0
ویژه نامه ها

Finn E. Kydland ( متولّد 1943)

زندگي علمي فين کيدلند

کيدلند در سال 2004 به همراه ادوارد پرسکات به خاطر " مشارکت در مباحث اقتصاد کلان، استحکام سياست هاي اقتصاد و نيروهاي راهبردي که در پشت سر دورهاي تجاري قرار مي گيرند "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
زندگي علمي فين کيدلند
 زندگي علمي فين کيدلند

 

نويسنده: محمود قنّادان
 

Finn E. Kydland ( متولّد 1943)

کيدلند در سال 2004 به همراه ادوارد پرسکات (1) به خاطر " مشارکت در مباحث اقتصاد کلان، استحکام سياست هاي اقتصاد و نيروهاي راهبردي که در پشت سر دورهاي تجاري قرار مي گيرند "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
کيدلند در روگالند (2) واقع در جنوب غربي نروژ به دنيا آمد. وي از دوران رشد خود به عنوان دوراني آزاد ياد کرده و مي گويد: " والدين من محدوديت و فشار زيادي به فرزندان خود اعمال نمي کردند ". علاقه به علم اقتصاد و علوم رياضي در سنين جواني و پس از گذراندن يک دوره کتابداري در مزرعه يکي از دوستانش در وي ايجاد شد.
کيدلند تحصيل در رشته اقتصاد را از آموزشگاه NHH (3) آغاز نمود. در سال 1968 مدرک نروژي معادل فوق ليسانس خود را اخذ کرد. مدتي کار خود را به عنوان راهنماي مطالعه و تحقيق در NHH ادامه داد سپس وارد دانشگاه کارنگي ملون ايالات متحده آمريکا شد. در سال 1973، مدرک دکتراي حرفه اي را از اين دانشگاه دريافت نمود و در همانجا با پرسکات آشنا شد. پرسکات مشاور رساله دکتراي وي بود. حوزه حرفه اي کيدلند اقتصاد و اقتصاد سياسي مي باشد. حوزه هاي اصلي تدريس و علايق وي عبارتند از: دورهاي تجاري، سياست هاي پولي، مالي و اقتصاد نيروي انساني. کيدلند درباره نقش عرضه پول بر روي دورهاي اقتصادي و تجارت جهاني نيز مطالعاتي داشته است.
وي مدت کوتاهي پس از اخذ مدرک دکتري براي پذيرفتن استادياري به NHH بازگشت. در سال 1974 پرسکات نيز به عنوان استاد مدعو در NHH به فعاليت پرداخت. در همين زمان پايه هاي مقاله سال 1977 با عنوان " قوانين به جاي صلاحديد: تناقض در طرح هاي بهينه " پي ريزي شد. تحقيقات مربوط به اين کار در سال 1975 براي نخستين بار با عنوان مقاله اي به بحث گذاشته شده در گروه اقتصاد NHH، منتشر شد و اين زماني بود که پرسکات و کيدلند هر دو در NHH و در شهر برگن، مشغول به کار بودند. مقاله مذکور مشکل ثبات زماني در سياست اقتصادي را مورد بررسي قرار داده و نشان مي دهد که سياست هاي پولي بي ثبات، اغلب باعث افزايش نرخ تورم مي شوند، حال آنکه يک تعهد طولاني تر به مجموعه اي از عملکردهاي منظّم، مي تواند راهکار مفيدتري باشد. اين مسأله تاکنون در دنياي واقعي به لحاظ ايجاد زمينه براي پيدايش بيشتر بانک هاي مرکزي مستقل، بزرگ ترين تأثير خود را بر سياست پولي داشته است.
مقاله نشان داد چگونه تعهد مذکور از سوي طراحان سياست به يک نرخ تورم پايين مي تواند به ايجاد توقعاتي براي نرخ هاي تورم و بيکاري پايين تر منجر شود. اگر در اين صورت سياست پولي تغيير نمايد و نرخ هاي بهره کاهش يابد به عنوان مثال انتفاع سياسي از رونق ايجاد شده به وسيله تورم افزايش يافته حاصل شود، يا افزايش کوتاه مدت در اشتغال به وجود آيد، اعتبار سياست گذاران ( و بنابراين دولت ) خدشه دار مي شود و شرايط با اعمال سياست هاي احتياطي بدتر خواهد شد.
