0
ویژه نامه ها

وحدت امّت اسلامي

همانگونه که مي دانيد دانشگاه الخليل يک دانشگاه فلسطيني است و در شهر خليل الرّحمن واقع است. اين دانشگاه مستقل است و همه گونه آزادي بيان و عقيده را به دانشجويان خود مي دهد. دانشگاه الخليل در سال 1917 تأسيس شد و
وحدت امّت اسلامي
 وحدت امّت اسلامي

 

نويسنده: دکتر نبيل الجعبري (1)
 

همانگونه که مي دانيد دانشگاه الخليل يک دانشگاه فلسطيني است و در شهر خليل الرّحمن واقع است. اين دانشگاه مستقل است و همه گونه آزادي بيان و عقيده را به دانشجويان خود مي دهد. دانشگاه الخليل در سال 1917 تأسيس شد و دانشکده الهيّات نخستين دانشکده اين دانشگاه بود. يکي از اهدافي که اين دانشگاه تاکنون توانسته است محقّق سازد، همانا آموزش تعاليم دين به دانشجويان است. به اين منظور همه روزه علاقه مندان از داخل سرزمين هاي اشغالي به اين دانشکده مي آيند و تحت تعاليم اسلامي قرار مي گيرند. دانشگاه الخليل داراي 5 دانشکده است. مأمورين رژيم اسراييل بارها تلاش کرده اند تا اين دانشگاه را تعطيل کنند و چند بار هم موفّق به اين کار شده اند که در مجموع تعطيلي دانشگاه، 5 سال طول کشيده است. در سال 1983 يهوديان شهرک هاي اسراييلي، با سلاح هاي خودکار به دانشجويان اين دانشگاه حمله کردند و سه تن از آنها را کشتند و 55 نفر را زخمي کردند. بعد از اين کشتار بود که قانون منع رفت و آمد در اين دانشگاه اجرا شد و يک هفته به طول انجاميد. اسراييل مي پنداشت که بعد از اين هفته، ديگر دانشجويي به دليل ترس از دستگيري، به اين دانشگاه نخواهد آمد ولي با يک واقعه غير منتظره روبرو شد و مشاهده کرد که تمام دانشجويان پس از گذشت يک هفته خود را به دانشگاه رساندند و در کلاس ها شرکت کردند. رژيم اسراييل تلاش هاي گسترده اي کرد تا بتواند موجوديت فلسطين را بر سرزمين فلسطين محو و نابود کند و وسايل مختلفي را به اين منظور به کار گرفت.
يکي از ابزارهاي اسراييل ايجاد يک کمربند امنيتي در اطراف سرزمين هاي اشغالي بود. رژيم غاصب توانست توسط اين کمربند امنيتي مانع تردّد فلسطينيان به داخل و خارج سرزمين هاي اشغالي شود و اسراييل با اين کمربند امنيتي مانع تردّد فلسطينيان به داخل و خارج سرزمين هاي اشغالي شود و اسراييل با اين کمربند مي خواست هرگونه حرکت و فعّاليتي را از شهروندان فلسطيني سلب کند.
اسراييل تلاش هاي زيادي را براي بيرون راندن شهروندان فلسطيني از سرزمين هاي اشغالي انجام مي دهد. او حتّي هر روز دهها خانه را منهدم مي کند تا مردم فلسطين مجبور به مهاجرت به سرزمين هاي ديگر شوند.
ملّت فلسطين همه روزه درگير مبارزه با مأمورين اسراييلي است و مقاومت قهرمانانه اين ملّت تا امروز تداوم دارد. امروز ملّت فلسطين به کمک هاي امّت اسلام و عرب، چشم دوخته است. کمک هاي امّت عرب و اسلام حدّاقل کمکي است که مي توانست به فلسطينيان برسد.
شهروندان فلسطيني نمي توانند به سادگي براي اداي نماز به حَرَم ابراهيمي بروند، حال آنکه شهروندان اسراييلي با آزادي تمام و بدون هيچ گونه محدوديتي مي توانند خود را به اين حرم رسانده و اعمال مذهبي خود را انجام دهند.
رژيم صهيونيستي حرم را به دو قسمت تقسيم کرده است: قسمتي را براي برگزاري نماز به مسلمانان داده و بخش ديگري را به يهوديان اختصاص داده است.
تمام اقداماتي که رژيم صهيونيستي بعد از کشتاري که در حرم ابراهيمي انجام داد، دنبال مي کند مکافات ديگري است که از سوي اين رژيم بر ملّت فلسطين تحميل مي شود.
تنها گناه ما اين است که در منطقه حرم ابراهيمي زندگي مي کنيم، اسراييل بعد از اين کشتار فکر مي کرد که مسلمانان، ديگر قدم به اين حرم نگذارند ولي ديدند که کشتار مانع از رفت و آمدهاي مسلمانان به حرم ابراهيمي نمي شود. از آنجا که مسجدالاقصي در محاصره رژيم صهيونيستي قرار دارد اين رژيم با حفر کانال هايي در زير اين مکان، ستون هاي اصلي مسجدالاقصي را مورد تهديد جدّي قرار داده است، چون مايل است تمامي بناي مسجدالاقصي فرو ريزد.
