0
ویژه نامه ها

Myron Samuel Scholes ( متولّد 1941 )

زندگي علمي مايرون اسکولز

شولز در سال 1997به همراه رابرت مرتون به خاطر " ارائه ي يک روش جديد در محاسبه ارزش کالاها و خدمات دوباره توليد شده "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
زندگي علمي مايرون اسکولز
 زندگي علمي مايرون اسکولز

 

نويسنده: محمود قنّادان
 

 Myron Samuel Scholes ( متولّد 1941 )

شولز در سال 1997به همراه رابرت مرتون (1) به خاطر " ارائه ي يک روش جديد در محاسبه ارزش کالاها و خدمات دوباره توليد شده "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در تيمينز (2)، کانادا متولّد و در سنين جواني دچار مشکل نابينايي شد. به خاطر پدر و مادرش به علم اقتصاد خرد علاقه مند گرديد. در سال 1962 در رشته علوم اقتصادي از دانشگاه مک مستر (3) شهر هاميلتون واقع در ايالت انتاريو فارغ التحصيل شد. در سال 1964 فوق ليسانس و در سال 1969 دکتراي خود را از دانشگاه شيکاگو دريافت کرد. کميته ورودي دانشگاه مک مستر تمايل داشت که وي در رشته مهندسي تحصيل کند اما شولز به اقتصاد علاقه خاصي داشت. مرتون ميلر (4) يکي از برندگان جايزه نوبل اقتصاد در سال 1990، استاد مشاور شولز در پايان نامه و هم چنين رييس جلسه دفاع پايان نامه دکتراي وي در دانشگاه شيکاگو بود.
يکي از لغات مورد علاقه شولز، لغت مدل مي باشد که برازنده مردي است که در سال 1997، جايزه نوبل را به پاس ارائه ي مدل معروف بلک- شولز در خصوص قيمت گذاري اختيار معامله سهام دريافت نمود.
تحقيقات شولز موضوعاتي نظير ماليات بر ارزش دارايي و مشوق هاي مالياتي (5) را دربر مي گيرد. وي به مطالعه اثر ماليات بر سود روي قيمت اوراق عرضه، ارتباط ميان مشوق هاي مالياتي و ماليات جبراني، ساختار سرمايه حاصله و ماليات و اثر ماليات بر روي نقدينگي بهينه دارايي ها پرداخت. شولز مقالات متعددي در زمينه سرمايه گذاري بانکي و مشوق هاي سرمايه گذاري نوشته است و به بسط و توسعه نظريه جديدي پيرامون برنامه ريزي مالياتي در شرايط عدم اطمينان و نامتقارن بودن اطلاعات پرداخت که در نهايت به تأليف کتاب " ماليات ها و استراتژي هاي تجاري، يک رويکرد برنامه اي " با مشارکت مارک ولفسان (6) منجر گرديد.
بلک (7)، مرتون (8) و شولز با مشارکت پرشور يکديگر نشان دادند که وجود صرف ريسک ( پاداش تحمل ريسک ) براي سرمايه گذاري در اختيار معاملات سهام ضرورتي ندارد. اين بدان معنا نيست که صرف ريسک از ميان رفته است بلکه به اين دليل است که صرف ريسک قبلاً در قيمت سهام لحاظ شده است.
شولز بيشترين شهرت خود را از طريق ارائه ي فرمول ارزشيابي اختيار خريد سهام، به همراه همکارش فيشر بلک کسب نمود؛ فرمولي که با کاهش ميزان ريسکي که متوجّه سرمايه گذاران بود، توانست بازار خريد سهام با قيمت معين را تقويت نمايد. اين فرمول براي ارزشيابي " اختيار در خريد " در سال 1973 انتشار يافت. " اختيار در خريد " سهام عبارتست از نوعي توافق که در آن بازرگان يا سرمايه گذار، داراي حق خريد يا فروش دارايي در زماني معين در آينده مي باشد. بدون وجود فرمول بلک- شولز سرمايه گذاران دچار فقدان راهي براي محاسبه صحيح ارزش آن اختيار در زمان معيني در آينده بودند. به منظور کاهش ميزان خطر زيان هاي بزرگ، سرمايه گذاران به محاسبه نوعي حق بيمه خالص ( پاداش خطر احتمالي ) اقدام مي کردند، هر چند روش دقيقي براي محاسبه چنين حق بيمه اي وجود نداشت. فرمول بلک- شولز با اثبات اين امر که حقوق بيمه خالص به طور خود به خود در بهاي سهام محاسبه و منظور مي شود، از پيچيدگي موجود در سرمايه گذاري به وسيله سهام کاست.
دستيابي به اين مهم کاري بسيار دشوار و شامل فرضيات و محدوديت هاي فراوان بود، فرمول بلک- شولز تجارت سهام و تجارت هاي مشتق از آن را براي سرمايه گذاران، راحت و آسان تر نموده و از آن پس به عنوان روش اصلي ارزيابي اختيار خريد سهام توسط سرمايه گذاران در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. مرتون بعدها بسياري از اين محدوديت ها را تعديل و کاهش داد و اين فرمول را به فرمولي قابل استفاده در ساير امور مالي و اقتصادي مانند رهن، اجاره ملک و به طور کلي مديريت ارزيابي خطر احتمالي تبديل نمود.
