0
ویژه نامه ها

معماي قرن 21

تصور کنيد شخصي رو به روي شما نشسته و براي چند دقيقه اي با او مشغول صحبت کردن مي شويد. حرف هايتان که تمام مي شود هر يک از شما مشغول کار خود مي شود که ناگهان متوجه شعله هاي آتشي مي شويد که از کنارتان زبانه مي کشد. سرتان را که برمي گردانيد منظره باورنکردني و وحشتناکي را به چشم مي بينيد.
معماي قرن 21

معماي قرن 21
معماي قرن 21


 

نويسنده: سامرا قلي زاده
 
پديده احتراق خود به خود انسان ها يکي از موارد اسرارآميز و حل نشده به شمار مي رود.
تصور کنيد شخصي رو به روي شما نشسته و براي چند دقيقه اي با او مشغول صحبت کردن مي شويد. حرف هايتان که تمام مي شود هر يک از شما مشغول کار خود مي شود که ناگهان متوجه شعله هاي آتشي مي شويد که از کنارتان زبانه مي کشد. سرتان را که برمي گردانيد منظره باورنکردني و وحشتناکي را به چشم مي بينيد. فردي که تا چند دقيقه پيش در نزديکي شما نشسته بود، در شعله هاي آتش در حال سوختن است و در چشم به هم زدني او تبديل به خاکستر مي شود. بدون اينکه آتش جاي ديگري سرايت کند يا اينکه ماده اشتعال زايي در محل حادثه وجود داشته باشد. به نظر شما آيا چنين حادثه اي امکان پذير است يا اينکه فقط داستان وحشتناکي است که بعضي ها براي ترساندن ديگران آن را تعريف مي کنند. ما به شما مي گوييم که اين داستان واقعيت دارد. هر چند که پرونده هاي زيادي در اين مورد به ثبت رسيده اما هنوز علت اين حادثه کشف نشده و دانشمندان همچنان در جست و جوي علت اين حادثه باورنکردني هستند.

- باورنکردني اما واقعي
 

پديده «احتراق خود به خودي انسان» يکي از عجيب ترين و در عين حال ترسناک ترين پديده ها در تاريخ بشر به شمار مي رود. هر چند درباره علت اين حادثه مرگبار، نظريه هاي گوناگوني وجود دارد اما هنوز هيچ دليل قطعي و کاملي در اين مورد ارائه نشده و تحقيقات و مطالعات علمي براي پي بردن به راز اين پديده خاص و اسرارآميز همچنان ادامه دارد.
بسياري بر اين باورند که احتراق خود به خودي، ريشه در افسانه هاي کهن و باورهاي غلط دارد اما مدارک و شواهدي وجود دارد که با استناد به آنها ثابت مي شود که اين پديده کاملاً حقيقي است، از اين رو با توجه به شواهد و مدارک موجود، کلاً اين موضوع ساخته و پرداخته ذهن خلاق يک داستانسراست را کنار بگذاريد.
در سال هاي اوليه شناخت اين پديده، از آنجا که هنوز تحقيقات کاملي در اين مورد صورت نگرفته بود، براي قرن ها احتراق خود به خودي انسان ها را به ارواح و جن زدگي ربط مي دادند و اين باور چنان با ذهن مردم آميخته شده بود که حتي در بسياري از تحقيقات روان شناختي، نتيجه مطالعات در اين مورد، اختلالات فکري بر اثر عوامل جنون آميز اعلام مي شد.