وقتي ديدم در ايران خياباني به نام قدس و ميداني به نام فلسطين، نامگذاري شده خوشحال شدم. من شخصاً مي خواهم که در فلسطين هم ميداني به نام ايران نامگذاري شود. همچنين در فلسطين بايد مياديني به نام افغانستان و پاکستان و امّت اسلامي نام گذاري شود.
چرا کشورهاي اسلامي دست به بازسازي قدس نمي زنند، چرا مسلمانان به آباداني و بازسازي شهر الخليل همّت نمي گمارند. خوب است که کشورهاي اسلامي بطور جداگانه پيش قدم اين کار شوند و هر يک عمران و آباداني يک منطقه را بر عهده گيرند تا آن منطقه به نام آن کشور اسلامي به ثبت برسد.
هدف اسراييل از انجام مذاکرات کنوني صلح، پس دادن قسمتي از سرزمين فلسطين نيست بلکه او مي خواهد به يک باره حضور ملّت فلسطين در فلسطين را ناديده گيرد. بر همين اساس سرزمين هاي اشغالي فلسطين به سه منظور تقسيم شده است:
منطقه آ. ب. س. منطقه « آ » منطقه اي است که جمعيت اعراب فلسطيني در آن قرار دارند. منطقه « ب » در حاشيه شهر قرار دارد. و منطقه « س » که منطقه اي خالي از سکنه است. منظور رژيم صهيونيستي از عقب نشيني، عقب نشيني از منطقه « آ » است. مي بينيم که آنها به راحتي از اين منطقه چشم پوشي کرده اند. ولي ساير مناطق هنوز مورد مجادله و گفتگو ميان امريکا و اسراييل است و در خلال مذاکراتي که بين اين دو صورت مي گيرد، تلاش مي شود تا اسراييل از بخشي ديگر از سرزمين فلسطين صرفنظر کند و آن را به اعراب بازگرداند. روند صلح مذاکرات خاورميانه زماني به شکست خواهد انجاميد که ما بينديشيم و براي فرداي خود برنامه ريزي کاملي داشته باشيم. همگي ما مسئول هستيم و بايد به فکر چاره باشيم.
در زماني که مذاکرات صلح در جريان بود، اسراييل شديداً به فعّاليّت و تکاپو پرداخت. و زماني که ما مشغول سخنراني درباره صلح بوديم اسراييل اقدام به ساخت شهرک هاي يهودي نشين کرد و هنگامي که قرار شد دور ميز مذاکره بنشينيم، ديديم که اسراييل برنامه ريزي هاي خود را کرده و با برنامه هاي انجام شده پشت ميز مذاکره نشسته است.
من پيشنهاد مي کنم که در جهت وحدت امّت اسلامي به صورت پويا و فعّالي گام برداريم. حالا که جمهوري اسلامي ايران رياست دوره اي سازمان کنفرانس اسلامي را بر عهده دارد، مي توانيم از ايران بخواهيم تا نسبت به برگزاري اجلاس سازمان کنفرانس اسلامي اقدام کند و در اين اجلاس موضوع تشکيل کميسيون همبستگي را جهت پاره اي از اختلافات و درگيري هايي که در حال حاضر ميان کشورهاي عربي و اسلامي وجود دارد، مطرح کند. بر علما فرض است تا طرحي جامع علمي و عملي براي رهايي فلسطين و آزادي سرزمين هاي اشغالي تدارک ببينند. آنها بايد استراتژي جديدي را براي اين هدف پي ريزي کنند تا در پرتو آن چگونگي مقابله با رژيم صهيونيستي روشن شود. البته اين استراتژي بايد مبتني بر معادلات نوين باشد. بار ديگر تأکيد مي کنم رهايي فلسطين تحقّق نمي پذيرد مگر با وحدت جهان اسلام و وحدت امّت عرب.
ما در سرزمين هاي اشغالي به وحدت ملاي اسلامي و وحدت ملّي فلسطين اميد بسته ايم و از برادران خود در ايران انتظار داريم که به تحقّق چنين وحدتي کمک کنند. وحدتي که بر اساس پروژه حساب شده و علمي پي ريزي شده باشد.
من در اينجا درخواست مي کنم تا مسئله ي فلسطين به عنوان يک واحد درسي در تمامي دانشگاه هاي کشورهاي اسلامي، تدريس شود.
در خاتمه تقاضا دارم از حمايت هاي همه جانبه اي که همه روزه نسبت به ملّت فلسطين مي شود دريغ نورزيد، تا ما بتوانيم با تکيه بر اين حمايت ها به بقا و پايداري خود در سرزمين فلسطين اميدوار باشيم. ما هيچ گاه سرزمين فلسطين را ترک نخواهيم کرد و تحت هيچ شرايطي حاضر نيستيم حتّي يک وجب از خاک فلسطين را به بيگانه و دشمن بدهيم. ما تا آخرين نفس و آخرين فرد در سرزمين خود باقي خواهيم ماند زيرا تصميم گرفته ايم که پايداري و با ددمنشي رژيم صهيونيستي مقابله کنيم. ما به راه خود ايمان داريم و اعتقاد داريم که مستحقّ آزادي و استقلال هستيم. ما به روز آفتابي و صبح پراميد فلسطين ايمان داريم. بنابراين تا ما هستيم فلسطين هم خواهد ماند. در نهايت پيروزي از آن ماست.

