0
ویژه نامه ها

ظرفیت های ژئوپلیتیک روایات مربوط به آخرالزمان (1)

در این بخش با بیان روایات آخرالزمانی پیرامون تحولات منطقه شام و لبنان، به بعد ژئوپلیتیک در این روایات خواهیم پرداخت. در واقع این روایات بعنوان سند استراتژیک و عملیاتی شیعه که قابل استناد و مطمئن می‌باشند، می‌تواند راهبردهای حرکت آخرالزمانی ما را نسبت به منطقه و معادلات منطقه‌ای و جهانی، مشخص نماید.
ظرفیت های ژئوپلیتیک روایات مربوط به آخرالزمان (1)

ظرفیت های ژئوپلیتیک روایات مربوط به آخرالزمان (1)
ظرفیت های ژئوپلیتیک روایات مربوط به آخرالزمان (1)


 

نويسنده:حاتم جدیدی
منبع : اختصاصي راسخون 

مقدمه

 

در این بخش با بیان روایات آخرالزمانی پیرامون تحولات منطقه شام و لبنان، به بعد ژئوپلیتیک در این روایات خواهیم پرداخت. در واقع این روایات بعنوان سند استراتژیک و عملیاتی شیعه که قابل استناد و مطمئن می‌باشند، می‌تواند راهبردهای حرکت آخرالزمانی ما را نسبت به منطقه و معادلات منطقه‌ای و جهانی، مشخص نماید.
در این بررسی سه عنصر جغرافیا، قدرت و سیاست را که مؤلفه‌های تشکیل دهنده ژئوپلیتیک هستند را مورد تحلیل قرار می دهیم.
ضرورت نگاه استراتژیک به منابع دینی، موضوعی می‌باشد که باید در محافل علمی و تحقیقاتی به آن پرداخته شود. در واقع اگر این روایات را بعنوان منابع اطلاعاتی و خبری شیعه از آینده بدانیم، نباید نسبت به آنها منفعل بوده، بلکه لازم است با انتظاری پویا و دینامیک، در جهت پیاده نمودن زمینه‌های ظهور حضرت ولی عصر (عج) از آنها استفاده نمود و راهبردهای آخرالزمانی را پیاده نمود.
آیات و روایات پیرامون تقابل آخرالزمانی حق و باطل از بعد ژئوپلیتیک

 

1ـ شکل‌گیری فتنه سفیانی در شام

 

پیامبر اسلام می‌فرمایند: (... فتنه چهارم، که فتنه‌ای است کر و کور و بسیار سخت، و چون کشتی متلاطم و مضطرب در دریا، هیچ کس از آن فتنه پناهی نمی‌یابد، فتنه از شام به پرواز درمی‌آید و عراق را فرا می‌گیرد و دست و پای جزیره ـ حجاز ـ به آن آغشته می‌شود. گرفتاری ها مردم را از پای درمی‌آورد و چنان می‌شود که کسی توانایی چون و چرا ندارد و از هر سویی که فروکش می‌کند از سوی دیگر شعله‌ور می‌گردد.)1
ابعاد ژئوپلیتیک
جغرافیا: شام، عراق، عربستان
قدرت: از شام به پرواز درمی‌آید و عراق را فرامی‌گیرد. سلطه‌یابی بر منطقه
سیاست: دست و پای جزیره ـ حجاز ـ به آن آغشته می‌شود. دخالت سیاسی در فتنه، سلطه سیاسی بر کل منطقه با گرفتاریهایی که مردم را از پای درمی‌آورد.
پیامبر در این روایت به سختی این فتنه اشاره می‌کنند. ایشان این فتنه را فتنه چهارم می‌نامند. فتنه‌ای که همه را درگیر می‌نماید. اینکه پیامبر به فتنه چهارم اشاره دارند ، نشان دهنده مرحله ای بودن فتنه های آخرالزمان می باشد.
کانون شکل‌گیری این فتنه شام ذکر شده است که اشاره به خروج سفیانی دارد. در این روایت پیامبر اکرم می‌فرمایند؛ پس از شکل‌گیری فتنه سفیانی در شام، به منطقه عراق نیز گسترش می‌یابد و نا‌امنی و آشوب عراق را فرا می‌گیرد. اشاره پیامبر پیرامون آغشته شدن دست و پای حجاز به این فتنه گویای همکاری سران حاکم عربستان با جریان سفیانی می‌باشد. روایات بسیاری پیرامون عملکرد سفیانی در شام وجود دارد که به برخی اشاره می‌نماییم.
امام باقر می‌فرمایند: (منتظر بانگ سفیانی باشید که بطور ناگهانی از دمشق شنیده می‌شود، در این بانگ فرج عظیمی برای شماست، زیرا که این بانگ نوید بخش پیروزی بزرگ شماست.2)
امام علی می‌فرمایند: ([سفیانی] روز جمعه خروج می‌کند و بر فراز منبر دمشق قرار می‌گیرد و آن نخستین منبری است که او صعود می‌کند، خطبه می‌خواند و مردم را به جهاد فرمان می‌دهد... .3)
رسول اکرم می‌فرمایند: (هنگامی که سفیانی بر پنج منطقه: دمشق، حمص، حلب، اردن و قنسرین تسلط یابد، نه ماه برای او بشمارید.4)
در تمام این روایات به شکل‌گیری فتنه سفیانی در شام و حوالی آن اشاره می‌کند .سفیانی با به دست گرفتن عنصر قدرت بر جغرافیای شام مسلط می‌شود و سیاست‌های خود را اعمال می‌کند.حوادث اخیر در منطقه فلسطین، لبنان، سوریه، عراق،عربستان و یمن، می تواند زمینه ساز شکل گیری فتنه سفیانی یا آغاز جریان سفیانی باشد.

