0
ویژه نامه ها

كوچ نشين

سازه هاي تاشو نام كلي براي دسته گسترده اي از ساز ه هاي پيش ساخته مي باشد كه مي تواند از با فتار فشرده بسته شده به شكل گسترش يافته معيني تبد يل شود كه پايدار مي باشند و مي تواند بار تحمل نمايند.
كوچ نشين

كوچ نشين
كوچ نشين


 

 

1- قبايل كوچ نشين اولين كساني بودند كه از سازه هاي فضا كار استفاده كردند و بشر ابتدا از سازه هاي تاشو استفاده مي كرد.
 

سازه هاي تاشو نام كلي براي دسته گسترده اي از ساز ه هاي پيش ساخته مي باشد كه مي تواند از با فتار فشرده بسته شده به شكل گسترش يافته معيني تبد يل شود كه پايدار مي باشند و مي تواند بار تحمل نمايند. برخي مثالها از كاربردهاي اميد بخش سازه هاي تاثو بر روي زمين عبارتند از
پلها و سر پناه ها ضروري براي استفاده بعد از زلزله يا بلاياي طبيعي ديگر سازه هاي موقت در محيطهاي ساخت و ساز دور افتاده
پوشش هاي محافط موقت براي فعاليتهاي صحرايي مثل ساخت جاده بتن ريزي در هواي سرد پيماش هاي نقشه برداري
گنبدهاي سهموي و كره اي براي تسهيلات ورزشي مثل زمينهاي تنيس سقف دار يا استاديوم فوتبال و بيس بال با سقف هاي جمع شونده
انبارهاي قابل جابجايي آشيانه هواپيماها- تسهيلات نگهداري پناهگاههاي هواي توفاني در ترم مجاور ساختمانهاي دائم ساختمانهاي نمايشگاه
گلخانه ها و ديگر كار بردهاي كشاورزي سالنهاي كنسرت و تئاترهاي سيار داربست بندي قالب بندي و ا سكلت بندي يا تقويت براي سازه هاي دائمي سازها تفريحي و اردوگاه ههاي سبك

2- مراكز تحقيقاتي برا ي سازه ها تاشو
 

در ژاپن رسم origami ، هنر كاغذ تا شونده قوي و تواشمند است تصور مي شود هنر تا كردن كاغذ در چين در طول اولين يا دومين قرن. A.D جالب است بدانيد آغاز شده باشد اسپانيا اولين كشور اروپايي با رسم قوي origami بود. در اسپانيا تاتر سيار پيشنهادي توسط آرسيتك Emilio Perez Pinero در سال 196 معمار الو و مهندسان زيادي را براي كار در اين زمينه تحريك كرد. شخص مهم ديگر در گسترش مفهوم سازه هاي تاشو جديد پروفسور waclaw zalewszi در دپارتمان معماري در MIT مي باشد كه ايره سازه هاي تاشو از نوع Snap – through را پيشنهاد كرد امروز بزرگترين و سازمان يافته ترين مركز تحقيقات سازه هاي تاشو آزمايشگاه سازه هاي تاشو (DSL) در دپارتمان مهندس در دانشگاه كمبريچ در انگليس است كه توسط دكتر Sergio pellegrino هدايت مي شود با نگاه به سازه هاي تاشو بعنوان قطعات هنري و سازه هاي معماري chuck Ho berman برخي مفاهيم خيلي جالبي را پيشنهاد كرد كه مي تواند نقطه آغازي براي سازه هاي جديد براي كاربردهاي معماري باشد.

3- انواع سازه هاي تاشو
 

سازه هاي تاشو به چندين كرده بر اساس تعدادي معيار مختلف تقسيم بندي مي شوند يكي از اين معيارها محيط ي ربرد است بر طبق آن ما بين سازه هايي كه بر روي زمين استفاده مي شوند در برابر سازه هاي ديگر كه در فضا باز مي شوند معيار ديگر براي دسته بندي نوع عضو سازه اي بكار گرفته شده در سازه است گزينه هاي استفاده سازه هاي صفحه اي كه متشكل از مدول هاي ساختماني 3Dو 2D مي باشند و سازه هاي ميله اي كه مدول ها پايه ميله اي يك بعدي دارند وجود دارد

3- مزايا
 

سازه هاي تاشو چندين مزيت دارند كه آنها را براي تسهيلات موقت گزينه اي هميشگي ساخته است سرعت نصب كه در مواقع اضطراري و هواي بديا ساخت و ساز در محيطهاي مهاجم بسيار مهم است. سادگي نصب زيرا كه نيازي براي تجهيزات بزرگ يا وسايل ويژه وجود ندارد و بخاطر نيازهاي يزدي انساني پايين سادگي حمل و نقل و انبار بخاطر شكل فشرده در حالت باز قابليت استفاده مجدد زيرا بتن دوباره باز كردن آسان و سريع و ارزان است.

