0
ویژه نامه ها

کار را به تفريح تبديل کنيم

انسانها به تفريح علاقه مندند و به آن نياز دارند. تفريح منحصر به مطالعه و تماشاي فيلم و يا سفر و جهانگردي نيست. بعضيها خودشان را از هواپيماي در حال پرواز به بيرون پرتاب مي کنند، بدون اين که حتي هواپيما دچار نقص فني شده باشد!اين افراد مي خواهند براي تفريح، دقايقي در اقيانوس هوا غوطه بخورند و سپس چترشان را باز کنند تا
کار را به تفريح تبديل کنيم

کار را به تفريح تبديل کنيم
کار را به تفريح تبديل کنيم


 

نويسنده :مهدي مجرد زاده کرماني
 

فرق کار و تفريح
 

انسانها به تفريح علاقه مندند و به آن نياز دارند. تفريح منحصر به مطالعه و تماشاي فيلم و يا سفر و جهانگردي نيست. بعضيها خودشان را از هواپيماي در حال پرواز به بيرون پرتاب مي کنند، بدون اين که حتي هواپيما دچار نقص فني شده باشد!اين افراد مي خواهند براي تفريح، دقايقي در اقيانوس هوا غوطه بخورند و سپس چترشان را باز کنند تا سالم به زمين برسند. بعضي ديگر با وتورسيکلت به سرعت از سطح شيبدار بالا مي روند تا پس از اين که پشتکي در هوا زدند، به روي زمين فرود بيايند. دنياي ورزش پر است از تفريحهاي خطرناک، از اسکي روي برف و آب گرفته تا مسابقه موتورسواري و اتومبيل راني سرعت و راگبي و صخره نوردي و کايت سواري و مانند اينها.
اما به راستي تفريح با کار چه فرقي دارد؟کار نوعي فعاليت است که به صرف وقت و انرژي نياز دارد، تفريح هم همين طور پس تفاوت اساسي آنها در چيست؟در نظر بعضيها مطالعه کتاب يا تماشاي فيلم تفريح به حساب مي آيد، اما نجاري کار است در نظر کساني هم موضوع برعکس است. کم نيستند کارمندان، دانش آموزان يا معلماني که در روزهاي تعطيل به عنوان تفريح به کارهاي نجاري، منبت کاري، فلزکاري، تعميرات و مانند اينها مي پردازند و آن را کار به حساب نمي آورند. ويراستاران و غلط گيران و نمونه خوانان کتاب هم کارشان کتاب خواني است. کساني هم شغلشان بررسي و نقد فيلم است آنها هم ممکن است اين فعاليتها را تفريح ندانند پس چه نوع فعاليتي کار و چه نوع فعاليتي تفريح به حساب مي آيد؟
دوست شوخ طبعي مي گفت:"کار، فعاليتي است که با آن کسب درآمد مي کني و تفريح فعاليتي است که درآمدت را صرف آن مي کني"اين نظر ظاهراً درست به نظر مي رسد، اما باز هم موارد استثنا زياد است. کساني را مي شناسم که در اوقات فراغت به بيمارستانها و خانه هاي سالمندان سر مي زنند تا به آنها کمک کنند، بدون اين که چشمداشت مادي داشته باشند. قصدشان فقط رضاي خداست نه تفريح صفحات تاريخ نيز پراست از برده داري و بيگاري و کار کشيدن از انسانها و مزد ندادن به آنها. پس شايد کسب درآمد هم ملاک خوبي نباشد.
ملاحظه مي کنيد که موضوع کار و تفريح آن قدرها هم روشن و بدون ابهام نيست. در زمينه فعاليتهاي هنري اين ابهام نمايان تر است. مثلاً آيا به طور قاطع مي توان گفت که فعاليتهايي نظير نوازندگي، خوانندگي، نقاشي ، مجسمه سازي و خطاطي کار هستند ياتفريح؟شايد بتوان گفت که هر کسي براي خودش ملاک خاصي درمورد کار وتفريح دارد. شايد هم بتوان گفت که افراد فعاليتهاي مورد علاقه خود را تفريح و مابقي را کار به حساب مي آورند.
در اين جا يک پرسش مهم مطرح است:آيا مي توان با تفريح کردن هم کسب درآمد کرد؟

