0
ویژه نامه ها

چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!

نظريات و پيشنهادهايي را که به طور کامل در اين جا مانده است. ازابتدا تا انتها مطالعه کنيد و هر يک از آنها را در جاي خود به کار بنديد در پايان، صورت و فهرستي از بهترين نظريات و پيشنهادها را براي خود تهيه کرده و ببينيد چه تعدادي از آنها را مي توانيد در روزهاي آينده خود بگنجانيد.
چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!

چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!
چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!


 

نويسنده: افسون بدر/جوديت ويلز
 
نظريات و پيشنهادهايي را که به طور کامل در اين جا مانده است. ازابتدا تا انتها مطالعه کنيد و هر يک از آنها را در جاي خود به کار بنديد در پايان، صورت و فهرستي از بهترين نظريات و پيشنهادها را براي خود تهيه کرده و ببينيد چه تعدادي از آنها را مي توانيد در روزهاي آينده خود بگنجانيد.
1ـ فکر و ذهن خود را باز و روشن نگاه داريد
اگر هميشه خود را در حال بيان عباراتي چون:"اين کار اصلا خوب نخواهد بود!"يا "من هرگز آن کار را انجام نخواهم داد"،مي يابيد، در اين صورت به اين گونه صحبت کردن خاتمه دهيد و به فکر و تامل بپردازيد:چرا اين کار اصلا خوب نخواهد بود؟چرا من به انجام آن کار نپردازم؟شايد حق با شما باشد، اما در رد و نپذيرفتن نظريات و پيشنهادها و ابداعات و نوآوري ها آن چنان زياد عجله نکنيد. گاهي اوقات پرداختن به طرح و برنامه اي عملي و جديد يا موارد ديگر، خوب و مفيد بوده و فکر و ذهن شما را تقويت مي کند و همين طور خوب است که هرازگاهي نظريات و عقايد خود را در زمينه هاي مختلف يا در خصوص موردي ساده و جزيي مانند نوع غذايي که ازآن لذت مي بريد، مورد ارزيابي و تجديد نظر قرار دهيد. با بررسي کارهاي خود و نيز اعمال و کارهاي افرادي که با شما در ارتباط هستند، شما خود را شاداب و با نشاط حفظ مي کنيد. ادامه دادن به روشي که پيوسته به آن مي پردازيد، بسيار آسان بوده و مستلزم سعي و تلاش کمتري است.

چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!

2ـ با ديدي باز و روشن به اطراف خود نگاه کنيد
همه نگاه مي کنند، اما اغلب اوقات نمي بينند. هر روزبه نگاه کردن به محيط اطراف خود بپردازيد. اگر در شهر زندگي مي کنيد، در اين صورت آيا تا به حال به سبک معماري محلي که هر روز در آن جا پياده روي مي کنيد، توجه کرده ايد؟اگر در خارج از شهر زندگي مي کنيد، در اين صورت آيا تا به حال براي بررسي گل هاي وحشي توقف کرده ايد؟آخرين بار کي اين کار را انجام داده ايد؟آيا از انواع درختاني را که در خيابان شما روييده اند، مي شناسيد؟آيا به لباس افرادي که در خيابان هستند، نگاه مي کنيد؟آنها چه کساني هستند؟چه کاري انجام مي دهند؟به کجا مي روند؟
3ـ به کشف استعدادها و توانايي هاي خاص خود بپردازيد
زماني که جوان هستيم، تمايل داريم خود را به سوي کشف توانايي خويش سوق دهيم، اما با بالارفتن سن ازاين کار منصرف مي شويم. به هر حال، دليلي براي انجام يک چنين کاري وجود ندارد. به خود بگوييد هر کاري را که بخواهيد، مي توانيد انجام دهيد. آن گاه مشخص کنيد که آن کار چيست. اگر شما به کمک حرکات و تمرينات ورزشي و همچنين از طريق بهبود بخشيدن به استقامت و توانايي روحي و جسمي خويش، احساس سلامتي و تندرستي بيشتري مي کنيد، در اين صورت شايد بتوانيد براي بدن خود به انجام حرکتي جديد مانند ورزشي جديد يا يک سرگرمي و کار ذوقي پرتحرک و جديد بپردازيد. آيا زمان آن فرا نرسيده است که به انجام يک يا دو سرگرمي تو کار ذوقي بپردازيد؟هر کاري، از آموزش و يادگيري پرواز با هواپيما تا بازي شطرنج...

چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!

4ـبه بررسي و تعميق در ديگران بپردازيد
فهم و درايت، عقل و خرد و علم و دانش ديگران، نعماتي هستند که شما بايد در هر زمان ممکن، از آنها استفاده کنيد. بنابراين، اگر شما به انجام کارهايي چون، گوش کردن به حرف ديگران، مطالعه و سوال کردن خاتمه داده و منزوي شده ايد، دراين صورت، در رفتار خود تجديد نظر کنيد. بايد تا جايي که مي توانيد مطالعه کنيد و به حرف ديگران گوش فرا دهيد. از هر فرصت و موقعيتي براي کسب اطلاعات، که به شما در اصلاح و بهبود زندگيتان کمک مي کند، استفاده نماييد. با استفاده از علم و دانش و تجربيات ديگران، شما به بهبودي و رشد و شکوفايي دست خواهيد يافت.
5ـ خود را مورد بررسي و تعمق قرار دهيد
شيوه ديگري که شما از طريق آن به رشد و شکوفايي خواهيد رسيد، اين است که به بررسي و کاوش درافکار و انديشه هاي خود بپردازيد. بياييد که چه چيزي شما را وادار به انجام خطا و اشتباه مي کند. صفات خوب خود را تا حد امکان افزايش دهيد. به کيفيت رفتار و روابط اجتماعي خود با ديگران بهبود بخشيد و مشخص کنيد که از زندگي خود چه مي خواهيد. فکر کردن به خود امري خودپسندانه نيست. اگر اين کار را سخت ودشوار مي دانيد، در اين صورت کتاب هاي بسيار زيادي در زمينه کمک به خود وجود دارد که مي توانيد مطالعه کنيد، همچنين در زمينه خودشناسي، انواع کلاس ها و دوره هاي آموزشي وجود دارد که در دسترس عموم است.

چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!

6ـ در انجام کارها به ديگران متکي نباشيد و خودتان اقدام کنيد.
تعداد بسيار زيادي از ما مي نشينيم و براي ايجاد تغيير و تحول در بخت و اقبال خود، منتظر ديگران هستيم تا به کارها سرو سامان دهند. شما خود مي توانيد به انجام کارها اقدام کنيد و بخت و اقبال خود را بسازيد. به افراد تلفن بزنيد، درجريان رويدادها ووقايع محلي خود باشيد در خصوص آلودگي و عدم رعايت نکات بهداشتي از طرف ساکنان محل خود احساس ناراحتي مي کنيد؟در اين مورد شکوه و شکايت نکنيد، يک گروه عملياتي تشکيل دهيد.
بياموزيد تا اهدافي را که خواهان آن هستيد، باورداشته باشيد و براي رسيدن به آنها ثابت قدم باشيد.

چيزهايي که زندگي را زيبا و متفاوت مي کنند!

7ـ به تماشاگر بودن صرف خاتمه دهيد.
به جاي تماشاي برنامه اي، خود را به شرکت کردن در آن عادت دهيد. ما به طور متوسط در روز، سه ساعت به تماشاي برنامه هاي تلويزيون مي پردازيم. برنامه هاي تلويزيوني برگزيده و مورد علاقه شما چيست؟شما به تئاتر و نمايش علاقه بسيار زيادي داريد. چطور است به جاي تماشا کردن آنها، در يک انجمن يا کانون آموزشي تئاتر و نمايش، نام نويسي کنيد؟آيا به برنامه هاي ورزشي به ويژه به بازي گلف و تنيس علاقه بسيار زيادي داريد؟چرا در يک باشگاه ورزشي گلف يا تنيس ثبت نام نمي کنيد؟آيا شما فرزندان و يا نوه هاي خود را به کلاس شنا مي بريد، اما خود در آنجا مي نشينيد و به تماشاي آنها مي پردازيد؟به آنها بپيونديد.
8ـ به انجام کارهايي متفاوت بپردازيد.
با تلاش و کوششي آگاهانه جهت ايجاد تغييراتي در الگوهاي رفتاري دايمي و دراز مدت، خود را از پرداختن به عادات و روش هاي يکنواخت دور کنيد. آيا چمن ها را هميشه همسرتان مي زند؟حالا خودتان اين کار را انجام دهيد. شما هميشه لباس هاي تيره مي پوشيد؟ حالا لباس هايي با رنگ صورتي بپوشيد. همواره صبح ها، ساعت هشت از خواب برمي خيزيد، حالا در يک صبح فروردين ماه، ساعت چهار از خواب برخيزيد و از سپيده دم لذت ببريد. هميشه براي انجام کارها از پيش برنامه ريزي مي کنيد؟اهدافي را براي خود در نظر بگيريد. با ايجاد تغييراتي مختصر و جزيي در زندگي خود، به شور و هيجان و لذتي واقعي دست خواهيد يافت.
منبع:نشريه موفقيت، شماره 190 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش
تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش

تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبأ/ استاد غلوش

۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد
۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد

۶۰ سال اسقرار سفارت آمریکا در بغداد

آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان
آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان

آشنایی با قوانین بورس و معاملات در بازارهای سرمایه ایران و جهان

حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)
حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)

حکمت | نظام خانواده (استاد رفیعی)

وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی
وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی

وظیفه رهبران دینی در گسترش صلح جهانی/ آیت الله جوادی آملی

آزادسازی روباه بیچاره
آزادسازی روباه بیچاره

آزادسازی روباه بیچاره

روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری
روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری

روایت حبیب | راوی: محمد علی جعفری

خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!
خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!

خونه شخصیت های معروف هم رفتید؟!

تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط
تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای سوره قدر/ استاد عبدالباسط

فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم
فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم

فراخوان طرح پژوهشی روش های استاندارد حفظ قرآن کریم

شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!
شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!

شبی که اوباش از ترس نخوابیدند!

سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند
سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند

سرمربی جدید استقلال و نظر سعادتمند

ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان
ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان

ام المصائبم/ محمدحسین حدادیان

با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید
با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید

با مضرات مصرف پاستیل آشنا شوید

روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان
روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان

روضه اهل بیت امام حسین علیهم السلام/ محمدحسین حدادیان

علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن
علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن

علائم و انواع زگیل تناسلی و درمان آن

ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی
ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی

ما معذوریم نداریم/ آیت الله جوادی آملی

تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان
تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان

تو اول مودبانه نماز بخون/ استاد پناهیان

هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟
هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟

هش ریت (hash rate) چیست و چه اثری بر درآمد ماینرها دارد؟

آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر
آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر

آشنایی با مفهوم استخراج ابری (Cloud mining) بیت کوین و رمزارزهای دیگر

حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی
حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی

حاج قاسم سلیمانی زنده در اربعین حسینی