0
ویژه نامه ها

به ترول ها غذا ندهيد! (2)

اولين گام براي مقابله با ترول ها، آموختن نحوه شناسايي آنها است. موارد زير مي توانند نشانه ها و راهنمايي هاي خوبي در اين زمينه باشند: آيا فرد مورد نظر پرسش واحدي را با جمله بندي هاي مختلفي تکرار مي کند؟ آيا او پيشنهادها و يا پاسخ هاي ارائه شده توسط ساير اعضاي انجمن را ناديده مي گيرد؟ اگر انجمن داراي يک بخش پرسش هاي متداول (FAQ) است، آيا به نظر مي رسد که فرد مورد نظر از مطالعه آن امتناع مي کند؟
به ترول ها غذا ندهيد! (2)

 به ترول ها غذا ندهيد! (2)
به ترول ها غذا ندهيد! (2)


 


 

نحوه شناسايي ترول ها
 

اولين گام براي مقابله با ترول ها، آموختن نحوه شناسايي آنها است. موارد زير مي توانند نشانه ها و راهنمايي هاي خوبي در اين زمينه باشند:
آيا فرد مورد نظر پرسش واحدي را با جمله بندي هاي مختلفي تکرار مي کند؟ آيا او پيشنهادها و يا پاسخ هاي ارائه شده توسط ساير اعضاي انجمن را ناديده مي گيرد؟ اگر انجمن داراي يک بخش پرسش هاي متداول (FAQ) است، آيا به نظر مي رسد که فرد مورد نظر از مطالعه آن امتناع مي کند؟
آيا فرد مورد نظر تذکرات گستاخانه اي را ارسال مي کند که هيچ دليل واقعي براي آن ها ندارد؟
آيا به ارسال پيام هايي با زبان گستاخانه و رکيک عادت دارد؟
آيا صرفاً بطور انتقادي و منفي به ساير اعضاء پاسخ مي دهد؟
آيا فرد مورد نظر پيام هايي را ارسال مي کند که بطور کلي بي ربط هستند؟
آيا به نظر مي رسد که او صرفاً به دنبال توجه است نه اظهار نظر درباره عنوان بحث؟
آيا فرد مورد نظر بحث ها و يا گفتگوهاي قديمي که قبلاً در داخل انجمن باعث چالش شده اند را مجدداً احيا مي کند؟ بعضي از ترول ها از بازگشت به مباحث قديمي براي ايجاد اختلاف عقيده در جامعه لذت مي برند.
آيا فرد مورد نظر هنگاميکه با يک استدلال مخالف مواجه مي شوند، بجاي پاسخ دادن به نکات مطرح شده توسط طرف مقابل خود، تاکتيک هايش را تغيير مي دهد؟ آيا از سفسطه هاي منطقي در پست هاي خود استفاده مي نمايد؟
اگر پاسخ اين سوالات مثبت است، به احتمال قوي شما با يک ترول سر و کار داريد. اينکه آيا عضو مورد نظر عمداً تلاش مي کند جامعه Online شما را آزار دهد يا خير، موضوع ديگر است. در بعضي از موارد حتي اعضاي مورد احترام يک جامعه Online نيز مي توانند رفتاري شبيه به يک ترول داشته باشند. اما اگر او يک عضو جديد است که فعاليت زيادي داشته و خصوصيات فوق الذکر را نشان مي دهد، احتمالاً يک ترول واقعي را در بين خود داريد.
اما در چنين شرايطي شما بايد چه کاري انجام دهيد؟ اگر صرفاً يک عضو انجمن مربوطه هستيد، بهترين توصيه اين است که ترول را ناديده بگيريد. هدف ترول انحراف مسير گفتگوي جامعه و آزار اعضاي آن است. با ناديده گرفتن ترول، شما از پيروزي او جلوگيري کرده ايد. يک جمله معروف در اين زمينه وجود دارد که رواج آن به روزهاي ابتدائي Usenet بر مي گردد: به ترول ها غذا ندهيد. ترول ها عاشق توجه هستند، بنابراين ناديده گرفتن آنها به اين معنا است که توجهي را بدست نخواهند آورد و در نتيجه به يک جاي ديگري مي روند.
اگر شما سرپرست يک جامعه Online هستيد، چند گزينه ديگر را در اختيار خواهيد داشت، يک گزينه اين است که کاربر را از جامعه خود طرد کنيد. گاهي اوقات همين طرد شدن هدف اصلي ترول ها را تشکيل مي دهد. با اين حال شما نبايد نگران اين مسئله باشيد زيرا بايد بر روي جامعه خود و اعضاي قانونمند آن متمرکز شويد.
اگر فکر مي کنيد که ترول الزاماً بطور عمدي براي ايجاد درگيري در جامعه شما تلاش نمي کند، مي توانيد يک تاکتيک متفاوت را آزمايش نمائيد. از ترول تعريف کرده و از او بخاطر شرکت در جامعه خودتان تشکر نمائيد. از ترول بخواهيد که در بحث ها شرکت نموده و نقطه نظرات خود را بيان کند. اگر ترول واقعاً در حال تلاش براي ايجاد مشکل باشد، اين واکنش با اهداف او مغايرت خواهد داشت. از سوي ديگر، اگر فرد مورد نظر اساساً تلاش نمي کند که يک ترول باشد، احتمالاً به يک عضو ارزشمند و ماندگار براي جامعه شما تبديل خواهد شد.
نکته مهم براي اعضاي يک جامعه Online اين است که آرام ومتين باقي بمانند. اگر شما آرامش خود را از دست بدهيد، ترول برنده شده است. در اين وضعيت، شما به سوژه شوخي ترول تبديل مي شويد. بعضي از ترول ها نمي گذارند که کار در همين جا به پايان برسد. آنها به ساير جوامع رفته و درباره اينکه چگونه شما را آزار داده اند به لاف زني مي پردازند. اين رضايتمندي را در اختيار آنها قرار ندهيد.

انگيزه يک ترول
 

بعضي از افراد، آزار دادن سايرين را بعنوان بخشي از انتقام جويي شخصي خود انجام مي دهند. اين فرآيند تحت عنوان Cyberbulling نيز شناخته مي شود. ترول احتمالاً قرباني خود را در چندين جامعه Online تحقير نموده و مسخر مي کند، از آدرس e-Mail او براي ثبت نام جهت دريافت پيام هاي Spam استفاده مي نمايد و يا حتي هويت قرباني خود را جعل مي کند تا به اعتبار او آسيب برساند. در موارد افراطي نظير انتقام فاميلي در واشنگتن، ترول، اطلاعاتي را بصورت Online منتشر مي کند که به عواقب فيزيکي مستقيم منتهي خواهد شد.
گروه ديگري از ترول ها مي خواهند نظر شخصي خود را با تخريب يک جامعه Online ترويج دهند. آشکارترين مثال از اين گونه موارد، در انجمن هاي سياسي روي مي دهد. يک ترول مي تواند از حيله هاي استادانه اي براي تخريب يک بحث منطقي و درست يا دلسرد کردن اعضاي يک جامعه از پشتيباني يک ديدگاه سياسي خاص بهره گيري نمايد.
اما ترول هايي که گيج کننده تر از سايرين به نظر مي رسند، آن هايي هستند که هيچ نظر شخصي و يا دشمني با شخص ديگري ندارند. براي آنها، ترولينگ به تنهائي يک هدف است. هدف تنها آزاردادن ديگران و ايجاد اعتبار براي ترول بعنوان يک مشکل ساز است.
Mattathiass Schwartz از نيويورک تايمز با تعدادي از ترول ها مصاحبه کرده است که Jason Fortuny مشهور نيز در ميان آنها قرار دارد. ترول ها دلايل متعددي را براي کارهاي خود مطرح کرده اند که فراتر از (تنها) قرباني کردن افراد بصورت Online بوده اند. بعضي از آنها مدعي هستند مي خواهند به مردم بياموزند که دنياي Online تا چه اندازه مي تواند خشن باشد. بعبارت ديگر، آنها احساس مي کنند که کارشان براي خود قرباني خوب بوده است. گروه ديگري تلاش مي کنند تا اقدامات خود را با اشاره به اينکه زندگي خودشان در گذشته تا چه اندازه دشوار بوده است، توجيه نمايند.
البته طبيعت اينترنت نيز مي تواند در رفتارهاي ترول سهم داشته باشد. اينترنت، به مردم فرصت مي دهد تا گمنام و ناشناس باقي بمانند. اين بدان معني است که يک کاربر عادي در طول فعاليت هاي Online خود، سطح بسيار پائيني از احساس مسئوليت دارد. فراموش کردن ( يا ناديده گرفتن) اين واقعيت که در انتهاي ديگر ارتباط يک انسان واقعي با احساسات واقعي قرار گرفته است، در چنين شرايطي بسيار آسان خواهد بود.
ترول ها گاهي اوقات با انگيزه هاي خودشان نيز شوخي مي کنند. در Encyclopedia Dramatica که يک دايره المعارف مشهور در فرهنگ ترول به حساب مي آيد، يک ورودي وجود دارد که ادعا مي کند انجمن روانپزشکي آمريکا عنوان « اختلال شخصي ترول اينترنتي» را در ويرايش بعدي راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني درج خواهد کرد. اين ورودي سپس فهرستي از « معيارهاي تشخيصي» را مطح مي کند که بسياري از آنها ترول ها را در جايگاه مثبتي ترسيم مي کنند.
در يک نمونه ديگر، مي توان به يک مقاله تحقيقي درباره يک مطالعه متمرکز بر روي ترول ها اشاره کرده که توسط "Amy Dhala" نوشته شده است. در حاليکه بخش عمده اي از اين مقاله حاوي زباني است که ظاهراًمنطقي و درست به نظر مي رسد، بخش هاي کاملي از آن به کلي زبان تحقيقاتي را کنار مي گذارند. در انتها مشخص مي شود که کل مقاله يک کار تخيلي است که توسط يک ترول نوشته شده است.
در انتها، احتمالاً بهترين راه برخورد با ترول ها، اجتناب از درگير شدن با آنها بطور کامل است. اين روش، از نااميدي و اتلاف وقت شما جلوگيري خواهد نمود. از سوي ديگر، به اين ترتيب شما مي توانيد ترول مزاحم را آزار دهيد.
منبع: بزرگراه رايانه، شماره ي 137 . 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
همه چیز راجع به ادرار سوختگی کودکان
همه چیز راجع به ادرار سوختگی کودکان

همه چیز راجع به ادرار سوختگی کودکان

راهکارهایی برای پایین آوردن تب کودک
راهکارهایی برای پایین آوردن تب کودک

راهکارهایی برای پایین آوردن تب کودک

سرطان رحم، تشخیص و درمان آن
سرطان رحم، تشخیص و درمان آن

سرطان رحم، تشخیص و درمان آن

همه چیز راجع به سندرم پیش از قاعدگی
همه چیز راجع به سندرم پیش از قاعدگی

همه چیز راجع به سندرم پیش از قاعدگی

راجع به یائسگی چه میدانید؟
راجع به یائسگی چه میدانید؟

راجع به یائسگی چه میدانید؟

هرآنچه که باید راجع به فشار خون بالا در بارداری بدانیم
هرآنچه که باید راجع به فشار خون بالا در بارداری بدانیم

هرآنچه که باید راجع به فشار خون بالا در بارداری بدانیم

همه چیز راجع به عمل کورتاژ
همه چیز راجع به عمل کورتاژ

همه چیز راجع به عمل کورتاژ

اسوه انقلابی گری و دریای عرفان عملی
اسوه انقلابی گری و دریای عرفان عملی

اسوه انقلابی گری و دریای عرفان عملی

عاقبت اصرار بر توهین و استهزاء نسبت به پیامبران الهی
عاقبت اصرار بر توهین و استهزاء نسبت به پیامبران الهی

عاقبت اصرار بر توهین و استهزاء نسبت به پیامبران الهی

مدگرایی در نوجوانان/ چرا نوجوانان به پوشیدن لباسهای عجیب و غریب علاقه دارند؟
مدگرایی در نوجوانان/ چرا نوجوانان به پوشیدن لباسهای عجیب و غریب علاقه دارند؟

مدگرایی در نوجوانان/ چرا نوجوانان به پوشیدن لباسهای عجیب و غریب علاقه دارند؟

رابطه وحدت و تمدن نوین اسلامی
رابطه وحدت و تمدن نوین اسلامی

رابطه وحدت و تمدن نوین اسلامی

همه چیز درباره آندومتریوز
همه چیز درباره آندومتریوز

همه چیز درباره آندومتریوز

زمینه های وحدت اسلامی
زمینه های وحدت اسلامی

زمینه های وحدت اسلامی

آنچه باید در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدانیم/ چرا رای الکترال تعیین کننده است؟
آنچه باید در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدانیم/ چرا رای الکترال تعیین کننده است؟

آنچه باید در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدانیم/ چرا رای الکترال تعیین کننده است؟

اولین سفارش اباعبدالله الحسین علیه السلام/ آیت الله جوادی آملی
اولین سفارش اباعبدالله الحسین علیه السلام/ آیت الله جوادی آملی

اولین سفارش اباعبدالله الحسین علیه السلام/ آیت الله جوادی آملی

حی علی الحسین/ رسولی
حی علی الحسین/ رسولی

حی علی الحسین/ رسولی

ما از خاک بوترابیم/ طاهری
ما از خاک بوترابیم/ طاهری

ما از خاک بوترابیم/ طاهری

لالالا گل پونه لالالا علی اصغر/ بنی فاطمه
لالالا گل پونه لالالا علی اصغر/ بنی فاطمه

لالالا گل پونه لالالا علی اصغر/ بنی فاطمه

حضرت علی اصغرعلیه السلام/ استاد انصاریان
حضرت علی اصغرعلیه السلام/ استاد انصاریان

حضرت علی اصغرعلیه السلام/ استاد انصاریان

لالایی لالایی شیرین بابایی/ مطیعی
لالایی لالایی شیرین بابایی/ مطیعی

لالایی لالایی شیرین بابایی/ مطیعی

روضه حضرت علی اصغر علیه السلام/ استاد ماندگاری
روضه حضرت علی اصغر علیه السلام/ استاد ماندگاری

روضه حضرت علی اصغر علیه السلام/ استاد ماندگاری