4- با توجه به سيستم سازه اي طبقه بنديهاي زير استفاده شده اند
 

سازه هاي متشكل از پانل هاي رو بعدي صلب سازه هاي كششي متشكل از كابل هاي 1 بعدي انعطاف پذير يا بخشهاي دو بعدي يا تركيبي از هر دو بطور پيش تنيده يا بادي سازه هاي كش بستي متشكل از تركيب ميله هاي صلب و كابل هاي انعطاف پذير سقف جمع شونده براي استاديوم ها كه ممكن است براساس سيستم سازه اي بالا باشد

5- سازهاي تاشو برا ساس پانتوگراف ها
 

در سال Theodore Zeigler 1974 ضعف سازه هاي pinero را شناسايي كرد امتياز اختراع طرح نورش را ثبت كرد.
Escrig كارهايي برروي شبكه هاي تاشوي قيچي سان با همكاري J. و valcarcel J.P اذحام دارد آنها بر روي شبكه هاي كروي متشكل از قيچي هاي دو طرفه و روش توليد آنها از شبكه هاي كه سطح كره را تقسيم مي كنند متمركز شدند شرايط هندي لازم براي بدست آوردن قابليت تاشو ندگي و بين شبكه هايي چنين است
تقسيم بندي شبكه كروي به مددل هاي مساوي غير ممكن است چاره پيشنهادي توسط Ecrig در زير آمده است . PatternUniform rhomboidAcenterRhomboid patterns withMeriaians Quadrangular patternsof
محقق ديگر كه سازه هاي تاشوي پانتو گراف را مورد بررسي قرار داد Igir Raskin است كه در دانشگاه waterloo تحت نظارت پروفون Roorda براي تز دكتري خودكار كرد تجارش برروي سختي و مشخصه هاي پايداري پانتو گرانها
كه بعنون مكانيزيم در طول باز شدن رفتار مي كنند و در با فتار باز شده توسط وسايل شرايط مرزي اضافي پايدار شده اند
همچنين chuck Hoberman بسيار فعال در اين زمينه مي باشد كه اختراعش را تجاري كرد و از طريق شركت نيوبوركي بهره برداري كرد.
اتحاديه Hoberman تاسيس شده در سال 1990 تواشمنديهاي گسترده اي براي طراحي الگو براداري، مهندسي وساخت سازه هاي تاشو براي اهداف نمايش و صنايع اسباب بازي و همچنين براي پروژه هاي معماري يكي از سازه هاي نمايش Hypar Hoberman Expanding است
سازه اي صاف كه از قطر 15ft به 50 ft گسترش مي يابد كه در تالار مركزي ساختمان اصلي جديد مركز علوم كاليفرنيا در لوس آنجلس آويزان است اخيراً در دهه 1980 گروهي در دانشگاه كمبريج كه توسط دكتر pellegnno sergio هدايت مي شد كه بعنوان نيروي محركي در زمينه تحقيق سازه هاي تاشو پديدار شد با zhong 20u ، pellegrino مورد بررسي قرار داد شرايط كلي تا شدن بدون كنش سازه هاي پانتو گراف حلقه اي را بررسي كرد
در دپارتمان معماري در MIT پروفسور Zalewski سازه هاي تاشو را چند سالي مورد مطالعه قرار داد يكي از شاگردانش sivam Krishnapillai مفهوم طراحي معرفي كرد كه كار zeigler را عموميت مي داد و بهنودي بخشيد مثل zeiglez او استفاده از انعطاف پذيري محدود اجزاي سازه اي بعنوان وسايل خود پايدار كشدده انتخاب كرد بعلاوه او تصميم گرفت با رفتارهاي هندي جستجو كند كه در آن سازه پايدار و بدون تنش در هر دو شكل تاشده بسته و شكل نهاني باز شده باشد .

6- سازه هاي تاشو براساس پانل هاي 2-D
 

در سال 1986 GGFoster با S. Krishnakumar خانواده اي از سازه هاي تاشو قابل حمل ارائه كردند كه بر اساس الگوهاي كمابيش Yoshimara براي پوسته هاي استوانه اي تحت فشاري محوري بود پانل هاي مثلثي براي تشكيل سازه بهم محلق شده بودند كه شكل انعطاف پذير بسياري داشت اما وقتي نصب مي شد صلب بود در كارهاي اخير، با گرفتن ايده اصلي از مدل پوسته استوانه مثلثي ساخته شده توسط Ccalldine در طول بررسي مكانيك سازه هاي زيستي، pellegrino,Guest تا شدن استوانه هاي مثلث بندي شده را در 1996 ارائه كردند كه مشخصات هندسي و خواص تاشوندگي آنها را معرفي مي كرد.
منبع:www.grn1k.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت : hackeran
 

منبع:www.grn1k.ir
این مقاله توسط کاربر محترمhackeranارسال شده است.
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
چرا ترامپ ازاحتمال تقلب در انتخابات آمریکا سخن می گوید؟
چرا ترامپ ازاحتمال تقلب در انتخابات آمریکا سخن می گوید؟

چرا ترامپ ازاحتمال تقلب در انتخابات آمریکا سخن می گوید؟

دانشجویی که حماسه هویزه را آفرید
دانشجویی که حماسه هویزه را آفرید

دانشجویی که حماسه هویزه را آفرید

عقب ماندگی صدا و سیما از نشر فرهنگ دفاع مقدس!
عقب ماندگی صدا و سیما از نشر فرهنگ دفاع مقدس!

عقب ماندگی صدا و سیما از نشر فرهنگ دفاع مقدس!

درمان خانگی تبخال
درمان خانگی تبخال

درمان خانگی تبخال

موضع گیری های تاریخی عمار بن یاسر
موضع گیری های تاریخی عمار بن یاسر

موضع گیری های تاریخی عمار بن یاسر

اکولایزر تصویری | مشکل از کجاست؟ / حجت الاسلام معاونیان
اکولایزر تصویری | مشکل از کجاست؟ / حجت الاسلام معاونیان

اکولایزر تصویری | مشکل از کجاست؟ / حجت الاسلام معاونیان

اکولایزر تصویری | محبت سیدالشهدا / حجت الاسلام ریاضت
اکولایزر تصویری | محبت سیدالشهدا / حجت الاسلام ریاضت

اکولایزر تصویری | محبت سیدالشهدا / حجت الاسلام ریاضت

نماهنگ | یارالی یعنی / حاج حیدر خمسه
نماهنگ | یارالی یعنی / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | یارالی یعنی / حاج حیدر خمسه

نماهنگ | گفتم برم گردان، نمی خواهم بمانی / صابر خراسانی
نماهنگ | گفتم برم گردان، نمی خواهم بمانی / صابر خراسانی

نماهنگ | گفتم برم گردان، نمی خواهم بمانی / صابر خراسانی

نماهنگ | ان کنت باکین  فابک علی الحسین / حاج عبدالرضا هلالی
نماهنگ | ان کنت باکین فابک علی الحسین / حاج عبدالرضا هلالی

نماهنگ | ان کنت باکین فابک علی الحسین / حاج عبدالرضا هلالی

علت علاقه نوزاد به تکان داده شدن چیست؟
علت علاقه نوزاد به تکان داده شدن چیست؟

علت علاقه نوزاد به تکان داده شدن چیست؟

بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی
بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی

بررسی عملکرد رسانه های معاند نظام در برخورد دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت ملی

علت علاقه نوزادان به آینه چیست؟
علت علاقه نوزادان به آینه چیست؟

علت علاقه نوزادان به آینه چیست؟

آیا امکان دارد عارضه چشم صورتی وخیم شود و معمولاً چه مدت به طول می انجامد؟
آیا امکان دارد عارضه چشم صورتی وخیم شود و معمولاً چه مدت به طول می انجامد؟

آیا امکان دارد عارضه چشم صورتی وخیم شود و معمولاً چه مدت به طول می انجامد؟

بازار تبادل ارز خارجی (Forex) چیست؟ آشنایی با فارکس به زبان ساده
بازار تبادل ارز خارجی (Forex) چیست؟ آشنایی با فارکس به زبان ساده

بازار تبادل ارز خارجی (Forex) چیست؟ آشنایی با فارکس به زبان ساده

آشنایی جامع با بازارهای مالی و بازارهای سرمایه در جهان
آشنایی جامع با بازارهای مالی و بازارهای سرمایه در جهان

آشنایی جامع با بازارهای مالی و بازارهای سرمایه در جهان

حکمت | کار غیرعاقلانه (استاد فاطمی‌نیا)
حکمت | کار غیرعاقلانه (استاد فاطمی‌نیا)

حکمت | کار غیرعاقلانه (استاد فاطمی‌نیا)

شبکه کدال چیست و چه کاربردی در بورس ایران دارد؟
شبکه کدال چیست و چه کاربردی در بورس ایران دارد؟

شبکه کدال چیست و چه کاربردی در بورس ایران دارد؟

بررسی نقاط مثبت کرونا در جهان!
بررسی نقاط مثبت کرونا در جهان!

بررسی نقاط مثبت کرونا در جهان!

آشنایی با ساختار جدید فرابورس ایران (بازار اول، بازار دوم، بازار پایه، بازار سوم)
آشنایی با ساختار جدید فرابورس ایران (بازار اول، بازار دوم، بازار پایه، بازار سوم)

آشنایی با ساختار جدید فرابورس ایران (بازار اول، بازار دوم، بازار پایه، بازار سوم)

فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟
فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟

فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