0
ویژه نامه ها

حل معادله چند مجهولي ازدواج

آنچه بيشتر مردم براي ازدواج پايه و اساس کار قرار مي دهند، توجه به نيازها و ويژگي هاي آشکار و ديدني است و در اين باره به اندازه اي جلو مي روند که متأسفانه ملاحظه مي شود افراد آخرين داوري خود را در نخستين نگاه و برخورد، انجام مي دهند و اين کار داراي اثر منفي در انتخاب عاقلانه آنها مي شود؛ يعني اگر در نخستين ديدار، پسند
حل معادله چند مجهولي ازدواج

حل معادله چند مجهولي ازدواج
حل معادله چند مجهولي ازدواج


 

نويسنده : مسعود غفاري
 
آنچه بيشتر مردم براي ازدواج پايه و اساس کار قرار مي دهند، توجه به نيازها و ويژگي هاي آشکار و ديدني است و در اين باره به اندازه اي جلو مي روند که متأسفانه ملاحظه مي شود افراد آخرين داوري خود را در نخستين نگاه و برخورد، انجام مي دهند و اين کار داراي اثر منفي در انتخاب عاقلانه آنها مي شود؛ يعني اگر در نخستين ديدار، پسند صورت گرفت، ديگر متوجه ايرادها نخواهند شد و اگر پسند پديد نيايد، خوبي ها به چشم نخواهد آمد. در اينجا به خانواده ها پيشنهاد مي شود که در پس تصميم گيري مثبت فرزندشان براي ازدواج، از او بخواهند تا بکوشد دست کم پنج ايراد طرف مقابل را شناسايي و با اطلاع از آنها به اين کار اقدام کند. و برهمين اساس ملاحظه مي شود که بيشترين توجه به سوي ويژگي هاي آشکاري همچون ويژگي هاي ظاهري و فيزيکي افراد و پس از آن چيزهاي ديگري مانند کار و پيشه، درآمد، نوع خانه و زندگي، موقعيت هاي خانوادگي و اين گونه امور کشيده مي شود. هر چند همه اين امور به ميزان بالا و درجاي خود ارزشمند هستند اما لازم است که در جايگاه نيازها طبقه بندي شوند، نيازها و يا ويژگي هاي آشکار تا شب عروسي نقش مهمي را به عهده دارند ولي از آغاز زندگي پيوسته نيازها و يا ويژگي هاي آشکار کم رنگ تر مي شوند و به همين تناسب پيش نيازها و ويژگي هاي پنهان است که اهميت روز افزوني يافته و تا پايان عمر، موقعيت بازيگر نقش اول زندگي را به عهده خواهند داشت.
ويژگي هاي پنهان عبارتند از:برخورداري از بلوغ شخصيتي، اجتماعي و رواني، و سلامت رواني به عنوان مهم ترين عوامل در پديد آمدن شخصيتي توانا و سازگار بسيار موثر است. اين افراد از دو توانايي فکري، مساله يابي و حل مساله يا راه ياب، برخوردارند.
افراد به تناسب برخورداري از انديشه حل مساله، گره هاي زندگي را پيوسته مي گشايند. و افزون برآن، آگاهي از محدوديت ها و مسووليت هاي ازدواج در نحوه برخورد با مسايل ناشي از ازادواج، بسيار خردمندانه و گره گشايانه رفتار مي کنند.
در اينجا به تعريف شخصي ام از زندگي اشاره مي کنم:"زندگي عبارت است از، حل معادلات چند مجهوري روزانه":يعني ما هر روز که از خواب برمي خيزيم تا شب که به خواب مي رويم با معادلاتي روبه رو مي شويم؛ ريز و درشت، آسان و مشکل حتي گذر از يک خيابان، کيفيت بيرون آمدن از ترافيک، پيدا کردن نزديک ترين راه، انتخاب مناسب ترين سرعت، پي بردن به اينکه براي ناهار چه چيزي را آماده کنيم، چگونگي برخورد با مشکلات کاري، مالي، خانوادگي و تربيتي فرزندانمان، چگونگي برخورد با افزايش وزنمان، بيماريمان، کاهش سطح تحصيلي فرزندانمان، پرداخت وام ها، حل اختلاف با دوستانمان و . . از گروه معادلاتي است که همه روزه هر کدام از ما بايد آنها را حل کنيم.
حال هر چه بيشتر از انديشه راه ياب برخوردار باشيم، توانايي حل مشکلاتمان بيشتراست. کسي که از انديشه راه ياب به اندازه کافي برخوردار است، هرگاه با مشکلي روبه رو شد به ياد اين گفته "صائب تبريزي"مي افتد که "هيچ قفلي را نيست در بازار امکان بي کليد"؛يعني هر جا قفلي هست، حتماً کليدي هم هست و هيچ بن بستي نيست. که راهي براي بيرون آمدن ازآن نباشد. پس کسي که انديشه "راه ياب"دارد به تناسب برخورداري از اين انديشه، مشکل را به درستي در کمترين زمان، با زيباترين شکل و آسان ترين روش و با کمترين هزينه حل مي کند. به اين مطلب اطمينان دارم که انسان تنها موجودي است که بي چاره نيست؛ فقط ممکن است چاره اش را نشناسد پس هر کس خودش و يا به کمک مشاورش مي تواند چاره نسبي مشکل خود را پيدا کند.
افزون برآن، برخورداري از انديشه انتزاعي است شايد اگر به جاي انديشه انتزاعي، انديشه اي با ديد بلندمدت يا آينده نگر و به جاي انديشه سطحي نگر، انديشه حسي يا انديشه اي حال نگر بگذاريم بهتر فهميده شود. براي روشن شدن مطلب، نمونه اي ارايه مي شود. اگر شما در کنار خيابان شخصي را ديديد که با التماس از اتومبيل هاي در حال گذر بنزين درخواست مي کند، مي توانيد در مورد او اين گمان را داشته باشيد که او فردي است عاري از انديشه انتزاعي؛ زيرا به طور معمول هيچ بهانه اي براي بي بنزيني در جاده ماندن پذيرفتني نيست. و همين طور است خانمي که حدود ساعت10صبح هنوز از اين و آن مي پرسد که براي ناهار چه چيزي بپزم؟ آن کس که از انديشه انتزاعي برخوردار است با هر ميزان درآمد در پايان ماه، مقداري پس انداز خواهد شد. آنان کساني هستند که همواره به اين شعار ايمان دارند که "نيک انديشي امروز، نيک فرجامي فردا را به دنبال خواهد داشت". دومين نياز براي زندگي موفق، برخورداري از اطلاعات علمي است. همان گونه که در آغاز گفته شد، انسان موجودي است نيازمند. من به اين گفته اطمينان دارم که :هر کسي که خودبه جايي مي رود اين پاهايش نيستند که او را مي برند، بلکه نيازهايش هستند که او را به رفتن وادار مي کنند؛ مگر در مواردي که کسي احضار مي شود يا ناچار به رفتن به جايي مي شود.
شناخت نيازهاي انساني و اهميت دادن به آنها به عنوان اهرم بسيار مهم در شکل دهي به رفتار به اندازه اي زياد است که براي جلب و جذب انسان هاي ديگر نيازي به داشتن "مهره مار"و اين گونه چيزها نيست؛ بلکه دانش روان شناسي ما را راهنمايي مي کند که براي نزديک ساختن هر کس به خود در آغاز نيازهايش را بشناسيد؛ آن گاه بکوشيد تا دريابيد که آيا اين نيازها بهنجار، بجا و لازمند يا نابهنجار، نابجا و نا لازم. تشخيص اين مطلب زياد دشوار نيست. بينديشيد که اگر نياز فرد مورد نظر برآورده شود، برسازگاري رشد اجتماعي، رشد اخلاقي و در مجموع به ويژگي هاي مثبت او افزوده مي شود يا نه ؟يعني ملاک داوري بايد نتيجه کار باشد؛ يعني بازده بلند مدت را مورد توجه قرار دهيم تا برايمان روشن شود که نياز بهنجار است يا خير.
حال اگر نياز بهنجاربود، لازم است که برآورده شود، چون برآورده نشدن نياز بهنجار، موجب شکل گرفتن احساس ناکامي و محروميت شده و فرد دچار کمبود مي شود و اگر کمبود شديد باشد، بايد منتظر گرفتاري هاي بزرگي در آينده بود. همان مشکل رفتاري که مردم با عبارت "عقده اي"از آن ياد مي کنند(وضعيتي است که دردسرش گاهي به نابودي گروه بزرگي از انسان ها مي انجامد). در صورت ناديده گرفتن و بي توجهي به نيازها، انساني پژمرده و مشکل دار به وجود مي آيد ولي اگر نياز نابهنجار باشد بايد به کمک و ياري روان شناس، روان پزشک و يا مشاوران آن را برطرف ساخت؛ يعني علتش را شناسايي و آن را به گونه ي علمي و درست علت زدايي کرد تا احساس چنين نيازي از بين برود. در اين باره يادمان باشد هيچ کس و هيچ خانواده اي از مشورت بي نياز نيست، مشاور شما بايد دو ويژگي بي نظري و صاحب نظري را داشته باشد.
اين توضيح لازم است که علت احساس نياز نابهنجار بايستي شناخته و برطرف شود و در مقابل، نياز بهنجار شناخته و برآورده شود.
منبع: نشريه موفقيت، شماره 180 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
درمان گاستریت معده
درمان گاستریت معده

درمان گاستریت معده

اقدامات رهبر انقلاب برای مبارزه با کرونا
اقدامات رهبر انقلاب برای مبارزه با کرونا

اقدامات رهبر انقلاب برای مبارزه با کرونا

نماهنگ این راه ادامه دارد
نماهنگ این راه ادامه دارد

نماهنگ این راه ادامه دارد

راههای خلاص شدن از چربی زیاد موها
راههای خلاص شدن از چربی زیاد موها

راههای خلاص شدن از چربی زیاد موها

ایران هرجنگ افزاری را می خرد، همان را بازسازی می کند!
ایران هرجنگ افزاری را می خرد، همان را بازسازی می کند!

ایران هرجنگ افزاری را می خرد، همان را بازسازی می کند!

همه چیز درباره ی بیماری ام اس
همه چیز درباره ی بیماری ام اس

همه چیز درباره ی بیماری ام اس

واکنش رئیس جمهور به طرح استیضاحش!
واکنش رئیس جمهور به طرح استیضاحش!

واکنش رئیس جمهور به طرح استیضاحش!

چنان حساب‌شده پیش رفتیم که دوست و دشمن نتوانستند از ایران ایراد بگیرند
چنان حساب‌شده پیش رفتیم که دوست و دشمن نتوانستند از ایران ایراد بگیرند

چنان حساب‌شده پیش رفتیم که دوست و دشمن نتوانستند از ایران ایراد بگیرند

پشت پرده کاهش قیمت ارز / آیا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ادامه خواهد داشت؟
پشت پرده کاهش قیمت ارز / آیا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ادامه خواهد داشت؟

پشت پرده کاهش قیمت ارز / آیا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ادامه خواهد داشت؟

همه چیز درباره مومو!
همه چیز درباره مومو!

همه چیز درباره مومو!

راهنمای خرید لوازم خانگی آریستون
راهنمای خرید لوازم خانگی آریستون

راهنمای خرید لوازم خانگی آریستون

توهین رکیک ترامپ!
توهین رکیک ترامپ!

توهین رکیک ترامپ!

همه چیز درباره ی بیماری آب مروارید
همه چیز درباره ی بیماری آب مروارید

همه چیز درباره ی بیماری آب مروارید

فراز ماندگار استاد غلوش از سوره حاقه
فراز ماندگار استاد غلوش از سوره حاقه

فراز ماندگار استاد غلوش از سوره حاقه

فساد سیستماتیک یا فاسدانی در سیستم!
فساد سیستماتیک یا فاسدانی در سیستم!

فساد سیستماتیک یا فاسدانی در سیستم!

دستان آسمان | معرفی کسانی که اموال و دارایشان را وقف کرده اند
دستان آسمان | معرفی کسانی که اموال و دارایشان را وقف کرده اند

دستان آسمان | معرفی کسانی که اموال و دارایشان را وقف کرده اند

افزایش قیمت بلیط هواپیما...!
افزایش قیمت بلیط هواپیما...!

افزایش قیمت بلیط هواپیما...!

پلیس آمریکا سوژه خنده معترضان آمریکایی!
پلیس آمریکا سوژه خنده معترضان آمریکایی!

پلیس آمریکا سوژه خنده معترضان آمریکایی!

تلاوت استاد سیدسعید از آیه17 سوره مبارکه حجرات
تلاوت استاد سیدسعید از آیه17 سوره مبارکه حجرات

تلاوت استاد سیدسعید از آیه17 سوره مبارکه حجرات

حرف های کارشناس ایرانی علیه مسیح علینژاد
حرف های کارشناس ایرانی علیه مسیح علینژاد

حرف های کارشناس ایرانی علیه مسیح علینژاد

پرستار شهید مدافع سلامت علی برجیس
پرستار شهید مدافع سلامت علی برجیس

پرستار شهید مدافع سلامت علی برجیس