0
ویژه نامه ها

شفاعت صغری از دیدگاه اهل سنت

عن جابر قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله): تمیز اهل الجنة و اهل النار. فدخل اهل الجنة الجنة، و اهل النار النار. قدمت الرسل، فشفعوا فیقال: انطلقوا او اذهبوا. فمن عزمتموه فاخرجوه. فیخرجونهم قد امتحشوا فیلقوهم فی نهر، اوعلی
شفاعت صغری از دیدگاه اهل سنت
شفاعت صغری از دیدگاه اهل سنت

 

نویسنده: دکتر محمد طاهر القادری
مترجم: سید عبدالحسین رئیس السادات
 

بیان آنان که در روز قیامت شفاعت می کنند

1- عن جابر قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه و آله): تمیز اهل الجنة و اهل النار. فدخل اهل الجنة الجنة، و اهل النار النار. قدمت الرسل، فشفعوا فیقال: انطلقوا او اذهبوا. فمن عزمتموه فاخرجوه. فیخرجونهم قد امتحشوا فیلقوهم فی نهر، اوعلی نهر. یقال له ( نهر) الحیاة قال: فتسقط محاشهم علی حافتی النهر و یخرجون بیضاء مثل الثعاریر. ثم یشفعون . فیقال اذهبوا او انطلقوا. فمن وجدتم فی قبله مثقال قیراط من ایمان فاخرجوه. قال: فیخرجون سراعاً و یشفعون. فیقال اذهبوا او انطلقوا. فمن وجدتم فی قبله مثقال حبه من خردل من ایمان فاخرجوه. ثم یقول الله: أنا الان أخرج بعلمی و رحمتی فیخرج اضعف ما اجرجوا واضعافه. فیکتب فی رقابهم عتقاء الله. ثم یدخلون الجنة فیسمون فیها الجهنمیین.
از جناب جابر ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه و آله) فرمودند: چون افراد بهشتی و دوزخی از یکدیگر جدا گشتند، اهل بهشت وارد بهشت خواهند شد و دوزخیان به دوزخ فرستاده می شوند. پس از آن، انبیای عظام بر می خیزند و شفاعت می کنند. به ایشان گفته می شود بروید و هر کس را که می شناسید برگیرید و از دوزخ بیرونشان بیاورید. پیامبران عظام چنین کسانی را بیرون می آورند؛ درحالی که جسم آنها در حال سوختن است. آنان را در نهری که به آن نهر حیات می گویند خواهند انداخت. [پیامبر( صلی الله علیه وآله) :] اجسام در حال سوختن آنها به کناره ی نهر خواهد افتاد و همچون خیارهای کوچکی سفید شده، [ از نهر] بیرون آورده می شوند. پس [ پیامبران] شفاعت خواهند کرد. به ایشان می گویند بروید و هر کس را که در دلش وزنی به اندازه ی یک قیراط از ایمان وجود دارد بیرون بیاروید. سریعاً آنها را بیرون می آورند و شفاعتشان می کنند. باز به ایشان [علیه السلام] گفته می شود بروید هر کس را که در دلش به سنگینی دانه ی خردلی ایمان وجود دارد، بیرون بیاروید آن گاه خدایتعالی می فرمایند: من بر مبنای علم و رحمت خویش [دوزخی هارا] بیرون می آورم. خدایتعالی چند برابر آن تعدادی را که انبیای عظام بیرون آورده بودند از دوزخ بیرون خواهد آورد. بر گردن اینها نوشته شده است آزاد کردگان خدایتعالی. آنگاه ایشان را وارد بهشت می کنند. در آنجا آنها را دوزخیان می خوانند.

منابع:

1- مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 56.
2- همان، صص 325 و 326.
3- نهایة البدایة، ج 10، ص 452.
2- عن ابی هریره قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): الشفعاء خمسه: القرآن، و الرحم، و الامانه، نبیکم و أهل بیته. از جناب ابوهریره ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: شفاعت کنندگان پنج تا هستند: قرآن مجید، ارحام، امانت، نبی شما [( صلی الله علیه وآله)] و اهل بیت ایشان ( علیه السلام) کنزالعمال، ج 14، ح 39041.
3- عن عثمان بن عفان قال: رسول الله ( صلی الله علیه وآله): یشفع یوم القیامة ثلاثة: الانبیاء ثم العلماء، ثم الشهدا. از جناب عثمان روایت شده است که رسول الله( صلی الله علیه و آله) فرمودند: روز قیامت سه گروه شفاعت خواهند کرد، انبیاء[علیه السلام] سپس علما، سپس شهدا.

