0
ویژه نامه ها

رموز شادکامي براي دست يابي به بالاترن لذت زندگي

بعضي از آدم ها ممکن است خوشبخت تر از ديگران به دنيا آمده باشند و بتوانند لذت زندگي را تمام و کمال ببرند اما براي برخي، دست يافتن به خوشبختي، چندان هم ساده نيست، عني براي آنان اين طور برنامه ريزي نشده است. البته اين مورد هم مانند برنامه ريزي هاي ديگر، قابل تغيير است. شما مي توانيد با استفاده از نکاتي که در اين مقاله
رموز شادکامي براي دست يابي به بالاترن لذت زندگي

رموز شادکامي براي دست يابي به بالاترن لذت زندگي
رموز شادکامي براي دست يابي به بالاترن لذت زندگي


 

نويسنده:مهندس احمد صالحي
 
هدف زندگي براي خيلي از افراد، پر بودن حساب بانکي، داشتن بهترين خانه و جديدترين اتومبيل نبوده، بلکه فقط خوشبختي ست.
بعضي از آدم ها ممکن است خوشبخت تر از ديگران به دنيا آمده باشند و بتوانند لذت زندگي را تمام و کمال ببرند اما براي برخي، دست يافتن به خوشبختي، چندان هم ساده نيست، عني براي آنان اين طور برنامه ريزي نشده است. البته اين مورد هم مانند برنامه ريزي هاي ديگر، قابل تغيير است. شما مي توانيد با استفاده از نکاتي که در اين مقاله براي تان عنوان مي کنيم، برنامه ي زندگي تان را از نو بنويسيد تا بالاترين درجه ي خوشبختي، از آنِ شما شود.
اطراف تان را با افراد شاد و خوشبخت پر کنيد: اگر در کنار افراد عصباني، افسرده و ناراحت باشيد، اين حالت به شما هم منتقل خواهد شد. کاري هم از دست شما ساخته نخواهد بود اما اگر در کنار افراد شاد و خوشحال باشيد، شادي آنان به شما انتقال مي يابد و عادات خوب شان را ياد گرفته و هم چون آنان به اتفاقات بد، واکنش نشان مي دهيد و خيلي زود، افکار و تأثيرات منفي از زندگي تان ريشه کن شده و افکار مثبت، جاي آن را خواهد گرفت.
قدرداني کنيد: سعي نماييد هر روز، زماني را به قدرداني و شکرگزاري اختصاص دهيد. به اين فکر کنيد که بايد بابت چه چيز و از چه کساني قدرداني کنيد.
به راه حل فکر کنيد: به جاي فکر کردن به مشکلات، به اين فکر کنيد که چطور مي توان آن ها را حل نمود. اگر بتوانيد هميشه به فکر يافتن راه حلي براي مشکلات باشيد و چنين طرز فکري را در خود رشد دهيد، مطمئناً بسيار شادتر زندگي خواهيد کرد.
با ديگران ارتباط برقرار کنيد: تا جايي که مي توانيد، با کساني که دوست شان داريد، وقت بگذرانيد که مي تواند يک تلفن ساده ا يک ملاقات کوتاه باشد، با آنان گفت و گو کنيد، کارهاي تان را با هم انجام دهيد و صميميت برقرار کنيد.
مسائل را بپذيريد: ما قادر به عوض کردن و کنترل دنيا نيستيم؛ بايد همه ئچيز را آن طور که هست، بپذيريم و سعي کنيم آن ها را درک نموده يا حتي دوست شان بداريم. خودتان را هم بايد آن طور که هستيد، بپذيريد و سعي کنيد خودتان را درک نموده و دوست داشته باشيد، با سايرين هم همين برخورد را داشته باشيد.
براي چشيدن طعم زندگي، وقت بگذاريد: به جاي پريدن از شاخه اي به شاخه اي ديگر و با عجله انجام دادن کارها، تصميم بگيريد که هر روز کارهاي کم تري را انجام دهيد، قرار ملاقات هاي کم تري بگذاريد و... آن گاه هر کاري را آرام تر و با تمرکز و راحتي بيش تري انجام مي دهيد. و سعي کنيد زمان "حال" را از دست ندهيد و نهايت استفاده و لذت را از آن ببريد.‏
به جزئيات دقت کنيد: براي نمونه، زماني که احساس خوبي داريد، از هيچ چيز ناراحت نيستيد، غذايي واقعاً خوشمزه را امتحان مي کنيد و به طور کلي، هر احساس مطبوع ديگري را تشخيص مي دهيد. دقت کردن به جزئيات ساده به شما کمک مي کند تا روي زمان "حال" متمرکز شويد.
به خودتان جايزه دهيد: هر روز حتي چند دقيقه هم که شده، براي جايزه دادن به خودتان وقت بگذاريد. اي جايزه هر چيزي مي تواند باشد؛ يک تکه شکلات، يک حمام گرم، يک چرت کوتاه و...
اين بايد بگذرد: وقتي اتفاق بدي مي افتد و شما براي قبول آن مشکل داريد، با خودتان فکر کنيد که اين هم بايد بگذرد و مطمئن باشيد که آن اتفاق بد هم گذشته و شما جان سالم به در خواهيد برد.
بخشش کنيد: وقتي نسبت به ديگران بخشش مي کنيد، شادتر خواهيد شد. همين امروز، اين کار را امتحان کنيد! مطمئن باشيد که تفاوت شگرفي در زندگي تان حاصل خواهد شد.
علايق تان را دنبال کنيد: اگر کاري را انجام دهيد که واقعاً به آن علاقه داريد، مطمئناً شادتر خواهيد بود. اين، کي از بهترين کارهايي ست که مي توانيد براي نزديک شدن به احساس شادي و خوشبختي انجام دهيد. اگر غيرممکن به نظر رسيد، دلسرد نشويد. ديگران هم اين کار را انجام داده اند، پس مطمئن باشيد که شماهم مي توانميد.
به دستاوردهاي تان نگاهي بيندازيد: به جاي اين که به کارهاي انجام نداده تان يا به کارهاي که در آن شکست خورده ايد نگاه کنيد، به کارهاي که با موفقيت به پايان رسانده ايد، فکر کنيد. خيل وقت ها اين کارهاي بسيار بيش تر از آن چيزي ست که خودمان فکر مي کنيم.‏

