شش راهکار شکستن سکوت مردان
شش راهکار شکستن سکوت مردان


 

تهيه و تنظيم: داود هراتيان
 

با ايماء و اشاره صحبت نکنيد
 

وقتي از همسرتان مي خواهيد که کاري را انجام دهد، بهتر است بگوييد: «مي شه اين کار رو انجام بدي؟» نه اين که «مي توني اين کار رو انجام بدي؟» بيشتر زنان در اين مواقع از کلمه ي
 
«مي توني» استفاده مي کنند، چرا که به نظر مي رسد مؤدبانه تر است. ولي در اين صورت، شما از همسرتان درباره ي توانايي او سئوال مي کنيد تا اين که از او بخواهيد کاري را انجام دهد. مردان ترجيح مي دهند که درخواست شما مستقيم باشد. هر چند ممکن است که در ابتدا سخت باشد، ولي بهتر است درخواست هاي تان را مستقيماً به همسرتان بگوييد. سعي کنيد دقيقاً آن چه را که مدنظر داريد، به او بگوييد و تنها به سرنخ ها و نشانه ها نپردازيد. بيشتر مردان صحبت مستقيم را به ايماء و اشاره ترجيح مي دهند.

به حاشيه نپردازيد
 

مردان توجه چنداني به جزييات اطراف خود ندارند. براي آن ها مهم نيست که پرده هاي خانه فلاني چه رنگي بود يا بلوز پشمي فلان خانم دستباف بود يا نه! پس سعي کنيد حد الامکان از پرداختن به جزييات، نزد همسرتان چشم پوشي کنيد مگر اين که او مرد نکته سنج و ظريفي باشد که اين هم بسيار نادر است!

منظور همسرتان را به درستي درک کنيد
 

وقتي از او مي خواهيد که نظرش را راجع به چيزي بگويد، مطمئن شويد که منظورش را فهميده ايد، در غير اين صورت دوباره بپرسيد تا مطمئن شويد. مثلاً وقتي مي خواهيد لباسي را بخريد از او نظرخواهي کنيد. شايد بگويد که چندان برايش مهم نيست و هر چه که شما بپسنديد، او هم مي پسندد. ا ما وقتي لباس را خريديد ممکن است رنگش را چندان جالب نداند. بنابراين قبل از خريد، بهتر است رنگ لباس را به او نشان دهيد تا نظرش را دقيقاً بدانيد، حتي اگر بگويد برايش فرقي ندارد.

او را به گوش نکردن حرف هاي تان متهم نکنيد
 

اين کار شما حس تحقير و ناپختگي را در همسرتان ايجاد مي کند و او شما را همانند کنترل کننده يي براي خود خواهد ديد. مطالب و گفته هاي خود را کوتاه کنيد و مطمئن باشيد که او هم گوش مي کند.

وقتي که به حرف هاي تان گوش مي دهد، از او تشکر کنيد
 

مردان به اين نوع تأييد و تصديق، از جانب شما نياز دارند. آنان اغلب احساس مي کنند، بر لبه ي پرتگاهي قرار دارند و نمي توانند نيازها و خواسته هاي همسرشان را کاملاً دريابند. به همسرتان کمک کنيد تا اعتماد به نفس بيشتري را حس کند و اين کار را با تقدير و تشکر از تلاش هايش انجام دهيد. اين برخورد شما، اشتياق او را جهت بهبود ارتباط با شما بيشتر خواهد کرد.

به ديگران بگوييد که همسرتان شما را درک مي کند
 

زماني که با دوستان و نزديکان هستيد، به آنان بگوييد که همسرتان چقدر شما را درک مي کند. با اين کار، او احساس مي کند که يک مرد افسانه يي و اسطوره يي است و به زودي نيز شنونده ي خوبي براي شما خواهد بود.
منبع: 7 روز زندگي، شماره 106.