منابع:

1- صحیح بخاری، ج 2، ص 1107.
2- صحیح مسلم، ج 1، ص 103.
3- سنن ابن ماجه، ابواب الزهد عن رسول الله ( صلی الله علیه وآله) ، باب ذکر الشفاعه ، چ 2، ح 4313.
4- الشریعه ی آجری، ص 350.
5- جامع بیان العلم و فضله، ابن عبدالبر، باب تفضیل العلماء علی الشهداء، ج 1، ص 30.
4- عن جابر قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): بفقد اهل الجنة قوماً کانوا معهم فی الدنیا فینطلقون الی الانبیاء فیقولون لهم اشفعوا لنا و فیشفعون لهم فیخرجون من النار فیصب علیهم ماء الحیاة فیکونون مثل الثعاریر فیسمون الطلقاء و کلهم طلقاء.
از جناب جابر ( رضی الله) روایت شد است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: بهشتی ها افرادی را گم می کنند که در دنیا با ایشان بوده اند. نزد انبیاء [ علیه السلام] خواهند رفت و به ایشان خواهند گفت: برای ما شفاعت کنید. پس ایشان شفاعتشان را خواهند کرد و از آتش بیرون آورده می شوند و بر آنها آب حیات ریخته می شود و همچون ثعاریر [ خیارهای کوچک سفید] خواهند شد. آنان را آزاد کرده ( طلقاء) می نامند و همگی آزاد خواهند بود.
کنزالعمال، ج 14، ح 39116.
5- عن ابی بکره عن النبی ( صلی الله علیه وآله) قال: یحمل الناس علی الصراط یوم القیامه فتقاد ع بهم جنبة الصراط تقارع الفراش فی النار. قال فینجی الله تبارک و تعالی برحمته من یشاء. قال ثم یؤذن للملائکة و النبیین و الشهداء أن یشفعوا فیشفعون و یخرجون و یشفعون و یخرجون و یشفعون و یخرجون من کان فی قلبه ما یزن ذرة من ایمان.
از جناب ابوبکره ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند در روز قیامت افراد بر پل صراط در حال گذر هستند و یکدیگر را همچون پروانه که به شتاب به سمت آتش می رود به کناره ی صراط می رانند. خداوند تبارک و تعالی از رحمت خویش هر که را بخواهد نجات خواهد داد. سپس به ملائکه و انبیاء [علیهم السلام] و شهدا اجازه داده می شود تا شفاعت کنند. پس به شفاعت خواهند پرداخت

منابع:

1- مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 43.
2- معجم الصغیر [طبرانی]، ج 2، ص 57.
حافظ الهیثمی در مجمع الزوائد، ج 1، ص 359 این حدیث را از مسند احمد، معجم الکبیر، معجم الصغیر و بزار روایت کرده و همه ی روایان آن را صحیح دانسته اند.
6- عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): لیدخلن الجنة قوم من المسلمین قد عذبوا فی النار برحمة الله و شفاعة الشافعین ( معجم الکبیر طبرانی، ج 10، ح 10509)
از جناب عبدالله بن مسعود ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله( صلی الله علیه وآله) فرمودند: از رحمت خدایتعالی و شفاعت شافعان از مسلمانان کسانی حتماً وارد بهشت خواهند شد که در آتش دوزخ عذاب چشیده اند.

شفاعت شرکت کنندگان در نماز میت

7- عن عایشه عن النبی ( صلی الله علیه وآله) قال: ما من میت صلی علیه امة من المسلمین یبلغون مائة کلهم یشفعون له الا شفعوا فیه. جناب عایشه ( رضی الله) بیان داشته اند که نبی اکرم ( صلی الله علیه وآله)فرمودند هر شخص مسلمانی که بر نماز جنازه ی او یکصد مسلمان شرکت کننده و او را شفاعت نمایند، شفاعت آنها حتماً پذیرفته خواهد شد.

منابع:

1- صحیح مسلم، ج1، ص 308.
2- جامع ترمذی، ابواب الجنائزه، باب کیف الصلوة علی المیت والشفاعة له، ج1، ص 1220.
3- سنن نسائی، کتاب الجنائز، باب فضل من صلی علیه مائة، ج 1، صص 281 و 282.
4- سنن ابن ماجه، باب ماجاء فیمن صلی علیه جماعة من المسلمین، ص 108.
5- مسند احمد بن حنبل، ج 6، صص 32، 40، 231.
6- مصنف عبدالرزاق، ج 3، ص 527.
سنن ابن ماجه تمام رجال را طبق شرط شیخین صحیح می داند.
8- در روایت جناب عبدالله بن عباس ( رضی الله) چهل نفر شرکت کننده گفته شده که شفاعتشان را خدایتعالی خواهد پذیرفت.
عن عبدالله بن عباس قال: سمعت رسول الله ( صلی الله علیه وآله) یقول ما رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته أربعون رجلاً لایشرکون بالله شیئاً الا شفعهم الله فیه.
از جناب عبدالله بن عباس ( رضی الله) روایت شده است که گفت از رسول الله ( صلی الله علیه وآله) شنیدم که فرمودند اگر مسلمانی بمیرد و در [تشییع] جنازه ی او چهل مسلمان شرکت کنند که چیزی را شریک خداوند قرار ندهند، خدایتعالی شفاعت این مسلمانان را برای آن شخص خواهد پذیرفت.

منابع:

1- صحیح مسلم، کتاب الجنائز، فصل فی قبول شفاعة الاربعین، ج1، ص 308.
2- سنن ابی داوود، کتاب الجنائز، باب فضل الصلوة علی الجنائز، ج 2، ص96.
3- سنن ابن ماجه، ص 108.
4- مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 277.

برخی از میان امّت نبی اکرم ( صلی الله علیه وآله) می توانند شفاعت کنند

9- عن ابی سعید أن رسول الله ( صلی الله علیه وآله)قال: إن من امتی من یشفع للفئام و منهم من یشفع للقبیله و منهم من یشفع للعصبه و منهم من یشفع للرجل حتی یدخلوا الجنة. از جناب ابوسعید ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: بی تردید از امّت من کسانی هستند که یک گروه را شفاعت خواهند کرد؛ کسانی یک قبیله را، کسانی یک جماعت را و کسانی یک شخص را تا داخل بهشت گردند.

منابع:

1- جامع ترمذی، ج 4، ح 2440.
2- مسند احمد بن حنبل، ج 3، ح 63.
از نظر امام ترمذی ( رح) این حدیث حسن است.

شفاعت کردن جناب عثمان بن عفان یا جناب اویس قرنی ( رضی الله عنهما) گروه زیادی از مردم را

10- عن عبدالله بن شفیق عن عبدالله بن ابی الجدعاء انه سمع النبی( صلی الله علیه وآله) یقول: لیدخلن الجنة بشفاعة رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. قالوا یا رسول الله سواک. قال سوای. قلت انت سمعته من رسول الله ( صلی الله علیه وآله) قال انا سمعته.
جناب عبدالله بن ابی الجدعا گفته است که نبی کریم ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: از امّت من شفاعت یک نفر ( عثمان یا اویس قرنی) موجب خواهد شد اکثر افراد بنی تمیم وارد بهشت گردند. صحابه ی کرام ( رضی الله عنهم) عرض کردند یا رسول الله آیا آن شخص غیر از شما کس دیگری خواهد بود؟ ایشان ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: بله، غیر از من. عبدالله بن شفیق می گوید من از ابوالجدعا پرسیدم آیا این حدیث را خود را نبی اکرم ( صلی الله علیه وآله) شنیدی؟ گفت: من خود شنیدم.

منابع:

1- جامع ترمذی، ج 4، ح 2438.
2- سنن ابن ماجه، ج 2، ح 4316.
3- مسند احمد بن حنبل، ج 3، صص 469، 480 و ج 5، ص 366.
4- مسند ابی داوود طیالسی، ح [؟ ه 1783].
5- المستدرک ، ج1، صص 70 و 71.
از نظر امام ترمذی( رح) این حدیث حسن صحیح غریب است.
از نظر امام حاکم اسناد این حدیث صحیح است. امام ذهبی هم آن راتصدیق میکند.
11- عن الحسن البصری قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله) یشفع عثمان بن عفان یوم القیامة فی مثل ربیعة و مضر. از جناب حسن بصری روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: جناب عثمان بن عفان ( رضی الله) برابر افراد دو قبیله ی ربیعه و مضر شفاعت خواهد کرد.

منابع:

1- جامع ترمذی، ج 4، ح 2439.
2- الشریعة، ص 299.

شفاعت کردن یک بهشتی فردی سزاوار دوزخ را

13- عن انس بن مالک قال، قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): یصف الناس یوم القیامة صفوفاً فیمر الرجل من اهل النار علی الرجل فیقول: یا فلان أما تذکر یوم استسقیت فسقیتک شربة؟ قال فیشفع له و یمر الرجل فیقول: اما تذکر یوم ناولتک طهورا؟ فیشفع له و یقول: یا فلان أما تذکر یوم بعثنی فی حاجة کذا و کذا فذهبت لک؟ فیشفع له.
( سنن ابن ماجه، ج2، ح 3685).
از جناب انس ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: روز قیامت مردم صف هایی خواهند بست. از دوزخیان کسی از یک بهشتی می گذرد و به او می گوید ای فلان به خاطر داری روزی تشنه بودی و تقاضای آب کردی و من به تو آب دادم؟ پس آن بهشتی برای این دوزخی شفاعت خواهد کرد. کس دیگری ازنفر بعد [ بهشتی دیگر] گذر خواهد کرد و به او خواهد گفت: آیا به خاطر داری روزی که آبی پاک به تو نوشاندم؟ [ بهشتی] او را شفاعت خواهد کرد. کس دیگری می گوید ای فلان به خاطر داری روزی مرا به فلان کار و فلان کار فرستادی و به خاطر تو رفتم؟ پس شفاعتش را خواهد کرد.
همه ی رجال این حدیث صحیح هستند. این حدیث چهار موضوع را پیرامون اندیشه ی شفاعت روشن می سازد:
الف. در بعضی اذهان و اندیشه ها این تصوّر وجود دارد که روز قیامت چنان وانفسایی است که هیچکس با دیگری کاری نخواهد داشت. حدیث فوق این گمان را بر طرف می سازد.
ب. معلوم می شود که هم نشینان و هم صحبت های خوب به کار خواهند آمد.
ج. افراد صالح، وابستگان، کسانی که به آنان متوسل می شوند و خدمتگزاران خویش را شفاعت خواهند کرد.
د. در این دنیا بعضی اعمال نیک را که ما معمولی و عادی تصوّر می کنیم و از آنها به سادگی می گذریم معمولی نیستند بلکه روز محشر موجب نجات خواهند شد. همچون آب به دست کسی دادن، برای وضو [ی دیگری] آب فراهم کردن، به خاطر خشنودی خداوند کار کسی را به انجام رساند.
14- عن انس قال، قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): ان الرجل لیشفع للرجلین و الثلاثة و الرجل للرجل. از جناب انس ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: بی تردید یک شخص دو یا سه نفر را یا یک نفر برای یک نفر دیگر شفاعت خواهد کرد.
کنزالعمال، ج 14، ح 39097.

شفاعت کردن حافظ قرآن برای خانواده ی خویش

15- عن علی بن ابیطالب قال، قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله) من قرأ القرآن و حفظه ادخله الله الجنة و شفعه فی عشرة من اهل بیته کلهم قد استوجب النار.
( سنن ابن ماجه، ج1، ح 216).
از حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر کس قرآن بخواند و آن را حفظ کند، خدایتعالی او را وارد بهشت خواهد کرد و او را برای ده نفر از خانواده اش که همگی سزاوار آتش دوزخ هستند، شفیع خواهد ساخت.
16- عن علی بن ابی طالب قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): من قرأ القرآن و استظهره فاحل حلاله و حرم حرامه ادخله الله به الجنة و شفعه فی عشرة من اهل بیته کلهم قد و جبت لهم النار. از حضرت علی کرم الله وجهه روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: هر کس قرآن بخواند، از آن سرشار شود [آن را به خاطر بسپارد]، حلال آن را حلال و حرامش را حرام بدارد، خدایتعالی او را وارد بهشت خواهد کرد و او را شفیع ده نفر از خانواده اش قرار خواهد داد که همگی جهنم برایشان واجب گردیده است.

منابع:

1- جامع ترمذی، ابواب فضائل القرآن، ماجاء فی فضل قاری القرآن، ج 5، ح 2905.
2- مسند احمد بن حنبل، ج 1، صص 148 و 149.
3- الشریعه، ص 350.

شفاعت کردن شهید برای بستگانش

17- عن المقدام بن معد یکرب عن رسول الله ( صلی الله علیه وآله) قال: للشهید عندالله ستُّ خصال یغفر له فی اول دفعه من دمه و یری مقعده من الجنه و یجار من عذاب القبر و یأمن من الفزع الاکبر و یحلی حلة الایمان و یزوج من الحور العین و یشفع فی سبعین انساناً من اقاربه.
از جناب مقدم بن معد یکرب ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند برای شهید نزد خدایتعالی شش امتیاز وجود دارد. نخست آنکه تا خونش ریخت آمرزیده خواهد شد. دوم جایگاهش را در بهشت می بیند. سوم از عذاب قبر محفوظ خواهد ماند. چهارم از خوف و هراس روز قیامت می رهد. پنجم خلعت ایمان خواهد پوشید و حورالعین به ازدواج او درمی آید. ششم برای هفتاد نفر از بستگانی اجازه ی شفاعت می یابد.

منابع:

1- سنن ابن ماجه، ج 2، ح 2799.
2- جامع ترمذی، ج 4، ح 1663.
3- مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 131.
4- الشریعه، ص 349.
از نظر امام ترمذی ( رح) این حدیثی حسن صحیح غریب است.
18- عن عزان بن عتبه الذماری قال دخلنا علی ام الدرداء و نحن ایتام فقالت ابشروا فانی سمعت اباالدرداء یقول: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله) : یشفع الشهید فی سبعین من اهل بیته.
جناب عزان بن عتبه الذماری گفته است که خدمت ام درداء رسیدیم. یتیم بودیم. گفت شما را بشارت باد که من از جانب ابودرداء( رضی الله) شنیدم که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: شهید از خانواده ی خویش هفتاد نفر را شفاعت خواهد کرد.

منابع:

1- سنن ابوداوود، ج1، ص 349.
2- صحیح ابن حبان کتاب السیر، باب فضل الشهاده" ج 10، ح 4660.
3- الشریعه، ص 305.

شفاعت کردن بچه های خردسال برای والدین خویش

19- عن ابن عباس یقول سمعت رسول الله ( صلی الله علیه وآله) یقول من کان له فرطان من امتی دخل الجنه فقالت عائشه بابی [ انت وامی] فمن کان له فرط؟ فقال و من کان له فرط یا موفقه. قالت فمن لم یکن له فرط من امتک؟ قال: فانا فرط امتی لن یصابوا بمثلی.
جناب ابن عباس( رضی الله) گفته است رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: از امت من آن کس که دو فرزندش درخردسالی بمیرند، وارد بهشت خواهد شد. جناب عایشه ( رضی الله) عرض کرد [پدر و مادرم فدایت] در مورد آنکه یک کودکش بمیرد، چه؟ فرمود ای صاحبه ی خیرات! و آن کس که یک کودکش بمیرد. عرض کرد: اگر کسی از امّت شما کودکش نمرد؟ فرمود آن کس که کودک مرده ای نداشت، من کودک او خواهم بود زیرا سختی هیچ جدایی مثل جدایی از من نیست.
( مسند احمد بن حنبل، ج1، صص 334 و 335).
20- عن انس ان النبی ( صلی الله علیه وآله) قال: ما من رجل مسلم یموت له ثلاثة من ولده لم یبلغوا الحنث الا ادخل الله عز وجل ابویه الجنة بفضل رحمته ایاهم. از جناب انس( رضی الله) روایت شده است که نبی اکرم ( صلی الله علیه وآله) فرمودند هر فرد مسلمانی که سه فرزند خردسالش بمیرد، خدایتعالی والدینش را از سر رحمت خویش وارد بهشت خواهد فرمود.
1- مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 153.
2- مصنف ابن ابی شیبه، ج 3، ص 353.

شفاعت کردن جنین سقط شده برای والدینش

21- عن علی قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): ان السقط لیراغم ربه اذا ادخل ابویه النار فیقال ایها السقط الراغم ربه ادخل ابویک الجنة فیجرهما بسرره حتی یدخلها الجنة.
حضرت علی کرم الله وجهه بیان داشته اند. که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند فرزند سقط شده چون می بیند پدر و مادرش را به سوی آتش دوزخ می برند، با پروردگارش جدال خواهد کرد. به او گفته می شود ای سقط شده ای که به جدال با پروردگارش برخاسته! پدر و مادر را وارد بهشت کن. با بند ناف خویش آنها را بیرون می آورد تا جایی که وارد بهشتشان می کند.

منابع:

1- سنن ابن ماجه، ج 1، ح 1608.
2- مصنف ابن ابی شیبه، ج 3، ص 354.

شفاعت کردن روزه ها در روز قیامت

22- عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله( صلی الله علیه وآله) قال: الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامة ( مسند احمد بن حنبل، ج 2، ص 172). از جناب عبدالله بن عمرو ( رضی الله) روایت شده که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند: روزه و قرآن مجید روز قیامت برای بنده شفاعت خواهند کرد.

شفاعت کردن قرآن در روز قیامت

23- عن ابی امامة قال سمعت رسول الله ( صلی الله علیه وآله) یقول: اقرؤا القرآن فانه یأتی یوم القیامة شفیعاً لأصحابه. از جناب ابوامامه روایت شده که گفته است من فرموده ی رسول الله ( صلی الله علیه وآله) را شنیدم که قرآن بخوانید. بی تردید روز قیامت برای قاریان شفاعت خواهد کرد.

منابع:

1- صحیح مسلم، ج1، ص 270.
2- مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 249.
24- عن ابی امامه قال، قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): تعلموا القرآن فانه شافع یوم القیامة. از جناب ابوامامه ( رضی الله) روایت شده است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند قرآن را بیاموزید که بی تردید روز قیامت شفاعت خواهد کرد.
( مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 251).

شفاعت کردن اهل آسمان و زمین و ماهی ها، دانشمند را

25- عن ابی الدرداء قال، سمعت رسول الله ( صلی الله علیه وآله) یقول انه لیستغفر للعالم من فی السموات و من فی الارض حتی الحیتان فی البحر.
( سنن ابن ماجه، ج 1، ح 339)
جناب ابی درداء( رضی الله) گفته است که رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند تمام اهل آسمان و زمین حتی ماهیان دریا برای دانشمند شفاعت می کنند.

شفاعت کردن ماهی ها برای طالب علم ( دانش پژوه)

26- عن ابی الدرداء قال: قال رسول الله ( صلی الله علیه وآله): ان طالب العلم یستغفر له من فی السماء و الارض حتی الحیتان فی الماء ( سنن ابن ماجه، ج 1، ح 223).
جناب ابودرداء( رضی الله) گفته است رسول الله ( صلی الله علیه وآله) فرمودند برای دانش پژوه تمام مخلوقات در زمین و آسمان حتی ماهیان در آب هم طلب مغفرت می کنند.
منبع مقاله: القادری، دکتر محمد طاهر، (1390)، عقیده شفاعت، سید عبدالحسین رئیس السادات، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی- معاونت فرهنگی، چاپ اول. 

 

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
پایان انتظار پس از ۳۴ سال/ ورود پیکر ۵۵ شهید تازه تفحص‌شده به کشور
پایان انتظار پس از ۳۴ سال/ ورود پیکر ۵۵ شهید تازه تفحص‌شده به کشور

پایان انتظار پس از ۳۴ سال/ ورود پیکر ۵۵ شهید تازه تفحص‌شده به کشور

مراسم تحلیف بایدن چگونه برگزار خواهد شد؟
مراسم تحلیف بایدن چگونه برگزار خواهد شد؟

مراسم تحلیف بایدن چگونه برگزار خواهد شد؟

دستور پخت چند نوع خوراک با سیب زمینی
دستور پخت چند نوع خوراک با سیب زمینی

دستور پخت چند نوع خوراک با سیب زمینی

طرز تهیه سه نوع خورش با آلبالو
طرز تهیه سه نوع خورش با آلبالو

طرز تهیه سه نوع خورش با آلبالو

دستور تهیه انواع کوبیده
دستور تهیه انواع کوبیده

دستور تهیه انواع کوبیده

نوسازی تکنولوژیک واحدهای صنعتی، یکی از ضرورت های جهش تولید
نوسازی تکنولوژیک واحدهای صنعتی، یکی از ضرورت های جهش تولید

نوسازی تکنولوژیک واحدهای صنعتی، یکی از ضرورت های جهش تولید

اهمیت بیش از پیش کارسنجی و زمان سنجی خط تولید در سال جهش تولید
اهمیت بیش از پیش کارسنجی و زمان سنجی خط تولید در سال جهش تولید

اهمیت بیش از پیش کارسنجی و زمان سنجی خط تولید در سال جهش تولید

آشنایی با مفهوم تولید ناب (Lean Production) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی
آشنایی با مفهوم تولید ناب (Lean Production) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

آشنایی با مفهوم تولید ناب (Lean Production) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

آشنایی با مفهوم توسعه محصول جدید (NPD) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی
آشنایی با مفهوم توسعه محصول جدید (NPD) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

آشنایی با مفهوم توسعه محصول جدید (NPD) و اثر آن بر جهش تولید واحدهای صنعتی

طرز تهیه چندنوع غذا با دال عدس
طرز تهیه چندنوع غذا با دال عدس

طرز تهیه چندنوع غذا با دال عدس

توسعه صنایع شیمیایی، معدنی و امنیت غذایی به عنوان سه حوزه دارای پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد
توسعه صنایع شیمیایی، معدنی و امنیت غذایی به عنوان سه حوزه دارای پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد

توسعه صنایع شیمیایی، معدنی و امنیت غذایی به عنوان سه حوزه دارای پتانسیل ایجاد جهش در تولید و اقتصاد

بررسی صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور در راستای تحقق جهش تولید
بررسی صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور در راستای تحقق جهش تولید

بررسی صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور در راستای تحقق جهش تولید

نگاهی به پتانسیل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید
نگاهی به پتانسیل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید

نگاهی به پتانسیل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال، زمینه ساز جهش در تولید
تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال، زمینه ساز جهش در تولید

تکمیل ظرفیت خالی واحدهای صنعتی فعال، زمینه ساز جهش در تولید

اسرار فدک
اسرار فدک

اسرار فدک

رکورد حراج تهران با نقاشی ۱۲ میلیاردی آیدین آغداشلو شکسته شد
رکورد حراج تهران با نقاشی ۱۲ میلیاردی آیدین آغداشلو شکسته شد

رکورد حراج تهران با نقاشی ۱۲ میلیاردی آیدین آغداشلو شکسته شد

تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در مسیر جهش تولید
تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در مسیر جهش تولید

تسریع در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز صنایع با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در مسیر جهش تولید

شناسایی و رفع نیازهای اساسی صنایع، ضرورتی در جهت تحقق جهش تولید
شناسایی و رفع نیازهای اساسی صنایع، ضرورتی در جهت تحقق جهش تولید

شناسایی و رفع نیازهای اساسی صنایع، ضرورتی در جهت تحقق جهش تولید

دستور تهیه چند نوع سمبوسه
دستور تهیه چند نوع سمبوسه

دستور تهیه چند نوع سمبوسه

بررسی رابطه دو سویه جهش تولید با صنایع مختلف
بررسی رابطه دو سویه جهش تولید با صنایع مختلف

بررسی رابطه دو سویه جهش تولید با صنایع مختلف

موارد مصرف و عوارض جانبی هیوسین
موارد مصرف و عوارض جانبی هیوسین

موارد مصرف و عوارض جانبی هیوسین