نظر افراد موفق
 

کيم وو چونگ ميلياردر معروف کره اي و صاحب کارخانه هاي دوودر کتاب "سنگفرش هر خيابان از طلاست"مي نويسد:"من هرگز براي تفريح به سفر يا سينما نرفته ام و شرمنده ام که حتي يک بار هم خانواده ام را به کنار دريا نبرده ام"اين شخص ممکن است ساعتها در يک نشست شغلي با ديگران جر و بحث کند و بيش از تماشاي يک فيلم(به قول خودش بي سروته)از آن کار لذت ببرد. براي او سرزدن به کارخانه، گسترش شرکت و ايجاد کارخانه هاي متعدد در کشورهاي ديگر(از جمله ايران)بزرگترين لذت است.
توماس اديسون مخترع صدها وسيله ضروري (از جمله چراغ برق)بيشتر وقتش را در آزمايشگاهش مشغول تحقيق بود. روزي يک نفر از او پرسيد:"تو خسته نمي شوي که روزي 16ساعت کار مي کني؟"پاسخ او جالب بود گفت:"من روزي 16ساعت کار نمي کنم بلکه 16"ساعت تفريح مي کنم!
مي توان گفت که افراد موفق کارشان را نوعي تفريح به حساب مي آورند. سعادت بزرگي است که انسان از کارش لذت ببرد. کساني که کارشان را دوست داشته باشند حتماً درآن کار موفق خواهند شد.

استفاده ازان. ال.پي
 

به کمک ان. ال. پي مي توانيد احساس شادماني و لذت را تقويت کنيد. اين کار با تغيير کيفيتهاي فرعي انجام مي شود. يکي از فعاليتهاي مورد علاقه خود را در نظر آوريد. خود را در حال انجام آن مجسم کنيد. سعي کنيد تصوير"خود احساس"و واضحي را در نظر آوريد. اکنون تصوير را قدري بزرگ کنيد چه احساسي داريد؟نور و رنگ را افزايش دهيد، صدا يا موسيقي به آن بيفزاييد و در ساير کيفيتهاي فرعي تغيير مطلوب را ايجاد کنيد تا احساستان تقويت شود.

راهکارهاي آقاي بندلر
 

احساس تقويت شده را در نظر بياوريد و براي نيرومندتر شدن آن از "چرخش احساس"که در شماره هاي پيشين بيان شده است استفاده کنيد. لذت را در کدام نقطه از بدنتان احساس مي کنيد؟آيا اين احساس به کدام طرف حرکت مي کند؟فرض کنيد که اين احساس از قسمت مياني بدن شروع مي شود و به طرف انگشتان پا حرکت مي کند، آن گاه به طرف سر، بالا مي آيد تا به فرق سربرسد سپس تغيير جهت مي دهد و از طرف بيني پايين مي آيد و اين حرکت دوراني يا بيضوي همچنان ادامه مي يابد بر سرعت حرکت آن بيفزاييد تا احساس نيرومندتري پيدا کنيد. اگرنتيجه معکوس گرفتيد جهت حرکت را عوض کنيد اين سه مرحله را فراموش نکنيد.
اول-به فعاليتي فکر کنيد که از انجامش لذت مي بريد به کيفيتهاي فرعي آن توجه کنيد.
دوم-آن را به طور دقيق مجسم کنيد و کيفيتهاي فرعي را تغيير دهيد تا احساستان تقويت شود.
سوم-از شيوه"چرخش احساس"استفاده کنيد و سرعت را مرتب بالا ببريد در حال چرخش سريع هر کاري را که مي خواهيد از آن لذت بيشتري ببريد در نظر مجسم سازيد.

سخني با خوانندگان
 

شيوه ها و فنون ان. ال.پي بسياراست و هر روز برتعداد آنها افزوده مي شود. شيوه سريع رفع فوبيا تقريباً هر نوع ترس واهي را به طور متوسط در کمتر از نيم ساعت رفع مي کند و برروي اغلب افراد هم مؤثر است. شيوه جايگزيني يا "سويشينگ"نيز از فنون نيرومندي است که کاربردهاي فراوان، خصوصاً در زمينه وسواس و ترک سيگار دارد. شيوه"صداي دروني"آقاي نيک کمپ و شيوه "چرخش احساس"آقاي بندلر و ساير شيوه هاي ارزشمند آقا و خانم آندرياس که غالباً براي اولين بار در ايران مطرح شده اند. نيز در جاي خود بسيار مؤثر و کارساز هستند.
به کساني که علاقه مند به اين رشته از دانش بشري هستند، اگر با زبان انگليسي آشنايي دارند. توصيه مي کنم کتابهاي آقاي ريچارد بندلر و آقاي استيو آندرياس را از بازارهاي جهان تهيه و مطالعه کنند و اگر با زبانهاي خارجي آشنا نيستند، دست کم ترجمه هاي فارسي کتابهاي اين افراد را از دست ندهند.
:منابع و مآخذ
"کتاب کاربرد روان شناسي در زندگي عادي
Change and keep the change, Andreas
Get the life you want,Bandler
"دائره المعارف"ويکي پديا
www.nlpinfo.com
www.nlpuniversitypress.com
کتابهاي گوناگون و اطلاعات شخصي مؤلف.
منبع: نشريه موفقيت، شماره 180 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
فواید و مضرات  خربزه برای سلامتی
فواید و مضرات خربزه برای سلامتی

فواید و مضرات خربزه برای سلامتی

شبی که من جا موندم و وجودم ماتم/ محمود کریمی
شبی که من جا موندم و وجودم ماتم/ محمود کریمی

شبی که من جا موندم و وجودم ماتم/ محمود کریمی

غنچه بودم پژمردم/ میثم مطیعی
غنچه بودم پژمردم/ میثم مطیعی

غنچه بودم پژمردم/ میثم مطیعی

سلام بابایِ خوبم قدم رو چشایِ من گذاشتی/ مهدی سلحشور
سلام بابایِ خوبم قدم رو چشایِ من گذاشتی/ مهدی سلحشور

سلام بابایِ خوبم قدم رو چشایِ من گذاشتی/ مهدی سلحشور

طفل تو سه ساله نیست دیگر پیر است/ حسن خلج
طفل تو سه ساله نیست دیگر پیر است/ حسن خلج

طفل تو سه ساله نیست دیگر پیر است/ حسن خلج

بازم کوچه‌ها با عزای تو غوغاست/ میثم مطیعی
بازم کوچه‌ها با عزای تو غوغاست/ میثم مطیعی

بازم کوچه‌ها با عزای تو غوغاست/ میثم مطیعی

روضه سه ساله/ حجت الاسلام پناهیان
روضه سه ساله/ حجت الاسلام پناهیان

روضه سه ساله/ حجت الاسلام پناهیان

کربلا فرهنگ شهادت/ حجت الاسلام قرائتی
کربلا فرهنگ شهادت/ حجت الاسلام قرائتی

کربلا فرهنگ شهادت/ حجت الاسلام قرائتی

با شهیدانت جان ما هم به قربانت/ محمود کریمی
با شهیدانت جان ما هم به قربانت/ محمود کریمی

با شهیدانت جان ما هم به قربانت/ محمود کریمی

مدیریت حضرت اباعبدالله علیه السلام/ علامه جعفری
مدیریت حضرت اباعبدالله علیه السلام/ علامه جعفری

مدیریت حضرت اباعبدالله علیه السلام/ علامه جعفری

ذکر روی لبم همه تاب و تبم/ مهدی سلحشور
ذکر روی لبم همه تاب و تبم/ مهدی سلحشور

ذکر روی لبم همه تاب و تبم/ مهدی سلحشور

یا حسین علیه السلام/ مهدی رسولی
یا حسین علیه السلام/ مهدی رسولی

یا حسین علیه السلام/ مهدی رسولی

بر نیزه میرفتی و با زلف پریشانت/ میثم مطیعی
بر نیزه میرفتی و با زلف پریشانت/ میثم مطیعی

بر نیزه میرفتی و با زلف پریشانت/ میثم مطیعی

در کنار خیمه گاه آل عصمت/ حسین فخری
در کنار خیمه گاه آل عصمت/ حسین فخری

در کنار خیمه گاه آل عصمت/ حسین فخری

یک روز امتحان میشی/ بنی فاطمه
یک روز امتحان میشی/ بنی فاطمه

یک روز امتحان میشی/ بنی فاطمه

آشنایی با میوه چیکو و خواص آن برای سلامتی
آشنایی با میوه چیکو و خواص آن برای سلامتی

آشنایی با میوه چیکو و خواص آن برای سلامتی

میوه لیچی و فواید آن
میوه لیچی و فواید آن

میوه لیچی و فواید آن

نماهنگ | دعای شیعیان برای ظهور امام زمان(عج)
نماهنگ | دعای شیعیان برای ظهور امام زمان(عج)

نماهنگ | دعای شیعیان برای ظهور امام زمان(عج)

نماهنگ | بی قرار یک دنیا / حامد جلیلی
نماهنگ | بی قرار یک دنیا / حامد جلیلی

نماهنگ | بی قرار یک دنیا / حامد جلیلی

خواص میوه کنار
خواص میوه کنار

خواص میوه کنار

تمایزات امامت حضرت مهدی علیه السلام
تمایزات امامت حضرت مهدی علیه السلام

تمایزات امامت حضرت مهدی علیه السلام