پي‌نوشت‌:

1ـ رييس دانشگاه الخليل.

منبع مقاله :
حبيبي، نجفقلي؛ (1379)، مجموعه مقالات سمينار روند اشغال فلسطين، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ اول 

 

ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند
مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند

مرگبارترین آلزایمر دنیا، چرا مردم غدیر را فراموش کردند

علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن
علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن

علائم و علت درد سینه در خانمها و روش های درمان آن

حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی
حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی

حکمت | عهدشکنان؛ بدترینِ انسان‌ها / استاد توکلی

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن
ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن

ضرورت انجام تست پاپ اسمیر و نحوه انجام آن

ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات
ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات

ویژگی های شخصی حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در ادعیه و زیارات

بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن
بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن

بیماری هیرسوتیسم یا پرمویی و راه های درمان آن

حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

حداکثر تولید امن انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران
المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران

المپیک ۲۰۲۰ توکیو| روز ششم، روز کم فروغ المپیک برای ورزش ایران

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | مقاومت کن! مسیر درست همینه / استاد عالی (نسخه اینستاگرام)

معرفی تفسیر جامع
معرفی تفسیر جامع

معرفی تفسیر جامع

حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)
حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

حکمت | دردم رو به کی بگم؟ / استاد توکلی (نسخه اینستاگرام)

معرفی تفسیر التستری
معرفی تفسیر التستری

معرفی تفسیر التستری

تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت
تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت

تنهاترین، برترین و بهترین مسیر، مسیر ولایت

معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی
معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی

معرفی تفسیر البیان الصافی لکلام الله الوافی

معرفی تفسیر بیانی از قرآن
معرفی تفسیر بیانی از قرآن

معرفی تفسیر بیانی از قرآن

معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم
معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم

معرفی تفسیر البنایی للقرآن الکریم

معرفی التفسیر البسیط
معرفی التفسیر البسیط

معرفی التفسیر البسیط

ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی
ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی

ضرورت ایجاد رشته مهندسی سیستم‌ها و نقش حکم غیر رسمی قانون در سیستم سلامتی عمومی

استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی
استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی

استوری مداحی عیدغدیر/ سیدرضا نریمانی

طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/  نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران
طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران

طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد/ نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟ + واکنش های کاربران

دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر
دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر

دردم مداوا میشود با گفتن یک یا علی/ استوری عید غدیر