0
ویژه نامه ها

لزوم رفق و مداراي حاکم با مردم

مديريت بدون رفق و مدارا، و رحمت و ملايمت در مدار انسانيت قرار نمي گيرد و به درستي پيش نمي رود. خداوند پيامبر گرامي اش را در مديريت و رهبري مردمان اهل مدارا و ملايمت، و بخشش و گذشت معرفي کرده و فرموده است:
لزوم رفق و مداراي حاکم با مردم
 لزوم رفق و مداراي حاکم با مردم

 

نويسنده: مصطفي دلشاد تهراني

 

« يَفرُطُ مِنهُمُ الزَّلَلُ، وَ تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ، وَ يُوتَي عَلَي أيدِيهِم فِي العَمدِ وَ الخَطَاءِ؛ فَأعطِهِم مِن عَفوِکَ وَ صَفحِکَ، مِثلَ الَّذِي تُحِبَّ وَ تَرضَي أن يُعطِيَکَ اللهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِهِ. »
مردمان چنين اند که لغزش هايي از ايشان سر مي زند، يا گرفتار نادرستي هايي مي شوند، و دانسته يا نادانسته کارهايي مي کنند [ که تو را خوش نمي آيد ]. پس چنان با بخشش و گذشت با آنان رفتار کن که دوست داري خداوند با بخشش و گذشت خود با تو رفتار کند.
مديريت بدون رفق و مدارا، و رحمت و ملايمت در مدار انسانيت قرار نمي گيرد و به درستي پيش نمي رود. خداوند پيامبر گرامي اش را در مديريت و رهبري مردمان اهل مدارا و ملايمت، و بخشش و گذشت معرفي کرده و فرموده است:
( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. ) (1)
به لطف رحمت الهي، با آنان نرم خوي و پر مهر شدي، و اگر درشت خوي و سخت دل بودي بي شک از پيرامون تو پراکنده مي شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه.
خداوند رهبري و مديريت پيامبر اکرم (ص) را بر مبناي مدارا و ملايمت و ناديده گيري و گناه بخشي معرفي کرده است، و اين که اگر جز اين باشد اداره ي درست ناممکن مي شود. مدارا و ملايمت در حکومت و مديريت، و رهبري و هدايت چنان جايگاهي دارد که رسول خدا (ص) فرمود:
« أمَرَنِي بِمُدَارَةِ النَّاسِ کَمَا أمَرَنِي بِأدَاءِ الفَرَائِضِ. » (2)
پروردگارم مرا به مدارا با مردمان فرمان داد، آن سان که مرا به انجام دادن واجبات فرمان داد.
پيامبر اکرم (ص) تأکيد داشت که مديريت جز بر اساس رفق و مدارا صورت نگيرد، چنان که در دعايي اين گونه مطرح کرده است:
« اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ أمرِ أمَّتِي شَيئًا فَشَقَّ عَلَيهِم، فَاشقُق عَلَيهِ؛ وَ مَن وَلِيَ مِن أمرِ أمَّتِي شَيئًا فَرَفَقَ بِهِم، فَارفُق بِهِ. » (3)
خدايا! هر کس زمام امري از امور امّت مرا عهده دار شد و بر آنان سخت گرفت، تو نيز بر او سخت بگير؛ و هر کس امري از امور امّت مرا به عهده گرفت و با آنان رفق و ملايمت ورزيد، تو نيز با او رفق و ملايمت بورز.
مدارا و ملايمت اصلي اساسي در حکومت و مديريت است تا جايي که اميرمؤمنان علي (ع) درباره ي آن چنين تعبير کرده است:
« إِذَا مَلَکتَ فَارفُق. » (4)
هرگاه زمامدار شدي، بايد مدارا و ملايمت پيش گيري.
تدبير صحيح امور و سياستِ درست، بهره مندي از رفق و مدارا است، و چنين تدبيرورزي و سياستي است که مردمان را به سلامت راه مي برد. به بيان علي (ع):
« عَلَيکَ بِالرِّفقِ فَإِنَّهُ مِفتَاحُ الصَّوابِ وَ سَجِيَّةُ أولِي الألبَابِ. » (5)
بر تو باد به مدارا و ملايمت که آن کليد درستي [ امور ] و خوي خردمندان است.
« نِعمَ السِّيَاسَةُ الرِّفقُ. » (6)
مدارا و ملايمت خوب سياستي است.
مدارا و ملايمت واحد رئيسي در حکومت و مديريت است و بدون آن، اين عرصه پيکري بي سر و جسمي بي جان است:
« رأسُ السِّيَاسَةِ استِعمَالُ الرِّفقِ. » (7)
سرِ سياست به کار بردن مدارا و ملايمت است.
در منطق پيشوايان دين، هيچ چيز چون مدارا و ملايمت مشکلات را نمي کاهد و راه رفتن به سوي اهداف را هموار نمي سازد، چنان که در آموزه هاي علي (ع) آمده است:
« الرِّفقُ يُيَسِّرُ الصِّعَابَ وَ يُسَهِّلُ شَدِيدُ الأسبَابِ. » (8)
مدارا و ملايمت دشواري ها را آسان و چاره جويي هاي سخت را ساده مي سازد.
بر اساس مدارا و ملايمت مي توان تيزي شمشير مخالفت مخالفان را کند کرد، و مخالفت هاي اجتماعي را کاهش داد و زمينه را براي حرکت درست به سوي هدف فراهم نمود:
« الرِّفقُ يَفُلُّ حَدَّ المُخَالَفَةِ. » (9)
مدارا و ملايمت تنديِ مخالفت را کند مي سازد.
« مَن کَانَ رَفِيقًا فِي أمرِهِ نَالَ ما يُرِيدُ منَ النَّاسِ. » (10)
هر که در کار خويش، مدارا و ملايمت پيش گيرد، بدانچه از مردمان خواهد، دست يابد.
پيامبر اکرم (ص) در نهايت مدارا و ملايمت حکومت و مديريت کرد و علي (ع) به تمام معنا پا در جاي پاي آن حضرت گذاشت. پيام آور رحمت، در سخت ترين اوضاع و احوال نيز از مدارا و ملايمت، و بزرگواري و گذشت دور نشد. نقل شده است که چون در غزوه ي احد آن همه مصيبت بر پيامبر (ص) وارد کردند و آن همه جنايت روا داشتند، عمربن خطّاب نزد پيامبر (ص) رفت و از آن حضرت خواست تا آن قوم را نفرين کند، همان گونه که نوح (ع) قومش را نفرين کرد. (11) امّا پيامبر (ص) جز رحمت و مغفرت مبراي آنان نخواست. تقاضاي آن حضرت از خداوند اين بود:
« اللَّهُمَّ اغفِر لِقَومِي فَإِنَّهُم لَا يَعلَمُونَ. » (12)
خدايا قوم مرا ببخش که آنان نمي فهمند.
رسول خدا (ص) در دوران حکومت خويش چنان با مردمان رحمت مي ورزيد و مدارا مي نمود و ملايمت نشان مي داد که منافقان کوردل که درکي از رحمت و مداراي گسترده ي آن حضرت نداشتند، وي را « اُذُن » يعني گوش که به مفهوم خوش باور است خواندند. پيامبر (ص) براي مردمان رحمتي پربرکت و مدارايي بي منّت بود. هرگز پرده دري ننمود و لغزش ها و نادرستي هايي را که از آنان دانسته يا نادانسته سر مي زد، مي بخشود. خداوند در اين باره فرمود:
« وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ) (13)
و از آنان کساني اند که پيامبر را آزار مي دهند و مي گويند او [ خودش باور و ] گوش است. بگو اُذُن بودن او به نفع شماست [ ولي بدانيد ] او به خدا ايمان دارد و رحمتي است براي کساني از شما که ايمان آورده اند و آنان را که فرستاده ي خدا را آزار مي دهند عذابي دردناک است.
در شأن نزول اين آيه گفته اند درباره گروهي از منافقان نازل شده است که گرد آمده بودند و درباره ي رسول خدا (ص) حرف هايي که مي خواستند مي زدند و سخنان ناروا و ناهنجار درباره ي آن حضرت مي گفتند. يکي از آنان گفت: « اين کار را نکنيد، زيرا مي ترسيم به گوش محمد برسد که ما درباره ي او چه مي گوييم و ما را رسوا کند و از بين ببرد ». يکي از آنان که نامش جلاس بود گفت: « مهم نيست، ما هر چه بخواهيم مي گوييم، و اگر به گوش او رسيد، نزد وي مي رويم و انکار مي کنيم و او سخن ما را مي پذيرد، زيرا محمد آدم خوش باور و " گوش " است و هر کس هر چه بگويد مي پذيرد ». (14)
مدارا و ملايمت نشانه ي سلامت و صلابت حکومت و مديريت است، و امام علي (ع) آن را پاس مي داشت و از کارگزاران خود مي خواست بر اين اساس رفتار کنند، چنان که وقتي قيس بن سعد بن عُباده (15) را به استانداري مصر گماشت، به وي چنين نگاشت:
« وَ ارفُق بِالخَاصَّةِ وَ العَامَّةِ، فَإِنَّ الرِّفقَ يُمنٌ. » (16)
نسبت به خواص و عموم مدارا و ملايمت پيش گير که مدارا و ملايمت، ميمنت دارد.
اميرمؤمنان علي (ع) چنان بر پاسداشت رفق و مدارا در مديريت تأکيد داشت که در عهدنامه ي مالک اشتر، از جمله امور اساسي در نظارت مخفي بر مديران را همين معرفي کرده و فرموده است:
« ثُمَّ تَفَقَّد أعمَالَهُم، وَ ابعَثِ العُيُونَ مِن أهلِ الصِّدقِ وَ الوَفَاءِ عَلَيهِم، فَإِنَّ تَعَاهُدَکَ فِي السِّرِّ لِأمُورِهُم حَدوَةٌ لَهُم عَلَي استِعمَالِ الأمَانَةِ، وَ الرِّفقِ بِالرَّعِيَّةِ. » (17)
آن گاه از کارهايشان بازرسي و پي جويي کن، و ديده باناني که اهل راستي و وفاداري باشند بر آنان بگمار، زيرا رسيدگي پنهاني تو به کارهايشان موجب سوق دادن آنان است در پاسداشت امانت و رفق و ملايمت با رعيت.

پي نوشت ها :

1- قرآن، آل عمران / 159.
2- الکافي، ج 2، ص 117؛ محمدبن الحسن الحرّ العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، بتصحيح و تحقيق و تذييل عبدالرحيم الرّباني الشيرازي، داراحياء التراث العربية، بيروت، ج 8، ص 540.
3- مسند احمدبن حنبل، ج 6، ص 93؛ صحيح مسلم، ج 12، ص 212؛ أبوحاتم محمدبن حِبّان البُستي، صحيح ابن حِبّان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية، مؤسّسة الرسالة، بيروت، 1414ق. ج 2، ص 313؛ أبوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني، المعجم الاوسط، تحقيق ابراهيم الحسيني، الطبعة الاولي، دارالحرمين، 1415ق. ج 9، ص 172؛ السنن الکبري، ج 10، ص 136.
4- غررالحکم، ج 1، ص 275؛ عيون الحکم و المواعظ، ص 133.
5- غررالحکم، ج 2، ص 20؛ عيون الحکم و المواعظ، ص 334.
6- غررالحکم، ج 2، ص 294.
7- همان، ج 1، ص 372؛ عيون الحکم و المواعظ، ص 263.
8- غررالحکم، ج 1، ص 89.
9- شرح غررالحکم، ج 1، ص 150.
10- الکافي، ج 2، ص 120؛ وسائل الشيعة، ج 11، ص 215.
11- ( وَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَر عَلَي الأرضِ مِنَ الکَافِرِينَ دَيَّارًا. ( و نوح گفت پروردگارا! بر روي زمين هيچ يک از کافران را باقي مگذار ). قرآن، نوح / 26.
12- الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج 1، صص 137-138.
13- قرآن، توبه / 61.
14- أبوالحسن علي بن احمد الواحدي النيشابوري، أسباب النزول، دارالکتب العلمية، بيروت، 1395ق. ص 168؛ أمين الاسلام أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، مکتبة المرعشي النجفي، قم، 1403ق. ج 3، ص 44؛ فخرالدين محمدبن عمرالخطيب الرازي، التفسير الکبير، الطبعة الثالثة، ج 16، ص 116؛ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بکر السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، افست مکتبة المرعشي النجفي، قم، 1404ق. ج 3، ص 253.
15- قيس بن سعد بن عُباده انصاري از صحابه بزرگ پيامبر (ص) و از شيعيان خالص و ياران با وفا و خيرخواهان و طرف مشورت علي (ع) و از ياران باوفاي امام مجتبي (ع) بود. او از اشراف عرب و از بزرگان و سياستمداران، جنگاوران، سخاوتمندان، زاهدان و دانشمندان به شمار مي آمد. او را از پايه هاي دين و ستون هاي مذهب دانسته اند. « غديريه ي » قيس که در پيکار صفّين در پيشگاه اميرمؤمنان علي (ع) سروده از اشعار مهمي است که درباره ي امامت علي (ع) و حادثه ي غدير سروده شده است. قيس در اواخر حکومت معاويه به سال 59 يا 60 هجري درگذشت. ر.ک: أبومحمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي، الجرح و التعديل، الطبعة الاولي، مطبعة مجلس دائرة المعارف الثعمانية. حيدرآباد الدکن، ج 7، ص 99؛ أبوجعفر محمدبن الحسن الطوسي، اختيار معرفة الرّجال ( رجال الکشّي )، صحّحه و علّق عليه و قدّم له حسن المصطفوي، انتشارات دانشگاه مشهد، 1348ش. صص 95-96؛ يوسف بن عبدالله بن محمدبن عبدالبر القُرطُبي المالکي، الاستيعاب في اسماء الاصحاب، بهامش الاصابة، دارالکتب العربي، بيروت، ج 3، صص 216-217؛ ج 4، صص 124-126؛ شهاب الدين احمد بن علي ابن حجر العسقلاني، الاصابة في معرفة الصحابة، دار احياء التراث العربي، بيروت، ج 3، ص 239؛ عبدالحسين الاميني، الغدير في الکتاب و السنّة و الادب، الطبعة الخامسة، دارالکتاب العربي، بيروت، 1403ق. ج 2، صص 67-112.
16- الغارات، ص 127.
17- نهج البلاغه، نامه ي 53.

منبع مقاله :
دلشاد تهراني، مصطفي؛ (1390)، رايت درايت: اخلاق مديريتي در عهدنامه ي مالک اشتر، تهران: انتشارات دريا، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند
مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند

مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند

علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن
علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن

علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن

حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی
حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی

حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن
ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن

ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات
ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات

ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات

بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن
بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن

بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن

حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران
المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

معرفی تفسیر جامع
معرفی تفسیر جامع

معرفی تفسیر جامع

حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

معرفی تفسیر التستری
معرفی تفسیر التستری

معرفی تفسیر التستری

تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت
تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت

تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت

معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی
معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی

معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی

معرفی تفسیر بیانی از قرآن
معرفی تفسیر بیانی از قرآن

معرفی تفسیر بیانی از قرآن

معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم
معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم

معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم

معرفی التفسیر البسیط
معرفی التفسیر البسیط

معرفی التفسیر البسیط

ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی
ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی

ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی

استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی
استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی

استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی

طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/  نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران
طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران

طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران

دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر
دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر

دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر