0
ویژه نامه ها

زمینه سازهای انحراف جنسی

معمولاً نخستین گام برای برقراری روابط نامشروع یا تحریک جنسی در فرد و فراهم شدن انحراف جنسی، نگاه هوس آلود است. در روایات، از این نوع نگریستن به شدت نهی شده است؛ چنان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
زمینه سازهای انحراف جنسی
زمینه سازهای انحراف جنسی

 

نویسنده: غلامرضا نور محمدی
 

1. ارتباط دیداری

معمولاً نخستین گام برای برقراری روابط نامشروع یا تحریک جنسی در فرد و فراهم شدن انحراف جنسی، نگاه هوس آلود است. در روایات، از این نوع نگریستن به شدت نهی شده است؛ چنان که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
هر کس چشمان خودش را از [نگاه] حرام پر سازد، خداوند در روز قیامت چشمان وی را از آتش پر خواهد ساخت، مگر این که توبه نمایدو برگردد.(1)

2. ارتباط کلامی

بی شک نوع سخن گفتن و صداهای محرک می تواند احساس جنسی را تهییج کند. از این رو، یکی از راه های پیشگیری تحریک جنسی، نوع گفتار و صدای زن است.
از نظر قرآن، زن حق ندارد در گفتار خود نرمش زنانه به کار برد؛ چرا که ممکن است موجب تحریک گردد. در قرآن کریم به صراحت به این بیماری روانی (2) اشاره شده که برخی عامدانه به صدای زن گوش می دهند. از همین رو، قرآن از زنان می خواهد صدایشان را لطیف و نازک نسازند تا مبادا با پاسخ بیمار گونه فرد شنونده رو به رو گردند:
با نرمی ونازکی با مردان سخن مگویید، مبادا آن که در دلش بیماری [شهوت] است، به طمع افتد، بلکه [با وقار] درست سخن گویید.(3)
در روایات اشاره شده که حتی از سلام کردن به زن جوان نیز بپرهیزید؛ چرا که ممکن است پاسخ زن موجب تحریک مرد شود. امام صادق(علیه السلام) می فرماید:
امیر مؤمنان(علیه السلام) به زنان سلام می کردند، ولی سلام کردن بر زنان جوان را ناپسند می شمردند و می گفتند: بیم دارم صدای زن جوان مرا به شگفتی بیندازد و گناهی که بر من وارد می شود، بیش از پاداشی باشد که خواستار آن هستم.(4)
بنابراین همان گونه که زنان نباید صدای خود را نرم و نازک کنند تا مورد طمع بیمار دلان قرار نگیرند، بر مردان نیز لازم است که به منظور پیش گیری از گناه و انحراف جنسی، از شنیدن صدای محرک زنان خودداری ورزند و جز به ضرورت عقلی و شرعی، با آنان سخن مگویند.

3. ارتباط بدنی

به طور کلی مردان بیشتر با دیدن بر انگیخته می شوند و زنان با تماس بدنی. به همین دلیل است که مخاطب مجله ها و فیلم های شهوانی بیشتر مردان اند تا زنان. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
هر کس به زنی که بر او نامحرم است دست دهد، به خشم خداوند گرفتار آمده است و هر کس زن نامحرمی را بغل کند، در زنجیری از آتش با شیطان همراه گردد و هر دو در آتش افتند.(5)

4. خلوت با نامحرم

طبیعی است که اگر زن و مرد نامحرمی در یک مکان قرار گیرند و شخص سومی در کنار آنان نباشد، آنان گناهی مرتکب نشده اند، اما به منظور پیشگیری از زمینه لغزش، این رفتار مورد نکوهش قرار گرفته و از آن به زنگ خطر یاد شده است. بی گمان خلوت زن و مرد در هر مکان (اداره، دانشکده وحتی مسجد) در شعله ور ساختن انگیزه جنسی اثر گذار است. نقل شده که ابلیس به موسی (علیه السلام) گفت:
ای موسی! با زنی خلوت مگزین و زنی نیز با تو خلوت نگزیند؛ زیرا هیچ مردی با زنی و زنی با مردی در خلوت قرار نمی گیرد، مگر آنکه همنشین آنان از یاران من خواهد بود.(6)

5. سخت گیری در ازدواج و افزایش سن ازدواج

بی تردید یکی از مهم ترین عوامل بیرونی و زمینه ساز تمایل به روش های انحرافی برای ارضای میل جنسی، فراهم نبودن بستر ازدواج برای جوانان است.

6. عوامل مهیج رفتاری

افزایش صحنه ها و رفتارهای مهیج جنسی در سطح اجتماع نیز می تواند عامل تحریک جنسی باشد. استفاده از انواع موسیقی های مهیج، لباس های تحریک کننده، تشکیل مهمانی ها و شب نشینی های خاص و مصرف قرص های روان گردان و نیز استفاده از آرایش های غلیظ و مواد خوش بو کننده، نخستین گام در جذب افراد است. بسیاری از افراد که ترویج دهنده عوامل مهیج جنسی اند، این چنین بهانه می آورند که من راه خودم را می روم و این دیگران اند که نباید نگاه کنند. بی شک این توجیه فقط نوعی مکانیسم دفاعی فرافکنی برای این افراد است تا خود را دچار استرس نکنند. در متون دینی استفاد از عوامل مهیج جنسی نهی گردیده؛ چرا که سبب می شود فرد کنترل خود را در برابر میل جنسی از دست بدهد.
حال برخی از این عوامل را بر می شمریم:

یک. راه رفتن تحریک آمیز

بی تردید نحوه راه رفتن زنان و سر و صدای کفش و زینت آلات آنان نباید به گونه ای باشد که موجب جلب توجه و تحریک دیگران شود. در قرآن کریم آمده است:
زنان در هنگام راه رفتن، پاهای خود را به زمین نکوبند تا آن زینتی که پنهان کرده اند، آشکار گردد.(7)
حضرت داود(علیه السلام) گفت:
ای پسرم! پشت سر درنده و اژدهای سیاه راه برو، ولی پشت سر زن راه مرو.(8)

دو. آرایش و آراستگی

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
آیا می خواهید شما را به بدترین زنانتان آگاه سازم؟ گفتند: بله ای پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله)! ما را آگاه ساز. حضرت فرمودند: بدترین زنان شما کسی است که از کار زشت، خود را باز نمی دارد و هر گاه شوهرش نزد او نباشد، خود آرایی و خود نمایی می کند.(9)
امیر مؤمنان (علیه السلام) می فرماید:
پیامبر (صلی الله علیه و آله) نهی نمودند که زن برای غیر همسر خویش آرایش نماید و اگر چنین کند بر خداوند است که او را با آتش بسوزاند.(10)

سه. تحریک حس بویایی

از نگاه اسلام، زن برای غیر شوهر خود حق ندارد از بوی خوش استفاده کند. از این رو، زنانی که با تحریک حس بویایی دیگران، موجب لغزش آنان می گردند، گناهکار قلمداد شده اند.
امام صادق (علیه السلام) می فرماید:
هر زنی که برای غیر شوهر خویش بوی خوش استعمال کند، نمازش پذیرفته نمی شود تا از آن بوی خوش غسل کند، همان گونه که از جنایت خویش غسل می نماید.(11)
برای زن شایسته نیست هر گاه از خانه خارج می شود، لباس خود را عطر آگین نماید.(12)

7. توسعه و سایل ارتباطات جمعی(13)

تأثیر شگرف هنر غرب تنها این نبود که سینما را از هنر به صنعت تبدیل کرد، بلکه هنر اصلی آنان این بود که سینما را القاگر شیوه های زندگی جدید نمود. ساخت فیلم های فراوان بر اساس تکنیک های بسیار پیچیده و را «جلوه های ویژه»، تأثیر بسیاری بر تمامی ملت ها نهاده است. یکی از نتایج این آلودگی فرهنگی، پیشتازی هنر «سکس» بوده است تا جوانان و نوجوانان را به انحطاط کشند. آنان بر آن اند تا از طریق فیلم های تجاری هالیوود بر ما سلطه یابند و با تغییر لباس و آرایش و دیگر آداب و رسوم، سنت های دیر پای مردمی را ریشه کن کنند و به جای آن، فرهنگ غربی را بنشانند. در سینمای هالیوود، «متحیر کردن» جایگاه درخوری دارد. بنابراین نشان دادن امری غیر عادی، یگانه معیار برای آنان است تا افراد را جلب کنند.
با توجه به آنچه گفته آمد، امروزه یکی از ابزارهای بسیار کار آمد در تهاجم فرهنگی غرب، رسانه های تصویری در ابعاد گسترده آن است؛ رسانه هایی که با بهره گیری از شیوه های تکنیکی غیر مستقیم، باورها وعقاید دینی و ملی را نشانه می روند. در جهان امروز رسانه ها و وسایل ارتباطات جمعی غرب به ظاهر آداب و رسوم جهانی اند که با پیشرفت جهان، پیش می روند؛ حال آنکه در جامعه شناسی خلاف این نظر وجود دارد . جامعه شناس معروف ساموئل کینگ معتقد است:
مطالعات مردم شناسی نشان می دهد افراد در جوامعی که در حال رشدند، هنگامی دستخوش اختلال و ناراحتی و بی نظامی می گردند که فرهنگشان با فرهنگ غرب تماس حاصل کند که ناگهان اصول زندگی و سنن و آداب آنان از هم متلاشی می گردد و در این هنگام است که به قول ساپیر، فرد از آغوش گرم دلنشین فرهنگ خویش بیرون می جهد و در فضای سرد زندگی دیگران سرگردان می گردد.(14)
امروزه تبلیغات جهانی در صدد است تا تصویر شاد و موفقیت آمیز جامعه غربی را به جهانیان بنمایاند. از دیگر سو، در بسیاری از فیلم های تجاری هالیوود نیز آشکارا روابط جنسی بازیگران به نمایش گذارده می شود. تولید کنندگانِ این فیلم ها ـ با تکنیک بسیار بالا و جنبه های ظریف روان شناختیـ در صددند تا چنین القا کنند که برای فرآیند امروزی شدن و به روز بودن، چاره ای جز تقلید ابتذال آمیز از جنبه های منفی وجود ندارد. در هر حال، وجود میل جنسی که امری طبیعی در انسان است، امروزه به ابزاری برای تجارت تبدیل شده و این نکته ای است که نباید آن را نادیده انگاشت.

8. ورود ابزار و فنّاوری های جدید ارتباطی

امروزه با رشد قارچ گونه شبکه های متعدد ماهواره ای، سایت های اینترنتی، CD های رایگان یا ارزان قیمت و عکس ها و مجلات جنسی روبه روییم که بی شک عامل مهمی برای شیوع انحرافات جنسی است. بسیاری از این ابزارها به شیوه های افراط آمیز، رفتارهای جنسی را به نمایش می گذارند و افراد را بدین سو سوق می دهند تا با سوء استفاده از میل جنسی، قدرت تعقل و انتخاب را از آنان سلب کنند. با بررسی مو شکافانه این وسایل جدید در می یابیم که آنها شخصیت واقعی انسان را نشانه رفته اند.(15)