رموز شادکامي براي دست يابي به بالاترن لذت زندگي

بخنديد: عمل ساده ي نخنديدن"، به تنهاي مي تواند شما را شادتر کند. يک فلم خنده دار نگاه کنيد، لطيفه بگوييد، کتاب هاي طنز بخوانيد و تا مي توانيد، بخنديد.
بداند که استحقاقش را داريد: شما شايسته ي شادي و خوشبختي هستيد؛ همين جمله ي ساده براي خيلي از افراد، اهميت زيادي دارد چون تصور نمي کنند که واقعاً استحقاق شاد بودن را داشته باشند. اگر احساس م کنيد که شما نيز چنين تصوري از خود داريد، نخست بايد بدانيد که اين تصور، نادرست است و شما لايق بالاترين شادي ها هستيد.‏
در کارتان غوطه ور شويد: وضعيتي وجود دارد که در آن، شما خودتان را در کاري غرق نموده و دنياي اطراف تان را فراموش مي کنيد. اين کار، موجب شادي و بازده بسيار بالايي خواهد شد.
هدف داشته باشيد: داشتن هدف هاي زيادي، منجر به بيهودگي مي شود. يک هدف براي خود انتخاب کنيد و روي آن متمرکز شويد. سپس براي رسيدن به آن، تا مي توانيد تلاش کنيد. رسيدن به هدف ها، موجب شادي و خوشبختي شما مي شود.
الهام بگيريد: کتاب ها و مجلاتي که در مورد داستان هاي موفقيت آميز مربوط به کاري که مي خواهيد انجام دهد را نوشته اند، مطالعه کنيد. اين کار به شما الهام و انرژي مي دهد.
جشن بگيريد: زماني که کار دستي انجام مي دهيد، کاري را به پايان مي رسانيد و احساس مي کنيد از نتيجه ي آن راضي هستيد، به خود جايزه دهيد و جشن بگيريد.
براي انجام کارهايي که دوست داريد، وقت بگذاريد: با کم کردن برخي تعهدات که علاقه ي چنداني به انجام شان نداريد و جايگزين کردن آن ها به کارهاي که به انجام شان علاقه منديد، شادي را تجربه کنيد.‏
مهرباني کنيد: هر روز، سعي کنيد به طريقي به اطرافيان تان مهرباني کنيد. اين مهرباني ها هر چند هم کوچک باشد، مانند باز کردن درب براي ديگران، لبخند زدن به آنان و... موجب شاد شدن شما مي شود.
ورزش کنيد: ک پياده روي کوتاه يا دو مي تواند استرس شما را کاهش داده و روحيه تان را تقويت کند.
افکار منفي را از بين ببريد: افکارتان را تحت کنترل داشته باشيد. وقتي به افکار منفي رسيديد، سعي کنيد به جاي آن، به موضوعي خوب فکر کنيد.
حسادت، هيچ کمکي به شما نمي کند: خيلي ها عادت دارند که به افراد موفق و شاد حسادت ورزند. مطمئن باشيد اين کار، شما را به هچ جايي نمي رساند. به جاي حسادت ورزيدن، سعي کنيد براي آنان خوشحال باشد. آن گاه روي خود و کارهاي مثبت تان تمرکز کنيد.
يک چيز جديد ياد بگيريد: خيلي از ما، از امتحان کردن کارهاي جديد، واهمه داريم و وقتي چيزي را ني دانيم خيلي زود مي پذيريم اما ياد گرفتن مهارت هاي جديد يا اطلاعات تازه، يکي از لذت بخش ترين کارها ست که مي توانيد انجام دهيد.
به طبيعت روي آوريد: براي تماشاي طلوع يا غروب خورشيد بيرون برويد، آب را تماشا کنيد، به آدم ها بنگريد و...‏
بيش تر بخنديد: وقتي در يک موقعيت ناراحت کگننده هستيد، به اطراف تان نگاهي بيندازيد، پوچ بودن آن را درک کنيد و فقط بخنديد.
منبع: نشريه شادکامي- شماره: 75 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
ترفند | ایده های باورنکردنی کاردستی
ترفند | ایده های باورنکردنی کاردستی

ترفند | ایده های باورنکردنی کاردستی

حکمت؛ راه مسدود نیست / حجت الاسلام رفیعی
حکمت؛ راه مسدود نیست / حجت الاسلام رفیعی

حکمت؛ راه مسدود نیست / حجت الاسلام رفیعی

تلاوت زیبای آیه 19 سوره مبارکه الحاقه/ استاد حصان
تلاوت زیبای آیه 19 سوره مبارکه الحاقه/ استاد حصان

تلاوت زیبای آیه 19 سوره مبارکه الحاقه/ استاد حصان

روش‌های به تاخیر انداختن سفید شدن موها
روش‌های به تاخیر انداختن سفید شدن موها

روش‌های به تاخیر انداختن سفید شدن موها

ماجرای قتل پسر سفیر اسبق ایران/ دلال اسلحه که به دلیل اخاذی کشته شد
ماجرای قتل پسر سفیر اسبق ایران/ دلال اسلحه که به دلیل اخاذی کشته شد

ماجرای قتل پسر سفیر اسبق ایران/ دلال اسلحه که به دلیل اخاذی کشته شد

شجاع، لوگو بوس کن خوبیه...!
شجاع، لوگو بوس کن خوبیه...!

شجاع، لوگو بوس کن خوبیه...!

زندگی به عشق است/ شهید بهشتی
زندگی به عشق است/ شهید بهشتی

زندگی به عشق است/ شهید بهشتی

خواص برگ هویج
خواص برگ هویج

خواص برگ هویج

گروگانگیری نافرجام یک سابقه دار!
گروگانگیری نافرجام یک سابقه دار!

گروگانگیری نافرجام یک سابقه دار!

جنگ خروس با دشمن فرضی!
جنگ خروس با دشمن فرضی!

جنگ خروس با دشمن فرضی!

پارافین تراپی، مزایا و معایب و آموزش در خانه
پارافین تراپی، مزایا و معایب و آموزش در خانه

پارافین تراپی، مزایا و معایب و آموزش در خانه

دماغ پدر فوتبالیست!
دماغ پدر فوتبالیست!

دماغ پدر فوتبالیست!

خلاصه بازی میلان 3-3 آاس رم
خلاصه بازی میلان 3-3 آاس رم

خلاصه بازی میلان 3-3 آاس رم

کارتون کارآگاه گجت/ شناور سریع السیر
کارتون کارآگاه گجت/ شناور سریع السیر

کارتون کارآگاه گجت/ شناور سریع السیر

لحظه انفجار عامل انتحاری در کابل!
لحظه انفجار عامل انتحاری در کابل!

لحظه انفجار عامل انتحاری در کابل!

ارزش غذایی باقلا و خواص آن
ارزش غذایی باقلا و خواص آن

ارزش غذایی باقلا و خواص آن

جنگ داخلی بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا!
جنگ داخلی بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا!

جنگ داخلی بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا!

دلیل اسلام ستیزی علنی مکرون چیست؟
دلیل اسلام ستیزی علنی مکرون چیست؟

دلیل اسلام ستیزی علنی مکرون چیست؟

بهترین ویتامین ها و هر آنچه برای افزایش رشد و بهبود سلامت موها نیاز است
بهترین ویتامین ها و هر آنچه برای افزایش رشد و بهبود سلامت موها نیاز است

بهترین ویتامین ها و هر آنچه برای افزایش رشد و بهبود سلامت موها نیاز است

سرکشی سردار سلامیبه نیروها در مناطق مرزی آذربایجان
سرکشی سردار سلامیبه نیروها در مناطق مرزی آذربایجان

سرکشی سردار سلامیبه نیروها در مناطق مرزی آذربایجان

جشن دامادی پیغمبر مبارک/ امیر عباسی
جشن دامادی پیغمبر مبارک/ امیر عباسی

جشن دامادی پیغمبر مبارک/ امیر عباسی