0
ویژه نامه ها

نوادگان دون کورلئونه

ايتاليا کشور مافيا و پدرخوانده ها معروف است.کشوري که در جنوب وشمال آن روزگاري اختلافات بسيار زيادي داشتند والبته اين اختلافات هنوز هم ديده مي شود.استان تورين ومرکز آن يعني شهر ميلان در شمال از يک سو وجزيره سيسيل از سوي ديگر براي خود حکايت هاي دور ودرازي در تاريخ کشور چکمه اي دارند.در اواسط قرن نوزدهم ميلادي انجمن مخفي خلافکاران در سيسيل به وجود آمد که آن را مافيا ناميدند.زير مجموعه هاي مافيا به
نوادگان دون کورلئونه

نوادگان  دون کورلئونه
نوادگان دون کورلئونه


 


 

بازگشايي يک پرونده جنجالي در فوتبال ايتاليا
 

ايتاليا کشور مافيا و پدرخوانده ها معروف است.کشوري که در جنوب وشمال آن روزگاري اختلافات بسيار زيادي داشتند والبته اين اختلافات هنوز هم ديده مي شود.استان تورين ومرکز آن يعني شهر ميلان در شمال از يک سو وجزيره سيسيل از سوي ديگر براي خود حکايت هاي دور ودرازي در تاريخ کشور چکمه اي دارند.در اواسط قرن نوزدهم ميلادي انجمن مخفي خلافکاران در سيسيل به وجود آمد که آن را مافيا ناميدند.زير مجموعه هاي مافيا به نام خانواده شناخته مي شود که هر کدام منطقه اي را براي امور خلاف خود زير نظر دارند ورئيس هر خانواده را اصطلاحا پدر خوانده مي نامند.البته اين روزها به گرو هايي که حتي هيچ خلاف وخشونتي هم در امورشان ديده نمي شود.مافيا مي گويند که با نفس اين کلمه که معني مبارزه پرخاشگرانه مي دهد جور در نمي آيد.
ميزباني مسابقات جام جهاني در سال 1990 به کشور ايتاليا رسيد.کشوري زيبا ومرموز البته با سبک خاصي از فوتبال که به کاتاناچو معروف شده بود.اماوقتي قديمي هاي دنياي فوتبال از جام جهاني 90 سخن مي گويند خاطره اي مشترک دارند و مي گويند«انگار همه چيز پيش از شروع جام تحت تاثير گروه هاي مافيا يي قرار داشت.»گروهي که شايد هر زمان از هنر، صنعت وحتي ورزش ايتاليا حرفي به ميان مي آيد، ردپايي از آن ها را مي توان جست وجو کرد.در همين سال هاي اخير رسوايي «کالچوپو لي»بود نه تنها فوتبال بلکه ورزش کشور ايتاليا را به نوعي زير علامت سوال بزرگي برد وديدگاه ها را نسبت به بزرگان فوتبال اين کشور تغيير داد.موضوعي که به نظر مي رسد بنا بر خورد قاطعانه وجرايم وحشتناکي که در نظر گرفته شد به طور کلي از ورزش اين کشور پاک شده باشد اما ظاهر اين نظريه درستي نبوده وبعد از گذشت چند سال باز هم شاهد تکرار چنين اتفاقاتي در فوتبال ايتاليا هستيم .منابع خبري اين کشور موضوع حساسي را مطرح کرده اند که شائبه ورود مجدد مافيا به «سريA»را مطرح مي کند.موضوعي که اتفاقا اين روزها قاضيان ايتاليايي را بسيار حساس کرده است.دستگيري چند گروه مافيايي وارتباطي که پليس ايتاليا بين گروه هاي متلاشي شده با چند تيم مطرح باشگاهي کشف کرده اين روزها تبديل به سوژه اصلي مطبوعات ورزشي اين کشور شده است.

کالچو پولي به پايان رسيد؟
 

تيم فوتبال يوونتوس يا همان«بانوي پير »رادر ايتاليا سمبل فوتبال مافيايي مي دانند وپيش از علني شدن موضوع«کالچو پولي»از گوشه وکنار اخبار پراکنده اي درباره رابطه مديران اين تيم واداره نا محسوس «يووه»توسط گروه مافيا مي دادند که البته هميشه درحد يک شايعه باقي ماند تا اين که يووه در دادگاه ايتاليا محکوم وارتباط مديرانش با گروه هاي مافيايي کاملا مشخص شد.مارچلو ليپي سرمربي سابق يوونتوس بعد از رسوايي کالچو پولي در مصاحبه اي تفضيلي با شبکه اختصاصي باشگاه يووه گفت:«من از اين اتفاق کاملا متاسفم ونمي دانم چه بگويم .در حال حاضر فقط به جام هايي که يووه کسب کرده است فکر مي کنم واين که حالا خيلي در خيال شان مي گويند يووه لياقت کسب آن ها را نداشته است .»يکي از شبکه ها ي ورزشي ايتاليا در برنامه اي خاص سه شنبه هاست رسوايي کالچو پولي راتنها يک اتفاق قلمداد کرد ودر همان سال مجري اش گفت:«اين آخرين دخالت مافيا در فوتبال ايتاليا خواهد بود وديگر تکرار نمي شود.»اين موضوع اما چند سال بعد توسط همان برنامه تلو يزيوني مجددا مرور شد وهمان مجري اعلام کرد :«ظاهرا ورود مافيا به فوتبال در ايتاليا همچنان پا بر جا وادامه دار است.»

آغاز دوباره :ورود مافيا
 

همه چيز از يک موضوع کاملا غير فوتبالي آغاز شد.از يک عمليات پليسي که طي آن به گفته پليس ايتاليا يک باند اصلي مافيا به نام Ndranghetaمتلاشي شد .براساس آمار منتشر شده، اين باند مخوف در سال 2007 بيش از 55 ميليارد دلار پول شويي کرده که اين رقم از درآمد برخي کشورها بيشتر است.در جريان اين عمليات پليسي 67 نفر از افراد اين باند دستگير شدند ومورد باز جويي قرار گرفتند .شايد اين ماجرا تا اين لحظه هم هيچ ارتباطي با فوتبال نداشته باشد اما در تحقيقات اوليه 10 فرد متهم در شهر رم به اتهام پول شويي دستگير شده اند ودقيقا از همين لحظه ارتباط بين اين افراد وگروه هاي مافيا يي با فوتبال رو شد.تحقيقات نشان داد اين افراد اتفاقا آدم هاي سرشناسي در شهر رم وفوتبال ايتاليا بودند وتلاش داشتند درآمد نامشروع خود را با خريد سهام لاتزيو وارد اقتصاد کنند وکنترل اين باشگاه قديمي که البته از نظر اقتصادي چندان اوضاع خوبي نداشت را به دست بگيرند.

لاتزيو بعد از يووه
 

در ميان افراد دستگير شده نام هايي به چشم مي خورد که اين افراد قصد داشتند با استفاده از ورود سرمايه به فوتبال نوعي پول شويي به راه بياندازند ودر بازار نقل وانتقالات ايتاليا باند هاي مافيايي تاسيس کنند.يکي از دستگير شدگان«جوزيه ديانا »کارخانه دار ناپلي است که به دليل همکاري با مافيا شهرت دارد ودقيقا يک سال قبل موضوع خريد سهام باشگاه لاتزيو را مطرح کرده بود.يکي ديگر از دستگير شدگان بازيکن سابق لاتزيو ، جورجو چيناليا بود.مردي که به دليل حضور در پروژه تباني فروش سهام لاتزيو در نوامبر گذشته به پرداخت 4/2 ميليون يورو جريمه محکوم شده بود.چيناليا در سال 2005 موضوع را به گونه اي وارونه منتقل کرده وبه رسانه هاي ايتاليايي گفته بود:«يک شرکت دارو سازي اهل مجازستان علاقه مند خريد سهام باشگاه لاتزيو است.»بازيکن سابق لاتزيو اما پرونده اي بسيار سنگين داشت چرا که تهديد واخاذي از کلو ديو لو تيتو رئيس باشگاه لاتزيو راهم در کارنامه خود داشت که باعث شد چنين موضوعي يک بار ديگر برسر زبان ها بيفتد وفتبال ايتاليا را تحت تاثير قرا دهد.او با کمک هواداران مسلح وافراطي به لوتيتو فشار مي آورد که باشگاه را واگذار کتد وباعث شده بود که لوتيتو از سال 2006 تحت محافظت پليس باشد.

پرونده دنبال مي شود
 

مسئولان ورزش ايتاليا بعد از باز گشايي مجدد پرونده ورود مافيا به فوتبال ، واکنش شديدي نشان داده واز مراجع قضايي اين کشور خواستند پرونده جديد را به شدت دنبال کنند.در اين بين روزنامه هاي ايتاليايي معتقدند باز گشايي اين پرونده وادامه داستان حتما دست افراد پر نفوذ تري رو مي کند که در اين سال ها از فرصت رسوايي کالچو پولي استفاده کردند وموفق به بهره برداري مالي خود شدند .پليس ومراجع قضايي ايتاليا تا اين لحظه اظهار نظر خاصي انجام نداده اند وهمه چيز را به کامل شدن تحقيقات موکول کرده اند اما اعتقاد دارند موضوع پول شويي در فوتبال ايتاليا توسط گروهي که دستگير شده اند ،اعلام شده اما چون تحقيقات تکميل نشده هنوز نمي توانند از باشگاه يا فرد خاصي نام ببرند.

اتهام به برلو سکني
 

تا کنون هيچ کس نتوانسته به صورت رسمي ادعا کند که سيلويو بر لوسکني نخست وزير ايتاليا وصاحب باشگاه ميلان به طور قطع ومستقيم با شبکه هاي مافيايي در ارتباط است.با اين حال چند ماه پيش در داداگاه مافيا که در سيسيل تشکيل شده بود يکي از شاهدان برلوسکني را متهم کرد که حزب «فورتزا ايتاليا »را تحت فشار مافيا تا سيس کرده است.اين اتهام سنگين از سوي پسر شهردار سابق پالر مو مطرح شد.ماسيمو چانچيمنو در دادگاه مدعي شد که پدرش اين موضوع را با وي در جريان گذاشته وگفته که اين حزب زاييده مذاکرات مافيا ودولت ايتاليا بوده است.ماسيمو پسر ويتو چانچيمينو در اين دادگاه اقرار کرد که مافيا فرزند برلوسکني را تهديد کرده بود وپس از اين اتفاق بود که مسائل سياسي کشور به اين سمت کشيده شد.بد نيست به اين نکته مهم اشاره کنيم که در تاسيس حزب «فورتزا ايتاليا»شخصي به نام «مارچلو دل اوتري»بابرلوسکني همکاري نزديک داشت ودر واقع اين دور را موسسان اين حزب مي شناسند.اما دل او تري در سال 2004 ميلادي به دليل داشتن رابطه با مافيا محکوم شد و بايد 9 سال را پشت ميله هاي زندان بگذارند.
منبع:مجله همشهري تماشاگر+شماره181 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی
کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

کاش کسی آدمو موعظه کنه/ آیت الله مجتهدی تهرانی

انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت
انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت

انواع استرس و روش های کنترل آن ها از دیدگاه آلبرشت

تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط
تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط

تلاوت روح بخش از سوره قصص/ استاد عبدالباسط

بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)
بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)

بسته تحلیلی خبری روز (دوشنبه، 10 آذر ماه)

به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی
به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی

به کار بگید نماز دارم/ استاد رفیعی

تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)
تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)

تولدی در راه است | جایزه مصطفی (ص)

بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی
بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی

بهترین فرد چه کسی است؟/ استاد رفیعی

با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری
با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری

با ما سخن از جنگ مگو/ حسین طاهری

ادای احترام به مارداونا
ادای احترام به مارداونا

ادای احترام به مارداونا

آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری
آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری

آماده جنگیم بگویید به صهیون/ حسین طاهری

سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه
سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه

سومین آیین اعطای جایزه مصطفی(ص) - گزارش کوتاه

مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور
مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور

مداحی ویژه ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده/ سلحشور

پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان
پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان

پایه های رشد و کمال انسان/ استاد حسن عرفان

سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم
سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم

سخنان شهید فخری‌زاده درباره حاج قاسم

گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن
گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن

گل دیدنی انصاری فرد برای آاک آتن

توان دفاعی عربستان!
توان دفاعی عربستان!

توان دفاعی عربستان!

اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی
اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی

اگر آخرین نمازت باشه.../ آیت الله جوادی آملی

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان
سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان

سینه زنا آماده میرسه بوی فاطمیه/ حدادیان

ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی
ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی

ایرانیان زمینه سازان ظهور/ استاد عالی

روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی
روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی

روضه امام حسن به نیت فواطم اربعه/ میثم مطیعی

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی
دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی

دعای ۲۲ صحیفه سجادیه/ میثم مطیعی