0
ویژه نامه ها

نماد‌های نجومی و معنی آنها

سمبل‌های نجومی نمایانگر اجرام آسمانی گوناگونی می‌باشند. این مقاله مطالبی بیشتری را درباره‌ی سمبل‌های نجومی در اختیار شما قرار می‌دهد . . .
نماد‌های نجومی و معنی آنها
نماد‌های نجومی و معنی آنها

 

ترجمه و تألیف: حمید وثیق زاده انصاری
منبع:راسخون 
سمبل‌های نجومی نمایانگر اجرام آسمانی گوناگونی می‌باشند. این مقاله مطالبی بیشتری را درباره‌ی سمبل‌های نجومی در اختیار شما قرار می‌دهد . . .
نماد‌های نجومی و معنی آنها

آیا می‌دانستید؟

سمبل خورشید، ماه و سیّاره‌ی کوتوله‌ی پلوتو هم برای استفاده در علم نجوم و هم در کار برد شبه علم ستاره شناسی (طالع بینی) پدید آمده و گسترش یافته‌اند.
نخستین سمبل‌های نجومی در متون یونان باستان مشاهده شده‌اند. با این حال این سمبل‌ها به طور طبیعی اجرام آسمانی‌ای که در قرون وسطی به اکتشاف رسیدند را کم داشتند. به مرور زمان که سیاراتی بیشتر، قمرها، سیاره‌های کوتوله و شهاب سنگ‌ها کشف شدند به آنها نام‌ها و سمبل‌هایی بر حسب اجماع دادند.
این سمبل‌ها صرفاً شکل‌هایی بی معنی که به طور تصادفی به جرم آسمانی خاصی مرتبط شده باشند نیستند. این سمبل‌ها نشان دهنده‌ی نام سیاره در متون باستان بودند و از این رو بایستی به شکلی ناگسستنی با وجودی که نمایانگر آن می‌بودند پیوند داده می‌شدند. این سمبل‌ها اغلب اسطوره شناسی پشت نام این سیارات را به نمایش می‌گذارد. از طرف دیگر زمین چیزی که طنین انداز نوشته‌های باستان باشد نشان داده نشده است. سیاره‌ی زمین با دایره‌ای که به چهار ربع دایره تقسیم شده است نمایش داده شده است ــ جهانی را نشان می‌دهد که از چهار جهت به چهار ربع دایره تقسیم شده است.
در این جا سمبل‌های نجومی برجسته و معانی آنها ذکر شده‌اند.
سمبل‌های نجومی و آنچه که مظهر آن می‌باشند
نماد‌های نجومی و معنی آنها
خورشید به شکل یک دایره با نقطه‌ای در وسط آن نشان داده شده است. این امر نشان دهنده‌ی سرشت مرکزی خورشید در منظومه‌ی شمسی می‌باشد. این سمبل در دوره‌ی رنسانس پدید آمد؛ سمبل کهن‌تر یونانی برای خورشید دایره‌ای را به همراه مخروطی بر روی آن نشان می‌دهد. باز گفت‌های باستان خورشید را با یک پرتو نمایش می‌دادند.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
ماه به صورت هلالی واضح نشان داده می‌شود. ماه برای اختر شناسان دوران باستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود چرا که ماه در تاریکی شب درخشان‌ترین جسم در آسمان بود. کسی بر این امر واقف نبود که ماه قمر سیاره‌ی زمین است و یا این که درخشش آن از بازتاب نور خورشید می‌باشد.

سیارات

نماد‌های نجومی و معنی آنها
سیاره‌ی عطارد به وسیله‌ی گونه‌ای از عصای پیک با سبکی خاص نشان داده می‌شود. نام عطارد پس از نام یک خدای رومی با همین اسم (مرکوری) نام گذاری شده است. مرکوری و همتای یونانی‌اش هرمس در حالی که عصای پیکی را در دست دارند نشان داده می‌شوند. اتفاقاً عصای پیک به طور اشتباهی برای نشان دادن حوزه‌ی پزشکی به کار گرفته شد که در واقع با استفاده از عصای اسکلی پیوس نشان داده می‌شود.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
سیاره‌ی ونوس پس از الهه‌ی نام دهنده‌ی رومی زیبایی، عشق و آمیزش جنسی نام گذاری شد. الهه ونوس آینه‌ای دستی داشت. سمبل سیاره‌ی ونوس نمایانگر این اثر باستان می‌باشد. به دلیل ارتباط این سیاره با الهه‌ی زیبایی و عشق، سمبل ونوس برای نشان دادن جنسیت زنانه به کار گرفته شده است.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
سمبل زمین همانگونه که قبلاً نیز گفته شد نشان دهنده‌ی چهار ربع دایره‌ی به وجود آمده به وسیله‌ی خط استوا و نصف النهار گرینویچ می‌باشد. به نظر می‌رسد سمبل دیگر کره‌ی زمین که شکل معکوس سمبل ونوس می‌باشد نمایانگر قدرت مسیح بر روی زمین باشد هرچند این سمبل (احتمالاً ناخواسته) به طور دقیقتر کج شدگی محوری ونوس را نشان می‌دهد که معکوس شده است و به تناظر نزدیک به آن چه زمین دارد می‌باشد.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
مریخ که نام خدای جنگ بر روی آن گذارده شده است با یک سپر و نیزه نمایش داده می‌شود. این سمبل نیز به دلیل نقش تقریباً انحصاری گروه مردان به عنوان جنگجو در دوران باستان برای نشان دادن جنسیت مردانگی به کار گرفته می‌شود. این سمبل هم چنین سمبل متالوژی برای آهن می‌باشد دلیلی محکمتر برای مرتبط ساختن آن با جنگجویان.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
سیاره‌ی ژوپیتر (مشتری) که بزرگترین سیاره می‌باشد پس از پادشاه خدایان، معادل رومی واژه‌ی یونانی زئوس نام گذاری شده است. سمبل آن می‌تواند هم به معنی عقاب باشد که وسیله‌ی زئوس می‌باشد و یا صاعقه که سلاح وی است. این سمبل هم چنین می‌تواند حرف “Z” (زتا) باشد، خط عمودی نشان دهنده‌ی مخفف آن می‌باشد.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
زحل (کیوان) پس از خدای کشاورزی نام گذاری شده است و با یک داس نشان داده می‌شود. هر چند این سمبل به شکل حرف “H” تزئین شده است اما به رابطه‌ی بین دومین سیاره‌ی بزرگ و خدای کشاورزی دلالت دارد.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
سمبل اورانوس می‌تواند به دو معنا باشد. این سیاره پس از نام خدای آسمان نام گذاری شد و این سمبل می‌تواند آمیزه‌ای از خورشید و مریخ یاشد. آسمان در اسطوره شناسی یونان با نور خورشید روشن می‌گردید و با قدرت مریخ اداره می‌شد. این سمبل هم چنین آمیزه‌ای از سمبل‌های متالوژی آهن و طلا می‌باشد. این سمبل نمایانگر فلز تازه کشف شده‌ی پلاتین قرار گرفت. پلاتین "طلای سفید" خوانده می‌شد و در مخلوطی با آهن یافت شد. سمبل قبلی اورانوس حرف ابتدای نام کاشف آن هرشل را در برمی‌گرفت. این سمبل عبارت بود از دایره‌ای به همراه حرف “H” تزئین شده در بالای آن.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
سمبل نپتون مظهر نیزه‌ی سه سر نپتون خدای رومی دریا، برابر با پوسوئیدون خدای یونانی می‌باشد. سمبل قبلی نپتون به مانند اورانوس حرف ابتدای نام کاشف آن را در برمی‌گرفت. این سمبل عبارت بود از یک دایره به همراه حرف “LV” تزئین شده در بالای آن که مخفف شیشه می‌باشد.
نماد‌های نجومی و معنی آنها
پلوتو که قبلاً یک سیاره دانسته می‌شد با تزئینی از حروف “PL” که هم چنین مخفف پرسیوال لوئل نام کاشف آن می‌باشد نمایش داده می‌شد.
نمادهای زودیاک و آن چه مظهر آن می‌باشند
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج میش یا حمل
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج گاو یا ثور
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج دو پیکر یا جوزا
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج خرچنگ یا سرطان
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج شیر یا اسد
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج خوشک یا سنبله
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج ترازوک یا میزان
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج کژدم یا عقرب
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج نیماسپ یا قوس
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج نازیکان یا جدی
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج دول یا دلو
نماد‌های نجومی و معنی آنها
برج ماهی یا حوت
این سمبل‌های نجومی عمدتاً در متون قدیمی یافت می‌شوند؛ این سمبل‌ها به ندرت در ادبیات مدرن امروزی به کار برده می‌شوند. نمادهای زودیاک هنوز هم به کار برده می‌شوند اما در چنان شکلهای بسیاری یافت می‌شوند که سمبل‌های اصلی چندان به حساب نمی‌آیند. سمبل‌های نجومی گاهی برای خورشید و زمین به کار گرفته می‌شوند و سمبل ماه اغلب با یک هلال نشان داده می‌شود اما دیگر سیارات امروزه بسیار به ندرت با سمبل‌های اسطوره‌ی نام خود نشان داده می‌شوند.
در دنیای امروزی بسیاری از سمبل‌ها برای نشان دادن مفاهیمی کاملاً متفاوت به کار برده می‌شوند. البته سمبل ونوس و مریخ به ترتیب نمایانگر جنسیت مؤنث و مذکر می‌باشند. جدای از این مطلب سمبل ماه به عنوان بخشی غیر قابل جای گزین از سمبل اسلام در همه جا فراگیر می‌باشد. 

 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
طرز تهیه سه نوع سوفله خاص
طرز تهیه سه نوع سوفله خاص

طرز تهیه سه نوع سوفله خاص

مبین | سوره مبارکه توحید (اخلاص) / استاد شهریار پرهیزگار
مبین | سوره مبارکه توحید (اخلاص) / استاد شهریار پرهیزگار

مبین | سوره مبارکه توحید (اخلاص) / استاد شهریار پرهیزگار

سه مورد از محبوب ترین غذا های لبنان
سه مورد از محبوب ترین غذا های لبنان

سه مورد از محبوب ترین غذا های لبنان

موارد مصرف و عوارض جانبی سرترالین
موارد مصرف و عوارض جانبی سرترالین

موارد مصرف و عوارض جانبی سرترالین

طرز تهیه چند غذای پرطرفدار خارجی
طرز تهیه چند غذای پرطرفدار خارجی

طرز تهیه چند غذای پرطرفدار خارجی

عجایب معماری و شهر سازی مدرن در سنگاپور
عجایب معماری و شهر سازی مدرن در سنگاپور

عجایب معماری و شهر سازی مدرن در سنگاپور

موارد مصرف و عوارض جانبی آموکسی سیلین
موارد مصرف و عوارض جانبی آموکسی سیلین

موارد مصرف و عوارض جانبی آموکسی سیلین

دستور تهیه سه مدل پیتزای خاص و خوشمزه
دستور تهیه سه مدل پیتزای خاص و خوشمزه

دستور تهیه سه مدل پیتزای خاص و خوشمزه

سخن آوا | همّت بلند / استاد عالی
سخن آوا | همّت بلند / استاد عالی

سخن آوا | همّت بلند / استاد عالی

موارد مصرف وعوارض جانبی وارفارین
موارد مصرف وعوارض جانبی وارفارین

موارد مصرف وعوارض جانبی وارفارین

موارد مصرف و عوارض جانبی متفورمین
موارد مصرف و عوارض جانبی متفورمین

موارد مصرف و عوارض جانبی متفورمین

شایع ترین بیماری های ارتوپدی را بشناسیم
شایع ترین بیماری های ارتوپدی را بشناسیم

شایع ترین بیماری های ارتوپدی را بشناسیم

بیمـارستـان موقـوفـه مفـرح
بیمـارستـان موقـوفـه مفـرح

بیمـارستـان موقـوفـه مفـرح

تلاوت زیبای استاد شحات انور از آیه 16 سوره انشقاق
تلاوت زیبای استاد شحات انور از آیه 16 سوره انشقاق

تلاوت زیبای استاد شحات انور از آیه 16 سوره انشقاق

کتمان ابن قتیبه از وقوع سوزاندن درب خانه حضرت زهرا(علیها السلام)
کتمان ابن قتیبه از وقوع سوزاندن درب خانه حضرت زهرا(علیها السلام)

کتمان ابن قتیبه از وقوع سوزاندن درب خانه حضرت زهرا(علیها السلام)

چگونه همه گیری ها پایان می یابد؟
چگونه همه گیری ها پایان می یابد؟

چگونه همه گیری ها پایان می یابد؟

تقسیم عادلانه فضای مسجد/ استاد قرائتی
تقسیم عادلانه فضای مسجد/ استاد قرائتی

تقسیم عادلانه فضای مسجد/ استاد قرائتی

طرز تهیه چند مدل املت فرنگی خوشمزه
طرز تهیه چند مدل املت فرنگی خوشمزه

طرز تهیه چند مدل املت فرنگی خوشمزه

جهنم کار خدا نیست!/ استاد انصاریان
جهنم کار خدا نیست!/ استاد انصاریان

جهنم کار خدا نیست!/ استاد انصاریان

نقش اصلی سفارت آمریکا در بغداد
نقش اصلی سفارت آمریکا در بغداد

نقش اصلی سفارت آمریکا در بغداد

ترتیل قرآن کریم/ محمود شحات انور: سوره حجرات
ترتیل قرآن کریم/ محمود شحات انور: سوره حجرات

ترتیل قرآن کریم/ محمود شحات انور: سوره حجرات