- احتراق خود به خودي انسان چيست؟
 

احتراق خود به خود انسان به پديده اي گفته مي شود که در آن، فرد به صورت ناگهاني آتش مي گيرد و در اثر عکس العمل هاي شيميايي، شعله ور شده و مي سوزد، بدون اينکه عامل خارجي باعث آتش گرفتن او شده باشد.
«توماس بارتولين» هلندي، از متخصصان مشهور کالبد شکافي، نخستين فردي بود که در 1663 اولين مورد از احتراق خود به خود انسان را گزارش کرد.
در گزارش او آورده شده که چطور يک زن اهل پاريس هنگامي که در خواب بوده، ناگهان آتش گرفته و به خاکستر تبديل شده است.
نکته باور نکردني از گزارش بارتولين اين است که اگر چه تمام بدن زن پاريسي آتش گرفته و تنها جمجمه و استخوان هاي دستش باقي مانده بود اما تشکي که او روي آن خوابيده بود، بدون کوچکترين آسيبي در صحنه به چشم مي خورد.
از آن سال به بعد، گزارش هاي بسياري درباره احتراق خود به خودي انسان ها به ثبت رسيد، تا جايي که در سال 1673 «جوناس دوپانت» نويسنده فرانسوي، کتابي با همين نام به چاپ رساند که در آن به مورد زن پاريسي که نيکول ميلت نام داشت نيز اشاره کرده بود. جالب اينجاست که بعد از مرگ ميلت، پليس به همسر او مشکوک شد و او را بازداشت کرد اما تحقيقات نشان داد که ميلت دچار پديده «احتراق خود به خودي» شده و از اين رو شوهر مظنون به قتل او آزاد شد اما تا قرن ها بعد يعني اواسط قرن بيستم، پديده احتراق خود به خودي چندان جدي مورد بحث قرار نگرفت.

- خرافه يا واقعيت؟
 

هر چند بسياري از افراد معتقدند که احتراق خود به خودي انسان پديده اي است که هيچ توجيهي براي آن نمي توان يافت و اگر هم علتي داشته باشد ماوراءالطبيعي است اما نظر دانشمندان در اين مورد کاملاً متفاوت است و از اين رو براي جدا کردن افسانه و خرافه از واقعيت، همچنان در حال بررسي و مطالعه اين مورد بسيار عجيب هستند.
از زمان اولين گزارش تاکنون نزديک به 200 گزارش از آتش سوزي خود به خودي انسان ها در نقاط مختلف جهان به ثبت رسيده و يک نکته در همه اين گزارش ها مشترک است و آن اينکه، ناگهان شعله هاي آتش از بدن يک فرد زبانه کشيده و شخص در ميان شعله هاي که از بدن خود او متصاعد شده، جان خود را از دست داده است. اما به راستي چنين چيزي چگونه ممکن است؟

- مورد عجيب دکتر بينتلي
 

در دسامبر سال 1966 جسد دکتر «جي ايروينگ بينتلي» 92 ساله در خانه اش در پنسيلوانيا پيدا شد، اما اين جسد با همه جسدهاي ديده شده بسيار متفاوت بود.
جسد دکتر بينتلي در آتش سوخته و تبديل به خاکستر شده بود و تنها بخشي از پا و کفش راحتي اي که او به پا داشت سالم بود.
گروه تجسس در بررسي هاي خود متوجه شدند، آتش تنها علت مرگ بينتلي بوده- و اين يعني اينکه جسد او بعد از قتل وي به آتش کشيده نشده بود- هر چند علت مرگ بينتلي آتش سوزي گزارش شد اما هنوز قسمت اصلي ماجرا حل نشده باقي مانده بود و آن اينکه اگر آتش سوزي باعث مرگ دکتر شده بود، پس چرا بقيه خانه او سالم مانده بود و به غير از محل کشف جسد، هيچ اثري از آتش گرفتگي در هيچ نقطه ديگري از خانه به چشم نمي خورد. با اين حادثه، سؤالي که ذهن بسياري از محققان را به خود مشغول کرد، اين بود که چگونه ممکن است بدن انسان بدون وجود کوچک ترين اثري از ماده اشتعال زا و جرقه در اطرافش، ناگهان آتش بگيرد و بسوزد و عجيب تر اينکه چرا در جريان اين آتش سوزي اسرارآميز، تنها نقطه اي که فرد در آنجا حضور داشت آتش گرفته بود و شعله ها به جاي ديگري سرايت نکرده بود؟
محققان پس از حادثه دکتر بينتلي و چندين مورد مشابه، نام اين پديده را احتراق خود به خودي انسان ها نهادند که البته هر يک شرايط متفاوتي داشتند؛ مثلاً در بعضي از آنها، فرد و حتي محيط اطراف او و لباس هايي که به تن داشته کاملاً سوخته و در برخي ديگر در نهايت شگفتي، لباس شخصي که آتش گرفته بود، بدون کوچک ترين اثري از آتش سوزي، سالم باقي مانده بود.

