0
ویژه نامه ها

انقلاب اسلامي در چشم انداز نشريات خارجي(6)

اشاره: اين مقاله که در اول ژانويه ي سال 1979/ دي ماه 1357 به چاپ رسيد به کشتار صدها نفر از مردم مسلمان ايران به وسيله ي ارتش شاه و مأموران گارد شاهنشاهي و پليس مخفي شاه (ساواک) اشاره کرده است.
انقلاب اسلامي در چشم انداز نشريات خارجي(6)

انقلاب اسلامي در چشم انداز نشريات خارجي(6)
انقلاب اسلامي در چشم انداز نشريات خارجي(6)


 

نويسنده: گروه پژوهش بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر
 

قتل عام صدها نفر به وسيله ي ارتش شاه
 

ترجمه: بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر
اشاره: اين مقاله که در اول ژانويه ي سال 1979/ دي ماه 1357 به چاپ رسيد به کشتار صدها نفر از مردم مسلمان ايران به وسيله ي ارتش شاه و مأموران گارد شاهنشاهي و پليس مخفي شاه (ساواک) اشاره کرده است.
تهديد ارتش به کودتا، فرار امريکاييان از ايران، تظاهرات شهرهاي قم، کرمانشاه و شيراز، ابهام در بقاي رژيم سلطنتي در ايران و مخالفت مردم با نخست وزيري بختيار از جمله مباحث اين مقاله مي باشد.
ترجمه: گزارش داده شده است که صدها نفر به وسيله ي ارتش ايران قتل عام شده اند به خاطر کشته شدن ارتش افسران انتقام گرفتند.
تهران ـ شاهدان و رهبران مخالف اعلام کردند که سربازان سلطنتي شاه براي انتقام گرفتن از کشتن 7 نفر از افسران ارتش و پليس توسط مردم، صدها نفر را کشتند. شاهدان ماجرا گفتند: سه نفر از اين افسران متعلق به بخش ساواک (پليس مخفي) بودند که در دادگاه مردم محاکمه و سپس اعدام گرديدند. يک نفر ديگر ژنرال ارتشي بود که در زد و خورد کشته شد. هنوز ماندن شاه اسرارآميز است و يکي از خبرنگاران رسمي گزارش داد که شاه تصميم دارد ايران را «در يک زمان مناسب» ترک کند. ولي يکي از مقامات نزديک به شاه اين گزارش را تکذيب کرده و گفت او به هيچ دليلي ايران را ترک نخواهد کرد و سلطنت را هم واگذار نمي کند. سفارت امريکا در تهران صلاح ديد که خانواده هاي امريکايي ايران را ترک کنند ولي هزاران نفر امريکايي و کانادايي و اروپايي غربي بر اثر اعتصاب کارکنان هواپيمايي نتوانستند ايران را ترک کنند.
ارتش تانک ها و افراد مسلح خود را به خيابان ها فرستاد تا کنترل شهر را به خاطر زد و خوردهاي شديد در شهر مقدس مشهد به دست گيرند. شاهدان ماجرا گفتند که ارتش به روي بيمارستان ها آتش گشود و تعدادي از تظاهرات کنندگان بر اثر رفتن تانک ها بر روي آنها در مقابل اداره ي استاندار نظامي له شدند. دکترهاي سه بيمارستان اصلي مشهد گفتند که بخش ها و راهروهاي بيمارستان ها از افراد زخمي پر شده بود و توضيح دادند که بعد از به روي کار آمدن حکومت نظامي در تاريخ 8 سپتامبر اين شديدترين نوع تيراندازي ارتش بوده است.
گزارش هاي ديگري حاکي از تيراندازي شديد
در شهرهاي قم و کرمانشاه و شيراز و چند شهر سواحل درياي خزر نزديک مرزهاي شوروي وجود داشته است. شاهدان گفتند حداقل 60 نفر در کرمانشاه واقع در غرب ايران به وسيله ي ارتش کشته شدند ولي اين گزارش از طرف مقامات رسمي تأييد نشده است.
همچنين اغتشاشات ديگري در شهرهاي ديگر ايران وجود داشت و شاهدان گفتند تعداد 6 نفر نزديک بيمارستان پهلوي در تهران کشته شدند، جريان از اين قرار بود که مردم مراسم تشييع جنازه ي دو نفر دکتري که در روز شنبه براي کمک به تظاهرات کنندگان زخمي، توسط ارتش کشته مي شوند و شعار مردم در تشييع جنازه «مرگ بر شاه» و يانکي برو خانه قبل از اينکه ما بيرون بيندازيم لاشه ي کثيفتان را.
تعداد زيادي از تظاهرات کنندگان به شاپور بختيار حمله کردند و شعار مي دادند بختيار هست يکي از نوکران امپرياليسم امريکا. بختيار کسي است که توسط جبهه ي ملي نيز رد و اخراج شده است.

