0

خواص دارويي گياه گشنيز

بري و بستاني مي باشد بري را برگ زيره تر و مايل به تدوير و تخم کوچکتر و هر دو عدد به هم پيوسته و در جميع افعال قوي تر از بستاني و از آن ربون تر و با سميت مي باشد و بستاني آن به قدر ذرعي و زياده بر آن با شاخ هاي
خواص دارويي گياه گشنيز
 خواص دارويي گياه گشنيز

 

به کوشش: محمد کمالي نژاد
 

نام رايج:

گشنيز

نام عربي:

کُزبره

نام هاي ديگر:

جلجلان، دهنيه (هندي)، دانيا (بنگلادش)

ماهيت:

بري و بستاني مي باشد بري را برگ زيره تر و مايل به تدوير و تخم کوچکتر و هر دو عدد به هم پيوسته و در جميع افعال قوي تر از بستاني و از آن ربون تر و با سميت مي باشد و بستاني آن به قدر ذرعي و زياده بر آن با شاخ هاي باريک و برگ هاي آن شبيه به برگ تره تيزک و گل آن چتروار از چتر شبت کوچکتر و گل آن ريزه سفيد و تخم آن سبز مدور و پوست آن اندک خياره وار و مغز آن در حصه بهم متصل و حدت رايحه پوست آن زياده از مغز آن و بهترين آن تازه باليده ي بزرگدانه ي تند طعم و قوي الرايحه آن است.

طبيعت:

مرکب القوي و تخم آن در دوم سرد و خشک

افعال و خواص:

مانع صعود ابخره به دماغ خصوصاً با سرکه و سماق، مضمضه به آن رافع جوشش دهان و سوزش آن و مسکن درد دندان کرم خورده، سنون آن مقوي لثه و قاطع خون آن، جرم آن مسکن صفرا و التهاب معده و تشنگي و حابس قي و رافع باه و نعوظ ضماد آن مانع انصاب مواد حاره و محل اورام حاره و باد سرخ و با نان خشک جهت قروح ساعيه و جرب و حکه و با آرد جو محلل خنازير و اورام صلبه و با آرد باقلا رادع خنازير و امثال آن و تخم آن که جلجلان و گشنيز عبارت از آن است. مفرح و مقوي دماغ و قلب و مانع صعود ابخره به دماغ و رافع خفقان و وسواس حار و مقوي معده و حابس اسهال و جريان مني و قروح مجاري بول و آشاميدن شيره ي آن و يا نقوع آن جهت اسهال دموي و هيضه نيز خصوص بوداده ي آن و با صندل و انيسون جهت تقويت معده، ذرور آن قاطع خون جراحات است.

تحقيقات جديد:

مفيد براي دردهاي عضلاني، بيماري هاي گوارشي، ضد نفخ، اشتهاآور، آب گشنيز براي زخم دهان، گلو درد و آفت مفيد است.
***

بدل:

تخم کاهو و خشخاش

مضر:

نوشيدن چهار اوقيه از آب تر و تازه ي آن مورث نيسان و اختلال ذهن و سدر و سبات و بحت الصوت و تقليل مني و ضعف باه و مسکن نعوظ و تقليل حيض و آمدن بوي گشنيز از بدن شارب.

مصلح:

بعد از تنقيه به قي و اسهال خوردن زرده تخم مرغ نيم برشت با فلفل و نمک و آب گوشت مرغ فربه است.

مقدار شربت:

5 درم تا يک اوقيه
گشنيز بود مقوي دل*** خون بندد و دردسر کند کم
در رنج سدر مفيد باشد*** تشويش دوار را برد هم
حکيم يوسفي
منبع مقاله :
کمالي نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
يکشنبه، 8 تير 1393
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 2863
موارد بیشتر برای شما
راهکارهای تحقق آرامش روانی در خانواده
راهکارهای تحقق آرامش روانی در خانواده

راهکارهای تحقق آرامش روانی در خانواده

شکست خانگی پرسپولیس مقابل شاگردان تارتار/ سوشا درخشید، بیرانوند لغزید
شکست خانگی پرسپولیس مقابل شاگردان تارتار/ سوشا درخشید، بیرانوند لغزید

شکست خانگی پرسپولیس مقابل شاگردان تارتار/ سوشا درخشید، بیرانوند لغزید

نقش سیا در اغتشاش و آشوب‌ها در ایران
نقش سیا در اغتشاش و آشوب‌ها در ایران

نقش سیا در اغتشاش و آشوب‌ها در ایران

گاهی
گاهی

گاهی

کتاب

کتاب

رنگ حال من
رنگ حال من

رنگ حال من

تک درخت
تک درخت

تک درخت

آن گاه که...
آن گاه که...

آن گاه که...

خاطرات خیس
خاطرات خیس

خاطرات خیس

تاراج اطلاعات
تاراج اطلاعات

تاراج اطلاعات

یک مسئله حیاتی
یک مسئله حیاتی

یک مسئله حیاتی

پا به پای زمانه
پا به پای زمانه

پا به پای زمانه

کسی که متفاوت از بقیه است
کسی که متفاوت از بقیه است

کسی که متفاوت از بقیه است

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت اول)

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت اول)

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت دوم)
عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت دوم)

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت دوم)

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت سوم)
عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت سوم)

عوامل بی اعتنایی لیبرالیسم به تربیت دینی (قسمت سوم)

سیره علی در تربیت دینی جامعه
سیره علی در تربیت دینی جامعه

سیره علی در تربیت دینی جامعه

دغدغه پیامبران و معصومان
دغدغه پیامبران و معصومان

دغدغه پیامبران و معصومان

تعلیم و تربیت لیبرال

تعلیم و تربیت لیبرال

اصل تساوی حرمتها در غرب
اصل تساوی حرمتها در غرب

اصل تساوی حرمتها در غرب

نحوه عملکرد فلش درایو
نحوه عملکرد فلش درایو

نحوه عملکرد فلش درایو