- باقي مانده شبيه به هم
 

در صدها مواردي که از اين پديده گزارش شده، معمولاً باقيمانده اجساد ويژگي هاي مشترکي داشته اند؛ مثلاً اينکه در بيشتر موارد، قربانيان در محل زندگي خود دچار احتراق شده اند و مأموران حاضر در صحنه همگي ادعا کرده اند که دود موجود در فضا، بوي خاصي که بيشتر به شيريني مي زند را داشته است. هر چند احتراق خود به خودي انسان، موضوعي بسيار اسرارآميز به نظر مي رسد اما شگفت انگيزتر از آن اين است که در اين پديده عجيب و غريب، تمام بدن شخصي که در آتشي که از درونش مشتعل شده نمي سوزد و در بيشتر موارد دست و پاها به صورت کامل- يا حداقل بخشي از آن- سالم باقي مي ماند. نکته ديگر اينکه، صرف نظر از آنچه که بعد از آتش سوزي روي ديوارها يا مبلي که قرباني در آن نشسته بود باقي مي ماند، در اتاقي که شخص در زمان حادثه در آن قرار داشت آثار بسيار کمي از آتش سوزي ديده مي شود. همچنين در بسياري موارد نادر، اعضاي داخلي بدن قرباني دست نخورده باقي مي ماند و اين در حالي است که تمام جوارح خارجي او سوخته اند.

- انواع احتراق خود به خودي انسان
 

در احتراق خود به خودي انسان، دو دسته قرباني ديده مي شود؛ گروه اول افراد بدشانسي هستند که به خاطر اين حادثه جان باخته اند، معمولاً جسد قربانيان گروه اول در حالتي پيدا مي شوند که کاملاً تبديل به خاکستر شده و تنها قسمتي از دست، پا يا سر آنها باقي مانده است.
در نوع اول احتراق که معمولاً رايج تر است اشيايي که ارتباط مستقيم با فرد داشتند کاملاً مي سوزد اما آتش به نقاط ديگر سرايت نمي کند و روي در، ديوارها و سقف به فاصله معيني، لايه دوده سياه رنگ چربي تشکيل مي شود و تنها اشيا و وسايلي که در اين محدوده قرار گرفته اند از شدت گرما آسيب مي بينند.
هر چند در بيشتر گزارش هاي ثبت شده، قربانيان حادثه در اکثر موارد تنها بوده اما طبق اطلاعات موجود در بعضي از حادثه ها، شخص ديگري هم وجود داشته که شاهد آتش گرفتن ناگهاني فرد کناري اش بوده است و به ادعاي اين افراد، هيچ منبع آتشي در آن زمان وجود نداشته که به قرباني سرايت کرده باشد.
البته هميشه هم در اين پديده شخص کاملاً نمي سوزد و نمي ميرد و در موارد بسيار نادر، فرد به طرز اسرارآميزي جان سالم به درمي برد و زنده مي ماند که اين افراد گروه دوم را تشکيل مي دهند.
در اين مورد قسمت هاي از بدن شخص دچار سوختگي شده و از آن دود بلند مي شود. در حالي که هيچ آتشي در کار نيست. منبع اين سوختگي هم کاملاً ناپيداست.

