كتاب شناسي فيلمنامه

همه گله دارند كه مشكل اصلي سينماي ما فيلمنامه است . اما هيچ پژوهش جدي و مبتني بر آمار و ارقام در زمينه يك مشكل اصلي وجود ندارد. دريغ از يك فهرست ساده اسامي فيلمنامه هاي منتشر شده در سال هاي دور و نزديك . آنچه از نظرتان مي گذرد، كتاب شناسي فيلمنامه هاي ايراني ، ترجمه و آموزش فيلمنامه نويسي از آغاز سال 1379 تا نيمه ارديبهشت 84 در ايران است . علت آغاز كتاب شناسي از سال 79 آن است كه مسعود مهرابي تمامي كتاب هاي
يکشنبه، 20 فروردين 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
كتاب شناسي فيلمنامه

كتاب شناسي فيلمنامه
كتاب شناسي فيلمنامه


 

نويسنده:منوچهر اكبرلو
 
فيلمنامه هاي ايراني ، ترجمه و آموزش فيلمنامه نويسي

از آغاز سال 1379 تا نيمه ارديبهشت 84 در ايران
 

به انضمام فهرست فيلمنامه هاي چاپ شده از آغاز تا سال 1379 و فهرست فيلمنامه هاي چاپ شده در نشريات سينمايي
همه گله دارند كه مشكل اصلي سينماي ما فيلمنامه است . اما هيچ پژوهش جدي و مبتني بر آمار و ارقام در زمينه يك مشكل اصلي وجود ندارد. دريغ از يك فهرست ساده اسامي فيلمنامه هاي منتشر شده در سال هاي دور و نزديك . آنچه از نظرتان مي گذرد، كتاب شناسي فيلمنامه هاي ايراني ، ترجمه و آموزش فيلمنامه نويسي از آغاز سال 1379 تا نيمه ارديبهشت 84 در ايران است . علت آغاز كتاب شناسي از سال 79 آن است كه مسعود مهرابي تمامي كتاب هاي سينمايي از سال 47 تا 79 را در كتاب كتاب شناسي سينماي ايران (دفتر پژوهش هاي فرهنگي ، سال 79 و 80) فهرست كرده است . گر چه فهرست كتاب هاي سينمايي اين سال ها در چند مجموعه همچون كارنامه هاي نشر (خانه كتاب) و كتاب نشريات و كتاب هاي سينمايي (موزه سينماي ايران) آمده است ؛ لكن هيچ كدام جامعيت كتاب شناسي حاضر را ندارند . در اينجا ،كوشيده شده با تهيه مجموعه اي از جدول هاي آماري و ذكر نكاتي درباره آنها ، ياري رسان كساني باشيم كه اين مجموعه برايشان مرجعي جهت پژوهش هاي آماري خواهد بود.
تذكرات و اصلاحيه ها(توسط پژوهشگران ، منتقدان ، ناشران، نويسندگان و...) كاستي هاي احتمالي اين مجموعه را از بين خواهد برد. و نكته آخر اين كه تدوين اين مجموعه بدون ياري ناشران ، خانه كتاب ، نويسندگان و مترجمان ميسر نمي باشد . سپاس پژوهشگر را پذيرا باشند.
راهنماي استفاده از اين فهرست:
1. معيار آمدن نام يك كتاب در اين فهرست ، داشتن«شابك» بوده است . اگر يك ناشر يا مؤسسه ـ بعضاً دولتي ـ كتابي را منتشر كرده ولي مجوز كتاب از هيئت نظارت ارشاد نگرفته باشد ، در نتيجه از شابك استفاده نكرده است. چنين كتابي در اين فهرست نيست.
2. معيار نام كتاب ، دقيقاً آن چيزي است كه در شابك آن آمده است . برخي كتاب ها ، دقيقاً نام فيلمنامه اند. (مانند: زنده باد زاپاتا) ؛ برخي همراه با كلمه «فيلمنامه» در پس يا پيش از نام فيلمنامه (مانند؛ «روز واقعه: فيلمنامه» يا «فيلمنامه قاچاق» ) ؛ برخي با تركيبات خاص (مانند: «فيلم نوشته جنايت» يا «فيلم نوشت اعتراض») ؛ برخي...
تنها قاعده اي كه مي توانستم به كار ببندم همانا فهرست كردن بر اساس نام فيلمنامه است . گر چه اين كار در زمان مراجعه به نام كتاب در يك كتابخانه ، اينترنت يا ... براي مراجعه كننده ايجاد اشكال مي كند . ولي چاره ديگري نيست . مثلاً اگر مي خواهيد فيلمنامه شيخ عجب و تنبوري را بياييد، بايد تمام فهرست را مرور كنيد. چون اين كتاب با عنوان «طرحي براي فيلم شيخ عجب و تنبوري» ثبت شده است . بنابراين در فهرست كتابخانه ها اگر كتاب را نيافتيد ، مي توانيد تركيب «فيلمنامه ...» را امتحان كنيد.
3. كتاب ها به تفكيك سال (از 79 تا 84) آمده اند.
4. آخرين كتاب ، در نيمه ارديبهشت 84 ثبت شده است.
5. ملاك سال انتشار ، شابك است . چه بسيار كتاب هائي كه مثلاً زمستان 82 ثبت شده اند ولي در تابستان 83 (يا ديرتر) چاپ و توزيع شده اند. به هر حال تاريخ ثبت تنها چيزي است كه مي شود مورد استناد قرار گيرد. (برخي كتاب ها را سراغ دارم كه همه مراحل را پشت سر گذاشته اند ولي توزيع نشده اند!) برخي از كتاب ها نيز در يك سال ،چاپ هاي دوم به بعد بوده اند.
6.كتاب هاي هر سال به دو بخش ايراني و غير ايراني (ترجمه شده) تقسيم شده اند.
7. هيچ كتابي در اين مدت (يعني از 79 تا نيمه ارديبهشت 84) به زبان غير فارسي در ايران منتشر نشده است .
8. در ادامه نام كتاب ، به ترتيب نام نويسنده / نام مترجم(در بخش غير ايراني ) / نام ناشر و توضيحات آمده است . منظور از توضيحات ذكر مواردي است از اين قبيل كه فيلمنامه مذكور همراه با گفت و گو و نقد در كتاب آمده است يا آن كتاب بخش هاي خاص ديگري دارد.
9. در اين فهرست ، فيلمنامه اي براي كودكان و نوجوانان (چه تأليف و چه ترجمه) وجود ندارد. نام بند 9 را مي گذارم بند فاجعه!
10. در پي گيري هاي تهيه فهرست، برخي نويسندگان و مترجمان از خبر انتشار كتابي كه سال ها پيش به ناشر سپرده بودند ، شگفت زده شده اند! (نگارنده خود تجربه كافي در اين زمينه دارد. خود ، كتابي را كه ناشرم اظهار مي داشت در مراحل فني است؛ نمايشگاه امسال به قيمت پشت جلد و بدون تخفيف ، خريداري كردم!!)
11. در كتاب هايي كه فقط فيلمنامه دارد ، تكليف نويسنده مشخص است . برخي كتاب ها افزون بر فيلمنامه ، چند مقاله ، نقد يا گفت و گو هم دارد.اين كار در بعضي موارد توسط خود فيلمنامه نويس و در بسياري موارد شخص ديگري تهيه يا نوشته شده است . در اين گونه موارد ، در شابك عناويني چون «به كوشش» ، «گردآورنده» ، «نويسنده» و... آمده است . چاره اي نيست. در اين گونه موارد نيز ، ملاك مؤلف كتاب بودن ، همان نامي است كه در شابك آمده است . اگر در كتابي گردآورنده به عنوان مؤلف آمده و نام فيلمنامه نويس ذكر نشده، بر وي خرده بگيريد و نه بر فهرست نويس!
12. براي رعايت اختصار ، نام ناشر خلاصه آمده است. بنابراين به جاي مؤسسه انتشارات آگاه فقط آگاه؛ روشنگران و مطالعات زنان فقط روشنگران ؛ مركر فرهنگي و انتشاراتي ايتا فقط ايتا ؛ شركت انتشارات سوره مهر فقط سوره مهر ؛ سروش و دفتر هماهنگي پژوهش هاي برنامه اي معاونت سيما فقط سروش ؛ بنياد سينمايي فارابي فقط فارابي ؛ مؤسسه فرهنگي هنري سنا فقط سنا و... آمده است . بديهي است كه دقت شده نام خلاصه شده ، مشابهتي با نام يك ناشر ديگر نداشته باشد.
13. در برخي موارد ، نام كوچك نويسنده يا مترجم در شابك نيامده است . نام كوچك آن شخص را نياورده ام حتي اگر به خوبي او را بشناسم ! دليل آن كه ، در اينجا كارمان فهرست نويسي است و نه تصحيح متون ! نكته ديگر اين كه ، براي پرهيز از اشتباه مي بايست يك بار اين نام را با نويسنده يا ناشر در ميان مي گذاشتم.(توقع اين كار شاق را كه نداريد. پيدا كردن اين آدم ها و توقع اين كه اسم كوچكشان را براي چه و كجا مي خواهم ، زحمتي معادل تهيه فهرست را مي طلبد!)
14. اگر نام يك كتاب را در دو سال مختلف ديديد ، به معناي تجديد چاپ آن كتاب است .
15. كلمه مؤلف در جاي نام ناشر ، به اين معناست كه مؤلف خود ، فيلمنامه اش را منتشر كرده است .
16. به تفاوت سليقه مترجمان در برگردان نام فيلم ها توجه داشته باشيد.(مثلاً تخم مار ترجمه اي ديگر از نام فيلم مشهور برگمن است كه تا به حال آن را به عنوان مهره مار مي شناختيد.)
17. به دليل تعداد انگشت شمار كتاب هاي بخش سوم هر سال (كتاب هاي آموزش فيلمنامه نويسي) ، اين كتاب ها به تفكيك ايراني و جاري نيامده اند. بسياري از موارد نيز چاپ مجدد هستند. راستي اگر سيد فيلد نبود ، اين فهرست چقدر حقيرتر مي شد!
18. در اين مجموعه «فيلم ـ داستان» هاي منتشر شده نيامده اند . گر چه آنها نيز به نوعي به ادبيات سينمايي تعلق دارند ، لكن در تعريف ما در اين مجموعه از «فيلمنامه» ، رعايت شكل هاي ظاهري فيلمنامه نيز مدنظر است . بنابراين مثلاً مجموعه فيلم ـ داستان هاي انيميشن هاي معروف سينمايي كه توسط انتشارات دنياي تصوير شده اند. در اين مجموعه نيامده است.
19. پيشنهاد مي شود كه ناشران ، نويسندگان و مترجمان محترم ، با مشاهده اين فهرست ، هرگونه نادرستي يا از قلم افتادگي احتمالي را در اولين فرصت به دفتر فيلم نگار اطلاع دهند تا در شماره بعد ، اصلاحات و توضيحات اين فهرست ، ذكر شود.
20. واحد شمارش اين فهرست ، عنوان كتاب است . بنابراين مجموعه فيلمنامه هاي كوتاه (يا بلند) منتشر شده در يك عنوان كتاب ، يك مورد به حساب آمده اند.
21. تعداد قابل توجهي از فيلمنامه هاي خارجي توسط منتقدان سينمايي ترجمه شده اند.

سال 79 (ايراني)
 

آنا ، چكاوك، نيلوفر آبي ، سوتك / محمد حسين جهانه رخشان/ فارابي/ فيلمنامه چهار اپيزودي
اتوبوس/ محمود دولت آبادي/ چشمه و فرهنگ معاصر انا الحق: روايت سينمايي سير و سلوك حسين بن منصور حلاج/ محسن عبايي/ الست فردا
اعتراض/ مسعود كيميايي / توفيق آفرين
بازگشت پرستوها: فيلمنامه / قاسم كريمي / تاريخ و فرهنگ
باسكرويل / مسعود جعفري جوزاني / ابتكار
بهمن فرمان آرا/ رضا درستكار و سعيد عقيقي / قطره / زندگي و آثار فرمان آرا همراه با فيلمنامه خانه اي روي آب
بوي گندم / علي حسني فرد/ كلك خيال
بدوك / مجيد مجيدي و سيد هدي شجاعي / فرهنگ كاوش
بلوغ / مسعود جعفري جوزاني / روزنامه سلام / همراه با يك گفت و گو درباره سينماي پس از دوم خرداد
بوالهوس : انتقام برادر ، وظيفه ، دفينه يزدگرد سوم / ابراهيم مرادي / فارابي
تابلوي پاييز / حسين ايري / فارابي
تحمل مخالف (از شريعتي تا خاتمي) / مهدي فتحي زاده / رهام
جهان پهلوان تختي / بهروز افخمي / ساقي
حاجي آقا آكتور سينما / آوانس اگانيانس / فارابي
دختر لر/ عبدالحسين سپنتا / فارابي
روزهاي كارون و حكايت آن سيب / محمد ديندار / مهريار
روزي كه زن شدم / حسن ملكي / روزنه كار / همراه با گفت و گو ، تحقيق و عكس
روز واقعه / زهرا عبدالرزاق كاشي / علوم علوي
زير پوست شهر / رخشان بني اعتماد و فريد مصطفوي / روشنگران
زخم انار / حسن ملك زاده / گل يخ
دستت را به من بده / ميترا فيضي / دادار
شيفته / محمد علي سجادي / نقش و نگار
عروس آتش / خسرو سينايي و حميد فرخ نژاد/ آگه سازان
كودك و سرباز / رضا مير كريمي / فرهنگ كاوش / همراه با گفت و گو
گفت و گو با باد/ زوان قو كاسيان / ديدار / فيلمنامه
گفت و گو با باد/ بهرام بيضايي / همراه با نقد و نظر و گفت و گو
متولد ماه مهر /احمدرضا درويش / توفيق آفرين
محاكمه / حسن هدايت / سروش
مرد بدون گنج / حسن ملك زاده / گل يخ
موج مرده : از فكر تا فيلمنامه / ابراهيم حاتمي كيا/ فرهنگ كاوش
ويلچر سوار/ محمد تقي ثابت / نور ايمان / مجموعه فيلمنامه و نمايشنامه هاي كوتاه

سال 79 (ترجمه)
 

اينك آخر الزمان : فيلمنامه / فرانسيس فرود كاپولا و جان ميليوس / علي فارسي نژاد و ميلاد زكريا / ساقي
بزرگراه گمشده / ديويد لينچ/ مجيد اسلامي / ني
تلما و لوييز / فيلدا / عباس اكبري / فرهنگ كاوش
جكي براون / كوئنتين تارانتينو / امير جلال الدين اعلم / ساقي
جوخه / اليور استون / بهروز توراني / ساقي
رفقاي خوب / نيكلاس پيله جي و مارتين اسكورسيسي/ ويدا مشايخي / ساقي
زنده باد زاپاتا / جان ارنست استاين بك / همايون نور احمر / ني
سرگيجه / ساموئل آلبرت تيلور و الك كاپل / پرويز دوايي / ني
سكوت / اينگمار برگمن / پرويز تاييدي/ مسير
شمال از شمال غربي / ارنست لمن / حسن سراج زاهدي / ني
شرق بهشت / پل آزبرن / بهرام ري پور/ ني
شكسپير عاشق / مارك نور من و تام استاپارد/ كامران دبيري فراهاني / رامين
غلاف تمام فلزي / استنلي كوبريك /ني
ظهور و سقوط روياي آمريكايي ، فيلم گاو خشمگين / مارتين اسكورسيسي / فرهنگ كاوش
فراموش شدگان / لوئيس بونوئل / حسينعلي طباطبايي/ ديد
كازابلانكا/ هوارد كاچ/ مسعود اوحدي /الست فردا
مزد ترس / هانري ژرژ كلوزو و ژروم گرونيمي / آرزو فكري ارشاد / ني
محرمانه لس آنجلس / برايان هلگند و كرتيس هنسان / بهروز توراني / ساقي
نمايش ترومن / اندرو نيكول / رضا ثابتي / ساقي
و اينك دوزخ: آشوب / شهرام جعفري نژاد / فرهنگ كاوش
سال 79(آموزش فيلمنامه نويسي)
چگونه در 21 روز فيلمنامه بنويسيم/ ويكي كينگ / عباس اكبري / برگ
فيلمنامه هاي الگو ، الگوهاي فيلمنامه / فرانسيس وانوا/ داريوش مؤدبيان / سروش
فيلمنامه اقتباسي (تبديل داستان و واقعيت به فيلمنامه ) / ليندا سيگر / عباس اكبري / نقش و نگار
نگارش فيلمنامه كوتاه / ويليام فيليپس / عباس اكبري/ سروش

سال 80 (ايراني)
 

آخرين نشانه هاي محبت / سعيد نژاد سليماني / مهر ناهيد
آب و آتش / فريدون جيراني / توفيق آفرين
آكله / علي رويين تن / آذين
آژانس شيشه اي / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
آواز قو / پيمان معادي و سعيد اسدي / آگه سازان
از كرخه تا راين / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
ارتافع پست / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
اگر باران / علي رويين تن / آذين
بوي پيراهن يوسف/ ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
برج مينو / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
بوي كافور ، عطر ياس / زاون قوكاسيان/ آگاه/ فيلمنامه نوشته بهمن فرمان آرا ، به همراه چند گفت و گو و مروري بر آثار وي
پرده نئي / بهرام بيضايي/ روشنگران
پورياي ولي / يوسفعلي مير شكاك / سروش
پيوند / نصرت الله كريمي / آثار
پارتي / سامان مقدم / توفيق آفرين
چتري براي دو نفر / احمد اميني و اصغر عبداللهي / توفيق آفرين
چشم انداز / بهرام بيضايي / روشنگران
حقايق درباه ليلا دختر ادريس / بهرام بيضايي / روشنگران
حمزه سيدالشهدا / عباس اكبري/ سروش
خاكستر سبز / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
خط قرمز / حسين مدحت/چاپار / مجموعه فيلمنامه هاي كوتاه
خيابان عشق ممنوع/ تهمينه ميلاني /توفيق آفرين
ديده بان / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
روبان قرمز / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
رخساره / محمد هادي كريمي / آگه سازان / به همراه گزارش توليد ، گفت گو و يادداشت عوامل فيلم
زير نور ماه / رضا ميركريمي / ثمين نوين /همراه با گفت و گو و نقد و نظر
سراي عشق / مهناز پور احمدي /الست فردا
سگ كشي /بهرام بيضايي /روشنگران
سال هاي ابري /محمد كيميايي / كلك خيال
سفر قندهار / محسن مخملباف / طرح نو / به ضميمه نامه اي به رئيس جمهور و تصاوير
شب يلدا/ كيومرث پور احمد / توفيق آفرين
شيدا / رضا مقصودي / توفيق آفرين
شوكران / بهروز افخمي / توفيق آفرين
شايد برگردم/ غلام عباس حقاني / به ديد/ مجموعه فيلمنامه
عصر تلخ / عباس شيخ زاده / آرويج
عيار نامه/بهرام بيضايي/روشنگران
فوتباليست ها/ علي اكبر ثقفي / دارينوش
قرمز / فريدون جيراني / توفيق آفرين
مجموعه دزد و دوچرخه / رحيم صادق الوعد/ فروغ مهر
مهاجر / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
موج مرده / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
مريم مقدس (س) / محمد سعيد بهمن پور / سروش
وصل نيكان / ابراهيم حاتمي كيا /فرهنگ كاوش
نيمه پنهان / تهمينه ميلاني / توفيق آفرين
هويت / ابراهيم حاتمي كيا / فرهنگ كاوش
هديه / رحيم صادق الوعد/ فروغ مهر

سال ترجمه 80 (ترجمه)
 

آني هال / مارشال بريكمن و وودي آلن / مژگان محمد/ ني
افشاگر / مايكل مات و اريك راث/ رحيم قاسميان/ ساقي
اتاق سبز / فرانسوا تروفو و ژان گروئو/ نوشين قاضي اعظمي / ني
اسكولي / آلن بليزديل / ناديا غفوري / سروش
بازي / مايكل فريس و جان برانكاتو/ كورش سليم زاده / ساقي
به سارايوو خوش آمديد/ بويس فرانك كاترل / نازنين بخشي/ ساقي
بيدارشدگان /؟/محسن شفيع زاده / گيل [بدون ذكر نام نويسنده فيلمنامه]
بيتوس بيچاره / ژان آلوني / يدالله آقا عباسي / سپيده سحر
بيماري اروس (ماجرا) / ميكل آنجلو آنتونيوني / روبرت صافاريان / فرهنگ كاوش
پرسونا / اينگمار برگمن / بهروز توراني / مينا
پدر وحشي / پير پائولوپازوليني / كاظم فرهادي و فرهاد خردمند / چشمه
تعليم ريتا / ويلي راسل / فرشته وزيري نسب/ سپيده سحر
ده فرمان . فرمان اول: من خدا هستم ، پروردگار شما/ كريستف كيسلوفسكي/ عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان. فرمان دوم:خدايان ديگر را عبادت منما/كريستف كيسلوفسكي/ عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان. فرمان سوم : روز سبت را ياد كن / كريسف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان چهارم : پدر و مادر خود را احترام بنما / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان پنجم : قتل مكن / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان ششم : زنا مكن / كريستف كيسلوفسكي/ عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان هفتم: دزدي مكن / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان هشتم: نام خداي را باطل مبر / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان نهم: بر همسايه خود شهادت دروغ مده/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان . فرمان دهم: به خانه همسايه خود طمع مورز/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
دريا / ادوارد باند / يدالله آقا عباسي / سپيده سحر
دالان سبز/ فرانك دارابونت / سيمون سيمونيان / ساقي
راننده تاكسي / پل شرايدر/ فردين صاحب الزماني / ني
رز ارغواني قاهره/ وودي آلن / شهرزاد بارفروش / ني
سال گذشته در مارين باد/ آلن رب گريه / پرويز مشهدي / دشتستان
سونات پاييزي/اينگمار برگمن / بهروز توراني /مينا
سوپ اردك / برت كالمار و هري روبي /كامبيز كاهه/ ني
فرياد / ميكل آنجلو آنتونيوني / يدالله آقا عباسي / سپيده سحر
فارگو/ ايتن كوئن و جوئل كوئن / علي فارسي نژاد/ ساقي
قاچاق / استفان گاگان /نگار آذربايجاني / نقش و نگار
كسوف / ميكل آنجلو آنتونيوني / يد الله آقا عباسي / سپيده سحر
گلادياتور / ديويد فرانزوني ، ژان مارك لوگال و ويليام نيكلسون / سيد مهدي عبدالله زاده حسيني / سلام
گلادياتور/ ديويد فرانزوني / اميد نيك فرجام / آنا ليون /؟/ عليرضا آشوري /ارغواني
محبوبم كلمنتاين / ساموئل انگل و وينستون ميلر / حميد رضا منتظري /ني
محله چيني ها / رابرت تاون / مسعود اوحدي / الست فردا
مرگ دانتون / گئورگ بوخنر / يدالله آقا عباسي / سپيده سحر
مدرسه / ديويد سلف / فاطمه كرمعلي / سروش / مجموعه فيلمنامه هاي تلويزيوني و يك نمايشگاه راديويي
نان و آزادي (داشتن و نداشتن) / هاوار هاكس / يعقوب رشتچيان / فرهنگ كاوش
هتل اسپلانديد / ژان ژنه/ فريبا كامكاري و فرشيد محسن زاده / سپيد سحر
سال 80 (آموزش فيلمنامه نويسي)
آموزش فيلمنامه نويسي به روش مكاتبه اي / تيرداد سخايي / روناس
تمرين فيلمنامه نويسي / ژان كلود كارير و پاسكال بونيتزر / نادر تكميل همايون / روزنه كار
چگونه فيلمنامه بنويسيم / سيد فيلد / عباس اكبري/ ساقي
خلق شخصيت هاي ماندگار: راهنماي شخصيت پردازي در سينما ، تلويزيون و ادبيات داستاني / ليندا سيگر / عباس اكبري / سروش
رمان نو در سينما/ مهرآور جعفر نادري/الست فردا
راهنماي فيلمنامه نويسي / سيد فيلد / عباس اكبري / ساقي
فيلمنامه اقتباسي (تبديل داستان و واقعيت به فيلمنامه )/ ليندا سيگر / عباس اكبري / نقش و نگار
كارگاه سناريو/ گابريل گارسيا ماركز/ محمدرضا راهور / شيرين
مقدمه اي بر فيلمنامه نويسي و كالبد شكافي يك فيلمنامه/ ابراهيم مكي / سروش
نگارش فيلمنامه كوتاه/ ويليام فيليپس / عباس اكبري / سروش

سال 81 (ايراني)
 

آهو ، سلندر ، طلحك و ديگران / بهرام بيضايي/ روشنگران
آب حيات عشق / فريده خردمند / پازينه / مجموعه داستان و فيلمنامه
اشغال / بهرام بيضايي / روشنگران
ايستگاه سلجوق / بهرام بيضايي / روشنگران
بانوي عشق : داستان زندگي نرگس خاتون ، مادر گرامي امام زمان (عج) / نسرين صالحي / سروش
به ديدار نور / حسين شمشيري مطلق /مؤلف
بي تو تنهايم / قدرت الله صلح ميرزايي / منادي تربيت
باران/ مجيد مجيدي / توفيق آفرين
پرده نئي / بهرام بيضايي / روشنگران
حضرت يوسف صديق (ع) / شهاب الدين طاهري / عابد
خانه اي روي آب / رضا درستكار و سعيد عقيقي / قطره/ به همراه زندگي و آثار بهمن فرمان آرا .
ديباچه نوين شاهنامه / بهرام بيضايي / روشنگران
در گرماي شب / بابك والي / سيمين دخت
رنگ شب / محمد علي سجادي / توفيق آفرين
روز واقعه / بهرام بيضايي/ روشنگران
سياوش خواني / بهرام بيضايي/ روشنگران
سگ كشي / بهرام بيضايي / روشنگرام
سفر به قندهار /محسن مخملباف / طرح نو / به ضميمه نامه اي به رئيس جمهور و تصاوير
سگمرد / بابك والي / سيمين دخت
شام آخر / فريدون جيراني / توفيق آفرين
شايد برگردم / غلام عباس حقاني/ به ديد/ مجموعه فيلمنامه
شب نامه / علي مؤذني / قدياني
صورتگران عصر خون / خسرو سينايي/ دفتر پژوهش هاي فرهنگي
طومار شيخ شرزين / بهرام بيضايي / روشنگران
عام الفيل / علي اشرف پرگاري / پرگار
فاصله مقدس / محمد محمدي / مؤلف
كاغذ بي خط / ناصر تقوايي / توفيق آفرين
لهيب سوزان / بابك والي /سيمين دخت
مادر / كريم هاتفي نيا/ سروش
من ، ترانه 15 سال دارم / كامبوزيا پرتوي و رسول صدر عاملي /آگه سازان
مسافران / بهرام بيضايي / روشنگران
نوبت عاشقي / محسن مخملباف /ني

سال 81(ترجمه)
 

آماتور ، اشتياق ماندگار / هال هارتلي/ مجيد اسلامي /ني
التهاب / مايكل مان / مهدي ارجمند/ نقش و نگار
بيمار انگليسي/ آنتوني مينگلا/ امير رضا نوري زاده /آتيه
بتمن باز مي گردد/ دانيل واترز / مريم اميني / ساقي
تخم مار / اينگمار برگمن /اختر اعتمادي /دنياي مادر
ده فرمان : فرمان اول / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان دوم / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان سوم / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان چهارم / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان پنجم/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان ششم/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان هفتم/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان هشتم/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان نهم/ كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
ده فرمان : فرمان دهم / كريستف كيسلوفسكي / عرفان ثابتي / ماهريز
دكتر استرنج لاو/ استنلي كوبريك ، تري ساترن و پيتر جرج / بهروز توراني / ساقي
ربه كا/ رابرت امت شروود و جون هريسون / عباس اكبري / نقش و نگار
روز بر مي آيد / ژاك پره ور و ژاك ويو/ ليلا ارجمند / ني
روز خشم / اردت / كارل دئودور دراير / بابك احمدي/ ني
زندگي دو گانه ورونيك / كريستف كيسلوفسكي / محمد ارژنگ/ ني
سينما پاراديزو/ جوزبه تور ناتوره / هوشنگ گلمكاني / ني
شرق بهشت / پل آزبرن / بهرام ري پور/ ني
شب افتتاح / جان كاساوتيس / ليلا حاتمي /ني
گوست داگ : زندگي در جهان متن / جيم جارموش / يعقوب رشتچيان / فرهنگ كاوش
ماتريكس ، مكاشفه قرن / اندي و لاري واچفسكي / سارا صفاتي و فرهاد اركاني/ مس
ماتريكس /اندي و لاري واچفسكي / شيوا كاشي / سالم
نوسفراتو ، سمفوني وحشت / هنريك گالين / آتوسا قلمفرسايي / ني
هالووين / جان كارپنتر و دبراهيل /محمد بر فر/ واژه آفرين
هفت / اندرو كوين واكر / ميلاد زكريا / ساقي
سال 81(آموزش فيلمنامه نويسي)
تمرين نگارش فيلمنامه / ژان كلودكارير و پاسكال بونيتزر / داريوش مؤدبيان / قاب
فيلمنامه نويسي براي فيلم هاي انيميشن / اردشير كشاورزي / دانشكده صدا و سميا

سال 82(ايراني)
 

آوازهاي ننه آرسو / بهرام بيضايي / روشنگران
آوازهاي سرزمين مادري ام / بهمن قبادي / فرهنگ كاوش / به هرماه گفت و گو ، نقد و تصاوير
آن روزها /احمد مرادپور / سوره مهر
آشيانه بر باد / محمد رضا هنرمند سوره مهر
اسماعيل فرنگي / مينا طغياني / مؤلف
اوريا /نادر اخلاقي/ راهب
اتوبوس / محمود دولت آبادي / چشمه و فرهنگ معاصر
به اميد ديدار / كيومرث پور احمد/ سوره مهر
بغض گودال /ماشاءالله به گزين/ نيم نگاه
بازگشت / عليرضا طالب زاده / سروش
پري دخت / علي گرجي / آزادمهر
پرده نئي / بهرام بيضايي / روشنگران
تشخيص هويت / جعفر حسني / سوره مهر
تولدي ديگر (كاغذ بي خط) / مينو فرشچي / سروش
حقايقي درباره ليلا دختر ادريس / بهرام بيضايي / روشنگران
خداحافظي كنار درخت هاي بلوط/ پيام زين العابديني / شاهد
دنيا / فرهاد توحيدي /توفيق آفرين
ديوانه اي از قفس پريد/ احمدرضا معتمدي /آگه سازان دونده / امير نادري /كانون
زنجيري / نيما گلرويي / دارينوش
سماور ساز / سيد حسين ترابي / سوره مهر
سفارت / مجيد امامي / سوره مهر
سيبخوران / عباس حسني / داستان سرا
سايه اي از سر ديوار گذشت / پيام زين العابديني / فرهنگ گستر
طرحي براي يك فيلم شيخ عجب و تنبوري / مسعود رياحي / كوير
عيار تنها / بهرام بيضايي / روشنگران
عقاب صحرا / عباس اكبري / سوره مهر
غربت / مجيد بهشتي / فيلم و هنر
فرشته / قدرت الله صلح ميرزايي / منادي تربيت
فرشته / مجيد فروتن /اداره ارشاد همدان / مجموعه فيلمنامه با موضوع اعتياد
قصه هاي ميركفن پوش/ بهرام بيضايي / روشنگران
قتل در استانبول / علي شاه حاتمي / سوره مهر
گلدون و طياره / محسن غفاري / خاطرات قلم
لاله و پونه / مجيد مجيدي/ سوره مهر
موميايي سه /محمد رضا هنرمند / آرش مهر
ماهي خانم و دريا/ زهره حاتمي / سوره مهر
مسابقه / حسين تفنگدار / سينا نگار /مجموعه فيلمنامه ، نمايشنامه و داستان كوتاه
ما در محاق / عباس كلهر و سيد عطاءالله افتخاري / معارف / مجموعه فيلمنامه ، شعر و داستان و نماهنگ دومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان سراسر كشور
مهتاب لب پاشويه / سيد مهدي رضوي زاده / خاطرات قلم / مجموعه طرح براي فيلم كوتاه
نان ، عشق و... موتور 1000/ پيمان قاسم خاني و ابوالحسن داودي / آگه سازان
وصيت نامه ققنوس / رضا علامه زاده / كاروان
و سپس جنگ شد / افشين باختري / اقرا
هفت پرده و شب هاي روشن / سعيد عقيقي / قطره
همسفران آمريكا/ علي شجاعيان / مرشد

سال 82(ترجمه)
 

آپارتمان / بيلي وايلدر /كتايون حسين زاده/ نيلا
آدم هاي ساده ،اعتماد / هال هارتلي / نياز ساغري / ني
آزادي از آن ماست / رنه كلر / مرجان بي درنگ / ني
اومبرتود/ چزاره زاواتيني / ژينوس كريمي / ني
دار و دسته هاي نيويوركي / مارتين اسكورسيسي/ سنا
ژنرال / ژان بورمن / رحيم قاسميان / ساقي
عروج / واسيل بيكوف / شيوا فرهمند راد / دنياي نو
كودكي ايوان ، سولاريس ، استاكز ، نوستالگيا ، ايثار / آندري ارسنويچ تار كوفسكي /مجيد اسلامي و ديگران / ني
گرترود / كارل تئودور دراير / ليلا حاتمي / مركز
ماتريكس 2: بارگذاري / لاري واچفسكي / شيوا كاشي
و سارا صفاتي / مس
همه چيز عوض مي شه / شل سيلور استاين و ديويد ممت/ مرال دهقاني / فرا گفت
سال 82 (آموزش فيلمنامه نويسي )
داستان ، ساختار ، سبك و اصول فيلمنامه نويسي / رابرت مكي / محمد گذرآبادي / هرمس
راهگشاي فيلمنامه نويسي / سيد فيلد / جليل شاهرودي / لنگرودي/دستان
راهنماي نگارش فيلمنامه (سينما و تلويزيون)/ يورگن ولف و كري كاكس/ عباس اكبري/ سروش
عناصر سينما/ استفان شارف/ محمد شهبا و فريدون خامنه پور/هرمس
فيلمنامه نويسي ؛ آميزه اي از شكل و محتواي فيلم/ مارگارت مرينگ/ داود دانشور/ سمت
نگارش فيلمنامه مستند/ دوايت و جوي سويين/ عباس اكبري / ساقي

سال 83 (ايراني)
 

افسون/ سيد محمدرضا صفوي/ ياس بنفش
بانوي عشق / نسرين صالحي / سروش
بم ، شهر سربلند/علي شجاعيان /مرشد
با كوله بار بابا/ گروه نويسندگان / حديث امروز/ مجموعه فيلمنامه ها و نمايشنامه ها با موضوع اعتياد
پرسش مهر(4)/ گروه نويسندگان فرهنگي /ايتا/ فيلمنامه ها و نمايشنامه هاي برگزيده
پيروزمندان / امرالله احمدجو / سروش
تجربه تلخ/ سيد محمدرضا صفوي / ياس بنفش
جنگل ارواح/ سيد محمدرضا صفوي/ ياس بنفش
جنايت : برداشتي آزاد از جنايت و مكافات/محمد علي سجادي/ آهنگ ديگر
خداحافظي كنار درخت هاي بلوط/ پيام زين العابديني/ فرهنگ گستر
درختان ايستاده مي ميرند/ سعيد نژاد سليماني / مهر ناهيد
دور مي فاسبز/ سيد محمدرضا صفوي/ ياس بنفش
درشكه چي/ نصرت الله كريمي / كتاب سيامك
رستم و اسفنديار/ فرزانه آقايي پور / دنياي نو
سياوش جواني / بهرام بيضايي / روشنگران
سايه اي از سر ديوار گذشت / پيام زين العابديني / فرهنگ گستر
عكس يك غريبه /مجيد سيف العلمائي / محقق
عروس مغان / ابراهيم آبادي / قطره
كات! منطقه ممنوعه /امير حسين چهل تن / نگاه
مردي كه گلاب شد / محسن غفاري/ خاطرات قلم
مو قرمز/ سيد محمدرضا صفوي / ياس بنفش
مهماني از كارائيب (شبي با كاسترو)/ بهزاد فراهاني / قطره
مريم مقدس (س) / محمد سعيد بهمن پور / سروش
نطفه بلورين / سيد محمدرضا صفوي / ياس بنفش

سال 83(ترجمه)
 

آينه / آندري آرسينويچ تاركوفسكي/ صفي يزدانيان /ني
اتاق كار دكتر كاليگاري / روبرت وينه / ليلا ارجمند / فارابي
بزرگراه گمشده / ديويد لينچ/مجيد اسلامي /ني
بدولولا ، بدو/ تام تيكور / بهرام توكلي و امير حسيني / سنا
بعضي ها داغشو دوست دارن/ بيلي وايلدر و داياموند / شهرام زرگر /نيلا
پيشخدمت / هرولد پينتر/ شعله آذر/ ني
پاريس تگزاس / ويم و ندرس و سام شپارد / هوشنگ گلمكاني /ني
جويندگان / فرانك نيوجنت / حسين نعيمي / ني
چاقو در آب / يرژي اسكوليموفسكي و..../مجيد مصطفوي /ني
دزد بغداد/داگلاس فربنكس / پيام يزداني / فارابي
رزمنا و پوتمكين /سرگي آيز نشتين / مازيار اسلامي/ فارابي
روكو و برادرانش / لوكينو ويسكونتي ، ماسيمو فرانچوزا ، انريكو مديولي و... / ايرج كريمي / ني
راننده تاكسي / پل شرايدر / فردين صاحب الزماني / ني
روشنايي هاي شهر / چارلز چاپلين / محمد رضا باباگلي / فارابي
زنده باد زاپاتا / جان ارنست استاين بك/ همايون نوراحمر / ني
زندگي دو گانه ورونيك / كريستف كيسلوفسكي / محمد ارژنگ / ني
ژنرال باستركيتن / چارلز اسميت و آل بوازبرگ / سعيد خاموش / فارابي
سرگيجه / ساموئل آلبرت تيلور و الك كاپل / پرويز دوايي / ني
شب / ميكل آنجلو آنتونيوني ، انيو فلايانو و تونينو گوئه را/ هوشنگ گلمكاني/ ني
شرم/ اينگمار برگمن/ كاميار محسنين / قطره
علف / ارنست شودساك و مريان كوپر / پيام يزداني/ فارابي
فاني و الكساندر/ اينگمار برگمن /مهسا ملك مرزبان/ ني
فرويد / ژان پل سارتر / قاسم روبين / ناهيد
فرشته آبي / روبرت ليبمن / پرويز تاييدي/ قطره
كودكي ايوان ، سولاريس ، استاكر ، نوستالگيا و ايثار/ اندري تاركوفسكي / مجيد اسلامي ، هادي چپردار، مژگان محمد ، فردين صاحب الزماني ، نغمه ثميني / ني
گوپي سرخ دست / پيروي و ژاك بكر / فرشته مير قادري / ني
مصيبت ژاندارك / كارل تئودور دراير / عبدالله تربيت / فارابي
متروپوليس / فرتيس لانگ / اميد روحاني / فارابي
مسافر (حرفه : خبرنگار)/ ميكل آنجلو آنتونيوني ، پيتر ولن و مارك پيلو/ بهرام دهقاني / ني
ماتريكس /اندي و لاري واچفسكي / شهاب شهرزاد / شوكا
نازارين ، فرشته فنا كننده و شمعون صحرا/ لوئيس بونوئل / گيلدا ايروانلو /ديگر
سال 83 (آموزش فيلمنامه نويسي)
بازنويسي فيلمنامه / ليندا سيگر / عباس اكبري / سوره مهر
چگونه فيلمنامه بنويسيم ؟/ سيد فيلد / عباس اكبري/ ساقي
درس هايي درباره فيلمنامه نويسي / حسن لطفي / ققنوس
راهگشاي فيلمنامه نويسي / سيد فيلد / سيد جليل شاهرودي لنگرودي / دستان
راهنماي فيلمنامه نويس / سيد فيلم / عباس اكبري/ساقي
فيلمنامه نويسي براي سينما و تلويزيون / آلن آرمر / عباس اكبري/ سوره مهر
مباني فيلم سازي / سعيد شاه حسيني / دانشگاه اراك
نگارش فيلمنامه كوتاه /ويليام فيليپس / عباس اكبري / سروش
نوشتن براي سينما / گروه مترجمين / فارابي / مجموعه مقالات از نويسندگان مختلف درباره فيلمنامه نويسي
نسيم حيات / سيد مرتضي آويني / ساقي / گفتار متن فيلم هاي مستند

سال 84 (ايراني)
 

اتفاق خودش نمي افتد/ بهرام بيضايي / روشنگران
دوئل / احمدرضا درويش / فرهنگ تماشا
زندگي خصوصي / حميد امجد/ نيلا
كمين خورده ها / غلام علي محمدي مقدم / هزار برگ

سال 84(ترجمه)
 

آلفاويل / ژان لوك گدار / شهرزاد رحمتي / ني
برلين ، سمفوني شهري بزرگ / والتر روتمان / محمد.ر باباگلي / فارابي
باجه تلفن / لاري كوهن/ ايوب آقاخاني / سنا
بيست و يك گرم / گيلير مو آرياگا فوردان و الخاندرو گونسالس اينياريتو / مهدي مصطفوي / ني
پيانيست / رونالد هاروود/ ابوالحسن تهامي/ بندهش
پنجره رو به حياط/ آلفرد جوزف هيچكاك / ابوالحسن تهامي / بندهش
سينما پاراديزو/ جوزبه تورنا توره / هوشنگ گلمكاني / ني
سرگذشت آدل . ه/فرانسوا تروفو / سعيد عقيقي / قطره
دو فيلمنامه ؛ لبخند هاي يك شب تابستاني و شرم / اينگمار برگمن / غلامرضا صراف / ديگر
مخمل آبي / ديويد لينچ/ ايوب آقاخاني / سنا
ماجراي نيمروز / فرد زينه مان / ابوالحسن تهامي / بندهش
ماتريكس ، مكاشفه قرن / لاري واچفسكي / سارا صفاتي / مس
نينوچكا/ بيلي وايلدر ، چارلز براكت و والتر رايش / شهرام زرگر / نيلا

سال 84 (آموزش فيلمنامه نويسي)
 

تا نيمه ارديبهشت ، كتابي در اين زمينه منتشر نشده است .

نوع فيلمنامه
سال

79

80

81

82

83

84(تا نيمه ارديبهشت)

ايراني

31

44

32

44

24

4

ترجمه

20

42

29

11

31

13

آموزش فيلمنامه نويسي

4

10

2

6

10

__

جمع

55

96

63

61

65

17

جدول (1) : كتاب هاي منتشر شده فيلمنامه به تفكيك ؛ ايراني ، ترجمه و آموزشي (از آغاز 79 تا نيمه ارديبهشت 84)
1. در بررسي جدول و مقايسه ها سال 84 (به دليل آمار دو دهه آن ) در نظر گرفته نشده است .
2. بيشترين آمار فيلمنامه هاي منتشره شده ايراني در سال 80 و 82 (مشتركاً) ، براي آثار ترجمه سال 80 و براي كتاب هاي آموزشي سال هاي 80 و 83 است .در مجموع سال 80 با انتشار 96 كتاب در زمينه فيلمنامه نويسي ، با فاصله زيادي پررونق ترين سال از سال 79 تاكنون بوده است . جالب آن كه ناشران ، هيچ دليل خاصي را براي اين فاصله زياد نتوانسته اند مطرح كنند.
3. سال 79 كم رونق ترين سال با مجموعه 55 عنوان كتاب بوده است .
4. در سال 80 هر سه نوع كتاب (ايراني ، ترجمه و آموزشي) تعداد عناوين بيشتري نسبت به ديگر سال ها دارند.
فهرست فيلمنامه نويسان ايراني كتاب هاي منتشر شده ـ به تفكيك سال (از آغاز 79 تا نيمه ارديبهشت 84)
سال 79 : فيلمنامه نويسان : مسعود جعفري جوزاني، حسن ملك زاده (دو فيلمنامه ) ، محمد حسين جهان رخشان ، محمود دولت آبادي ، محسن عبايي ، مسعود كيميايي ، قاسم كريمي ، بهمن فرمان آرا ، علي حسني فرد ، مجيد مجيدي و سيد مهدي شجاعي ، ابراهيم مرادي ، حسين ايري ، مهدي فتحي زاده ، بهروز افخمي ، آوانس آگانيانس ، عبدالحسين سپنتا ، محمد ديندار ، سميرا مخملباف ، زهرا عبدالرزاق كاشي ، رخشان بني اعتماد و فريد مصطفوي ، ميترا فيضي ، محمد علي سجادي ، خسرو سينايي و حميد فرح نژاد ، رضا ميركريمي ، بهرام بيضايي ، ابراهيم حاتمي كيا ، احمدرضا درويش ، حسن هدايت ، محمد تقي ثابت (يك فيلمنامه)
سال 80 : فيلمنامه نويسان : ابراهيم حاتمي كيا (12 فيلمنامه) ، بهرام بيضايي (5 فيلمنامه) ، علي رويين تن (2 فيلمنامه ) ،تهمينه ميلاني (2 فيلمنامه)، رحيم صادق الوعد(2 فيلمنامه ) ، فريدون جيراني (2 فيلمنامه ) ، سعيد نژاد سليماني ، پيمان معادي و سعيد اسدي ، بهمن فرمان آرا ، يوسفعلي ميرشكاك ، نصرت الله كريمي ، سامان مقدم ، احمد اميني و اصغر عبداللهي ، عباس اكبري ، حسين مدحت ، محمد هادي كريمي ، رضا ميركريمي ، مهناز پور احمدي ، محمد كيميايي ، محسن مخملباف ، كيومرث پوراحمد ، رضا مقصودي ، بهروز افخمي ، غلام عباس حقاني ، عباس شيخ زاده ، علي اكبر ثقفي ، محمد سعيد بهمن پور (يك فيلمنامه)
سال 81 : فيلمنامه نويسان : بهرام بيضايي (10 فيلمنامه ) بابك والي (3 فيلمنامه) ، محسن مخملباف (2 فيلمنامه) ، حسين شمشيري مطلق ، قدرت الله صلح ميرزايي ، مجيد مجيدي ، شهاب الدين طاهري ، بهمن فرمان آرا ، محمد علي سجادي ، فريدون جيراني ، غلام عباس حقاني ، علي مؤذني ، خسرو سينايي ، علي اشرف پرگاري ، محمد محمدي ، ناصر تقوايي ، كريم هاتفي نيا ، كامبوزيا پرتوي و رسول صدر عاملي ، فريده خردمند ، نسرين صالحي (يك فيلمنامه)
سال 82: فيلمنامه نويسان :بهرام بيضايي (5 فيلمنامه)، محمدرضا هنرمند(2 فيلمنامه) ، پيام زين العابديني (2 فيلمنامه) ، مينا طغياني ، نادر اخلاقي ، محمود دولت آبادي ، كيومرث پور احمد ،ماشاءالله به گزين ، عليرضا طالب زاده ، علي گرجي ، جعفر حسني ، مينو فرشچي ، فرهاد توحيدي ، احمدرضا معتمدي ، امير نادري ، نيما گلرويي ، سيد حسين ترابي ، مجيد امامي ، عباس حسني ، مسعود رياحي ، عباس اكبري ، مجيد بهشتي ، قدرت الله صلح ميرزايي ، مجيد فروتن ، علي شاه حاتمي ، محسن غفاري ، مجيد مجيدي ، زهره حاتمي ، حسين تفنگدار ، سيد مهدي رضوي زاده ، پيمان قاسم خاني و ابوالحسن داوودي ، رضا علامه زاده ، افشين باختري ، سعيد عقيقي ، علي شجاعيان ، بهمن قبادي و احمد مرادپور (يك فيلمنامه)
سال 83: فيلمنامه نويسان : سيد محمدرضا صفوي (6 فيلمنامه). پيام زين العابديني (2 فيلمنامه) ، نسرين صالحي ، علي شجاعيان ، امرالله احمد جو، محمدعلي سجادي ، سعيد نژاد سليماني ، نصرت الله كريمي ، فرزانه آقايي پور ، مجيد سيف العلمايي ، ابراهيم آبادي ، امير حسن چهل تن ، محسن غفاري ، بهزاد فراهاني ، محمد سعيد بهمن پور ، بهرام بيضايي (يك فيلمنامه)
سال 84: فيلمنامه نويسان : بهرام بيضايي ، احمد رضا درويش ، حميد امجد، غلامعلي محمد مقدم (يك فيلمنامه)

 

79

80

81

82

83

84

ميانگين

فيلمنامه (ايراني و ترجمه)

92%

89%

95%

90%

84%

100%

92%

آموزش فيلنمامه نويسي

8%

11%

5%

10%

16%

__

8%


جدول (2) مقايسه درصدي فيلمنامه و كتاب هاي آموزشي (آغاز 79 تا نيمه ارديبهشت)
 

رديف

فيلمنامه نويس

1

بهرام بيضايي(22 فيلمنامه)

2

ابراهيم حاتمي كيا (13 فيلمنامه)

3

سيد محمدرضا صفوي (6 فيلمنامه)

4

پيام زين العابديني (4 فيلمنامه)

5

بابك والي ، محسن مخملباف ، تهمينه ميلاني ، فريدون جيراني (3 فيلمنامه)

6

معسود جعفري جوزاني ، حسن ملك زاده ، علي رويين تن ، بهمن فرمان آرا ، مجيد مجيدي ، خسرو سينايي ، كيومرث پور احمد ، قدرت الله صلح ميرزايي ، امرالله احمدجو (2 فيلمنامه)


جدول (3): فهرست فيلمنامه نويسان ايراني بر اساس تعداد آثار منتشره (از آغاز سال 79 تا ارديبهشت 84)
 

رديف

نويسنده / نويسندگان

1

حسن لطفي ، سعيد شاه حسيني ، تيرداد سخايي ، مهرآور جعفر نادري ، ابراهيم مكي. اردشير كشاورزي (هر كدام يك عنوان كتاب)


جدول (4) فهرست نويسندگان ايراني كتاب هاي آموزش فيلمنامه نويسي (از آغاز سال 79 تا نيمه ارديبهشت84)
 

رديف

نويسنده / نويسندگان

1

سيد فيلد (6 عنوان )

2

ليندا سيگر (4 عنوان )

3

ژان كلودكارير و پاسكال بونيتزر(2 عنوان)

4

ويكي كينگ ، فرانسيس وانوا ، رابرت مكي ، يورگن ولف و كري كاكس ، استفان شارف ، مارگرت مرينك ، دوايت وجوي سويين ، آلن آرمر ، گابريل گارسيما ماركز (يك عنوان)


جدول (5) : فهرست نويسندگان غير ايراني كتاب هاي آموزش فيلمنامه نويسي بر اساس تعداد آثار (از آغاز سال 79 تا نيمه ارديبهشت 84)
 

فهرست فيلمنامه هاي منتشر شده در نشريات سينمايي

از آغاز سال 1378 تا نيمه ارديبهشت 1384
 

راهنماي استفاده از اين فهرست:
1. اين فهرست و آمار و جدول هاي همراه ، نشريات سينمايي را از آغاز سال 1378 تا نيمه ارديبهشت 84 در بر مي گيرد.
2. در اين فهرست فقط نام فيلمنامه هايي آمده كه به طور كامل منتشر شده اند. بنابراين معرفي فيلمنامه ها ، سيناپس ها و مانند آن ، در اين فهرست نيامده اند. جز اين ، كوتاه يا بلندي فيلمنامه نيز ملاك نبوده است . گر چه هيچ فيلمنامه كوتاهي در اين مدت (به طور كامل ) منتشر نشده است .
3. اين عزيزان ، ياري رسان اين پژوهش بوده اند:
آقايان مهرابي (فيلم) ، علمداري (پيلبان) ، جليلي (سوره) ، مستوفي (دنياي تصوير) ، بهزاد پور (فارابي ) ، فرخي (سينما تئاتر ) و خانم ها حضرتي (سينما) و رجبي (فرهنگ و سينما)
4. در فاصله زماني مورد نظر ، نشريات سوره ، صنعت سينما ، فيلم ، سينما ، پيلبان نقد سينما ، سينماي نو ، فرهنگ و سينما‌، سينما تئاتر ، فيلم و هنر ، پيك سينما ، تصوير روز ، سينما جهان ، سينما حقيقت ، سينما ويدئو ، فيلم اينترنشنال ، فيلم و سينما ، فيلم و هنر ، گزارش فيلم ، نامه سينما ، هنر هفتم و هنر هفته هيچ فيلمنامه اي را منتشر نكرده اند.
5. تنها فيلمنامه ايراني منتشر شده در نشريات سينمايي از سال 78 تاكنون يك تكه نان/ محمدرضا گوهري/ فيلم نگار / اسفند 83 بوده است . به همين دليل اساساً تهيه فهرست از فيلمنامه هاي ايراني ، منتفي بوده است .
آقاي ريپلي با استعداد / آنتوني مينگلا / سعيد خاموش / فيلم نگار / مهر 82
انجمن شاعران مرده / تام شولمن / اميد نيك فرجام / فيلم نگار /اسفند 82
اتاق وحشت / ديويد كوئپ / شهرام جعفري نژاد/ فيلم نگار / آذر 83
ايزي رايدر / پيتر فاندا ، دنيس هاپر وتري ساوترن / اميد روحاني/ فارابي / بهار 83
از ته دل وحشي / ديويد لينچ ، امير امجد / فارابي / بهار 83
اسليپي هالو / اندرو كوين واكر / ناديا غيوري / فيلم نگار / ادريبهشت 82
باشگاه مشت زني / جيم اولز / حميد گرشاسبي / فيلم نگار / ارديبهشت 84
باجه تلفن / لاري كوهن / رامين شريف/ فيلم نگار / دي 83
بدنام / بن هكت / گلي امامي / فيلم نگار / آبان 82
بازگشت به آينده / رابرت زميكس و باب گيل / علي عامري مهابادي / فيلم نگار / اسفند 81
بيليارد باز / رابرت راسن و والتر تويس/ سعيد خاموش / فيلم نگار / شهريور / آذر 81
بارتون فينگ / اتان و جوئل كوئن / سعيد خاموش / فيلم نگار / شهريور 81
بيگانگان در ترن / ريموند چندلر و چزني اورموند / شاپور عظيمي / فارابي / بهار و تابستان 82
پرندگان / ايوان هانتر / شاپور عظيمي / فارابي / زمستان 82
پنجره رو به حياط / جان مايكل هنر / شاپور عظيمي / فارابي / پاييز 82
پنج قطعه آسان / كرول ايستمن / بابك تبرايي / فارابي / بهار 83
تغيير چهره /مايك وب و مايكل كاليري / شبنم ميرزين العابدين و كورش جاهد / فيلم نگار / مرداد 83
تلما و لوئيز / كالي كوري / حميد گرشاسبي و ناديا غيوري / فيلم نگار / تير 81
جادوگر آز / نوئل لانگلي فلورانس رميرسون و ادگار آلن ولف/ سعيد خاموش / فيلم نگار / فروردين و ارديبهشت 3
جويندگان / فرانك اس نوجنت / مهدي عبدالله زاده/ فيلم نگار ، مرداد 82
خواب بزرگ / ويليام فاكنر ، لي براكت ، ژرولز فورتمن / سعيد خاموش / فيلم نگار / اسفند 83
خارج از ديد / اسكات فرانك / دنياي تصوير / طي چهار قسمت در شماره هاي 69 (خرداد 78) ، 70(تير 78) ، 71 (مرداد 78) و 72 (شهريور 78)
درخشش / استنلي كوبريك و رايان جانسن / بابك تبرايي/ فارابي / بهار 84
داستان سرراست / مري سوييني ، جان روچ/ حميد گرشاسبي / فيلم نگار / فروردين 84
دني براسكو / پل آتاناسيو/ محسن غفراني / دنياي تصوير/ طي چهارقسمت در شماره هاي 79(فروردين 79) ، 80(ارديبهشت 79) ، 81(خرداد 79) و 82 (تير 79)
رهايي از شاوشنك / فرانك دارابانت / حميد گرشاسبي / فيلم نگار / مهر 81
روح / جوزف استفانو / شاپور عظيمي / فارابي / زمستان 81
زليگ / وودي آلن / سعيد خاموش / فارابي / تابستان 83
سگ هاي انباري / كوئنتين تارانتينو / مهدي عبدالله زاده / فيلم نگار/ خرداد 83
شاهد/ ويليام كلي و ارل دبليو والاس /ناديا غيوري / فيلم نگار /دي 82
فارست گامپ / اريك راث / حميد گرشاسبي و ناديا غيوري / فيلم نگار /دي 81
قاچاق / استيفن گيكن / عليرضا عامري / دنياي تصوير /طي سه قسمت در شماره هاي 96 (مهر 80) ، 97(آبان 80) و 100(بهمن و اسفند 80)
گذرگاه ميلر / جوئل و اتان كوئن / اميد نيك فرجام / فيلم نگار / شهريور 83
گاو خشمگين / پل شريدر و مارديك مارتين / اميد نيك فرجام/ فيلم نگار / آذر 82
مخمصه / مايكل مان / حميد گرشاسبي / فيلم نگار / آبان 81
ماهي بزرگ / جان آگوست / نيما حسني نسب/ فيلم نگار / آبان 83
منهتن /وودي آلن و مارشال بريكمن / بابك تيرابي / فارابي / تابستان 83
مأموريت غير ممكن / ديويد كوئب و رابرت تاون / سعيد خاموش / فيلم نگار / بهمن 82
نربان جيكوب / بروس جوئل روبين / حميد گرشاسبي / فيلم نگار/ شهريور 82
نيش / ديويد اس وارد / سعيد خاموش / فيلم نگار / بهمن 81
وكيل مدافع شيطان / جاناتان لمكين و توني گيلروي / حميد گرشاسبي / فلم نگار / بهمن 83
ويل هانتينگ خوب / مت ديمون و بن افلك / ناديا غيوري / فيلم نگار/ مرداد 81
هوش مصنوعي / استيون اسپيلبرگ /ا حسان رجبي / فيلم نگار/ مهر 83
هانيبال / استيون زيليان/ حميد گرشاسبي و ناديا غيوري / فيلم نگار / ارديبهشت 81
همه چيز درباره ايو / جوزف منكه ويچ / روبرت صافاريان / فيلم نگار / تير 83
هانا و خواهرانش / وودي آلن / امير امجد/ فارابي/ تابستان 83
يادآوري / كريستوفونولان / حميدگرشاسبي/ فيلم نگار / خرداد 82

رديف

مترجم

تعداد ترجمه

نام فيلمنامه

1

سعيد خاموش

8

آقاي ريپلي با استعداد ، بيليارد باز ، بارتون فينك ، جادوگر آز ، خواب بزرگ ، زليگ ،مأموريت غير ممكن ، نيش

2

حميد گرشاسبي

7

باشگاه مشت زني ، داستان سر راست ، رهايي از شاوشنگ ، مخمصه ، وكيل مدافع شيطان ، يادآوري ، نردبان جيكوب ، جاده مالهالند

3

شاپور عظيمي

4

بيگانگان در ترن ، پرندگان ، پنجره رو به حياط ، روح

4

اميد نيك فرجام

3

انجمن شاعران مرده ، گذرگاه ميلر، گاو خشمگين

5

حميد گرشاسبي و ناديا غفوري

3

تلما و لونيز ، فارست گامپ ، هانيبال

6

بابك تبرايي

3

پنج قطعه آسان ، درخشش ، منهتن

7

ناديا غيوري

3

اسليپي هالو ، شاهد ، ويل هانتينگ خوب

8

علي عامري مهابادي

3

بازگشت به آينده ، قاچاق ، خارج از ديد

9

مهدي عبدالله زاده

2

جويندگان ، سگ هاي انباري

10

امير امجد

2

از ته دل وحشي ، هانا و خواهرانش

11

گلي امامي

1

بدنام

12

شهرام جعفري نژاد

1

اتاق وحشت

13

احسان رجبي

1

هوش مصنوعي

14

اميد روحاني

1

ايزي رايدر

15

نيماحسني نسب

1

ماهي بزرگ

16

رامين شريف

1

باجه تلفن

17

روبرت صافاريان

1

همه چيز درباره ايو

18

محمد غفراني

1

دني براسكو

19

شبنم ميرزين العابدين و جاهد

1

تغيير چهره


فهرست مترجمان فيلمنامه هاي منتشر شده در نشريات سينمايي (سال 78 تا نيمه ارديبهشت 84)
 

نكات :
1. در رديف 5 و 19 دو نفر مشتركاً فيلمنامه ها را ترجمه كرده اند.
2. ترتيب فهرست كردن اسامي ، بر مبناي تعداد ترجمه هاست .
3. چند فيلمنامه اي كه آلفرد هيچكاك آنها را كارگرداني كرده است ، توسط شاپور عظيمي ، در نشريه فارابي ترجمه شده است .
4. تعداد قابل توجهي از مترجمان ، به عنوان نويسنده و منتقد سينمايي فعاليت مي كنند.

سال

تعداد ترجمه

78

1

79

1

80

1

81

12

82

14

83

17

84(تا نيمه ارديبهشت)

3

جمعا

49

فهرست فيلمنامه هاي ترجمه شده به تفكيك سال (سال 78 تا نيمه ارديبهشت 84)
 

نكات :
1. بدون در نظر گرفتن يك ماه و نيم سال84 از سال 78 تا 83 انتشار ترجمه فيلمنامه ، سير صعودي داشته است .
2 . فيلم نگار از سال 81 به بعد منتشر شده است .

رديف

نام نشريه

تعداد ترجمه

1

فيلم نگار

35

2

فارابي

11

3

دنياي تصوير

3

__

جمع

49


فهرست فيلمنامه هاي ترجمه شده نشريات سينمايي برحسب تعداد(سال 7 تا نيمه ارديبهشت 84)
 

نكات :
1. فارابي ، فصلنامه و فيلم نگار و دنياي تصوير ، ماهنامه هستند.
2. دو فيلمنامه ترجمه شده در دنياي تصوير هر كدام طي چند شماره متوالي منتشر شده اند.(قاچاق در سه شماره و دني براسكو در چهار شماره )
3. سه فيلمنامه ترجمه شده در دنياي تصوير مربوط به سال هاي 78 و 80 هستند.
4. فارابي از سال 81 شروع به ترجمه فيلمنامه كرده است .
5. فيلم نگار از سال 81 منتشر شده و در هر شماره ، حداقل يك فيلمنامه ترجمه داشته است .
1. آن چه در اين بخش مي خوانيد فهرست فشرده فيلمنامه هاي منتشر شده در ايران از آغاز تا سال 79 است .
2. اين فهرست از كتاب كتاب شناسي سينما در ايران (مسعود مهرابي) استخراج شده است . براي مطالعه مشخصات كامل كتاب ها به اين مرجع مراجعه كنيد.
3. هدف آوردن اين بخش ارائه كليت فيلمنامه هاي منتشر شده از آغاز تاكنون در ايران است .
4. كمبود جا و موجود بودن اصل مرجع ، سبب شده كه فقط به ترتيب (نام كتاب / نام خانوادگي نويسنده / نام خانوادگي مترجم / ناشر و سال چاپ) فهرست شود.
5. ترتيب فهرست نويسي ، بر اساس حروف الفباست.
كتاب شناسي فيلمنامه از آغاز تا سال 79
آبي مثل آسمان / گروهي / انجمن سينماي جوان 75
آخرين امپراتور/ پيلو و برتولوچي / دري / اسفار 70
آخرين عادل غرب / ابراهيمي / فكر روز 69
آسمان برلين / وندرسي و هانتكه / يزدانيان / اوجا 72
آدم برفي / ميرباقري / سوره 77
آشوب / كوروساوا/ ايروانلو / ني 76
آژانس شيشه اي / حاتمي كيا / ايثارگران 76
آلفاويل / گدار / رحمتي / ني 77
آقاي هالو/ مهرجويي و نصيريان / نجوا 69
آنها براي ميهنشان جنگيدند/ شولوخوف / متين / ستاره ،سال ؟
آن شب كه شاه رفت / دامادي /بلخ 73
آوار / سلحشور / نگرش 57
آوازهاي ننه آرسو / بيضايي / روشنگران 75
آهو سلندر طلحك و ديگران / بيضايي / نگاه 56
آي پارا / شيخي / صفي الدين 77
آينه /تاركوفسكي / يزدانيان / ني 77
آينه هاي روبرو / بيضايي / دماوند 61
آيينه و مرداب / زنوزي جلالي / حوزه هنري 75
اتوبوس / دولت آبادي / چشمه و پارسي 72
اجاره نشين ها/مهرجويي / تيراژه و علمي 74
ارض موعود / حكيم رابط/ ابن سينا 56
از جنوب تا شمال / نجف آبادي/پژوهش 76
اردت و روز خشم / دراير / احمدي/ فارياب 64
اركستر زنان آشويتس/ ميلر / حسيني / ابتكار 63
ازدواج كشيش كاتوليك / امير معز/ مؤلف 52
از كرخه تا راين / حاتمي كيا / ايثارگران 72
اشغال / بيضايي / روشنگران 68
افسانه تنبل قهرمان / غريب پور / فرهنگي 78
افسانه كولي ها / عنقابي / چشم و چراغ 68
اكتبر / ايزنشتين / جهرمي / پيك ايران 59
انجيل به روايت برنايا / قائم مقام / نورانديش 71
اورفه /كوكتو / اسلامي / ني 76
ايثار / تاركوفسكي /ابريشمچيان /لك لك 70
ايستاده تنها/ جوادي / فرهنگ اسلامي 76
اينديانا جونز / لوكاس و بوم / حريري / كارون 77
ايوان مخوف / ايزنشتين / صنعوي / پيام 51
توطئه اشراف / ايزنشتين / صنعوي / پيام 53
باران عشق / شكيبائيان / اردشير 73
بازجويي يك جنايت / سجادي / روجا 69
بازگشت پرستوها / طالبي / پوريا 74
بازنشسته ها / لاهوتي / مؤلف 66
باسكرويل / جوزاني / ابتكار 76
بانو/ مهرجويي / تيراژه 77
باني و كلايد / بنتن و نيومن / اسلامي / ني 78
باي سيكل ران / مخملباف / لاهوري 67
بچه هاي آسمان /مجيد / ايثارگران 77
بدوك/ شجاعي و مجيدي /برگ 69
برج مينو/ حاتمي كيا / ايثارگران 75
بوي پيراهن يوسف / حاتمي كيا / ايثارگران 74
به فكر پروانه باشيم / ستوده نيا / مؤلف 78
بي بي يون / پناهي / الهام 77
بيداد / نيكونژاد / رومينا 72
بي نام و نشان / بهمني / حوزه هنري 71
پاتر پانچالي / جيت راي / روشن ضمير / ني 76
پاريس تگزاس / شپارد و وندرس / گلمكاني / نجوا 69
پدر /مجيدي / فرهنگ كاوش 78
پدر وحشي / پازولين / خردمند / چشمه 65
پرده خانه / بيضايي / روشنگران 72
پرده نئي / بيضايي / روشنگران 71
پرسونا / برگمن / توراني / مينا 72
پرواز / طهماسب / رخش 69
پروانه سفيد / گروهي / انجمن سنيماي جوانان 76
پرونده هاي قديمي پيرآباد / بيضايي / ابتكار 63
پري / مهرجويي /آمه 76
پستچي / مهرجويي / نجوايي 69
پل چهارم / لبخنده /نو 67
په په لوموكو / لابارت / ارجمند / ني 78
تاريخ سري سلطان / بيضايي / معاصر 65
تايتانيك /؟/ كوچي /نگاه 77
تأثير غير / قبه / يزدان 71
تختي / افخمي / ساقي 78
تخم مار / برگمان / اعتقادي/ دنياي مار 69
تدي / تهماسب / مؤلف 70
ترميناتور سه / پرز /حريري / كاروان 82
تريستانا / بونوئل / فاني /نيل 52
تريلوژي جنگ / روسليني / درساهاكيان / نياوران 58
تشنه / مخدومي / حوزه هنري 72
تمام دوران كودكي من / جليلي / لك لك 69
تندرهاي ابابيل / اميريان / حوزه هنري 74
توت فرنگي هاي وحشي / برگمن / طاهري / اشرفي 56
تولد يك پيرزن / مخملباف / حوزه هنري 65
توهم بزرگ / رنوار/ بروجني / ني 78
جاده / فليني / گلمكاني / روزنه كار 74
جاي پاي آهو / علامه زاده / رز 62
جذابيت پنهان بورژوازي / بونوئل / ري پور / توپ 52
جنگ ستارگان سه / لوكاس / گلبانگ / ساحل 70
چاقو در آب / پولانسكي / مصطفوي / ني 77
چرخ دنده / سارتر/ داريوش / روشنگر 64
چهارصد ضربه / تروفو / هدي نيا/ ني 76
چهره به چهره / برگمان / زماني / سيامك 76
حادثه / آنتونيوني / طاهري / اشرفي 47
حسن ،دكتر در علم حقوق / شيرواني سپهر 21
حفره /اورل / ايروانلو / ني 78
حقايق درباره ليلا / بيضايي / تيراژه 61
حكومت نظامي / سوليناس / محامدي / نويد 57
حنانه / نجفي / خرسند 74
خاكستر سبز / حاتمي كيا / ايثارگران 73
خوشبختي آقاي ايزدي / مكي / مؤلف 62
دار / هاشمي / روزبهاني 69
داستان توكيو / ازو/ درساهاكيان / سروش 68
دختري با كفش هاي كتاني / قاسم خاني و فرهودي / توفيق آفرين 78
در آغوش مرگ / مدرسه اي/ هنر 74
دربارانداز / شولبرگ / اكبري / برگ 76
در زير آسمان / رحيم زاده و آفريده / اميركبير 69
دزد دوچرخه / دسيكا / رشيد پور / سكه 50
دزد دوچرخه / دسيكا / زرافشان / بهاره 67
دستفروش / مخملباف / ني 68
دست هزار بلوچ / حكيم رابط / تكاپو 58
دوازده رخ / گلشيري / نيلوفر 69
دو زن / ميلاني / توفيق آفرين 78
دو فيلمنامه / محمود / معين 74
دونده / نادري / كانون 66
ديباچه نوين شاهنامه / بيضايي / روشنگران 69
راز پنهان / سيفي / برگ 71
راشامون / كورو ساوا / قاسمي / ايران 76
رالي دفاع مقدس / الوعد / مؤلف 78
ردپا / الوعد / مؤلف 78
رزمنا و پوتمكين / ايزنشتين / صنعوي / پيام 56
رزمنا و پومتكين / ايزنشتين / جهرمي / ستاره 58
رنگ خدا / مجيدي / كاوش 78
رواني / قاسمعلي / قطره 77
روز استقلال /ماستاد / هاشمي / سالار 77
روز واقعه / بيضايي / ابتكار 63
روشنايي هاي واريته / فليني / گلمكاني /اوجا 71
روكو و برادرانش / ويسكونتي / گلمكاني / ني 77
روياهاي رويايي / پويش / صدا 75
زايرخان / جمشيدي / قرن 68
زمان / بحراني / سيامك 75
زمين / بيضايي / ابتكار 64
زمين آبي / عبداللهي / ضريح 76
زمين مي لرزد / ويسكونتي / اوجدي / خجسته 70
زنبق هاي مزرعه / پو / تركي / ستارگان 73
زندگي / كوروساوا/ طاهري / مرواريد 50
زندگي زيباست / بنيني / كريمان / آفرين 78
زنگي فردوسي / آذري / اقبال 28
زنده باد زاپاتا / استين بك / نورا حمر/ ني 78
زنده باد مكزيك / ايزنشتين / مرواريد 53
زنگ تفريح / مدرسه اي / دفتر تبليغات اسلامي 69
زنگ ها / مخملباف / حوزه هنري 63
ژنرال /؟/ موسوي / سروش 67
ژنوسايد / بلوچي / برگ 71
سارا / مهرجويي / تيراژه 74
سايه خيال / جوزاني / نجوا 69
سبز انگشتي / بحراني / سيامك 75
سپيد جامه / سينايي / فرهنگي 78
ستارگان سرنوشت / محمدين / سپيدار 68
سرزمين خورشيد / حاجي ميري / سبحان 68
سرزمين خورشيد / درويش / ايثارگران 76
سفر بي بازگشت/ رافعي / حوزه هنري 72
سكوت / برگمن / تأييدي / پرچم 49
سكوت / مخملباف / ني 77
سلام / فرهاديان / نور 76
سلام بر خورشيد / مخملباف / ني 73
سلطان / كيميايي /كاوش 76
سلطان صاحبقران / حاتمي /سروش 58
سنجاقك ها / حسني /اميركبير 69
سومين سرنوشت داوود/ سجاده چي / برگ 69
سونات پاييزي / برگمن / توراني / شيوا 69
سه رنگ : آبي / كيسلوفسكي / نوري زاده / ابريشم 77
سه رنگ : سفيد / كيسلوفسكي / نوري زاده / ابريشم 77
سه رنگ : قرمز / كيسلوفسكي / نوري زاده / ابريشم 77
سياره روح الله / ملكزاده / عروج 77
سياوش خواني / بيضايي / روشنگران 76
سيب / مخملباف / ني 77
سينما پاراديزو/ تورناتوره / گلمكاني / ني 76
شاه / پور احمد / روزنه كار 78
شاه ايران و بانوي ارمني / بهروز / فاروس 1306
شب /آنتونيوني / گلمكاني / ني 76
شبح آزادي / بونوئل/ ري پور / آگاه 54
شب سمور / بيضايي / معاصر 66
شب هاي كابيريا / فليني / تأييدي / بابك 47
شرق بهشت / آزبرن / ري پور / ني 76
شش صحنه از يك ازدواج / ابرگمن / امامي / پيام 55
شش فيلمنامه / مبشري / كليني 71
شكار عقاب / شكيباييان / اردشير 73
شليك در آشيانه كركس / نوري زاد/ برگ 68
شمعون صحرا / بونوئل / يزدانجو/ زندگي 77
شوكا/ شهرزاد / تابان 77
شيدا / مقصودي / توفيق آفرين 78
صحراي سرخ / آنتونيوني / شبتاب 83
صداي صحرا/ ابراهيمي / مؤلف 48
صليب گمشده / فاضل / ضريح 76
صندلي چرخ دار / طياري / گانتور 72
طاهر / حسين خاني / مسعي 76
طليعه سبز / نوري زاد / برگ 67
طومار شيخ شرزين / بيضايي / روشنگران 68
عافيتگاه / ساعدي / اسپرك 67
عبور /تبريزي / سبحان 68
عروس / داوود نژاد/ كويه 70
عروسي خوبان / مخملباف / سروش 66
عشقنامه مليك مطران / هاشمي نژاد / مركز 77
عشق و حقيقت / راستگار / مؤلف 49
عمليات نفت / الوعد / مؤلف 78
عيار تنها / بيضايي/ روشنگران 73
عيارنامه / بيضايي / فارياب 64
عين القضات / كيميايي / كاوش 76
غلاف تمام فلزي / كوبريك / توراني / ساقي 78
غنچه هاي ديروز / بهزادپور / برگ 68
فاني و الكساندر / برگمان /مرزبان/ ني 77
فراسوي زمين و آسمان /خلخالي / مؤلف 73
فردوسي و امير ابوعلي سيمجور/ آذري / نيل 35
فرشته آبي / اشترنبرگ / تأييدي/ پيام 50
فرمان موج/ حاتمي كيا / امير كبير 67
فرويد / سارتر/ روبين / نيلوفر 77
فرياد / كيميايي / كاوش 78
فصل خون / حكيم رابط / زبانه 60
فصل گستاخي / ساعدي / نيل 49
فيلم در فيلم / بيضايي / روشنگران 73
فيلمنامه تاريخ سينماي ايران /تهامي نژاد/ سينما 72
فيلمنامه ها / گروهي / معاونت دانشجويي 77
Mـ قاتل/ لانگ / طاهري/ رز 50
قرمز / جيراني / توفيق آفرين 78
قصه هاي عامه پسند / تارانتينو / نوري زاده / ابريشم 77
قصه هاي مير كفن پوش/ بيضايي / ابتكار 63
كازابلانكا /كاچ /اوحدي / كليني / 71
كلاه پهلوي / دري / اسفار 67
كوير عشق / جمشيدي /مؤلف 71
گاو / ساعدي / آگاه 54
گبه / مخملباف / ني 75
گذر از ظلمات / حكيم رابط /توسعه 70
گروگان گيري / ماكز/ شريعت زاده / نيلوفر 69
گل و پرواز و پيوند / محمدين / مؤلف 65
گلستون / گروهي / انجمن سينماي جوانان 77
گنجينه آسماني / آويني/ ايثارگران 77
ماجرا/ آنتونيوني / طاهري / اشرفي 47
ماجراي نيمروز / فورمن /اعلم / سروش 70
مادر / پودوفكين /جهرمي / معاصر 63
مادر / مخملباف / حوزه هنري 65
ماندگار / رب گري يه / روبين / نيلوفر 76
مداد قديمي / كريمي/ نجوا 69
مدرسه رجايي / مخملباف / حوزه هنري 65
مرتضي و ما / پور احمد /ايثاگران 73
مرد سوم / گرين /اسلامي / ني 77
مردي براي تمام سال ها / دامادي / فرهنگي 77
مردي كه زياد مي دانست / هيچكاك / نوري / فيلم ايران 69
مرسدس / كيميايي / كاوش 77
مسافر / آنتونيوني / دهقاني / ني 77
مسافران / بيضايي / روشنگران 71
مسيحايي / مؤذني / برگ 72
مشروطه مشروعه / مخملباف / حوزه هنري 63
مظنونين هميشگي / مك كوراي / توراني / ساقي 78
معصومه / بارزجاني / مؤلف 70
مقرنس هاي خونين / شيباني / اسلامي 72
مقصد / بيضايي / روشنگران 77
من و گل و گياه / زماني / گرافيك 72
مولوس كورپوس / ساعدي / چشمه 78
مهر هفتم / برگمان / طاهري / رز 50
ميان اشباح / امجد / پيراسته 76
ميرزا تقي خان اميركبير / زاهدي / سروش 65
نبرد الجزيره / سوليناس / فرهادي /چشمه 63
نشان پنجم / اقدامي / امير كبير 76
نجات يافتگان / ملاقلي پور /سناء 78
نغمه تار / هدايت / شهر 73
نوبت عاشقي /مخملباف / ني 69
نور زمستاني / برگمان/ نعيمي / انجمن سينماي جوان 75
نون و گلدون / مخملباف / سخن 76
نياز / قاضي نظام / لك لك 71
وقت ديگر شايد / بيضايي / ابتكار 68
ويريديانا / بونوئل / طاهري / رز 50
ويريديانا / بونوئل / يزدانجو/ ديگر 78
هامون /مهرجويي / زمانه 71
هفت سامورايي / كوروساوا/ اوحدي / سروش 74
همچون در يك آينه / برگمن / طاهري / ابن سينا 46
همشهري كين / ولز / تأييدي / صدا و سيما 64
هنوز زنده ايم / كاوياني / حوزه هنري 71
هور در آتش / حميد نژاد / حوزه هنري 71
هيروشيما عشق من/ دوراس / طاهري / اشرفي 48
هيوا / ملاقلي پور / سناء دل 78
يادداشت كوئيلر/ پينتر / اكبري 76
يك اتفاق ساده / شهيد ثالث / ني 77
يك باغ پر از شكوفه / گروهي / انجمن سينماي جوان 74
يك مرد يك خرس/ جوزاني/ روزنه 70
منبع:فيلم نگار،ش 35
 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط