استعمال دخانيات در دوران بارداري

 

نويسندگان:گروه نويسندگان

 

مضرات کشيدن سيگار بي شمار است و مطالعه زيادي در اين مورد در مراکز پزشکي مختلف به عمل آمده و همه کم و بيش از آن اطلاع دارند. در زنان باردار علاوه بر مادر، جنين نيز تحت تاثير قرارمي گيرد و هرچه تعداد سيگار زيادتر باشد اختلالات حاصل از آن بيشتر است.
اداره بهداشت آمريکا در سال 1969 گزارش داد که در زنان بارداري که سيگار مي کشند وزن نوزاد کمتر از طبيعي بوده و به علاوه تعداد زايمان زودرس نيز بيشتر است به طوري که در خانم هاي سيگاري وزن نوزاد حداقل 200 گرم کمتر از افراد مشابهي است که سيگار نمي کشند. البته تعداد سيگاري که در 24 ساعت کشيده مي شود بسيار مهم است و کاهش وزن نوزاد موقعي اتفاق مي افتد که زن باردار در شبانه روز بيش از 15 عدد سيگار بکشد. بنابراين اگر ترک سيگار مشکل است بايد تعداد آن کاهش يابد و سعي شود که تعداد سيگار در شبانه روز از ده عدد تجاوز نکند.
اگر مادر سيگار را قبل و يا در دوران بارداري ترک نمايد هيچ گونه اثر زيان بخشي در نوزادان مشاهده نمي شود.
اخيرا مقاله اي در مجله پزشکي انگلستان به چاپ رسيده که نشان مي دهد حرکات تنفسي جنين 7 الي 9 ماهه در داخل رحم با کشيدن دو سيگار پي در پي توسط مادر کاهش مي يابد. تعداد جنين مرده نيز در زنان باردار سيگاري بيشتر است.
نيکوتين موجود در سيگار باعث انقباض عروق کوچک مي شود به اين ترتيب ممکن است اختلالاتي که در گردش خون جفت و رحم بوجود آورد.
بيماري هاي تنفسي مانند ذات الريه و برونشيت در نوزاد مادران سيگاري در سال تولد بيشتر از سايرين است.
بچه شيرخواري که مادرش سيگار مي کشد. دود سيگار را از راه پوست، دستگاه تنفس و گوارش جذب مي نمايد. بنابراين خانم هاي سيگاري را بايد تشويق نمود که در دوران بارداري سيگار را ترک نموده و حداقل تا وقتي که کودک يک ساله شود، استفاده مجدد آن را به تعويق بياندازند.
منبع مقاله :
گنجي، مبين؛ پورفخاران، محمد؛ حجاران، مريم؛ (1391)، رموز طلايي بارداري موفق، قم: ابتکار دانش، چاپ ششم .