- علل احتمالي اين پديده شگفت انگيز
 

طبق تحقيقات به عمل آمده، بدن انسان براي مشتعل شدن به دماي بسيار بالا و ماده قابل اشتعالي که داخل بدن باشد نياز دارد.
در شرايط عادي هيچ يک از موارد گفته شده در بدن ما وجود ندارد؛ بنابراين شکل گيري اين پديده، غيرممکن به نظر مي رسد اما با توجه به مطالعاتي که دانشمندان در اين زمينه انجام داده اند عوامل و شرايط گوناگون ديگري وجود دارند که هر يک ممکن است احتراق خود به خودي انسان را رقم بزنند، در نتيجه نظريه هاي گوناگوني در اين زمينه شکل گرفته است.

- مصرف الکل
 

در قرن هفدهم و هجدهم بسياري بر اين باور بودند که احتراق خود به خودي انسان، بر اثر مصرف زياد الکل صورت مي گيرد.
طبق اين نظريه به دليل مصرف بيش از اندازه نوشيدني هاي الکل دار، بدن انسان از اين ماده اشتعال زا، اشباع شده و در اثر تجمع بيش از حد الکل، انسان مستعد آتش گرفتن مي شود و با کوچکترين جرقه اي آتش مي گيرد.
جالب اينجاست که چارلز ديکنز از همين نظريه براي نوشتن يکي از رمان هايش به نام «خانه متروک» الهام گرفت و يکي از شخصيت هاي خيالي چارلز ديکنز، در اثر احتراق خود به خود در اين داستان جان خود را از دست داد.
هرچند در ابتدا، اين نظريه از مقبوليت عام برخوردار بود اما تحقيقات بعدي نشان داد بسياري از افرادي که قرباني احتراق خود به خودي شده اند، اصلاً الکلي نبوده اند و چنانچه سوءمصرف نوشيدني هاي الکل دار هم داشتند از نظر بسياري از متخصصان، به هيچ عنوان الکل باعث رخ دادن اين پديده نمي شود چرا که هيچگاه اين ماده آنقدر در بدن جمع نمي شود که باعث احتراق شود و از طرفي الکل رقيق شده هيچ وقت به طور ناخودآگاه در شرايطي که به آن هوا و اکسيژن نرسد منفجر نخواهد شد.
هر چند اين نظريه منتقدان بسياري داشت اما از نظر طرفداران اين تئوري، باز هم يک احتمال براي رخ دادن اين پديده وجود داشت و آن اينکه، چنانچه شخص الکلي در کنار شومينه و يا جاي گرمي به مدت زماني طولاني بماند، دچار احتراق خود به خودي مي شود. در حالي که اين نظريه طرفداران زيادي داشت، در سال 1850 «جاستون وان ليبيگ» شيمي دان ثابت کرد که بافت اشباع شده از الکل، اگر آتش بگيرد به هيچ عنوان تبديل به خاکستر نمي شود و اين در حالي بود که در پديده احتراق خود به خودي انسان، جسد قرباني تبديل به خاکستر مي شود. علاوه بر همه اينها، اين حقيقت که بعد از احتراق خود به خودي، اعضاي داخلي بدن انسان همچنان حفظ مي شود، اين نظريه را که به احتمال زياد، منبع آتش سوزي از داخل بدن نباشد بيش از پيش قوت گرفت.

- باکتري
 

ممکن است تاکنون شنيده باشيد که گاهي اوقات در مزارع، دسته هاي علوفه بدون هيچ دليل خاصي ناگهان آتش مي گيرند و مي سوزند. در مورد احتراق خود به خودي انسان نيز بسياري از محققان تلاش کرده اند تا براي توجيه اين پديده، به پديده اسرارآميز آتش گرفتن علوفه ها در مزارع استناد کنند.
در آتش سوزي مزارع، تحقيقات نشان داده شده گاهي اوقات تجمع باکتري ها درست وسط علوفه به حدي افزايش مي يابد که منجر به آتش گرفتن علوفه هاي خشک مي شود.
تا مدت هاي زيادي به نظر مي رسيد براي بدن انسان هم اتفاقي مشابه همين علوفه هاي خشک مي افتد که نتيجه آن احتراق خود به خودي انسان است.
اما باز هم مطالعات دانشمندان ثابت کرد انباشته شدن باکتري ها در بدن انسان به هيچ عنوان امکان پذير نيست چرا که اگر چنين مي شد پيش از اينکه دماي داخلي بدن به درجه اشتعال برسد، وجود انبوهي از باکتري ها در آن باعث عفونت شديد و از بين رفتن اعضاي داخلي و در نتيجه مرگ انسان مي شد.

- الکتريسيته
 

هنگامي که پروفسور «رابين ليچ» از «انستيتو پلي تکنيک بروکلين»، نظريه خود را در مورد اينکه بدن انسان در شرايط خاصي مي تواند آن قدر الکتريسيته ساکن توليد کند که در اثر تماس با اجسام قابل اشتعال، منجر به سوختن ناگهاني آنها شود را ارائه کرد هرگز نمي دانست که نظريه اش به عنوان يکي از علت ها براي توجيه احتراق خود به خودي انسان استفاده خواهد شد؛ هر چند نويسندگان کتاب «حوادث عجيب و غريب، حقايق شگفت انگيز» يک فصل از اين کتاب را به نظريه ليچ اختصاص داده و به بررسي آن پرداخته اند، اما در فصل آخر اين کتاب، نه پروفسور ليچ و نه هيچ کدام از نويسندگان تأييد نکرده اند که الکتريسيته منجر به اين پديده خواهد شد.
با اين حال بسياري از محققان، همچنان الکتريسيته ساکن را يکي از دلايل احتراق خود به خودي مي دانند و بر اين عقيده اند که وقتي قسمتي از بدن انسان را الکتريسته مي تواند زنجيروار به قسمت هاي ديگر هم سرايت کند و در نتيجه موجب بالا رفتن دماي بدن انسان و احتراق خود به خود مي شود.

- ذرات اتم
 

بنا به ادعاي «لري آرنولد» يکي ديگر از محققاني که در رابطه با اين پرونده، تحقيقاتي انجام داده است، ذرات اتمي بسيار کوچکي به نام پيروتون وجود دارد که با سلول ها در ارتباط است. هرچند وجود اين ذرات هنوز به اثبات نرسيده اما به عقيده آرنولد، پيرتون ها موجب اشتعال هاي کوچکي مي شوند که اگر همه آنها کنار هم قرار گيرند احتراق خود به خودي انسان را موجب مي شود. اگرچه اين نظريه و وجود سلول هاي اتمي در بدن هنوز به اثبات نرسيده اما تئوري آرنولد طرفداران خاص خود را دارد.

- رژيم هاي قابل انفجار
 

شايد باور کردن اين نکته که رژيم هاي غذايي نامناسب و احتراق خود به خود انسان با يکديگر رابطه مستقيمي دارند سخت باشد اما در اين بين، «جيني راندل» نويسنده کتاب اسرار حل نشده و غيرقابل توضيح قرن بيستم نظري کاملاً متفاوت دارد و بر اين عقيده است که نوع رژيم غذايي و احتراق خود به خودي، کاملاً بر يکديگر تأثير مي گذارند. راندل در کتاب خود به اين مطلب اشاره کرده است که احتراق خود به خودي انسان، بيشتر در آمريکا و اروپا اتفاق مي افتد و از آنجا که اين پديده در جوامعي به غير از اين دو قاره بسيار نادر است مي توان نتيجه گرفت نوع مواد غذايي مصرفي، تأثير بسياري در رخ دادن اين حادثه باورنکردني دارد.
اگر چه آب موجود در بدن باعث آتش گرفتن نمي شود اما آن قدر گرم مي شود که داخل بدن جوش مي آيد و در نتيجه شرايط را براي رخ دادن چنين پديده اي آماده مي کند.

