولينا و رهبراکثريت دموکرات ها در مجلس نمايندگان، چهارمين رهبر حزب دموکرات به شمار مي آيد.
-رام يکي ازمقامات برجسته گفتگو کننده براي تسريع در اجراي طرح نجات مالي وال استريت است که ارزش آن به 700 ميليارد دلار مي رسد.
-انديشه ها و مواضع رام درباره مسائل خاورميانه از هنگامي که در دوران کلينتون مشاور سياسي بود، تأثير بسزايي در انتخاب او از سوي اوباما داشت که خود را (اوباما)دوست نزديک اسرائيل دانست و آن را مهم ترين هم پيمانان امريکا در خاوميانه خواند و به همين خاطر
%78آراي يهوديان امريکا را به دست آورد.
-آشنايي وي با رازهاي پشت پرده حکومتي و گاهي پنهان.(4)
-مقامات اسرائيلي و رسانه هاي خبري صهيونيسم از انتخابات رام امانوئل از سوي باراک اوباما اظهار رضايت و خرسندي کردند و در اين زمينه بر اسرائيلي بودن وي تمرکز کردند.(5)روزنامه اسرائيلي «معاريو»رام امانوئل
را«مرد ما درکاخ سفيد»ناميد.(6)
رام امانوئل يک شخصيت قدرتمند با نفوذ در ميان محافل يهودي امريکا به شمار مي رود و حمايت دائمي وي از اسرائيل براي همه معروف است، همان گونه که وي منتقد شديد انتفاضه فلسطين است و به دولت امريکا و کشورهاي عربي به خاطر اينکه به زعم وي به فلسطيني ها فشار وارد نمي کنند،حمله کرده است.
بنيامين امانوئل-پدر رام امانوئل-در گفتگو با روزنامه اسرائيلي ها آرتص با ابراز رضايت از انتخاب رام از سوي اوباما گفت:«اوباما يک رهبر هوادار اسرائيل است و دوست اسرائيل خواهد بود»بنيامين امانوئل در گفتگو با روزنامه اسرائيلي «معاريو»تأکيد کرد که «فرزندش به طور حتم بر اوباما تأثير خواهد گذارد تا از اسرائيل طرفداري کند». (7)

-موضع رام در برابر مسئله فلسطين
 

رام در جمع تظاهر کنندگان که سال 2002 م در شيکاگو از اسرائيل طرفداري مي کردند گفت:«اسرائيل آماده صلح است اما تا زماني که فلسطيني ها از تروريسم دست برنداشته اند، صلح برقرار نخواهد شد. »(8)
از اينجا موضع خصمانه رام نسبت به مسئله فلسطين نمايان مي گردد، همچنان که گفته شد او به اسرائيل وفادار است، چه امانوئل در زمان جنگ اول خليج فارس به عنوان داوطلب در
ارتش دشمن صهيونيستي خدمت کرد و سپس بار ديگر داوطلبانه در يک واحد موتوريزه نظامي اسرائيل مأمور تعمير خودروها در نزديکي مرز لبنان شد.
اين مطلب از يک سو ديگر ظاهر اين امر، از وفاداري رام امانوئل نسبت به اسرائيل دلالت دارد، چه او يک يهودي مذهبي است و در ارتباط با جناح اصولگري ميانه رو(Modern Orthodox) يهوديان امريکاست و همواره براي عبادت به يکي از کنيسه ها در شيکاگو رفت و آمد مي کند. خاخام اين معبد مي گويد:«خانواده رام همواره در مراسم ما شرکت مي کنند و به مراسم و ارزش هاي يهودي پايبند هستند. »(9)
آنچه دراينجا بايد مورد تأکيد قرار گيرد آن است که لابي صهيونيستي (ايپک)-که امانوئل در ارتباط قوي با آن است-کوشش خواهد کرد تا تمامي ابزار و زمينه هاي کامل را براي تأثير گذاري رام بر رئيس جمهوري جديد امريکا فراهم کند.
با وجود تمامي پيش بيني ها وانديشه ها درباره آينده و سرنوشت مسئله فلسطين، با توجه به روي کارآمدن يک يهودي مذهبي در رأس مسئوليت هاي کاخ سفيد،(10) اعراب بايد بکوشند اين نقطه ضعف بر سياست هاي آنان درباره اين موضوع اثر نگذارد و طرح هاي آنان در اين باره تحت تأثير قرار نگيرد. بايد بر مواضع، رفتارها و گفتگوهاي خود درباره فلسطين در تمامي جنبه ها تأکيد کرد و به طور کلي درباره مسائل خاورميانه استوار باشند.
در دوران بيل کينتون، رئيس جمهوري سابق ايالات متحده امريکا، دولت داراي شمار بسياري از مقامات يهودي بود، با اين همه وي در مقايسه با هر رئيس جمهور دموکرات يا جمهوريخواه، سياست خردمندانه اي را درباره روند صلح در پيش گرفت. بر عکس در دوران جرج بوش پدر، «جان سنونو»لبناني تبار رئيس کارکنان کاخ سفيد بود و با اين همه سنونو نتوانست بر رئيس جمهوري امريکا تأثيرگذارد و تجاوزها و حملات اسرائيل عليه لبنان را در پايان دهه 1980م و اوايل دهه 1990م متوقف سازد.
آنچه حتمي است آن است که مشکل اساسي در انتخاب رام امانوئل براي اين مقام حساس نيست چون سوابق نشان مي دهد که به طور حتم رئيس کارکنان کاخ سفيد نمي تواند بر سياست هاي خارجي کاخ سفيد اثر گذارد، اما اين موضوع به طور حتم بر سياست هاي اوباما و ديدگاه هاي او و تأثير سياسي اسرائيل بر دولت امريکا بستگي دارد.
بنابراين اگر دولت امريکا تمايل بيشتري به اسرائيل نشان داد، اين موضوع بر سياست هاي جانبدارانه از رژيم صهيونيستي تأثير خواهد داشت که البته به هيچ وجه به سود فلسطين و اعراب به طور عام نخواهد بود، و درصورتي که وي در انديشه هايش ميانه روي را پيش بگيرد و از برقراري موازنه در رفتارهاي خود پيروي نمايد، نه تنها نشانه مثبتي درباره مسئله فلسطين است، بلکه در مورد تمامي بحران ها و درگيري هايي که جهان طي سال هاي اخيربا آن روبه رو شد، دگرگوني هايي رخ خواهد داد.

پي‌نوشت‌ها:
 

1. روزنامه الشرق الاوسط، ش 10937.
2. همان.
3. سايت ايلاف،(10نوامبر 2008).
4. http:// www. synewsdphp،کد 45582.
5. http:// www. alhurra. com،کد 2019089.
6. http:// www. alanwar. com،کد 27046.
7. http:// www. alhurra. com،کد 2019089.
8. روزنامه الشرق الاوسط.
9. خفاجي، همان.
10. متأسفانه نويسنده مقاله مسئله فلسطين را يک مسئله عربي مي داند.
منبع: نشريه 15 خرداد، شماره 18.
 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
تحصیل از راه دور در خلال همه گیری و مشکلات دانشجویان مهاجر
تحصیل از راه دور در خلال همه گیری و مشکلات دانشجویان مهاجر

تحصیل از راه دور در خلال همه گیری و مشکلات دانشجویان مهاجر

اصل تفاهم و توافق در زندگی مشترک
اصل تفاهم و توافق در زندگی مشترک

اصل تفاهم و توافق در زندگی مشترک

تکریم همسر در سیره نبوی
تکریم همسر در سیره نبوی

تکریم همسر در سیره نبوی

آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و برخی از استارتاپ های مبتنی بر بلاک چین
آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و برخی از استارتاپ های مبتنی بر بلاک چین

آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و برخی از استارتاپ های مبتنی بر بلاک چین

جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام «ذوالفقار بصیر» رونمایی شد
جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام «ذوالفقار بصیر» رونمایی شد

جدیدترین موشک بالستیک ایران با نام «ذوالفقار بصیر» رونمایی شد

جایگاه و اهمیت نیک رفتاری در خانواده
جایگاه و اهمیت نیک رفتاری در خانواده

جایگاه و اهمیت نیک رفتاری در خانواده

تنش دوباره در قره‌باغ/ ضرورت توجه جدی کشورهای منطقه به حل بحران
تنش دوباره در قره‌باغ/ ضرورت توجه جدی کشورهای منطقه به حل بحران

تنش دوباره در قره‌باغ/ ضرورت توجه جدی کشورهای منطقه به حل بحران

جایگاه و اهمیت تامین نیازها در خانواده
جایگاه و اهمیت تامین نیازها در خانواده

جایگاه و اهمیت تامین نیازها در خانواده

آشنایی با بازار تجارت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها
آشنایی با بازار تجارت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها

آشنایی با بازار تجارت ارزهای دیجیتال و رمز ارزها

حقوق مداری در خانواده
حقوق مداری در خانواده

حقوق مداری در خانواده

جنگ تحریف
جنگ تحریف

جنگ تحریف

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان
آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

آشنایی با انواع سفارشات خرید و فروش (Market Orders) و (Limit Order) در بازارهای مالی جهان

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان
مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

مقایسه ارزش معاملات فارکس با سایر بازارهای بورس جهان

از نیویورک تا شانگهای: آشنایی با ۱۰ بازار بورس بزرگ جهان
از نیویورک تا شانگهای: آشنایی با ۱۰ بازار بورس بزرگ جهان

از نیویورک تا شانگهای: آشنایی با ۱۰ بازار بورس بزرگ جهان

چگونه می توانم اشتهای کودک خود را تقویت کنم؟
چگونه می توانم اشتهای کودک خود را تقویت کنم؟

چگونه می توانم اشتهای کودک خود را تقویت کنم؟

امتناع کودک پنج ماهه در قبول شیشه شیر بجای سینه مادر را چه باید کرد؟
امتناع کودک پنج ماهه در قبول شیشه شیر بجای سینه مادر را چه باید کرد؟

امتناع کودک پنج ماهه در قبول شیشه شیر بجای سینه مادر را چه باید کرد؟

بیدار شدن خواهر و برادر بزرگتر کودک پنج ماهه به علت گریه او در حین آموزش خواب را چگونه می توان مدیریت کرد؟
بیدار شدن خواهر و برادر بزرگتر کودک پنج ماهه به علت گریه او در حین آموزش خواب را چگونه می توان مدیریت کرد؟

بیدار شدن خواهر و برادر بزرگتر کودک پنج ماهه به علت گریه او در حین آموزش خواب را چگونه می توان مدیریت کرد؟

آیا می توان در برنامه غذایی کودک پنج ماهه از موز استفاده کرد؟
آیا می توان در برنامه غذایی کودک پنج ماهه از موز استفاده کرد؟

آیا می توان در برنامه غذایی کودک پنج ماهه از موز استفاده کرد؟

نزدک (NASDAQ) چیست؟ آشنایی با بازار بورس نزدک
نزدک (NASDAQ) چیست؟ آشنایی با بازار بورس نزدک

نزدک (NASDAQ) چیست؟ آشنایی با بازار بورس نزدک

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟
ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

ضریب اهرمی (Leverage) در فارکس چیست و چه خطراتی دارد؟

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot  و غیره)
آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot و غیره)

آشنایی با مفاهیم بازار فارکس ( Pips, Spread, Bid, Ask, Lot و غیره)