انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (3)

1. بانک عمران، سرمایه 4 میلیارد ریال، دارایی 110112 میلیون ریال (اسفند 56) بنیاد پهلوی کلیه ی سهام. 2. بانک ایرانشهر، سرمایه 3 میلیارد ریال، دارایی 36747 میلیون ریال (اسفند 55) بنیاد پهلوی 30% سهام.
شنبه، 1 مهر 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (3)
انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (3)

 

نقش بنیاد پهلوی در اتلاف سرمایه های ملی

بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات سرمایه گذاری
1. بانک عمران، سرمایه 4 میلیارد ریال، دارایی 110112 میلیون ریال (اسفند 56) بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
2. بانک ایرانشهر، سرمایه 3 میلیارد ریال، دارایی 36747 میلیون ریال (اسفند 55) بنیاد پهلوی 30% سهام.
3. بانک داریوش، سرمایه 2 میلیارد ریال، دارایی 24146 میلیون ریال (اسفند 56) بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
4. بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، سرمایه 3040 میلیون ریال، دارایی 21642 میلیون ریال (اسفند 55) بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
5. بانک اعتبارات ایران، سرمایه 2 میلیارد ریال، دارایی 113458 میلیون ریال، شفیق ها (فرزندان اشرف) سهامدار عمده.
6. بیمه ی ملی ایران، سرمایه 150 میلیون ریال، بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
7. شرکت عمران ترنیوال ایران، بنیاد پهلوی و سه شرکت خارجی سهامداران.
8. شرکت سرمایه گذاری عمران، بنیاد پهلوی سهامدار عمده
9. شرکت ایرانشهر فینانس، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
10. شرکت آریا لیسینگ، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
11. بانک صنعتی شهریار، سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی جزو سهامداران.
12. شرکت بین المللی توسعه و عمران، سرمایه 70 میلیون ریال، بنیاد اشرف پهلوی و دو شرکت خارجی سهامداران.
13. شرکت خدمات بیمه ای خاورمیانه، بنیاد اشرف پهلوی کلیه ی سهام.
14. مرکز بین المللی پروژه های ایران، رورا پهلوی (زن احمدرضا) و یک شرکت آلمانی، کلیه ی سهام.
15. شرکت پس انداز وام مسکن کورش، بنیاد پهلوی و خیریه ی فرح پهلوی جزو سهامداران.
16. شرکت وام و پس انداز اکباتان، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
17. شرکت عمران فینانسیه، مرکز در ژنو برای سرمایه گذاری در خارج از کشور، بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
18. فرست ویسکانسین کوریوریشن، بنیاد پهلوی 5 درصد سهام.

صنایع فلزی

1. شرکت جنرال موتورز ایران، سرمایه 900 میلیون ریال، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
2. شرکت جیپ، سرمایه 600 میلیون ریال، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
3. شرکت هپکو، مونتاژ ماشین های راهسازی و دیگر خودروهای سنگین، سرمایه 700 میلیون ریال، بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
4. شرکت تولید شاسی و بدنه ی اتومبیل در ایران، سرمایه 600 میلیون ریال، بنیاد پهلوی و شرکت آلمانی تیسن کلیه ی سهام.
5. شرکت پیشتازان، موتورسیکلت و دوچرخه، شهناز پهلوی با مشارکت شرکت هوندای ژاپن، کلیه ی سهام.
6. شرکت تولیدی تیزرو، شهناز پهلوی سهامدار عمده.
7. شرکت پرسیان متال فورمز، تولید پروفیل فلزی و جراثقال سقفی، سرمایه 108 میلیون ریال، پهلبدها سهامدار عمده.
8. گروه کارخانه های نورد آلومینیم، عبدالرضا پهلوی سهامدار عمده.
9. شرکت ایران - جان دیر، مونتاژ تراکتور، سرمایه ی اولیه 700 میلیون ریال، عبدالرضا پهلوی سهامدار عمده.
10. شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه، منیژه پهلوی (همسر غلامرضا) سهامدار عمده.
11. شرکت نورد و لوله ی اهواز، سازمان شاهنشاهی خدمات و بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
12. شرکت صنعتی ایر تراکستون، ساخت جرثقیل، اهرم و غیره، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
13. شرکت داک تیران، تولید لوله های چدنی، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
14. شرکت آلوم پارس، تولید وسایل آلومینیومی، شمس پهلوی جزو سهامداران.

صنایع متفرقه

1. شرکت بریجستون ایران، سرمایه 1850 میلیون ریال، محمودرضا پهلوی با مشارکت دو شرکت ژاپنی سهامدار عمده.
2. شرکت تولیدی کیان تایر، (بی. اف. گودریچ سابق)، بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
3. شرکت زگالتش، ساخت آند، کاتد و الکترولود، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
4. شرکت تارابگین، ساخت انواع عایق های حرارتی و صوتی، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
5. شرکت کارخانه های مداد ایران، موقوفه ی آرامگاه پهلوی کلیه ی سهام.
6. شرکت لادال، تولید مواد شیمیایی، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
7. گروه صنایع کاغذ پارس، سازمان شاهنشاهی خدمات. سهامدار عمده.
8. شرکت حریر پارس. سازمان شاهنشاهی خدمات سهامدار عمده.
9. شرکت داروپخش، سرمایه 1200میلیون ریال، داروسازی، سازمان شاهنشاهی خدمات کلیه ی سهام.
10. شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه، تولید شیشه ی جام با مشارکت شرکت گلاوریل - بلژیک، خیریه ی فرح پهلوی جزو سهامداران.
11. شرکت شل شیمیایی ایران، تولید مواد شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی با مشارکت شرکت شل - هلند. شهرام پهلوی نیا سهامدار عمده.

صنایع نساجی

1. شرکت شه باف، سرمایه 480 میلیون ریال، محمودرضا پهلوی سهامدار عمده.
2. شرکت ایران پوپیلن، سرمایه 200 میلیون ریال، محمودرضا پهلوی جزو سهامداران.
3. ریسندگی و بافندگی آذر اصفهان، شهرام پهلوی نیا جزو سهامداران.
4. شرکت ریسندگی و بافندگی کرج، غلامرضا پهلوی و خانواده اکثریت سهام.

صنایع ساختمانی

1. شرکت سیمان فارس و خوزستان، سرمایه هفت میلیارد ریال بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
2. شرکت سیمان آبیک قزوین، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
3. شرکت سیمان تهران، بنیاد پهلوی، سهامدار عمده.
4. شرکت صنایع سیمان غرب، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
5. شرکت پارسوئد، ایجاد قطعات پیش ساخته ی ساختمانی، سازمان شاهنشاهی خدمات جزو سهامداران.
6. شرکت آجر جنوب، محمودرضا پهلوی اکثریت سهام.
7. شرکت گچ تهران، بنیاد پهلوی و شهرام پهلوی نیا، جزو سهامداران.
8. شرکت ایرانیت، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
9. شرکت پلاست ایران، تولید لوازم ساختمانی، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
10. شرکت پریفاب، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
11. شرکت آهک چالوس. مهدی بوشهری، (شوهر اشرف) جزو سهامداران.

معادن

1. شرکت معدنی سنگواره، بنیاد پهلوی 40 درصد سهام.
2. شرکت آبسنگ، خیریه ی فرح جزو سهامداران.
3. شرکت فیروزه ی مشهد، محمودرضا پهلوی اکثریت سهام.
4. شرکت صنعتی شهوند، محمودرضا پهلوی سهام دار عمده.
5. شرکت معدنی دونا، محمودرضا پهلوی سهامدار عمده.
6. شرکت معدنی ایران و رومانی، محمودرضا پهلوی جزو سهامداران.
7. شرکت معادن نورکان، محمودرضا پهلوی سهامدار عمده.

شرکت های ساختمانی

1. سازمان نوسازی و عمران اراضی غرب تهران، بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
2. سازمان عمران کیش، با سرمایه گذاری حدود 200 میلیون دلار بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
3. شرکت عمران و آپارتمان سازی خوردین، بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
4. شرکت ساختمانی عمران تکلار، بنیاد پهلوی و دو شرکت یونانی و دانمارکی کلیه ی سهام.
5. شرکت عمرانی و شهرسازی شمیران نو. بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
6. شرکت ساختمانی آربیتا، بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
7. شرکت ساختمانی فرانکور ایرانین، بنیاد پهلوی کلیه ی سهام.
8. شرکت مونتکس ایران، بنیاد پهلوی و یک شرکت آلمانی کلیه ی سهام.
9. شرکت آتی ساز، بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
10. شرکت خانه سازی اسکان ایران. بنیاد پهلوی و شرکت امریکایی رینولدز کونستراکشن، کلیه ی سهام.
11. لتمال کن، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
12. شرکت نوکار. بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
13. شرکت ساختمانی گلزار، بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
14. شرکت ساختمانی کلبه، محمودرضا پهلوی سهامدار عمده.
15. شرکت میم- جیم- میم. محمودرضا پهلوی اکثریت سهام.
16. شرکت عمران ملک شهر (ساختمان یک شهرک در نزدیکی اصفهان)، محمودرضا پهلوی سهامدار عمده.
17. شرکت خانه سازی و توسعه ی تهران بزرگ. محمودرضا پهلوی سهامدار عمده.
18. شرکت شهرسازی و ساختمانی فرح آباد. محمودرضا پهلوی اکثریت سهام.
19. شرکت نشیران. کیوان پهلوی نیا فرزند فاطمه.
20. گروه مهندسین مشاور لوترک، کیوان پهلوی نیا فرزند فاطمه.
21. شرکت سهامی مهندسی و نوسازی ایران مونیر. شهرام پهلوی نیا با مشارکت یک گروه فرانسوی، کلیه ی سهام.
22. شرکت کایدسمیت اینترنشنال، شهرام پهلوی نیا با مشارکت یک گروه خارجی، کلیه ی سهام.
23. شرکت خانه سازی الهیه، شهرام پهلوی نیا، اکثریت سهام.
24. شرکت مهندسی و ساختمانی ایران نیهون. شهرام پهلوی نیا، به اضافه یک گروه شرکت های ژاپنی، کلیه ی سهام.
25. شرکت مهستان، بنیاد اشرف پهلوی، کلیه ی سهام.
26. شرکت گسترش شمال شهیاد، سرمایه 1000 میلیون ریال، اشرف پهلوی کلیه ی سهام.
27. شرکت سازانکو، بنیاد اشرف پهلوی و یک شرکت خارجی، کلیه ی سهام.
28. شرکت ث.ز.آ: مهدی بوشهری و یک گروه خارجی، کلیه ی سهام.
29. شرکت عمران شهر صنعتی ساوه، شهباز پهلبد (پسر شمس پهلوی) اکثریت سهام.
30. شرکت فیاتک، شهر آزاد پهلبد (دختر شمس) و یک شرکت ایتالیایی، اکثریت سهام.
31. شرکت آناهیتا، شهباز پهلبد، اکثریت سهام.
32. شرکت ایران موبیل هومز، شهیار پهلبد (پسر شمس)، اکثریت سهام.
33. شرکت ساختمانی فرامین، شهباز پهلبد، اکثریت سهام.
34. شرکت شهر صنعتی کورش، شهباز پهلبد، اکثریت سهام.
35. شرکت کورش بنا، شهباز پهلبد، جزو سهامداران.
36. شرکت ساختمانی و مهندسی مهرشهر، شهباز پهلبد اکثریت سهام.
37. شرکت مهندسی و ساختمانی ایرا، پهلبدها، کلیه ی سهام.
38. شرکت ایراسر، پهلبدها، کلیه ی سهام.
39. شرکت سازگان، شهباز پهلبد، جزو سهامداران.
40. شرکت ایرا- اسپی کاپاگ، پهلبدها و یک شرکت فرانسوی، کلیه ی سهام.
41. شرکت ساختمانی خطوط لوله ی ایرا، پهلبدها.
42. شرکت سامان ایران، شهرام پهلوی نیا، جزو سهامداران.
43. شرکت تمیشان. غلامرضا پهلوی، 40 درصد سهام.
44. شرکت اینداستریال هومز اینترناشنال، غلامرضا پهلوی و منیژه پهلوی، کلیه ی سهام.
45. شرکت سودتگ ایران، شفیق ها، سهامدار عمده.

صنایع غذایی، واحدهای کشاورزی و دامداری

1. شرکت تولیدی قند کرج، بنیاد پهلوی، اکثریت سهام.
2. شرکت قند پارس. بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
3. شرکت قند مرودشت، بنیاد پهلوی، اکثریت سهام.
4. شرکت تولیدی کارخانه ی قند و تصفیه ی شکر اهواز، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
5. شرکت قند دزفول، بنیاد پهلوی، اکثریت سهام.
6. شرکت قند شاه آباد، بنیاد پهلوی، اکثریت سهام.
7. شرکت قند فسا، بنیاد پهلوی، اکثریت سهام.
8. شرکت قند کرمانشاه، بنیاد پهلوی، سهامدار عمده.
9. شرکت قند لرستان، بنیاد پهلوی، سهامدار عمده.
10. شرکت زرنوش، بنیاد پهلوی، سهامدار عمده.
11. شرکت کشت و صنعت جیرفت، بنیاد پهلوی 20% سهام.
12. شرکت کشت و صنعت ایران و امریکا، بنیاد پهلوی، سهامدار عمده.
13. شرکت ایران شل - کات، بنیاد پهلوی 10% سهام.
14. شرکت دامداری و کشاورزی ایران اسکاتیش، بنیاد پهلوی و شمس پهلوی، اکثریت سهام.
15. شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران، بنیاد پهلوی، جزو سهامداران.
16. شرکت تولیدی وردا، کارخانجات سرکه سازی و تولید مواد غذایی، نیلوفر پهلوی نیا (دختر حمیدرضا)، سهامدار عمده.
17. شرکت کشت و صنعت شهیاران، محمودرضا پهلوی، اکثریت سهام.
18. شرکت کشاورزی کیان شهر، محمودرضا پهلوی، اکثریت سهام.
19. شرکت صنایع کشاورزی گل تپه، محمودرضا پهلوی، سهامدار عمده.
20. شرکت عمران روستایی ایران، شهرام پهلوی نیا، سهامدار عمده.
21. کارخانه ی کشمش تاکستان، بنیاد پهلوی، کلیه ی سهام.
22. شرکت تولیدی عمران دشت، تولید خوراک دام و طیور و تولید الکل، بنیاد پهلوی اکثریت سهام.
23. شرکت کشاورزی و آبیاری نیولا، کیوان پهلوی نیا اکثریت سهام.
24. شرکت صنایع روغن نباتی شکوفه ی آریا، بنیاد پهلوی و فاطمه پهلوی، اکثریت سهام.
25. شرکت کی دشت، شهناز پهلوی و شوهرش (خسرو جهانبانی)، اکثریت سهام.
26. شرکت جهان مورا، شهناز پهلوی و شوهرش، اکثریت سهام.
27. شرکت تولید ابریشم ایران، شهرام پهلوی نیا و یک گروه ژاپنی، کلیه ی سهام.
28. مجتمع دامپروری و شیر پاستوریزه ی شهفر، شهرام پهلوی نیا، جزو سهامداران.
29. شرکت گله، ایجاد واحدهای کشت و صنعت، اشرف پهلوی، کلیه ی سهام.
30. شرکت بذر پیشرو، عبدالرضا پهلوی، سهامدار عمده.
31. سازمان کشاورزی دشت ناز، عبدالرضا پهلوی، کلیه ی سهام.
32. شرکت شهپرین، احمدرضا و روزا پهلوی، کلیه ی سهام.
33. شرکت تهران بوره، واردات گوشت و غلات، احمدرضا و روزا پهلوی، اکثریت سهام.
34. سازمان کشاورزی علی پهلوی، علی پهلوی، (پسر علی رضا) کلیه ی سهام.
35. کشت و صنعت تمیشان، غلامرضا پهلوی، 40% سهام.
36. شرکت کشاورزی پارسی شهر، غلامرضا پهلوی، اکثریت سهام.
37. کشت و صنعت دشت آجی، غلامرضا پهلوی، اکثریت سهام.
38. شرکت کشاورزی و عمرانی سبزدشت، غلامرضا پهلوی اکثریت سهام.
39. شرکت تولیدی سیاک، غلامرضا پهلوی، سهامدار عمده.
40. شرکت کشت و صنعت کارون، بنیاد پهلوی، جزو سهامداران.
41. شرکت لبنیات پاستوریزه ی پاک، مهدی بوشهری، جزو سهامداران.
منبع: نشریه 15خرداد، شماره ی 4

 

 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط