0
ویژه نامه ها

عوامل تزلزل خانواده (10)

ناتواني جنسي مردان و سرد مزاجي بانوان

يکي از هدفهاي ازدواج، پاسخگويي به نيازهاي جنسي است، متأسفانه برخي از افراد به دلايل گوناگون دچار ناتواني هاي جنسي و سر مزاجي هستند، و قادر به ارضاي مطلوب نيازهاي جنسي همسر خود نيستند. اين وضعيت در دراز
ناتواني جنسي مردان و سرد مزاجي بانوان
 ناتواني جنسي مردان و سرد مزاجي بانوان

 

نويسنده: علي محمد رفيعي محمدي

 

عوامل تزلزل خانواده (10)

ناتواني جنسي مردان

يکي از هدفهاي ازدواج، پاسخگويي به نيازهاي جنسي است، متأسفانه برخي از افراد به دلايل گوناگون دچار ناتواني هاي جنسي و سر مزاجي هستند، و قادر به ارضاي مطلوب نيازهاي جنسي همسر خود نيستند. اين وضعيت در دراز مدّت آسيب زا است و هر يک از زوجين بايد با شجاعت و صداقت به اين مشکل توجه کند و با مشورت با افراد متخصص مانند روان پزشک، متخصص روان شناسي، متخصص غدد، متخصص زنان، متخصص کليه و مجاري ادرار و مشاور خانواده به حل و فصل آن بپردازد. سرد مزاجي يکي از شايع ترين اختلال هاي جنسي است که به جز موارد نادري که نتيجه ي اختلال در کار غدد جنسي است، اغلب جنبه ي رواني دارد. ( ايزدي، 1356 ) مقاربت نوعي معامله ي فيزيولوژيک و عاطفي و رواني متقابل بين زن و شوهر است و يکي از مهم ترين عوامل رضايت و موفقيت عمل زنا شويي، رضايت عاطفي و رواني متقابل بين زن و شوهر مي باشد. قابل ذکر است که نقش عوامل رواني در چگونگي عمل زنا شويي زن بيشتر از مرد حائز اهميت است و گاهي اوقات زن سرد مزاجي را به عنوان مکانيسمي عليه بد رفتاري شوهر به کار مي برد. از اين رو شوهري که مسئله « تمکين » را مطرح مي سازد، بايد خود زمينه هاي عاطفي مثبت را در همسرش به وجود آورد.
انتقاد در امور جنسي و روابط زنا شويي، بدون ترديد يکي از دشوارترين انواع انتقاد است و هيچ انتقادي دردناکتر از اشاره به ناتواني جنسي طرف مقابل نيست؛ در حالي که بايد اذعان کرد که ريشه ي اکثر مسايل و مشکلات از بستر زنا شويي آغاز مي شود و تعامل زنا شويي سالم، کليد فرايند خانواده ي مطلوب است.
( بارگر 1375 ) (1) بديهي است که قدرت پاسداري از حريم ارزش ها و غلبه بر قوي ترين کشش هاي غريزي زماني مي تواند به نحوي شايسته اعمال گردد که به اين کشش هاي غريزي در بستر طبيعي و مشروع مطلوب و رضايت بخش پاسخ گفته شود. خالق انسان بر اين نکته تأکيد دارد.
بسياري از کشاکش ها و شايد غالب خانه گريزي ها، سرديها و بي تفاوتي ها ي خانوادگي ناشي از عدم حسن تأمين و ارضاي اين نياز طبيعي و غريزي مي باشد. گاه برخي از ناتواني ها و يا خود کامگي مردان و سرد مزاجي ها و يا بي رغبتي هاي زنان از اساسي ترين موانع حسن تأمين اين نياز طبيعي است. در هر حال بهره گيري از مشاوره هاي تخصصي و سود جستن از بعضي توصيه هاي درمان گري مي تواند در اين ارتباط مفيد واقع گردد.
همسران برتر همواره به دور از سرد مزاجي ها، بي حوصلگي ها، خود توجهي ها، خود کامگي ها و خودارضايي ها به تأمين و ارضاي هماهنگ و مشترک اين طبيعي مي انديشند.
همسران برتر در روابط زناشويي خود، به اين جاذبه ي پرقوت به نحو مطلوب و مؤثر معنا مي بخشد و زمينه ي تأثير گذاري هر گونه محرک هاي بيروني و آسيب پذيري ها را از بين مي برند. همسران برتر به خوبي مي دانند که در سايه ي حسن تأمين نيازها، بخصوص نيازهاي زيستي و رواني است که زمينه ي بهداشت رواني همسر و آرامش کانون خانواده فراهم مي گردد و رشد و شکوفايي و تعالي شخصيت محقق مي شود.
همسران برتر مي دانند که تأمين و ارضاي نياز پرقوت زيستي - غريزي، عمده ترين نقش را در جاذبه هاي زندگي مشترک زوجين بر عهده دارد و خداوند اصل تمکين را در اين ارتباط از حقوق حقه ي زوج قرار داده است و ارضاي شروع اين نياز اساسي زوجين لازمه ي رشد مطلوب و متعالي شخصيت است ) .(2)
يکي از قوي ترين غرايز، غريزه ي جنسي است که اساسي ترين و مهم ترين نياز انسان هاست. در آمارهاي
رسمي و غير رسمي که به وسيله ي روزنامه ها، اعلام شده است. و نشان داده که درصد بالايي از طلاق و جدايي ها و اختلافات خانوادگي، ناشي از عدم توانايي مرد و يا سرد مزاجي بانوان است. در همايشي که در دانشگاه شاهد (3) برگزار شد در پايان همايش اعلام شد بيش از 50 % طلاق ها ناشي از عدم تونايي مردان در مسايل زنا شويي است ( سرپرست کلينک سلامت خانواده، دکتر سيد کاظم فروتن ) در يک مصاحبه اعلام کرد: بايد با مسايل جنسي علمي برخورد کرد. وي تصريح نمود که جامعه ي ما به علل متفاوت، تاکنون روي کردي عالمانه به اين موضوع نداشته است. بنابر اين برخورد احساسي در نگرش به مسايل جنسي، مشکلات را بيشتر از گذشته خواهد کرد. در حالي که بايد از تعصبّات غلط در طرح مسايل جنسي جلوگيري به عمل آورد.
وي افزود: مسئولان بايد در بعد تربيتي، روان شناسي، روان پزشکي، حقوقي و فرهنگي و اجتماعي جنسي به طور علمي برخورد کنند و در تمامي کشورها نيز با اين گونه مسايل با ديد علمي نگاه مي کنند زيرا مشکلات جنسي انحراف جنسي نيست بلکه در صورت آموزش مسايل غلط، امکان انحراف وجود دارد و براساس آموزه هاي ديني ما هيچ نهادي نزد خداوند محبوب تر از نهاد خانواده نيست و آنچه جامعه را به سمت آرامش مي برد، تشکيل خانواده است. نگاه اسلام هم به غريزه ي جنسي نگاه نفي و خشونت نيست، بلکه ارضاي صحيح آن تأکيد شده است به همين دليل نبايد به علت نداشتن برنامه ريزي براي کاهش مشکلات جنسي، صورت مسئله را به کلي پاک کرد. وي تصريح کرد. به علّت حساسيت و گستردگي مسايل جنسي و نقش اساسي آن در دوام خانواده بايد شرايط مناسب را براي نگاه مثبت به مسايل سلامت جنسي فراهم کرد. زيرا صحبت از سلامت جنسي در کشور به صورت يک ضد ارزش در آمده است. اين در حال است که آموزه هاي ديني و فرهنگ، در نگرش به سلامت جنسي کاملاً متفاوت است. بنابراين هر اندازه سلامت جنسي در افراد سالم ارتقا يابد کانون خانواده از استحکام بيشتري برخوردار خواهد شد.
وي تصريح کرد تعداد افراد متخصص براي آموزش و يا درمان اختلالات جنسي در کشور بسيار کم هستند و ياد آور شد بسياري از افرادي که درباره ي مسايل جنسي در کشور فعاليت مي کنند، اطلاعاتي از درمان و يا نگرش صحيح به نحوه ي برخورد با مشکلات جنسي ندارند. بيابر اين وظيفه ي وزارت علوم و وزارت بهداشت است که با ايجاد رشته ي تخصصي خانواده و سلامت جنسي، افراد خاصي را براي اين مشکل جدي ولي به ظاهر پنهان جامعه تربيت کنند؛ زيرا اين موضوع با بنياد خانواده در ارتباط است و انجام کارهاي نسنجيده و غير علمي و نيز ورود افراد با اطلاعات محدود و يا بدون تعهّدِ لازم، ممکن است نه تنها به تشديد اختلالات دامن بزند بلکه در برخي موارد مفسده انگيز هم باشد.
فروتن تصريح کرد براساس برخي تحقيقات حداقل 50 % طلاق هايي که در دادگاه خانواده به دليل ديگر صورت مي گيرد، ريشه در مسايل جنسي دارد. به تجربه ثابت شده در زوج هايي که مسايل جنسي، زناشويي و ارتباطات عاطفي زن و شوهر مناسب نيست در تربيت فرزندانشان ناموفق بوده، عمده ي اين فرزندان، مستعد انحرافات فرهنگي و اخلاقي مي باشند. (4)
ضمناً آقاي مجد، رئيس بهداشت جنسي دانشگاه تهران، در مصاحبه اي که با روزنامه ي سلامت داشتند، اعلام کردند: به اعتقاد من بيش از 70 % طلاق ها ناشي از عدم آگاهي زن و مرد از روابط جنسي است.
در اين بخش براي آشنايي خانواده هاي محترم و زوج هاي جوان ابتدا به علل ناتواني جنسي مردان پرداخته و سپس راه هاي درمان را بيان مي کنيم.