کيدلند و پرسکات در مقاله منتشره در سال 1977، نشان دادند که حتي دولت هايي که بسيار زياد به شهروندان خود اهميت مي دهند نيز با مسأله « سازگاري زماني » مواجه خواهند شد. آنها اين مسأله را در قالب يک مدل رياضي ترسيم نمودند و نشان دادند که در مورد بسياري از سياست هاي دولت مصداق دارد.
براي نمونه مسأله « سازگاري زماني » مي تواند توضيح بدهد که چرا دولت ها مشکلات بسياري براي برطرف نمودن تورم دارند. با وجود آنکه دستيابي به تورم کم يا صفر، در بلندمدت يک سياست بهينه قلمداد مي شود اما دولتي که سياست پولي اتخاذ نمايد، موجب افزايش نرخ رشد عرضه پول و به تبع آن کاهش بيکاري خواهد شد. اما دولت هر سال خود را در چنين موقعيتي مي يابد و ممکن است هيچگاه متمايل به آن نشود که از ابزارهاي مشکل ساز در کوتاه مدت براي برطرف کردن تورم استفاده کند.
کيدلند و پرسکات روش پيشنهادي خود را براي برطرف ساختن تورم بالا و مزمن، الزام بانک هاي مرکزي به تبعيت از قوانيني عنوان مي نمايند که از بروز تورم پيشگيري مي کند. در حالي که بسياري از اقتصاددانان و اغلب مسوولان دولتي تمايل دارند که بانک مرکزي، اندکي انعطاف پذيري براي رويارويي با پيشامدهاي غيرقابل پيش بيني از خود نشان بدهد بنابراين چاره اي جز آن نيست که ساختار به نحوي سامان دهي شود که بانک هاي مرکزي، ملزم به پايين نگه داشتن نرخ تورم بوده و در عين حال قدرت خود را هم براي رويارويي با پيشامدهاي غيرقابل پيش بيني حفظ نمايند.
نمونه ديگر مربوط به سياست هاي مالياتي مي باشد. انگيزه افراد براي انباشت سرمايه بستگي به ميزان نرخ ماليات پيش بيني شده در آينده دارد. ممکن است دولت براي تشويق افراد با انباشت سرمايه، اقدام به کاهش نرخ ماليات کند. اما در مرحله بعد، زمانيکه افراد اقدام به انباشت سرمايه نمودند، دولت ها متمايل به افزايش نرخ ماليات بر سرمايه مي شوند چرا که سرمايه را ديگر انباشت شده تلقي مي نمايند. در چنين موقعيتي، بسياري از افرادي که اين امر را قبلاً پيش بيني کرده اند، اقدام به انباشت سرمايه کمتري خواهند نمود، بنابراين کيدلند نشان داد که انتظار افزايش نرخ ماليات در آينده منجر به کاهش پس انداز خانوارها و افزايش هزينه سياست هاي پولي مي شود منشا به وجود آمدن مساله سازگاري زماني در سياستگذاري هاي اقتصادي و سياسي بوده است.
در نظريه اي که کيدلند و پرسکات به طور مشترک ارائه نمودند، معتبربودن سازگاري همزمان بين سياست گذاري هاي اقتصادي و سياست در قالب يک فرضيه مطرح گرديده سپس مورد اثبات قرار گرفته است.
کيدلند و پرسکات شالوده اقتصاد خرد را براي بررسي دورهاي تجاري پي ريزي نمودند. مقاله " زماني براي اصلاح و نوسانات کل " به سال 1982، برخلاف روش سنتي کينزي که تمرکز را بر امر تقاضا قرار مي دهد، مدعي است که تغييرات فن آوري يا شوک هاي عرضه همچون افزايش قيمت نفت، مي تواند بر سرمايه گذاري و نوسانات نسبي قيمت اثرگذار باشد و در نهايت نوسانات کوتاه مدتي، حول مسير رشد بلندمدّت ايجاد نمايد. در اين مقاله با بررسي تغييرات فن آوري و ساير تغييرات مربوطه به عرضه، نظريه جديدي براي توضيح دورهاي تجاري ارائه مي شود. اين تحقيقف دورهاي تجاري را به عنوان حاصل مشترک تعداد بي شماري از تصميمات آينده نگرانه اي مي داند که هر خانوار و هر شرکت در رابطه با مصرف، سرمايه گذاري، عرضه کار و غيره اتخاذ نموده بدين ترتيب، صحنه را براي ايجاد الگوهاي قوي تر آماده مي سازد. روش هاي کيدلند و پرسکات در سطح گسترده اي با علم اقتصاد کلان مدرن انطباق يافته اند. در مقاله مذکور نتيجه مي گيرد که دورهاي تجاري معمّا نيستند. ولي اگر اين نوسانات در اقتصاد به وجود نمي آمد آن وقت يک معمّا بود.
کيدلند علاوه بر سمت استادي دانشگاه با جف هنلي (4) فارغ التحصيل پيشين دانشگاه سانتابارباراي کاليفرنيا و نيز همسرش جودي (5) همکاري دارد و هم چنين در مؤسسه آموزش بازرگاني تِ پر (6) واقع در دانشگاه کارنگي ملون و دانشگاه تگزاس نيز تدريس داشته است. از ديگر فعّاليت هاي حرفه اي وي مي توان به همکاري با تحقيقات ميان رشته اي دانشگاه تگزاس واقع در شهر آستين اشاره کرد هم چنين همکاري با انستيتو هوور در طول هاي سال 1983-1982 و انجمن اقتصادسنجي در سال 1992 ميلادي. پس از اعلام جوايز نوبل، کيدلند با تمديد سمت خود در NHH به مدت 5 سال ديگر موافقت نمود.
از افتخارات کيدلند علاوه بر دريافت جايزه نوبل مي توان به کسب جايزه الکساندر هندرسون از دانشگاه کارنگي ملون در سال 1973 اشاره کرد. آکادمي سلطنتي علوم سوئد در بيانيه خود مي گويد: " کار کيدلند و پرسکات نه تنها مطالعه علم اقتصاد را متحول ساخت بلکه تأثيري بنيادي بر اعمال سياست اقتصادي در کل و سياست پولي به طور خاص داشت ".
نکته جالب توجّه اين که اطلاع از انتخاب کيدلند توسط بانک سوئد به عنوان برنده جايزه نوبل اقتصاد زماني حاصل شد که وي براي دانشجويان NHH- که خود سابقاً در آن تحصيل مي کرد- در حال سخنراني بود. جلسه براي پاسخ به يک تلفن بسيار مهم از استکهلم براي کيدلند، متوقف شد. وي بعدها به روزنامه نگاران در اين باره چنين گفت: " هنگامي که آنها جلسه تدريس مرا قطع کردند کمي دچار تشويش و آشفتگي شدم تا زماني که به دفتر منشي رسيده و دريافتم که تلفن درباره چه موضوعي است ". (7)
کيدلند در مصاحبه اي با شبکه تلويزيوني نروژي چنين گفت: " فوق العاده است، به ويژه بدين علت که به عنوان يک اقتصاددان اين بزرگ ترين افتخاري است که مي توانم کسب نمايم و مسئله مهم تر اين است که ساير اقتصاددانان مطالعات خود را بر پايه تحقيقات من بنا نهاده اند ". (8)
کيدلند، جدا از زندگي علمي و حرفه اي، علاقه عميقي به موسيقي و آهنگ هاي سبک بلوز (9) و نيز حفظ تناسب اندام خود دارد. وي تاکنون چهار بار در مسابقات دوي ماراتن شرکت نموده و از تماشا و شرکت در بازي فوتبال لذت مي برد.
براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي کيدلند مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات نامبرده به شرح زير مراجعه نمود:

A.Books:

1. Dynamic Optimal Taxation, Rational Expectations and Control theory. 1979.
2. The Role of Money in a Business Cycle Model. 1989.
3. Hours and Employment Variation in Business Cycle Theory. 1989.
4. On the Econometrics of World Business Cycles. 1991.
5. The Computational Experiment: An Econometric Tool. 1994.
6. Business Cycle Theory. 1995.

b. Articles:

1.Kydland, Finn E & Prescott, Edward C, 1982. 'Time to Build and Aggregate Fluctuations," Economica, Econometric Society, vol. 50(6), pages 1345-70,
November.
2. "Labor-foce heterogeneity and the business cycle", Cornegie-Rochester Confernce Series on public, 1984.
3. 'The Workweek of capital and its cyclical implications", 1988.
4. Oliver Jean Blanchard & Finn E. Kydland, 1989. "Macoeconomic implications," Proceedings, Federal Reserve Bank of Cleveland, pages 201-213.
5. "Business cycles: real facts and a monetary myth". Quarterly Review, Federal Reserve
Bank of Minneapolis, 1990.
6. "Hours and Empolyment Variation in Business Cycle Theory" Economic Theory, 1991.
7. Backus, David K & Kehoe, Patrick J & Kydland, Finn E, 1992. "International Real
Business Cycles, " Journal of Political Ecnomy, University of Chicago Press, vol. 100(4), pages 745-75, August.
8. Finn E. kydland & Edward C. Prescott, 'Cyclical movements of the labor input and its
implicit real wage", Economic Review, 1993.
9. Kydland, Finn E., 1994. "Heterogeneous agents in quantitative aggregate economic theory, " Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 18(3-4), Pages 849-864.
10. Bordo Michael D. & Kydland finn E., 1995. 'The Gold Standard As a Rule:An Essay in Exploration", Explorations in Ecnomic History.
11. Kydland, finn E & Prescott, Edward C, 1996. 'The Computational Experiment: An Economtirc Tool", Journal of Economic Perspectives.
12. William T. Gavin & Finn E. Kydland, 1999. 'Endogenous Money Supply and the Business Cycle, 'Review of Economic Dynamics, Elsevier for the Society for Economic Dynamics, vol. 2(2), Pages 349-369, April.
13. Robert D. Dittmar& William T. Gavin & Finn E. Kydland, 2005. 'Inflation persistence And Flexible Price," International Economic Review, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association, vol. 46(1), pages 245-261, 02.

پي‌نوشت‌ها:

1. Edward C. Prescott ( متولّد 1940 )
2. روگالند Rogaland منطقه اي در نروژ که مرکز صنعت پتروشيمي اين کشور است.
3. NHH مخفف Norges Handels Hyskole بزرگ ترين مرکز پژوهش و مطالعه در زمينه موضوعات اقتصادي و مديريت بازرگاني در نروژ
4. Jeff Henley
5. Judy
6. Tepper school of business
7. Ibid
8. Ibid
9. بلوز Blues يک نوع خاص از موسيقي جاز که با ترانه هاي سياه پوستان آمريکاي جنوبي درهم آميخته شده است.

منبع مقاله :
قنادان، محمود؛ (1391)، جوايز نوبل اقتصاد، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای کم کاری تیروئید
بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای کم کاری تیروئید

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای کم کاری تیروئید

مقابل کانادا افتضاح بودیم!
مقابل کانادا افتضاح بودیم!

مقابل کانادا افتضاح بودیم!

حاشیه سازی یک سلبریتی حواس پرت!
حاشیه سازی یک سلبریتی حواس پرت!

حاشیه سازی یک سلبریتی حواس پرت!

پایان کار صفرزاده در دوچرخه‌سواری تایمتریل انفرادی المپیک
پایان کار صفرزاده در دوچرخه‌سواری تایمتریل انفرادی المپیک

پایان کار صفرزاده در دوچرخه‌سواری تایمتریل انفرادی المپیک

مصدومیت شدید و پارگی رباط صلیبی مرتضی پورعلی‌گنجی
مصدومیت شدید و پارگی رباط صلیبی مرتضی پورعلی‌گنجی

مصدومیت شدید و پارگی رباط صلیبی مرتضی پورعلی‌گنجی

اجاره سوئیت در قم
اجاره سوئیت در قم

اجاره سوئیت در قم

رکورد متین بالسینی با رکورد شناگر سوییسی یکی نیست.
رکورد متین بالسینی با رکورد شناگر سوییسی یکی نیست.

رکورد متین بالسینی با رکورد شناگر سوییسی یکی نیست.

در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد
در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد

در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد

چرا علی(ع) ولی الله است؟/ استاد انصاریان
چرا علی(ع) ولی الله است؟/ استاد انصاریان

چرا علی(ع) ولی الله است؟/ استاد انصاریان

کشتی نجات/ استاد انصاریان
کشتی نجات/ استاد انصاریان

کشتی نجات/ استاد انصاریان

سخنان شنیدنی علامه امینی(ره) درباره امیرالمومنین(ع)
سخنان شنیدنی علامه امینی(ره) درباره امیرالمومنین(ع)

سخنان شنیدنی علامه امینی(ره) درباره امیرالمومنین(ع)

تهدید به جنگ با روسیه توسط بایدن!
تهدید به جنگ با روسیه توسط بایدن!

تهدید به جنگ با روسیه توسط بایدن!

پدیده ای شوم به نام ارز دولتی!
پدیده ای شوم به نام ارز دولتی!

پدیده ای شوم به نام ارز دولتی!

ما نصرت الهی را دیده‌ایم
ما نصرت الهی را دیده‌ایم

ما نصرت الهی را دیده‌ایم

فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم کیست؟!
فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم کیست؟!

فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم کیست؟!

نماهنگ زیبای مِنَ المُتَمَسِکین سه زبانه
نماهنگ زیبای مِنَ المُتَمَسِکین سه زبانه

نماهنگ زیبای مِنَ المُتَمَسِکین سه زبانه

پرتاب 3 امتیازی رضایی‌فر در تقابل با آمریکا
پرتاب 3 امتیازی رضایی‌فر در تقابل با آمریکا

پرتاب 3 امتیازی رضایی‌فر در تقابل با آمریکا

شکسته شدن رکورد المپیک شنا 200 متر قورباغه توسط نماینده مجارستان
شکسته شدن رکورد المپیک شنا 200 متر قورباغه توسط نماینده مجارستان

شکسته شدن رکورد المپیک شنا 200 متر قورباغه توسط نماینده مجارستان

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی
حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی

خنک کردن پارک‌ها در تابستان به روش ژاپنی
خنک کردن پارک‌ها در تابستان به روش ژاپنی

خنک کردن پارک‌ها در تابستان به روش ژاپنی

برنامه ریزی آموزش و پرورش برای بازگشایی قطعی مدارس/ آیا باید مدارس کشور از مهر دایر شوند؟!
برنامه ریزی آموزش و پرورش برای بازگشایی قطعی مدارس/ آیا باید مدارس کشور از مهر دایر شوند؟!

برنامه ریزی آموزش و پرورش برای بازگشایی قطعی مدارس/ آیا باید مدارس کشور از مهر دایر شوند؟!