- گاز معده
 

علاوه بر تمامي تئوري هاي نام برده، نظريه ديگري وجود دارد که در بين تمامي نظريه هاي ارائه شده، از همه مشهورتر است.
براساس اين نظريه، زماني که انسان غذاي گياهي مي خورد، بعد از هضم غذا، در معده گاز متان توليد مي شود. حال اگر ميزان اين گاز در بدن يه ميزان زيادي افزايش يابد، با آنزيم هاي موجود در روده که وظيفه فعل و انفعالات شيميايي براي هضم را به عهده دارند آميخته مي شود و در نتيجه در اثر مجاورت با متان، احتراق صورت مي گيرد. اما در اين بين يک مشکل براي باور کردن اين نظريه وجود دارد و آن اينکه تمامي اجساد يافت شده در احتراق خود به خودي، از بيرون سوخته اند و اين دقيقاً خلاف تئوري اي است که از نظر علمي هم ثابت شده است.

- ابهام هايي که بايد به آنها توجه کرد
 

با وجود اينکه در موارد گزارش شده، از احتراق خود به خود انسان، هيچ منبعي که آتش از آنجا منشأ گرفته باشد وجود ندارد اما معمولاً قربانيان هميشه نزديک يک منبع آتش بوده اند. به عنوان مثال نيکول ميلت تقريباً در چند قدمي اجاق آشپزخانه اش پيدا شد که هميشه شب ها وقتي خوابش نمي برد نزديک آن مي رفت تا خود را گرم کند. از آنجا که طبق اسناد و مدارک موجود، او اعتياد به نوشيدني هاي الکل دار داشت و هر روز ميزان زيادي الکل مصرف مي کرد، برخي از محققان معتقدند که اين دو علت دست به دست هم داده اند تا او ناگهان مشتعل شود. علاوه بر مورد مليت، پرونده هاي بسيار ديگري وجود دارد که در همگي آنها با وجود شهادت شاهدان در مورد دور بودن قربانيان از آتش، با اين حال قربانيان اين حوادث در حال انجام کاري بوده اند که به نوعي با آتش ارتباط مستقيم داشته؛ مثلاً اينکه در حال روشن کردن اجاق، شمع و يا سيگار کشيدن بودند اما هيچ يک از اين منابع، علت آتش گرفتن آنها شناخته نشده است.

- آيا آب هم آتش مي گيرد؟
 

در احتراق خود به خودي انسان دو موضوع از بحث هاي بسيار داغ در رابطه با اين پديده به نظر مي رسد. اول اينکه حجم بسياري از بدن انسان را آب تشکيل مي دهد بنابراين به عقيده بسياري، مشتعل شدن آن دور از ذهن به نظر مي رسد مگر اينکه همان طور که گفته شد، گاز متان و چربي ها منجر به اين پديده شوند. نکته ديگر اينکه در برخي از کشورها، پس از اينکه شخصي مي ميرد، جسد او را مي سوزانند تا تبديل به خاکستر شود و براي اين کار دماي کوره هايي که اجساد در آنها قرار داده مي شود، به 1700 درجه فارنهايت مي رسد تا در عرض سه ساعت، جسد تبديل به خاکستر شود، از اين رو به نظر مي رسد فردي که در اثر احتراق خود به خودي جانش را از دست مي دهد، در دماي بالاتري آتش مي گيرد؛ چرا که بنا به گفته شاهدان، قرباني در کمتر از سه ساعت تبديل به خاکستر مي شود و در نتيجه رسيدن به چنين دمايي به هيچ عنوان در شرايط عادي امکان پذير نيست. مطالعات نشان مي دهد هر چند بيشتر بدن انسان از آب تشکيل شده اما کاملاً قابليت مشتعل شدن را دارد؛ يعني اگر چه آب موجود در بدن باعث آتش گرفتن نمي شود اما آن قدر گرم مي شود که داخل مي شود که داخل بدن جوش مي آيد و در نتيجه شرايط را براي رخ دادن چنين پديده اي آماده مي کند و بنابراين مي توان نتيجه گرفت آب موجود در بدن مانع از احتراق خود به خودي انسان نمي شود.
در واقع اين حقيقت علمي، احتمال اينکه قربانيان به خودي خود نمي توانند آتش بگيرند را افزايش مي دهد. در نتيجه مي توان گفت اين بافت هاي اشباع شده از مايع است که ناگهان مشتعل مي شود.

- منطقي ترين نظريه در مورد احتراق خود به خودي انسان چيست؟
 

اگر چه محققان بسياري از گذشته هاي بسيار دور تا سال 2005 در مورد اين احتراق شگفت انگيز، تحقيقات و مطالعات بسياري انجام داده و نظريات متفاوتي ارائه داده اند اما پس از اين همه آزمايش و تحقيقات ناکام سؤالي که مطرح مي شود، اين است که اگر بدن انسان قابل اشتعال نيست، پس دليل واقعي احتراق خود به خودي انسان چه مي تواند باشد. هر چند دانشمندان و محققان از پاسخ دادن به اين سؤال هنوز عاجزند و اين پديده يکي از اسرار حل نشده تمامي قرون به شمار مي آيد اما با مطالعاتي که انجام شده است، اکنون مي توان تا حدودي به پاسخ بعضي از سؤالات مانند اينکه آتش گرفتن از کجا آغاز مي شود، چرا در احتراق دست ها و پاها سالم مي ماند و اينکه چرا لکه هاي چربي به وجود مي آيد و جسد تبديل خاکستر مي شود؟ دست پيدا کرده و مي توان گفت دانش امروزي بشر هم در رابطه با اين موضوع حرف هايي براي گفتن دارد که در نوع خود خواندني است. به نظر مي رسد هنگامي که بدن انسان در معرض مواد آتش زا مانند سيگار قرار مي گيرد، مانند يک شمع عمل مي کند؛ با اين تفاوت که از بيرون به داخل عکس العمل نشان مي دهد.
همان طور که مي دانيد داخل شمع فتيله اي قرار دارد که اطراف آن را موم هايي از جنس چربي هاي اسيدي آتش زا فراگرفته است. به محض اينکه فتيله روشن مي شود، مومي که اطراف آن وجود دارد، باعث مي شود تا شعله خاموش نشود و همچنان روشن بماند. در احتراق خود به خود، چربي موجود در بدن انسان درست نقش مواد اشتعال زا را بازي مي کنند و لباس و موهاي قرباني نقش فتيله را برعهده دارند. هنگامي که چربي در اثر قرار گرفتن در معرض گرما آب مي شود، لباس هاي فردي که دچار احتراق شده در چربي آب شده خيس مي خورد و مثل فتيله عمل مي کند تا آتش را همچنان شعله ور نگه دارد و اين علتي است که به عقيده دانشمندان باعث مي شود تا بدن قرباني همچنان بسوزد در حالي که محيط اطراف آن دست نخورده باقي مي ماند.
حالا بايد ديد که به چه علت تمام بدن فرد در احتراق خود به خود مي سوزد اما دست و پاهايش ممکن است سالم بماند؟ از نظر دانشمندان جواب اين معما با دماي سطح شيب دار ارتباط مستقيمي دارد. دانشمندان بر اين عقيده اند که قسمت هاي بالايي بدن انسان، گرم تر از بخش پاييني بدن اوست و براي همين اين قسمت ها بيشتر مي سوزند ولي قسمت هاي پاييني يعني دست و پاها کمتر مي سوزند. اين دقيقاً مشابه حالتي است که در آتش گرفتن کبريت اتفاق مي افتد، وقتي کبريت را از بخش بالاي آن يعني قسمتي که گوگرد دارد روشن کنيم، به خاطر گرماي زياد گوگرد، شعله تا انتهاي چوب کبريت مي رود اما وقتي از بخش انتهايي اش آن را روشن مي کنيد، شعله ممکن است خيلي زود خاموش شود؛ چرا که قسمت پاييني کبريت سردتر از بالاي آن است و دقيقاً به همين دليل است که در احتراق خود به خود بخش هاي بالايي بدن مي سوزند و قسمت هاي پاييني مانند دست ها و پاها سالم مي ماند. يکي از ويژگي هايي که در همه احتراق هاي خود به خود مشترک است، وجود لکه هاي چربي روي در و ديوارهاي محل حادثه است که البته اين اتفاق هم از نظر دانشمندان کاملاً مورد بررسي قرار گرفته و از نظر آنها هنگامي که چربي هاي موجود در بدن انسان شروع به سوختن مي کند، در اثر اشتعال، آنچه از اين چربي با دود مخلوط مي شود، باعث به وجود آمدن چنين لکه هايي روي سطح و اطراف مي شود.

- را خاکستر؟
 

هرچند دلايل علمي توضيح داده شده، از تمام نظريه هاي ديگر منطقي تر به نظر مي رسد اما همچنان محققان در حال مطالعه و بررسي اين حالت خاص هستند. بايد گفت که هنوز هيچ کس کاملاً موفق نشده درستي يا نادرستي اين پديده را به اثبات برساند ولي بيشتر دانشمندان در يک چيز اتفاق نظر دارند و آن اينکه چه عاملي باعث مي شود تا در احتراق خود به خود، جسد به خاکستر تبديل شود؟
آن ها بر اين عقيده اند که بيشتر قربانيان اين حادثه افراد سيگاري بوده اند که به نظر مي رسد هنگام خواب در حال سيگار يا پيپ کشيدن به خواب رفته اند و آتش سيگار يا پيپ باعث شده تا بدن آن ها ناگهان شعله ور شود که البته همه آن ها به دليل بيماري نمي توانسته اند به سرعت از جاي خود بلند شوند يا در اثر مصرف بيش از اندازه نوشيدني الکل دار، در حالت عادي به سر نمي برند و نتوانسته اند که زمان حادثه از جاي خود تکان بخورند و جان خود را نجات دهند.

- چگونه احتراق خود به خود انسان
تئوري سوختن شمع
 

مرحله اول
 

لباس هاي قرباني بر اثر منبع گرماي خارجي آتش مي گيرد.

مرحله دوم
 

در طول احتراق گرماي شعله چربي بدن را ذوب مي کند و لباس قرباني را به خود جذب مي کند. اين اتفاق شبيه حالتي است که در شمع به وجود مي آيد. که چربي بدن در نقش موم اشتعال زا و لباس ها در نقش فتيله هستند.

مرحله سوم
 

چربي بدن باعث شعله ور تر شدن آتش مي شود و گرماي به وجود آمده آنقدر ادامه پيدا مي کند تا تمام چربيهاي بدن بسوزد و از قرباني خاکستر بر جا بماند.
منبع: هفته نامه حوادث و شگفتي ها همشهري سرنخ ش- 85 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی
کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت
انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت

انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت

تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط
تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط

تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط

بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)
بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)

بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)

به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی
به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی

به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی

تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)
تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)

تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)

بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی
بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی

بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی

با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری
با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری

با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری

ادای احترام به مارداونا
ادای احترام به مارداونا

ادای احترام به مارداونا

آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری
آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری

آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری

سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه
سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه

سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه

مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور
مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور

مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور

پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان
پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان

پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان

سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم
سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم

سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم

گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن
گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن

گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن

توان دفاعی عربستان!
توان دفاعی عربستان!

توان دفاعی عربستان!

اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی
اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی

اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان
سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان

ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی
ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی

ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی

روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی
روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی

روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی
دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی