رنگ درماني
رنگ درماني


 

نويسنده: سارا زرگر
 
صورتي رنگ عشق است. کيفيت رنگ صورتي وابسته با مقدار رنگ قرمز موجود در آن است. سفيد نيروي نهفته کمال است و قرمز به شما کمک مي کند که به آن نيرو دست يابيد. صورتي ترکيب اين انرژي ها است. سايه هاي صورتي پررنگ مثل رنگ مگنتا در خنثي کردن تندي و زور و بي نظمي مؤثر هستند. در بعضي زندان ها از صورتي پررنگ براي کاستن رفتارهاي خشن استفاده مي کنند.
صورتي احساس توجه، لطافت، ارزشمندي، عشق و پذيرش را به ارمغان مي آورد.
اگر خواستار اين موارد در زندگي تان هستيد از مقداري رنگ صورتي در محيط اطرافتان استفاده کنيد:
* بروز احساس واقعي افراد نسبت به شما
* افزايش حس صداقت
* احساسات ملايم
* از بين رفتن بي نظمي
* استراحت
* پذيرش و رضايت

خواص سنگ هاي قيمتي صورتي رنگ
 

اگر مي خواهيد به عنوان يک انسان آرام و ساکت که خطري براي ديگران ندارد به نظر آييد، لباس صورتي بپوشيد. سايه هاي کم رنگ، زنانه تر هستند و سايه هاي پر رنگ سبب کاهش اختلاف و اصطکاک مي شوند.
منبع : نشريه راه موفقيت، شماره 15