علل ناتواني جنسي مردان

1. خود ارضائي در مردان.
در اين عمل که اسلام آن را نهي کرده است: پيامبر صل الله عليه و اله و سلم فرمودند:
« اَلنّا کحُ بِالکَفَّ مَلعُونٌ ». (5)
کسي که با دست خود را راضي کند ملعون است با خود ارضايي دو مشکل در فرد ايجاد مي گردد. 1. پارگي ميزراه 2 . ترکيدن اجسام غاري در دستگاه تناسلي مرد؛ لذا عامل ناتواني جسمي در مرد خواهد شد. (6)
2 . عوامل روحي، شرم و حيا و خجالت کشيدن؛
3 . عدم آمادگي فکر و عدم داشتن تجربه ي جنسي؛
4. ترس و احساس حقارت از عدم توانايي؛
5. انحراف جنسي؛
6. خستگي از کار زياد و سخت؛
7. ناراحتي عصبي، گرفتاري هاي روزانه؛
8. مشکلات زندگي، برخوردهاي نامطلوب؛
9. مواد مخدر، مشروبات الکلي؛
10. تغذيه نامطلوب و عدم رشد جسماني کامل؛
11. پرکاري و يا کم کاري غده ي تيروئيد؛
12. ناتواني از لحاظ ساختمان دروني از قبيل کمبود يک بيضه، کوچکي بيضه ها و تنبلي بيضه ها؛
13. مورد تحقير قرار گرفتن از طرف زن به خاطر عدم توانايي جنسي؛
14. سالخوردگي؛
15. بيمار ي ها خصوصاً ديابت، ناراحتي قلبي و کليوي؛
16. کم اشتهايي جنسي؛
در بعضي موارد ناتواني جنسي معلول کمبود هورمون ها، اختلالات موضعي اعضا تناسلي يا عوامل سرشتي ديگري که منجر به کمبود احتياجات و قدرت جنسي مرد مي شوند مي باشد و در خيلي از موارد ناتواني جنسي ريشه در مسايل روحي و رواني فرد دارد، از جمله:
الف) تعلق زياد به مادر ب) ترس و اضطراب
ج) کشمکش هاي روحي د) مزاج عصبي
ه) علاقه به جنس موافق
اين ها عوامل ناتواني جنسي در مردانند: البته بايد گفت ناتواني هاي جنسي قابل درمان هستند، ولي بايد تحت نظر اطباي حاذق و ورزيده انجام گيرند. (7)

درمان ناتواني جنسي مردان

بسياري از مردان جوان و ميان سال و مسن از ناتواني جنسي گله دارند. گر چه طب جديد با تزريق هورمون و تجويز داروهاي شيميايي اين قضيه را بر طرف مي نمايد. ولي در گذشته با خوردن غذاها و خوراکي هاي مفيد و همچنين با مصرف گياهان سنتي، اين ناتواني را معالجه مي کردند.

1. ضعف و سستي در اثر ضربه زدن به کمر، حمل بار سنگين و يا زمين افتادن.

در اين صورت لازم است با روغن زيتون و روغن سبز و يا روغن حيواني خالص يا موميايي، کمر را ماساژ داده و با پارچه ي پشمي ببندد و استراحت کند.

2 . ضعف و سستي به خاطر رطوبت و کار روزانه.

مصرف عسل و کرفس، نارگيل، خرما و کشمش، موز، تخم مرغ. پرهيز از خوردن ماست، گوجه فرنگي، کاهو و خيار براي رفع اين موضوع مؤثر است.

3. کساني که به علت شهوت راني افراطي دچار مشکل شده اند و به اصطلاح شارژ آن ها خالي شده است.

بهار نارنج، عرق بيدمشک، مرباي به، کمپوت هويج، انجيرخشک، توت فرنگي، سير و پياز سفيد، باقلا پخته، گردو و خرما، پسته ي خام، نارگيل، بادام زميني بوداده، شير، عسل، تخم مرغ، گوشت شتر، مرباجات و زعفران، مؤثر و مفيد است.
تمامي کساني که دچار سستي و ضعف و ناتواني جسمي هستند بايستي از خوردن غذاهايي که طبيعتي سرد و مرطوب دارند اجتناب نمايند. مصرف زياد نمک طعام، علاوه بر اين که از ديد چشم مي کاهد، شهوت را نيز کم مي کند.
ورزش کردن و اجراي تمرين هاي بدني، چه به لحاظ حفظ تندرستي، و چه از نظر مراقبت از سلامت رواني و جمله بهداشت روابط جنسي، در خور توجه فراوان است، درهر حال اگر نيم ساعت پيش از نزديکي به نرمش هايي بپردازيد، عامل تقويت شما در امر جنسي خواهد بود. (8)

4. دستگاه واکيوم همراه

دستگاه واکيوم وسيله اي است که جهت درمان اختلالات نعوظ به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد و استفاده ي درماني از آنها براي مردان مبتلا به ناتواني جنسي بي خطر است. اين دستگاه در افراد مسن تر بيشتر از جوانان مورد قبول قرار گرفته است. اين دستگاه در سال 1982 به وسيله ي مرکز نظارت بر دارو و غذاي آمريکا (fda) مورد تأييد قرار گرفت. و به عنوان يک روش درماني مناسب به وسيله ي انجمن اورولوژي آمريکا نيز مورد تأييد قرارگرفته است. (9)
جهت تهيه ي اين دستگاه مي توانيد با تلفن زير تماس بگيريد تلفن گويا دستگاه واکيوم 7 8 3 1 3 6 88 -021
و يا نوشتن کلمه ي « واکيوم همراه » در سايت گوگل، اطلاعات لازم را در اين مورد کسب نماييد.

کاهش ميل جنسي

کاهش ميل جنسي يا از بين رفتن آن در دوران زناشويي شايع تر از آن است که اغلب گمان مي کنند. به استناد پژوهشي که در اين زمينه تا 40 درصد زوج هاي خوشبخت به کاهش ميل جنسي خود اشاره کرده اند به طور که شيدايي اوايل ازدواج، شعله هاي اشتياق را افزايش مي دهد. با به سر رسيدن اين دوران شدت ميلي جنسي نيز کاهش مي يابد. هنگامي که زندگي مشترک ادامه مي يابد. مقوله هايي نظير کسب معاش و تدارک مسکن، تربيت فرزند بخشي از نيرويي را که سابقاً صرف معاشقه مي شد به خود مشغول مي کنند به تدريج انگيزه هاي ديگر کار بر عاشق و عاشقي غلبه مي کند و سرانجام خستگي و فشار ناشي از فعاليت شغلي، کارهاي منزل و فرسودگي جسمي، ميل جنسي را کاهش مي دهد. (10)

علل سردي مزاج بانوان

سرد مزاجي اصطلاحي پر مصرف است، اما به ندرت در معناي صحيح خود به کار مي رود؛ چنان که امروزه با شنيدن اصطلاح سرد مزاجي مجموعه اي از بي ميلي جنسي، تحريک نشدن و لذت نبردن از روابط جنسي است. سرد مزاجي در زنان معادل ناتواني جنسي در مردان است.
در تحقيقات ثابت شده که 90 % سرد مزاجي بانوان ناشي از عدم آگاهي مردها از روابط جنسي است. در اينجا فقط به عامل سرد مزاجي زنان اشاره خواهيم کرد.
1. زن ها نمي توانند در کنار مردهايي که به او علاقه مند نيستند، به نيازهاي جنسي مرد پاسخ مثبت بدهند، لذا در فعاليت هاي جنسي سرد هستند.
2. دختراني که در خانه هايي زندگي کرده اند که پدران سخت گير، پرخاشگر، و کنترل چي داشته اند نسبت به جنس مرد تنفر پيدا مي کنند.
3. عدم آگاهي از روابط جنسي؛
4. بيماري هايي مانند ( ديابت، فشار خون، بيماري قلبي، اختلال در غدد تيروئيد، صرع، مصرف داروهاي ضد افسردگي، قرص هاي ضد حاملگي )؛
5. کم رويي زن ( در خانواده هايي که اولين تجربه ازدواج بوده يا دختر به شدت کم رو و خجالتي است )؛
6. محروميت از ارضا؛
7. انحرافات جنسي؛
8. ضعف عمومي - کمبود آهن، سوء تغذيه؛
9. عوامل شغلي ( اتمام انرژي زن و مرد که در محل کار مصرف مي گردد. )
10. ترس از ناکامي در عمل جنسي ؛
11. مصرف زياد الکل و مواد مخدر؛
12. ترس از حاملگي و بچه دار شدن ؛
13. ترس از حضور بچه ها.
14. تنفر از مرد، ( ازدواجهاي اجباري و تحميلي . زن به شدت از مردي که دلخواه او نيست تنفر دارد )
15. تلافي بي مهري و بي محبتي مرد، در روايتي پيامبر صل الله عليه و اله و سلم فرمودند:
« روز زن خود را کتک مي زني، شب توقع داري او را در آغوش بکشي ». (11)
بايد ذهنيت زن را نسبت به خود مثبت کني؛ والا زن در عمل جنسي فعال نيست و سرد است.
16. زن عمل جنسي را بد و منفور مي داند ( اين عمل را يک عمل حيواني و غير اخلاقي مي داند) در صورتي که در دين اسلام و در روايات ما براي اين عمل ثواب نوشته شده است و نه تنها بد نيست، بلکه امري است توأم با اجر اخروي.
پيامبر صل الله عليه و اله و سلم فرمودند:
« زماني که مرد با همسر خود نزديکي مي کند.
الف) مانند شخصي است که در راه خدا جهاد کرده است.
ب) گناهان او مانند ريختن برگ درختان در پاييز مي ريزد.
ج) از گناهان پاک مي گردد ». (12)
پيامبر صل الله عليه و اله و سلم فرمودند:
« وقتي بنده ي مؤمني با همسر خود نزديکي مي کند هفتاد هزار ملک بال هاي خود را مي گسترانند و در اين هنگام رحمت الهي نازل مي گردد و براي هر قطره ي غُسل، خدا يک خانه در بهشت به او مي دهد ».(13)
17. زن در آن زمان از يک مسئله رنج مي برد.
بطور مثال: بيماري پدر يا مادر يا فرزند، اختلاف او با ديگران و...
18. زناني که به بيماري وسواس مبتلا هستند.
19. خستگي بيش از حد، کار زياد در خانه.
20. جنسيت مردانه.
21. ارثي بودن؛
22. مصرف داروهاي روان گردان ( قرص هاي ضد افسردگي، داروهايي مانند آنتي سايکوتيک ها )؛
23. انتقاد از همسر در رختخواب ( انتقاد يا سرزنش همسر يا تحکّم عامل سرد مزاجي است )؛
24. درد اعضاي تناسلي؛
25. اختلالات عميق رواني). (14)

درمان سرد مزاجي بانوان

اختلال عملکرد جنسي در زنان يک اختلال بسيار شايع است که منجر به ديسترس شخصي زيادي مي شود و ممکن است بر کيفيت زندگي تأثير داشته باشد. مطالعاتي که آناتومي، فيزيولوژي و پاتوفيزيولوژي عملکرد و اختلال عملکرد جنسي زنان را بررسي مي کنند، محدود هستند. لذا ارزيابي و روان شناسي و پزشکي جامع و مشترک، آموزش مستمر بيمار و همسرش، تعديل علت هاي عود کننده و درمان دارويي به شخص توصيه مي گردد. (15) و مراجعه به متخصصين در درمان سرد مزاجي مي تواند زمينه ي درمان را فراهم نمايد.

پي نوشت ها :

1. دکتر احمد به پژوه، خانواده و فرزندان، کتاب دوم، ص 261.
2. دکتر غلامعلي افروز، همسران برتر، ص 83.
3. دانشگاه شاهد، 2 \9 \84 ،چهار شنبه و پنج شنبه، روزنامه ايران 19 \1 \87.
4. دکتر فروتن، سرپرست کلينيک سلامت خانواده، روزنامه ايران، 19 \1 \87.
5. شيخ طوسي، المبسوط، ج 4، ص 242.
6. افشين تاج الديني، دکتر عارف راد، بهداشت جنسي .
7. محمد نامدار مقدم، آرمان ساکت، ناتواني و بي ميلي و سردي مزاج، ص 90-89.
8. محمد نامدار مقدم، آرمان ساکت، ناتواني بي ميلي و سزدي جنسي، ص 92-91.
9. کاظم فروتن، فريدون خيام فر، انسان و سلامت جنسي، ص 98.
10. محمد نامدارمقدم، آرمان ساکت، ناتواني بي ميلي جنسي، و سردي جنسي، ص 15.
11. کافي، ج 5، 509.
12. دعائم السلام، ج 2، ص 191 و مستدرک الوسائل، ج 14 ص 151.
13. روضة الواعظين، ج 2، ص 108.
14. محمد نامدار مقدم و آرمان ساکت، ناتواني و بي ميلي جنسي و سرد مزاجي، ص 50-42.
15. سيد کاظم فروتن و فريدون خيام فر، انسان و سلام جنسي، ص 159.

منبع مقاله :
رفيعي محمدي، علي محمد؛ (1389)، نسيم عشق: عوامل تحکيم و تزلزل خانواده، قم: انتشارات رسول اعظم ( صل الله عليه و آله و سلم )، چاپ هفتم 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا
بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد
دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد

دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد

استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)
استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)

استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)

کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا
کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا

کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا

فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر
فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر

فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر

صحبت های جناب خان درباره خوزستان
صحبت های جناب خان درباره خوزستان

صحبت های جناب خان درباره خوزستان

معرفی تفسیر بیان المعانی
معرفی تفسیر بیان المعانی

معرفی تفسیر بیان المعانی

معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی
معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی

معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی

در باره خشکسالی‌های بزرگ
در باره خشکسالی‌های بزرگ

در باره خشکسالی‌های بزرگ

آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟
آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟

آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟

انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام
انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام

انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام

کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است
کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است

کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها
رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400
آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400

معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده
معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند
استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند

استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند

معرفی تفسیر بلابل القلاقل
معرفی تفسیر بلابل القلاقل

معرفی تفسیر بلابل القلاقل

معرفی تفسیر بصائر یمینی
معرفی تفسیر بصائر یمینی

معرفی تفسیر بصائر یمینی

معرفی تفسیر البصائر
معرفی تفسیر البصائر

معرفی تفسیر البصائر

معرفی تفسیر البرهان
معرفی تفسیر البرهان

معرفی تفسیر البرهان

آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟
آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟

آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