9. عدم ارضای کامل درخانواده

بی گمان اشباع نشدن نیاز جنسی در کنار همسر، عوارض نامطلوبی در پی دارد. خانم جینالجروز، روان شناس ایتالیایی در این باره می گوید:
اگر زنی دیده می شود که شیوه خود نمایی را پیشه کرده، فقط به این دلیل است که پاسخ عواطف درونی خویش را نزد شوهر خویش نیافته است.(16)
از همین رو در قرآن کریم از زن و مرد به عنوان لباس و پوشش یکدیگر تعبیر شده که باید نیاز جنسی یکدیگر را بر آورند و به شکلی مناسب همدیگر را بپوشانند: «زنان، لباس شما و شما [نیز] لباس آنان هستید.»(17)
در صورتی که روابط زن و مرد در خانواده سست باشد و از صفا و صمیمیت نیز خبری نباشد و زن و شوره ظاهراً در کنار هم و در واقع مانند دو بیگانه رفتار نمایند و خود را در تأمین نیازهای جنسی یکدیگر مسئول ندانند، زمینه مناسب برای انحراف هر یک از آنان فراهم میگردد. امام کاظم(علیه السلام) می فرماید:
قطعاً زنان، پاکدامنی را به سبب رها کردن آمادگی [= زینت و پاکیزگی] از سوی شوهرانشان کنار گذاشتند.(18)
امام صادق(علیه السلام) نیز فرمود:
ممکن است فردی از شما با همسرش آمیزش نماید و زن [بدون ارضا شدن]، از آمیزش با او بیرون آید. دراین صورت اگر [آن زن] با فرد سیاه پوست نیز برخورد نماید، [تأمین نیاز نفس خود را از او بخواهد و] به او متوسل شود.(19)

پی‌نوشت‌ها:

1ـ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ح 4971.
2ـ رازی در کتاب طب روحانی، ص 52 این گونه بیماران را چنین تقسیم بندی می کند:
یک. خنثون: کسانی اند که ضعف نفس داشته، در برابر زنان شخصیت والای خود را از دست می دهند و به نرمی با آنان سخن می گویند.
دو. غزوان: این افراد همواره دوست دارند با زنان به همنشینی بپردازند و به آنان اظهار محبت کنند.
سه. مؤثرون شهوات: اینان تنها به اشباع شهوات و امیال جنسی علاقه دارند ودر زندگی هدفی جز آن را نمی شناسند و بدان نمی اندیشند. آنها در دنیا جز کامجویی هدف دیگری ندارند و تنها آن را برای خود کمال می دانند و نبود آن راخسارت بزرگ می شمارند.
3. احزاب (33):32.
4. صدوق، من لایحضره الفقیه ، ج 3، ص 469، ح 4637.
5. همان، ج 4، ح 4917.
6. نوری طبرسی، مستدرک الوسایل، ج 14، ص 266، ح 16670.
7. نور(24): 31.
8. نوری طبرسی، مستدرک الوسایل، ج 14، ص 275، ح 16700.
9. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 391، ح 4379.
10. همان، ج 4، ص 6، ح 4971.
11ـ همان، ج 3، ص 440، ح 4524.
12. آلن بیرو، فرهنگ علوم اجتماعی، ص 219.
13. ساموئل کینگ، جامعه شناسی، ص 114.
14. اصطلاح پورنوگرافی (Pornography) به معنای هرزه نگاری، امروزه در جهان غرب رایج است و جایگاه عمده ای در تجارت سکس دارد. این اصطلاح ـ که از ریشه یونانی به معنای «نوشتن درمورد فاحشه ها» استـ به هر نوع نمایش تصویری یا کتبی گفته می شود که مستهجن است و فقط به قصد انگیزش جنسی بیننده یا خواننده تولید می شود.
15. چینا لمبروز، روح زن، ج1، ص 48.
16. بقره (2): 187.
17. صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 122، ح 276.
18. همان، ج 3، ص 559، ح 4922.

منبع مقاله: نورمحمدی، غلامرضا؛ (1390)، مهارت های زندگی اجتماعی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،دفتر نشر معارف، چاپ دوم 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
طرز تهیه سه نوع سوفله خاص
طرز تهیه سه نوع سوفله خاص

طرز تهیه سه نوع سوفله خاص

مبین | سوره مبارکه توحید (اخلاص) / استاد شهریار پرهیزگار
مبین | سوره مبارکه توحید (اخلاص) / استاد شهریار پرهیزگار

مبین | سوره مبارکه توحید (اخلاص) / استاد شهریار پرهیزگار

سه مورد از محبوب ترین غذا های لبنان
سه مورد از محبوب ترین غذا های لبنان

سه مورد از محبوب ترین غذا های لبنان

موارد مصرف و عوارض جانبی سرترالین
موارد مصرف و عوارض جانبی سرترالین

موارد مصرف و عوارض جانبی سرترالین

طرز تهیه چند غذای پرطرفدار خارجی
طرز تهیه چند غذای پرطرفدار خارجی

طرز تهیه چند غذای پرطرفدار خارجی

عجایب معماری و شهر سازی مدرن در سنگاپور
عجایب معماری و شهر سازی مدرن در سنگاپور

عجایب معماری و شهر سازی مدرن در سنگاپور

موارد مصرف و عوارض جانبی آموکسی سیلین
موارد مصرف و عوارض جانبی آموکسی سیلین

موارد مصرف و عوارض جانبی آموکسی سیلین

دستور تهیه سه مدل پیتزای خاص و خوشمزه
دستور تهیه سه مدل پیتزای خاص و خوشمزه

دستور تهیه سه مدل پیتزای خاص و خوشمزه

سخن آوا | همّت بلند / استاد عالی
سخن آوا | همّت بلند / استاد عالی

سخن آوا | همّت بلند / استاد عالی

موارد مصرف وعوارض جانبی وارفارین
موارد مصرف وعوارض جانبی وارفارین

موارد مصرف وعوارض جانبی وارفارین

موارد مصرف و عوارض جانبی متفورمین
موارد مصرف و عوارض جانبی متفورمین

موارد مصرف و عوارض جانبی متفورمین

شایع ترین بیماری های ارتوپدی را بشناسیم
شایع ترین بیماری های ارتوپدی را بشناسیم

شایع ترین بیماری های ارتوپدی را بشناسیم

بیمـارستـان موقـوفـه مفـرح
بیمـارستـان موقـوفـه مفـرح

بیمـارستـان موقـوفـه مفـرح

تلاوت زیبای استاد شحات انور از آیه 16 سوره انشقاق
تلاوت زیبای استاد شحات انور از آیه 16 سوره انشقاق

تلاوت زیبای استاد شحات انور از آیه 16 سوره انشقاق

کتمان ابن قتیبه از وقوع سوزاندن درب خانه حضرت زهرا(علیها السلام)
کتمان ابن قتیبه از وقوع سوزاندن درب خانه حضرت زهرا(علیها السلام)

کتمان ابن قتیبه از وقوع سوزاندن درب خانه حضرت زهرا(علیها السلام)

چگونه همه گیری ها پایان می یابد؟
چگونه همه گیری ها پایان می یابد؟

چگونه همه گیری ها پایان می یابد؟

تقسیم عادلانه فضای مسجد/ استاد قرائتی
تقسیم عادلانه فضای مسجد/ استاد قرائتی

تقسیم عادلانه فضای مسجد/ استاد قرائتی

طرز تهیه چند مدل املت فرنگی خوشمزه
طرز تهیه چند مدل املت فرنگی خوشمزه

طرز تهیه چند مدل املت فرنگی خوشمزه

جهنم کار خدا نیست!/ استاد انصاریان
جهنم کار خدا نیست!/ استاد انصاریان

جهنم کار خدا نیست!/ استاد انصاریان

نقش اصلی سفارت آمریکا در بغداد
نقش اصلی سفارت آمریکا در بغداد

نقش اصلی سفارت آمریکا در بغداد

ترتیل قرآن کریم/ محمود شحات انور: سوره حجرات
ترتیل قرآن کریم/ محمود شحات انور: سوره حجرات

ترتیل قرآن کریم/ محمود شحات انور: سوره حجرات