0
ویژه نامه ها

يادگار امام به روايت خواهر

زندگي مرحوم اخوي، حاج احمد آقا از جنبه هاي مختلف قابل تعمق و بررسي است. زندگي خصوصي، روحيات اخلاقي و روابط وي با مردم عادي، حاوي نكات جالب و شنيدني بسياري است، اما زندگي سياسي وي، مهم ترين بعد زندگي اوست و لذا بهتر است در اين مورد مطالبي را ذكر كنم. زندگي سياسي احمد آقا شامل چهار دوره است. دوران تبعيد امام (ره)، دوران شهادت حاج آقا مصطفي و اوجگيري انقلاب، دوران شكل گيري نظام و دوران پس از رحلت امام (ره).
يادگار امام به روايت خواهر

يادگار امام به روايت خواهر
يادگار امام به روايت خواهر


 

 
زندگي مرحوم اخوي، حاج احمد آقا از جنبه هاي مختلف قابل تعمق و بررسي است. زندگي خصوصي، روحيات اخلاقي و روابط وي با مردم عادي، حاوي نكات جالب و شنيدني بسياري است، اما زندگي سياسي وي، مهم ترين بعد زندگي اوست و لذا بهتر است در اين مورد مطالبي را ذكر كنم. زندگي سياسي احمد آقا شامل چهار دوره است. دوران تبعيد امام (ره)، دوران شهادت حاج آقا مصطفي و اوجگيري انقلاب، دوران شكل گيري نظام و دوران پس از رحلت امام (ره).
هنگامي كه در سال 43، حضرت امام (ره) براي بار دوم دستگير و به تركيه تبعيد شدند، احمد آقا نوزده سال داشت. بعداز آقا، اخوي بزرگمان فعاليت گسترده اي را در ايران شروع كرد و بعد هم دستگير و تبعيد شد. امام (ره) در سال 44 همراه شهيد مصطفي به عراق رفتند و بعد هم مادرمان به آنها پيوستند. همه ما ازدواج كرده بوديم و طبعا احمد آقا تنها شده بود و بايد به عراق مي رفت، ولي با همان سن كم، در ايران ماند و به عراق نرفت و پل ارتباطي ميان امام (ره) و مبارزان داخل كشور شد.
ماندن در ايران و فعاليت سياسي كردن ودستگير نشدن، آن هم در سن جواني، هنري بود كه احمد آقا به كمال از آن بهره مند بود. بعد از انقلاب كه اسناد و نامه ها و گزارشات، رو شدند، ديديم درباره احمد آقا نوشته كه جز فوتبال و خانواده نه حرفي مي زند و نه دغدغه اي دارد ! نوشته بودند كه ابدا اهل سياست نيست و به اين كارها كاري ندارد! اين واقعا هوش و زيركي او را مي رساند. فعاليت سياسي در آن دوران، انصافا هوش و شجاعت زيادي مي خواست و احمد آقا به خوبي از عهده برآمد. او با آنكه دقيقا زير ذره بين ساواك بود، ده سال تمام به فعاليت سياسي پرداخت و لو هم نرفت تا در اواخر سال 55 كه به عراق رفت.
احمد آقا تا وقتي كه در ايران بود، فعاليتهاي سياسي گسترده اي داشت. او اخبار و اطلا عات ايران را به امام (ره) مي رساند وايشان را از وقايع و حوادث جاري كشور مطلع مي كرد و درباره انقلابيون خانواده هاي آنان و دوستان امام (ره)، به صورت مكاتبه مخفيانه يا پيامهاي شفاهي، ايشان را در جريان جزئيات امور قرار مي داد.
فعاليت ديگر احمد آقا اين بود كه اعلاميه ها، نامه ها و پيغامهاي امام (ره) را مي گرفت، تكثير مي كرد و به دست مبارزات مي رساند. البته آن موقع ارتباط مستقيم ميان انقلابيون و امام (ره) برقرار نبود. فقط بايد مسافري مي آمد و مي رفت و پيغامها را براي احمد آقا مي آورد و ايشان به عنوان رابط بين امام (ره) و مبارزان، آن اخبار را دقيقا در اختيارشان قرار مي داد. مهم ترين فعاليت مبارزاتي احمد آقا در دوران اقامت در ايران، ايجاد ارتباطات مطمئن و گسترده با انقلابيون شهرهاي مختلف بود. اين كار احمد آقا در پيشبرد انقلاب، بسيار مؤثر و نقش او در اين زمينه، بسيار كارساز و تعيين كننده بود.
احمدآقا غير از پيگيري مستمر در چاپ وتكثير اعلاميه ها و نامه ها و متن سخنراني هاي امام (ره)، در حمايت از خانواده هاي مبارزان، زندانيها و تبعيديها و نيز تهيه اسناد و مدارك جعلي براي مخفي كردن هويت اين افراد و يا اعزام آنها به بعضي ازكشورها براي ديدن آموزشهاي نظامي، بسيار نقش داشت.
در اواخر سال 55، رژيم، احمد آقا را تحت فشار شديد قرار داد و فعاليتهاي او را كنترل مي كرد، به همين دليل او تصميم گرفت همراه خانواده اش به عراق برود. اين هم يكي از نشانه هاي هوشياري او بود كه به هنگام احساس خطر دستگيري، خود را به عراق رساند. آن روزها مرسوم بود كه طلبه ها براي تحصيل به نجف مي رفتند. او تقريبا شش سال درس حوزه را خواند و پنج سال هم در درس خارج قم شركت كرده بود. فلسفه را هم خوب مي دانست و طبيعتا مي توانست به بهانه ادامه تحصيل به عراق برود كه همين كار را هم كرد، اما در واقع، قصد او ادامه مبارزه بود.

يادگار امام به روايت خواهر

در نجف، حتي با حضور شهيد مصطفي،همه امور سياسي امام (ره) به احمد آقا سپرده شد، زيرا او اولا جوان تر و با نشاط تر بود و ثانيا در ايران ارتباطات گسترده اي داشت و مي توانست روي پيروان و شاگردان امام (ره) تأثير بيشتري بگذارد. او در واقع سالها رابط اصلي امام (ره) بين قم و نجف بود و طبيعي است كه امور مربوط به ايران را بهتر از هر كسي مي توانست دنبال كند.
احمد آقا چند ماه قبل از شهادت آقا مصطفي به نجف آمد و در همين فاصله كوتاه در نجف جا افتاد و امور ارتباطات سياسي امام (ره) در نجف را به دست گرفت و به ويژه با ايرانيان ومقلدين امام (ره) در اروپا و آمريكا و لبنان و پاكستان، در جهت جلب حمايت ازآنها از نهضت امام (ره)، تلاش بسيار كرد. اين ارتباطات قبلا هم وجود داشتند، ولي او با استفاده از تجربه هاي ده ساله خود در ايران توانست خلأ فقدان آقا مصطفي را هم پر كند.
احمدآقا معتقد بود كه امام (ره) رهبر همه است و لذا بايد هر كسي بتواند با امام (ره) همگام شود و ازا ين رو ارتباطات امام (ره) را با همه جناحهاي مبارز حفظ مي كرد و اين، كار فوق العاده دشواري بود. افراد مختلف با ديدگاههاي گوناگون را گرد امام (ره) حفظ كردن،كار مشكلي بود.
و امام (ره) را شخصيتي جهاني مي ديد كه نبايد ايشان را به حد و مرز داخل ايران و مسائل ايران ونسل خاصي محدود كرد، بلكه امام (ره) شخصيتي است كه نه تنها در برابر شاه كه در برابر تمام مستكبرين عالم ايستاده و هدف او دفاع از مظلومان جهان است و لذا اين بعد از شخصيت امام (ره) بايد به خوبي تبيين و معرفي شود. او معتقد بود كه توان بالقوه رهبري امام (ره) بايد به مرحله فعليت برسد و به دقت دنبال شود. او مي گفت بايد ديد كلام امام (ره) تا كجاي دنيا نفوذ كرده و از اين نفوذ كلمه در جهت پيشبرد اهداف و آرمانهاي امام (ره) استفاده كرد.
هوشياري و درايت احمد آقا موجب شده بود كه او از همه نيروهاي انقلاب در جهت مبارزه استفاده كند و موفق هم بشود. حاج احمد آقا در دوران مبارزه،همه تعاليم و آموزه هاي امام (ره) را عملياتي كرد و به بار نشاند و بر اساس آنها، جايگاه واقعي امام (ره) را تقويت كرد.
پس از رحلت حضرت امام (ره)، حمايتهاي بي دريغ احمد آقا از رهبري و نشان دادن اهميت و جايگاه ايشان و ممانعت از بروز تنش در قسمتي از نيروهاي انقلابي و از سوي ديگر، برخوردي فراجناحي با افراد معتقد به امام (ره) و انقلاب براي حضور و استفاده از تربيون مرقد امام (ره) و از سوي ديگر انتقاداتي كه گاهي به مسئولين نظام داشت، بي آنكه از آن معناي مخالف و اختلاف استنباط شود، بهترين الگو براي افرادي است كه انديشه اي كاملا مستقل دارند و مي توانند بدون ايجاد تنش و شائبه رويارويي با نظام، نظر خود را اظهار كنند و تصميمات مسئولين را به نقد بكشند. او از اين امتحان هم سربلند بيرون آمد.
با توجه به اطلاعات وسيع وديد باز احمد آقا در مسائل بين المللي و شناخت جايگاه انقلاب در جهان اسلام، انصافا جاي خالي مشاوره ها، تحليلها و حمايتهايش از نظام جمهوري اسلامي، خالي است. خدايش بيامرزاد.
برگرفته از گفت وشنود دكتر زهرا مصطفوي با ايسنا، 24/12/84
منبع:ماهنامه شاهد یاران ش 17
 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | نتیجه دست خداست / استاد عالی
حکمت | نتیجه دست خداست / استاد عالی

حکمت | نتیجه دست خداست / استاد عالی

آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین/ رسولی
آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین/ رسولی

آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین/ رسولی

چقدر شلوغه قتله گاه نمیرسه صدا/ امیر کرمانشاهی
چقدر شلوغه قتله گاه نمیرسه صدا/ امیر کرمانشاهی

چقدر شلوغه قتله گاه نمیرسه صدا/ امیر کرمانشاهی

هجوم نیزه ها رو دیدم/ محمود کریمی
هجوم نیزه ها رو دیدم/ محمود کریمی

هجوم نیزه ها رو دیدم/ محمود کریمی

یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات/ حنیف طاهری
یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات/ حنیف طاهری

یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات/ حنیف طاهری

حسین حسین قرارمه همه دار و ندارمه/ مطیعی
حسین حسین قرارمه همه دار و ندارمه/ مطیعی

حسین حسین قرارمه همه دار و ندارمه/ مطیعی

در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست/ میثم مطیعی
در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست/ میثم مطیعی

در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست/ میثم مطیعی

کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج
کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج

کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج

دوباره دلتنگی، دوباره حسرت/ امیر عباسی
دوباره دلتنگی، دوباره حسرت/ امیر عباسی

دوباره دلتنگی، دوباره حسرت/ امیر عباسی

عبدالله ام حسین آبرویم/ محمود کریمی
عبدالله ام حسین آبرویم/ محمود کریمی

عبدالله ام حسین آبرویم/ محمود کریمی

ملائکه برات گریه ی مدام می کنند/ سید مجید بنی فاطمه
ملائکه برات گریه ی مدام می کنند/ سید مجید بنی فاطمه

ملائکه برات گریه ی مدام می کنند/ سید مجید بنی فاطمه

دلم به یاد حرم تا کربلا راهی/ کریمی
دلم به یاد حرم تا کربلا راهی/ کریمی

دلم به یاد حرم تا کربلا راهی/ کریمی

دلم خیمه ماتم شده مولا/ مطیعی
دلم خیمه ماتم شده مولا/ مطیعی

دلم خیمه ماتم شده مولا/ مطیعی

سخت ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها/ استاد انصاریان
سخت ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها/ استاد انصاریان

سخت ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها/ استاد انصاریان

قسم به آن لحظه های نفس گیر/ طاهری
قسم به آن لحظه های نفس گیر/ طاهری

قسم به آن لحظه های نفس گیر/ طاهری

روضه عبدالله بن حسن/ منصور ارضی
روضه عبدالله بن حسن/ منصور ارضی

روضه عبدالله بن حسن/ منصور ارضی

محرم میباره چشمامون/ محمود کریمی
محرم میباره چشمامون/ محمود کریمی

محرم میباره چشمامون/ محمود کریمی

ما همه بنده آزاد تو هستیم حسین/ طاهری
ما همه بنده آزاد تو هستیم حسین/ طاهری

ما همه بنده آزاد تو هستیم حسین/ طاهری

یاد حسین علیه السلام/ استاد عالی
یاد حسین علیه السلام/ استاد عالی

یاد حسین علیه السلام/ استاد عالی

سلام ای جان جهان/ علیمی
سلام ای جان جهان/ علیمی

سلام ای جان جهان/ علیمی

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی/ مطیعی
گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی/ مطیعی

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی/ مطیعی