 

2ـ گسترش فتنه سفیانی در خاورمیانه

 

سفیانی پس از تسلط بر ژئوپلیتیک شام، تلاش می‌کند تا حوزه سلطه ژئوپلیتیکی خود را به خاورمیانه گسترش دهد.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: ( مردی از درون دمشق خروج می‌کند که او را سفیانی گویند؛ پیروانش از تیره کلب هستند، آنقدر کشتار می‌کند، که حتی شکم زنان را می‌شکافد و کودکان را از دم تیغ می‌گذراند.5)
ابعاد ژئوپلیتیک
قدرت: کشتار می‌کند ـ پیروانش از تیره کلب ـ شکم زنان را می‌شکافد ـ کودکان را از دم تیغ می‌گذراند.
سیاست: خروج می‌کند.
جغرافیا: دمشق
در این روایت اشاره به حمایت بنی کلب از سفیانی شده است. تیره بنی کلب که به عنوان داییان سفیانی در روایات از آنها یاد شده است.6 در حال حاضر به عنوان پیروان فرقه دروزی در سوریه، لبنان ، اردن و فلسطین پراکنده اند. حمایت منطقه ای از سفیانی، در این روایات بیان شده است.

 

ستاره دروز

پیامبر اکرم می‌فرمایند: ( سفیانی با 360 سوار شورش می‌کند تا اینکه به دمشق می‌رسد و در ماه رمضان هم بیست هزار نفر از قبیله بنی کلب با او بیعت می‌کنند.7)
بنی کلب قبیله‌ای بودند که در عصر معاویه نصرانی بوده و بعدها ظاهراً به یکی از فرق اسلامی گرویدند. معاویه با زنی از این قبیله وصلت کرد که حاصل این ازدواج تولد یزید ـ علیه العنه ـ بود. این طایفه قرن‌ها بعد از ازدواج معاویه با مادر یزید، به فرقه « دروزی » گرویدند. هسته اصلی این طایفه در مناطق مرزی بین چهار کشور اردن، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی می‌باشد. تعداد دروزی‌های لبنان و سوریه بیش از بقیه مناطق است.8
ابعاد ژئوپلیتیک
قدرت: 360 سوار ـ شورش می‌کند ـ بیست هزار نفر ـ قبیله
سیاست: سفیانی ـ به دمشق می‌رسد ـ بیعت می‌کنند
جغرافیا: دمشق ـ قبیله بنی کلب (سوریه، لبنان، اردن، فلسطین).

 

(یخرج السفیانی فی ستین و ثلاثمئه حتی یاتی دمشق. فلا یاتی علیهم شهر رمضان حتی یبایعه من کلب ثلاثون الفاً. فیبعث جیشاً الی العراق فیقتل بالزوار مئه الف،و ینجرون الی الکوفه فینهبونها.9)
سفیانی با 360 اسب سوار حرکت کرده وارد دمشق می‌شود و ماه رمضان فرا نمی‌رسد جز اینکه سی هزار نفر از قبیله کلب با او بیعت می‌کنند. آنگاه سپاه مجهزی را به عراق ارسال می‌دارد و صد هزار نفر را در بغداد طعمه شمشیر می‌سازد. سپس دامنه جنگ به سوی کوفه کشیده می‌شود و شهر کوفه به دست آنها تاراج می‌شود.

ابعاد ژئوپلیتیک
قدرت: 360 اسب سوار ـ سی هزار نفر از قبیله کلب ـ سپاه مجهز ـ صد هزار نفر طعمه شمشیر می‌سازد ـ تاراج می‌شود.
سیاست: با او بیعت می‌کنند ـ به عراق می‌فرستد ـ وارد دمشق می‌شود ـ دامنه جنگ به سوی کوفه کشیده می‌شود.
جغرافیا: دمشق ـ عراق ـ بغداد ـ کوفه.
در این روایات شکل گیری و مراحل گسترش جریان سفیانی در خاورمیانه بیان گردیده است.همین عملکرد را از نیروهای غربی حامی صهیونیسم، در منطقه خاورمیانه مشاهده می کنیم. خصوصا نسبت به عملکرد دروزیان وطرفداران غرب در لبنان وجنگ 33روزه بر علیه حزب الله لبنان.

 

(سپاهی را به سوی مدینه می‌فرستد و سپاه دیگری نیز به سوی مغرب (مراکش) می‌فرستد، در بغداد هفتاد هزار نفر می‌کشد و شکم 300 زن حامله را می‌شکافد و سپاهی را به سوی کوفه می‌فرستد و همه زن و مرد را گریان می‌سازد و تعداد زیادی را می‌کشد ... سپاهی را عازم مدینه می‌شود چون به وسط سرزمین بیدا می‌رسد جناب جبرئیل بانگ عظیمی بر آن می‌زند و احدی از آنها زنده نمی‌ماند و همگی در کام زمین فرو می‌روند. فقط دو نفر بشیر و نذیر که از لشکر عقب مانده‌اند، زنده می‌مانند که جبرئیل بر آنها بانگ می‌زند، خداوند صورتهای آنها را به طرف عقب برمی‌گرداند، آنگاه نذیر به سوی سفیانی برمی‌گردد تا او را از سرنوشت لشکریان آگاه سازد.)10
ابعاد ژئوپلیتیک
قدرت: سپاهی به مدینه ـ سپاهی به مغرب ـ هفتاد هزار نفر را در بغداد می‌کشد ـ شکم 300 زن حامله را می‌شکافد ـ سپاهی به کوفه ـ تعداد زیادی می‌کشد ـ سپاهی به مدینه ـ بانگ عظیم جبرئیل ـ احدی زنده باقی نمی‌ماند‌ـ همگی فرو می‌روند ـ خداوند صورت‌های آنها را برمی‌گرداند.
سیاست: زن و مرد را گریان می‌سازد ـ سپاه می‌فرستد ـ از سرنوشت لشکریان آگاهش سازند.
جغرافیا: مدینه ـ مغرب ـ بغداد ـ کوفه ـ بیداء.

 

امام علی (ع) می فرمایند: ( هنگامیکه سپاه سفیانی به سوی کوفه عزیمت می‌کند، سفیانی گروهی را به جستجوی اهل خراسان می‌فرستد که برای یاری حضرت مهدی (عج) خروج کرده‌اند. سپاه سفیانی با سپاه سید هاشمی در دروازه اصطخر روبرو می‌شود که مردی به نام شعیب بن صالح پرچمدار خراسانی‌هاست و پرچمهای سیاهی در دست دارند. نبرد سختی در میانشان پدید می‌آید که سرانجام صاحبان پرچم‌های سیاه پیروز می‌شوند و سپاه سفیانی پا به فرار می‌گذارند. در آن هنگام مردم به دیدار حضرت مهدی (ع) مشتاقتر می‌شوند و به جستجوی او می‌پردازند. مهدی در آن هنگام در مکه ظهور می‌کند و پرچم رسول اکرم (ص) را در دست می‌گیرد).11
ابعاد ژئوپلیتیک
قدرت: سپاه سفیانی ـ گروهی به جستجوی اهل خراسان می‌فرستد ـ برای یاری مهدی (ع) ـ سپاه سید هاشمی ـ روبرو شدن دو سپاه ـ پرچمدار خراسانی ـ نبرد سخت ـ پیروزی صاحبان پرچم‌های سیاه.
سیاست: به سوی کوفه عزیمت می‌کند ـ جستجوی اهل خراسان ـ به دیدار حضرت مهدی (ع) مشتاقتر می‌شوند ـ به جستجوی او می‌پردازند ـ مهدی در آن هنگام ظهور می‌کند ـ پرچم رسول خدا را در دست دارد.
جغرافیا: کوفه ـ خراسان ـ دروازه اصطخر ـ مکه.
در این روایات پس از اشاره به شکل‌گیری جریان سفیانی در شام و گسترش آن به منطقه خاورمیانه، به شکل‌گیری مقاومت منطقه‌ای در مقابل او اشاره شده است. سفیانی در حرکت خود در منطقه، تلاش می‌کند بر جغرافیا، قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه مسلط گردد. بدون شک اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه و منابع آن بر سفیانی پوشیده نخواهد بود. سفیانی بعنوان یکی از دشمنان اصلی اهل بیت و امام مهدی (عج)،تحولات منطقه ای را زیر نظر داشته و هدف اصلی آن مقابله با ظهور و انقلاب امام عصر می باشد، به همین دلیل تلاش دارد تا بر منطقه خاورمیانه که خواستگاه اولیه انقلاب حضرت می باشد، مسلط گردد وبا ایشان مقابله نماید. همین سیاست را نیروهای آنگلوصهیون در منطقه دنبال می نمایند.
 

پی نوشت ها :
ـ کمال الدین، ج 2، ص 371.
2ـ مجلسی، بحارالانوار، ج 52، 186؛ ماهنامه موعود، ش 98، ص 18.
3ـ الزام الناصب، ص 198؛ سلیمان، کامل، روزگار رهایی، ج 2، ص 1088.
4ـ نعمانی، الغیبه، ص 163.
5ـ مجلسی، بحارالانوار، ج 52، 186؛ ماهنامه موعود، ش 98، ص 18.
6ـ خوارزمی، محدثه، بنی کلب و یاری سفیانی، ماهنامه موعود، ص 33، (ش 98، 1388).
7ـ سلیمان، کامل، یوم الخلاص، روزگار رهایی، ص 671.
8ـ خوارزمی، محدثه، بنی کلب و یاری سفیانی، ماهنامه موعود، ص 33، (ش 98، 1388).
9ـ الحاوی الفتلاوی، ج 2، ص 134.
10ـ الزام الناصب، ص 139.
11ـ الملاحم و الفتن، ص 51.

ادامه دارد 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
با علل ایجاد بوی بد دهان آشنا شوید
با علل ایجاد بوی بد دهان آشنا شوید

با علل ایجاد بوی بد دهان آشنا شوید

دندان قروچه یا براکسیزم
دندان قروچه یا براکسیزم

دندان قروچه یا براکسیزم

سندرم پای بی قرار
سندرم پای بی قرار

سندرم پای بی قرار

صدور حکم بدوی برادر مسیح علی نژاد / چه کسی صفحه ی آزادی یواشکی زنان در ایران را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرد؟
صدور حکم بدوی برادر مسیح علی نژاد / چه کسی صفحه ی آزادی یواشکی زنان در ایران را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرد؟

صدور حکم بدوی برادر مسیح علی نژاد / چه کسی صفحه ی آزادی یواشکی زنان در ایران را در فیس‌بوک راه‌اندازی کرد؟

آشنایی با خواص و فواید انجیر خشک
آشنایی با خواص و فواید انجیر خشک

آشنایی با خواص و فواید انجیر خشک

علل وزوز گوش، علائم، پیشگیری و درمان
علل وزوز گوش، علائم، پیشگیری و درمان

علل وزوز گوش، علائم، پیشگیری و درمان

ماهی ساردین و فواید آن برای سلامتی
ماهی ساردین و فواید آن برای سلامتی

ماهی ساردین و فواید آن برای سلامتی

معرفی خواص ماهی کولی
معرفی خواص ماهی کولی

معرفی خواص ماهی کولی

آشنایی با فواید ماهی قزل آلا
آشنایی با فواید ماهی قزل آلا

آشنایی با فواید ماهی قزل آلا

همه چیز درباره موارد استفاده و عوارض دابیگاتران (پاراداکسا)
همه چیز درباره موارد استفاده و عوارض دابیگاتران (پاراداکسا)

همه چیز درباره موارد استفاده و عوارض دابیگاتران (پاراداکسا)

قرص امپرازول چیست؟
قرص امپرازول چیست؟

قرص امپرازول چیست؟

خواص روغن گل پامچال
خواص روغن گل پامچال

خواص روغن گل پامچال

همه چیز درباره مصرف ترامادول
همه چیز درباره مصرف ترامادول

همه چیز درباره مصرف ترامادول

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیمواستاتین
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیمواستاتین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیمواستاتین

آیا لبنان به سمت جنگ داخلی می رود؟
آیا لبنان به سمت جنگ داخلی می رود؟

آیا لبنان به سمت جنگ داخلی می رود؟

سرطان سلول های پلاسما چیست و چه علائمی دارد؟‎
سرطان سلول های پلاسما چیست و چه علائمی دارد؟‎

سرطان سلول های پلاسما چیست و چه علائمی دارد؟‎

ترومبوز سیاهرگ عمقی
ترومبوز سیاهرگ عمقی

ترومبوز سیاهرگ عمقی

آمار و برنامه ریزی در اسلام
آمار و برنامه ریزی در اسلام

آمار و برنامه ریزی در اسلام

حد و مرز ولایت خدا و ولایت طاغوت
حد و مرز ولایت خدا و ولایت طاغوت

حد و مرز ولایت خدا و ولایت طاغوت

بوتولیسم بیماری نادر اما خطرناک
بوتولیسم بیماری نادر اما خطرناک

بوتولیسم بیماری نادر اما خطرناک

احتمال بروز عارضه آپاندیسیت برای همه
احتمال بروز عارضه آپاندیسیت برای همه

احتمال بروز عارضه آپاندیسیت برای همه