انتقال شکنجه از زندان به خيابان ها
 

نويسنده: دان. الف. شانخه
ترجمه: بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر
اشاره: اين مقاله که در تاريخ 31 دسامبر 1978/ دي ماه 1357 در لس آنجلس به چاپ رسيد به حجم وسيع زندانيان سياسي در رژيم پهلوي و اقرار رژيم شاه به شکنجه هاي سيستماتيک ساواک در زندان ها مي پردازد. نقض حقوق بشر، شکنجه ي زندانيان و کشتار مخالفان رژيم در خيابان ها از جمله مباحثي است که نويسنده تلاش مي کند از زبان شاهدان عيني علي الخصوص خارجيان مقيم ايران، غرب را متوجه عدم محبوبيت و مشروعيت نظام شاهنشاهي در ايران سازد.
ترجمه: طرفداران حقوق بشر مي گويند بي رحمي و سبعيت در ايران بدتر مي شود.
تهران، ايران ـ در سال گذشته محمدرضا شاه پهلوي 3400 زنداني سياسي را آزاد کرد و
دولت خودش ادعا دارد که به شکنجه ي سيستماتيک در زندان بدنام ساواک، پليس مخفي اش، پايان داده است تنها در ماه گذشته نزديک به 500 نفر زنداني متهم به جرايم سياسي آزاد شدند و دولت نظامي شاه اعلام کرد که پرونده ي 200 نفر آخر که هنوز در حبس هستند تحت بررسي قرار دارد. علاوه بر اين وزارت دادگستري اعلام کرد سابقه ي دستگيري بسياري از زندانياني که قبلا آزاد شده اند براي حفظ کامل حقوق مدني آنان نابود شد.
در جهان خارج چنين به نظر مي رسد که ايران ـ کشوري که بنا بر قضاوت سازمان بين المللي عفو عمومي سابقه ي حقوق بشرش تا يک سال قبل بدترين بوده ـ مسيرش را عوض کرده است. ولي بنا بر گفته ي طرفداران حقوق بشر در پايتخت ايران، سابقه و پرونده ي وحشي گري و بي رحمي، بازداشت هاي آني بدون مجوز قانوني و بدون اتهام و ارعاب و تروريسمي که دستگاه حکومت باني و حامي آن است از هر زماني بدتر شده است. آنان مي گويند تنها يک چيز عوض شده است.
محمد اقبال حقوقداني که کميته اش براي دفاع از آزادي و حقوق بشر در ايران همگام با ديگر سازمان هاي حقوق بشر هفته هاي اخير را صرف بازرسي و موردهاي گزارش داده شده از وحشيگري و بي رحمي دستگاه حکومت و يا موارد اغماض شده از طرف دستگاه کرده است چنين ادعا کرد: «شکنجه از زندان ها به خيابان ها منتقل شده است.»
براي مثال شب کريسمس که يکي از روزهاي يکشنبه ي عادي کار در ايران است، نيروهاي امنيتي دولت بنا بر گزارش، به يک مدرسه هجوم آورده محصلين 7 تا 14 ساله اين مدرسه و معلمينشان را مورد ارعاب و تهديد قرار مي دهند و پسراني را که سنشان از 12 سال بيشتر بوده، به خاطر دادن شعارهاي ضد شاهي در روز گذشته دستگير مي کنند.
بنا بر گفته ي حقوق بشر که در اين مورد تحقيق مي کردند، پدر يکي از محصلين فرداي آن روز گفت که پسر 14 ساله اش توسط يکي از افراد امنيتي از پشت بام مدرسه به زمين پرتاب شد و کشته شد. مبرهن ساختن صحت يا سقم اين خبر غير ممکن است. اما اين حقيقت که اين خبرها به طور وسيعي در سراسر تهران بر سر زبان هاست مبين سطح وحشت موجود
در خيابان هاست.
بنا بر گفته ي متين دفتري معاون رياست کانون وکلاي ايران و يکي از فعالين مشهور حقوق بشر، روش قديمي بازداشت هاي مبني بر انتخاب قبلي و شکنجه هاي ساواک به ايجاد وحشت و ارعاب و تهديد مبدل شده است. دفتري در يک مصاحبه گفت که ارتش، پليس و ديگر سازمان ها با صحنه گذاري مسلم ساواک و دولت نظامي در اين گونه عمليات ارعابي وارد شده اند.
دفتري گفت که در موارد فراوان همچون ربودن و چندين بار تجاوز به يک زن 25 ساله ي آبستن خانه دار و طرفدار حقوق بشر، ارعاب و تهديد از جانب عمال غير نظامي پاسدار و با همکاري سازمان هاي مختلف حکومت صورت گرفته است.
دفتري که در نظر ديپلمات هاي غربي اينجا از موثق ترين گواهان تخلفات حقوق بشر است اظهار داشت که آن زن جوان در خانه اش در شمال شرق تهران توسط 6 مرد مسلح دستگير و با چشمان بسته شده به خانه اي در منتهي اليه غربي شهر برده مي شود. پس از آن که وي براي چندين بار مورد تجاوز قرار مي گيرد، ربايندگانش علامت هاي ضربدر عمقي پشت هر دو دستش مي برند و به او اخطار مي کنند که ديگر با طرفداران حقوق بشر سر و کاري نداشته باشد. سپس آنها وي را طناب پيچ کرده و روي صندلي عقب يک ماشين مي اندازند و او را به شمال شرقي تهران بر مي گردانند. آنجا سرعت ماشين را کم کرده و او را به خيابان پرت مي کنند.
معاينات يک پزشک تجاوز را تأييد مي کند و همچنين اين حقيقت معجزه وار را که به جنين سه ماهه اش آسيبي وارد نيامده است.
يکي از موارد که عادي تر است توسط يک خانواده ي انگليسي نقل شد، خدمتکار 50 ساله شان يک شب با پسرش حدود ساعت 8 از منزل خارج مي شود تا يک بشکه را براي مصرف پخت و پز بخاري از نفت پر کند. گرچه هنوز يک ساعت به منع رفت و آمد مانده بوده، هر دو توسط سربازان ارتش بازداشت شده و به پادگان نظامي عباس آباد حمل مي شوند. در آنجا آنان را متهم به آتش کشيدن ساختمان ها مي کنند.
خانواده ي انگليسي گفت که آن زن و پسرش را شديدا کتک مي زنند و سپس آن دو را در دو محوطه ي جدا از هم در پادگان که بنا بر گزارش به يک زندان موقتي تبديل شده، حبس مي کنند. زن خدمتکار براي مدت دو هفته محبوس بوده و پسرش هنوز آزاد نشده است. پس از بازگشتش زن خدمتکار به خانواده ي انگليسي که او را استخدام کرده بود مي گويد که هزاران نفر در آن پادگان تحت شرايط غير انساني بازداشت هستند و جرم اکثر آنها نقض مقررات منع رفت و آمد بوده است.
يک زنداني آزاد شده که همچون بسياري ديگر از ترس انتقام نمي خواست اسمش فاش شود، گفت که مأمورين ساواک در زندان اوين در شمال شرقي تهران چندين نفر از زندانيان را قبل از عفو عمومي به قتل رساندند. زيرا بدن آنها به واسطه ي شکنجه چنان از هم پاشيده بود که حکومت نمي خواسته که آنها به عنوان سند زنده ي وحشي گري هايش ديده شوند.
خبر هاي وحشي گري و ارعاب و شکنجه هاي مداوم توسط ساواک تقريبا چيز پيش پا
افتاده اي شده است ولي وحشت آورتر گزارشات حاکي از بي اعتنايي حکومت از جانب سربازان، پليس و ديگران نسبت به حقوق بشر است. من جمله چندين گزارش آدم کشي خونسردانه.
موارد فردي همچون اين مورد در سيلي از آمار کشته شدگان و مجروحين که نتيجه ي زد و خوردهاي مداوم بين تظاهرات کنندگان مذهبي که اکثرا غير مسلح بودند و خواستار برکناري شاه و نيروهاي نظامي من جمله ارتش و ساواک و گروه هاي ضربتي بودند، گم هستند.
هيچ کس به يقين نمي داند که چند نفر کشته شده اند. اما تعداد کشته شدگان از اوايل نوامبر در چندين دو جين برخورد در سراسر کشور بنا بر شمارش محافظه کارترين افراد به 500 نفر نزديک است. تقريبا 2000 نفر از ژانويه ي سال گذشته تاکنون کشته شده و هزاران نفر ديگر زخمي شده اند. اکثر اين قربانيان در حالي که در صف جلوي تظاهرات، که به طور مکرر در تهران و ديگر شهرهاي استان ها برگزار شد قرار داشته و مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به هر حال خبردهندگان و بازرسان حقوق بشر تأييد کرده اند که بسياري از کشتارها و ناپديدي ها پس از تظاهرات صورت گرفت. آنان مي گويند که سربازان و عمال حکومت مجروح شدگان را تا خانه ها و بيمارستان براي اعمال کيفر و مجازات تعقيب مي کرده اند.

آشوب ايران را به تنگنا مي برد
 

خبرگزاري آسوشيتد پرس
ترجمه: بنياد تاريخ پژوهي ايران معاصر
اشاره: اين مقاله که در 30 نوامبر 1978/ آذر 1357 به چاپ رسيد. به مبارزات ملت ايران براي فلج کردن نظام پهلوي از طريق گسترش اعتصابات و همچنين تأثير ماه محرم و عزاداري امام حسين (ع) در باروري حرکت هاي انقلابي مردم ايران اشاره مي کند.
ترجمه: تهران ـ ايران، مخالفان محمدرضا شاه پهلوي با امواجي از اعتصابات بي اساس به قصد در هم شکستن اقتصاد از هم پاشيده ي ملت غني از نفت و در تنگنا قرار دادن کشور ديروز بر حکومت نظامي فشار آوردند.
اعتصابات ـ اخيرا به شکل هاي توقف کردن و کند راه رفتن ـ باعث اين ترس شد که به زودي
اغتشاشات کارگران در سطح خيابان ها در مدت ماه مقدس که اواخر اين هفته آغاز مي کردد گسترش خواهد يافت.
رسم است که مذهبيون سينه مي زنند و براي امام حسين، نوه ي شهيد محمد پيغمبر، سوگواري مي کنند. زمان هيجان آميز که از دوم دسامبر آغاز مي گردد در يازدهم دسامبر به اوجش مي رسد.
رهبران محتاط مذهبي مبارزه را براي بيرون کردن شاه رهبري کرده اند. کسي که براي مدرن کردن و اصلاحاتي که رهبران محتاط مذهبي آن را غير منطقي مي دانند ـ و آنها به مخالفان سياسي شاه پيوسته اند ـ کساني که قدرت حکومت شاه را غلط مي دانند.
سربازان پالايشگاه نفت تهران واقع در غرب تهران را پس از سه روز متوالي کم کاري کارگران که باعث کمبودهايي شده بود اشغال کردند. اين پالايشگاه بيشتر بنزين پايتخت و نفت آن را تهيه مي کند.
مدير شرکت ملي نفت ايران گفت که سوخت سه تا پنج ماه را ذخيره دارد اما قبول کرد که شبکه ي توزيع کننده اش شديدا به علت اعتصابات و کم کاري هاي صدمه ديده است.
خبرگزاري رسمي پاريس گزارش داد که کارگران گرداننده ي شرکت شيميايي آوان شاهپور در جنوب ايران دست به اعتصاب زدند و تقاضاي اصلاحات سياسي کرده اند.
کارمندان هواپيمايي ايران ـ حمل و نقل ملي ـ در يک اعتصاب سه تا چهار ساعته براي اعتراض به دستگيري رهبرانشان در اعتصاب هشت روزه که خطوط هواپيمايي را در اين ماه فلج کرده بود شرکت کردند.
اعتصاب کنندگان دولت را تهديد کردند چنانچه آنها تا آخر شب ديروز آزاد نگردند دست به يک اعتصاب همگاني خواهند زد.
منبع:نشريه 15 خرداد، شماره6.
ادامه دارد...
 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بارداری در سنین بالا خوب یا بد؟
بارداری در سنین بالا خوب یا بد؟

بارداری در سنین بالا خوب یا بد؟

فواید تره فرنگی
فواید تره فرنگی

فواید تره فرنگی

وقتی فشار حداکثری به شکست حداکثری مبدل می شود /  خشاب تهی از گزینه‌های تحریم
وقتی فشار حداکثری به شکست حداکثری مبدل می شود / خشاب تهی از گزینه‌های تحریم

وقتی فشار حداکثری به شکست حداکثری مبدل می شود / خشاب تهی از گزینه‌های تحریم

آشنایی با میوه نارنجیلا و فواید آن
آشنایی با میوه نارنجیلا و فواید آن

آشنایی با میوه نارنجیلا و فواید آن

سقز چیست و چه خواصی دارد؟
سقز چیست و چه خواصی دارد؟

سقز چیست و چه خواصی دارد؟

آشنایی با خواص شقاقل یا همان زردک
آشنایی با خواص شقاقل یا همان زردک

آشنایی با خواص شقاقل یا همان زردک

آشنایی با بنه یا پسته کوهی و فواید آن
آشنایی با بنه یا پسته کوهی و فواید آن

آشنایی با بنه یا پسته کوهی و فواید آن

حکمت | امتحان سخت در اوج جوانی / استاد عالی
حکمت | امتحان سخت در اوج جوانی / استاد عالی

حکمت | امتحان سخت در اوج جوانی / استاد عالی

برگزیدگان همایش ملی دانش‌آموزی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز معرفی شدند + اسامی
برگزیدگان همایش ملی دانش‌آموزی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز معرفی شدند + اسامی

برگزیدگان همایش ملی دانش‌آموزی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز معرفی شدند + اسامی

روغن آرگان و خواص شگفت‌انگیز آن برای مو، پوست و ناخن‌ها
روغن آرگان و خواص شگفت‌انگیز آن برای مو، پوست و ناخن‌ها

روغن آرگان و خواص شگفت‌انگیز آن برای مو، پوست و ناخن‌ها

خواص شگفت انگیز سرکه سیب
خواص شگفت انگیز سرکه سیب

خواص شگفت انگیز سرکه سیب

خواص شگفت انگیز سرکه سیب برای پوست و مو
خواص شگفت انگیز سرکه سیب برای پوست و مو

خواص شگفت انگیز سرکه سیب برای پوست و مو

گوشت مرغ چه خواصی برای سلامتی دارد؟
گوشت مرغ چه خواصی برای سلامتی دارد؟

گوشت مرغ چه خواصی برای سلامتی دارد؟

همایش ملی دانش آموزی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز برگزار می گردد
همایش ملی دانش آموزی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز برگزار می گردد

همایش ملی دانش آموزی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد البرز برگزار می گردد

ویتامینها و مواد معدنی انرژی زا را بشناسید
ویتامینها و مواد معدنی انرژی زا را بشناسید

ویتامینها و مواد معدنی انرژی زا را بشناسید

آشنایی با سیب زمینی ترش و خواص آن
آشنایی با سیب زمینی ترش و خواص آن

آشنایی با سیب زمینی ترش و خواص آن

حکمت | توفیق خدمت به مردم / استاد توکلی
حکمت | توفیق خدمت به مردم / استاد توکلی

حکمت | توفیق خدمت به مردم / استاد توکلی

فواید میوه دستنبو برای سلامتی
فواید میوه دستنبو برای سلامتی

فواید میوه دستنبو برای سلامتی

اسامی سیصد و سیزده یار امام زمان (عج)
اسامی سیصد و سیزده یار امام زمان (عج)

اسامی سیصد و سیزده یار امام زمان (عج)

فواید میوه چایوت
فواید میوه چایوت

فواید میوه چایوت

تاملی در حکم مدیر آپارات
تاملی در حکم مدیر آپارات

تاملی در حکم مدیر آپارات