علاوه بر اين، فرمول مزبور، چارچوبي پايه اي و مفهومي در ارزيابي اختيارات خريد مانند امتيازات خريد و فروش فراهم آورده است. اين فرمول به يک استاندارد جهاني در بورس ها تبديل شده است و سالانه مبلغ هنگفتي مطابق اين مدل و مشتقات آن در تجارت استفاده مي شود، بسياري از مدل هاي دو جمله از مفهوم اين مدل مشتق شده اند. در مدل بلک- شولز، قيمت ابزارهاي مالي به طور خاص ( سهام ) در طول زمان متغير مي باشند. امروزه اين مطلب در مبحث مديريت ريسک و وثيقه نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
شولز هم چنين نظريه جديدي را درباره ماليات ارائه داد. در سال 2005 وي در ايالات متحده آمريکا به فعاليت سرمايه گذاري با اوراق بهادار طولاني مدت اقدام کرد و براي اينکه مجبور به پرداخت ماليات بر سود نباشد، دارايي شرکت خود را به صورت اوراق بهادار بلندمدت در يک پناهگاه مالياتي غيرقانوني سرمايه گذاري کرد امّا اين موضوع که شولز و شرکايش فاقد شرايط لازم براي دريافت مبلغ 106 ميليون دلار برگشت ماليات بودند، آشکار شد و علاوه بر اين مبلغ 40 ميليون دلار جريمه نقدي شامل آنها گرديد.
کميته نوبل معتقد است که پژوهش شولز اهميّت بسزايي در مباحث قيمت گذاري اقتصادي در سال هاي گذشته داشته و به ايجاد ابزارهاي جديد مالي و فراهم نمودن مديريت ريسک با کارايي بيشتر در جامعه نيز کمک نموده است. يک مثال پيرامون اثرات تحقيقات بلک- شولز، رشد فزاينده داد و ستد اختيار معامله در مکان هايي نظير بورس اختيار معامله شيکاگو است که يک ماه پيش از انتشار فرمول قيمت گذاري اختيار معامله از آوريل 1973 شاهد داد و ستد اختيار معامله بود. کميته نوبل معتقد است: کاربردهاي همه گير و سريع از نتايج اين نظريه، براي اقتصاددانان، امر جديدي بوده است. اين موضوع به ويژه از آن جهت قابل تقدير مي باشد که با استفاده از علم رياضي، فرمول هايي استخراج شد که در آن زمان در زمره آموزش هاي معيّن ارائه شده به کارآزمودگان و اقتصاددانان دانشگاهي به شمار نمي رفت. توانمندي در استفاده از اختيار معامله و ساير ابزار مشتقه به منظور مديريت نمودن ريسک، بسيار ارزشمند مي باشد. براي مثال مديران پورتوفوليو از اختيار " فروش " ( منظور کاهش ريسک سقوط سهام ) استفاده مي کنند. شرکت ها نيز از اختيار معامله و ساير ابزارهاي مشتقه براي کاهش ريسک استفاده مي نمايند. بانک ها و ساير موسسات مالي با استفاده از روشي که بلک، مرتون و شولز به بسط آن پرداختند، قيمت توليدات جديد را تعيين نمودند و راه حل هاي مالي مناسبي را به مشتريان خود ارائه دادند، هم چنين آنها توانستند با انجام معامله در بازارهاي مالي، ريسک خود را به نحو مطلوبي کاهش دهند. امروزه رياضي دانان، اقتصاددانان و متخصصان علوم کامپيوتر در پي توسعه بخشيدن به تحقيقات براي يافتن روش هاي جديد قيمت گذاري اختيار معامله مي باشند.
در سال 1973، مدتي پس از آنکه مدل بلک- شولز منتشر شد، شرکت تکزاس اينسترومنت (9)، ماشين حسابي را به بازار عرضه نمود که فرمول مورد بحث را شامل مي شد. معامله گران به هنگام داد و ستد اختيار معامله از قبيل CBOE (10) مي توانستند از آن ماشين حساب استفاده نمايند تا ارزش مبتني بر مدل بلک- شولز آنها را ( پس از ورود اطلاعات معيني ) محاسبه نمايد.
در اوضاع و احوال و شرايط نابسامان، معمولاً سفته بازان به مدل هاي خود با ترديد مي نگرند. آنها به دنبال ارزيابي و بررسي مجدد مي باشند. در اوضاع و احوال امروزه اقتصاد، اقتصادي جهاني و پيچيده است و حجم اطلاعات آن، بسيار وسيع و هنگفت مي باشد. در نتيجه زمان تصميم گيري طولاني خواهد شد و سفته بازان تنها زماني سرمايه خود را به کار مي گيرند که خدمات آنها مورد تقاضا واقع شود. کمبود نقدينگي به خودي خود مي تواند عاملي براي کاهش شديد ارزش دارايي ها باشد.
شولز پايه هاي ناتمام و نادرست مديريت سرمايه بلندمدت (11) را در سال 1994 تصحيح و از نو پي ريزي نمود. (12) او استاديار رشته تجارت دانشکده مديريت انستيتوي فني ماساچوست بود در طول سال هاي 1980-1973 نيز در مرکز تحقيقات شيکاگو فعّاليت داشته است. وي هم چنين عضو هيأت علمي دانشگاه استانفورد و مؤسسه آموزش علوم مديريتي انستيتوي فني ماساچوست اسلوان بود. (13) او با بسياري از مؤسسات اقتصادي و مالي همکاري نمود که از آن جمله مي توان به دفتر ملي تحقيقات اقتصادي، کمپاني برادران سالومون و مديريت سرمايه بلندمدت اشاره نمود که پي ريزي کلي آن به وسيله رابرت مرتون (14) انجام گرفت.
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي شولز مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:

A.Books:

1. Myron S. Scholes & G. Peter Wilson & Mark A. Wolfson, 1992. "Firms’ Responses to Anticipated Reductions in Tax Rates: The Tax Reform Act of 1986, "NBER Working Papers 4171,National Bureau of Economic Research, Inc.
2. Myron S. Scholes & Mark A. Wolfson, 1989. 'Decentralized Investment Banking: The
Case of Discount Dividend-Reinve stment and Stock-Purchase Plans, "NBER Working Papers 3093, National Bureau of Ecnomic Research, Inc.
3. Myron S. Scholes & Mark A. Wolfson, 1989. "Employee Stock Ownership Plans and Corporate Restructuring: Myths and Ralities," NBER Working Papers 3094, National Bureau of Ecnomic Research, Inc.
4. Myron S. Scholes & Mark A. Wolfson, 1989. 'The Effects of Changes in Tax Laws on Corporate Reorganization Activity," NBER Working Papers 3095, National Bureau
of Economic Research, Inc.
5. Myron S. Scholes & Mark A. Wolfson, 1989. "Converting Corporations to Partnerships through Leverage: Theoretical and Practical Impediments," NBER Working Papers 3092, National Bureau of Ecnomic Research, Inc.
6. Jeremy I. Bulow & Myron S. Scholes & Peter Menell, 1982. "Economic Implications
of ERISA," NBER Working Papers 0927, National Bureau of Economic Research, Inc.
7. Jermy I. Bulow & Myron S. Scholes, 1982. "Who Owns the Assets in a Defined Benefit Pension Plan," NBER Working Papers 0924, National Bureau of Ecnomic Research, Inc.

b. Articles:

1. 'The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency", with F. Black,
1972, J of Finance.»
2. 'The Capital-Asset Pricing Model: Some Empirical Tests", with M. Jensen and F. Black, 1972, in Jensen, editor, Studies in the Theory of capital Markets.
3. 'The Pricing of Options and Corporate Liabilities", with F. Black, 1973, JPE.
4. 'The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns", with F. Black, 1974, J Financial Econ.
5. 'Taxes and the Pricing of Options", 1976, J of Finance.
6. 'Davidends and Taxes", with M.H. Miller, 1978, J of Financial Econ.

پي‌نوشت‌ها:

1. Robert C. Merton ( متولّد 1944 )
2. Timmins ( Ontario- Canada )
3. دانشگاه مک مستر McMaster university دانشگاه متمرکز تحقيقات در هاميلتونِ انتاريو.
4. Merton Miller ( 1923-2000 )
5. Taxation on asset prices and incentives
6. مارک ولفسان Mark A.Wolfson استاد مشاور دانشگاه استانفورد.
7. Fisher Black ( 1938-1995 )
8. Robert C. Merton ( متولّد 1944 )
9. Texas Instruments Company
10. The Chicago Borad Option Exchenge
11. Long- Term Capital Management ( LTCM )
12. Ibid
13. Ibid
14. Robert Merton ( متولّد 1944 )

منبع مقاله :
قنادان، محمود؛ (1391)، جوايز نوبل اقتصاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا
بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

بیانات رهبر انقلاب پس از دریافت نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا

دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد
دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد

دُز دوم واکسن ایرانی کرونا به رهبر انقلاب تزریق شد

استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)
استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)

استوری/ محبت امیرالمومنین(ع)

کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا
کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا

کاردستی/ پنکه کاغذی زیبا

فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر
فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر

فقط به عشق علی(ع)/ کلیپ عید غدیر

صحبت های جناب خان درباره خوزستان
صحبت های جناب خان درباره خوزستان

صحبت های جناب خان درباره خوزستان

معرفی تفسیر بیان المعانی
معرفی تفسیر بیان المعانی

معرفی تفسیر بیان المعانی

معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی
معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی

معرفی تفسیر البیان فی تفسیر القرآن آیت الله خویی

در باره خشکسالی‌های بزرگ
در باره خشکسالی‌های بزرگ

در باره خشکسالی‌های بزرگ

آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟
آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟

آزمایش گلوکز چیست و چرا انجام میشود؟

انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام
انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام

انواع زایمان و فرق زایمان طبیعی و سزارین و مزایا و معایب هرکدام

کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است
کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است

کدام روش آزمایش تشخیص بارداری بهتر است

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها
رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها

رهبر انقلاب نوبت دوم واکسن ایرانی کرونا را دریافت کردند+ واکنش ها

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400
آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400

آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان در مرداد 1400

معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده
معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

معرفی تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده

استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند
استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند

استفاده ترکیبی از واکسن‌های کرونا، و این که اصلاً چگونه کار می‌کنند

معرفی تفسیر بلابل القلاقل
معرفی تفسیر بلابل القلاقل

معرفی تفسیر بلابل القلاقل

معرفی تفسیر بصائر یمینی
معرفی تفسیر بصائر یمینی

معرفی تفسیر بصائر یمینی

معرفی تفسیر البصائر
معرفی تفسیر البصائر

معرفی تفسیر البصائر

معرفی تفسیر البرهان
معرفی تفسیر البرهان

معرفی تفسیر البرهان

آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟
آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟

آیا باید به نوزادان و کودکان نوپا اجازه تماشای تلویزیون را داد؟