0
ویژه نامه ها

توفان براي نوزاش شاخه ها نيست، براي امتحان ريشه هاست!

شاخه ها ديده مي شوند اما ريشه ها چون در خاک پنهان اند و به ظاهر ناديدني، هيچ کس متوجهشان نيست. وقتي نيسمي مي وزد هم به سرشاخه هاي درختان خيره مي شوند و از لرزش برگ ها حضور نسيم را باور مي کنند. وقتي نسيم شديدتر مي شود و شاخه ها خم مي شوند همه در گوش يکديگر نجوا مي کنند که ببين چه باد تندي
توفان براي نوزاش شاخه ها نيست، براي امتحان ريشه هاست!

توفان براي نوزاش شاخه ها نيست، براي امتحان ريشه هاست!
توفان براي نوزاش شاخه ها نيست، براي امتحان ريشه هاست!


 

نويسنده: احمد حلت
 
شاخه ها ديده مي شوند اما ريشه ها چون در خاک پنهان اند و به ظاهر ناديدني، هيچ کس متوجهشان نيست. وقتي نيسمي مي وزد هم به سرشاخه هاي درختان خيره مي شوند و از لرزش برگ ها حضور نسيم را باور مي کنند. وقتي نسيم شديدتر مي شود و شاخه ها خم مي شوند همه در گوش يکديگر نجوا مي کنند که ببين چه باد تندي مي وزد که حتي شاخه ها هم مقابلش تعظيم مي کنند. و زماني که توفان فرا مي رسد و نهال هاي جوان و نوپا را از ريشه در آورده و درختان پير را از کمر مي شکند، تازه مي فهميم که ريشه داشتن چقدر مهم است و درختان ارزشمند درختي است که ريشه اي قوتي تر و مقاوم تر داشته باشد.
اگر در زندگيتان نسيم هاي تند و ناملايم وزيدن گرفتند و موهاي سرتان را به هم ريختند و چهره تان را آشفته ساختند، هرگز نگران نشويد و خود را نبازيد. به خود بگوييد توفان ها براي نوازش شاخه ها نمي وزد، براي اين مي آيند که استحکام و قوام ريشه ها را بيازمايند.
نکته طلايي اين مقاله ما را متوجه بخش ناديدني وجود خودمان و اطرافيانمان مي سازد. همان بخشي که ديده نمي شود اما مانند ريشه هاي يک درخت وجود دارد و به وقت توفان هاي سهمگين زندگي خود را نشان مي دهد.
عصر حاضر روزگار غريبي است. عصر انفجار اطلاعات لقب گرفته است و اطلاعات خاکي است که آگاهي روي آن رشد مي کند. مردمان قرن بيست و يکم بايد با انسان هاي قرون گذشته تفاوتي عظيم داشته باشند. بايد در سطح آگاهي و شعور مردمان اين قرن جهشي برجسته و بزرگ ظاهر گردد. چرا وسايل آگاه سازي و کسب اطلاعات در قرن حاضر بيش از هميشه تاريخ به ساده ترين شکل ممکن در دسترس همه دانش آموختگان است. طبق پيش بيني انديشمندان بزرگ، بشر امروزي بايد از مرز ظاهربيني گذشته و خردمند تر از هر عصر ديگري به دنياي معنويت و باطن و شعور دروني گرايش يافته باشد. اما انگار چيزي اين ميان گم شده و يا به غلط معنا شده که خيلي ها با وجود دسترسي به دنياي اطلاعات بيشتر از آن که به ريشه ها و باطن و قلب آدم ها نگاه کنند، خود را به ظاهر و پوسته ظاهري سرگرم کرده اند و اصلا هم متوجه نيستند که همه اين زيبايي ظاهري با اندک توفاني به هم مي ريزد و آنچه بعد از هر توفان بزگ بر جا مي ماند چيزي جز درختان محکم و ريشته دار نيست. درختاني که شايد در ظاهر زشت و نازيبا باشند، اما به دليل ريشه دار بودن بايد بودنشان پذيرفته شود و سهمي بزرگ و در واقع بزرگترين سهم ارزشمند زندگي براي آنها کنار گذاشته شود.
اين مقاله شايد براي خيلي ها خوشانيد نباشد اما مي گويد که عقاب موفقيت هميشه الزاما روي شانه هاي خوش تيپ ترين و خوش لباس ترين و خوش چهره ترين و زيباترين آدم ها نمي نشيند. اگر اين آدم ها ريشه قوي و قدرتمندي نداشته باشند، طبيعت با آنها مدارا نمي کند و با گذشت زمان توفان زندگي آنها را به کناري افکنده و گوي پيروزي تنها در دستان کساني جاي مي گيرد که شايد ظاهري زشت و ناخوشايند داشته باشند اما به دليل باطني قدرتمند و محکم و مقاوم، لياقت ماندگاري و پابرجايي و کاميابي را به کاينات ثابت مي کنند.
اگر مي خواهيد همسري براي زندگي خود انتخاب کنيد تا بتوانيد به عنوان شريکي ماندگار تا پايان زندگي کنار شما باشد و شما را ترک نکند، بي جهت از همان ابتدا سراغ خوش ظاهران و دمدمي مزاج و بي تعهد نرويد. بلکه شرط اول خود در انتخاب شريک را پايمردي و تعهد او به ماندگاري و استقامت حتي در مقابل سهمگين ترين حوادث و توفان هاي زندگي قرار دهيد و اين به زبان ساده يعني دنبال يک انسان باريشه و خوش باطن بگرديد. بعد از اينکه شخص مقاوم و تکيه گاه مطمئن زندگي خود در روزهاي توفاني را يافتيد آنگاه خواهيد فهميد که ديگر زيبايي ظاهري اهميت چنداني ندارد و همين ريشه دار بودن و جا نزدن در مقابل توفان ها و مصيبت هاي زندگي، زيباترين و ستودني ترين ويژگي است که يک همسر مي تواند داشته باشد .
اگر مي خواهيد براي شغل و فعاليت اجتماعي خود شريکي برگزينيد، گول چرب زباني شريک هاي خوش لباس و خوش چهره را نخوريد که با وزش اولين نسيم ناملايم خواهيد ديد که اين افراد خوش منظر خود را مي بازند و به جاي اينکه تکيه گاه شما شوند، مانند يک افليج ناتوان دست کمک به سوي شما دراز مي کنند و به شما آويزان مي شوند.
اگر دانش آموز کنکوري هستيد براي انرژي گرفتن با کساني صميمي شويد که مغرور و مطمئن به افق دور نگاه مي کنند و بي جهت براي کسب نمره اي ناچيز خود را نمي شکنند و برعکس اطمينان و استحکام در نگاه و پيشانيشان مي درخشد. شايد نمرات اين اشخاص محکم و استوار به اندازه ممتازهاي شکننده فوق العاده نباشد، اما هميشه عالي است و مهم خصيصه ريشه دار بودن و شکننده نبودن آنهاست که ارزش دارد. خصيصه اي که در سخت ترين شرايط روزهاي امتحان مي تواند به درد شما بخورد و مانع از ياس و دلسردي شما در ايام نزديک آزمون گردد.
افراد ريشه دار و محکم، شايد ظاهري نازيبا و ناخوشايند داشته بشاند اما مايه اميد و دلگرمي همه مجموعه هايي هستند که مي خواهند کارهاي بزرگ را به انجام برسانند. به پروژه هاي سنگين و کمرشکن در هر حوزه اي از جامعه دقت کنيد. خواهيد ديد ستون اصلي و تکيه گاه اين پروژه ها شخص يا اشخاصي هستند که شايد از لحاظ شکل ظاهر دلفريب و کامل و سينمايي نباشند، اما از لحاظ استقامت و پايمردي بي نظير و يکتا هستند. آنها همان کساني هستند که وقتي به روزگار سختي يکي يکي جا خالي مي کنند و ناپديد مي شوند، سرپا مي مانند و پروژه را به سلامت از سيل و توفان نابساماني ها عبور مي دهند. اين اشخاص معمولا ديده نمي شوند. آنها چون ريشته هاي درختان نامريي اند و کمتر به چشم مي آيند. اما هستند و شما مي توانيد بودنشان را در قوام و استحکام ساختمان و چيزي که آنها ساخته اند ببينيد.
اگر در خانواده اي بچه ها همگي به سر و سامان رسيدند و به جايگاه ارزشمندي در اجتماع دست يافتند و توانستند نظر تحسين آميز بقيه را به خود جلب کنند، بدون هيچ شک و ترديدي بدانيد که پشت سر اين بچه ها خانواده محکم و ريشه داري قرار دارد که در توفان هاي مختلف روزگار نوجواني و جواني مانع از فرو افتادن و غلتيدن اين اشخاص بر روي زمين شده است.
اين مقاله مي گويد اگر شما جزو آدم هايي هستيد که با وزش اولين نسيم ناملايم در زندگي گيسوانتان آشفته مي شود و به هم مي ريزيد و در هم مي شکنيد، بايد بلافاصله به اعماق وجود خود مراجعه کنيد و سعي کنيد ريشه هاي گمشده وجود خويش را پيدا کنيد. درختان محکم و استوار جنگل از توفان هاي سهمگين و بزرگ نه تنها نمي ترسند بلکه استقبال هم مي کنند! چرا که اين سيلاب ها و توفان ها، علف هاي هرز و بي ريشه را از خاک اطراف آنها مي کند و با خود مي برد و فضا را براي رشد و صعود آنها خلوت تر مي سازد. شما هم اگر مي خواهيد صعود موفق آميزتري را در زندگي تجربه کنيد و در هر حوزه اي از زندگي به مدارج عالي تر دست يابيد، هرگز از توفان نترسيد و از آشفته شدن و به هم ريختن چهره ظاهر خود هراسي به دل راه ندهيد. زيبايي واقعي در ريشه دار بودن و محکم سر جاي خود ايستادن است و اگر خوب به دنياي اطراف خود دقت کنيد به خوبي مي بينيد که آدم هاي خوش ظاهر فقط به هنگام آرامش زمين و زمان مورد استقبال قرار مي گيرند و به وقت ناملايمي هيچ کس ديگر سراغ آنها نمي رود و جنس آنها ديگر خريدار ندارد. باطن ريشه دار و محکم جذابيت و شکوهي دارد که به وقت مصيبت ها و سختي ها خود را ظاهر مي سازد و چشم ها را خيره مي سازد. در سخت ترين لحظات مسابقه فوتبال آن جا که فقط شوت کردن يک گل مي تواند سرنوشت بازي را عوض کند ديگر آرايش مو و چهره ظاهري فوتباليست و ادا و اصول هاي او نيست که مهم مي شود. همه نفس ها در سينه حبس مي شود و غريو فريادها زمين را مي لرزاند فقط براي آن بازيکن محکم و زيرک و استواري که بدون خستگي و با شجاعت توپ پيروزي را وارد دروازه حريف مي سازد. وقتي او گل مي زند همه سراغ او مي روند و در آغوشش مي گيرند و او را تحسين مي کنند. اگر قيافه او زشت و ناخوشايند باشد در آن لحظه اصلا اهميتي ندارد. هيچ تماشاچي در ورزشکار در آن لحظه ديدني بازيکن هاي خوش ظاهر و خوش ادا اما نابلد و کم نفس و بي رمق را تشويق نمي کند. فرياد تشويق تماشاچي ها فقط براي آن شوت زن موفقي به آسمان مي رود که بي اعتنا به خستگي پايان بازي و بي هيچ گونه ترس و هراسي از ديوار دفاعي تيم مقابل، به درون اين ديوار رخنه مي کند و از آن عبور کرده و با موفقيت توپ خود را در دروازه حريف جاي مي دهد.
درختان ريشه دار هستند که جنگل هاي بزرگ و ماندگار را معنا مي بخشند و مانع از تبديل جنگل به شوره زار و صحرا مي شوند و ريشه دار بودن يک درخت فقط زماني مشخص مي شود که توفاني واقعي برپاي شده و سيلي عظيم جاري شود.
راه سوم اين شماره شما را دعوت به پذيرش حتي استقبال از توفان ها و ناملايمان زندگي مي کند. به شما مي گويد اين توفان ها مي آييند و حوادث ناگوار در زندگي رخ مي دهند براي اينکه استحکام ريشه هاي وجود ما را تقويت کنند و ما را از پرداختن بي مورد به زيبايي هاي ظاهري بازدارد. پس اين حوادث به ظاهر ناگوار را به عنوان يک نعمت و برکت بنگريم و سعي کنيم با تقويت ريشه ها و بنيه دروني خويش، خود را براي سختي هاي بزرگتر آماده کنيم. اگر مي خواهيم براي اطرافيان خود به صورت تکيه گاهي استوار و قابل اطمينان درآييم بايد از توفان ها نترسيم و از به هم ريختن ظاهر خود افسرده و دلسرد نشويم. راه سوم اين شماره اهميت ريشه هاي ناديدني وجودمان را آشکار مي کند.
منبع: راز موفقيت شماره 187 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
حکمت | نتیجه دست خداست / استاد عالی
حکمت | نتیجه دست خداست / استاد عالی

حکمت | نتیجه دست خداست / استاد عالی

آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین/ رسولی
آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین/ رسولی

آئین و آرمانیوه قربان اولوم حسین/ رسولی

چقدر شلوغه قتله گاه نمیرسه صدا/ امیر کرمانشاهی
چقدر شلوغه قتله گاه نمیرسه صدا/ امیر کرمانشاهی

چقدر شلوغه قتله گاه نمیرسه صدا/ امیر کرمانشاهی

هجوم نیزه ها رو دیدم/ محمود کریمی
هجوم نیزه ها رو دیدم/ محمود کریمی

هجوم نیزه ها رو دیدم/ محمود کریمی

یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات/ حنیف طاهری
یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات/ حنیف طاهری

یا قتیل العبرات یا اسیر الکربات/ حنیف طاهری

حسین حسین قرارمه همه دار و ندارمه/ مطیعی
حسین حسین قرارمه همه دار و ندارمه/ مطیعی

حسین حسین قرارمه همه دار و ندارمه/ مطیعی

در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست/ میثم مطیعی
در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست/ میثم مطیعی

در جان ما هر دم، غوغای عاشوراست/ میثم مطیعی

کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج
کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج

کنار سفره اشکم بیا عنایت کن/ خلج

دوباره دلتنگی، دوباره حسرت/ امیر عباسی
دوباره دلتنگی، دوباره حسرت/ امیر عباسی

دوباره دلتنگی، دوباره حسرت/ امیر عباسی

عبدالله ام حسین آبرویم/ محمود کریمی
عبدالله ام حسین آبرویم/ محمود کریمی

عبدالله ام حسین آبرویم/ محمود کریمی

ملائکه برات گریه ی مدام می کنند/ سید مجید بنی فاطمه
ملائکه برات گریه ی مدام می کنند/ سید مجید بنی فاطمه

ملائکه برات گریه ی مدام می کنند/ سید مجید بنی فاطمه

دلم به یاد حرم تا کربلا راهی/ کریمی
دلم به یاد حرم تا کربلا راهی/ کریمی

دلم به یاد حرم تا کربلا راهی/ کریمی

دلم خیمه ماتم شده مولا/ مطیعی
دلم خیمه ماتم شده مولا/ مطیعی

دلم خیمه ماتم شده مولا/ مطیعی

سخت ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها/ استاد انصاریان
سخت ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها/ استاد انصاریان

سخت ترین لحظه برای حضرت زینب سلام الله علیها/ استاد انصاریان

قسم به آن لحظه های نفس گیر/ طاهری
قسم به آن لحظه های نفس گیر/ طاهری

قسم به آن لحظه های نفس گیر/ طاهری

روضه عبدالله بن حسن/ منصور ارضی
روضه عبدالله بن حسن/ منصور ارضی

روضه عبدالله بن حسن/ منصور ارضی

محرم میباره چشمامون/ محمود کریمی
محرم میباره چشمامون/ محمود کریمی

محرم میباره چشمامون/ محمود کریمی

ما همه بنده آزاد تو هستیم حسین/ طاهری
ما همه بنده آزاد تو هستیم حسین/ طاهری

ما همه بنده آزاد تو هستیم حسین/ طاهری

یاد حسین علیه السلام/ استاد عالی
یاد حسین علیه السلام/ استاد عالی

یاد حسین علیه السلام/ استاد عالی

سلام ای جان جهان/ علیمی
سلام ای جان جهان/ علیمی

سلام ای جان جهان/ علیمی

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی/ مطیعی
گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی/ مطیعی

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی/ مطیعی